job 2018 opslag - karen norup smykker · 2018. 3. 22. · medbestemmelse på både håndtering af...

of 1 /1
. Butiksassistent søges Er du glad for kundekontakt og brænder du for smykker? Og kunne du tænke dig et spændende og alsidigt job i en smykkebutik? Så er dette job måske noget for dig. Vi søger en butiksassistent med et smilende og åbent sind med sans for god kundeservice. Du behøves ikke at være butiksuddannet. Det er en fordel, hvis du er teknisk anlagt samt er vandt til at arbejde på computer, da vi har en webshop. Hertil er det en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde i WordPress, samt tilmed har gode færdigheder ved brug af Facebook og Instagram, da disse medier benyttes til markedsføring. Det er ikke et krav, at du har kendskab til WordPress, men derimod lige så vigtigt er at du er lærenem og relativt teknisk. Arbejdstiden vil være omkring 30 timer i ugen med start den 12. april eller hurtigst muligt herefter. Der vil være arbejde i hverdagene samt weekendarbejde cirka hver anden weekend. Se eventuelt vores åbningstider på vores hjemmeside www.karennorup.dk. Der vil desuden være rig mulighed for at påvirke dine arbejdsopgaver, hvortil du selv har stor indflydelse og medbestemmelse på både håndtering af webshoppen og den online markedsføring mm. Karen Norup Smykker er en selvstændig mindre smykkebutik, hvor vi ligger stor vægt på en personlig og afslappet kundeservice. I butikken er vi et lille dynamisk team, hvor vi sætter pris på tid til hyggesnak i hverdagen, men også ro til fordybelse i individuelt arbejde. I butikken arbejder vi tæt op af hinanden, og det er derfor vigtigt, at vi gennem åben dialog løbende snakker sammen om arbejdets gøremål samt eventuelle personlige ønsker og behov. Dine primære arbejdsopgaver Kundebetjening Håndtering af webshop (ordrebehandling, blogindlæg, webdesign, nye produkter mm.) Markedsføring på sociale medier (fotografering og opslag) Sørge for at butikken fremstår pæn og præsentabel Omtrækning af kæder Prismærkning af varer Samt tildeles yderligere småopgaver Ansøgning Du er meget velkommen til at aflevere din ansøgning personligt i butikken. Ellers kan ansøgning sendes til vores mail: [email protected]

Author: others

Post on 30-Sep-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • .

    ButiksassistentsøgesErdugladforkundekontaktogbrænderduforsmykker?Ogkunnedutænkedigetspændendeogalsidigtjobiensmykkebutik?Såerdettejobmåskenogetfordig.Visøgerenbutiksassistentmedetsmilendeogåbentsindmedsansforgodkundeservice.Dubehøvesikkeatværebutiksuddannet.Deterenfordel,hvisduertekniskanlagtsamtervandttilatarbejdepåcomputer,daviharenwebshop.Hertilerdetenfordel,hvisduharerfaringmedatarbejdeiWordPress,samttilmedhargodefærdighedervedbrugafFacebookogInstagram,dadissemedierbenyttestilmarkedsføring.Deterikkeetkrav,atduharkendskabtilWordPress,menderimodligesåvigtigteratduerlærenemogrelativtteknisk.Arbejdstidenvilværeomkring30timeriugenmedstartden12.aprilellerhurtigstmuligtherefter.Dervilværearbejdeihverdagenesamtweekendarbejdecirkahverandenweekend.Seeventueltvoresåbningstiderpåvoreshjemmesidewww.karennorup.dk.Dervildesudenværerigmulighedforatpåvirkedinearbejdsopgaver,hvortilduselvharstorindflydelseogmedbestemmelsepåbådehåndteringafwebshoppenogdenonlinemarkedsføringmm.KarenNorupSmykkererenselvstændigmindresmykkebutik,hvorviliggerstorvægtpåenpersonligogafslappetkundeservice.Ibutikkenervietlilledynamiskteam,hvorvisætterprispåtidtilhyggesnakihverdagen,menogsårotilfordybelseiindividueltarbejde.Ibutikkenarbejdervitætopafhinanden,ogdeterderforvigtigt,atvigennemåbendialogløbendesnakkersammenomarbejdetsgøremålsamteventuellepersonligeønskerogbehov.Dineprimærearbejdsopgaver

    • Kundebetjening• Håndteringafwebshop(ordrebehandling,blogindlæg,webdesign,nyeproduktermm.)• Markedsføringpåsocialemedier(fotograferingogopslag)• Sørgeforatbutikkenfremstårpænogpræsentabel• Omtrækningafkæder• Prismærkningafvarer• Samttildelesyderligeresmåopgaver

    AnsøgningDuermegetvelkommentilatafleveredinansøgningpersonligtibutikken.Ellerskanansøgningsendestilvoresmail:[email protected]