jeg skaber (mig)-ergo er jeg

Click here to load reader

Post on 03-Mar-2016

226 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tag temperaturen på det kunstneriske selvportræt Foreningen for Professionelle Kunstnere og Kunsthåndværkere (ProKK) sætter fra 10. maj fokus på kunstnerrollen i forsommerens udstilling i Århus Kunstbygning. Hvad sker der, når man udfordrer 99 danske kunstnere til at lave deres selvportræt og udstille dem samtidigt? Kan de holde sig indenfor de udstukne rammer, og hvad sker der, når de vender fokus væk fra værkerne og imod sig selv? Under titlen JEG skaber (MIG) - ErGO er jeg undersøger 99 af ProKKs medlemmer det fotografiske selvportræt.

TRANSCRIPT

 • 1

  DET SPIRENDE FORR

  LOKAL FORANKRING

  RHUSKUNSTBYGNING

  10. maj 10. juni 2012

  ProKK

  JEG skaber (MIG)

  ErGO er jeg

  Med titlen JEG skaber (MIG) ErGO er jeg prsenterer udstillingen en leg med selviscenesttelse og selvrefleksion i en kunstnerisk fortolkning. De i alt 99 kunstnere fra Foreningen for Professionelle Kunstnere og Kunsthndvrkere,

  ProKK, har fet til opgave at producere et selvportrt. En opgave, der bde forholder sig til en lang kunsthistorisk tradition og til en samtid, hvor den visuelle

 • 2

  selviscenesttelse spiller en central rolle for, hvordan vi opfatter os selv. Til trods for at kun f af kunstnerne bruger fotografiet som medium for deres

  kunstpraksis, er de blevet plagt at anvende fotografiet i fremstillingen af selvportrttet.

  En interessant faktor i denne udstilling har vret at f en s stor gruppe af forskellige kunstnere til ikke kun at tnke p produktionen af vrket, men ogs forholde sig til sig selv som kunstnere.

  - Kurator Trine Rytter Andersen

  Fotografiets muligheder

  Kameraet er det fortrukne medie for vores egen iscenesttelse, og alle, unge

  som gamle, synes fortrolige bde foran og bag kameraet. Vores handlinger og liv bliver som aldrig fr dokumenteret, uploaded og delt med andre nogen gange med hele verden. Vores mde at iscenestte os selv p viser p n gang, hvordan vi betragter os selv, og hvordan, vi nsker, at andre skal se os bevidst eller ubevidst. Fotografiet som medium spiller her en afgrende rolle. Et fotografi

  er dokumentation et jeblik, der er blevet fanget af fotografiet, og som afslrer alt ogs trk ved os selv, vi ikke er bevidste om. Men fotografiet kan samtidigt manipuleres, til vi er tilfredse med det selvportrt, vi ser, og kan p den mde tage form som et magisk spejl.

  JEG MIG EGO

  Det er netop denne dobbelthed, som kunstnerne har mttet forholde sig til. De

  har i processen fet mulighed for at grave sig dybt ned i deres egen selvforstelse som kunstnere og mennesker. Undervejs har diskussioner om selvfremstilling og iscenesttelse stdt p deres egne egoer med sprgsml om,

  hvad der definerer netop dem. Udstillingen berrer i denne forbindelse sprgsml som: Er der forskel p, hvordan kunstneren iscenestter sig selv i forhold til

  hvordan ikke-kunstneren gr det? Og hvordan kan den kunstneriske praksis bidrage til en hjnelse af selvrefleksionen i den overflod af iscenesttelser, der konstant vokser omkring os?

  ProKK

  Foreningen for Professionelle Kunstnere og Kunsthndvrkere, ProKK, blev stiftet i 2005, og arbejder i dag p at sttte og udvikle udstillingsmulighederne for de mange medlemmer, samt skabe rum for kunstnerisk dialog og

  synliggrelse af professionelle kunstneres arbejde.

  Deltagende fra ProKK i r er:

  Ann-Dorte Nielsen, Anna Grethe Aaen, Anna Marie Holm, Anne stergaard,

 • 3

  Annette Faus, Annette Gerlif, Annette Hornskov Mrk, Annette P Jacobsen, Berit Jansson & Inge Marie korsholm, Bettina Winkelman, Birgit Myhre, Birthe Kirstine

  Meldgaard, Birthe Morberg Nielsen, Birthe Reinau, Bo Mlgaard, Bodil Lisbeth Thomsen, Bodil Porse, Britta Enemark Olsen, Bje Prejsler Hansen, Carsten Langkilde, Carsten Srensen, Dorte Kristoffersen, Dorte Kyhn, Edward Phillip

  Jrgensen, Else Elisabeth Andersen, Else Oltmann, Eric Fajardo, Eva Haraldsted, Eva Thomsen, Faranak Sohi, Finn Skdt, Gerd Baarstrm, Grethe Mariann

  Maurseth, Hanne Matthiesen, Hanne Munk, Hans Morten, Helle Bovbjerg, Helle Skydt, Helle Vinter, Ieva Vitola-Lindqvist, Inge Dahl, Inge Marie Korsholm & Berit Jansson, Inge Merete Buller Hermansen, Inge rntoft, Inge-Lise Ravn, Inger

  Bruhn, Ingun Hansen, Jette Bkgaard, Joe Bermann Ingvartsen, Johanna Ludvigsen, Jon Gislasson, Jytte Rasmussen, Jrgen Mikael Andersen, Jrn O. H.

  Bork, Karen Ette, Karin Grnberger, Karin Munk, Karen Nyholm, Katja Herrik, Ketty Steffensen, Kirsten-Marie Korneliussen, Klaus Becker, Leif Drby, Lena

  Khl, Lina Bjrn, Lin Ringtved Thordarson, Lis Rejnert Jensen, Lis Wuisman Jrgensen, Lisbeth Thingholm, Lotte Myrthue, Maja Ingerslev, Maria Ehlert, Marianne Markvad, Marianne Steenholdt Bork, Marianne Thingholm, Marianne

  Tnnesen, Mette Skriver, Mette Tnder, Michael Bredtved, Mikael B Hansen, Mona Dam, Niels Rahbk, Nurith Lumer-Klabbers, Ole Claus Hansen, Pernille Andersen,

  Pernille Reitz, Peter Christensen, Pia Grsbll Ottesen, Pia Buchholtz Hansen, Randi Kornerup-Bang, Rikke Rohde, Signe Hjmark, Steen A. Hovmand, Steen Rasmussen, Susanne Bse Andersen, Thomas Andersson, Trine Bach Jacobsen,

  Ulrik Lund, Vibeke Barter.

  RHUS KUNSTBYGNING byder velkommen til en inspirerende debat om krop, intimitet

  og identitet og prsenterer EGO? 2012 i fire rstider:

  DEN FRYSENDE VINTER: EGO OG PSYKE

  DET SPIRENDE FORR: LOKAL FORANKRING

  DEN VARME SOMMER: MYTE OG KROP

  DET INTIME EFTERR: BAG FACADEN

  ///

  Udstillingen er stttet af:

  RHUSKUNSTBYGNING

  J. M. Mrks Gade 13

  DK 8000 Aarhus C

  aarhuskunstbygning.dk

  + 45 86 20 60 50

  [email protected]

  ///

 • 4

  THE BUDDING SPRING

  LOCAL ROOTS

  AARHUSARTBUILDING

  10 May 10 June 2012

  ProKK

  I CREATE (MYSELF)

  - ErGO SUM

  With the title I create (Myself) ErGO SUM the exhibition presents a play with self-staging and self-reflection through artistic interpretation. All of the 99 artists from the Art Society for Professional Artists and Craftsmen, ProKK, have been

  asked to create a self-portrait. An assignment that is associated with a long tradition within art history as well as a contemporary situation, where visual self-

  staging plays a central role in how we perceive ourselves. Despite the fact that only few of the artists use photography as a medium for their art practise, they

  have all been instructed to use photography in the production of their self-portrait.

  An interesting factor in the exhibition has been to get such a large group of

  different artists to not only think about the production of their artwork, but also themselves as artists.

  - Curator Trine Rytter Andersen

  The possibilities of photography

  Photography is our preferred medium for our own self-staging and everybody,

  young and old, seem confident both in front and behind the camera. Our actions and lives have never been so documented, oploaded and shared with others

 • 5

  sometimes with the whole world. The way we produce our self-presentations shows both how we perceive ourselves and how we wish others to perceive us consciously or unconsciously. Photography is a medium that plays a significant role. A photograph is documentation a moment, which is caught by the photograph and reveals all including characteristics about ourselves we are not

  aware of. But the photograph can be manipulated until we are satisfied with the self-portrait we see, and can in that way function as a magical mirror.

  I MYSELF EGO

  It is exactly this double function the artists have to confront. In the process they

  have the opportunity to go deep into their own self-perception as artists and humans. Meanwhile discussions around self-presentation and self-staging clashes

  with their own egos and raises questions about what defines them. In addition the exhibition also asks questions such as: Is there a difference between how the

  artist stages him or herself and that of a non-artist? And how can the artistic practise contribute to the abundance of self-staging that constantly grows around us?

  ProKK

  The Society for Professional Artists and Craftsmen, ProKK, was founded in 2005 and work to support and develop exhibition opportunities for the many members as well as create a space for artistic dialogue and visibility of the work by

  professional artists.

  This years participants from ProKK are:

  Ann-Dorte Nielsen, Anna Grethe Aaen, Anna Marie Holm, Anne stergaard, Annette Faus, Annette Gerlif, Annette Hornskov Mrk, Annette P Jacobsen, Berit

  Jansson & Inge Marie korsholm, Bettina Winkelman, Birgit Myhre, Birthe Kirstine Meldgaard, Birthe Morberg Nielsen, Birthe Reinau, Bo Mlgaard, Bodil Lisbeth

  Thomsen, Bodil Porse, Britta Enemark Olsen, Bje Prejsler Hansen, Carsten Langkilde, Carsten Srensen, Dorte Kristoffersen, Dorte Kyhn, Edward Phillip Jrgensen, Else Elisabeth Andersen, Else Oltmann, Eric Fajardo, Eva Haraldsted,

  Eva Thomsen, Faranak Sohi, Finn Skdt, Gerd Baarstrm, Grethe Mariann Maurseth, Hanne Matthiesen, Hanne Munk, Hans Morten, Helle Bovbjerg, Helle

  Skydt, Helle Vinter, Ieva Vitola-Lindqvist, Inge Dahl, Inge Marie Korsholm & Berit Jansson, Inge Merete Buller Hermansen, Inge rntoft, Inge-Lise Ravn, Inger Bruhn, Ingun Hansen, Jette Bkgaard, Joe Bermann Ingvartsen, Johanna

  Ludvigsen, Jon Gislasson, Jytte Rasmussen, Jrgen Mikael Andersen, Jrn O. H. Bork, Karen Ette, Karin Grnberger, Karin Munk, Karen Nyholm, Katja Herrik,

  Ketty Steffensen, Kirsten-Marie Korneliussen, Klaus Becker, Leif Drby, Lena Khl, Lina Bjrn, Lin Ringtved Thordarson, Lis Rejnert Jensen, Lis Wuisman Jrgensen, Lisbeth Thingholm, Lotte Myrthue, Maja Ingerslev, Maria Ehlert,

  Marianne Markvad, Marianne Steenholdt Bork, Marianne Thingholm, Marianne Tnnesen, Mette Skriver, Mette Tnder, Michael Bredtved, Mikael B Hansen, Mona

  Dam, Niels Rahbk, Nurith Lumer-Klabbers, Ole Claus Hansen, Pernille Andersen, Pernille Reitz, Peter Christensen, Pia Grsbll Ottesen, Pia Buchholtz Hansen,

 • 6

  Randi Kornerup-Bang, Rikke Rohde, Signe Hjmark, Steen A. Hovmand, Steen Rasmussen, Susanne Bse Andersen, Thomas Andersson, Trine Bach Jacobsen,

  Ulrik Lund, Vibeke Barter.

  THE AARHUS ART BUILDING welcomes you to an inspiring debate about body, intimacy and identity, and presents EGO? 2012 in four seasons: THE FREEZING WINTER: EGO AND PSYCHE THE BUDDING SPRING: LOCAL ROOTS THE WARM SUMMER: MYTH AND BODY THE INTIMATE AUTUMN: BEHIND THE FACADE ///

  The exhibition is generously supported by:.:

  RHUSKUNSTBYGNING

  J. M. Mrks Gade 13

  DK 8000 Aarhus C

  aarhuskunstbygning.dk

  + 45 86 20 60 50

  [email protected]

  ///

 • 7

  DELTAGERLISTE

  DELTAGERLISTE

  1. Ann-Dorte Nielsen

  2. Anna Grethe Aaen

  3. Anna Marie Holm

  4. Anne stergaard

  5. Annette Faus

  6. Annette Gerlif

  7. Annette Hornskov Mrk

  8. Annette P Jacobsen

  9. Berit Jansson & Inge Marie

  Korsholm

  10.Bettina Winkelman

  11.Birgit Myhre

  12.Birthe Meldgaard

  13.Birthe Morberg Nielsen

  14.Birthe Reinau

  15.Bo Mlgaard

  16.Bodil Lisbeth Thomsen

  17.Bodil Porse

  18.Britta Enemark Olsen

  19.Bje Prejsler Hansen

  20.Carsten Langkilde

  21.Carsten Srensen

  22.Dorte Kristoffersen

  23.Dorte Kyhn

  24.Edward Phillip Jrgensen

  25.Else Elisabeth Andersen

  26.Else Oltmann

  27.Eric Fajardo

  28.Eva Haraldsted

  29.Eva Thomsen

  30.Faranak Sohi

  31.Finn Skdt

  32.Gerd Baarstrm

  33.Grethe Mariann Maurseth

  34.Hanne Matthiesen

  35.Hanne Munk

  36.Hans Morten

  37.Helle Bovbjerg

  38.Helle Skydt

  39.Helle Vinter

  40.Ieva Vitola-Lindqvist

  41.Inge Dahl

  42.Inge Marie Korsholm & Berit Jansson

  43.Inge Merete Buller

  44.Inge rntoft

  45.Inge-Lise Ravn

  46.Inger Bruhn

  47.Ingun Hansen

  48.Jette Bkgaard

  49.Joe Ingvartsen

  50.Johanna Ludvigsen

  51.Jon Gislasson

  52.Jytte Rasmussen

  53.Jrgen Mikael Andersen

  54.Jrn Bork

  55.Karen Ette

  56.Karin Grnberger

  57.Karin Munk

  58.Karen Nyholm

  59.Katja Herrik

  60.Ketty Steffensen

  61.Kirsten-Marie Korneliussen

 • 8

  62.Klaus Becker

  63.Leif Drby

  64.Lena Khl

  65.Lina Bjrn

  66.Lin Ringtved Thordarson

  67.Lis Rejnert Jensen

  68.Lis Wuisman Jrgensen

  69.Lisbeth Thingholm

  70.Lotte Myrthue

  71.Maja Ingerslev

  72.Maria Ehlert

  73.Marianne Markvad

  74.Marianne Steenholdt Bork

  75.Marianne Thingholm

  76.Marianne Tnnesen

  77.Mette Skriver

  78.Mette Tnder

  79.Michael Bredtved

  80.Mikael B Hansen

  81.Mona Dam

  82.Niels Rahbk

  83.Nurith Lumer-Klabbers /David Bauer Lnstrup

  84.Ole Claus Hansen

  85.Pernille Andersen

  86.Pernille Reitz

  87.Peter Christensen

  88.Pia Grsbll Ottesen

  89.Pia Buchholtz Hansen

  90.Randi Kornerup-Bang

  91.Rikke Rhode

  92.Signe Hjmark

  93.Steen Hovmand

  94.Steen Rasmussen

  95.Susanne Bse Andersen

  96.Thomas Andersson

  97.Trine Bach Jacobsen

  98.Ulrik Lund

  99.Vibeke Barter

 • 9

  #1

  Ann-Dorte Nielsen Selvportrt med krage 2012 Foto / Tegning 40 x 50 cm

  Tegning: Ann-Dorte Nielsen Fotograf: Ilse Max

 • 10

  #2

  Anna Grethe Aaen On the roof in Kathmandu 2012 Fotografi 70 x 100 cm

  Fotograf: Birger Aaen-Larsen

 • 11

  #3

  Anna Marie Holm "Between Short Wave and Long Wave"

  2012 Fotografi / digitalt print 200 x 133 cm

  Fotograf: Naja Morell

 • 12

  #4

  Anne stergaard Selvportrt 2012 Fotografi 140 x 48 cm

  Fotograf: Claus Jensen

 • 13

  #5

  Annette Faus INSIGHT 2012 Fotografi / blandform del 1: 60 x 40cm

  del 2: 100 x 75cm del 3: 14 x 30 x 10cm

 • 14

  #6

  Annette Gerlif Moving 2012 Fotocollage 100 x 140 cm

  Fotografer: Helle Bovbjerg, figur Kurt Nielsen: baggrund

 • 15

  #7

  Annette Hornskov Mrk Selvbillede 2012 Foto p Aluminium 60 x 40 cm

  Fotograf: Kristian Hornskov Mrk

 • 16

  #8

  Annette P Jacobsen "Refleksion 2012 Fotografi 80 x 90 cm

  Fotograf: Charlotte Bendt

 • 17

  #9

  Berit Jansson & Inge Marie Korsholm Watch again and again.....? 2012 Foto / objekt 26 x 27 x 20,5 cm

  Fotografer: Kunstnerne

 • 18

  #10

  Bettina Winkelman Selvportrt 2012 Fotografi 120 x 80 cm

  Fotograf: Gorm Branderup

 • 19

  #11

  Birgit Myhre Ego-BM 2012 Fotografi / collage 80 x 60 cm

  Fotografer: Olaf Myhre og kunstneren

 • 20

  #12

  Birthe Kirstine Meldgaard Jeg er 2012 Fotografi / tegning 21 x 29,7 cm

  Fotograf: Kunstneren

 • 21

  #13

  Birthe Morberg Nielsen ROSTFREI 2012 Fotografi 56 x 84 cm

  Fotograf: Peter Bang Srensen

 • 22

  #14

  Birthe Reinau Jeg er kunstner og det er vigtigt for mig at rejse. 2012 Digitalfotoprint p lrred Digitalprint p lrred

  115 x 115 cm Fotograf: Kunstneren

 • 23

  #15

  Bo Mlgaard Dyr. Lven 2012 Fotografi / Pigmenttryk 90 x 60 cm

  Fotograf: Kunstneren

 • 24

  #16

  Bodil Lisbeth Thomsen Hyldest til Maman 2012 Fotografi / digitalt print 100 x 84 cm.

  Fotografer: Mari Dahl og Birgit Rasmussen.

 • 25

  #17

  Bodil Andersen Porse EgoDramaBilledtppe Fotografi / Blandform 100 x 125 cm Fotograf: Caroline Illum Frichke

 • 26

  #18

  Britta Enemark Olsen Kyradservej 3 2012 Fotografi/blandform 40 x 120 cm

  Fotograf: Jrgen Brchner

 • 27

  #19

  Bje Prejsler Hansen Indblik 2012 Fotocollage 50 x 80 cm

  Fotograf: Bje Prejsler Hansen

 • 28

  #20

  Carsten Langkilde To be or not to be Triptykon 2001 / 2012 Fotografi / trykt p Bockingford akvarelpapir. 3 x 49 x55 cm

  Fotograf: Kunstneren

 • 29

  #21

  Carsten Srensen Fra kvindeskd til Ego, dd 2012 Blandform H 200 cm, sokkel 60 x 60 cm

  Fotograf: Peter Christensen

 • 30

  #22

  Dorte Kristoffersen I sine vante omgivelser 2012 Fotografi 42 x 60 cm

  Fotograf: Kunstneren

 • 31

  #23

  Dorte Kyhn BORD-BrN 2012 Fotografi / blandform 73 x 105 cm

  Fotograf: Kunstneren

 • 32

  #24

  Edward Phillip Jrgensen Selvportrt 2012 Fotografi / snapshot 30 x 40 cm

  Fotograf: Lone Jrgensen

 • 33

  #25

  Else Elisabeth Andersen Fra jord til himmel 2012 Fotografi 180 x 67,5 cm

  Fotograf: Else Marie Overlund Andersen Photoshop: Jens Rex Christensen Tryk: X-print

 • 34

  #26

  Else Oltmann Ego glacialis 2012 Fotografi 60 x 60 cm

  Fotograf: Else Marie Mortensen

 • 35

  #27

  Eric R. Fajardo Uden Titiel 2012 Fotografi 150 x 60 cm

  Fotograf: Kunstneren

 • 36

  #28

  Eva Haraldsted (?) 1969 Fotografi 58,5 x 44,5 cm.

  Fotograf: Lars Haraldsted

 • 37

  #29

  Eva Thomsen "Stilhed"

  2012 Fotografi 150 x 50 cm

  Fotograf: Ann Malmgren

 • 38

  #30

  Faranak Sohi She hides herself 2012 Fotografi 110 x 150 cm

  Fotograf: Kunstneren

 • 39

  #31

  Finn Skdt Ego sum Lapis Lasuli 2012 Fotografi p Aluminium 100 x 65 cm

  Fotograf: Else Marie Westergaard

 • 40

  #32

  Gerd Baarstrm jefuglen 2012 Fotografi / keramik 30 x 30 cm

  Fotograf: Peder Strup

 • 41

  #33

  Grethe Mariann Maurseth VEJEN BLIVER TIL MENS DU GR 2012 Fotografi 50 x 70 cm

  Fotograf: Kunstneren i samarbejde med M. Porsmose

 • 42

  #34

  Hanne Matthiesen Pandoras ske 2011 Hulkamera - direkte fra sken 10 x 15 cm

  Fotograf: Kunstneren

 • 43

  #35

  Hanne Munk Peep show 2012 Vgobjekt 50 x 250 cm m. 5 fotografier:

  Den ngne Venus / Boticelli Den mystiske kvinde / Leonardo da Vinci Den uskyldige madonna / Rafael Den yndige pige / Vermeer Den mandhaftige kone / Matisse Fotograf: Kunstneren

 • 44

  #36

  Hans Morten Flerstemmigt selvportrt I - V EGO-brndstof, EGO-reklamer, EGO-noder, EGO-penge, og EGO-natur 2012 Fotografi / collage 5 x 87 x 70 cm

  Fotograf: Kirsten Borre

 • 45

  #37

  Helle Bovbjerg Lille h med stort H 2012 Foto p akryl 150 x 48 cm

  Fotograf: Axel Bovbjerg

 • 46

  #38

  Helle Skydt selvportrt 2012 Fotogravure 42 x 52 cm

  Fotograf: Helle Skydt

 • 47

  #39

  Helle Vinter

  Slret tilslret afslret

  utilslret srbar er jeg

  skaber jeg er jeg Fotografi 140 x 48 cm

  Skulptur 22 x 22 x 22 cm Fotograf: Lea Vinter Sonne

 • 48

  #40

  Ieva Vitola-Lindqvist Three parts 2012 Fotografi / Print p lrred / acryl 190 x 240 cm

  Fotograf: Ole Lindqvist

 • 49

  #41

  Inge Dahl "Irrealis"

  2012 Fotografi 150 x 112 cm

  Fotograf: Kunstneren

 • 50

  #42

  Berit Jansson & Inge Marie Korsholm Watch again and again.....? 2012 Foto / objekt 26 x 27 x 20,5 cm

  Fotografer: Kunstnerne

 • 51

  #43

  Inge Merete Buller Hermansen "Rosenbadet 2012 Fotografi 30 x 35 cm

  Fotograf: Karin Munk

 • 52

  #44

  Inge rntoft "Med udsigt til lidt himmel"

  2012 Fotografi 128 x 96 cm

  Fotograf: Sren Bresling

 • 53

  #45

  Inge-Lise Ravn "Hest og Rytter"

  2012 147,5 x 100 cm Fotografi

  Fotograf: Jacob Ravn

 • 54

  #46

  Inger Bruhn Storm fr stilheden Niagara falls 2012 Fotografi / collage 100 x 60 cm

  Fotograf: Inger Bruhn og Erik Balle Poulsen

 • 55

  #47

  Ingun Hansen Uden titel

  2012 Fotografi / print 8 x 700 cm

  Fotograf: Kunstneren

 • 56

  #48

  Jette Bkgaard EGOcentrisk, mig? Jeg flytter hele verden 2012 Fotografi

  35 x 52 cm & 52 x 35 cm Fotograf: Thomas Lykke Madsen

 • 57

  #49

  Joe Bermann Ingvartsen. Elsker dig 2012 Fotografi 32 x 48 cm

  Fotograf: Kunstneren

 • 58

  #50

  Johanna Ludvigsen Muldvarpen 2012 Fotografi 60 x 90 cm

  Fotograf: Kunstneren

 • 59

  #51

  Jon Gislason Lkkehjulet 2012 Fotografi / blandform Diameter 145 cm

  Fotograf: Kunstneren

 • 60

  #52

  Jytte M. Rasmussen "Recycling"

  2012 Fotografi / collage 48 x 35,5 cm

  Fotograf: Jytte M. Rasmussen

 • 61

  #53

  Jrgen Mikael Andersen Happiness is a Warm Gun 2012 Mobiltelefonfotografi, pigmenttryk udfrt af Bo Mlgaard 80 x 60 cm

  Fotograf og id : Janne Koefoed Jrgensen

 • 62

  #54

  Jrn O.H. Bork "Det 3-delte Ego"

  2012 Fotogravure / trsnit / akvarel 99,5 x 70,5 cm

  Fotograf: Kunstneren

 • 63

  #55

  Karen Ette Fragile Frog 2012 Skulptur, Glasfiber og Fotografi 410 x 60 cm

  Fotograf: Kunstneren

 • 64

  #56

  Karin Grnberger EGO-ismer p fotostele 2012 Skulptur 23 x 23 x 147 cm

  Fotograf: Kunstneren

 • 65

  #57

  Karin Munk Tidligere / nu 2012 Fotografi 50 x 60 cm

  Fotograf: Kunstneren

 • 66

  #58

  Karen Nyholm Dreams and Bones 2012 Fotografi 30 x 30 cm

  Fotograf: Kunstneren

 • 67

  #59

  Katja Herrik Selvportrt 2012 Fotografi 75 x 50 cm

  Fotograf: Jan Chang stergaard & Kunstneren

 • 68

  #60

  Ketty Steffensen Tnkepause 2012 Fotografi 49,5 x 58,5 cm

  Fotograf: Birgit vlesen

 • 69

  #61

  Kirsten-Marie Korneliussen EGO GENER (slgt) 2012 Fotografi / Collage 60x80 cm

  Fotograf: Kunstneren

 • 70

  #62

  Klaus Becker. "Mindst holdbar til 01-09-2039, ubnet i ttsluttende emballage".

  "Sidste anvendelses dato 30-09-2039" Fotografi 2 x 31 x 36 cm.

  Fotograf: Gitte Srensen

 • 71

  #63

  Leif Drby Uden titel 2012 Fotocollage 40 x 30 cm

  Fotograf: Kunstneren

 • 72

  #64

  Lena Khl "Reduction"

  2012 Fotografi 17 x 12 cm

  Foto i glas og ramme Fotograf: Kunstneren

 • 73

  #65

  Lina Bjrn Under huden, 1/8 2012 Fotografi / tegning 75 x 56 cm

  Fotograf: Federico Finamore

 • 74

  #66

  Lin Ringtved Thordarson Nudes 1/6 2012 Fotografi 140 x 96 cm

  Fotograf: Thomas Kaare Lindblad

 • 75

  #67

  Lis Rejnert Jensen Sehnsucht 2012 Fotografi 70 x 48 cm

  Fotograf: Joe Ingvartsen og kunstneren.

 • 76

  #68

  Lis Wuisman Jrgensen Uden titel 2012 Fotografi 25 x 150 cm

  Fotograf: Victor Wuisman

 • 77

  #69

  Lisbeth Thingholm Selvportrt 2012 Fotografi 3 x 44 x 30,5 cm.

  Fotograf: Kunstneren

 • 78

  #70

  Lotte V. Myrthue Det er med selviscenesttelse som med smger og striber i hret: Det bliver mere og mere patetisk med alderen 2012 Fotografi / blandform

  40 x 50 cm Fotograf: Ann Malmgren, 2009.

 • 79

  #71

  Maja Ingerslev Livline 2012 Artist Book: fotografi, analog C-print, lamineret, 18 sider, edition 2. Opsat p forex-plader.

  Ryg: messing, cordurastof. 49 x 74 x 10 cm. Fotograf: Kunstneren

 • 80

  #72

  Maria Ehlert Du placerer kunst ergo er jeg 2012 Fotografi / objekt 50 dser.

  Dse 15 x 10 x 8 cm Fotografer: Grethe Lund, Matias Lye Hejl og Fernando Franca

 • 81

  #73

  Marianne Markvad "Budt op til dans"

  2012 Foto / blandform 80 x 65 x 11 cm

  Fotograf: Marianne Markvad

 • 82

  #74

  Marianne Steenholdt Bork Stjernekiggeren og Filihankatten 2012 Fotografi 28,5 x 66 cm.

  Fotograf: Tine Bringsjord

 • 83

  #75

  Marianne Thingholm Inspirationsbrnden I og II 2012 Fotografi 2 x 54 x 45 cm

  Fotograf: Lina Bjrn

  10

 • 84

  #76 Marianne Tnnesen

  Power 2012 Fotografi / blandform

  51,5 x 32,5 cm Fotograf: Kunstneren

 • 85

  #77

  Mette Skriver Skilt. Selvportrt med usynlighedshat p 2012

  Fotografi

  33 x 42 cm

  Fotograf Kunstneren

 • 86

  #78

  Mette Tnder P den ene side.....p den anden side..... 2012 Fotogravure P gulv 47 x 256 cm

  P vg 82 x 82 cm Fotograf: Kunstneren og Johannes Tnder Hyldegaard

 • 87

  #79

  Michael Bredtved Alter ego - Mr. funky fairy 2012 Fotografi Fotograf: Lina Bjrn

 • 88

  #80

  Mikael B Hansen Fotografi af spejl-jeg er fotografen 2012 Fotografi 30 x 45 cm

  Fotograf: Kunstneren

 • 89

  #81

  Mona Dam Change Ends 2012 Fotomontage 50 x 65 cm

  Fotograf: Willow Waagner

 • 90

  #82

  Niels Rahbk Et jeblik 2012 Fotografi 100 x 150 cm

  Fotograf: Kunstneren

 • 91

  #83

  Nurith Lumer-Klabbers Mit ego mit redskab 2012 Fotografi / blandform 180 x 45 cm

  Fotograf: David Bauer Lnstrup

 • 92

  #84

  Ole Claus Hansen Selvportrt 2012 Fotografi / inkjet-print 21 x 28 cm

  Fotograf: Kunstneren

 • 93

  #85

  Pernille Andersen Gestus 2012 Hulkamera / Fotogravure 60 x 80 cm

  Fotograf: Kunstneren

 • 94

  #86

  Pernille Reitz "Jeg skaber Mig"

  2012 Fotografi / skulptur 102 x 50 cm

  Fotograf: Kunstnerens far i 1974

 • 95

  #87

  Peter Christensen "WHY" 2012

  2012 . 150 cm H. 181 cm Montre 40 x 40 cm

  Fotografi / skulptur / objekt. Fotografer: Fotos indvendigt i montre: Lisbeth Kvrndrup QR-kode: Katrine Mark

  Vrkfoto: Peter Christensen

 • 96

  #88

  Pia Grsbll Ottesen Just Me 2012 Skulptur 60 x 60 x 163 cm

  Fotograf: Bering foto / v Pernille Bering

 • 97

  #89

  Pia Buchholtz Hansen "En slsom kraft med en indbygget forbandelse" I - III

  2012 "Eight swords" "The hanged mann"

  "Two swords" Fotografi 3 x 33 x 21 cm

  Fotograf: Stig Laursen

 • 98

  #90

  Randi Kornerup-Bang I toget p Sri Lanka 2012. Fotografi 20 x 30 cm

  Fotograf: Leif Drby

 • 99

  #91

  Rikke Rohde EGOgrip 2012 Foto / papirklip / computermanipulation 117 x 74 cm

  Fotografer: Freja Nanandowa R. Monney og Rikke Rohde

 • 100

  #92

  Signe Hjmark Modelleret 2012 100 x 50 cm Fotografi (Modellering/Photoshop)

  Fotograf: yvind Strm

 • 101

  #93

  Steen Hovmand Skygge af et dobbeltego 2012 Fotografi / blandform 80 x 60 cm

  Fotograf: Kunstneren

 • 102

  #94

  Steen Rasmussen "Afhngigt af jnene der ser"

  Fotografi / Pigmentprint 42 x 66 cm Fotograf: Kunstneren

 • 103

  #95

  Susanne Bse Andersen "P vej"

  2012 Fotografi 60 x 80 cm

  Fotograf: Lars Svenning Andersen

 • 104

  #96

  Thomas Andersson "Til minde om"

  2010 Fotografi 40 x 50 cm

  Fotografer: Kunstneren og hans far

 • 105

  #97

  Trine Bach Jakobsen. Engel min engel - slip mig fri 2012 Fotografi 68 x 47 cm

  Fotograf: P.B.J.

 • 106

  #98

  Ulrik Lund Days with the Artist 2012 Bog: 42 x 24 cm, 10 sider fotocollager i 3D Udgives i 10 nummererede, signerede eksemplarer

  Fotograf: Signe Nielsen og Kunstneren

 • 107

  #99

  Vibeke Helene Barter. I am" 2012 Foto p lrred m tekst. 100 x 70 cm

  Fotograf: Julia Davies.