karmiČko isceljenje Đuna vojton -...

Click here to load reader

Post on 30-Jan-2018

248 views

Category:

Documents

15 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KARMIKO ISCELJENJE ienje blokova iz prethodnih ivota- da bi se sadanji ivot ispunio ljubavlju, zdravljem i sreom una Vojton Iscelite prolost da biste se ostvarili u sadanjosti Upozorenje Terapija regresije u prole ivote nije zamena za medicinsko ili psihijatrijsko leenje. Re je o procesu, punom iskuenja, u kojem se najbolje snalaze oni, koji su uravnoteni emocionalno i fiziki. Ukoliko imate medicinski problem, potraite odgovarajuu pomo. Ako se trenutno nalazite u terapiji, konsultujte terapeuta pre nego to poneta istraivanje prolih ivota. Ako ste pretrpeli emocionalno, fiziko ili seksualno zlostavljanje u detinjstvu, molim Vas da potraite profesionalnu pomo terapeuta, specijalizovanih tu za oblast, jer je neophodno da iscelite traumu, pre nego to se upustite u hipnotiku regresiju u prethodne inkarnacije. Ljudi, koji su iskusili zlostavljanje u detinjstvu, treba da osveste i srede potisnuta oseanja alosti i gneva. Takoe im je potreban zatitni sistem da bi obradili emocije takvog intenziteta, pre nego to zarone u svoje prole ivote.

  Sva imena i prepoznatljivi lini detalji osoba , opisanih u ovoj knjizi, su promenjeni, sa ciljem da se zatiti njihova privatnost. Posveta

 • Knjigu posveujem suprugu Brusu. Njegovo prisustvo me umiruje, a ljubav i bezuslovna podrka, koju mi prua, bodre i inspiriu. Sadraj: Zahvalnice Uvod: Uranjanje u nepoznato Prvi deo: Sredstva karmikog isceljenja Prvo poglavlje: Va unutranji svet Drugo poglavlje: Neoekivani aktovi isceljenja Tree poglavlje: Spiritualni preobraaj etvrto poglavlje: Isceljenje karmikih obrazaca Drugi deo: Karmike veze sa drugima Peto poglavlje: Karmika osnova esto poglavlje: Isceljenje porodinih odnosa Trei deo: Isceljenje karmikih saveza Sedmo poglavlje: Isceljenje karmikih odnosa Osmo poglavlje: Isceljenje karmikih ljubavnih odnosa Zakljuak Karmiki renik Predloena literatura i izvori Uvod Uranjanje u nepoznato

  elite da vam ivot ima smisao. Verovatno se ponekad upitate: '' Da li postoji razlog zato se nalazim ovde, na Zemlji?''. Moda je ivot pred vas stavljao takva iskuenja, da ste se zatekli u razmiljanju: ''Dobar sam ovek. Zato mi je, onda, ivot toliko teak?'' Kako vam ova knjiga moe pomoi? Tehnike karmikog isceljenja,

 • koje ovde predstavljam- i koje sam razvila tokom godina rada- pomogle su mnogima da dou do odgovora na slina pitanja. Ako primenite to, o emu e vas ova knjiga obavestiti, doiete do slinih odgovora i, takoe, doiveti dublji smisao postojanja, unapredivi pritom odnose sa blinjima. Oseaete se oputenije i snanije za dalja ivotna iskuenja. Povratak u prole ivote je tehnika karmikog isceljenja, koju koristim u radu sa svima koji mi se obrate za strunu pomo. Kada od uesnika radionica zatraim da kau ta oekuju od regresije u prole ivote, veina njih to obino nije u stanju da uini. Najvei broj njih, zapravo, kae: ''ak nisam ni siguran da li zaista verujem u prole ivote. Samo sam znatieljan da vidim ta e se desiti.'' Kada zarone u nepoznato i angauju se u daljem procesu, saznaju neto novo o sebi. Iskustvo varira- nekada je otkrie samo interesantno, a nekada ostvari duboki i snaan uticaj. U protekle dve decenije prisustvovala sam ogromnom broju putovanja u prole ivote, a iskustvo svake osobe bilo je jedinstveno. Prie, iznete u knjizi, zasnovane su na stvarnom iskustvu ljudi, koji su traili da se na njima primeni regresija. Iako sam zabeleila njihove prie i godinama pratila njihov napredak, nikada nisam osetila potrebu da istraim istorijsku validnost samih pria o prethodnim inkarnacijama. Kako su pacijenti doivljavali isceljenje, emocionalna oslobaanja i duboke uvide, dokazivati same prie inilo mi se irelevantno. Toriju reinkarnacije moemo prihvatiti ili odbaciti, ali nikada ne moemo dokazati njenu tanost. Ja, meutim, raspolaem dokazima da proces regresije u prole ivote proizvodi prozitivne promene u ivotima ljudi. Kada ''doputuju'' do svojih prolih ivota, klijenti onda dopru do ''prie'' tog ivota, a tako dobijena pria moe biti viena kao metafora za unutranje konflikte, koji dominiraju sadanjim ivotom. Sutinski problem je otkriven, a time to je podignut do nivoa svesnosti, znai da moe biti isceljen.

 • ak i u svakodnevnom ivotu, sama vetina prianja prie sadri mo- eto zato su filmovi i romani tako popularni. Kada se poistovetimo sa odreenim, izmiljenim likovima i situacijama, to nam pomae da iscelimo sopstvene aspekte, koji su pretrpeli povreivanje ili bili potisnuti. Mada se svi borimo sa slinim problemima, nikada nisam ula dvaput istu priu. Skepticima, takoe, poruujem da, u radu na regersiji, do sada nisam srela slavne linosti, poput Napoleona ili Kleopatre. Smisao otkrivanja podataka o prolom ivotu nije u glorifikaciji vae linosti ili ''hranjenja'' ega. Umesto toga, punu dobrobit ostvarujemo kada se, od ovako dobijenih informacija stvore uvidi, izazove emocionalno katarziko oslobaanje ili podstakne slino izleenje. Najzanimljivije mi je sledee: iako su karakteri u priama iz prolih ivota samo obini ljudi, drame njihovih ivota uvek su izvanredne. Zapleti prolih ivota variraju od jednostavnih vinjeta do veoma komplikovanih saga. Iskustva regresije pripadaju jednoj ili vie od sledeih pet kategorija:

  Proli ivot se doivljava kao celovita pria. Nakratko se ukae niz slika, praen bljeskom

  spiritualnih uvida i dubokim oseajem spokoja i sree.

  Doivljavaju se bol ili neprijatne telesne senzacije, koje nestaju sa povratkom u normalno, budno stanje. Ovaj bol je esto u vezi sa hroninim zdravstvenim tegobama, koje neretko ieznu posle regresije.

  Oslobaaju se emocije straha, gneva, tuge. Ispunjenost takvim mirom i oputenou, da osoba,

  koja se podvrgla regresiji, ne eli da se vrati iz hipnotikog sna. Kad se, pak, vrati u normalnu, budnu svesnost, osea se osveeno i revitalizirano.

  Ne mora da znai da je puka znatielja jedini razlog, zato neko eli da se podvrgne regresiji u prole ivote.

 • Oni, koji mi se obraaju sa eljom da imaju individualne sesije karmikog isceljenja, najee ''ratuju'' sa jednim, od sledeih problema:

  Nalaze se u krizi: izgubii neto ili nekog vanog, posle smrtnog sluaja ili razvoda, potrebna im je duhovna uteha.

  Blokiranost: ''Zaglibljeni'' u oseanju krivice, konfuzije ili straha, oni niti znaju ta ele, niti mogu da ostvare svoje ciljeve.

  Jalovo raspeti: Uvueni u dramu visokog intenziteta, beznadeno su zapetljani u komlikovan i jalov odnos.

  eljni znanja: eljni da rastu i razvijaju se, ele da ''upoznaju sebe''.

  Nereeni problemi iz prolih ivota mogu blokirati

  auru ili individualno energetsko polje, spreavajui slobodni tok energije i limitirajui nain, na koji doivljavamo stvarnost. ak i zadovoljstvo, koje dobijamo iz odnosa s ablinjima, biva umanjeno. Ovi blokovi mogu oslabiti i zdravstveno stanje.

  Regresija i isceljenje su mogui samo zato to je svet podsvesti mnogo obimniji od sveta, koji ''naseljava'' svesni um. Podsvest je holistiki povezana sa duom. Kada ostvarimo kontakt sa duom, tada se isceljujemo na najdubljem nivou svoga bia. esto je ljudima, dok se nalaze u periodu linog rasta, potrebna podrka, jer doivljavaju promene. Za vreme sesije povratka u proli ivot, ja kreiram sigurni prostor, pun meusobnog poverenja, tako da svi, koji su se na to odluili, mogu otii ''unutra'' i spojiti se sa svojim sopstvom. Dok ''oznaavaju'' novu teritoriju, ja sam im vodi. Rezultati iskutsva povratka u prole ivote su takvi, da ljudi obino:

  nalaze unutranji mir uklone unutranje barijere, steknu jasnou uvianja

  i ostvare ciljeve

 • oslobode se destruktivnih emocionalnih obrazaca i stavova, koji ih guraju nazad, ime im se unapreuju meuljudski odnosi

  izvre spajanje sa svojom duom, postignu saglasje sa svrhom svog individualnog postojanja i oslobode se svakog straha od smrti.

  Proces karmikog isceljenja vam moe pomoi da

  spoznate spirtualne lekcije, skrivene iza izazova, sa kojima se suoavate. Postaete sposobni da uvidite ''celu sliku'' stvarnosti. Ostvariete uvide o razlozima zato prolazite kroz sklop ivotnih tekoa, da biste zatim dobili snagu da sa tim tekoama izaete na kraj- na jedan novi, uspeniji nain. Moje vlastito karmiko putovanje Sopstvene prole ivote poela sam da istraujem u davnim osamdesetim, kada su mi, posle pretrpljenog emotivnog brodoloma, bile potrebne nove smernice. U dvadesetim i tridesetim godinama ivota, zadesile su me smrti najveeg broja lanova najue porodice. Otac je umro neoekivano, od loga, kada je imao samo pedest est godina. U relativno kratkom vremenskom periodu, preminulo je est tetki, ujni, strieva i ujaka. Tada sam izgubila majku, obe babe i obojicu deda. Bila sam obhrvana tugom i alou i beznadeno sama. Posle sahrane za sahranom, pitala sam se da li postoji dublji razlog svemu tome. Da li je ivot, u sutini, prazan i besmislen? Oseala sam da mora postojati neto vie. Potraga za odgovorom naterala me je da prouim metafiziku, koja me je dovela do koncepta karme i inkarnacije. Pridruila sam se koli, u kojoj se uilo o vezi izmeu tarota, kabalistike i astrologije. Takoe sam poela da upoznajem jogu.

  Kada je centar za psihiki i spiritulani razvoj ''Mind Matters'' ponudio mogunost pohaanja radionice sa temom prolih ivota, rado sam se odazvala. ekajui da

 • pone program regresije, leala sam na prostrici na podu i bila preplavljena oprenim emocijama. Jednog trena bih se zapitala da li sam, u prolom ivotu, bila neko poznat. Sledeeg bih strahovala da u saznati kako sam, u toj davnoj prolosti, uinila neto strano. Bila sam toliko nervozna, da nisam bila sigurna da li u uspeti da se opustim. To to sam na kraju saznala, nije bilo nita spektakularno, ali ni uasavajue. Svetla su se priguila, a uiteljev glas je postao spor, gotovo monoton. Do uiju mi je dopirala nena muzika. Dok sam tonula u stanje hipnoze, iznenadilo me je to to sam doivela. Odjednom mi se jasno, pred oima, ukazala slika tamnokosog mukarca, koji je stajao za tafelajem i slikao vazu, punu cvea. Znala sam da je on- ja- i da je bogatstvom stekao nezavisnost i svoj (moj) ivot posvetio umetnosti. Kako sam bila navoena da vidim svoju smrt, jo jedna slika istog mukarca, koji je sada leao na krevetu, bljesnula mi je kroz um. Odjednom mi se uinilo kao da lebdim. Oseala sam se tako lako i slobodno. Jedan sveobuhvatni doivljaj ljubavi proeo mi je celo bie. Oseala sam se kao da nemam fiziko telo, a moj neoptereeni duh vinuo se sve do zvezda. Taj trenutak podario mi je saznanje da ja nisam svoje telo, da ja nisam linost koju svi znaju kao ''Djunu''. Bila sam deo svega i svakoga. Bila sam ispunjena svetlou.

  U tom stanju mira i pribranosti, poela sam da razmiljam o svemu, to sam u ovom ivotu izgubila. Desilo mi se otkrovenje. ''ta ako je moja dua izabrala ovakve ivotne okolnosti, zato da bi me podstakla da odlunije krenem spiritualnim putem?'' Moda sam u prolim ivotima bila esto zadovoljna da ''gacam u pliaku'', bez ikakve stvarne potrebe da ''zagrebem dublje'' i pokuam da pronaem dublji ivotni smisao. Upitala sam svoje unutranje bie zato mi je bio otkriven ivot ba tog umetnika. Sasvim iznenada, pojavio se odgovor: kao dete, bila sam oznaena kao ''talentovana''. Imala sam talenat za crtanje. Do mature, osvojila sam mnogo nagrada i dobila stipendiju za

 • umetniki institut u Klivlendu. Oduvek sam se pitala odakle mi ta umetnika crta, jer u porodici nije bilo umetnika. Sada znam da mi je taj talenat podario sam Duh. Nikada ranije nisam iskusila takav mir i sreu, kao za vreme regresije. Celokupni doivljaj bio je tako dubok, da sam se zavetovala da u ga podeliti sa drugima. Nastavila sam sa edukacijama i postala hipnoterapeut i reiki uitelj. Takoe sam stekla sertifikate u drugim isceljujuim tehnikama, poput herbalne medicine i amanizma. Vremenom sam istraila itav varijetet holistikih terapija, eljna da ostvarim lini rast. Usledile se brojne line promene. Anksioznost je iilela, ostavivi me u stanju unutranjeg mira, dok se sposobnost koncentriranja poboljala. Plaljivost se pretvorila u samopouzdanje. Poela sam da radim ono, to ranije nisam ni sanjala da u moi: od govorenja pred publikom- velikim grupama sluaoca do vonje kajakom po Pacifiku. Nain, na koji sam posmatrala line gubitke, takoe se promenio. Konano sam uvidela da su sve teke lekcije, zapravo, bile vredni darovi. Svakako sam nauila kako da se prepustim i pustim da stvari i ljudi odu od mene. Takoe sam nauila da veze, koje imamo, jesu dragocene, ali da ne traju zauvek. Sutina ivota lei u promeni. Va spiritualni put

  Za one, koji su ''novi'' na spiritualnom putu, regresija u proli ivot, na prvi pogled moe izgledati zbunjujue ili nejasno. Mnogi strahuju da im se moe desiti da neto, jednostavno, izmisle. Takoe ih je strah da nee ostvariti autentini doivljaj. Potrebno je vremena i strpljenja da bi se nauio jezik simbola sopstvene due i poverovalo vlastitim psihikim utiscima. Vodei brojne radionice shvatila sam da lini nivo psihikog ili spiritualnog razvoja bitno utie na kvalitet dobijenih rezultata. Oni, koji su vetiji u fokusiranju i

 • oputanju, ostvaruju bolji pristup podsvesti, pa lake stupaju u preobraaj. Naravno, re je o vetinama, koje se daju nauiti, poput svega drugog, a ja u vam pokazati kako ih i vi moete savladati. Bilo da verujete u postojanje prolih ivota ili ne, to ne utie na sposobnost da ostvarite kontakt sa svojim podsvesnim umom. Volim da regresiju u prole ivote uporedim sa tumaenjem snova, zato to oba procesa koriste podsvest kako bi doprle do mudrosti due. Kada odlazite na spavanje, stupate u svet snova. Tamo moete upasti u divlje avanture, doiveti snane emocije ili spoznati unutranje ''putokaze''. To isto vai i kada uete u stanje hipnotikog transa i budete povedeni u realnost prolog ivota. Osim toga, kada se probudite, uvek se seate kako je izgledalo ''putovanje''.

  Detalji ''puta'' nisu vani, a niti da li je seanje istinito. Vaan je sadraj samog iskustva. Spiritualna ''poruka'' ili isceljenje, koje ste primili, predstavljaju pravi dar ovakvog rada. Uloga joge u karmikom isceljenju Kada se bavim jogom, to me uvek iznova podseti da ljudi jesu energetska bia. Podsvesne misli, sistemi verovanja i oseanja su, energetskim kanalima, povezani kroz celo telo i utiu na nain na koji delamo, kreemo se ili pozicioniramo telo, ili, ak, na nae ukupno zdravstveno stanje. Zapadna medicina polako prihvata ovu ideju i ve prepoznaje stres, kao jedan od glavnih inilaca poremeaja fizikog zdravlja.

  Joga je mnogo vie od ''savijanja tela u poze, nalik pereci''. Uvek kada praktikujemo oputanje, auto-hipnozu, vizualizaciju i meditaciju, koristimo tehnike joge. Te tehnike stare su hiljadama godina. Osmiljne se da podstaknu buenje svesnosti nae due, koja jeste vena i boanska i mogu nam pomoi da spoznamo stvarnu svrhu svog sadanjeg ivota.

  Joga nudi mnogo dobrobiti:

 • Pomae da zadrimo mir. Jaa intuitivne sposobnosti. Poveava sposobnost koncentrisanja. Pomae da ujemo sopstveni unutranji glas, tako da

  ne moramo da se oslanjamo na savete drugih.

  Sistemi tela i uma rade zajedno, holistiki- to znai da obrazac prolog ivota obino ima emocionalnu, mentalnu i fiziku komponentu. Tokom povratka u proli ivot, ovaj obrazac se doivljava kroz jedan ili vie ovih kanala. U potrazi za karmikim isceljenjem Radila sam sa mnogo ljudi, koje su zadesile ozbiljne ivotne tekoe. Iako im nekada, tokom sesija, ne poe za rukom da dopru do iskustva prolih inkarnacija, oni svakako uspeju da uvide karmike lekcije sadanjeg ivota, to pomae proces isceljenja. ivoti im tada blagosilja oseaj mira, kakvog ranije nisu poznavali.

  aron je prisustvovala jednom od mojih predavanja o prolim ivotima, na univerzitetu u Filadelfiji. Slomljenog srca, prijavila se na kurs jer joj bila potrebna uteha. Verenik Keni, za koga je verovala da joj je srodna dua, nedavno je preminuo u saobraajnoj nesrei. Bila je toliko pogoena ovim gubitkom, da sam joj predloila individualnu sesiju. Pria o njenoj ''divljoj'' romansi predstavlja ono to nazivam ''karmikim buretom baruta'', o emu e se detaljno govoriti u osmom poglavlju.

  aron je bila razvedena, majka dvoje dece, u loem odnosu sa bivim suprugom. Nakon razvoda, etiri godine je izlazila sa mukarcima, ali nije mogla nai onog pravog. Ve je pomiljala da odustane od dalje potrage, kada je jedan prijatelj upoznao sa Kenijem. Istog trena, kada su se ugledali, znali su da ih je sudbina spojila. aron je bila tako nestrpljiva i uzbuena, oseala se kao kakva tinejderka.

 • Prvo vee proveli su strasno pleui, nerazdvojni, kao da ih je spajala nevidljiva magnetska sila. Svake noi te nedelje priali bi telefonom i smejali se, sve do zore. Pet dana kasnije, Keni je rekao: ''Volim te. elim da se uda za mene i da ceo ivot provedemo zajedno.'' aron je, ustreptalog srca i sa velikim oduevljenjem, upoznala njegove roditelje, a oni su joj poeleli najlepu dobrodolicu. Imala je doivljaj kao da se nalazi u snu- sve je izgledalo, nekako, suvie lepo. Ponavljala je: ''Neka me neko utine!'' Ona i Keni su se voleli i bili nerazdvojni. On je bio sjajan ljubavnik, a njeno novo seksualno iskustvo, prepuno uzbuenja, bilo je mnogo snanije od bilo ega, to je doivela sa bivim muem. Uzajamna zaljubljenost bila je tako jaka, da ih je preplavljivala.

  Posle etiri magine nedelje sa Kenijem, aronina snolika stvarnost pretvorila se u nonu moru. Tokom romantine veere u restoranu, Keni je bez ikakvog nagovetaja i objanjenja poeo da guta pilule i pije votku. Ponaanje mu se menjalo na dramatian nain- od dr Dekila pretvarao bio se u gospodina Hajda. Jednog trena bio bi zabavan i armantan, a ve sledeeg jedak i ratoboran. Onesvestio se, pre kraja veere. aron je bila u stanju uzbune i krajnje konfuzije. Samo to ga je prevezla kui, pozvala je njegovu majku. Majka joj je saoptila istinu. Keni se leio od alkoholizma i oigledno je doiveo krizu. Takoe ju je upozorila da Keni ume da se ponaa nasilno. Prethodnu devojku je, u nastupima besa pijanstva, znao i da pretue. Majka je obeala da e ga odvesti u rehabilitacioni centar. Sledeeg jutra Keni je poginuo u saobraajnoj nesrei. etiri principa karmikog isceljenja Iako se aron nikada nije setila prolog ivota kojeg je delila sa Kenijem, to to smo radile tokom sesija je joj puno pomoglo da obradi i prevazie patnju, nastalu zbog njegove smrti. Primenila je etiri principa karmikog isceljenja:

 • Odgovornost: Budite odgovorni za svoje akcije. Ne

  moete kontrolisati prilike, u kojima ste se zadesili, niti reakcije drugih, ali zato moete usavravati sopstvene odgovore na ivotne situacije.

  Prepoznavanje: Shvatite da svi ivotni problemi i iskuenja, predstavljaju anse za napredak i lini razvoj.

  Razlog: Prihvatite kao izvesno da postoji dublji smisao susreta sa svakim ovekom, sa kojim ste u ovom ivotu stupili u kontakt.

  Opratanje: Oprostite greke i povrede. Tako ete se osloboditi gneva i ozlojeenosti prema sebi i drugima.

  aron je preuzela svoj deo odgovornosti za vezu.

  Shavtila je da bi udaja za Kena predstavljala veliku nesreu. Zbliavanje s njim na suvie dubok i ishitreni nain predstavljalo je nepromiljenost. Kada dua udi za isceljenjem, lako nas preplavljuju oseanja. Tada se obino ponaamo iracionalno i donosimo ishitrene odluke.

  Keni je u aronin ivot uao s razlogom. Shvatila je da je njegova ljubav dodirnula njenu duu. Po prvi put je doivela neto tako snano. Pre njega, znala je samo za danononu konkurentsku utakmicu u svetu biznisa. Nikada nije razmiljala o spiritualnosti, ivotu posle smrti ili smislu vlastitog postojanja.

  aron je shvatila da je Kenijeva smrta predstavljala karmiki katalizator. Patila je toliko, da joj je bila neophodna pomo. Bila je spremna i rada da naini promene u ivotu. Posle nekoliko sesija isceljenja, pomirila se sa Kenijevim odlaskom i shvatila ta joj je u ivotu bilo najvanije- ljubav.

  Nae sesije su je motivisale da preobrazi dva najvanija odnosa. Prvi je bio sa bivim muem. Uopte nisu govorili, uprkos tome to su delili roditeljsku brigu o deci. Drugi je bilo sa majkom. Vodile su uspenu

 • maloprodaju, borei se i proklinjui svaki zajedniki provedeni trenutak.

  aron je prestala da optuuje biveg supruga i majku za sve, to nije valjalo, oprostivi im povrede iz prolosti. Godinu dana kasnije, sa velikim zadovoljstvom sam prisustvovala roendanskom slavlju u aroninom domu i tada sam upoznala njenog novog partnera. Cela porodica bila je prisutna, ak i bivi mu i svi su se sjajno provodili. Za vreme itanja ove knjige, i vi ete biti podstaknuti ka isceljenju i razreenju odnosa sa lanovima porodice, efovima i partnerima, putem korienja etiri jednostavna principa karmikog isceljenja, u kombinaciji sa etiri koraka procesa karmikog isceljenja, koji u kratko uvesti. Karma i reinkarnacija Prisustvovala sam brojnim radionicama i ceromonijama budistikih, hinduistikih i drugih religioznih tradicija, zasnovanih na elementima Zemlje, koje reikarnaciju priznaju kao deo svoje doktrine. Lino verujem u inkarnaciju, ali to ak i nije neophodno, da bi se postigli rezultati iz procesa karmikog isceljenja.

  Pre nego to ponemo da istraujemo na koji nain proli ivot moe uticati na sadanji ivot, trebalo bi da ukratko osvetlimo same pojmove karme i reinkarnacije. Reinkarnacija je proces, kojim dua, na zemaljskoj ravni, prolazi kroz razliite ivote, kako bi stekla iskustvo ivljenja i uila. Svaki ivot nudi nove prilike za viestruki rast, ali u krajnjoj istanci, ovde ste da biste otkrili svoje stvarno bie- svoju spiritualnu prirodu- i tako dostigli prosvetljenje. Vaa misija je da se iscelite, evoluirate i volite. Ako istraujete prole ivote, nekada sebe zateknete u mukom telu, a nekada u enskom. ivite u razliitim

 • zemljama, kao pripadnici razliitih drutvenih slojeva. Moe vas iznenaditi to, da imate razliito etniko poreklo od sadanjeg ili da, ak, pripadate drugoj rasi.

  Sanskritska re karma doslovce znai ''radnja, delanje ili posao''. Karma nije isto to i sudbina, koja se definie kao neizbena posledica ili pogubni ishod. Nije ni isto to i Nemezis (antika boginja osvete)- ili zasluena kazna.

  Ako ne moete kontrolisati ivotne prilike, onda moete staviti pod kontrolu svoje ponaanje u odnosu na njih. tavie, uvek ste odgovorni za svoja dela. Jasno je da ne moete izbei karmu, jer se ivot sastoji od delanja, a delanje stvara karmu. Karma se stvara i oblikuje prolaskom kroz razliite ivote i predstavlja zbir posledica svega to ste uinili u prolosti- vaih greaka, ali i uspeha. Pozitivna dela ostavljaju pozitivne posledice, a negativna destruktivne. Karma moe biti viena kao skup uspenih rezultata prolih radnji, koji vam omoguavaju da idete napred, u kombinaciji sa onim rezultatima, koji vam ne daju da napredujete. Na primer, ako ste veoma uspeni, bogati, obrazovani ili sreni, moete, iz svega toliko dobrog to vas okruuje, zakljuiti da ubirate plodove prolih dobrih dela. Verovatno je da ste u nekoj od inkarnacija bili razboriti, marljivi, temeljni i estiti. Meutim, ta ete odluiti da uinite u sadanjim ivotnim okolnostima, predstavlja sasvim drugo pitanje.

  Kao to znate, esto se deava da uspena osoba ne koristi svoje prednosti i kvalitete na produktivan nain. Koliko slavnih linosti, koje izgledaju kao da imaju sve- sjaj, rasko, bogatstvo, oboavanje drugih- okonaju ivot u velikoj bedi i nesrei?

  Stvaranje pozitivne karme nalik je uzgajanju vrta. Uzgajate upravo ono to ste posejali. Semenke, koje ste bacili u zemlju, odreuju ta ete njeti. Ako elite sve kukuruz, nemojte okolo razbacivati seme bundeve. Drugim reima, ako elite ljubav, delajte s ljubavlju. Ponjeete to ste posejali.

 • etiri koraka procesa karmikog isceljenja

  ivimo, onako kako izaberemo da ivimo. Karmiko isceljenje nalae da preuzmete odgovornost za izbore koje inite. Proces karmikog isceljenja se moe saeti u etiri laka koraka:

  Otkriti: karmike probleme odredite sa preciznou, tako to ete odgovoriti na odreena pitanja.

  Upamtiti: setite se informacija iz prolog ivota, tako to ete praktikovati regresivnu meditaciju.

  Reprogramirati: koristite vizuelizaciju i afirmaciju, kako biste se oslobodili negativnih obrazaca i u um utisnuli nove, pozitivne prizore. Oslobodite se blokova i barijera, koristei meditaciju, tehniku izrade kolaa, rituale, pisanje ili crtanje.

  Uvrstiti: uzmite odreenu cvetnu esenciju, kako biste ojaali novi stav ili ponaanje.

  Sarin sluaj e nam pomoi da uvidimo nain funkcionisanja karmikog isceljenja. Sara je imala sve- lepotu, talenat i bogatstvo. Nedostajala joj je, meutim, motivacija da nastavi karijeru vokalnog umetnika. Obratila mi se, traei da je odvedem u prole ivote, jer se oseala blokirano. Prvi korak- Otkriti: Poto je odgovorila na nekoliko jednostavnih pitanja, Sara je precizno definisala glavni problem. Puenje je bilo loe za njen glas, ali nije imala snage da ga ostavi. Takoe je primetila da je veza, u kojoj se nalazila, neuravnoteena. Ona je stalno davala, a on je stalno uzimao. Drugi korak- Upamtiti: Tokom sesije, Sari sam predloila da probamo da izvedemo regeresiju u proli ivot, kako bi se oslobodio blok, koji joj smeta. Dok je padala u hipnotiki trans, ukazala joj se slika napuderisane perike. Odmah je shvatila da je nekada bila robinja, a njen sadanji deko njen nekadanji gospodar.

 • Nasmejala se rekavi: ''Upravo tako se sada oseam- kao njegova robinja.''

  Trenutak kasnije, suze su joj oblile lice: ''Tako sam bespomona''.

  Upitala sam je gde u telu osea bespomonost. ''Oseam teinu i bol u krstima'', odgovorila je. Zamolila sam je da oseanju pridoda sliku. ''Izgleda kao ogromni blok leda''. ''Na koji nain eli da ga ukloni?'', pitala sam.

  Vizualizovala je kako topi led, zamiljenim gorionikom. Kada je zavrila, pustila je da je napusti seanje na bespomonost, koje joj je jo uvek bilo prisutno u podsvesti. Tako nastali prostor ispunila je jasnom svetlou i afirmisala, tj. glasno izjavila da se osea slobodnom da bude snana i izrazi sebe. Kada je izala iz hipnotikog transa, bila je zapanjena: ''Oseam se tako lako. Peva mi se'', uzviknula je.

  Sloile smo se da je to bila odlina afirmacija za nju. Ovu pozitivnu misao ponavljae tokom sledeeg meseca, dok bude uzimala cvetne esencije. Trei korak- Reprogramirati: Sara je ostavila cigarete, dok se bavila izradom kolaa, kao delom svog domaeg zadatka. Isecala je i lepila slike, spajajui ih u uasavajue scene koje su predstavljale ono, to je puenje uradilo njenom glasu. Posle nekoliko meseci i etiri kolaa, bila je sposobna da ostavi puenje. to se tie njene veze, odluila je da nastavi terapiju kako bi nauila da brani svoj stav. etvrti korak- Uvrstiti: mesec dana nakon sesije, Sara je uzimala cvetnu esenciju ljutia (engl. Buttercup, lat. Ranunculaceae) , kako bi uvrstila afirmaciju ''Peva mi se'' i povratila veru u sebe, kao pevaa. Nekoliko nedelja docnije, pozvala je da me obavesti da pravi promotivni video materijal i uurbano planira brojne nastupe.

  Poput Sare, kada napravite etiri koraka, opisana u Kermikom isceljenju i vi ete:

  Otkriti relevantne podatke o svojim problemima, odgovarajui na pitanja.

  http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FRanunculaceae&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG9MguvDtyQ2QcU4xyxVXgPBk0vlAhttp://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FRanunculaceae&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG9MguvDtyQ2QcU4xyxVXgPBk0vlA

 • Upamtiti ta vam poruuje glas mudrosti due, kada dozovete proli ivot.

  Reprogramiraete blokove, praktikujui varijetet vebi i razliite tehnike rada na polju karmikog zapisa.

  Uvrstiete nove ivotne sadraje, afirmiui mogunost promene korienjem cvetnih esencija.

  Karmiki alatni ormari

  Ova knjiga nudi meditacije i vebe, koje e pomoi da otkrijete prole ivote i vane karmike probleme. Osim njih, moete prirodati i druga uenja, koja vam izgledaju relevantna ili su sa vama u posebnoj rezonanci. Uputno je da zapiete otkria, do kojih doete, tako da se na njih moete kasnije vratiti. Zapisivanje utiska vam, takoe, moe pomoi u tumaenju podataka, do kojih ete doi. Ponekad ti podaci, kada ponete da istraujete prole ivote, ne izgledaju smisleno, ali se, sa nastavkom istraivakog procesa, pojasne.

  Radei vebe, date u narednim poglavljima, moete primetiti kako se lini simboli ili predstave ponavljaju. Postarajte se da ih uvrstite u dnevnik, u vidu kolaa, slika iseenih iz magazina ili, moda ak, da ih naslikate. Za dnevnik izaberite svesku koja je dovoljno velika, da prima raznolike materijale. ak i u sadanjem vremenu, kada je sve kompjuterizovano, moda ete vie voleti da svoj dnevnik drite u rukama i nosite sa sobom. Kada razmiljate o svom dnevniku, razmislite o sledeem:

  Da li ete pisati rukom ili kucati? Da li elite svesku, uvezanu tako da se listovi mogu

  izvlaiti ili sveka treba da bude vrsto povezana? Pobrinite se da njene dimenzije bude najmanje 25 x

  30 cm i bez linija. Posetite radnju sa slikarskom opremom, kako biste

  nabali materijale koji e stimulisati vau kreativnost: markere u boji, umetnika pera,

 • nalepnice, matovito izraene olovke i mastila ili krejone.

  Neka vam, dok itate ovu knjigu, pri ruci budu sledee stvari:

  stari asopisi makaze, lepak, selotejp fotografije ljudi, mesta ili stvari, sa kojima oseate

  rezonancu parii materijala, ipke ili papira obloenog

  tekstilom kasetofon i prazne kasete Rajder Vejtov pil tarot karata mali, obraeni (jasni) kvarcni kristal (osim ako ve

  nemate poseban kamen, koji koristite da biste podstakli meditaciju i hipnotiko putovanje)

  relaksirajua muziku Tarot karte e se koristiti u vebama, iji je cilj da vam poveaju sposobnost vizualizacije i intuicije. Nauiete da komunicirate sa arhetipovima tarota, tako da vas oni povedu u unutranje realitete. Predlaem Rajder Vejtov pil za poetnike, jer je najpopularniji i iroko dostupan. Osim toga, predstavlja model, po kojem su napravljeni mnogi moderni tarot pilovi i lak je za korienje. Ako spadate u napredne praktikante tarota, potpuno je u redu da koristite druge, vama blie tarot karte.

  Konano, u svakom poglavlju su navedeni predlozi za odgovarajue cvetne esencije, kojima se isceljuju odreeni problemi. Cvetne esencije predstavljaju razblaene ekstrakte razliitih vrsta cvetova i biljaka, sline homeopatskim lekovima. Dr Edvard Bah, uveni engleski doktor, napravio je prve takve lekove, tridesetih godina prolog veka. Verovao je da bolest predstavlja rezultat konflikta izmeu tela, uma i duha. Cvetni lekovi deluju tako to uravnoteuju disbalanse u emocionalnom

 • i spiritualnom telu i tako dovode do postepenog isceljenja, jer se bave uklanjanjem duevnih tegoba. Poziv na promenu

  Ova knjiga e vam otvoriti vrata potpuno novog sveta. Nauiu vas kako da priete svom duhu, razvijete unutranju svesnost i povratite sopstvenu psihiku mo. Otkriete gde se u vama nalaze karmiki blokovi i shvatiti kako ih se moete osloboditi.

  Ne morate da verujete u reinkarnaciju, da biste imali koristi od ove knjige. Ba kao to moete vebati jogu, a da pri tom ne postanete sledbenik hinduizma, tako i prole ivote moete prihvatiti kao filozofske predstave, ne pripisujui ih nikakvoj religioznoj doktrini.

  Steiete jedinstveno iskustvo. Dok budete ispunjavali dnevnik, nastajae vae skrovite tajni, sigurna luka za sve vae misli i oseanja i sklonite, u kojem ete sebe moi da otkrijete sebi. Dobrodoli na najuzbudljivije putovanje sadanjeg ili nekog drugog ivota- vae karmiko putovanje! Prvi deo Sredstva karmikog isceljenja Prvo poglavlje Va unutranji svet Uvek kada istraujete nepoznato, dobro je da imate vodia. Kada zaronite duboko u sebe, tada doslovce stupate u drugi svet i dobro je da znate ta tamo moe da vas oekuje. U ovom poglavlju, poveu vas kroz tehnike ''navigacije'' kroz novu teritoriju. Nauiete kako da fokusirate um i opustite telo, dve kljune tehnike za otvaranje intuitivnih oseaja. Istovremeno sa razvijanjem intuitivnih sposobnosti, takoe ete uiti kako da doprete do mudrosti sopstvenog vieg bia. Predstaviu vam isceljujuu mo svetnih esencija. Ovim

 • tehnikama ostvariete mnogo divnih doivljaja, koji su sastavni deo karmikog putovanja. Kako prolost prodire u sadanjost

  Kada je Heder imala osamnaest godina, dijagnostikovana joj je cista na jajniku, veliine grejpfruta. Posle hirurkog zahvata uklanjanja ciste, obolela je od endometrioze (Endometrioza je poremeaj koji predstavlja prisustvo tkiva sluzokoe materice [endometrijuma] van upljine materice. Ovakvo tkivo se ponaa isto kao i tkivo koje je lokalizovano u materici, tj. u svakom ciklusu raste, buja i krvari, prim. prev), tako da je patila od ozbiljnih i bolnih menstrualnih tegoba. Nekoliko godina kasnije, cista je ponovo narasla, pa su je ponovo operisali. Lekari su predviali da e cista predstavljati problem celog ivota i prepisali tablete za kontracepciju, kao terapiju. Bez obzira koliko male doze hormona uzimala, oni su Heder inili emocionalno nestabilnom. Jednog trenutka bi se smejala, a sledeeg ceptela od besa. Poela je da pati od glavobolja i zadravala toliko vode, da se oseala naduto i oteeno, kao ''balon, koji samo to nije pukao''. Osim toga, sa voljenim suprugom vie nije mogla uivati u seksu, jer su joj ti trenuci donosili fiziki bol. sve ovo im je opteretilo brak.

  Heder se oseala zarobljeno, kao da se vrtela u vrzinom kolu. Kada bi uzela prepisane lekove, ili bi odmah zaspala ili bi bila letargina, ''kao zombi''. Za vreme te terapije, nije smela da vozi, to je znailo da nije mogla ni da ide na posao. Dvanaest godina ju je muilo ovo hronino stanje, iako je povremeno menjala lekare, tragajui za pravim lekom. Mislila da je doivotno osuena na ovakvo stanje. Meutim, kada je jedne noi uzela film iz video-kluba, desila se udna stvar. Dok je gledala scenu silovanja u filmu ''Optuena'' (''The Accused''), pozlilo joj je toliko da je osetila muninu. Od prevelike uznemirenosti nije mogla odgledati film do kraja. I sama je bila zauena

 • tako snanom reakcijom, jer nikada nije bila fiziki zlostavljana ili napadnuta. Sledeeg dana, dok je stajala u redu u prodavnici zdrave hrane, sluajno je spazila i uzela moju brouru. Dok je itala opis regresije u prole ivote, rasla je njena zainteresovanost- moda bi iskustvo prolog ivota moglo objasniti tako snanu emotivnu reakciju na scenu iz filma? Strahovala je, meutim, da bi se mu usprotivio toj ideji. Verovatno bi pomislio da poinje da gubi razum. Uprkos strahovanjima, zakazala je vienje sa mnom.

  Pre regresije, zamolila sam Heder da, privremeno, odbaci sopstvenu sumnjiavost. Zamolila sam je da poveruje slikama koje e videti u stanju hipnoze, ak iako budu udne ili tajanstvene.

  Tokom regresije, Heder je leala na stolu za masau, a nena muzika se ula iz pozadine. Uvodila sam je u regresiju, obraajui joj se tihim i umirujuim glasom. Poela je da se oputa i skliznula u duboki hipnotiki san. Vizualizovala je putovanje vozom, unazad u vremenu i prostoru, u drugi ivot. Kada je voz stao, a vrata se otvorila, evo ta je doivela:

  ''Ja sam petnaestogodinja devojica, nosim korpu. Ime mi je Rozita. Svetlo je i sunano. Nelazim se negde u Latinskoj Americi. Malo sam uplaena. Nalazim se na pijaci na otvorenom. Tu je mnogo prodavaca, koji nude povre, ivotinje, odeu.... Jednom trgovcu donosim komad garderobe, koji elim da prodam. Mukarci na pijaci bulje u mene. Ne svia mi se nain, na koji me gledaju. elim da se vratim kui.''

  Zatraila sam od Heder da pree na sr problema. ''ivim sa roditeljima i sestrom. Otac tue majku.

  Ona mu se uopte ne protivi. U kui smo tretirane kao roblje.''

  Heder je poela da jeca. ''Odlazim. Iseljavam se iz kue. Doao je ovek koji

  e me oeniti. Ili me je kupio? Desie mi se isto to se nekada desilo i mojoj majci. Brak je kupoprodajna pogodba. Preplaena sam. Hodamo, nosimo ogromne

 • torbe. Ovaj ovek je pedesetih godina, a ja samo tinejderka.''

  Heder je zautala na par trenutaka, a onda opet zaplakala.

  ''O, Boe! On me siluje! Zadovoljava sa mojim telom. Odvratno je. Kako je prost i ruan!''

  Kada je prestala da plae, zamolila sam je sa bolu dodeli sliku. Preostali bol je zamislila kao bodljikavi bun, koji joj raste u uterusu. Vizualizovala je kako ga odseca velikim batovanskim makazama. Kda je bun nestao, vizualizovala je kako zlatna svetlost isceljujue energije ispunjava prazan prostor.

  Zamolila sam je da upamti taj ivot i ostane otvorena prema svakoj dodatnoj informaciji, koju bi mogla da primi.

  ''Svaka ena u selu ivela je bez dostojanstva. Prema enama se postupalo kao prema graanima nieg reda''.

  Heder je vizualizovala Rozitu u ruiastom balonu svetla. Poslala joj je ljubav i prihvatanje i pustila je da otplovi u belu svetlost univerzalne ljubavi. Heder je svakoj eliji tela dala dozvolu da ivi u savrenom zdravlju i vitalnosti. Tada smo izgovorili afirmaciju da Heder jeste lepa ena i zasluuje da bude seksualno zadovoljena. Kada je izala iz hipnotikog zanosa, Heder se oseala mirno i lake. Predloila sam da uzme cvetnu esenciju divlje jabuke (engl. Crab apple, lat. Malus pumila)- kako bi nastavila da se oslobaa oseanja osramoenosti, nagomilanog od vremena kada je bila Rozita- pomeanu sa jednom vrstom esencije ljiljana (engl. Alpine lily, lat. Lillum parvum), kako bi se njena seksualnost integrisala sa unutranjim enskim biem.

  Sledeeg dana, Heder je dobila menstruaciju, po prvi put za dve godine. Od tada je njen ciklus uredan. Godinu dana kasnije, ginekolog ju je proglasio potpuno zdravom. Nije bilo ni traga od ciste ili endometrioze. Menstrualni bolovi i spazmi, zbog kojih je ranije bila vezana za krevet, nestali su posle sesije regresije. Nije morala da uzima hormone i oseala se dobro. Nekoliko godina

 • kasnije, poslala mi je Boinu estitku, sa fotografijom svoje dvoje dece. Karmika prepreka

  Nema vrstih dokaza da je Heder ikada ivela u Latinskoj Americi. To nije vano. Vano je da joj je proces karmikog isceljenja ponudio kontekst da stupi u kontakt sa nerazreenim duevnim problemom i transformie ga. To to je gledala scenu silovanja u filmu, probudilo je Hederina bolna oseanja vezana za iskustvo kada je bila seksualno zlostavljana. Posle dvanaest godina ginekolokog leenja, konano je bila spremna sa se suoi sa emocionalnom komponentom svoje povreene seksualnosti. Nikada neemo znati da li je zaista bila silovana u prolom ivotu. Moda je duboko, u sebi oseala da je to to se bavila konkurentnim poslom u svetu biznisa ''silovalo'' njenu enstvenost. Hederi je regresija pomogla da povrati oseaj vrednosti kao ene i oivi seksualni ivot. Mada je bila podvrgnuta medicinskom leenju fizikih simptoma, nije se istovremeno potrudila da izlei duevne probleme, zbog ega je bila daleko od isceljenja. Kao to sada znamo, telo, um i duh u meusobnoj su, holistikoj vezi. Nerazreeni duevni problemi mogu stvoriti energetske blokove, koje nazivam ''karmikom preprekom''. Ovi blokovi bitno utiu na nain, na koji mislimo, oseamo, ponaamo se i doivljavamo svoje telo. Nerazreeni duevni problemi ugrozili su Hederino emocionalno i fiziko zdravlje. Sve nerazreeno iz prolosti moe biti preneto u sadanjost. U Hederinom sluaju, cista i endometrioza bili su samo simptomi dubljeg problema. Kao ena, oseala se bespomono. Kada se, tokom regresije,

 • oslobodila traumatskog bloka, Heder se oslobodila karmike prepreke koja joj je ugroavala zdravlje. Oseala se bolje, a brak je postao kvalitetniji. Vie je nisu muile nagle promene raspoloenja i fiziki bolovi. Stekla je unutranju slobodu da stvori bogatiji ivot. Eto o emu je re u karmikom isceljenju. Pet tehnika karmikog isceljenja

  Koristei Hederno iskustvo kao model, ispitajmo kako samostalno moete ostraivati prole ivote. Re je o tehnikama koje ete morati da usavrite, ako elite da doivite isceljenje i preobraaj:

  Definiite nameru: Odluite ta elite sa promenite. To to ete znati ta elite predstavlja prvi korak da zaista dobijete to, to elite.

  Opustite se: Umirite um i telo. To e pomoi da otvorite vrata komunikacije sa svojim viim biem.

  Budite receptivni: Koristite sopstvene intuitivne oseaje da biste se pribliili mudrosti due.

  Vizualizujte dobrostanje: Reavajte probleme kombinovanjem vizuelnih simbola i afirmacija.

  Podvrgnite se terapiji cvetnih esencija: Uzimajte cvetne esencije, kako biste napredovali i pokuajte da se vie ne vraate u stare obrasce.

  Heder nije bila svesna da su ginekoloki problemi

  bili u vezi sa prolim ivotom. Uetala je u moju kancelariju, sa eljom da sazna zato je tako snano reagovala na jednu scenu u filmu. Upravo zbog namere da sazna vie o sebi, uspela je otkrije osnovni uzrok svoje patnje. Nije ni oekivala da e na kraju ak uspeti da prevazie zdravstevni problem.

  Dubokim oputanjem, Heder je postala sposobna da primi informacije od vieg bia. Zato to je ostala receptivna u odnosu na vie bie, primila je poruku da je dolo vreme da se uhvati u kotac sa emocionalnom komponentom zdravstvenog problema, koji ju je muio.

 • ak iako je bila lepa i na oko zgodna ena, nije ivela u potpunom skladu sa svojom enstvenou. Nije bila svesna da se, kao ena, oseala bespomono. Kada je Heder odabrala vizuelni simbol, koji e predstavljati njenu bol, tada je postalo mogue da se oslobodi traume, zarobljene duboko, u elijskom pamenju tela. Vizualizovala je kako see trnoviti bun i svetlou ispunjava pelvis, kako bi se oslobodila bloka. Zatim je reprogramirala um, afirmiui sopstvenu enstvenost i mo. Zavrni korak predstavljalo je uzimanje cvetnih esencija, celih mesec dana nakon regresije, zato da se proces preobraaja ne bi zaustavio. Cvetne esencije delovale su kao terapija, pomogavi joj da integrie promene. Pribliavanje unutranjem svetu postaje lako, kada nauite kako se ono izvodi. Poput uenja bilo koje vetine, to vie vebate, to ste spretniji. Svaki uloeni napor se nagrauje. Moda ete se oseati udno, smeno kada ponete da praktikujete te tehnike. Meutim, to ih vie budete koristili, to e vam biti lake. Definiite nameru

  Znati ta elite predstavlja prvi korak na putu ostvarenja svake elje. Zato je vano postaviti ciljeve. ta elite da postignete istraujui svoju karmu i prole ivote? Pri vrhu prve strane dnevnika, napiite pitanje: ''ta elim?'' Sada odgovorite na to pitanje. Definiite svoje ciljeve. Budite veoma odreeni. Na primer, vai odgovori mogi zvuati slino sledeim izjavama:

  elim da znam izvor svog problema sa telesnom teinom.

  elim da saznam zato nemam dobar odnos sa majkom.

  elim da saznam zato moram da se toliko borim, samo da bih sastavio kraj s krajem.

 • elim da znam zato se plaim vode. elim da znam zato volim franscuku kulturu. elim da saznam da li svog mua poznajem iz prolog

  ivota. Namere definiite na miru. Pre nego to uete u proces, moete postaviti neogranieno mnogo ciljeva. to se jasnije izrazite u vezi sa onim, to elite, to ete dobiti bolje rezultate.

  Sada, postavite vremensko ogranienje. Budite realni u vezi sa koliinom vremena koju moete posvetiti praktikovanju vebi i meditaciji. Da li vam je za itanje svakog poglavlja potrebna nedelja dana ili ceo mesec? Da li ete raditi vebe ujutro, posle veere ili pre odlaska na spavanje? Isplanirajte vreme i zapiite to tamo, gde zapisujete sve dogovorene termine i obaveze. Moete podesti budilnik na kompjuteru ili osmisliti sline podsetnike. Sledee, izgradite tim za podrku. Moda e vam znaiti da to, to radite, podelite sa jednim ili dva prijatelja, tako da vas oni podre. Ko e vas voditi i bodriti kroz promene, koje e neminovno doi? Isplanirajte pozive ili e-mejlove osobama, koje su u stanju da vam prue savete i vostvo.

  Konano, napiite pismo sami sebi, izjavljujui ta elite da ostvarite. ta vas, zapravo, zanima? Zato je vano da prionete na ovaj posao? Kakvu korist moete imati od karmikog isceljenja? Kad zavrite pismo, napravite tri fotokopije. Stavite ih u koverte, na koje ete napisati sopstvenu adresu, a onda na njih nalepite potansku markicu. Zapiite da ete ih poslati sebi kada ponete itanje treeg, petog i sedmog poglavlja ove knjige. Tada e biti potrebno da se podsetite da je to, to se nalazi u kovertama, vano. Na taj nain ete prevladati otpor promenama. Otpor je prirodan, jer se ini lake i udobnije produiti po inerciji. Da bi se postiglo bilo ta vredno, potrebni su istrajnost, predanost i odlunost. Bilo koji eljeni rezultat, od gubitka kilograma do osvajanja zlatne medalje, zahteva

 • ulaganje dodatnih napora. Ako elite da uspete, pripremite se za izalazk i svog ''uukanog kutka''. Morate istrajati pred barijerama, koje osujeuju vae namere. Sposobnost da ne odustanete od zaveta, datog sebi, povee vas do uspeha. Opustite se Relaksacija je kljuna za uspostavljanje kontakta sa intuitivnim oseajima. Sposobnost da, uvek kada to elimo, opustimo telo, koristi se u tehnikama autohipnoze i veba jogikim metodama. Kada ste u stanju da fokusirate um na jednu stvar, poinjete da vladate sopstvenom koncentracijom, a to je vitalno vano za rad na umu i telu, jer dodvodi do njihove harmonizacije.

  Kreiranje posveenog prostora u domu pomoie vam da svakodnevnu realnost transcendirante u svet spiritualnog. Dobro je aranirati sobu ili deo sobe, stvorivi poseban prostor u kojem ete praktikovati vebe, date u knjizi. Neka to bude mirno mesto, gde vas niko nee uznemiravati. Kada ste tamo, iskljuite mobilne telefone, namestite pejder na opciju vibriranja, a neka vaa telefonska sekretarica umesto vas prima poruke. Obavestite lanove domainstva da ete odvojiti malo vremena za sebe, te da neete biti dostupni. Lezite na kau ili oslobodite deo poda, kako biste se ispruili. Lepo je ako imate prostirku, mali duek ili pekir kao podlogu, ako ste na podu. Moete podesiti da vam svira meditativna muzika. Kada naete pogodno pare prostora, stvorite svoj oltar, poloivi na pod stoi, posluavnik ili maramu. Naite sliku omiljenog boga ili boginje, anela, spiritualnog uitelja, ivotinje, predaka ili sveca, koju ete staviti u centar svog oltara. Moete pridodati i vama znaajni religozni simbol, poput krsta, pentagrama ili Davidove zvezde. Moete poloiti i predmet iz prirode, kao to su kristal, kamen, poludragi kamen, koljku ili pero. Prijatno je staviti svee i miriljave tapie.

 • Stvaranje posveenog prostora e, vaej podsvesti, sugerisati koliko su vam vana spiritualna istraivanja. Ba kao to udobna spavaa soba omoguava miran san, korienje odreenog prostora za prouavanje prolih ivota, pomoie vam da tamo prikupljate i obnavljate psihiku energiju i dozvoliti da se opustite u stanjima hipnotikog sna. Posle nekoliko nedelja svakodnevnog boravka u tom prostoru, osetiete kako blagotvorni mir boji njegovu atmosferu. ta oekivati u hipnotikom snu

  Kada uete u stanje duboke relaksacije, moe se desiti da telo osetite kao veoma teko, kao da je, od prevelike teine, utonulo u pod. Takoe moete osetiti neto potpuno suprotno- kao da vam je telo veoma lagano i lebdi ka tavanici. Mogue je da vam postane veoma toplo. Ako osetite jaku vrelinu, to je veoma dobro. To znai da ste u blizini isceljujue energije. Moda primetite senzacije peckanja ili koncentrine talase elektriciteta, kako se ire vaim biem. Neki ljudi imaju sposobnost da, kada zatvore oi, vide boje. Drugi se oseaju kao da su preplavljeni svetlom. Moete imati doivljaj da se vrtite oko svoje ose. Svaki od ovih doivljaja je uobiajen. Nema jednog, ''pravog'' naina. Dok radite vebu duboke relaksacije, moete postati svesni tenzije ili bola koji zadravate u telu, a to se osea na slian nain kao upaljenost miia, posle vebanja u teretani. Osvestite svaku bolnu senzaciju. To to ete doiveti diskomfor e esto, ukloniti bol.

  Ako potiskujete emociju, ona e verovatno ''izroniti'' tako, da ete je postati svesni. Za vreme hipnotikog transa, neki osete tugu ili, ak, gnev. Ako, u stanju relaksiranosti, doivite emociju, dozvolite da vas prome i onda je pustite da ode. To to ete doiveti emociju, oslobodie je.

  Neki ne mogu da se opuste, oseajui neprijatnost, dok im um neprestano reguje na sve i svata. Ako shvatite da vam se to deava, budite strpljivi. Moraete

 • da vebate postizanje dubokog oputanja. Moda ete osetiti potrebu da smanjite unos kafe i eera. Preporuujem uzimanje asova joge ili tai ija ili duboko disanje. Uestvujte u svakoj aktivnosti koja pomae da postignete usredsreenost. Te prakse e dovesti do toga da ovladate umom i sa veom lakoom otputujete do izmenjenih stanja svesti. Veba relaksacije

  Pre nego to ponete da vebate sledee relaksacione tehnike, postarajte se vam zaista bude udobno. Dobro je da zatitite donji deo kime, tako to ete, dok leite na leima, staviti mali jastuk ispod kolena. Proverite da li vam je dovoljno toplo. Temperatura tela se sputa dok padate u hipnotiki san, tako da vam, ak, moe postati hladno. Pokrijte se prekrivaem ili toplim ebetom.

  Odvojte deset minuta za ovu vebu. Moete je snimiti na kasetu, pravei jednominutnu pauzu izmeu svake instrukcije. Uinite sledee:

  Lezite na lea, sa rukama smetenim pored tela i dlanovima okrenutim nagore.

  Osetite kako vas moni talas oputenosti preplavljuje, od nonih prstiju. Osetite kako talas putuje vaim risom, niz pete ili kroz tabane.

  Talas oputenosti napreduje prema listovima i produava u kolena.

  Potpuno opustite butine. Opustite pelvis, kukove i predeo krsta. Opustite torzo i grudni ko. Opustite sve miie u ramenima i vratu. Opustite ruke i ake. Neka se dlanovi i prsti slobodno

  isprue. Opustite sve miie lica. Opustite sve miie oka. Celo telo je oputeno.

 • Uivajte u prijatnim senzacijama potpune oputenosti.

  Ovu vebu praktikujte najmanje jednom dnevno i

  ivot e vam se promeniti. Bez po muke ete se osloboditi stresa i tenzije i osetiti vie mira i zadovoljstva. Beleite proces, zapisujute sve u dnevnik. Za vrlo kratno vreme doiveete napredak. Budite receptivni

  Fiziki svet doivljavate uz pomo pet ula: ukusa, dodira, vida, mirisa i sluha. Uz pomo ovih sposobnosti stupate u interakciju sa okruenjem. u stanju ste da kaete da li neto izgleda dobro, ima lo ukus ili zvui prijatno. Meutim, svako ulo poseduje itavu lepezu doivljajnih finesa. Ako elite da poveate sopstvenu senzitivnost, moraete da istanate ula.

  Strunjak za kvalitet vina usvrava doivljaj na nepcu. U jednom gutljajiu, on u vinu koje testira otkriva nijansu zaina, aromu okolade ili suptilnu ukus nane. Ljudi sa neistreniranim oseajem ukusa nisu u stanju da razlikuju ''Boole'' od ''Kaberne''-a.

  Umetnici neguju oko, uoavajui fine razlike boje i stila. Nakon posmatranja jednog portreta, na primer, u stanju su da kau da li je boja koe topla ili hladna. Ljudi laikog oka e isti prostor videti samo kao onaj boje mesa. Muziari usavre sluh. Znaju da li ''falirate'', da li pevate u pogrenom kljuu ili mimo tempa. Neko sa neistananim uvom e, pak, samo osetiti da neto zvui udno.

  Poznavaoci parfema razvijaju oseaj za mirise i ''imaju nos'' da kau da li jedan miris predstavlja meavinu jasmina i rue ili nerolija i sandalovine, dok obian ovek, moda, nee uoiti razliku izmeu mirisa prave rue i vetakog ruinog mirisa.

  Maseri usavre perceptivni dodir. Osetljivim prstima vam mogu otkriti vorove u ramenima, koje e potom

 • razbiti. Bez obuke, veina ljudi nije u stanju da oseti razliku izmeu koulje nainjene od poliestera i one od svile.

  Shvatate ta elim da kaem? To to ete raditi na istanavanju ula rezultovae kvalitetnijim doivljajem ivota. Nema nieg loeg ako ne razlikujete poliester od svile. To to dajete prednost brzoj u odnosu na gurmansku hranu ne ini vas loom osobom. Meutim, posebnu punou moete osetiti samo ako su vam ula istanana i negovana, tako da ste u stanju da osetete finese. Mogue je da vam je jedno ulo razvijenije od drugog. ulo ukusa vam moe biti istananije u odnosu na manje rafinirane taktilne oseaje. Moete imati negovano uvo, ali ne i perfekciju vizuelnog uoavanja- ili obratno. Isto vai i za intuitivne oseaje. Dok spoljni svet doivljavamo fizikim ulima, dotle unutranji svet spoznajemo intuitivnim oseajima. Seamo se prolih ivota i primamo informacije od vieg bia uglavnom uz pomo sledeih sposobnosti:

  Vidovidosti, koja oznaava sposobnost da se unapred vidi.

  Prekognicije, koja oznaava sposobnost da se jasno unapred zna.

  Predoseanja, koje oznaava sposobnost da se unapred jasno osea.

  Slino stepenu, do kojeg smo istanali fizika ula, svi smo do izvesne mere, razvili i intuitivne oseaje. U radionica koje vodim, pre nego to se izvede regresija u proli ivot, zamolim uesnike da zamisle svoje kuhinje. Tako svima pruim priliku da oprobaju intuitivne oseaje i odrede do koje mere su im oni razvijeni. Kako je veina ljudi sklona vizualizaciji, tako im je vidovitost najvie razvijena. Skoro svi mogu zatvoriti oi i jasno dozvati sliku svoje kuhinje. Mogu je tako videti sa svim detaljima i u boji, kao da gledaju fotografiju. Kada ovi ljudi, za vreme hipnotikog transa, treba da prime poruku, ona e im doi u vidu slike.

 • Neki ljudi, meutim, nisu u stanju da vizualizuju. Na primer, kad pokuaju da zatvorenih ouju zamisle kuhinju, jedino to im se ukazuje je gusti mrak. Oni sa sposobnou prekognicije, primaju informacije od vieg bia u vidu oseaja da neto poznaju- u ovom sluaju, svoju kuhinju. Ako, im telefon zazvoni i ne pogledavi identifikaciju poziva na telefonskom aparatu, znate ko vas zove, to znai da imate i koristite prekognitivni intuitivni oseaj. Drugi imaju sposobnost predoseanja, veruju svom predoseaju ili oseaju ''iz stomaka''. U svakodnevnom ivotu, ti ljudi su saoseajni i obino mogu rei o emu drugi razmiljaju i kakvog su raspoloenja. Kada pokuaju da zamisle svoju kuhinju, stigne im oseaj, a tek onda moda slika. Moe im biti nemogue da vizualizuju seanje iz prolog ivota. Umesto toga, u telu im se moe javiti oseaj. Drugi intuitivni oseaji, koji su manje uobiajeni, podrazumevaju predvianje ukusa- sposobnost da se supstanca proba, a da se nije stavila u usta, zatim predvianje zvuka- sposobnost da se spiritualne poruke prime kroz pesme ili zvuke, predvianje mirisa- sposobnost da se oseti miris koji dolazi iz spiritualnih reliateta i predvianje dodira, takoe nazvano psihometrija- sposobnost da dranjem objekta saznaju informacije o njemu, njegovom vlasniku ili njegovoj prolosti. Retki su sluajevi kada su, tokom regresije u prole ivote, zabeleena iskustva prijema informacija mirisom, a znam za samo dva sluaja kada se regresija doivela kroz oseanje ukusa. Jedna ena se setila kako je bila Eskimka, pa je sve vreme regresije oseala ukus ribe u ustima. Drugi klijent se setio kako je bio invalid, koji je prosio na ulicama Hong Konga i ostio je ukus onoga, za ta je verovao, da je bio opijum.

 • Vaa jedinstvenost Svako ima svoj, jedinstveni doivljaj povratka u proli ivot. Intuitivni oseaji su nam razvijeni na razliitim nivoima, tako da informacije, koje alje unutranje bie, otkrivamo razliitim intuitivnim sposobnostima.

  Marti, kojeg sam povela na putovanje do prolog ivota tokom konferencije ''Novog doba'' (''New Age''), predstavlja primer kako se, tokom regresije, pokreu razliiti nivoi intuitivnih oseaja. Marti je bio stidljiv i priao je tiho. Uvek kada bi pokuao da kae svoja uverenja i ideje, doivljavao je napad anksioznosti. Srce bi poelo da mu divlje tue, a dlanovi bi postali vlani.

  Kada je skliznuo u stanje duboke relaksacije, Marti je krenuo na hipnotiko putovanje, hiljadama godina unazad. Dok je boravio u hipnotikom snu, video je sebe kao mukarca, odevenog u dugu, belu odoru. Stajao je na sred pijace pod otvorenim nebom, u centru gradia, negde na Bliskom Istoku (vidovitost). Takoe je znao da je svetenik i da je putovao od grada do grada (prekognicija). Kada sam zatraila da pree na izvor problema, rekao je: ''Vidim da sam okruen ruljom gnevnih ljudi.''

  Tada je imao emocionalnu reakciju- straha- i poeo da ubrzano die. Uzviknuo je u stanju preplaenosti: ''Gaaju me kamenjem!''

  Kada sam ga upitala ta se deava, odgovorio je. ''Boli me ceo grudni ko. Kao da su mi sva rebra polomljena.'' Marti je osetio da mu je desna strana grudnog koa polomljena (predoseanje). To nije mogao videti. Rekla sam Martiju da oslobodi seanje na traumatinu smrt tako to e zamisliti kako mu se velika stena, podie sa grudi. Dok se stena podizala put neba, Marti je sa velikim olakanjem uzdahnuo.

  Tokom regresije, Marti nije otkrio dugaku i detaljnu priu o prolom ivotu. Nije saznao svoje prolo ime,

 • tanu godinu ili mesto gde je iveo. Umesto toga, primio je nekoliko impresija, koje su dovele do snanog preokreta u njegovoj moi izraavanja.

  Marti je doiveo neposrednu, trenutnu transformaciju. U nastavku konferencije, puno ljudi je komentarisalo njegov promenjeni izgled. Na predavanjima je ee dizao ruku, javljajui se za komentar. Kada bi bio prozvan, mogao je d govori slobodno, sa lakoom. Istanavanje intuitivnih oseaja

  Kao to moete istanati fizika ula, tako moete izotriti unutranje sposobnosti, vae intuitivne oseaje. Moete nauiti da ''tonirate'' te ''miie'', da radite na njima! Ne zaboravite, kada niste u kondiciji, ne poinjete da vebate podiui najtee tegove, jer biste se time najverovatnije suvie napregli i frustrirali, ponitivi smisao svega to ste zapoeli. Poinjete podiui lake tegove, sve dok ne ojaate i ovrsnete. Tada prelazite na tee tegove. Ojaavanje intuitivnih oseaja zahteva puno prakse i strpljenja.

  Kristal vam moe pomoi da lake doprete do mudrosti due. Pojedinani, izbrueni kvarcni kristal, smeten na elo, u smeru nadole, moe poveati sposobnost vizualizacije. Ako kristal drite u ruci, dok meditirate, to moe pojaati meditativni doivljaj. Cvetne esencije, biljke i kristali koji poboljaavaju intuitivne moi

  Ako elite da pospeite proces isceljenja, pokuajte da radite sa nekim od sledeih elementa:

  *Cvetna esencija jedne vrste pelena (engl. Mugwort, lat. Artemisia vulgaris) : pojaava sposobnost intuicije (spavanje na jastuku, sa ispunom od osuenih listova ove biljke, moe poveati sposobnost pamenja snova).

 • *Cvetna esencija belog kestena (engl. White chestnut, lat. Aesculus hippocastanum): umiruje um.

  Kristal meseevog kamena: noenje ovog kamena poveava intuitivnu receptivnost.

  Kvarcni kristal: kada ga stavite ispod jastuka, pomae da, u toku sna, podsvest razreava probleme.

  (*Kako nije mogue dati srpski prevod naziva svih cvetova, njihova imena e ostati zadrana na engleskom i latinskom, prim. prev) Veba otkrivanja svopstvenih intuitivnih oseaja Prvi korak u iskustvu povratka u proli doivljaj sastoji se u otkrivanju koji je va najjai intuitivni oseaj, a on je najverovatinije u vezi sa nainom na koji uobiajeno primate informacije. Da li ste vie vizuelni tip ili neko, kome je blia prekognitivnost ili, pak, svet oko sebe, prvenstveno oseate? Koristite dnevnik kako biste uvrstili doivljaje i iskustva. Ovu jednostavnu vebu moete snimiti na kasetofon, tako da je vremenom lake ponavljate i usavrite. U tom sluaju odvojte tri minuta, koliko je potrebno da izvedete celu vizualizaciju. Govorite polako i neno, pravei kratke pauze iza svake reenice. Organizujte se tako da vas niko ne uznemirava i ne prekida. Zaboravite na sve brige. Otiite na posveeno mesto, koje ste stvorili. Ako je no, priguite svetla. Ako je dan, navucite zastore. Zapalite sveu ili miriljavi tapi, tako ete stvoriti atmosferu mira. Pustite da svira nena melodija i to e stvoriti oseaj spokoja.

  Zauzmite udoban poloaj u posveenom prostoru. Zatvorite oi i udahnite duboko. Uradite tehniku relaksacije tela. Osetite kako vam se dah kree kroz telo, kao neni talas. Kad udiete, unosite mir. Kada izdiete, oslobaate se tenzije. Udahnite, primajui u sebe

 • oputenost. Izdahnite, oslobaajui jo malo tenzije. Nastavite sa dubokim disanjem jo minut ili dva.

  Zatvorenih oiju, dozovite u um svoju sadanju kuhinju. Spustite pogled prema podu. Od kakvih materijala je napravljen? ta oseate dok ga dodirujete golim stopalima? Kakva je temeperatura u prostoriji? ta oseate dok vam vazduh dodiruje kou? Koje boje su zidovi? Da li ujete neke zvuke? Da li primeujete mirise? Zapazite sudoperu. Ima li sudova u njoj? Da li je, moda, prazna? Poite do nje i dodirnite neto, to vam privlai panju. ta oseate pri tom dodiru?

  Sada pustite da sve ode. Povratite oseaj boravka u sobi kojoj se, zapravo, nalazite. Osetite svoje telo. Polako otvorite oi i vratite se u sadanjost.

  Zapitite ovo iskustvo, odgovarajui na nekoliko pitanja u dnevniku. Kako je izgledao va intuitivni doivljaj?

  Da li je vaa kuhinja bila u formi slike? Ako jeste, skicirajte je, ak iako mislite da ne znate da crtate. Moete li videti detalje?

  Da li ste uspeli da uoite da li je bilo sudova u sudoperi ili ne?

  Da li ste primetili boje? Da li ste imali oseaj kao da, zapravo, posmatrate

  film o vaoj kuhinji? Kakvo je bilo vae iskustvo predoseanja?

  Da li ste mogli da osetite dodir vazduha i vae koe ili poda i golih stopala?

  Koji predmeti su vam privukli panju? Da li ste ih dotakli? ta ste tada osetili?

  Zapiite svaki telesni oseaj koji ste doiveli. Da li ste imali oseaj kao da zaista stojite u svojoj

  kuhinji? Da li ste primetili bilo kakve zvuke ili mirise?

 • Kakvo je bilo vae iskustvo prekognicije?

  Da li se desilo to, da niste uspeli da vidite ili osetite bilo ta u kuhinji, ve ste jednostavno znali boju zidova, temperaturu prostorije i to, da li je bilo sudova u sudoperi?

  Da li se desilo to, da niste uspeli da vidite ili osetite odreeni predmet, ali ste znali ta je bio taj predmet?

  Da li ste se oseali kao da u svojoj kuhinji lebdite? Kakvo je bilo vae ukupno iskustvo?

  Da li ste otili u kuhinju, koja vam nije bila poznata? Da li ste posetili vie od jedne kuhinje? Zapiite svaku emociju koju ste doiveli seajui se

  svoje kuhinje. Da li su vam se vratile uspomene iz detinjstva? Ako

  jesu, da li vam to vae vie bie poruuje da postoji neto, ega treba da se oslobodite?

  Da li ste skloniji vizuelnom, kognitivnom ili oseanjima?

  Veina ljudi percipira kombinujui vizuelno, kognitivno i oseanja. Sve to doivljavate, u redu je.

  Ponekad, posle ove jednostavne vebe, ljudi ponu da obrauju uspomene iz detinjstva. Dok sam vodila jednu grupnu sesiju, zamolila sam uesnike da iznesu svoje doivljaje. Jedan mukarac se setio kuhinje svog detinjstva. Porodica mu je bila veoma siromana i oi su mu se punile suzama, dok je putao da bolne uspomene oive. ena sa problemom gojaznosti, otkrila je da biti u kuhinji nije tako prijatno. Tokom vebe iz nje su izbijali gnev i anksioznost, a ona je shvatila da bi svaki put, kada bi bila nervozna i u brigama, opsedala friider. Neki odlaze u kuhinje iz prolih ivota. Jedna ena setila se kuhinje u drvenoj kolibi bez vodovodnih instalacija. Nijednu takvu kuhinju nije videla u ovom ivotu.

 • Praktikujte zamiljanje svoje kuhinje kako biste se navikli da ''jaate svoje intuitivne miie''. Ova veba e vas pripremiti da otkrijete to vie informacija dok budete boravili u hipnotikom transu, kao i da vizulizujete oslobaanje od problema. Verujte sopstvenim doivljajima, dok ovladavate pravilima kretanja u svom unutranjem svetu. Veba predoseanja Iako mnogo ljudi misli da im je najrazvijeniji intuitivniji oseaj vidovitosti, ako doete do zakljuka da vam je najsnaniji oseaj da oseate, to znai da vas odlikuje sposobnost predoseanja. Oseanja ''iz stomaka'' imaju jaku kinestetiku komponentu. Kada je ovaj intuitivni oseaj na delu, negde u telu se moe pojaviti fizika senzacija ili, pak, moete biti potaknuti na emotivni odgovor. Iako se naziva ''oseaj iz stomaka'', ovaj intuitivni doivljaj ne mora biti lociran u trunoj duplji. Doivljaj predoseanja moe se nalaziti na drugom mestu u telu. Da biste otkrili koji deo tela vam je najreceptivniji za intuitivne stimuluse, uradite ovu vebu:

  Setite se kada ste doiveli predoseanje. Moda se to desilo kada ste nekoga po prvi put upoznali. Moda ste imali dobar oseaj dok ste se rukovali, a ta osoba se, zaista, kasnije pokazala kao dobar prijatelj.

  Setite se sebe tog trenutka. Kako ste izgledali? Kako ste zvuali? Koje fizike senzacije ste oseali u telu? Koje emocije ste doivljavali?

  to ste preciziniji u opisu fizikih znakova, koji su

  pratili doivljaj predoseanja, to e vam biti lake da se, u budunosti, sa poverenjem oslonite na tu sposobnost. Vizualizujte blagostanje

 • Sada, kada ste definisali namere, nauili da se opustite i otkrili kakao da budete receptivni za vreme hipnotikog sna, sledei korak sastoji se u tome da nauite kako da budete aktivno kreativni u odnosu na svoj um, koristei vizualizaciju. Vizualizacija e vam omoguiti da se oslobodite karmikih prepreka ili energetskih blokova, koji su u vezi sa duevnim problemima. Ti blokovi se sastoje od potisnutih i zaboravljenih negativnih misli i emocija u vezi sa prolim iskustvima.

  Kada ne prevaziemo bol, gnev, mrnju ili strah i ne pretvorimo ih u ljubav i opratanje, tada potisnemo i osujetimo energiju, koja treba da bude slobodna i pokretna. Ona tada ostaje zarobljena u energetskom polju. Kada ne iscelimo bol, potisnute misli i osude stapaju se u auto-saboterske stavove i automatske odgovore. Blokovi esto podrazumevaju telesne senzacije kao to su tenzije, stezanja ili bol.

  Na primer, pretpostavimo da otkrijeta da vas partner vara. Umesto da radite na rasvetljavanju problema, vi nikada ne progovorite ni re sa njim- ili njom. Ne opratajui, ostajete zarobljeni u gnevu. Donosite odluku da nikada vie ne zavolite. Deset godina kasnije, zatiete sebe kao osobu bez partnera, usamljenu u stalnom ekanju da neko ueta u njen ivot. Desilo se, eto, da ste u meuvremenu, dobili nekih deset kilograma vie, koji su vam se ''udobno smestili'' oko trbuha, stvorivi zatitni ''pojas''. Tokom godina pojavio se i problem sa varenjem. Pitate se zato ne moete nikoga da privuete, iako se druite i izlazite, a potraili ste i pomo agencije za usamljena srca. Ne izgleda izvesno da ete sresti bilo koga, zato to ste zaboravili da ste nekada davno doneli odluku da neete voleti. Ova forma misli lei duboku u vama, ukorenjena u bolu doivljene izdaje, ojaana strahom od toga da ikada ikome ponovo dozvolite da vas upozna na intiman nain, bez ograde. Bez stvarnog saznanja o tome, zakopali ste gnev, strah i bol- u predeo oko stomaka.

 • Blokovi mogu biti mali ili veliki, u zavisnosti od veliine problema. Problemi u vezi sa traumama ili zlostavljanjem trae vie vremena da bi se iscelili. esto se takve prepreke dodatno uveavaju, iz ivota u ivot, sve dok ne postanemo sposobni da se uhvatitmo da u kotac sa njima oslobodimo ih se.

  Svaka sesija isecljenja izgleda drugaije. Nekada je prijatna i puna razdraganosti. Druge sesije nose teinu i dubinu. Osnovna stvar u vizualizaciji je fokusirati um, jer se na taj nain poveava mogunost koncentracije. Ova tehnika je korisna u svakom aspektu ivota. Ako je razvijete, bre ete ispunjavati zadatke, raspodeljujui panju na jednu po jednu stvar, tako da vas pritom ne ometaju razni okolni distraktori. Sledee etiri vebe vizualizacije ne bi trebalo da traju vie od pet minuta. Vizualizacija naknadne slike Sedite uspravno, u udobnoj stolici, prethodno zamraite sobu. Postavite sveu u nivou oiju, oko pola metra ispred sebe. Zurite u plamen svee, ne skidajui pogled s njega nekoliko minuta. Kada zatvorite oi, u unutranjem vidnom polju, jo uvek ete moi da vidite plamen. Narednih minut-dva ostanite usredsreeni na ovu naknadnu sliku, posmatrajte je. Vebajte sve dok ne budete u stanju da, iza zatvorenih oiju, zadrite sliku svee pet munita. Vodite evidenciju o tome kako napredujete, zapisujte sve u dnevnik. Vizualizacija tarot karte Kupite pil RajderVejtovih tarot karata. Izvadite kartu koja se zove ''Mag''. Sedite uspravno, ispravljene kime i poloite kartu na sto, ispred sebe. Usredsredite se na nju. ''Upijte'' celu sliku- boje, figuru, rue i ljiljane u bati i sto. Zatvorite oi i proverite koliko elementa karte moete da ''dozovete'' u prostor iza zatvorenih oiju.

 • Vebajte, sve dok ne budete mogli da, na ovaj nain, jasno vidite svaki detalj karte.

  Kada usavrite vetinu kreativnog vizualizovanja, tada postaje vano da nauite kako se slike rastapaju. Praktikujte sledeu vebu, sve dok ne postignete lakou u njenom izvoenju. Vizualizacija unitavanja slike Sedite uspravno, na stolici. Proverite da li vam je kima potpuno prava. Zamislite belu ruu, koja se nalazi u balonu ruiastog svetla, koji lebdi ispred vas, na udaljenosti od oko pola metra. Kada uspete da ga vizualizujte, zamislite potom da balon nestaje. Vebajte stvaranje i unitavanje te slike svakog dana, odvajajui oko pet minuta, sve dok ne razvijete sposobnost da je radite s lakoom. Kada budete u stanju da kreativno vizualizujete i dematerijalizujete slike, moiete da reprogramirate svoju svest. Ova tehnika e vam pomoi da uklonite negativne obrasce i implementirate nove, pozitivne misli. Vizualizacija karmikog isceljenja Sada, kada moete da vizualizujete stvaranje i nestajanje slika, spremni ste da primenite formulu, koja e omoguiti uklanjanje karmike prepreke ili energetskog bloka.

  Dok se nalazite u stanju duboke relaksacije, paljivo ispitajte kako se oseate u svom telu, prelazei paljivo sa jednog dela tela na drugi.

  Primetite svako stezanje, bol ili oseaj teine. Telesnoj senzaciji pridodajte sliku. Da li imate

  doivljaj kao da vam je u grudima olovna kugla? Deli gume za vakanje u grlu? Vulkanska erupcija u stomaku? Odredite tanu sliku za svaku senzaciju.

  Koje je boje ta predstava? Kakve je teine? Od kakvog je materijala?

 • Kada ste telesnoj senzaciji odredili boju, oblik, teinu i supstancu od koje je napravljena, spremni ste i da tu sliku unitite.

  Sada donesite odluku da elite da se otarasite slike, koju ste napravili. Budite kreativni. Moete vizualizovati Marsovce, koji je odnose u svemir ili kako nestaje u eksploziji. Moete vizualizovati kako je jede va omiljeni lik iz crtanog filma. Veoma je vano da unitite sliku svog energetskog bloka. Kada nestane vizualizovana predstava, morate je zameniti belom svetlou. Taj prostor, unutar svog tela, ispunite univerzalnom ljubavlju. U ovoj fazi ponekad variram razliite boje, ali to pripada naprednijim tehnikama. Bie dovoljno da radite sa osnovnim, belim svetlom. Kada dovrite vizualizaciju svetla, vreme je da upotrebite afirmaciju. Afirmacije su pozitivne misli, sugestije koje ponavljate sebi- svojoj podsvesti. Mogu pomoi da ostvarite ciljeve, da menjajui stavove, negativne misli zamenite pozitivnim. Svaku misao moete pretvoriti u afirmaciju. Na primer, ''Nisam dovoljno dobar/ dobra'', se moe promeniti u ''Sa mnom, takvim kakav/ takvom kakva sam, je sve u savrenom redu.'' Na kraju svake meditacije dobiete instrukciju da koristite ovu tehniku, jer ona pomae isceljenje i transformaciju. Dobiete sugestije u vezi sa afirmacijama na kraju svake meditacije, ali vi ih se ne morate pridravati, ukoliko osmislite sopstvene. Terapija cvetnim esencijama Krajnji korak u procesu karmikog isceljenja sastoji se u uzimanju cvetnih esencija mesec dana, da biste uvrstili rezultate isceljenja. Uzimanje cvetnih esencija nije apsolutno neophodno, ali mi iskustvo govori da ono poveava mo transformacije. Cvetovi se oduvek koriste da bi izrazili emocije. Nezaobilazni su na venanjima, proslavama i odmorima,

 • kada nam pomau da izrazimo radost. Slanje cvea na dan Sv. Valentina, oznaava poruku ljubavi, a lino urueni buket cvea, izvinjenje. Cvee u vazi, pored kreveta u bolninoj sobi, prenosi elju za brzim oporavkom. Venac, sa kojim dolazimo na sahranu, znai da sauestvujemo sa oaloenima.

  Dr Edvard Bah, britanski lekar i naunik, otkrio je da neki cvetovi pospeuju odreena emocionalna i mentalna stanja. Potencijal isceljenja nalazi se u suptilnoj energiji cvetova. Komercijalne cvetne esencije sadre infinitezimalnu, beskarajno malu koliinu biljnog materijala. Cvetovi se beru na vrhuncu perioda cvetanja i stavljaju u stakleni sud sa destilovanom vodom, gde se dre oko tri sata, izloeni sunevoj svetlosti. Cvetovi se tada uklanjaju, a preostala voda se uva u rakiji. Molekularna struktura vode je ispunjena vibracionom esencijom cvetova, u nju je ''utisnut'' njihov obrazac due. Na taj nain dolazimo do ''potpisa'' odreenog cveta ili biljke, koji je lekovit.

  Cvetne esencije mogu unaprediti unutranje doivljaje, pomoi u oslobaanju od emocionalne traume i destruktivnih obrazaca miljenja i ublaiti ili ukloniti druge probleme, poput neodlunosti, straha, mentalne iscrpljenosti ili oseaja beznaa. Nekodljivi su i ne stvaraju zavisnost, mogu se koristiti sa drugim lekovima. Uputnije je uzimati manje koliine cvetnih esencija tokom dueg perioda, nego ih uzeti sve od jednom. Dve kapi, etiri puta dnevno predstavlja uobiajenu dozu. Esencije se uzimaju pod jezik, u ai vode ili se utrljaju iza unih resica. Cvetne esencije su postale tako popularne, da su poslednjih godina, osim ''Bach Flowers'', poele da ih proizvode i mnoge novonastale kompanije. Svako poglavlje prati lista predloenih cvetnih esencija, a spisak izvora se nalazi u dodatku na kraju. Zakljuak

 • Poto ste nauili osnovne tehnike karmikog isceljenja- da definiete nameru, opustite se, budete receptivni, vizualizujete dobrostanje i uzimate cvetne esencije- moete poeti sa istraivanjem kako karma operie u vaem ivotu. Ako se nikada ranije niste bavili slinim istraivanjem, budite strpljivi. Kada usvrite izvoenje vebi oputanja, koncentracije i vizualizacije, ivot e vam se unaprediti, makar i ne doiveli ikustvo prolog ivota. Vebom ete postii savrenstvo. Ako odvojite dovoljno vremena za rad na sebi, napori e biti nagraeni. U sledem poglavlju ete nauiti kako da otkrijete karmike blokove, detektujete nerazreene duevne probleme i odponete proces isceljenja. (...)