jorba · inventari d'edificacions iim

94
INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA AJUNTAMENT DE JORBA - 241 - MAIG 2010 Nº d’inventari: 132a Nom: Ca l’Alegre Tipologia: Habitatge Ús actual: Residencial Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-4 INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA AJUNTAMENT DE JORBA - 242 - MAIG 2010 Nº d’inventari: 132b Nom: Ca l’Alegre Tipologia: Granja Ús actual: Granja Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-6

Upload: ricard-espelt

Post on 03-Jun-2015

610 views

Category:

Technology


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 241 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 132a Nom: Ca l’Alegre Tipologia: Habitatge Ús actual: Residencial Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-4

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 242 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 132b Nom: Ca l’Alegre Tipologia: Granja Ús actual: Granja Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-6

Page 2: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 243 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 132c Nom: Ca l’Alegre Tipologia: Granja Ús actual: Granja Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-6

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 244 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 132d Nom: Ca l’Alegre Tipologia: Habitatge Ús actual: Residencial Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-4

Page 3: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 245 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 132e Nom: Ca l’Alegre Tipologia: Habitatge Ús actual: Residencial Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-4

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 246 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 132f Nom: Ca l’Alegre Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

Page 4: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 247 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 132g Nom: Ca l’Alegre Tipologia: Cobert Ús actual: Estable Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 248 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 132h Nom: Ca l’Alegre Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

Page 5: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 249 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 132i Nom: Ca l’Alegre Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 250 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 133a Nom: Comajovera Tipologia: Habitatge Ús actual: Residencial Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-1(Veure annex catàleg)

Page 6: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 251 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 133b Nom: Comajovera Tipologia: Habitatge Ús actual: Residencial Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-1(Veure annex catàleg)

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 252 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 133c Nom: Comajovera Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

Page 7: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 253 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 133d Nom: Comajovera Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Dolent Grau d’intervenció: G-2

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 254 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 134a Nom: - Tipologia: Habitatge Ús actual: Residencial Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-4

Page 8: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 255 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 134b Nom: - Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 256 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 134c Nom: - Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

Page 9: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 257 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 135a Nom: Cal Modesto Tipologia: Habitatge Ús actual: Residencial Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-4

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 258 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 135b Nom: Cal Modesto Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

Page 10: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 259 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 135c Nom: Cal Modesto Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Mitjà Grau d’intervenció: G-2

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 260 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 136a Nom: cobert Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

Page 11: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 261 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 136b Nom: cobert Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 262 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 137a Nom: Cal Mirall Tipologia: Habitatge Ús actual: Residencial Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-1 (Veure annex catàleg)

Page 12: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 263 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 137b Nom: Cal Mirall Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 264 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 137c Nom: Cal Mirall Tipologia: Cobert Ús actual: Magatzem Estat de conservació: Mitjà Grau d’intervenció: G-2

Page 13: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 265 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 137d Nom: Cal Mirall Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Dolent Grau d’intervenció: G-2 (Veure annex catàleg)

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 266 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 138a Nom: Cal Tetes Tipologia: Habitatge Ús actual: Residencial Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-1 (Veure annex catàleg)

Page 14: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 267 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 138b Nom: Cal Tetes Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 268 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 138c Nom: Cal Tetes Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

Page 15: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 269 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 138d Nom: Cal Tetes Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Mitjà Grau d’intervenció: G-2

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 270 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 139 Nom: Cal Xato Tipologia: Habitatge Ús actual: Residencial Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-4

Page 16: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 271 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 140 Nom: Cal Genovès Tipologia: Habitatge Ús actual: Residencial Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-4

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 272 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 141a Nom: Cal Moles Tipologia: Habitatge Ús actual: Residencial Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-4

Page 17: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 273 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 141b Nom: Cal Moles Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 274 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 141c Nom: Cal Moles Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Mitjà Grau d’intervenció: G-2

Page 18: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 275 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 142a Nom: Carles Tipologia: Habitatge Ús actual: Residencial Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-4

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 276 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 142b Nom: Carles Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Mitjà Grau d’intervenció: G-2

Page 19: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 277 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 142c Nom: Carles Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Mitjà Grau d’intervenció: G-2

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 278 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 143a Nom: Hostal Cal Ganxo Tipologia: Habitatges Ús actual: Residencial Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G- 1 (Veure annex catàleg)

Page 20: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 279 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 143b Nom: Hostal Cal Ganxo Tipologia: Habitatge Ús actual: Residencial Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G- 1 (Veure annex catàleg)

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 280 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 143c Nom: Hostal Cal Ganxo Tipologia: Habitatges Ús actual: Residencial Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G- 1 (Veure annex catàleg)

Page 21: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 281 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 143d Nom: Hostal Cal Ganxo Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 282 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 143e Nom: Hostal Cal Ganxo Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Mitjà Grau d’intervenció: G-2

Page 22: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 283 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 144a Nom: - Tipologia: Habitatge Ús actual: Residencial Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G- 4

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 284 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 144b Nom: - Tipologia: Habitatge Ús actual: Residencial Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G- 4

Page 23: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 285 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 145 Nom: cobert Tipologia: Cobert Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Ruïnós Grau d’intervenció: G-3

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 286 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 146 Nom: cobert Tipologia: Cobert Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Ruïnós Grau d’intervenció: G-3

Page 24: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 287 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 147 Nom: Cal Barraquer Tipologia: Habitatge Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Ruïnós Grau d’intervenció: G- 1 (Veure annex catàleg)

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 288 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 148a Nom: Quatre Cases Tipologia: Habitatge Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Ruïnós Grau d’intervenció: G- 1 (Veure annex catàleg)

Page 25: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 289 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 148b Nom: Quatre Cases Tipologia: Habitatge Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Ruïnós Grau d’intervenció: G- 1 (Veure annex catàleg)

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 290 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 148c Nom: Quatre Cases Tipologia: Habitatge Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Ruïnós Grau d’intervenció: G- 1 (Veure annex catàleg)

Page 26: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 291 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 149 Nom: - Tipologia: Habitatge Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Ruïnós Grau d’intervenció: G- 1 (Veure annex catàleg)

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 292 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 150 Nom: cobert Tipologia: Cobert Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Mitjà Grau d’intervenció: G-2

Page 27: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 293 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 151 Nom: Cal Xaroles Tipologia: Habitatge Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Ruïnós Grau d’intervenció: G- 1 (Veure annex catàleg)

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 294 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 152 Nom: - Tipologia: Habitatge Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Ruïnós Grau d’intervenció: G- 1 (Veure annex catàleg)

Page 28: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 295 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 153 Nom: - Tipologia: Habitatge Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Ruïnós Grau d’intervenció: G- 1 (Veure annex catàleg)

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 296 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 154 Nom: cobert Tipologia: Cobert Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Ruïnós Grau d’intervenció: G-3

Page 29: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 297 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 155a Nom: Les Alzinetes Tipologia: Habitatge Ús actual: Residencial Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G- 1 (Veure annex catàleg)

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 298 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 155b Nom: Les Alzinetes Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

Page 30: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 299 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 156 Nom: Sant Julià de les Alzinetes Tipologia: Religiós Ús actual: Capella Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-8

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 300 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 157a Nom: Planta de compostatge Tipologia: Magatzem Ús actual: Magatzem Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-7

Page 31: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 301 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 157b Nom: Planta de compostatge Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 302 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 157c Nom: Planta de compostatge Tipologia: Cobert Ús actual: Bàscula Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

Page 32: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 303 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 158a Nom: Guixos Canals S.A. Tipologia: Cobert Ús actual: Magatzem Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 304 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 158b Nom: Guixos Canals S.A. Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

Page 33: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 305 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 159a Nom: Cal Martí de Dalt Tipologia: Habitatge Ús actual: Residencial Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G- 1 (Veure annex catàleg)

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 306 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 159b Nom: Cal Martí de Dalt Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Mitjà Grau d’intervenció: G-2

Page 34: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 307 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 159c Nom: Cal Martí de Dalt Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Mitjà Grau d’intervenció: G-2

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 308 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 159d Nom: Cal Martí de Dalt Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

Page 35: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 309 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 160a Nom: Explocant Obres i Serveis, S.L. Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 310 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 160b Nom: Explocant Obres i Serveis, S.L. Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Dolent Grau d’intervenció: G-2

Page 36: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 311 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 160c Nom: Explocant Obres i Serveis, S.L. Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 312 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 160d Nom: Explocant Obres i Serveis, S.L. Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

Page 37: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 313 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 161 Nom: cobert Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Mitjà Grau d’intervenció: G-2

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 314 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 162 Nom: magatzem Tipologia: Magatzem Ús actual: Magatzem Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-7

Page 38: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 315 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 163a Nom: La Joncosa Tipologia: Habitatge Ús actual: Residencial Estat de conservació: Molt bo Grau d’intervenció: G- 1 (Veure annex catàleg)

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 316 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 163b Nom: La Joncosa Tipologia: Habitatge Ús actual: Residencial Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G- 1 (Veure annex catàleg)

Page 39: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 317 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 163c Nom: La Joncosa Tipologia: Cobert Ús actual: Magatzem Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 318 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 163d Nom: La Joncosa Tipologia: Cobert Ús actual: Pou Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

Page 40: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 319 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 163e Nom: La Joncosa Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 320 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 163f Nom: La Joncosa Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

Page 41: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 321 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 164 Nom: - Tipologia: Habitatge Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Ruïnós Grau d’intervenció: G- 1 (Veure annex catàleg)

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 322 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 165 Nom: cobert Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

Page 42: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 323 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 166 Nom: cobert Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 324 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 167 Nom: cobert Tipologia: Cobert Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Ruïnós Grau d’intervenció: G-3

Page 43: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 325 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 168a Nom: El Palau Tipologia: Habitatge Ús actual: Residencial Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G- 1 (Veure annex catàleg)

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 326 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 168b Nom: El Palau Tipologia: Granja Ús actual: Granja Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-6

Page 44: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 327 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 168c Nom: El Palau Tipologia: Granja Ús actual: Granja Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-6

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 328 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 168d Nom: El Palau Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

Page 45: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 329 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 168e Nom: El Palau Tipologia: Equipament Ús actual: Dipòsit Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-5

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 330 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 169 Nom: Benzinera Tipologia: Equipaments Ús actual: Benzinera Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-5

Page 46: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 331 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 170 Nom: Hostal Jorba Tipologia: Hosteleria Ús actual: Hostal –Restauració Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G -1 (Veure annex catàleg)

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 332 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 171 Nom: antena Tipologia: Equipaments Ús actual: Antena Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-5

Page 47: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 333 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 172a Nom: cobert Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: En construcció Grau d’intervenció: G-2

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 334 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 172b Nom: cobert Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Dolent Grau d’intervenció: G-2

Page 48: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 335 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 172c-d-e-f Nom: cobert Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 336 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 173a Nom: Les Muntades Tipologia: Habitatge Ús actual: Residencial / turisme rural Estat de conservació: Molt bo Grau d’intervenció: G- 1 (Veure annex catàleg)

Page 49: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 337 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 173b Nom: Les Muntades Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 338 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 173c Nom: Les Muntades Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

Page 50: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 339 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 173d Nom: Les Muntades Tipologia: Cobert Ús actual: Estables Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 340 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 173e Nom: Les Muntades Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Mitjà Grau d’intervenció: G-2

Page 51: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 341 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 174 Nom: cobert Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Mitjà Grau d’intervenció: G-2

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 342 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 175 Nom: Nau Castellví Tipologia: Magatzem Ús actual: Magatzem Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-7

Page 52: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 343 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 176a Nom: Can Castellví Tipologia: Habitatge Ús actual: Residencial Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G- 1 (veure annex Catàleg)

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 344 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 176b Nom: Can Castellví Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

Page 53: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 345 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 176c Nom: Can Castellví Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Mitjà Grau d’intervenció: G-2

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 346 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 176d Nom: Can Castellví Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Mitjà Grau d’intervenció: G-2

Page 54: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 347 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 176e Nom: Can Castellví Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 348 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 177 Nom: cobert Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Mitjà Grau d’intervenció: G-2

Page 55: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 349 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 178 Nom: cobert Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 350 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 179 Nom: cobert Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

Page 56: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 351 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 180a Nom: Cal Xicot Xic Tipologia: Habitatge Ús actual: Residencial Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G- 1 (veure annex Catàleg)

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 352 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 180b Nom: Cal Xicot Xic Tipologia: Cobert Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Ruïnós Grau d’intervenció: G-2

Page 57: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 353 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 180c Nom: Cal Xicot Xic Tipologia: Granja Ús actual: Granja Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-6

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 354 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 181a Nom: Cal Xicot Gros Tipologia: Habitatge Ús actual: Residencial Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G- 1( Veure annex Catàleg)

Page 58: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 355 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 181b Nom: Cal Xicot Gros Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 356 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 181c Nom: Cal Xicot Gros Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

Page 59: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 357 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 182 Nom: - Tipologia: Habitatge Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Ruïnós Grau d’intervenció: G- 1 ( Veure annex Catàleg)

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 358 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 183 Nom: cobert Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Mitjà Grau d’intervenció: G-2

Page 60: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 359 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 184a Nom: Plantes de reciclatge Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 360 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 184b Nom: Plantes de reciclatge Tipologia: Magatzem Ús actual: Magatzem Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-7

Page 61: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 361 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 184c Nom: Plantes de reciclatge Tipologia: Magatzem Ús actual: Magatzem Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-7

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 362 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 184d Nom: Plantes de reciclatge Tipologia: Magatzem Ús actual: Magatzem Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-7

Page 62: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 363 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 185 Nom: cobert Tipologia: Cobert Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Ruïnós Grau d’intervenció: G-3

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 364 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 186a Nom: Mas Jordà Tipologia: Habitatge Ús actual: Residencial Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G- 1( Veure annex Catàleg)

Page 63: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 365 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 186b Nom: Mas Jordà Tipologia: Ermita Ús actual: Ermita Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-8

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 366 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 186c Nom: Mas Jordà Tipologia: Cobert Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Ruïnós Grau d’intervenció: G-3

Page 64: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 367 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 186d Nom: Mas Jordà Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Mitjà Grau d’intervenció: G-2

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 368 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 186e Nom: Mas Jordà Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Mitjà Grau d’intervenció: G-2

Page 65: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 369 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 186f Nom: Mas Jordà Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Mitjà Grau d’intervenció: G-2

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 370 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 187 Nom: magatzem Tipologia: Magatzem Ús actual: Magatzem Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-7

Page 66: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 371 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 188 Nom: cobert Tipologia: Cobert Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Ruïnós Grau d’intervenció: G-3

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 372 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 189 Nom: Mas Figuera Tipologia: Habitatge Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Ruïnós Grau d’intervenció: G- 1 (Veure annex Catàleg)

Page 67: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 373 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 190 Nom: - Tipologia: Habitatge Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Ruïnós Grau d’intervenció: G-3

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 374 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 191 Nom: cobert Tipologia: Cobert Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Ruïnós Grau d’intervenció: G-3

Page 68: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 375 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 192 Nom: - Tipologia: Habitatge Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Ruïnós Grau d’intervenció: G- 1 (Veure annex Catàleg)

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 376 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 193 Nom: cobert Tipologia: Cobert Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Ruïnós Grau d’intervenció: G-3

Page 69: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 377 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 194 Nom: Cal Coix Tipologia: Habitatge Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Ruïnós Grau d’intervenció: G- 1 (Veure annex Catàleg)

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 378 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 195a Nom: Cal Magí de les Serres Tipologia: Habitatge Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Ruïnós Grau d’intervenció: G- 1 (Veure annex Catàleg)

Page 70: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 379 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 195b Nom: Cal Magí de les Serres Tipologia: Cobert Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Ruïnós Grau d’intervenció: G-2

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 380 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 195c Nom: Cal Magí de les Serres Tipologia: Cobert Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Ruïnós Grau d’intervenció: G-2

Page 71: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 381 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 195d Nom: Cal Magí de les Serres Tipologia: Cobert Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Ruïnós Grau d’intervenció: G-2

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 382 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 196 Nom: - Tipologia: Habitatge Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Ruïnós Grau d’intervenció: G- 1 (Veure annex Catàleg)

Page 72: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 383 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 197 Nom: cobert Tipologia: Cobert Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Ruïnós Grau d’intervenció: G-3

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 384 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 198a Nom: Gardell Tipologia: Habitatge Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Ruïnós Grau d’intervenció: G- 1 (Veure annex Catàleg)

Page 73: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 385 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 198b Nom: Gardell Tipologia: Cobert Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Ruïnós Grau d’intervenció: G-3

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 386 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 198c Nom: Gardell Tipologia: Cobert Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Ruïnós Grau d’intervenció: G-2

Page 74: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 387 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 199 Nom: Cal Magí Serrano Tipologia: Habitatge Ús actual: Residencial Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G- 1 (Veure annex Catàleg)

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 388 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 200 Nom: Cal Bruno Tipologia: Habitatge Ús actual: Residencial Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G- 1 (Veure annex Catàleg)

Page 75: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 389 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 201 Nom: Ca l’ Arola Tipologia: Habitatge Ús actual: Residencial Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-4

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 390 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 202 Nom: Cal Hernandez Tipologia: Habitatge Ús actual: Residencial Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-4

Page 76: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 391 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 203a Nom: Cal Blasi Tipologia: Habitatge Ús actual: Residencial Estat de conservació: Mitjà Grau d’intervenció: G- 1 (Veure annex Catàleg)

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 392 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 203b Nom: Cal Blasi Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Dolent Grau d’intervenció: G-2

Page 77: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 393 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 203c Nom: Cal Blasi Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Mitjà Grau d’intervenció: G-2

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 394 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 204 Nom: cobert Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

Page 78: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 395 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 205 Nom: cobert Tipologia: Cobert Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Mitjà Grau d’intervenció: G-2

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 396 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 206 Nom: cobert Tipologia: Cobert Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Dolent Grau d’intervenció: G-2

Page 79: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 397 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 207 Nom: magatzem Tipologia: Magatzem Ús actual: Magatzem Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-7

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 398 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 208 Nom: Cal Piqué Vell Tipologia: Habitatge Ús actual: Residencial Estat de conservació: Molt bo Grau d’intervenció: G- 1 (Veure annex Catàleg)

Page 80: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 399 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 209 Nom: cobert Tipologia: Cobert Ús actual: Pou Estat de conservació: Mitjà Grau d’intervenció: G-2

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 400 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 210 Nom: cobert Tipologia: Cobert Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Dolent Grau d’intervenció: G-2

Page 81: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 401 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 211 Nom: cobert Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 402 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 212 Nom: cobert Tipologia: Cobert Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Dolent Grau d’intervenció: G-2

Page 82: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 403 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 213 Nom: cobert Tipologia: Cobert Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Ruïnós Grau d’intervenció: G-3

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 404 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 214 Nom: cobert Tipologia: Cobert Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Ruïnós Grau d’intervenció: G-3

Page 83: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 405 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 215 Nom: dipòsit Tipologia: Equipament Ús actual: Dipòsit Estat de conservació: En construcció Grau d’intervenció: G-5

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 406 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 216 Nom: cobert Tipologia: Cobert Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Mitjà Grau d’intervenció: G-2

Page 84: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 407 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 217 Nom: cobert Tipologia: Cobert Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Ruïnós Grau d’intervenció: G-3

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 408 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 218 Nom: cobert Tipologia: Cobert Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Dolent Grau d’intervenció: G-2

Page 85: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 409 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 219a Nom: dipòsits Tipologia: Equipament Ús actual: Dipòsit Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-5

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 410 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 219b Nom: dipòsits Tipologia: Equipament Ús actual: Dipòsit Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-5

Page 86: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 411 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 220 Nom: dipòsit Tipologia: Equipament Ús actual: Dipòsit Estat de conservació: Mitjà Grau d’intervenció: G-5

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 412 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 221 Nom: Castell de Jorba Tipologia: Equipament Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Ruïnós Grau d’intervenció: G-5

Page 87: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 413 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 222 Nom: vestidors Tipologia: Equipament Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-5

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 414 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 223 Nom: cobert Tipologia: Cobert Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Dolent Grau d’intervenció: G-2

Page 88: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 415 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 224 Nom: cobert Tipologia: Cobert Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Dolent Grau d’intervenció: G-2

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 416 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 225 Nom: parada bus Tipologia: Equipament Ús actual: Parada bus Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-5

Page 89: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 417 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 226 Nom: cobert Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Dolent Grau d’intervenció: G-2

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 418 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 227 Nom: cobert Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Dolent Grau d’intervenció: G-2

Page 90: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 419 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 228 Nom: dipòsit Tipologia: Equipament Ús actual: Dipòsit Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-5

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 420 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 229 Nom: dipòsit Tipologia: Equipament Ús actual: Dipòsit Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-5

Page 91: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 421 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 230 Nom: dipòsit Tipologia: Equipament Ús actual: Dipòsit Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-5

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 422 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 231 Nom: cobert Tipologia: Cobert Ús actual: Bàscula Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

Page 92: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 423 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 232 Nom: cobert Tipologia: Cobert Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Dolent Grau d’intervenció: G-2

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 424 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 233 Nom: cobert Tipologia: Cobert Ús actual: Sense ús Estat de conservació: Dolent Grau d’intervenció: G-2

Page 93: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 425 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 234 Nom: cobert Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Mitjà Grau d’intervenció: G-2

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 426 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 235 Nom: cobert Tipologia: Cobert Ús actual: Cobert Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

Page 94: Jorba · Inventari D'edificacions Iim

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 427 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 236 Nom: Enriqueta Vidal Tipologia: Cobert Ús actual: Magatzem Estat de conservació: Bo Grau d’intervenció: G-2

INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI DE JORBA

AJUNTAMENT DE JORBA - 428 - MAIG 2010

Nº d’inventari: 237 Nom: - Tipologia: Equipament Ús actual: Benzinera Estat de conservació: En construcció Grau d’intervenció: G-5