kategori anugerah tokoh akademik negara€¦penerima anugerah tokoh akademik negara ialah ......

of 17/17
KATEGORI ANUGERAH TOKOH AKADEMIK NEGARA OLEH: PROF . DATO’ DR. MOHD JAMIL MAAH PENGERUSI JAWATANKUASA PEMILIH AAN KE-13

Post on 23-Jul-2019

283 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KATEGORI ANUGERAH TOKOH AKADEMIK

  NEGARA

  OLEH:

  PROF. DATO DR. MOHD JAMIL MAAHPENGERUSI JAWATANKUASA PEMILIH AAN KE-13

 • Penerima Anugerah Tokoh Akademik Negara ialah

  seorang ahli akademik yang terlibat secara menyeluruh

  dan sentiasa beriltizam dalam menyumbang kepada

  penemuan dan pembangunan ilmu yang memberi

  sumbangan bernilai untuk negara dan dunia

  Sumbangan calon membolehkan IPT mencapai aspirasi

  sebagai jentera pembangunan negara ke arah

  meningkatkan kualiti kehidupan rakyat dan manusia

  sejagat.

  Calon hanya boleh menerima anugerah ini sekali sahaja.

  ASAS ANUGERAH

 • Menerima anugerah atau pengiktirafan ketokohan daripada badan profesional dan ilmiah yang berprestij pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa dan ada menerima sekurang-kurangnya satu (1) anugerah dalam jangka waktu 10 tahun terakhir (termasuk tahun yang dinilai).

  Mengemukakan satu (1) salinan berjilidyang mengandungi butir jaya diri (CV) terperinci dan bukti-bukti anugerahdan/atau pengiktirafan serta maklumattambahan yang tidak dapat dikemukakandi dalam sistem permohonan.

  Menerajui bidang pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan inovasi, perkhidmatan dan kepimpinanakademik secara holistik.

  Berkhidmat sebagai pensyarah di IPT tempatan selama sekurang-kurangnya15 tahun secara kumulatif dalamkerjaya akademik.

  Menunjukkan kepimpinan dan kecemerlangan secara berterusan dalam bidang akademik yang diterajui.

  Menghasilkan sumbangan yang membawaimpak yang signifikan melalui aktivitiakademik yang telah dijalankan.

  SYARAT PERMOHONAN

 • Anugerah/pengiktirafan

  akademik yang diakui secara

  rasmi di peringkat kebangsaan

  dan antarabangsa.

  Penerimaan anugerah

  mestilah mengambil kira

  sumbangan kumulatif

  anugerah dan pengiktirafan

  yang diterima sepanjang

  hayat (lifelong achievement).

  01

  02

  JENIS ANUGERAH / PENGIKTIRAFAN YANG DIPERTIMBANGKAN UNTUK PERMOHONAN ANUGERAH

 • 5

  KRITERIA PENILAIAN

  Merangkumi semua sumbangan kumulatif,

  anugerah dan pengiktirafan yang diterima

  sepanjang hayat (lifelong achievement).

 • 6

  Permohonan dibuat sepenuhnya dalam talian.

  Namun, satu (1) salinan berjilid yang mengandungi

  butir jaya diri (CV) terperinci dan bukti-bukti anugerah

  dan/atau pengiktirafan serta maklumat tambahan

  yang tidak dapat dikemukakan di dalam sistem

  Permohonan perlu diserahkan kepada urus setia

  dalam tempoh yang ditetapkan.

  SISTEM PERMOHONAN

 • 2

  1

  Tempoh perkhidmatan < 15 tahun

  Tiada anugerah atau pengiktirafan

  ketokohan peringkat kebangsaan dan

  antarabangsa

  ISU-ISU PERMOHONAN

 • 8

  SOALAN LAZIM

  BIL. SOALAN JAWAPAN

  1. Saya merupakan warganegara Malaysia

  dan telah bermastautin di luar negara,

  adakah saya layak memohon?

  Layak dengan syarat anda telah berkhidmat

  di IPT di Malaysia untuk tempoh 15 tahun

  secara kumulatif.

  2. Bolehkah penganugerahan dan

  pengiktirafan yang diterima semasa tidak

  bermastautin di Malaysia digunakan

  untuk permohonan anugerah ini?

  Ya, jika dianugerahkan dalam tempoh 10

  tahun terakhir semasa permohonan.

  3. Bolehkan permohonan dikemukakan

  tanpa melalui universiti?

  Tidak boleh.

 • KATEGORI ANUGERAH AHLI AKADEMIK

  HARAPAN

  OLEH:

  YBHG. PROF. DATO DR. MOHD JAMIL MAAHPENGERUSI JAWATANKUASA PEMILIH AAN KE-13

 • Anugerah Ahli Akademik Harapan bertujuan memberi

  pengiktirafan kepada ahli akademik berkemampuan dan

  berkaliber yang tidak melebihi 40 tahun.

  Penerima Anugerah Ahli Akademik Harapan ialah seorang ahli

  akademik yang mempamerkan potensi dalam pengajaran dan

  pembelajaran serta penyelidikan, keterserlahan, kepimpinan dan

  keserakanan di peringkat kebangsaan atau antarabangsa.

  Calon hanya boleh menerima anugerah ini sekali sahaja.

  ASAS ANUGERAH

 • Menerajui bidang pengajaran

  dan pembelajaran,

  penyelidikan dan inovasi,

  perkhidmatan dan

  kepimpinan akademik secara

  holistik.

  Mempamerkan tujahan

  bidang kepakaran yang

  melangkaui zaman.

  Berumur tidak melebihi 40

  tahun pada 1 Januari

  2019.

  Berkhidmat sebagai pensyarah di

  IPT tempatan selama sekurang-

  kurangnya 5 tahun secara

  kumulatif dalam kerjaya

  akademik.

  SYARAT PERMOHONAN

 • Setiap permohonan hendaklah

  disertakan dengan butir jaya diri

  (curriculum vitae) terkini berserta

  bukti yang sahih dan lengkap

  untuk menyokong pencapaian.

  Telah menerima anugerah atau

  pengiktirafan akademik daripada

  badan profesional dan ilmiah yang

  berprestij di peringkat kebangsaan

  atau antarabangsa dalam jangka

  waktu 5 tahun terakhir (termasuk

  tahun yang dinilai).

  Mempamerkan wawasan dan hala

  tuju dalam kerjaya akademiknya.

  SYARAT PERMOHONAN

 • Pengajaran dan

  pembelajaran

  Penemuan ilmu

  (penyelidikan

  dan penerbitan)

  Penjanaan nilai

  untuk negara

  Kepimpinan dan

  potensi sumbangan

  kepada masyarakat

  KRITERIA PENILAIAN

 • 2

  1

  3

  Tiada penglibatan dalam

  kepimpinan akademik

  Tiada anugerah / pengiktirafan

  ketokohan peringkat

  kebangsaan/ antarabangsa

  Tiada penjanaan nilai

  ISU-ISU PERMOHONAN

 • 15

  SOALAN LAZIM

  BIL. SOALAN JAWAPAN

  1. Saya merupakan warganegara Malaysia

  dan telah bermastautin di luar negara,

  adakah saya layak memohon?

  Layak dengan syarat anda telah berkhidmat

  di IPT di Malaysia untuk tempoh 5 tahun

  secara kumulatif semasa permohonan.

  2. Bolehkah penganugerahan dan

  pengiktirafan yang diterima semasa saya

  tidak bermastautin di Malaysia

  digunakan untuk permohonan anugerah

  ini?

  Ya, jika dianugerahkan dalam tempoh 5

  tahun terakhir semasa permohonan.

  3. Adakah saya layak memohon sekiranya

  saya dipinjamkan ke universiti/agensi

  lain di dalam atau luar Malaysia semasa

  permohonan?

  Layak jika perkhidmatan di IPT tempatan

  mencukupi 5 tahun secara kumulatif semasa

  permohonan.

 • SESI SOAL JAWAB

  16

 • 17

  Sekian, terima kasih