kakounovčitiposećenost veb sajta? - zanimljiv sajtzanimljiv.org/document.pdfzaključak:...

22
Kako unovčiti posećenost veb sajta? Dragan Varagić, E-business & Communication Consultant www.draganvaragic.com 23.08.2014.

Upload: others

Post on 16-Jan-2020

10 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Kakounovčitiposećenost veb sajta? - Zanimljiv sajtzanimljiv.org/document.pdfZaključak: Jedinstvenost i relevantnost prodaje 1. Ako hoćete da radite neki posao i

Kako unovčiti posećenost

veb sajta?

Dragan Varagić,

E-business & Communication Consultantwww.draganvaragic.com

23.08.2014.

Page 2: Kakounovčitiposećenost veb sajta? - Zanimljiv sajtzanimljiv.org/document.pdfZaključak: Jedinstvenost i relevantnost prodaje 1. Ako hoćete da radite neki posao i

Via Donny Miller

Page 3: Kakounovčitiposećenost veb sajta? - Zanimljiv sajtzanimljiv.org/document.pdfZaključak: Jedinstvenost i relevantnost prodaje 1. Ako hoćete da radite neki posao i

Via g360.grooovyware.com

Ako znam programiranje i/ili dizajn, ono

menadžovanje, marketing i prodaja je „sitan

doživljaj“!

Udružite se s onima koji znaju!

Page 4: Kakounovčitiposećenost veb sajta? - Zanimljiv sajtzanimljiv.org/document.pdfZaključak: Jedinstvenost i relevantnost prodaje 1. Ako hoćete da radite neki posao i

Tri velike grupe izvora zarade od posećenosti

Advertising

Sales

Subscription

• Interruption

• Native

• Direct

• Affiliate

• Content

• Services

Via Dragan Varagic 2014

Page 5: Kakounovčitiposećenost veb sajta? - Zanimljiv sajtzanimljiv.org/document.pdfZaključak: Jedinstvenost i relevantnost prodaje 1. Ako hoćete da radite neki posao i

Tri velike grupe izvora zarade od posećenosti

Via Dragan Varagic 2014

Page 6: Kakounovčitiposećenost veb sajta? - Zanimljiv sajtzanimljiv.org/document.pdfZaključak: Jedinstvenost i relevantnost prodaje 1. Ako hoćete da radite neki posao i

Pare u advertajzingu od posećenosti

Kvantitativno oglašavanje

Brand Awareness & Brand Recognition

Via IAB 2008

Page 7: Kakounovčitiposećenost veb sajta? - Zanimljiv sajtzanimljiv.org/document.pdfZaključak: Jedinstvenost i relevantnost prodaje 1. Ako hoćete da radite neki posao i

Veoma interesantni i/ili korisni (autorski) sadržaji generišu posećenost

Growth Hackers?

Page 8: Kakounovčitiposećenost veb sajta? - Zanimljiv sajtzanimljiv.org/document.pdfZaključak: Jedinstvenost i relevantnost prodaje 1. Ako hoćete da radite neki posao i

Ozbiljniji prihodi od oglašavanja traže poznavanje advertajzing biznisa!

Gemius Audience

Page 9: Kakounovčitiposećenost veb sajta? - Zanimljiv sajtzanimljiv.org/document.pdfZaključak: Jedinstvenost i relevantnost prodaje 1. Ako hoćete da radite neki posao i

U advertajzing najviše ulažu oni koji plasiraju reklame preko agencija

Via IAB Serbia 2014

Page 10: Kakounovčitiposećenost veb sajta? - Zanimljiv sajtzanimljiv.org/document.pdfZaključak: Jedinstvenost i relevantnost prodaje 1. Ako hoćete da radite neki posao i

Advertajzing biznis se ne isplati bez sopstvene prodaje oglasa!

Page 11: Kakounovčitiposećenost veb sajta? - Zanimljiv sajtzanimljiv.org/document.pdfZaključak: Jedinstvenost i relevantnost prodaje 1. Ako hoćete da radite neki posao i

Dugoročna zarada se ne ostvaruje prevarama!

Via itechcolumn.com

Via 360opps.com

Page 12: Kakounovčitiposećenost veb sajta? - Zanimljiv sajtzanimljiv.org/document.pdfZaključak: Jedinstvenost i relevantnost prodaje 1. Ako hoćete da radite neki posao i

Poznati (cool) sajtovi bolje zarađuju od nepoznatih

Page 13: Kakounovčitiposećenost veb sajta? - Zanimljiv sajtzanimljiv.org/document.pdfZaključak: Jedinstvenost i relevantnost prodaje 1. Ako hoćete da radite neki posao i

Tržišne niše (segmenti) donose zaradu od posećenosti

Lokalni mediji su takođe u kvantitativnom modelu.

Page 14: Kakounovčitiposećenost veb sajta? - Zanimljiv sajtzanimljiv.org/document.pdfZaključak: Jedinstvenost i relevantnost prodaje 1. Ako hoćete da radite neki posao i

Tržišne niše (segmenti) donose zaradu od posećenosti, ali…

1. Velika konkurencija u poznatim oblastima/segmentima.

2. Za isplative oblasti/segmente potrebno veliko znanje.

Page 15: Kakounovčitiposećenost veb sajta? - Zanimljiv sajtzanimljiv.org/document.pdfZaključak: Jedinstvenost i relevantnost prodaje 1. Ako hoćete da radite neki posao i

Kako kreirati ponudu oglašavanja?

www.draganvaragic.com/blog/5-saveta-za-uspesno-kreiranje-online-ponuda-oglasavanja-media-kit/

1. Nemojte lagati/prodavati

„mačku u džaku“.

2. Upoznajte ko su korisnici

vašeg sajta/ciljne grupe.

3. Koju vi vrednost dajete

time što će se neko kod

vas oglašavati

4. Cene oglašavanja prilagodite stanju na tržištu i

mogućnostima zainteresovanih kompanija.

5. Angažujte prodavca oglasnog prostora.

Page 16: Kakounovčitiposećenost veb sajta? - Zanimljiv sajtzanimljiv.org/document.pdfZaključak: Jedinstvenost i relevantnost prodaje 1. Ako hoćete da radite neki posao i

Kako kreirati ponudu oglašavanja II?

www.draganvaragic.com/blog/saveti-za-zaradu-od-bloga-marketingpr-perspektiva/

1. Vidljivost koju prodajete:

posećenost sajta,

vidljivost na društvenim

mrežama, relevantnost.

2. Koliko ste relevantni u

tematici koju obrađuje

vaš sajt.

3. Profesionalnost, odgovornost, poslovne procedure.

4. Rad sa PR/marketing agencijama.

5. Počnite sa plaćenom promocijom sajta/medija.

Page 17: Kakounovčitiposećenost veb sajta? - Zanimljiv sajtzanimljiv.org/document.pdfZaključak: Jedinstvenost i relevantnost prodaje 1. Ako hoćete da radite neki posao i

Usmeravanje ponude – Affinity Index

www.draganvaragic.com/blog/saveti-za-zaradu-od-bloga-marketingpr-perspektiva/

Ciljna grupa od 15 do 24

Telegraf.rs 36 odsto

(36.02%). Prosek ove

populacije u kompletnoj

populaciji (2.7 mil.) ili 24

odsto (24.04%).

Affinity Index 150, ili 1.5 puta

više od proseka na domaćim

sajtovima.

Telegraf.rs sa 150 txt/dan, 500k+

poseta/dan, sponzorisani tekst sa

preko 15.000 pregleda je dosta

uspešan.

DraganVaragic.com 1txt/3dana,

15k+ poseta/mes, sponzorisani

tekst sa preko 2.000 pregleda je

uspešan.

Page 18: Kakounovčitiposećenost veb sajta? - Zanimljiv sajtzanimljiv.org/document.pdfZaključak: Jedinstvenost i relevantnost prodaje 1. Ako hoćete da radite neki posao i

Content marketing – Native Advertising

Page 19: Kakounovčitiposećenost veb sajta? - Zanimljiv sajtzanimljiv.org/document.pdfZaključak: Jedinstvenost i relevantnost prodaje 1. Ako hoćete da radite neki posao i

Affiliate marketing – Prodajni sadržaji

Via asknet.com

Strategija kreiranja sadržaja se

menja u kontekstu prodaje.

Veoma je važno pratiti

prodajne efekte sadržaja.

U Srbiji 100 EUR+/mes je

dobra zarada od

partnerskog programa.

Page 20: Kakounovčitiposećenost veb sajta? - Zanimljiv sajtzanimljiv.org/document.pdfZaključak: Jedinstvenost i relevantnost prodaje 1. Ako hoćete da radite neki posao i

Zarada od pretplate - Paywall

Da bi vam neko platio za

sadržaj ili servis, morate da

pružite informacije ili usluge

koje su potrebne korisnicima,

koji to ne mogu besplatno da

pronađu.

Cena pretplate je veća ako

informacije ili servis koji

nudite donosi korisnicima

mnogo više nego što

naplaćujete.

Page 21: Kakounovčitiposećenost veb sajta? - Zanimljiv sajtzanimljiv.org/document.pdfZaključak: Jedinstvenost i relevantnost prodaje 1. Ako hoćete da radite neki posao i

Zaključak: Jedinstvenost i relevantnost prodaje

www.draganvaragic.com/blog/saveti-za-zaradu-od-bloga-marketingpr-perspektiva/

1. Ako hoćete da radite neki posao i zarađujete od njega

naučite ga! U poslu online medija potrebno je imati osobe

za vođenje medija, za promociju medija i za prodaju

medijskog prostora.

2. Naučite ko su vam korisnici i zašto se vraćaju na vaš sajt,

i testirajte načine kako da oni budu zadovoljni sa

promotivnim sadržajima na vašem sajtu.

3. Naučite da kreirate realno vredne sadržaje i razvijate

potrebne servise, jer oni donose zaradu. Kreiranje

kvalitetnih prodajnih sadržaja čini osnovu svakog uspešnog

online biznisa.

Page 22: Kakounovčitiposećenost veb sajta? - Zanimljiv sajtzanimljiv.org/document.pdfZaključak: Jedinstvenost i relevantnost prodaje 1. Ako hoćete da radite neki posao i

Kako unovčiti posećenost

veb sajta?

Dragan Varagić,

E-business & Communication Consultantwww.draganvaragic.com

23.08.2014.