Ispovest jednog vanzemaljca 1 deo

Download Ispovest jednog vanzemaljca 1 deo

Post on 01-Dec-2015

888 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

-

TRANSCRIPT

<p>Uvek tvrdim, da je potrebna jedna kola za odrasle, koja bi bila obavezna da izazove duh da se pojavi u ovom svetu</p> <p>Ispovest jednog vanzemaljskog bia</p> <p>ARYANA HAVAH</p> <p>Inuaki, reptil koji ivi u meni</p> <p>Potresna ispovest o prolosti, sadanjosti i budunosti Zemlje</p> <p>Originalni naslov: Inuaki, reptilianul din mine</p> <p>de Havah, Aryana</p> <p>Dezvaluiri tulburatoare despre trecutul, prezentul si viitorul Pamantului</p> <p>Orfeu 2000, Bukarest, 2009</p> <p>Prevod Selei Laslo ma. ing.</p> <p>Predgovor spisateljke</p> <p>Pre svega elela bih da Vam kaem nekoliko rei o sebi. Nisam laka osoba, naprotiv, jedna sam od onih ljudi, koji istrauju, kritikuju i svoju logiku ne zasnivaju uvek na naunim injenicama, ve vie na svojim doivljajima i sopstvenim iskustvima. Ne mogu za sebe da kaem da sam poetnik u paranormalnim pojavama, jer jo kao dete primam komunikacije i poruke, ali iskljuivo zbog struke, prvo posmatram nedostatke sagovornika i tek onda njegove sposobnosti.</p> <p>Moram da Vam kaem da sam psiholog i uglavnom radim sa decom. Deca svih doba kao i socijalnog porekla dolaze kod mene. Imam takvu decu, ije roditelje bi trebalo obuavati i takvu decu koja imaju ozbiljne probleme socijalizacije. Neka od njih povlae se u sebe (introvertna) dok druga pokazuju veoma bogato iskustvo, ali sva su ona duhovna bia koja se trude da udovolje ljudskim zahtevima i pokuavaju da se usaglase sa frekvencijom planete, da se usaglase sa drutvom i da postanu lanovi tog drutva.</p> <p>Uvek tvrdim, da je potrebna jedna kola za odrasle, koja bi bila obavezna da izazove duh da se pojavi u ovom svetu. Nepotrebno je decu stalno obasipati poklonima i raznim materijalnim dobrima, jer ona imaju potrebe za ljubavlju, brigom i panjom. Meutim, mi zbog nedostatka vremena ili zato to smo suvie stresni, umorni smo, odbacujemo ih od sebe, aljemo ih u njihove sobe da se igraju, ili to je jo gore: poveravamo ih drugima, da se oni bave njima, njihovim potrebama, brigom, uenjem i kasnije se pitamo, na koga lii ovo dete, to je tako nasilno ili plaljivo, od koga je nasledilo ovu nemilosrdnost ili ovaj nain razgovora? Unutar porodice stalno istraujemo neku slinost - i uvek nalazimo genetsku liniju i to najslabiju kariku - to sve inimo sa namerom, da sakrijemo od sebe sopstveni neuspeh, da se ne sukobimo sa neim neprijatnim, da prevarimo sami sebe. Meutim, uvek je u dubini due prikriven lani indentitet, onaj koji je sa svim upoznat, koji se nikada ne otkriva, ne pokazuje se pred svetom, krivac, koji ak ne isplivava ni na nivo svesnosti.Sa ovim se borimo svakodnevno. Ima kada uspemo da pobedimo, ima kada gubimo, ili se ne deava nita, ali ono to sigurno mogu da kaem je injenica, da posle terapijskog razgovora izmeu dece i roditelja dolazi do jedne tanke veze, jedne svetle niti koja ih povezuje, koja od svake lepe rei, od svake proitane bajke ili od veernjeg poljupca ili zagrljaja postaje sve deblja i stalno raste.</p> <p>Da se vratimo naem dogaaju. Seam se da je bilo oblano letnje jutro. Bila je jaka zapara, da se ugui. Odluila sam da otvorim prozor sa namerom da sve vazduh potisne onaj tihi, neprijatan i potmuli oseaj. Nisam se oseala dobro u sopstvenoj koi. Oseala sam pritisak oko solarnog pleksusa (4 prsta ispod pupka prim. prev.) Znala sam da je ovaj pritisak moj unutranji signal za opasnost, znak koji mi javlja da e se desiti neto to mi ba nee prijati. Iz sveg srca sam se nadala da je ova uzbuna lana, jer sam znala da e jedan novi deak doi na terapiju.</p> <p>4U zakazano vreme stie u ordinaciju sa svojom majkom.</p> <p>Potomak, jedno arobno bie, sa nebo plavim oima, sa kudravom kosom boje kestena, u ne potpuno novim farmerkama i u jednoj utoj majici sa natpisom: Love me. (voli me prim.prev.)</p> <p>Pomislim, kako bi bilo dobro, kada bi na odei svakog deteta pisalo, voli me. Na taj nain se valjda to ne bi zaboravilo. Dugo me je posmatrao, dok se odluno nije smestio u fotelju. Znala sam, jer sam proitala u bolesnikom kartonu, da se zove David (to nije njegovo stvarno ime) i da ima 7 godina.</p> <p>Obino posle odreenog vremenskog perioda prilagoavanja, kada osetim da mogu da komuniciram sa detetom, zamolim roditelje da saekaju u ekaonici, ali na moje iznenaenje David zamoli Majku da napusti ordinaciju.</p> <p>Postala sam nervozna od reakcije, jer nisam pomenula nita slino i pokuavam da otkrijem uzrok. Saznala sam od njega, da ga je majka dovela jer stalno uje neki glas: "kao da mu se neko obraa telefonom", koji govori, hteo ili ne, stalno odgovara na pitanja, koji mu pomae kako da prevazie razne nivoe, u kojima uvek dobija ispravan predlog.Zamolila sam ga da kae kako se zove taj glas. Na to je odgovorio Aghton, i kae da je iz jedne druge konstelacije ( zvezdani sistem prim prev.) odakle je i on sam stigao kroz reinkarnaciju. Ostae u vezi sa njim sve vreme dok je tu na zemlji. Upitala sam koliko dugo e ostati sa nama, odgovorio je: " ako raunamo u sadanjem vremenu, otprilike 200 godina, ali ubrzo emo drugaije raunati vreme kae mi i zato ne zna dokle e ostati."</p> <p>Skoro dva sata smo razgovarali i iznenadila sam se koliko su mu odgovori zreli i temeljni. Kroz razgovor sam ustanovila, da neke odgovore daje "telefon u njegovoj glavi".</p> <p>Pre nego to je napustio prostoriju, okrenuo se prema meni i rekao:"da jue kada je saznao od majke da treba da doe ovde, Aghton je rekao njemu, da preda poruku psihologu, da je zamoli, da o svemu to budu razgovarali, napie knjigu, bez obzira da li e joj se svideti ili ne to to kae. Istovremeno, neka poveruje da je sve stvarno i da ne ali za vazom koju je jutros razbila dok je otvarala prozor".Moete zamisliti kakva panika me je u tom trenutku uhvatila, jer sam bila sama i jedino sam ja znala za taj dogaaj! </p> <p>5Toga trenutka sam dobila povratnu informaciju da je sve stvarnost to sam doivela. Oseala sam se kao da se jedan ogroman talas izdigao ispred mojih oiju. Tada se realizovalo u meni, da moje zamisli, od kojih sam pola, mada su bile potkrepljene iskustvom iz moje struke, su jedan skizofrenian ezoterian doivljaj, ili su rezultat takve vrste komunikacije, koja izvire iz drugih lica koja smatramo viim od sebe, da smo drugaiji od okoline, da je ta misao, da je to sve bez osnove.Tako sam stigla do uloge spisateljke. Pokuavam naravno na osnovu njegovih uputstava, da sakupim sve vane poruke. Vratiu vam isto tako, kako su one dospele do mene, bez da pokuam neto da doteram, ispravim, elela sam da odrim izvornu istotu i istinitost.</p> <p>Unapred sam zahvalna, to ste posvetili vreme za itanje ove knjige. Neki od vas e misliti da su to gluposti, dok e drugi to razumeti. Od prvih traim oprotaj, dok drugima elim da pronau sopstveni put i neka postanu svesni zato su tu.I.</p> <p> Ve kod drugog susreta smo se ovo dete i ja malo zbliili. inilo mi se, kao da se ve dugo poznajemo. ta vie stvorio se jedan odnos koji je bio veoma blizak i tesan, to oseaju samo stari drugari.</p> <p>Upitala sam ga, kako bi mu vie odgovaralo, da mu postavljam pitanja ili da mu dozvolim da on pria. Posle malo razmiljanja odgovorio mi je. Da bi voleo da ga ja pitam.</p> <p>Aryana: Kako se zove ovde na zemlji?</p> <p>David: David</p> <p>A: Ima i drugo ime?</p> <p>D:Sada nemam. Imao sam bezbroj imena, ali sada imam samo ovo.</p> <p>A: Kako bi voleo da te zovem?</p> <p>D: David.</p> <p>A: Zato?</p> <p>D: Jer je to moje trenutno ime.</p> <p>A: Na poetku si rekao da dolazi sa druge planete, preko reinkarnacije. Da li zna kako se zove planeta?</p> <p>D: Zove se Inuak i blizu je Oriona.6</p> <p>A: I stanovnici se isto zovu, Inuak?</p> <p>D: Ne, zovu se Inuaki.</p> <p>A: Dakle ti si Inuaki?</p> <p>D: Bio sam Inuaki , sada sam Zemljanin.</p> <p>A: Kakva ti je biva planeta?</p> <p>D: Lepa je od Zemlje.</p> <p>A: Jel isto tako izgleda?</p> <p>D: Skoro. Ima vode na njoj, planine, ravnice, ali je rastinje drugaije. Drvee ima uglavnom isti oblik ,slinu boju kao srebro na zemlji, samo je malo svetlije.</p> <p>A:Imate li godinja doba?</p> <p>D: Da, ali nisu takva kao na zemlji. Tamo nikada nije zima, ne postoji sneg. Samo kia. Lie ne opada sa drvea. Nema ni vruine, kao to je tu leti.</p> <p>A: Imate li mora i okeane?</p> <p>D: Da, mora nazivamo avata, dok okeane surim. Imamo i ribe, samo im je boja drugaija. U stvari sve je drugaije boje.</p> <p>A:Kakva im je boja?D: Drugaija, ne znam kako da kaem, boje su istih nijansi, samo su malo svetlije. Crvena nije tako jarka kao ovde, kao da je crveno-bela.A:Ruiasta?</p> <p>D:Ne, manje je crvena, kao da je dodato malo bele boje.</p> <p>A: Kakvi su Inuaki , jesu li ljudskog oblika?</p> <p>D: Ne, Inuaki su jako slini guterima ali i ljudskim biima.</p> <p>A: Dakle gmizavci su?</p> <p>D: Ne, nisu gmizavci, oni su Inuaki.</p> <p>A: Moe li da opie kako izgleda jedan?</p> <p>D: Visoki su kao tvoja polica za knjige (oko 2m) stoje na dve noge, imaju dve ruke, kao i mi samo sa tri prsta. Slino hodaju, razlika je samo u tome to imaju debeo i moan rep. Koa im je bela dok su im oi ljubiasto zlatne. Govore kao mi.</p> <p>A: ta podrazumeva pod tim: kao mi?</p> <p>D: Telepatski, kau neto u mislima i ostali to razumeju.</p> <p>A: To je poruka, kao to i ti dobija?</p> <p>D: Da, naravno.</p> <p>A: Imaju li zube?</p> <p>D: Da</p> <p>A: ime se hrane ovi Inuaki?</p> <p>D: Jedu kao i mi, ali ne i meso. Hrane se kao vegetarijanci kod nas, zeleniem i voem, kao i semenkama.</p> <p>7</p> <p>A: Ove biljke se gaje na slian nain kao kod nas?</p> <p>D: Slino, ali ne traje tako dugo.</p> <p>A: Kako to misli?</p> <p>D: Kada zasadi seme u zemlju, doda malo vode i pomisli koliko brzo treba da da rezultate i desie se kada si ti odredio.</p> <p>A: Ako elim da imam jabuku sutra, mogu da je uberem sa drveta?</p> <p>D: Ne ba tako brzo. Najkrae vreme je : dva okreta.</p> <p>A: Kakva okreta?</p> <p>D: Okret planete koji je jednak sa vaih 5 dana.</p> <p>D: Da, ako nisi razmiljao na vreme, tada moe da zatrai od bilo koga da ti da hranu. Svako je raspoloen da ti pomogne, ali to se ne deava ba esto.A: I kako se deava ovo udo? Kako uspevaju Inuaki da dobiju sve to poele? Jeli planeta odgovorna za to?</p> <p>D: U nekom smislu da. Tamo je tlo malo drugaije nego to je tu. U svakom sluaju jako je isto. Ali nemoj misliti da je to dovoljno. Namera je vana. Zamoli Matrix i stvar se ostvaruje, ako ima potrebe za tim. Oni samo to mole za im imaju potrebe. Nita vie od toga. Sve je svee, nema smisla da hranu dri u zamrzivau, kada moe bilo kada da je ubere. Nema smisla ni to, da trai vie nego to ti je potrebno, jer i to znai gubitak i to se Matrixu ne svia.</p> <p>A: Kakav je postupak? Zakopa seme i zamoli da iznikne?</p> <p>D: Nekako tako. Zakopa seme u zemlju, polije ga vodom, ozrai svetlou i ljubavlju, i pomisli, da se povee sa uoptenim Matrixom od kojeg dobije potrebne informacije za razvoj za toliko dana koliko si ti odredio. Tada se unutranjost ispuni svetlou iz koje iznikne jedna tanka nit, koja se povezuje sa Matrixom i tako zapoinje proces.A: Kada oberete voe i povre, ta se deava sa ostalim delovima biljke?</p> <p>D: Ona dalje ivi, ali sledei plodovi voa i zelenia slue samo kao seme ili je jednostavno puste da se osui i zatim je zamole da se brzo raspadne na one elemente iz koje je i stvorena, kako bi na planeti ostala ravnotea.</p> <p>A: Kako da razumem da kod vas nema ubreta?</p> <p>D: Ne ba. Oni nemaju ubreta, jer nemaju materijal za pakovanje i druga pomona sredstva. Ako treba neto da bace, odnesu to na odreeno mesto, gde Inuaki pomau da se rastvori na elementarne delove.Zato kod nas nema ubreta na gomili ili razbacanih stvari.A: Dobro, ali ako neko ne odnese na odreeno mesto to to eli da baci, ako ga jednostavno izbaci na put?</p> <p>D: to bi uinio tako neto? Ja jo nisam uo da je to neko uinio. To je nelogino.</p> <p> 8A: Imate li vi automobile i druga prevozna sredstva?</p> <p>D: Da, ali su jedne vrste. Van planeta saobraamo leteim tanjirima, kako ih oveanstvo naziva. Na Inuaki koristimo iste tipove vozila, samo su mnogo manja.</p> <p>A: Kakvo gorivo se upotrebljava?</p> <p>D: Nema goriva. To su kao stalno pokretna vozila. Funkcioniu do beskraja, bez pogonskog goriva. Sadre neke ploe smetene jedna iznad druge, koje su magneti raznog polariteta, koji stvaraju jedno energetsko polje, koje se na zemlji naziva Merkaba. Snagom misli aktiviraju se dva tetraedra, na ijoj sredini su magneti. Polja magneta primaju tetraedri, koji zatim poinju da se okreu, stvaraju takvo polje snage, koje omoguava da se prevozno sredstvo kree. Promenom polariteta vozilo se moe podizati i sputati, dok se sa promenom ugla menja kretanje levo ili desno. To se postie nekim lemom koji se stavlja na glavu i u neposrednoj vezi je sa srcem prevoznog sredstva.A: Na neki nain, upravlja se i kree snagom misli?</p> <p>D: Da pomou misli, ali bez magneta to ne bi funkcionisalo.A: Od ega su izgraeni brodovi?</p> <p>D: Od neke vrste metala, koji postoji i tu na zemlji. To je u stvari legura pet metala. Ovu meavinu prave nekim svetlosnim zracima. Ovi zraci se stvaraju pomou velikih kristala.</p> <p>A: Ima li svako takav brod?</p> <p>D: Samo tada kada ima potrebe za tim.</p> <p>A: Kada uzme brod, jel on onda tvoje vlasnitvo?</p> <p>D: Ne, brodovi su svaiji. Kada vie nema potrebe za njim vrati ga na mesto odakle si uzeo. Nema nikakvog smisla zadravati ga, jer svako moe da ga uzme kad god mu zatreba.</p> <p>A: Da li se za to plaa, postoji li uopte novac kao plateno sredstvo?</p> <p>D: Ne, tamo nema novca, jer nema ta da radi sa njim. Svako radi onda kada treba, kada pomae nekome. Jer kada zamole imaju sve to im je potrebno.</p> <p>A: Imate li voe?</p> <p>D: Da, postoje u nekom obliku. Posle svake 260-te rotacije planete menja se voa i dvanaest lanova vea. To lii na vae izbore ovde, ali niko ne moe biti izabran nikada vie, sve dok svaki stanovnik ne bude voa. Koga smo jednom izabrali taj nikad vie ne moe biti biran. Nikako ne moe ponovo da postane voa dok nema bar 5200 rotacija planete.</p> <p>A: Mislim da je to dobra stvar!</p> <p>D: Da, jer svako je optimista i spreman na rtvovanje i kada eli da sve bude dobro, naravno to se i ostvaruje.</p> <p>9A: Imate li vi dece?</p> <p>D: Da, ali sistem je sasvim drugaiji. Kada se utvrdi da ima potrebe za novim naratajem, trae se takvi, koji ele da imaju dece i oni e zatim zaeti naslednika, koji odrasta na specijalnom mestu, koje je optimalno zamiljeno, da bi razvoj deteta bio savren. To je kao jedan deiji dom, sa tom razlikom, to im je tu sve obezbeeno. Naue istoriju planete, ponaanje, meditaciju, telepatiju, gajenje biljaka, tehniku i mnogo toga. Profesori su uvek najiskusniji, najstariji Inuaki. Deca mogu da se nau sa roditeljima kada god poele kao i obratno. Jer su stalno u telepatskoj vezi, tako da odvojenost ne stvara probleme. Tamo razdaljine ne predstavljaju problem.A: Naslednici se raaju ivi ili se izlegu iz jaja?</p> <p>D: ivi, ali u stvarnosti se ne raaju, jer se kao embrioni zainju i razvijaju na specijalnom mestu. Roditelji odlaze na to mesto i ostavljaju svoj materijal za oplodnju, koji se zatim razvija pod nadzorom. Zato se oni nikada ne razbole, ne postoji nikakav genetski poremeaj.</p> <p>A: Da li potomci nasledjuju kue, vrednosti, da li stvari mogu da se naslede?</p> <p>D: Ako eli, ali to nema smisla, svako ko je postao odraslo bie, dobija pomo da stvori sve to mu je potrebno. Nema potrebe da dobije neto od nekoga, ako ti moe da dobije sve to poeli.A: Dobro, ali ako ima porodini nakit? Postoji li uopte tako neto?</p>...