Ispovest jednog vanzemaljca 1 deo

Download Ispovest jednog vanzemaljca 1 deo

Post on 01-Dec-2015

888 views

Category:

Documents

3 download

DESCRIPTION

-

TRANSCRIPT

Uvek tvrdim, da je potrebna jedna kola za odrasle, koja bi bila obavezna da izazove duh da se pojavi u ovom svetu

Ispovest jednog vanzemaljskog bia

ARYANA HAVAH

Inuaki, reptil koji ivi u meni

Potresna ispovest o prolosti, sadanjosti i budunosti Zemlje

Originalni naslov: Inuaki, reptilianul din mine

de Havah, Aryana

Dezvaluiri tulburatoare despre trecutul, prezentul si viitorul Pamantului

Orfeu 2000, Bukarest, 2009

Prevod Selei Laslo ma. ing.

Predgovor spisateljke

Pre svega elela bih da Vam kaem nekoliko rei o sebi. Nisam laka osoba, naprotiv, jedna sam od onih ljudi, koji istrauju, kritikuju i svoju logiku ne zasnivaju uvek na naunim injenicama, ve vie na svojim doivljajima i sopstvenim iskustvima. Ne mogu za sebe da kaem da sam poetnik u paranormalnim pojavama, jer jo kao dete primam komunikacije i poruke, ali iskljuivo zbog struke, prvo posmatram nedostatke sagovornika i tek onda njegove sposobnosti.

Moram da Vam kaem da sam psiholog i uglavnom radim sa decom. Deca svih doba kao i socijalnog porekla dolaze kod mene. Imam takvu decu, ije roditelje bi trebalo obuavati i takvu decu koja imaju ozbiljne probleme socijalizacije. Neka od njih povlae se u sebe (introvertna) dok druga pokazuju veoma bogato iskustvo, ali sva su ona duhovna bia koja se trude da udovolje ljudskim zahtevima i pokuavaju da se usaglase sa frekvencijom planete, da se usaglase sa drutvom i da postanu lanovi tog drutva.

Uvek tvrdim, da je potrebna jedna kola za odrasle, koja bi bila obavezna da izazove duh da se pojavi u ovom svetu. Nepotrebno je decu stalno obasipati poklonima i raznim materijalnim dobrima, jer ona imaju potrebe za ljubavlju, brigom i panjom. Meutim, mi zbog nedostatka vremena ili zato to smo suvie stresni, umorni smo, odbacujemo ih od sebe, aljemo ih u njihove sobe da se igraju, ili to je jo gore: poveravamo ih drugima, da se oni bave njima, njihovim potrebama, brigom, uenjem i kasnije se pitamo, na koga lii ovo dete, to je tako nasilno ili plaljivo, od koga je nasledilo ovu nemilosrdnost ili ovaj nain razgovora? Unutar porodice stalno istraujemo neku slinost - i uvek nalazimo genetsku liniju i to najslabiju kariku - to sve inimo sa namerom, da sakrijemo od sebe sopstveni neuspeh, da se ne sukobimo sa neim neprijatnim, da prevarimo sami sebe. Meutim, uvek je u dubini due prikriven lani indentitet, onaj koji je sa svim upoznat, koji se nikada ne otkriva, ne pokazuje se pred svetom, krivac, koji ak ne isplivava ni na nivo svesnosti.Sa ovim se borimo svakodnevno. Ima kada uspemo da pobedimo, ima kada gubimo, ili se ne deava nita, ali ono to sigurno mogu da kaem je injenica, da posle terapijskog razgovora izmeu dece i roditelja dolazi do jedne tanke veze, jedne svetle niti koja ih povezuje, koja od svake lepe rei, od svake proitane bajke ili od veernjeg poljupca ili zagrljaja postaje sve deblja i stalno raste.

Da se vratimo naem dogaaju. Seam se da je bilo oblano letnje jutro. Bila je jaka zapara, da se ugui. Odluila sam da otvorim prozor sa namerom da sve vazduh potisne onaj tihi, neprijatan i potmuli oseaj. Nisam se oseala dobro u sopstvenoj koi. Oseala sam pritisak oko solarnog pleksusa (4 prsta ispod pupka prim. prev.) Znala sam da je ovaj pritisak moj unutranji signal za opasnost, znak koji mi javlja da e se desiti neto to mi ba nee prijati. Iz sveg srca sam se nadala da je ova uzbuna lana, jer sam znala da e jedan novi deak doi na terapiju.

4U zakazano vreme stie u ordinaciju sa svojom majkom.

Potomak, jedno arobno bie, sa nebo plavim oima, sa kudravom kosom boje kestena, u ne potpuno novim farmerkama i u jednoj utoj majici sa natpisom: Love me. (voli me prim.prev.)

Pomislim, kako bi bilo dobro, kada bi na odei svakog deteta pisalo, voli me. Na taj nain se valjda to ne bi zaboravilo. Dugo me je posmatrao, dok se odluno nije smestio u fotelju. Znala sam, jer sam proitala u bolesnikom kartonu, da se zove David (to nije njegovo stvarno ime) i da ima 7 godina.

Obino posle odreenog vremenskog perioda prilagoavanja, kada osetim da mogu da komuniciram sa detetom, zamolim roditelje da saekaju u ekaonici, ali na moje iznenaenje David zamoli Majku da napusti ordinaciju.

Postala sam nervozna od reakcije, jer nisam pomenula nita slino i pokuavam da otkrijem uzrok. Saznala sam od njega, da ga je majka dovela jer stalno uje neki glas: "kao da mu se neko obraa telefonom", koji govori, hteo ili ne, stalno odgovara na pitanja, koji mu pomae kako da prevazie razne nivoe, u kojima uvek dobija ispravan predlog.Zamolila sam ga da kae kako se zove taj glas. Na to je odgovorio Aghton, i kae da je iz jedne druge konstelacije ( zvezdani sistem prim prev.) odakle je i on sam stigao kroz reinkarnaciju. Ostae u vezi sa njim sve vreme dok je tu na zemlji. Upitala sam koliko dugo e ostati sa nama, odgovorio je: " ako raunamo u sadanjem vremenu, otprilike 200 godina, ali ubrzo emo drugaije raunati vreme kae mi i zato ne zna dokle e ostati."

Skoro dva sata smo razgovarali i iznenadila sam se koliko su mu odgovori zreli i temeljni. Kroz razgovor sam ustanovila, da neke odgovore daje "telefon u njegovoj glavi".

Pre nego to je napustio prostoriju, okrenuo se prema meni i rekao:"da jue kada je saznao od majke da treba da doe ovde, Aghton je rekao njemu, da preda poruku psihologu, da je zamoli, da o svemu to budu razgovarali, napie knjigu, bez obzira da li e joj se svideti ili ne to to kae. Istovremeno, neka poveruje da je sve stvarno i da ne ali za vazom koju je jutros razbila dok je otvarala prozor".Moete zamisliti kakva panika me je u tom trenutku uhvatila, jer sam bila sama i jedino sam ja znala za taj dogaaj!

5Toga trenutka sam dobila povratnu informaciju da je sve stvarnost to sam doivela. Oseala sam se kao da se jedan ogroman talas izdigao ispred mojih oiju. Tada se realizovalo u meni, da moje zamisli, od kojih sam pola, mada su bile potkrepljene iskustvom iz moje struke, su jedan skizofrenian ezoterian doivljaj, ili su rezultat takve vrste komunikacije, koja izvire iz drugih lica koja smatramo viim od sebe, da smo drugaiji od okoline, da je ta misao, da je to sve bez osnove.Tako sam stigla do uloge spisateljke. Pokuavam naravno na osnovu njegovih uputstava, da sakupim sve vane poruke. Vratiu vam isto tako, kako su one dospele do mene, bez da pokuam neto da doteram, ispravim, elela sam da odrim izvornu istotu i istinitost.

Unapred sam zahvalna, to ste posvetili vreme za itanje ove knjige. Neki od vas e misliti da su to gluposti, dok e drugi to razumeti. Od prvih traim oprotaj, dok drugima elim da pronau sopstveni put i neka postanu svesni zato su tu.I.

Ve kod drugog susreta smo se ovo dete i ja malo zbliili. inilo mi se, kao da se ve dugo poznajemo. ta vie stvorio se jedan odnos koji je bio veoma blizak i tesan, to oseaju samo stari drugari.

Upitala sam ga, kako bi mu vie odgovaralo, da mu postavljam pitanja ili da mu dozvolim da on pria. Posle malo razmiljanja odgovorio mi je. Da bi voleo da ga ja pitam.

Aryana: Kako se zove ovde na zemlji?

David: David

A: Ima i drugo ime?

D:Sada nemam. Imao sam bezbroj imena, ali sada imam samo ovo.

A: Kako bi voleo da te zovem?

D: David.

A: Zato?

D: Jer je to moje trenutno ime.

A: Na poetku si rekao da dolazi sa druge planete, preko reinkarnacije. Da li zna kako se zove planeta?

D: Zove se Inuak i blizu je Oriona.6

A: I stanovnici se isto zovu, Inuak?

D: Ne, zovu se Inuaki.

A: Dakle ti si Inuaki?

D: Bio sam Inuaki , sada sam Zemljanin.

A: Kakva ti je biva planeta?

D: Lepa je od Zemlje.

A: Jel isto tako izgleda?

D: Skoro. Ima vode na njoj, planine, ravnice, ali je rastinje drugaije. Drvee ima uglavnom isti oblik ,slinu boju kao srebro na zemlji, samo je malo svetlije.

A:Imate li godinja doba?

D: Da, ali nisu takva kao na zemlji. Tamo nikada nije zima, ne postoji sneg. Samo kia. Lie ne opada sa drvea. Nema ni vruine, kao to je tu leti.

A: Imate li mora i okeane?

D: Da, mora nazivamo avata, dok okeane surim. Imamo i ribe, samo im je boja drugaija. U stvari sve je drugaije boje.

A:Kakva im je boja?D: Drugaija, ne znam kako da kaem, boje su istih nijansi, samo su malo svetlije. Crvena nije tako jarka kao ovde, kao da je crveno-bela.A:Ruiasta?

D:Ne, manje je crvena, kao da je dodato malo bele boje.

A: Kakvi su Inuaki , jesu li ljudskog oblika?

D: Ne, Inuaki su jako slini guterima ali i ljudskim biima.

A: Dakle gmizavci su?

D: Ne, nisu gmizavci, oni su Inuaki.

A: Moe li da opie kako izgleda jedan?

D: Visoki su kao tvoja polica za knjige (oko 2m) stoje na dve noge, imaju dve ruke, kao i mi samo sa tri prsta. Slino hodaju, razlika je samo u tome to imaju debeo i moan rep. Koa im je bela dok su im oi ljubiasto zlatne. Govore kao mi.

A: ta podrazumeva pod tim: kao mi?

D: Telepatski, kau neto u mislima i ostali to razumeju.

A: To je poruka, kao to i ti dobija?

D: Da, naravno.

A: Imaju li zube?

D: Da

A: ime se hrane ovi Inuaki?

D: Jedu kao i mi, ali ne i meso. Hrane se kao vegetarijanci kod nas, zeleniem i voem, kao i semenkama.

7

A: Ove biljke se gaje na slian nain kao kod nas?

D: Slino, ali ne traje tako dugo.

A: Kako to misli?

D: Kada zasadi seme u zemlju, doda malo vode i pomisli koliko brzo treba da da rezultate i desie se kada si ti odredio.

A: Ako elim da imam jabuku sutra, mogu da je uberem sa drveta?

D: Ne ba tako brzo. Najkrae vreme je : dva okreta.

A: Kakva okreta?

D: Okret planete koji je jednak sa vaih 5 dana.

D: Da, ako nisi razmiljao na vreme, tada moe da zatrai od bilo koga da ti da hranu. Svako je raspoloen da ti pomogne, ali to se ne deava ba esto.A: I kako se deava ovo udo? Kako uspevaju Inuaki da dobiju sve to poele? Jeli planeta odgovorna za to?

D: U nekom smislu da. Tamo je tlo malo drugaije nego to je tu. U svakom sluaju jako je isto. Ali nemoj misliti da je to dovoljno. Namera je vana. Zamoli Matrix i stvar se ostvaruje, ako ima potrebe za tim. Oni samo to mole za im imaju potrebe. Nita vie od toga. Sve je svee, nema smisla da hranu dri u zamrzivau, kada moe bilo kada da je ubere. Nema smisla ni to, da trai vie nego to ti je potrebno, jer i to znai gubitak i to se Matrixu ne svia.

A: Kakav je postupak? Zakopa seme i zamoli da iznikne?

D: Nekako tako. Zakopa seme u zemlju, polije ga vodom, ozrai svetlou i ljubavlju, i pomisli, da se povee sa uoptenim Matrixom od kojeg dobije potrebne informacije za razvoj za toliko dana koliko si ti odredio. Tada se unutranjost ispuni svetlou iz koje iznikne jedna tanka nit, koja se povezuje sa Matrixom i tako zapoinje proces.A: Kada oberete voe i povre, ta se deava sa ostalim delovima biljke?

D: Ona dalje ivi, ali sledei plodovi voa i zelenia slue samo kao seme ili je jednostavno puste da se osui i zatim je zamole da se brzo raspadne na one elemente iz koje je i stvorena, kako bi na planeti ostala ravnotea.

A: Kako da razumem da kod vas nema ubreta?

D: Ne ba. Oni nemaju ubreta, jer nemaju materijal za pakovanje i druga pomona sredstva. Ako treba neto da bace, odnesu to na odreeno mesto, gde Inuaki pomau da se rastvori na elementarne delove.Zato kod nas nema ubreta na gomili ili razbacanih stvari.A: Dobro, ali ako neko ne odnese na odreeno mesto to to eli da baci, ako ga jednostavno izbaci na put?

D: to bi uinio tako neto? Ja jo nisam uo da je to neko uinio. To je nelogino.

8A: Imate li vi automobile i druga prevozna sredstva?

D: Da, ali su jedne vrste. Van planeta saobraamo leteim tanjirima, kako ih oveanstvo naziva. Na Inuaki koristimo iste tipove vozila, samo su mnogo manja.

A: Kakvo gorivo se upotrebljava?

D: Nema goriva. To su kao stalno pokretna vozila. Funkcioniu do beskraja, bez pogonskog goriva. Sadre neke ploe smetene jedna iznad druge, koje su magneti raznog polariteta, koji stvaraju jedno energetsko polje, koje se na zemlji naziva Merkaba. Snagom misli aktiviraju se dva tetraedra, na ijoj sredini su magneti. Polja magneta primaju tetraedri, koji zatim poinju da se okreu, stvaraju takvo polje snage, koje omoguava da se prevozno sredstvo kree. Promenom polariteta vozilo se moe podizati i sputati, dok se sa promenom ugla menja kretanje levo ili desno. To se postie nekim lemom koji se stavlja na glavu i u neposrednoj vezi je sa srcem prevoznog sredstva.A: Na neki nain, upravlja se i kree snagom misli?

D: Da pomou misli, ali bez magneta to ne bi funkcionisalo.A: Od ega su izgraeni brodovi?

D: Od neke vrste metala, koji postoji i tu na zemlji. To je u stvari legura pet metala. Ovu meavinu prave nekim svetlosnim zracima. Ovi zraci se stvaraju pomou velikih kristala.

A: Ima li svako takav brod?

D: Samo tada kada ima potrebe za tim.

A: Kada uzme brod, jel on onda tvoje vlasnitvo?

D: Ne, brodovi su svaiji. Kada vie nema potrebe za njim vrati ga na mesto odakle si uzeo. Nema nikakvog smisla zadravati ga, jer svako moe da ga uzme kad god mu zatreba.

A: Da li se za to plaa, postoji li uopte novac kao plateno sredstvo?

D: Ne, tamo nema novca, jer nema ta da radi sa njim. Svako radi onda kada treba, kada pomae nekome. Jer kada zamole imaju sve to im je potrebno.

A: Imate li voe?

D: Da, postoje u nekom obliku. Posle svake 260-te rotacije planete menja se voa i dvanaest lanova vea. To lii na vae izbore ovde, ali niko ne moe biti izabran nikada vie, sve dok svaki stanovnik ne bude voa. Koga smo jednom izabrali taj nikad vie ne moe biti biran. Nikako ne moe ponovo da postane voa dok nema bar 5200 rotacija planete.

A: Mislim da je to dobra stvar!

D: Da, jer svako je optimista i spreman na rtvovanje i kada eli da sve bude dobro, naravno to se i ostvaruje.

9A: Imate li vi dece?

D: Da, ali sistem je sasvim drugaiji. Kada se utvrdi da ima potrebe za novim naratajem, trae se takvi, koji ele da imaju dece i oni e zatim zaeti naslednika, koji odrasta na specijalnom mestu, koje je optimalno zamiljeno, da bi razvoj deteta bio savren. To je kao jedan deiji dom, sa tom razlikom, to im je tu sve obezbeeno. Naue istoriju planete, ponaanje, meditaciju, telepatiju, gajenje biljaka, tehniku i mnogo toga. Profesori su uvek najiskusniji, najstariji Inuaki. Deca mogu da se nau sa roditeljima kada god poele kao i obratno. Jer su stalno u telepatskoj vezi, tako da odvojenost ne stvara probleme. Tamo razdaljine ne predstavljaju problem.A: Naslednici se raaju ivi ili se izlegu iz jaja?

D: ivi, ali u stvarnosti se ne raaju, jer se kao embrioni zainju i razvijaju na specijalnom mestu. Roditelji odlaze na to mesto i ostavljaju svoj materijal za oplodnju, koji se zatim razvija pod nadzorom. Zato se oni nikada ne razbole, ne postoji nikakav genetski poremeaj.

A: Da li potomci nasledjuju kue, vrednosti, da li stvari mogu da se naslede?

D: Ako eli, ali to nema smisla, svako ko je postao odraslo bie, dobija pomo da stvori sve to mu je potrebno. Nema potrebe da dobije neto od nekoga, ako ti moe da dobije sve to poeli.A: Dobro, ali ako ima porodini nakit? Postoji li uopte tako neto?

D: Ne, to je nepotrebno. Imamo i mi zlato, ali se to koristi za izgradnju brodova i za pravljenje raznih legura. Nema nikakvog smisla da stavlja zlato ili neki drugi metal na sebe, jer to izaziva poremeaj energetskog polja.

A: Kod nas se to visoko ceni.

D: Da, jer je to kod vas statusno pitanje, neka vrsta drutvenog poloaja, dok kod nas ne moe biti neto drugo nego to si, jer svi znaju ko stoji nasuprot tebe, ta zna da radi i za ta si sposoban.A: Jesam li dobro razumela, svi ste na istom nivou?

D: Ne, jer su iskustva razliita, i tamo postoje Inuaki koji raspolau razliitim sposobnostima, nadarenou. Neki se razumeju u graevinarstvo, drugi u biljke, dok su neki uitelji. To ne znai da ostali ne poznaju ove poslove. Tamo se sve mora nauiti i kada si dobio sve informacije tada se odluuje za ta si zainteresovan i sposoban.

A: Da li se ivot odvija u parovima? Brani drugovi? Razliiti polovi?D: Da, postoje razliiti polovi, koji mogu da ive u parovima ali ne tako kao ovde. Tamo te nita ne obavezuje da ostane, ako ne eli. Bilo kada da ostane sam, moe da trai sebi partnera. Deca mogu da ostanu zajedno sa roditeljima, ako tako ele kada odrastu, ali se to ne deava. Dozvoljeno je, ali se to ne deava, jer niko ne osea potrebu za tim. Tamo su svi drugovi.

A: Organizuju li proslave i zabave kao kod nas?

D: Mogu da se nau bilo kad, kad god poele, ali nisam video sline stvari kao ovde.

A: Ali ako se neko posvaa sa komijom?

10

D: Tako neto ne postoji. Nikada nisam uo da se tako neto desilo. Ako i postoji neko razmimoilaenje tada se sazove savet i upita se Knjiga Zakona, ali se ve jako davno to nije desilo.

A: ta je Knjiga Zakona?

D: Jedan ogroman kristal, u koji su nai preci uklesali pravila. U sutini to su opta pravila ponaanja. Kada ima neki problem, poloi ruku na kristal i on poalje odgovor u tvoju glavu dajui ti tako reenje u skladu sa zakonima.A: Kako to poalje u tvoju glavu?

D: Ne znam tano kako, jer nikada nisam to radio. Tako sam razumeo, da se javljaju neke slike, koje ti pokazuju ta treba da radi.

A: I pridravaju se toga?

D: Naravno!

A: Dobro, ali ako neko kae, da on ne eli to, on bi neto drugo da uradi jer nije zadovoljan odgovorom!

D: Ne moe. Kako da ne uradi to to je video? Svako se pridrava pravila.

A: Dobro, ali predpostavimo da nee, jer je on odluio da ubije taj entitet, koji mu je priinio tetu.

D: Smeje se naglas. To je nemogue. Ubiti nekoga, to je kao da ubije sebe. Jer ubistvo stvara pretumbacije u Matrixu, okree se i vraa tebi. Tako neto se nije desilo jo od pamtiveka. Moda je u dalekoj prolosti postojalo tako neto, ali sada je nemogue, oni su to davno prevazili. Ne znam kako da ti objasnim, ali oni ne znaju da uine zlo. Ne poznaju te stvari. Jednostavno ne postoji tako neto. Seam se, kada sam saznao, da postoje takve misli, to mi se uinilo kao aberacija. (zabluda prim. prev.)A: Ali su postojale?

D: Da, ali jako davno. Uili smo o tim stvarima, ali to danas ne postoji.

A: Moe to da mi prevede na zemaljske godine?

D: (Posle malog razmiljanja) Moda oko 500.000 godina.

A: Dakle vi ve 500.000 godina ivite u savrenoj simbiozi? (zajedniki ivot prim.prev.)

D: Ne, manje, ali u poetku je bilo teko, dok se nismo rastali.

A: Od ega ste se rastali?

D: Da nastavimo razgovor sledeom prilikom.

A: Dobro.Oprostila sam se od Davida i pokuavam da razumem to to mi je rekao. Vraajui se, shvatam, da sam trebala da mu postavljam druga pitanja. Sa mnogo vie informacija, tanije sroena, meutim nove informacije su me toliko zbunile, da sam izgubila panju. Tako sam odluila da spremim beleke sebi o nekim detaljima o kojima sam mislila da treba da ga pitam.

11II. A: Na to sam mislila, da jo jednom ispria kakav je ivot na Inuaki. ive u zajednikoj prostoriji ili imaju svoje kue? D: Ne, svako ima svoju kuu. U sutini ne postoje kue, kao ovde na zemlji, ne postoje panelne zgrade.

A: Kakve su kue?

D: Graene su u zemlji. Nadoli su na to da nema smisla da grade na povrini zemlje, jer tako gube plodnu zemlju i zato grade ispod zemlje. Iznad kue se gaje biljke i tako je sve optimalno iskorieno.

A: Od ega su graene kue? D: Zidovi su od neke vrste peska, koji je pomean sa raznim kristalnim zrncima. Smea se pomou talasa rastapa, isto kao i kod brodova i od nje se izlivaju veliki blokovi, od kojih zatim svako see komade kakvi im trebaju. Oni se ugrauju u zemlju i zatim se rastapanjem spoje u savrene kocke.

A: Imate li nametaj?D: Da, ali je drugaiji nego to je tu na zemlji. Sve se izrauje od prirodnih materijala. Neto to je veoma slino bambusu, kao i drvetu. Ne nose odelo.

A: Dakle kreu se goli?

D:Da to je sasvim prirodno. Bilo bi neobino da se neko obue.

A: I nije im zima?

D: Ne, jer ako im je zima, obraaju se Matrixu za toplotu.

A: Kako?

D: Ako mi je hladno tada se usaglasim sa Optim Matrixom i zatraim toplotu. U tom trenutku se moje telo odmah ugreje i oseaj hladnoe nestaje. To je kao kad bi mi moj organizam pomagao da se ugrejem.A: Zna to da uradi i ovde?

D: Ali ne traje dugo, jer postoji jako mnogo interferencije.

A: Kako dobijate svetlost?

D: Isto tako. Zatraim svetlost od Opteg Matrixa i dobijem je. A: Odnosno, kada bih ja sada zatraila svetlost, prikljuim se na Matrix, tada bi se soba ispunila svetlou?D: Prirodno ne. Ovde to jo nije mogue, ali vremenom e biti. Trenutno su velike turbolencije i ni ti nisi sposobna da to uradi. Posebno ne na due staze. Moda e ti uspeti koncentracijom, na trenutak, jer morfogenetiko polje Zemlje to jo ne dozvoljava.A: Kae da jo ne, ali e biti?

D: Da jo bre nego to veruje.

A: Kada?

12D: Uskoro. Sve to mogu da kaem je da e videti.A: Valjda u jednom drugom ivotu?

D: Ne, naravno jo u ovom.

A: Objasni malo ire?

D: Uskoro e planeta promeniti svoju vibraciju.

A: Dakle ona uvena 2012-ta!

D: Da. Zemlja e ui u petu dimenziju i tada...

A: Kako moe ui u petu dimenziju, kada smo mi u treoj? Preskoiemo etvrtu?

D: Mi smo ve u etvrtoj dimenziji!

A: Ne, mi smo u treoj dimenziji, to svako zna.D: Svako ko nee da prihvati da je i vreme samo jedna dimenzija.

A: Vreme je samo jedna mera?D: Isto kao duina, irina ili visina, apsolutno sve to je merljivo na Zemlji. Sve su to ljudi izmislili.

A: Dakle stupamo ravno u petu dimenziju?

D: Da, neto slino tome, ali pre toga moramo da shvatimo neke poglede i postanemo svesniji drugih dimenzija.

A: Hoe rei, da legnemo i sutradan se probudimo u petoj dimenziji?

D: Ne, nee se to desiti preko noi, jer e se jo mnoge stvari desiti na Zemlji. To e biti razni predznaci. Sve ove promene e se desiti u tri meseca. U ta tri meseca emo razumeti, ta je u stvari etvrta dimenzija.

A: Na kakve predznake misli?

D: Pre svega 2009-ta godina e biti sudbonosna.U drugom delu e zemlju zahvatiti razne katastrofe, koje e moda biti praene i gubitkom zemljita. Aktivirae se i vulkani. to e dovesti do toga da prorade oni koje smo ve davno smatrali mrtvima. Pojaae se i seizmike aktivnosti. U 2011 oveanstvo e se suoiti sa jednim jakim solarnim vetrom, koji e onemoguiti upotrebu elektrine energije. Elektromagnetni vetrovi onemoguie i komunikacione kao i informacione veze, koje se nee moi koristiti.

A: Moe li mi rei, kada e krenuti novi svemirski brod na Inuak. D: Naalost za Inuak nema broda!

A: Iz izreenoga sam dola do zakljuka da nas eka jedan taman period.

D: To je kao i svaki drugi period. Zemlja pokree proces ienja i mi svi zajedno sa njom moramo proi taj period. Bie teak period, ali vredi to proi. eka nas jedan sasvim drugi svet. Ne mogu da ti objasnim, da razume. Ove stvari treba doiveti- videti. Inae ih ne moe uporediti ni sa im.

13

A: Moda jedan utopistiki svet! Bila bi lepa pria, kada bi se probudili u jednom savrenom svetu.D: Kao to sam rekao, bie tako, ali ne odjednom. Bie nekoliko potpuno zbrkanih godina, u kojima e se sve promeniti. O svemu se mora nanovo razmisliti. Tu mislim na religiju i nauku.

A: Kako misli, dokle e trajati ovaj period sreivanja?

D: Izmeu tri do pet godina.

A: Posle 2012-te ili pre?

D: Posle. Pre toga moramo da razumemo da nismo sami u univerzumu.

A: Kako ja znam 2012. Zemlja dolazi u jednu ravan sa centrom Galaksije, koja je crna rupa. Da li mi moe objasniti ta je crna rupa?

D: Crna rupa je mesto gde ne postoji dimenzija. Potpuno je prazna. To je neka nulta taka Univerzuma, gde prestaje da postoji stvaranje.

A: Dakle ne postoji nita, za ta je to dobro?

D: To je mesto gde se svaka materija raspadne na svoje sastojke zahvaljujui jednoj ogromnoj svetlosnoj snazi. Tu upadaju ohlaene planete, asteroidi, komete, oblaci praine, sve je tu upijeno. Ako hoe moe da je uporedi sa jednom ogromnom mealicom, gde se sve to dospe raspadne na subatomske delove, da bi se pretvorilo u energiju, jer nita ne moe da se izgubi.A: Kau da su to ulazi u druge svetove?

D: Ne, to je to sam rekao. Veze izmeu univerzuma su vortexi (vrtlozi prim.prev.) kojima se stvaraju ove veze i oni su uvek postojali od poetka sveta. Naravno ovakve vrtloge moemo izazvati i vetaki.

A: Kako?

D: Snagom misli uz pomo ogromnih kristala. Emisijom misli u jedan ogroman kristal stvaraju se misaoni oblici, koji pojaanjem izazivaju smetnje u Matrixu, koje fiziki, odnosno u univerzumu stvaraju jedan kanal, podzemni tunel i to su povezne take univerzuma.A: Dakle, treba da shvatimo da postoji vie univerzuma?

D: Da, ima ih deset.

A: I svaki univerzum je kao na?

D: Ne, on je jedinstven. Samo u stvaranju su slini i imaju odgovarajui deo u Matrixu. to samo po sebi upuuje da su jedinstveni u kosmosu i da imaju svoj sistem.A: I sa svim tim upravlja Bog.

D: Zavisi na kog Boga misli?

A: Kojem se molimo.

D: Da, svi se mi molimo istom Bogu, kojeg smo nasledili, ali on nije Stvoritelj. Svaki univerzum ima svog Stvoritelja i sopstvene entitete kao voe. Meutim iznad svega toga postoji neto ogromno, beskrajno, jedan energetski oblik, to mi smatramo vrhovnim Bogom, Izvorom, Beskrajnim. Sadri sve to je stvoreno. Sve Univerzume, svetove, ostale Bogove i entitete. On sve sadri u sebi.

14

A: Postoji li jo neko osim njega?D: Interesantna misao, ali Inuaki imaju sve napisano u Knjizi Zakona, nisam uo niti video nita slino.Moda postoji, ali jo niko nije doao do svesnog nivoa, da bi dokazao tu injenicu.

A: Bilo kako da je, nije bitno. To ve prevazilazi nae pojmove shvatanja.

D: Da, jer mi sve vrednujemo na osnovu zemaljske nauke i saznanja, ali to su samo prepreke kreirane preko nas i naih poznanika. Stvaranje je neto potpuno drugo. Nema nikakve veze sa tim to mi znamo ili shvatamo. ovek nije samo jedan mehanizam, ve je neto mnogo dublje.

A: To mi svi znamo! U nama je zatvorena jedna besmrtna dua.

D: Nije zatvorena!

A:Nego?

D:Dua, kako ti kae, se ne nalazi unutar tela, odnosno ne u potpunosti. A:Nego, gde se nalazi?

D: Tamo gore iznad svih entiteta.

A:I kako je tamo?

D: Da ti objasnim. Iznad svakog oveka postoji neto kao vazduni balon. To je neka providna tvorevina, beliasta, u kojoj je sadran duplikat fizike forme. Zamisli to kao da ima jedan mali duplikat sebe. Balon je jednom uvijenom debelom niti vezan za telo, koje polazi iz te stvari i prikljuuje se na telo oko glave. Nit je oko 25-30 cm, odnosno tolika je u odraslo doba. Pri raanju je veoma tanka, svega 1cm. Kako ovek stari, tako se deblja, dok se prema smrti tanji, potpomaui da se lake odvoji.A: Dobro, ali ako je osoba mlada i doivi saobraajni udes?

D: To se ne rauna, jer mera uvek odgovara godinama. U sluaju smrti usled udesa dolazi do kidanja niti i zato je smrt bolna, jer je prisilno razdvajanje bolno.

A: I to je sve?

D: Ne, naravno. To je veoma uproen nain da ti ispriam ovaj aspekt.Mi smo povezani sa ovim balonom, ali na mestu povezivanja sa telom postoji bezbroj niti, koje se mogu nai ak duboko u telu. To su ti kao neki koreni. Razliite su boje i debljine. Na primer na nivou prstiju su tanki i plavi.

A: ta se deava tada, kada ovek izgubi jednu ruku? Jel se tada povlae niti?

D: Ne, ostaju na mestu, kao da ruka postoji i dalje.

A: ta se deava u trenutku smrti?

D: Pre nego to se nit prekine, poinje da se povlai. Prvo u rukama i nogama, zatim iz ramena, krsta, zatim stomaka i glave, a kao zadnje povlai se iz srca.

15

A: Gde se povlae?D: Sve se prvo povlai u neki kanal, koji je u kimenom stubu. ak i onaj u srcu. Tu ostaje tri dana i samo posle toga dolazi do kidanja i moe da ode balon.

A: Jel istina da ljudi nose sa sobom svoja dela?

D: Dela ne, ali osobenosti, sposobnosti, greke, to da.

A: A gde dela ostaju?

D: Ona ostaju u Matrixu. Tamo idu, tamo su se desila i ostaju tamo.

A: Jel to ono to mi nazivamo Hronika Akae?

D: To je Opti Matrix Stvaranja.

A: To je kao neka banka podataka, jedan ogroman kompjuter?

D: Da moemo i tako rei, ali kompjuter je neko stvorio, dok je Matrix uvek postojao. On nije stvoren. On je stvorio nas.

A: Ti Matrixom naziva Boga?

D: Ne , Bog upravlja Matrixom. Matrix stalno postoji kao jedan energetski oblik.

A: Ne razumem, moe li objasniti ire?

D: Ne znam kako.

A: Jel su Bog i Matrix dva razliita pojma?

D: Ne, ali nije ista stvar. Bog i Matrix su uvek postojali. Ista im je energetska izgraenost, ali nisu ista stvar. Bog moe raditi sa Matrixom, dok Matrix ne moe nita sa Bogom. Poreklo stvaranja je iz Matrixa.A: Opii Matrix.

D: Matrix je prvobitna forma energije. Tu se nalazi svaki oblik misli, pojmovi, otisci i energija koja je stvorena ili e postojati. Iz svih Univerzuma.

A: To je kao neki Sveti Duh, kojeg je Bog udahnuo u ljude, ime ih je stvorio?

D: Neto kao to. Ljudi i sve to postoji stvoreno je iz energije Matrixa, ali Duh je poreklom od Boga. Samo je duh deo Boga.

A: Mi znamo da smo stvoreni po liku Bojem.

D: Sve je stvorio Bog, biljke, ivotinje, ak i kamenje. Oblici, karakteristike, osobenosti to je Matrixovo, jer se odvojilo iz njegove energije. Pojam je dakle duplikat , emisija Stvaralakog Ja.

A: I biljke imaju taj balon?

D: Da, sve ima. Biljke , ivotinje, stene, sve ima. ak i oni entiteti koje ne vidimo, kada smo inkarnirani.

A: Dobro, ali...

D: Voleo bih da stanem. Oseam se umorno.

16

Posle njegovog odlaska sedim u fotelji gde je pre toga on sedeo. Pokuavam da osetim njegovu prisutnost, da se poistovetim sa njim. Mislim na to, kakva zrelost i mudrost je u njemu, u ovom sitnom deaku. Pokuavam da preuzmem njegove doivljaje, misli. Jedna gomila misli se formira u mojoj glavi. Volela bih kada bi mi odgovorio, da me pokrene, ali znam zasigurno, da bi bilo nepravilno prekoraiti granicu.

III. A: Molim te, nastavimo tamo gde smo stali kod predhodnog razgovora.D: Kod biljaka i ivotinja smo stali.

A: O onim balonima smo razgovarali.

D: Da ,to postoji kod svega. Sve to je stvoreno time raspolae. Zna kada ovek gradi kuu sebi, neto se pojavi prvo u obliku tog balona. Lebdi u okolini onoga koji je to zamislio. Kako ovek dolazi do zavretka misli, tako se sve jasnije ocrtava slika i u tom trenutku moe da pone gradnja. Balon se pojavi i povee sa kuom koja je u gradnji i ostaje tu sve dok postoji kua.

A: Ako kupuje nov stan ili kuu? Mislim na to kada ne gradi sam kuu, ve je kupuje gotovu.

D: Tada kuu kupuje sa balonom zajedno. Jer to pripada kui, a ne linosti. Loa strana toga je, jer kupuje kuu sa uspomenama biveg vlasnika. Sa njegovim doivljajima. Sa tugom, sreom i sa zahvalnou.

A: I to ima uticaja na nas?

D: Da.

A: Postoje linosti koje mogu da oiste kue. Energetski i na nivou vibracija. Oni mogu da proitaju odreene stvari, dogaaje i mogu da oiste energije, vibracije i sadraje, ali ne mogu da izbriu staro i da stvore jedno novo.D: Ne, jer je kua neija. Ona je stvorena samom izgradnjom i postoji sve dotle dok odreena stvar ne nestane. To je zakon.

A: Dakle, Bog nas je stvorio i mi isto imamo jedan takav balon. Mi moemo da stvaramo i to to smo izmislili, to dobija balon?

D: Ne potpuno isti, samo slian. Da tako je, mi moemo da stvaramo, jer smo deo Boga. Zato moe ovek da se razvija da izmilja stvari. Ovaj aspekt znai razvoj, osnovu napretka.A: To znai, da smo u stanju da radimo sa Matrixom?

D: Da, mi svakako radimo sa Matrixom, ak i tada kada ne izmiljamo nita, jer na svaki doivljaj i iskustvo ide ka Matrixu.

A: Zato?

D: Jer su to energetske forme i Matrix je isto energetska forma koja uskladituje energije.

17

A: A karma, sudbina isto odatle dolazi?

D: Ne dolazi jer se tamo nalazi. Uradi neko delo, recimo pomae nekome da ozdravi. U Matrix ulazi energetska forma, dobra misao, namera da pomogne drugom i ostavlja tamo trag. To se konzervira tamo i onog trenutka kada ima potrebe za tim, vraa se.

A: ta se deava sa loim delima?

D: Loa dela, ako ih moemo tako nazvati, su u sutini oblici misli sa negativnom energijom. Ne deava se nita u Matrixu sa njima. Linost koja ih je izmislila mora da pati zbog toga. Kada za to postoji potreba isto se vraa osobi. Zna, uvek mora da postoji ravnotea. to ima vie negativnih oblika misli ili oblika negativnih delovanja, to lake postaje njihov cilj. To su nesree.A: Da, ali zar dobar ovek ne bi trebalo da naginje dobrim delima, dobrobiti i harmoniji?

D: Da, jer je Matrix u prvobitnom obliku harmonija, ljubav, savrenstvo. Zato svaka stvar, koja ne odgovara svom polaritetu, mora da se isupa i uniti. Kako to moe da se uradi? Potrebno je osobu vratiti onome ko je stvorio, jer samo stvoritelj moe da razgradi na elemente i sastavne energije.

A: Dobro, ali postoje li aneli dobre karme?

D: Da, tu su tako poznati, ali to su entiteti koji upravljaju Matrixom. Oni su u savrenoj harmoniji sa njim, ive u njemu i odgovorni su za odravanje ravnotee. Oni nadziru kada se uzima telo da se pridravaju Zakona. ovek uzima nazad to to je dao.Izvorno Matrix je oveku dao zdravlje, mir, inteligenciju, dok je on sam prikupio mrnju, neprijateljstvo i strast, zato on ove vibracije dobija nazad.

A: U sledeem ivotu?

D: Da, ali ne bezuslovno. Najbolje bi bilo, ako bi jo u ovom ivotu dobio nazad. Tada bi bilo mnogo lake.

A: Mi smo svi bili ravnopravni jednom? Zar ne?

D: Mi smo i sada svi ravnopravni. Sve to postoji u Univerzumu i u Matrixu je ravnopravno. Svi smo, tu na zemlji, povezani. Pripadamo istom segmentu Matrixa. Inuaki pripadaju jednom drugom segmentu, bez obzira mi smo povezani na nivou Matrixa. Posebni smo,ali ipak pripadamo negde istom mestu.

A: To znai da su nam Inuaki braa i sestre?

D: Da. Istoj energiji, misli, planu, stvaranju pripadamo. U Matrixu imamo jedan odreeni segment, iz ega smo stvoreni. Meutim ta energija odgovara i naoj energiji i to utie na nas. Podsvesno smo povezani. Ali to to se deava sa nekim, to se deava i sa ostalima. ta vie, zemlja i sunani sistem tesno su povezani sa ljudima. Dela jednog oveka imaju uticaja na svakog oveka.A: Dobro, to bih ja bila odgovorna za to, ako neko eli da baci atomsku bombu?

18

D: Jer si ti utke pristala. Kad bi oni, koji se ne slau sa ovim, bili udrueni... ili si samo ti mislila da to nije dobro? Loe treba nekako zaustaviti, ako to eli iz istog srca, da se to ne desi, tada je tvoj misaoni-oblik stigao do Matrixa, to bi se pretvorilo u energetske talase i tada bi drugi ljudi mogli da ih uhvate. Danas na alost oveanstvo ivi u tekoj ravnodunosti. Ljude ak ni mir ne interesuje. Mislim na stvarne elje, koje izviru iz due, nisu samo za to ispoljene da ine dobro.

A: Ja ne verujem u to da moja elja za mir ,sama po sebi, moe dovesti do mira.

D: Da, ti ne veruje, a drugi ni toliko. Radije se nemojmo time baviti i dozvolimo da se stvari deavaju svojim tokom. Zasnovano na tome, da e drugi, sposobniji, uraditi umesto nas. Zato da radi, ako moe da se opusti?

A: To nije sasvim tano, mi ne poznajemo ove stvari. Neto sam naula, ali niko ne veruje u to, jer se ne moe dokazati.D: Moe se dokazati, ali to kod svakoga mora da izvire iznutra a ne drugi da kau. Zemljani su naueni da sprovode tue zamisli, predrasude, ili da reaguju na osnovu tuih informacija. Rekli su nam da smo roeni, ivimo i zatim umiremo. Zato? Ko je tako odluio?

A: Bog.

D: Ne. Mi smo tako odluili. Mi smo stvorili jednu misaono-energetsku-formu u Matrixu, na koju se naravno svi prikljuujemo, ak i nau decu prikljuujemo, nauno im objanjavamo ove stvari. Mi sami programiramo ove stvari. Ti bi trebala da kae, da ne eli da se pridrui, da ne prihvata to, da ne pripada grupi, da bi volela neto drugo!

A: I to bi uspelo?

D: Naravno, ak ta vie treba da stvori jedan novi oblik misaono-energetske-forme iza koje e stati svi oni koji bi voleli da upoznaju ovo ili razumeju.A: Kako to da uradim da bi razumeli?

D: Ja preporuujem svima, koji su proitali ovu knjigu, da se svake nedelje prikljue u 22:30 na ovu novu misaono-energetsku-formu. Mi smo sada stvorili misaono-energetsku formu, koja kae, da je ovek besmrtan. Rodi se, odraste i ostaje takav. Snaan je, zdrav i ivotno sposoban.

A: Dobro, ali zar nee doi do prenaseljenosti, ako se rodi beskrajan broj ljudi.

D: Nemoj se nervirati, sve je regulisano. Broj stanovnika samo Matrix moe da odredi. Drugaije ne ide.

A: Ako niko ne umre , moda bi neko voleo da ode?

D: To se samo regulie.

A: Dobro pokuajmo. Svake nedelje u 22:30.ta treba da radimo?

D: 5 minuta da ponavljamo mladi smo,zreli smo, zdravi smo, ivotno sposobni, dobri smo, voljeni smo i da ne postoji smrt. iveemo veito.19

A: Moemo pokuati, to da ne, ali ako svako misli drugaije ili ako jo doda neto?D: Svaka re oslobaa neku energiju ili neki nivo. Misao-energija-forma koja je iz Matrixa i ona koju smo mi formirali, bie dostupna onima, koji alju sline vibracije. Nita ne moe da je ometa, jer to je odreena talasna duina i frekvencija na kojoj je stvorena.

A: Dobro, postupiemo tako.

D:Vredee!

A: Rekao si, da sve to ovek radi je jedna forma, na poetku u vidu balona,a zatim se javlja i na materijalnom nivou. ta je sa onim stvarima koje su drugi napravili, a mi ih kupili?

D: I one imaju svoj balon. Na primer ako kupi kompjuter, kao osnova tome postojala je zamisao, koja je stvorila misaono-energetsku-formu, zatim se materijalizovala. Poetni objekat ima svoju formu za koju se vezuju ostali baloni.A: Dakle, ako kupi neku odeu, ona nema svoj balon?

D:Ne, jer je ona skopana sa originalom.

A: Dobro, ali ako znamo da postoje prokleti dijamanti, koji stvaraju problema svojim vlasnicima, ta stim?

D: Ja sam govorio o stvarima koje je ovek stvorio. Sve u prirodi ima svoj balon ako je poreklom iz Matrixa. Odnosno sve to je stvorio Bog ima sopstveni, jedinstveni balon, koji je povezan sa jednim veim. Ono to je stvorio ovek ima sopstveni, ali oni su zajedniki, bez obzira koliki broj komada je napravljen, svi imaju jedan, jer imaju drugaiju energiju nego oni iz Matrixa.

A: Ali ako moj komija ode kod istog graditelja i izgradi slinu kuu?

D: Nije bitno, moe biti potpuno ista, imae sopstveni balon, jer se menja stvaraoc.

A: I kako to da odea zadrava otisak vlasnika koji je nosio. To znai da energija dospeva u jedinstveni balon? Odatle moe bilo ko da je uzme?D: Ne, preostala energija je neki vid otiska predmeta. Na primer ako nasledi krevet, imae u tome udela onih koji su ga ranije koristili. Ako ga oisti, promeni presvlaku, oboji ga, energija nestaje, postaje nova. Ako bi otisak ostavili u balonu, tada se to ne bi moglo promeniti.

A: A ivotinje?

D: One imaju sopstveni balon, ali je manji i na svoj nain je povezan sa jednim veim, koji je vezan za karakteristiku soja.To se deava i sa biljkama kao i sa kamenjem.

A: Razumela sam. Kada jedan ovek umre, gde ide njegov balon?

D: U Matrix, u segment kojem pripada.

A: Postoji li pakao? Mislim na pakao kako ga uopteno zamiljamo?

20

D: Ne znam, ta podrazumevamo pod paklom? Meutim, balon stie na svoje mesto koje odgovara sadraju. Segment Matrixa sastoji se iz vie nivoa. Baloni ostaju na odgovarajuem nivo vibracije.A: Postoje, ali ta rade? Jednostavno su samo tamo?

D: Ne, stupaju u vezu sa onima koji su tamo, na odgovarajui nain.A: Zar to nije gubljenje vremena? D: Isto to ti kaem i ja. Mi hoemo to, da to pre odrastemo i ujedno da to pre umremo, da se to pre vratimo u Matrix, Zato?To jo nisam uspeo da razumem. Nae mesto je na toj planeti iji smo sastavni deo. Treba to vie da pomaemo, da se usavravamo, moramo da stignemo do istine i do spoznaje stvaranja, ali dolazimo tu i urimo se da odemo.

A: Razume li ta bi se desilo ako bi Hitler i drugi diktatori iveli beskonano?

D: To vie ne bi bilo mogue. Ako bi se oveanstvo vezalo za mir,celovitost i beskonanost, tada ne bi vie mogli da dodju ovde dok ne bi postali takvi kao ostali. Bili bi iskljueni iz reinkarnacije od strane Matrixa (mislim na ovdanju reinkarnaciju). Ne bi im vie dozvolio, jer zbog svoje frekvencije bi bili iskljueni iz zemljinog segmenta u Matrixu. Otili bi na takvo mesto, koje odgovara njihovoj frekvenciji.

Mora da razume da veina definie pravac.

A: Bilo bi dobro, kada bi jedan deo voa odstranili i odneli odavde!

D: Hoete li? Svake nedelje uvee to elite zajedno, da oni koji ne odgovaraju istini Matrixa budu odvojeni, odstranjeni, poslati u jedan drugi segment!

A: Ja mislim, da je to stvar karme. Zato smo to zasluili.

D: Gluposti! Ako to kae, znai da se slae sa njima. Jer oni samo uz nau pomo ostaju ovde. Mi nemamo nikakvu karmu. Jer ovek je u stvari na toj taki da zavri sa zakonom karme.

Mi ne dugujemo nikome nita, tako da ne moramo da sputamo glavu. Moramo da kaemo, svako pojedinano, komiji, roaku. Kraj! Dosta nam je! Dosta je bilo do sada!Stanite! Od sada smo slobodni! Molimo Matrix da odnese svakoga koji kri pravila igre, ko je protiv istine, ko nas na neki nain tlai i pokorava. Zemaljska blaga kao to su voda, vazduh, hrana, pogonsko gorivo, bogatstvo planete pripada svakome. Glupo je verovati da je Bog deo stvorenog dao u ruke jedinke, jedne porodice. Zato?Traite svoja prava! Zbog sebe samih, zbog svojih naslednika!

A: Kako to lepo i jednostavno zvui! Razume li da je to jedna utopija? Oni koji su vlasnici planete ve stoleima, generacijama raspolau ovim pravima.

21

D: A ko im je dao prvobitno pravo? Da li je Bog tako odluio? Imaju li neki dokument o tome? Neki sporazum sa Bogom? Ne, oni su sami sebi dali to pravo. Uzeli su ono to nije njihovo, to je jo gore uzeli su od svakoga.

A: Dobro, ali ako se ne bi pridravali prava na svojinu, nastao bi haos!

D: Ne ne bi, jer tada bi ljudi razumeli da je sve njihovo i uzeli bi samo ono to im je potrebno, jer uvek mogu to da uine. Uzeti vie nego to je potrebno, postalo bi besmisleno. Ako se ne bi utrkivali sa komijama, ako se ne bi divili nekim kuama, automobilima, ta bi se desilo? Znaj da i ti moe da ima bilo ta, ako to eli i hoe.

A: Bilo bi lepo.

D: Ja ti samo toliko kaem, da to tako treba da bude i sigurno je da e tako i biti. Jer ljudi i planeta zasluuju to. Stigli smo do te take da oveanstvo mora da uzme svoju sudbinu u svoje ruke. Da samo odluuje. Da samo gazduje i osmiljava ta hoe. Da stvori sopstvene Zakone i da sam bira svoje voe. Da vie ne dozvoljava da istina i ivot budu oduzeti od njega.

A: Kako moemo to da uradimo?

D: Prvenstveno, verujte u to, da je sve mogue promeniti. Drugo, zatraite od Matrixa da se oslobodite ropstva i pravo na upravljanje.

A: Ali mi smo ti koji smo izabrali voe!D: Ne nikako. Oni su izabrali sami sebe. U stvari, oni koji vode planetu su uvek jedni te isti. Jeste da se menjaju fiziki, imaju drugo ime, menjaju mesto,ali oni ve hiljadama godina vladaju. Menjaju jedni druge, kreu se tamo-amo, ali u sutini kao misaono-energetske-forme su uvek isti.

A: Ti misli na razne okultne organizacije, za koje se tvrdi da vode svet?

D: Da, ali sa tom korekcijom, da oni stvarno vode. Sve: izbori, demokratija, sloboda, zakoni, sve je to samo jedna uloga, jedna varka. Razmisli, ako mora da bira od dva predsednika kandidata, od kojih je jedan nasilan, a drugi ubica. Nema drugog izbora, kojeg e odabrati?

A: Nijednog, neu otii da glasam.

D: Naravno, jedan od njih e svakako pobediti. Zato? Jer neki misle, da imaju razloga da glasaju za jednog ili drugog!

A: Dobro, ali ako odem i glasam za jednoga, logika kae da e jedan pobediti od njih dvojice.

D: Ispravno. Ali postoji mogunost da bojkotuje izbore. Da otvori usta i progovori. Ako niko ne bi otiao da glasa, ako bi prisutnost bila nedovoljna, tada nijedan ne bi pobedio. To bi bio prvi korak.

A: Da, otili bi neki ljudi, prijatelji, rodbina...

D: Moemo dugo da razglabamo, jer su nam oni prikazali ivot da to izgleda logino. Da se na intuiciju i na oseaje ne sme osloniti! Prvo pokuaj neto da uradi i posle toga kai moe ili ne!

22

A: Moda ete pokuati vi novo pridoli, jer mi smo ve umorni!

D: Da, lake je optuiti nasledstvo...mnogo je jednostavnije, nego nagovoriti sebe da rei ...

A: Vi dananja kristalna i indigo deca... apropo jel ti pripada njima?

D: Ne, oni su drugaiji. A: ula sam da su oni posebna vrsta...

D: Da, ali ne svi. Nisu svi koji u svojoj strukturi imaju indigo boju doli da pomau planeti. Neki su zato poslati da je destabilizuju , ba sada u ovom trenutku. Inae Aghton ti poruuje da nije svako dete hiperaktivno i ne treba sa svakim loe vaspitanim detetom biti popustljiv. Dobar oseaj nema nikakve veze sa poljima boja. Raditelji su ti koji iz nekog razloga smatraju da imaju previe, samo da bi pokrili svoje neuspehe u vaspitanju. Pokuavaju da prenesu svoj neuspeh na neto proitano. Isto tako je i sa autizmom, koji jako malo veze ima sa neuklapanjem u ovaj svet.A: Da, kau da je autista dete sa manama ije frekvencije ne odgovaraju planeti...

D: Nemogue da ne odgovaraju, jer oni dolaze iz istog segmenta Matrixa. Oni im jo od poetka zemlje odgovaraju ,ak ta vie i zavise od nje.

A: ta je onda sa njima?

D: Ne mislim na svakoga, ali veina njih su greili prema planeti ili oveanstvu. Tu mislim na velike, ogromne greke. Oni su svojom smru ostavili teret u Matrixu, koji je na neki nain i u sledeem ivotu u vezi sa njima i alje im letargiju (ravnodunost prim.prev.) da ne bi bili sposobni da istu stvar uine, ali istovremeno da im vrati to su radili. Zato ih ljudi odbijaju, iskljuuju ih. Naa je odgovornost da im pomaemo, jer oni pripadaju nama, nama samima. Na nekom nivou smo povezani.

A: Ostali koji ne pripadaju ovoj kategoriji?

D: Oni su plemenite due, preosetljivi, specifini, ali koji su na nekoj taki postojanja poremetili polje Matrixa. Njih ima jako malo. Prepoznaje ih tako to nisu agresivni i pored svojih problema ipak emituju ljubav, tihi su, pristojni, oseaju ko eli da im se pribliiti. Imaju potrebe za odravanje veza, one koji su sa njima prihvataju kao drugove. Oni su ti koji su doli sa jednim odgovarajuim ciljem. Veina njih su bili pioniri, pronalazai ili revolucionari.Ostavili su neto oveanstvu, moda su to pogreno koristili i razumeli i sada su zato doli da to promene . Moda su bili revolucionari na nekim poljima. Njihov problem je to ive u dva sveta, ako mogu tako da se izrazim. Vide to mi ne. Ljudi jo nemaju tu sposobnost da im pomau. Kljukaju ih lekovima i podvrgavaju ih raznim programima socijalizacije.A: Tu ti protivreim! To im je na pomo!

D: Nije istina. Pomau im u tome da postanu isti kao svi, ali oni su posebni. Trebalo bi ih ostaviti na miru, dozvoliti im da ispolje svoje sposobnosti. Oni su ti koji treba da nam pokau da postoji neto i iznad materije. Da dokau da je talas misli najaa frekvencija i da je mogue ovladati vremenom i prostorom.23

A: Ve si izgubio! Neu da ti se suprotstavljam. Hoe li mi govoriti o indigo deci koja su dola da pomognu planeti? Odakle oni dolaze?

D: Oni dolaze iz odgovarajueg segmenta zemlje ili iz nekog drugog segmenta. Oni koji dolaze iz istog mesta, segmenta Matrixa, to su uzvieni entiteti koji otvaraju nove pravce. Oni koji dolaze iz drugih segmenata oni su vii entiteti, oni dolaze iz drugih segmenata Matrixa i njihova je uloga da pomau planeti. Obe kategorije imaju svoje sposobnosti, da se svesno prikljue na memoriju Matrixa i da koriste njegovo znanje. Oni se prilagoavaju najbre i najlake promenama frekvencije. Oni su ti koji e uspeti ponovo da prisvoje planetu i da rukuju njome.

A: ta e se desiti sa nama ostalima, koji se neemo usaglasiti sa novim parametrima?D: Oni e biti odvedeni u jedan drugi segment Matrixa. To se moe desiti bilo kada. U odreeno vreme segmenti se oiste. Skupe se oni koji odgovaraju jednom nivou energije i frekvencije. Oni stvaraju jedan novi segment Matrixa.

A: Kao jedna nova zajednica?D: Da, tano tako.Oni e biti stavljeni na isto mesto i tu e i ostati dogod ne krene jedan novi proces ienja.

A: Jel se sada nalazimo u toj situaciji?

D: Razmisli, ovde smo doli sa istim vibracijama. Za sto hiljada godina smo se udaljili jedni od drugih i sada je dolo vreme poravnanja.

A: Jel to prvo izjednaavanje.

D: Ne to je tree.

A: Jel bi mi govorio o drugim?

D:Ne, jer ih ne poznajem.

A: Da razumem to tako,da sa vremena na vreme Univerzum razdvaja entitete? Dobri ostaju zajedno, dok loi odlaze?

D: Ne moemo odvojiti dobro od loeg. Matrix odluuje ko ostaje, a ko odlazi.To je stvar frekvencije.

A: I ovo se uvek deava? Svi entiteti segmenta idu na isto mesto?

D: Moraju da se poklapaju na nivou frekvencija tada kada se donosi odluka da se jedan novi segment stvori.

A: Zar se ne razlikuju univerzumi, planete i rase?

D: Kao to sam ve rekao, povezani smo na odreenom nivou. Zameeni smo od istog testa.

A: Da, ali podleemo razliitim zakonima.Ako bi sastavili Zemljane i Inuake, ta bi se desilo?24

To je nemogue, jer oni po frekvencijama ne odgovaraju jedni drugima. Inuaki su bili to to smo mi sada. Ne postoji vie na Inuaki takav koji odgovara najrazvijenijem ovde na zemlji.

A: Dakle oni su bolji, mirniji, vie vole?

D: Oni vie ne smetaju Matrixu. Niim. Nasuprot, pomau da se podesi. Da se pozitivno napuni.

A:Kako to ine?

D: Svojim delima, mislima i doivljajima. Znaju da se moraju uvek tome prilagoavati i povezani su i ive u harmoniji sa Matrixom.Nema nikakvog smisla poremetiti ravnoteu.

A: Vidim da si poeo da se vrpolji, eli li da stanemo?

D: Prvo bi bilo dobro da razume, da sve ima svoju logiku. Nita ne postoji sluajno i samo od sebe. Iza svake stvari, bia postoji jedna misao, jedna misao-energija-forma.

A: Da, ali neke su ljudi napravili. Dakle i ovek zna da materijalizuje stvari?

D: Da, ali naalost ne samo ispravne i dobre stvari.

A: Da li ivotinje mogu da poremete Matrix ?

D: Ne, jer su one u neemu sasvim drugaije. Sline su Bogu i sposobne da stvaraju jednim oblikom misao-forme.

A:Ovo je samo jedna ideja, zar otkria nisu postojala jo ranije u Matrixu i sada moe da ih izvadi ko hoe?

D: Da, moemo rei. Neke ideje su jo ranije bile otkrivene. Uzmimo na primer jedan avion. Izmislio ga je ovek pre nekoliko hiljada godina koji je postavio pitanje kako bi se moglo leteti slino pticama? Svako ko je na ovu temu razmiljao, dodao je svoju energiju, sve dok jednog lepog dana neko nije otkrio avion, doao na istu frekvenciju, razvio ideju i presadio je u materiju.A: Zar ne postoje misli stvorene od Boga?

D: Ne. U segmentu zemlje sve misli su stvorili ljudi. Postoje i drugi oblici misli koje su stvorili drugi entiteti.

A: Ne razumem?

D: Predpostavimo, da Inuaki daju saglasnost za korienje svetlosti kristala za preradu ili korienje metala. Postoje dva reenja. Ili se reinkarnira jedno bie koje je sauvalo izvornu frekvenciju znanja Matrixa, ili se poalje jedna misaono-energetska-forma u segment zemlje u Matrixu. Ovo drugo se ee koristi.A: To znai, da ti ima pristup znanju Inuaki i da si ti zato doao da nam preda jedno posebno znanje?

D: Da, ali o tome bih rado priao sledeom prilikom.

25

IV.

A: Govorimo danas o tome kako si ti dospeo ovde na zemlju i zato? Jesi li ti odabrao mesto i roditelje?

D: Ne u potpunosti. Oni su se javili jednom dostupnom kanalu u datom trenutku.A: A ti si doao, otelotvorio si se i rodio kao dete?

D:Nisam se rodio.

A: Da, ja mislim da si se rodio. ta si drugo mogao da uradi?

D: Ovo je malo komplikovano. Oni su imali jedno dete, koje se normalno rodilo, posle devet meseci trudnoe, kao svako zemaljsko bie. Naalost, bilo je boleljivo i prema programu trebalo je da napusti planetu. Tada sam doao ja i preuzeo njegovo mesto.

A: Moe li biti malo precizniji? Ne razumem ba sve.

D: Njihovo dete David, rodio se i doao na svet, da umre. To je bio njegov program. On je posle 6 meseci trebalo da umre. Tada su u Matrixu odluili da ja preuzmem njegovo mesto.

A: Da, ali kako? Zar roditelji nisu primetili da imaju drugo dete?

D: Ne, jer sam ja bio tamo umesto njega.

A: Odluili, ne razumem?

D: Dete se rodilo kao preosetljivo. Stalno je bilo boleljivo, prehladjeno. U estom mesecu majka ga je nala u krevetu u komi. Otrala je sa njim kod lekara gde su pokuali da ga oive, ali on je umro. Za nekoliko trenutaka stalo mu je srce. Tada se dua odvojila od tela i ja sam preuzeo telo. Lekari su mislili da su oni oiveli dete, ali nije bilo tako, on je otiao.A: I nisu primetili?

D: Nemogue je, jer je bilo isto telo.

A: Ti si svesno uao u telo, sa znanjem da si taj ko si?

D: Kada sam stupio u telo znao sam ko sam. Pokuao sam svesno da ga oivim, ali bioloki sat i funkcije tela su dozvolile da telo oivi kao beba. Zatim je svesno u potpunosti nestalo. Sve sam zaboravio i morao sam da prodjem sve stanice uenja, kao bilo koje dete.

A: Zato?

D: Da bi nauio da se prilagodim zemaljskom ivotu i frekvencijama. Da razumem mentalitet i nain ivota.

A: Mnogo vremena si izgubio!

D: Ne, nikako, jer sam dobio Boi sa svim radostima i svetlou, to je meni omiljeni praznik. Majka je rekla da e doi aneo. Toliko sam bio uzbuen, da nisam mogao da spavam. Tada sam poeo da razmiljam i u mislima da priam, pitajui sebe odreene stvari i neko je poeo da mi odgovara. Bilo je potrebno dosta vremena da ja to razumem. Najgore je bilo to, to sam ostao sam, jer niti majka niti otac nisu hteli da me posluaju, ak ta vie zabranili su mi da drugima govorim o tome. ak i moj drug Vladut je rekao da sam neobian i ako ne zavrim sa tim glupostima, nee se vie igrati samnom.26

A: Tako si uspostavio vezu sa Aghtonom?

D: U stvari on je uspostavio vezu samnom. On mi je rekao da su me sve vreme posmatrali i tek tada su stupili u vezu samnom, kada se moja veza sa Zemljom potpuno stabilizovala.

A: Zato?

D: Jer je postojala opasnost, da podseajui me, zaelim da napustim zemlju.

A: Jel bilo teko?

D: Da, jer sam doao sa odreenim zadatkom i to moram da obavim.

A: Aghton ti je govorio o Inuaki?D: Ne nije govorio. Bilo je kao da sam posmatrao neki film. Gledao sam unutranjim vidom (umno), kao da sam posmatrao jedan TV u glavi. Sve od roenja na Inuaki do odlaska. Video sam istorijat planete, ponovo sam preivljavao sve moje ivote, povratio sam moje znanje. Sa im nisam bio naisto, pitao sam i on je odgovarao u vidu slika, glasova i pokazujui mi frekvencije.A: Jesi ti umro na Inuaki, da bi mogao da doe?

D: Ne nisam umro, ve sam preao na drugi nivo, svesno razgraujui svoje telo i ekajui odgovarajui trenutak da mogu da dodjem ovde.

A: Dakle roditelji su na neki nain odabrani!

D: Ne, to je bila odluka u zadnjem trenutku. Oni su bili jedan mlad par, koji su ili nekim ezoterinim putem, koji je bio u stvari nastavak jedne jake mistine kole. Devojka je trebala da zatrudni i da rodi mene, ali se predomislila i prekinula trudnou.A: Ali ako si ti poseban entitet, to joj nisu rekli to, da ti ima podrku?

D: Reeno joj je, ali ona je mislila da je premlada. Slate su joj i poruke u snu, meutim zbog straha nije razumela. U stvari strah i mrnja su jedini zemaljski oseaji koji spreavaju razvoj i znanje.

A: Nisi mogao vie da eka?

D: Ne mogu dugo da ostanem u Matrixu. Da sam se due zadrao trebalo bi da se pomeam ili da se rodim kao Inuaki. Zato sam odluio da preuzmem Davidovo mesto.

A: U Matrixu ti samo odreeno vreme stoji na raspolaganju?

D: Da, jer samo pre otelotorenja tvoje osobine i memorija ostaju u Matrixu, jer energija koja je u Matrixu moe da poremeti jedinstvo entiteta, kada proe odreeno vreme.

A: ta se desilo sa Davidovim entitetom?

D: On se vratio u Matrix i sada eka neku drugu priliku.

27

A: Jel to ispravno prema njemu?D: Dospeo je na jedno vie mesto nego odakle je doao.

A: Zato?

D: Jer program sa kojim je doao ostao je telu koje sam ja preuzeo.A: Dakle preuzeo si njegovu karmu?

D: Ne ba sasvim, jer vi karmu razumete drugaije. Ja sam preuzeo veliki deo poremeaja koje je u prolosti ostavio u Matrixu, ali samo one, koje je sada doneo da ih reava. Ostalo je ostalo u sistemu Matrixa, gde je i sada. Donee ga sa sobom kada tako odlui.

A: To znai, da ti mora da se sada suoava sa njegovim problemima?

D: Da.

A: Ako ima ozbiljne zdravstvene probleme? Mislim na budunost.

D: Znam kako da ih prevaziem, jer to je jedna smea, to je on ostavio i to sam ja doneo. Osim toga, sve je reivo, ako zna kako se to radi.

A: Da, naravno ako zna.

D: Mi znamo, problem je u tome, da vi zemaljci ne elite to da osvestite.

A: Opisao bi mi kako ide preuzimanje tela?

D: To je suprotno od toga to nazivamo smru. Jer balon se oslobaa kada se telo odvoji od niti i tada jedan drugi preuzima njegovo mesto. To poinje da se razgranava, preko temena sve do kime, da bi zatim dospeo do srca, odatle u eludac u glavu i na kraju u udove. Zatim telo dobija jednu koliinu svetlosti koja dolazi iz polja Matrixa. To je jedan kratak ali jako intenzivan bljesak. Posle toga telo osea kao svoje. Osea bol, glad, ubode, i moe da upravlja njime po svojoj elji i da ga usmerava.Meutim, kao to sam rekao, imao sam ograniavajue mogunosti kretanja, jer je glava sadravala znanje samo jednog 6-to mesenog deaka.

A: A ako entitet preuzme telo odraslog oveka? Jel to mogue?

D: Da, ali tada raspolae prednostima odraslog oveka i mnogo vie stvari moe da uradi.

A: To znai da sam aktivira znanje?

D: Ne, i on mora da se prilagodi telu, vibracijama mesta, pulsiranju Zemlje.

A: Dobro, ali to znai da ima veliku prazninu, amneziju. Ne sea se niega, ne bi prepoznao rodbinu, drugove?

D:Ne, ne bi imao amneziju. Jer sa preuzimanjem tela preuzima i informacije. Uspomene trenutnog ivota su uskladitene u telu i u Matrixu. U stvari u Matrix dospeva oblik misli-energija-forma. U telu ostaju uskladitene uspomene kao i iskustva i oseaji.A: Oni nemaju uticaja na Matrix?

D: Da , jer oni stvaraju poremeaj u Matrixu, ali drugaijeg tipa, i to iskljuivo u linom segmentu Matrixa. Zemaljska iskustva i oseaji obezbeuju normalno funkcionisanje tela. To je jedno zemaljsko saobraajno sredstvo koje je hranjeno energijom hrane ili iskustva.

28

A:Kada entitet sazna da telo nije bilo njegovo od poetka?D: To zavisi od njegove sposobnosti prilagoavanja. Nije zakonitost, ali saznaje kada se telo prilagodi frekvenciji Zemlje.

A: Mnogo osoba je tako prisutno?

D: Ne znam, znam samo toliko da nas je sa Inuaka desetoro.A:Sa tobom istovremeno?

D: Ne u razliitim vremenima. Ja sam trei.

A: Ostali to znaju, jesu li oni svesni toga?

D: Aghton kae da osim samnom, sa jo sedmoricom moe da komunicira.

A:ta se desilo sa onom dvojicom?

D: Preuzimanje tela nije uspelo. Postoje neke opasnosti.

A:Nema naina da se to sredi?

D:Nema.

A:Dokle ostaju takvi?

D: Tek sa smru tela moe doi do toga, program se mora zavriti.

A: I ne moe nita da se uradi?

D: Ne, jer se mora pridravati Zakona. Sve ima svoju logiku.

A: Zato se deaja ovi nesreni sluajevi?

D: Kako ja razumem, kod jednog je preuzimanje predugo trajalo. Telo nije bilo dovoljno snabdeveno kiseonikom i dolo je do oteenja mozga. Drugi je doiveo udes kod preuzimanja tela. Entitet koji je bio u telu, predomislio se kada se nova nit uvrstila i tako u telu ive dve due. To stvara veliku zbrku u sistemu, jer se njome ne moe upravljati. A: Ove stvari se nisu znale unapred?

D: Ne, kako moe znati. Sve je zapoeto, komunikacija i sve je u redu. Jedan je i od mene razvijeniji, jer ga oba roditelja podravaju.

A: ime se bave roditelji?

D: Istraivai su, ali pripadaju Redu Ruinih krstaa, tako da imaju uvida u vie ezoterinih uenja.

A: Ali ne pripadaju nekoj sotonistikoj organizaciji?

D: Ne, to je neto potpuno drugo. Istina je da postoje i takvi pravci, koji svoju dobrobit stavljaju na prvo mesto u odnosu na razvoj i nepristrasnost, ali oni o kojima govorim sigurno nisu negativni.

A: Jesu li u Rumuniji?

D: Ne, samo sam ja tu. Od onih kojima je uspelo da preuzmu telo, troje su u Americi, jedan u Francuskoj, jedan u Kini i jedan u Nemakoj.

29

A: Zajedno sa tobom, sedmorica, gde je jo jedan?

D: Na jednom specijalnom mestu. to Aghton ne moe da mi kae.A: Aghton je sa tobom govorio?

D: Uglavnom.

A: Zato je odabrao ovo rasulo.

D: Smeteni smo prema vanosti redosleda dogaanja, koji e se desiti.

A: Ja iz toga zakljuujem, da mi sa Francuzima i Kinezima neemo uestvovati u nekom znaajnom dogaanju.

D: Naprotiv, ali tu nema toliko posla. Sve e se deavati lagano.

A: Zato?

D: Jer su na ovom podruju bia veoma razvijena, sledeim generacijama su ostavila neku energetsku buru, koja sadri veoma znaajne informacije. To e se otkriti u jednom trenutku. Istovremeno, kako postanu dostupne ove informacije, dobijamo odgovore na sva ona pitanja koja su iskrsnula u toku evolucije. Pitanja o kojima su ispravni odgovori uglavnom sakriveni, zaboravljeni i ubogaljeni.

A: Jedan primer?

D: Ne, jer to nije moj zadatak.

A: Jel daleko momenat kada emo moi da koristimo ovu riznicu znanja?

D: Ne, nema jo mnogo i neki ve to koriste, ak ta vie i prosleuju ove informacije.

A: A mi to ne znamo o tome?D: ujemo, ali ne marimo. Veina vas to smatra bajkom.

A: Jesu li u celoj Rumuniji ivela ova bia?

D: Uglavnom u sredini sadanje Rumunije, na jednom mestu u planini je ogromno skladite informacija.

A: Zato o ovome niko nije znao?

D: Aghton kae, da mnogi to znaju, ali nee da kau. Postoje linosti, koje su ve stupile tamo.

A: Ovo je za Rumuniju karakteristino. Ako uje neto to ne bi trebalo da zna, kau ti da si neupuen, da si pogreno razumeo, ili nisi jo dostigao nivo kada ti se moe otkriti tajna.

D: Svako e saznati kada tome doe vreme.A: ta moe da kae o naoj dravi?

D: Jedina je drava koja ima sedam aktivnih akri.

A: Druge nemaju?

D: Nemaju. Zemlja kao takva isto ima sedam energetskih taaka, razasutih po celoj planeti, ali ni jedna drava nema sedam energetskih taaka. To je razlog zato su odreena drutva sa negativnim tokovima energija hteli da stave ruku na Rumuniju.A: Moe da mi kae gde su akre planete.

D akre zemlje su u Kaliforniji, Junoj Americi, Australiji, Engleskoj, Egiptu, Iraku i na Tibetu.

A: A u Rumuniji?

30

D:Jedna je u Felsosombatfalva (okrug Braa), druga je u Radnaihavas, trea Silaomljo, etvrta Capidavan, peta Sarmisegetuza, esta planina Paring, a sedma je u Geta Subkarpatima. Ne u ovom poretku kako sam rekao, ne mogu ih otkriti, jer jo nisu stoposto aktivne.A: Moe nam neto rei o planinama Bucega?D: U Bucegu kao i u Ceahlau postoji jedno informativno blago o kojem sam govorio. Kada bi ljudi pogledali moda bi i videli. Na tim mestima pojavile su se neke energetske tvorevine, kao neke etvorougaone piramide. Sada se vide kao neki hologrami, ali kako se pribliavamo odreenim dogaanjima, bie sve izraenije.

A: Kakvu ulogu imaju ove piramide?

D: One brane dravu od raznih energetskih napada i od nekih oblika i one emituju odreene misaono-energetske-forme, koje pruaju odbranu i spiritualni razvoj . Pokuavaju nekako da u itavoj Rumuniji podignu nivo frekvencije, kako samog mesta tako i ljudi.

A: Lie li ovi energetski centri na ljudske?

D: Da, podudarni su sa njima. Imaju istu boju i ulogu.

A: Koji im je cilj?

D: Oni podeavaju, nadziru i optimiziraju funkcionisanje planete. Kao i akre kod ivih bia koje nadziru funkcionisanje itavog sistema. Ljudi imaju iste centre, jer ive i mora da im se nivo frekvencija podudara sa Zemljom.A: A akre Rumunije?

D: One su aktivirane tek 1986 godine, svoj maksimum e postii 2011.

A: ta im je uloga?

D: Ne mogu vie da kaem, jer zemlja ove drave postoji od samog nastanka zemlje. Tu su stvorena i prva bia, koja su zatim otila da nasele itavu planetu. Ova drava e imati vanu ulogu u sledeim godinama. Kolektivna svest koju su ostavili preci, e eksplodirati, ispunjavajui srca onih kojima e biti dato preivljavanje.

A: Da preive?

D: Da, bie izvesnih problema.

A: Kakve brige.

D: Neto povezano sa vodom, ali nemam vie prava da znam.

A: Rumuniju e prekriti voda?

D: Ne, bie samo ekonomskih problema. U stvari mogue je da e biti velika ekonomska kriza. Moda ak i jedan veliki zemljotres.

A: Moe li jasnije da kae.

D: Ne, voleo bih da stanem.

31

Zamolila sam Davida, da pre nego to ode, dozvoli da razgovaram sa njegovom majkom. Mogu da saznam od nje, da li se dete stvarno rodilo sa posebno osetljivim telom i da li je prvih est meseci bilo stalno bolesno? ta vie u tom periodu je imao i jednu teku upalu plua, zbog koje je jedva ostao iv. to je oteavala intolerancija prema antibioticima i da su lekari dva puta pokuavali da ga oive. Saznala sam od nje i to, da je sve bilo kao udo, jer posle tog dogaaja David je postao toliko zdrav, da nikada vie nije imao nikakve probleme. Otpratila sam je do vrata i pozdravile smo se. Pre nego to je otila okrenula se prema meni i apnula mi je:- Znate interesantan je oseaj, ne bih volela da me smatrate ludom, ali tada kada je otvorio oi, imala sam oseaj, da to nije on! Dogovarala sam se oko ove stvari i sa popom, i drali smo jednu ritualnu proceduru ienja, ali... da li je mogue da je opsednut?

Otvorila sam usta da odgovorim, ali me je preduhitrila i rekla: - Molim vas nemojte mi odgovoriti, nisam spremna na to. Ne bih volela da sa nama ivi u istoj sobi jedno strailo.Kada su otili, utonula sam u svoje misli. Razmiljala sam, da bi bilo dobro, kada bi majka presluala traku naeg razgovora. Odluila sam, da to ipak ne uradim, pre nego to se oko toga usaglasimo.

V.

A: eli li neto posebno da mi saopti?D: Ne, samo me pitaj. Aghton je samo toliko rekao, da ti spomenem da su ukupno est ritualnih procedura odrali samnom radi ienja od avola, na raznim mestima. Majka je htela da neke stvari kaem njoj, posebno zbog toga jer neki od popova i nisu bili to, kako su izgledali, ali se predomislila, jer bi to dovelo do poremeaja odnosa unutar porodice.

A: Kako to misli da nisu bili to, kako su izgledali? Nisu bili popovi?

D: Da, bili su, ali su delovali van svojih ubeenja.

A: Ali poznaje valjda izreku: uradi to to ti pop kae, i ne to to on ini.

D: Ne. Jer treba da ini i kae to to smatra da je ispravno i dobro. Da daje primer sopstvenim ponaanjem, svojom vibracijom i nainima doivljavanja, jer ti kao zemaljsko bie treba da posvedoi, to je tvoj zadatak. Zato bi trebalo da druge ubedi da rade takve stvari u koje ne veruju?A: Jer postoje odreeni oblici ponaanja i odreeni moralni principi.

D: Ispravno, ali to mogu da ire samo oni koji veruju u to i ive u skladu sa tim.

A: U redu vratimo se nazad na akre. Volela bih da te pitam, da li Inuaki imaju isto sedam akri?

32

D: Ne, imaju deset. Imaju sedam takvih kao Zemljani i tri koje su paralelni prstenovi, koji su smeteni iznad glave.

A: Treba to tako da razumem da su ostale tri na energetskom nivou iste?

D: Ne, nikako.

A: U emu se razlikuju?

D: Mi tu na zemlji imamo sedam akri, ali i oko naeg tela isto ima sedam energetskih polja koje su iste boje kao akre. U sutini podudarna su sa bojom akri. Smetena su jedno u drugo, slino koncentrinim krugovima.A: Ovo mi nazivamo bioenergetskim poljima.

D: Dobro, ali ova bio-polja su karakteristina samo za Zemlju. Kod Inuaka to nije prisutno. Postojali su nekada davno, ali kada je planeta izvela skok oni su se pretvorili u savene energetske lopte. One su zlatne boje.

A: Koja je svrha ovih balona?

D: Oni pomau u podeavanju i odravanju ravnotee organizma. Pomou njih se moe komunicirati, jer kada bi to voleo da uradi, oni porastu i dospeju do one linosti sa kojom bi voleo da razgovara. Pomou ove lopte aktivira se i Merkaba. U stvari uz pomo ove lopte deava se sve.

A: I mi emo ih imati posle skoka?

D: Da, ali sada pokuavaju da sprovedu jedan nov eksperiment.

A: A to je?

D: Pokuavaju da izvedu skok i zadre trenutno telo.

A: Zar Inuaki nisu zadrali svoje telo?

D: Samo formu. Njihovo telo je postalo lake, energinije, u sutini cela planeta se promenila kako strukturalno tako i energetski. Sada pokuavaju da zadre telo ali da promene energiju. Odnosno da zadre molekularnu izgraenost. Samo e se DNK promeniti. Kod ljudi je trenutno samo jedna etvrtina kodova aktivna. Ostali ne funkcioniu.

A: ta znai njihovo aktiviranje?

D: Sa aktiviranjem svih kodova DNK ovek e biti u stanju da zadri svetlost Matrixa u telu, frekvenciju, glas i informacije. To znai da je u potpunosti prikljuen na pulsaciju Univerzuma i na njegovo disanje.

ivee u harmoniji sa njim. Trebalo bi da vidi DNK kako funkcionie kao posrednik u emisiji glasa, svetlosti i informacije.

A: Kako to misli na pulsaciju Univerzuma?

D: Univerzum ima isto svoju pulsaciju i vibraciju. To se emituje galaxijama, zatim preuzima sunev sistem pa zemlja. Odatle preuzima glava, koja zatim to prosleuje u srce da bi ono razaslalo svuda po telu. Trenutno se tako deava, ali poto su kodovi u DNK delimino blokirani, ovek prima samo etvrtinu vibracija.A: I ti ima samo etiri aktivna koda?

D: Ne, ja imam skoro 70% aktivnu DNK. U stvari nisam jedini. Ima nas ve mnogo.A: Zato se ne aktivira kod svakoga?

33

D: Jer ne uini svako taj skok . Oni koji ne idu sa nama dalje, za njih nema smisla da se aktivira. Ako bi aktivirani otili u Matrix, to bi stvorilo veliku zbrku, kako u segmentu Matrixa kome pripadaju, tako i entitetima. Oni moraju ostati u Matrixu, dok se na jednoj drugoj planeti ne desi takav skok, ali to bi imalo posledice po njih, jer bi za vreme jednog ivota morali da ree svaku misaono-energetsku-formu koja bi imala negativan uticaj , to bi slali u sopstveni segment Matrixa. A: A oni koji ostaju tu, kada e se njihov kod u potpunosti aktivirati?

D: im se desi skok. Kodovi poinju da se aktiviraju, ali e tek kasnije postii svoj maksimum.

A: Zato?

D: Jer e planeta Zemlja tek posle skoka biti u redu. Trenutno Zemlja pati, jer je prepuna suprotnih energija.

A: Odnosno?

D: Ti zna da su pojedinane vibracije koje su bitne, mrnja i ljubav. Ostale su samo posledice ove dve.

A: Ali ovek za vreme svoga ivota proe kroz sva oseanja.

D: Da, ali je dolo vreme da se odluimo, na kojoj strani bi eleli da budemo. Dolo je vreme kada doivljavamo to to emitujemo iz sebe, jer Zemlja vie ne preuzima nita od nas. ak ta vie vraa nam ono to smo celoga ivota doivljavali. Isto se deava i sa Matrixom. Jedan potpuni proces ienja je u toku.

A: Jel to razlog i za mnoge bolesti?

D: I to moe biti jedno od objanjenja.

A: Kako da se oslobodimo mnogih negativnih emocija?

D: Da bi se oslobodili negativnih oseanja treba da nauimo da ih predamo, da se suoimo sa njima i da ih preobrazimo.A: Da, dobro, ali ako se boji pasa? Nema ta da radi?

D: Ima. Treba da ih voli. Razgovaraj svako vee sa njihovim balonom koji upravlja njima. alji misli opratanja, ljubavi, i pomozi im, sve to alji Matrixu, za njihovu rasu. To moe da uradi i sa potpunim strahom kao i sa mrnjom. Sve treba potraiti, dovesti na nivo svesti i zatim sve to preobraziti u ljubav i svetlost. To mora prvo da uradi da bi primio novu energiju.A: Jel to neka nova specijalna energija?

D: Ne, to je enska energija.

A: Ali to ve postoji?

D:Da, ali nije bila dominantna energija. Svo vreme dominirala je muka energija. To se sada menja, energije treba da se uravnotee na nivou Zemlje, kako po intenzitetu tako i po vibraciji. Nastae neka vrsta uravnoteenja snaga.

A: injenica je da ako su sile ravnopravne, tada se one ponitavaju.

D: to je dobro, jer ravnotea znai savrenstvo.

34

A: Ali i ene su imale vodeu ulogu u datom trenutku?

D:Da, ali posle su doli mukarci, zatim ponovo ene i ponovo mukarci. Bilo je etiri slina ciklusa, i sada stupamo u peti. U stvari to odgovara odreenim dogaajima.

A:Kakvim dogaajima?

D: Prvo je bio ciklus vatre, zatim zemlje, pa je usledio ciklus vazduha i na kraju vode.

A: I ta je jo ostalo?

D: Ostao je ciklus etera. Sada stupamo u njega. Mislim na etar kao na stanje Matrixa i kako je u Matrixu sve u ravnotei, tako i tu mora biti u ravnotei.A: Kai jesu li ovi ciklusi bili planirani?D: Sve je isplanirano.U Univerzumu sve funkcionie prema nekoj logici. Nita se ne deava sluajno.

A: Kakva logika?

D: To su Univerzalni zakoni. Univerzum funkcionie prema njima, ali sve se sastoji iz ljubavi.

A:Kada govori o ljubavi, tada misli na zemaljsku ljubav?

D: Ljubav koju tu moemo iskusiti je samo jedan sitan deo ljubavi koji je u Matrixu u obliku misao-energija-forma. Tu ne moe u potpunosti da se osvesti u tebi.

A: Navedi neki primer.

D: Ljubav Univerzuma je harmonija na Zemlji, mir, zadovoljstvo, potovanje, razumevanje, pomirenje sa samim sobom, to je meavina svega ovoga. Neto to je nalik koncentrinim loptama.

A: Treba jo dugo da ekamo?

D:Ne, naprotiv nema vie da se eka.A: Ti misli da e se ljudi tako brzo odrei starih navika?

D: Da, jer oni koji ostaju, raspolagae novim osobinama. Imae sasvim drugaije poglede. Oni e se automatski povezati sa novom energijom i informacijama. Zbog toga njihovo japoinje da se menja, da se oblikuje. Sve to dolazi iznutra.

A: I kako e to izgledati energetski?

D: Otvorie se akre koje e funkcionisati sa maximalnim parametrima i to optimalno. U tom trenutku kada najvia srednja akra dostigne svoj maximum, tada poinju da se aktiviraju gornje tri. One se nee pokrenuti sledei jedna drugu, ve kada prvi prsten postigne polovinu svoga maximuma tada se aktivira druga i kada ona dostigne polovinu, aktivira se i trea. Znai kod zavretka drugog prstena, trei je dostigao tek polovinu kapaciteta.

A: A trea?

D: Ona se automatski aktivira i zavrava. Nema pravila, neki zavravaju ranije neki kasnije, sve zavisi od individue. Tek kada su sve tri aktivirane tada se aktivira i zlatna lopta, kojom raspolau Inuaki.A: Ali nee biti razlike meu ljudima?

35

D: Ne, jer e se aktiviranje balona odvijati odjednom. Bilo kako, zavisi od frekvencije Zemlje. Znak aktivacije iz Matrixa e se pojaviti, tek kada ljudi i Zemlja budu na istoj frekvenciji.

A: Ali ako bude jo ljudi koji se nisu aktivirali?

D: To je nemogue. Mora da shvati da je re samo o energiji. Meutim prijem energije se menja od oveka do oveka.

A: Moe li to da potraje stotinama godina?

D: Ne, nikako.

A: ta misli koliko dugo e trajati asimilacija? Mislim do maximuma.

D: Oko tri godine, ako merimo u sadanjem vremenu.

A: Uvek naglaava sadanje, trenutno vreme.. Tada e se drugaije meriti vreme?

D: Tada nee vie biti vremena.

A: Znai neemo imati vie vreme kao jedinicu?

D: Ne, jer nee vie postojati vreme.

A: Dobro, ako vie nee postojati godine, kako moe da zna koliko ima godina?

D: Vie nee imati starosno doba. Mora razumeti da je vreme trenutno samo jedna linija. Krene od jedne take do druge. U Univerzumu si jednostavno, istovremeno svuda, ne treba da poe odnekud da bi stigao negde.A: Da, ali prema neemu mora da se ravna.

D: Da, ravnaemo se prema otkucajima srca Univerzuma.

A: Ti si mi rekao da vi brojite obrtaje planeta. Znai, ipak mora postojati neka vremenska jedinica!

D: Tako je, ali rotacijama planete upravlja puls Univerzuma. Inuaka je takva, kao da je jedno srce Matrixa. Kako nae srce kuca, tako se Inuaka okree oko svoje ose u ritmu Matrixa.

A: Jel Inuaka srce Matrixa?

D: Jedno od srca. Tako kaem da bi razumela. Svaka planeta, koja je obavila skok, postaje neka vrsta srca. Tanije prikljuuje se na puls Univerzuma i u savrenoj harmoniji je sa njim.

A: Rekao si, da pokuamo da u telu obavimo skok. Zato?

D: Zato to to jo niko dosada nije obavio. Poto je u Univerzumu sve pokuaj, eksperiment, dolo je vreme da se to obavi.

A: I tako je odreeno da se to desi naZemlji?D: Moe se rei.

A;A na ostalim planetama koje su obavile skok, desilo se isto?

D: Ne. Mene su poslali, kao i ostale Inuake, da vama objasnimo neke stvari, kako bi veini na planeti uspelo. Pokuavamo da masovno podignemo svest i to se moe obaviti samo preko prenosa poruka.

36

A: Misli na injenice koje e tek doi?

D: Ne, mislim na to, da zemaljci moraju da saznaju ko su u stvarnosti, odakle su doli, ko ih vodi i gde im je mesto u Univerzumu.

A: Ko smo mi?

D: Promenjenim glasom. Ja sam Aghton i doao sam da vam kaem da ste svetlosna bia. Da ste deca Matrixa, moda i najsavrenija,sadrite u sebi sve elemente Matrixa, kako na nivo frekvencija tako i energetski. Vae vie bie, savrenstvo, predstavlja beskraj, i zato se morate tako manifestovati. Vi ste stvoreni iz pulsacije Univerzuma, iz daha Stvoritelja i iz Boanske volje (namere).Vi ste njegova deca, raspolaete njegovim sposobnostima, potencijalom, i mogunostima delovanja. Imate sada mogunost da postanete aktivni, da bi svesno uestvovali u sustvaranju. Probudite se!

A: Sluajui ove rei primeujem da je David pao na lealjku. Prila sam, ali ga ne pomeram, jer otvarajui oi mi kae: - Oprosti mi, ali osetio sam jedno jako strujanje, koje je prolo kroz moje telo i pozlilo mi je.

Pruila sam mu au vode, izbegavajui da spomenem, da je poslednje rei i reenice rekao jednim sasvim drugim glasom.

Pogledala sam u njegove plave oi, u oi jednog sedmogodinjaka i pomislila, koliko tajni Univerzuma je skriveno iza njegovih plavih oiju.

- Predlaem da stanemo danas tu! rekla sam zavravajui razgovor.

VI.

A: Kod predhodnog razgovora prekinuli smo tamo, kada si sa jednom porukom doao do nas. Da li bi nam ispriao o emu je re?D: Da, ali pre nego to to detaljnije ispriam, moram da vam kaem neke stvari i o Inuaki.

A: Izvini.

D: Dosta davno, moda pre nekih osamstohiljada godina - ako raunamo u sadanjim godinama - Inuaka je bila planeta slina Zemlji. Planeta je bila naseljena primitivnim biima, koja su samo malo liila na dananje Inuake. Nisu bili inteligentni i nisu raspolagali dananjim sposobnostima Inuaka. To to je bilo vredno panje, to je bio sastav tla, jer je bio bogat mineralima i kristalima. Posebno silicijumom, vodom i vazduhom koji su bili isti, zbog ega su postali cilj Galaktikih osvajaa. Na jednom odreenom mestu u datom trenutku doao je svemirski brod. To je bio jedan mali izviaki svemirski brod slian onome koji mi danas koristimo u line potrebe, kojim su dola dva bia veoma agresivna ali razvijena. Ova bia su prouila tlo uzeli su uzorke i otili. Poveli su sa sobom i dva deaka sa Inuake. Deo stanovnitva, sa kojima su uspostavili vezu, mislili su, da su ih posetila nadprirodna bia.37

To su mislili zbog svemirskog broda i predmeta koje su ostavili na tlu Inuake. Kada bi sada pogledali te stvari, one lie na parabolnu antenu. Meutim kako je stanovnitvo bilo sa zaostalim znanjem, poeli su ih potovati. Prolo je mnogo vremena od susreta, otprilike oko dve generacije...Neto nije bilo jasno i isto?

A: Koliko su Inuake u to vreme dugo iveli?

D: Najstariji na planeti je bio oko 45 - 50 zemaljskih godina.

A: Jel Inuaka isto izgledala kao i danas? Mislim tu na planine, klimu,...

D: Inuaka je tada bila izloena vremenskim nepogodama. Duvali su jaki vetrovi, ali su veoma kratko trajali. Kako sam ja razumeo, postojala je zima i bila je veoma hladna. Postojale su planine, brda, doline i panjaci, ali oni nisu bili tamo gde su trenutno sada.A: Da li je stanovnitvo bilo izloeno opasnostima? Kao npr. mesoderima?

D: Da, najvea opasnost je bila u vodama. Tamo su ivela gigantska bia slina krokodilima, koji su povremeno naputali vodu i desetkovali stanovnitvo. Zato su ljudi navikli da ive i spavaju na visokim stenama ili na drveu. Gradili su neku vrstu kua od lijana, od debelih izraslina. Tamo su noivali.

A: Imali su i domae ivotinje?

D: Da.

A: Jesu li ih jeli?

D: Da.

A: Jesu li kuvali jela, poznavali su vatru?

D: Ali ne tako kao sada. Nisu znali da zapale vatru upaljaem ili ibicama. Postojala su mesta u tlu gde su to dobijali. To je bilo prirodno.

A: ta su jo jeli?

D: Biljke, ali ih nisu pripremali. Ubrali su ih jednostavno i pojeli. Bilo kako da je bilo, ali nisu imali sudove za kuvanje. Oruje je uglavnom bilo od kamena i drveta povezano lijanama.

A: ta su pili?

D: Vodu.

A: Morsku?

D: Ne iz izvora. Nisu smeli da pridju moru jer su se bojali, a i sama voda nije bila pitka.

A: Zato su iveli tako malo?

D: Jer su najee bili ubijeni ili su doiveli nezgodu. Tome su doprinele i bolesti kao i borbe meu plemenima.

A: Zato su se borili?

D: Jer su iveli u zatvorenim grupama, u nekoj vrsti klanova i kada su se sreli uvek se zavravalo tuom ili ak borbom.

A: Jesu li imali voe?

D: Poglavar je uvek bio najstarija linost. Kada je on umro, preuzeo je vostvo sledei najstariji.

A: Jesu li iveli u stabilnim parovima?

D:Ne, svako je bio sa onim sa kim je eleo, ali samo unutar grupe.

38

A: Razumem!

D: Kao to sam i spomenuo, dve generacije su prole posle posete onih bia... A: Imam jo jedno pitanje.Kako su izgledala ona bia koja su dola iz Vasione?

D: Liili su na dananje Inuake, ali im je koa bila tamno smea, a oi su im bile sive kao pepeo. Kada kaem da su liili, mislim na to da su prema obliku bili slini, ali na leima du kime su imali braonkasto sive bodlje, koa im je bila gruba i imali su poseban miris...

A: Kakav miris?

D: Interesantan, kao kada bi pomeali miris mia i sumpora.

A: A jesu li bili dobri?

D: U poetku su bili veoma dobri. eleli su da steknu poverenje ljudi, jer su stigli u drutvo slinih bia. Inauki nisu primetili, da su to naslednici onih Inuakija, koje su odneli sa sobom. Zahvaljujui tome, susret dve rase je proao bez problema. Ovi novi stanovnici doprineli su razvoju planete kao i stanovnitva. Doneli su jednostavne, ali i veoma sloene maine. Nauili su ih kako da se slue vatrom i donetim mainama. Odabrali su njih nekolicinu, koje su vaspitali za voe, i nauili su ih kako treba da upravljaju narodom. Stavljali su im tanke prstenove na elo, govorei da su to neke antene. Poklali su vodene nemani, da bi omoguili naseljavanje i pored vode. Ono to Inuake nisu primetili, da su naslednici koji su roeni posle kolonizacije bili drugaiji. Bili su jako slini prastanovnicima, ali su bili mnogo vetiji i raspolagali su sa vie sposobnosti.

A: Zato?

D: Jer su se pomeale rase. Sopstvene gene su pomeali sa Inuakima i to su ugraivali u nove generacije koje su osvajale sve vie prostora.

A: Zato su to radili?

D: Imali su potrebe za sposobnim radnicima koji bi rukovali donetim mainama.

A: ta su oni u sutini traili?

D: Zlato, kristale, i druge vrste minerala.

A: ta su radili sa tim?

D: Veinu materijala su odnosili i uglavnom ga koristili za izgradnju brodova, ali bilo je potrebe i za odravanje vrste.

A: Ko su oni bili?

D: Anunakima su se zvali i doli su iz zvezdanog sistema Drakule.

A: Jel bilo korisno ovo genetsko meanje?

D: Na neki nain veoma, jer su se Inuake veoma razvile. Poeli su da razumeju odreene stvari, da sude i razvijaju se. Gradili su kue nadzemno i organizovali su se u neke vrste gradova.

A: Jel su se svi promenili?

D: Ostali su neki usamljeni klanovi, ali sa njima su se Anunake obraunale, jer su im izgledali veoma agresivno.

A: Jel se ivotni vek produio genetskom manipulacijom?

39

ivotni ciklus Inuake postao je dui, posebno zato to su nestale opasnosti. Nisu vie postojali ratovi, prisilna ubistva. Hrana je postala raznovrsnija, jer su ih novo pridoli nauili da obrauju zemlju. Ostale su neke povrede na radu, ali one su bile retke. Jedini problem je bio u tome, to je ponekad neki Inuak nestao. A Anunaki su rekli da su ih odneli na jedan vii nivo, to je bilo neobino. Ulili su u njih misao o viem bogu i viim voama.

A: Kao neka vrsta vere?

D: Ali, to je bila jedna neiskrena vera. Jer Inuaki su nasledili verovanje od predaka da su Anunaki doneli neke odbrambene sisteme.

A: Dokle je trajala kolonizacija?

D: Otprilike oko 30 hiljada godina. Dotle se na planeti ivelo u krizi.A: ta se desilo posle?

D: Jednom prilikom jedan Inuak je skinuo prsten sa glave. U poetku je skidao prsten samo kada ga Anunaki nisu videli.inivi to ee, spoznao je osobine sojih vladara. ak ta vie poeo je da osea njihov miris i frekvencije. Jednom je primetio kako su pojeli jednog Inuakija.

A: Kako su ga pojeli?

D: Jednostavno. To je bio ritual.

A: Kakav ritual?

D: Dve niti su vezali za prsten koji je bio na neki nain povezan sa jednim velikim kristalom. Bio je okrenut glavom nadole i jednostavno su mu prerezali vrat. Krv koja je iscurila prikupljena je u jedan sud i svako od prisutnih je pio. rtvu su zatim rasparali i meso podelili meusobno. Ostatak su bacili u more

A: Znai da su u sutini bili zli?

D: Jako. Danas znamo mnogo vie o njima. Bili su negativna bia. Liili su na skakavce koji preplave rastinje i za njima ne ostaje nita. Doli su, kolonizirali, klali, pokrali rude i minerale, zaprljali planetu i zatim je napustili traei neku drugu.

A: Zato su to inili?

D: Jer je njihova planeta bila ve iscrpljena i trenutno nenaseljena. Oni su teili da obezbede odravanje svoje rase ali za to su im bili potrebni kristali. Jer brodovi su im bili od legura zlata i silicijuma. Nisu mogli poklati jedni druge i zato su morali da tragaju za drugim planetama.

A: Zar su se samo mesom hranili?

D: Samo su meso jeli, ali svoj ivot su dopunjavali doivljajima.

A: Kako to misli doivljajima?

D: Tako to su ih skupljali od rtve u kristalima o kojima sam govorio...jer u trenutku smrti oseaj straha je veoma jak... i u toku smrti ga dodiruju da bi preuzeli vibracije.

A: Kako to misli u trenutku smrti?

D: Energija koja se emituje u trenutku smrti je veoma jaka. Isto je toliko jaka kao u toku roenja. Tu energiju skupe i po potrebi je koriste.

A: Dobro, ali za ta je dobra ta energija?

D: Uz pomo te energije oni ive. Shvati ve jednom: oni ne raspolau ni sa kakvim pozitivnim doivljajem. Ne poznaju ta je ljubav. Ne znaju da se ispolje, ak ta vie dre to daleko od sebe.

40

Oni su najtamnija bia Univerzuma. Nemaju griu savesti i ne oseaju krivicu. Nemaju oseaj za zlo, jedini im je cilj da vrsta preivi.

A: Da li ive i danas na Inuaki?D: Ne, ve davno su napustili planetu. Ukupno su tu iveli oko dvestohiljada godina.

A: Kao da si rekao trideset hiljada.

D: Trideset hiljada godina su drali planetu u ropstvu, da tako kaem. Mnogo je tanije da su se Inuaki pobunili posle trideset hiljada godina. Bili su to grubi susreti sa velikim gubicima na obe strane. Situacija je izgledala nereivo i Anunaki su posle izvesnog vremena odluili da odu. To je u stvari bila jedna prevara, jer su oni samo odigrali ulogu da odlaze. Uz pomo nekoliko vernih Inuaka, izgradili su podzemne baze, gde su se povukli. Gde su iveli skoro dvestotine hiljada godina. Odatle su upravljali planetom, nastavljajui sa istim delatnostima.

A: I to Inuaki nisu primetili?

D: Ne. ak ta vie za voe planete postavljeni su oni Inuaki koji su bili njima verni.Oni su igrali dvostruku igru, sluei Anunakima.

A: Dobro, ali na jednoj odreenoj taki su izumrli...

D: Da, ali su mo vladanja ostavili svojim naslednicima, koji su bili specijalno obueni za to.

A: Jel to znai, da su na Inuaki bile palate sline kraljevskim zemaljskim palatama?D: Naravno, jer je to jedan od vodeih oblika u Matrixu.

A: I kako smo mi svi to mogli da izaberemo?

D: U odreenom trenutku to je jedinstveno prihvaeno! Ako prihvata jednu stvar, i tome se prikljuuju i druge linosti , tada se povezuje sa segmentom Matrixa koji je stvoren i koji omoguava da se ta misao ostvari.

A: Kako ste uradili to da odu?

D: To se desilo tek posle toga kada su bezbroj generacija stavili u poziciju sluga. U datom trenutku istorije kod Inuakija se promenila frekvencija. Novi nivo energije nije dozvolio Anunakima, da ive na svojim podrujima. Jednostavno nisu mogli vie da opstanu i tako su sami napustili planetu.

A: Gde su otili?

D: Prema drugim planetama. Traili su takve planete koje odgovaraju uslovima ivota, kao to je vazduh, minerali itd...

A: Ali Inuakima su ostale njihove maine?

D: U izgradnji trenutno uestvuje njihov DNK. Posle skoka bilo je potrebno jo hiljadu godina da se oslobodimo negativnih uticaja. Mislim na sve.

A: Ali kako sam razumela, oni se ve davno ispoljavaju pozitivno.

D: Da to znai, da se bilo ko moe promeniti. Samo treba hteti.

A: Ali Inuaki su jo pre skoka nadoli na to, ko su oni u stvari?

D: Samo po neki. Jer je sve bilo organizovano da bi stvarnost ostala nevidljiva. Inuaki su vodili njihove sluge. Oni koji su smeli da iskau svoje sumnje su umrli ili su podvrgnuti specijalnom tretmanu.

41.Gde im je slomljena volja i svaki otpor. Struktura drutva je tako zamiljena da niko nita ne moe da uini.

A: Ali dananji Inuaki su se kao vrsta razvili zahvaljujui genetskoj manipulaciji Anunakia i njima mogu da zahvale to su tu gde su.

D: Da, oni kao vrsta su se razvili zahvaljujui genetskom uticaju Anunakia.

A: Znai li to, da su Anunaki kao vrsta razvijeniji?

D: Da u mnogo emu su bili razvijeniji. Pre svega bili su na viem nivou inteligencije, zatim su znali da komuniciraju telepatski, razumeli su se i u daljinske komunikacije, u promenu misli i ne kao zadnje, raspolagali su sa veoma razvijenom tehnologijom.

A: Moe se rei da su bili, to bi smo danas rekli "paranormalni"?

D:Da.

A: Ali ukrtanjem nisu prenete sve osobine na Inuake?

D: Ne, jer su bili trovani odgovarajuim materijama koje su stavljali u vodu, u zemljite i u vazduh.

A: Kakve materije?

D: Takve materije kojima su spreavali pristup ovim informacijama. Ovi kvaliteti su samo posle skoka mogli da se ispolje.

A: Razumem, ali istina je da su Inuaki postali toliko razvijeni, zahvaljujui Anunakima.

D: Da.

A: Da nije bilo njih, Inuaki ne bi bili to to su.

D: Naravno.

A: Jel to znai da je kolonizacija nekako bila unapred isplanirana, da bi se planeta razvila?

D: Da. I oni moraju biti korisni za neto, jer u Univerzumu ne postoji nita to je beskorisno.

A: Da li ovi Anunaki predstavljaju neku staru vrstu?

D: Oni pripadaju jednom od prvih entiteta.

A: Oni su doli isto iz Matrixa?

D: Sve je nastalo iz Matrixa i sve se tamo vraa.

A:Ali oni imaju svoje mesto, jedan odgovarajui segment Matrixa? Ako su oni genetski modifikovali stanovnitvo Inuake, tada se vraaju u segment Matrixa Anunakia?

D: Ne, oni ostaju u segmentu Matrixa koji pripada Inuakima.

A: A oni Inuaki koji su ubijeni pre potpune genetske manipulacije.

D: I oni su stigli u segment Matrixa Inuaka, odakle su se reinkarnirali i preuzeli DNK Anunakia.

42

To znai da ne moe izai iz segmenta Matrixa kojem pripada bez obzira koliko si razvijen?

D: Tako je. Svi zajedno ili niko.

A: Ali nai sveci, za koje kau da su otili Bogu?

D: Otili su Matrixu segment planete Zemlje, odakle se reinkarniraju ako je tako dato ili ostaju tamo kao vodii. To se naroito deava sa onima koji su nauili sve svoje lekcije i svojim delima su to i potvrdili.

A: Tako da razumem, bez obzira koliko si razvijen, samo zajedno sa drugima moe prei u jedan drugi segment?

D: Da. Jer mi smo svi zajedno. Mi i naa planeta. Samo zajedno moemo da se razvijamo. A: ta ako se veina razija, a neki ne. ta se deava sa njima?

D: Ako uzmemo konkretno Zemlju, koja je spremna za velike promene, tada situacija moe da bude malo drugaija. Ne deava se esto da jedna planeta uini skok, potrebno je nekoliko hiljada godina pripreme. Zo to dugo vreme, ljudi dolaze i reinkarniraju se, primaju razliite vibracije prelazei celokupnu planetu i njena oseajna stanja svakako. Sada predpostavimo da smo mi na nivou Matrixa spremni. Oni koji ne odgovaraju, njih vraaju u Matrix, gde ostaju sve dotle, dok se skok ne ostvari i bude stabilan. Tada e se odluiti, ko e dobiti ansu da se vrati na zemlju. Ostali e biti odstranjeni iz segmenta i otii e u specijalno za njih stvoren segment. Tu e biti due iz razliitih segmenata, ali su one kompatibilne. One e se sjediniti i stvorie jednu novu jedinicu Matrixa.

A: Odnosno oni poinju ispoetka?

D: Na nekoj novoj planetu poinju ispoetka.

A: Kao na ovoj, zaboravljajui da su bili ivi?

D: Naravno. Kao to sam rekao to je Zakon.

A: Znai oni koji se ne podrede veini, napustie nas! D: Mogu biti i takvi, koji se ne podreuju manjini.

A: Odnosno?D: Planeta saini jedan skok. Ljudi to isto moraju da urade. Ova stvar e se sigurno desiti. Budite sigurni da e biti tako. Oni koji nisu spremni, automatski e biti stavljeni van segmenta.

A: Ali ti si rekao da veina odluuje!

D: Ali sada smo suoeni sa jednim specijalnim sluajem, koji se retko deava. Zato je cela planeta praena panjom, jer prvi put u istoriji Univerzuma pokuavaju da se sauva fiziko telo.

A: Zar Inuaki nisu zadrali svoje telo?

43

D: Da, ali samo kao oblik, ali nisu zadrali strukturu, gustinu, sama glava se modifikovala.

Sada su drugaiji nego to su bili na poetku, bez obzira to su zadrali svoj izgled.

A: Mi emo ostati isti?

D: Da, to ele.

A: Ako ne uspe?

D: To niko ne zna osim Boga. Ako ne uspe, to znai da je tako trebalo da bude.

A: Ako ne uspe ta e se desiti sa Zemljom?

D: Nee vie postojati. Isto kao i Sunani sistem, ali ne verujem da nee uspeti. Jer su se i planete poele prilagoavati naem Sunanom sistemu. Planete i Sunce se isto pripremaju. Bilo bi nepotrebno gubljenje energije, to Matrix sigurno ne bi dozvolio. Razmisli samo, planeta je imala potrebe milionima godina da se pripremi. Zato bi se toliko energije utroilo uzalud, da sve propadne? U univerzumu sve ima svoju logiku, nita se ne moe izgubiti.A: Da, ali postoji mala ansa da ispadne neeljeno.

D: Uvek postoji mogunost za to, ali ja mislim, da e se sve desiti kako treba.

A: Nadajmo se.

D: Voleo bih da stanemo. Sledeom prilikom hou da govorim o Zemlji.

VII.

A: Rekao si da danas hoe da govori o Zemlji.

D: Da. Voleo bih da kaem, da sve to se desilo na Inuaki, mislim na kolonizaciju, to se desilo i sa Zemljom.

A: Ko nas je kolonizovao?

D: Isto Anunaki. Pre otprilike petstohiljada zemaljskih godina, spustio se jedan brod koji je uzeo uzorke vode i minerala i otiao, da bi se kasnije vratio u drutvu drugih brodova i naselio ovde. Cilj je bio isti kao na Inuaki. Eksploatacija mineralnih bogatstava. Sa povratkom su doneli Inuake sa planete Inuak. Jel bi im bilo suvie naporno da naue stanovnitvo da rade razvijenim mainama. Postavili su Inuake da rade, ali se utvrdilo da im snaga nije dovoljna, ak ta vie, izazvali su i jednu pobunu. To je podstaklo Inuake da nateraju ljude na rad. Meutim utvrdilo se da oni nisu dovoljno razvijeni da dre korak u radu sa Inuakima. Samo ih je to bunilo. Tako je dolo do genetske manipulacije ljudima, samo to gene DNK nisu uzeli neposredno od sebe ve od Inuaka.A: Hoe rei da smo mi rod?

D:Da.

A: Odnosno da mi raspolaemo sa vaim DNK?

D: Da, zahvaljujui nama postojite, kao rasa. Genetsko stanje tadanje Zemlje pomeano je sa naim genetskim stanjem i tako je stvorena dananja ljudska rasa.44

Zato ne liimo na vas?

D: Anunaki uvek zadravaju spoljanu formu, jer se ona prilagoava poreklu okoline. Fiziki izgled u potpunosti odgovara planeti.

A: Postoji jedna nauna teorija, prema kojoj je u jednom vremenskom periodu dolo do naglog preobraaja u ljudskoj DNK. Moda i na planetarnom nivou imamo zajednikog pretka, koji je pre 180 - 300.000 godina iveo u Africi.

D: Tako je, prva genetska manipulacija se tada desila.A: Prva?

D: Da. Jer pre otprilike 40.000 godina Anunaki su dodali sopstveni genetski kod na DNK.

A: Ali zato?

D: Jer su doli do tog momenta, kada su ljudi poeli da shvataju, ko su oni u stvarnosti. Pomislili su da, ako se ljudi priblie svojom graom Anunakima da e ih tada lake prihvatiti.

A: Dakle, mi smo meavina Inuaka, Anunakia i primitivnih ljudskih bia? Njihova kombinacija DNK?

D: Da.

A: Ako dobro razumem vie smo Anunaki, nego neto drugo.

D: Ne, jer druga modifikacija nije uspela sa celokupnim stanovnitvom i zato je dolo do jedne meavine sa onima koji su neposredno dobili DNK od Anunakia i ostalih koji su raspolagali samo sa DNK Inuaka. Postoje iste krvne linije, koje su sauvale istu krvnu liniju AnunakiaA: Do sada smo valjda podjednaki, zar ne?

D: Ne. Jer i dan danas se primenjuju ista pravila. Jo uvek postoje iste krvne linije.A: Hoe rei da postoje takve porodice koje potuju svoje poreklo i ne prihvataju meanje krvi?

D: Da.

A: ta se desilo sa Anunakima kada su otili?D: Oni nisu otili , samo su se povukli, tu su meu nama.

A: ula sam o ovoj teoriji, ali ne znam u ta da verujem?

D: Ja ne elim nikoga da ubeujem. Samo toliko bih eleo da kaem, da su oni ti koji nas vode. Istina je da upravljaju iz senke, ali oni su gospodari sveta.

A: Kai mi, jel ovi Anunaki lie na gutere samo to idu na dve noge?D: Da.

A:Postoje i takve prie, prema kojima oni nisu toplokrvna bia?

D: Nazovi kako eli, ali ovi Anunaki su direktni potomci.

A: Poznajem teoriju, ali meni je potpuno neprihvatljivo. Niko to nije video i ne moe to dokazati. Tano...

D: Da potpuno tano znamo, poznajemo ih, ak i vlade rade za njih. Mi smo samo mali deo njih.

A: Prema tome, samo mali deo nas je od njih.

45

D: Ne postoji u glavi neto to je odgovorno za negativne misli kao i za agresivnost.A: Jel bi nam rekao, kako ti vidi njihovo vostvo?

D: Otprilike pre 6500 godina zbog masovnih pobuna Anunaki su odluili da se povuku, ali ne u bukvalnom smislu, ve samo da upravljaju iz senke. Zato su oni stvorili nekoliko tajnih drutava i u glavnim crtama su definisali trenutne vere. Obuili su popove i postavili ih da im slue. Postavili su nekoliko dogmi i poluistina, zbog kojih su bili dosta uspeni, jer su ljudske mase poele da ih potuju i da ih sluaju.

A: U prolosti su stvarno postojale ljudske rtve. Ali ritualna ubistva su radili u ast Bogova.

D: Da. To su bili isti Bogovi. Ova ritualna ubistva se jo i dan danas praktikuju. Mora da razume, da oni od ovih stvari zavise, jer to znai hranu za njih. Jedna od tajnih organizacija ima za zadatak da ova uenja iri. Ove okultne organizacije se danas mogu nai na svim nivoima. Drutva i oni su tu aktivni.A: Kako to rade?

D: Oni su u strukturama vlasti, u strukturama administracije, upravi preduzea u bankarskom sistemu, vojsci, miliciji, u zakonodavstvu, u kolama, medijima. Oni su prisutni svugde, zahvaljujui onim ljudima koji im slue, koje su obuili, koji zatim dalje obuavaju druge itd... Oni su ti koji trenutno sada vode svet.

A: Dobro, ali kako im je to uspelo?

D: Oni predstavljaju jednu staru rasu. Njihovo znanje je veoma razvijeno i iskonsko je. Mrze materiju, poznaju sve zakone univerzuma i sve aspekte. Dobri su astrolozi. Mogu da utiu na ljudski um, na vremenske prilike, na energiju, duevni mir, jednom reju bilo kada i bilo ta mogu da urade. Iskoristili su veru da je interpretiraju za sopstvene interese. Ugradili su pogrena, neprirodna uenja u ljude. Uverili su ljude da je astrologija praktino znanje sotonino. Stvorili su utisak u ljudima da su snovi poreklom od avola. Meutim avo, onako kako smo ga mi zamislili, kao takav uopte i ne postoji. Snovi su u stvari kapije izmeu Univerzuma i Matrixa. Na svim znaajnim mestima irom planete, koje zrae potencijalnu energiju, izgradili su razne spomenike ili neke objekte, da bi eliminisali pozitivna zraenja. Ni na koji nain nisu eleli da se poremeti zaglupljivanje oveanstva.A: Ali ipak, kako su oni postali voe?

D: Pomou vere, koja je jednom elastinom dogmom i programima imala za cilj prekid intuicije. Uz pomo politike, a posebno preko bankarskog sistema. Oni su u stvari na novac. Oni nam daju da jedemo, daju nam toplotu, stanove, kole, slobodu, zdravstveno osiguranje i apsolutno sve oni obezbeuju. Kraljevske porodice su njihovi direktni krvni naslednici. U krvi naih predsednika tee njihova krv. Svako ko je na poziciji je u nekakvoj vezi sa njima i sa ovim tajnim organizacijama.A: Jesu li toga svesne ove kraljevske porodice i razni Predsednici?

46

D:Da. Oni poznaju svoje poreklo, potuju to i saglasni su sa odlukama organizacije. Oni su ti koji manipuliu sa nama, upravljaju i usmeravaju nas, na ivot, jer se mi u sutini raamo, ivimo i umiremo za njih.

A: Ali postoje i neki spiritualni pokreti koji ve znaju za to i govore nam o tome.

D: Da, tako je, ali mnoge meu njima ba oni podravaju specijalno u interesu da nam budu pristupane informacije, ali koje su iskrivljene.

A: To znai da je ovo jedan avolji krug? Bilo ta da radimo, ostajemo robovi?

D: Ne. Mi moramo da sluamo sopstvenu duu. Prvenstveno to. Niko ne stoji iznad stvaranja, svi smo mi podjednaki i isti, tako da niko nema prava da nam kae kako da razmiljamo, u ta da verujemo i ta da uimo.

A: Ali ipak nauka je korisna! Preko nje smo nauili neke stvari i preko nje smo se razvijali.

D: Nauka je takodje pod njihovom kontrolom. U novije vreme preuzela je ulogu vere. Dananja nauka nema ta da trai u Matrixu. To je jedna indukovana nauka, jedna takva nauka, koja je zato stvorena, da nas zbunjuje, to nema nikakve veze sa stvarnou. Na jednoj taki razvoja oveanstva pojavile su se sumnje u veru, u njihove dogme. Tada su Anunaki morali da nau naina kako da ree ovaj problem, kako da nastave da vladaju, kako da nastave sa ugradnjom uenja, zaglupljivanjem, i tako se pojavila nauka.A: Ali ega su se bojali?

D: Toga da se ovek probudi i razume da postoji i iznad tela, da je deo Jedinstvenog Postojanja, da je slobodan i beskrajan isto kao i samo stvaranje.

A: Ali kada to shvate ta e se desiti? Nita.

D: oveanstvo e ih poraziti i proterati. Njihov problem je u tome, da nema vie gde da idu. Njihova planeta je mrtva, dok su druge planete za njih nedostupne. Doli su do one take u Matrixu, gde ih ona menja kao rasu, prvo ih ukine i zatim ih preobrazi. Oni to ne ele, jer se boje toga.

A: Ja jo uvek ne razumem kako mogu da rade bilo ta! Kako ne mogu da ih otkriju?

D: Jer oni upravljaju svime, ko ih tada moe otkriti. Bilo ko da ih otkrije i pokua neto da kae odmah ga proglase za arlatana, budalu ili ludaka, da eli zlo i tako ga odmah obelee. Voe iz senke su ugradile u nas savrene programe za manipulaciju i za upravljanje oseajima. Kau nam kako treba da razmiljamo, u ta da verujemo, kako da reagujemo, ta da jedemo, pijemo, ta da sluamo. Bez izuzetka sve je uprogramirano. Sve je sraunato i sprovedeno. Nita nisu zaboravili. Razmisli samo, kada naunik otkrije neto to im ne odgovara, odmah njih stotinu skoe da to opovrgnu, ali ako se otkrije neto to im odgovara tada se odmah nae na stotine "naunika" da ga podre. U stvari jo uvek postoje takvi ljudi, koji se ne mogu uveriti u to, koji jo veruju u dobro i smeju to da iskau. Ove ljude ili izoluju ili ih ismevaju, obelee ih ili odstranjuju nesrenim sluajem, iznenadnom smru ili ih sklone "samoubistvom". Sve su sraunali do najsitnijih detalja i nadziru da se ne desi nita nepredvieno.47

A: Dobro, ali ako bi postojao jedan vei broj ljudi, koji slino razmiljaju, tada ne bi mogli da urade to ele. Ne mogu ubiti celo oveanstvo! Valjda postoje takve linosti koje poznaju sistem i smeju slobodno da iskau istinu.D: Oni koji su u sistemu, oni poznaju istinu do tanina i koji bi hteli da je iznesu, njih sklanjaju. Znai ne predstvaljaju opasnost, a to se tie mase ... Stvari stoje drugaije. Mi smo kontrolisani hemijskim sredstvima i na mentalnom nivou i tako mogu da upravljaju nama.

A: Hemijskim sredstvima?

D: Da. Sve to kupujete, hrana ili pie, lekovi, voda kojom se umivamo, apsolutno sve je programirano.

A: Hoe li detaljnije objasniti?

D: Svako hemijsko sredstvo koje se dodaje hrani ili vodi, sredstva za konzervisanje, razni dodaci, lekovi, specijalno su razvijeni da bi ljudi reagovali na odreene stimulacije ili ne, zavisno od toga ta treba. A: Ali lekovi spaavaju tolike ivote!

D: Da, poneki. Dok su drugi iskljuivo zato razvijeni, da se ljudi udalje od Prvobitnog Izvora.

A: Valjda, ali jako je teko povui granicu, ta da radimo sa antibioticima, biti bez vakcina...

D: Vakcina je najvea prevara. Ona napada imuni sistem. Ja sam se jako loe oseao posle poslednje vakcine, na koju sam prisiljen. Jasno sam video kako su u moj organizam uneli mikrobe i kako su oni napali moje akre, destabilizujui ih, da bi zatim celo moje telo reagovalo, drhtalo, negativno utiui na sistem sa unutranjim luenjem i na sve lezde.A: Da, ali lekovi deluju i povoljno!

D: Da, ali moemo iveti i bez njih. Lekovi u stvari vie tete nego to pomau. Bolest je samo jedan znak, jedna opomena, da neto loe radimo. Moda tamo gde si ne valja vazduh, zagaen je, hrana ti ne odgovara, ili su ti moda loe misli i pogrena oseanja. Umesto da uzima pilule, morao bi da razmotri ove injenice. Pilule ti, kako ih ja vidim, ne ine nita drugo, samo priguuju simptome, ali ne prodiru do sutine, do uzronika. U onom trenutku, kada proguta jednu tabletu, ona se raspadne u organizmu, i pretvara se u energiju. Ova energija se razlikuje od prirodne i zavisi od sastavnih delova tablete. im dospe u organizam, podeava izluevine u organizmu, poveava ih ili smanjuje. Organizam bi to mnogo tanije znao da regulie, ako bi se odstranili uzroci bolesti.

A: Valjda, ali otkrie protivotrova bilo je fantastino.

D: Da, ali u stvari na taj nain se upravlja organizmom. to vie antibiotika popijemo, organizam se vie brani, podeava sebe, dostiui tu taku kada vie ne odgovara. Bakterije i virusi su deo naeg ivota, isto kao i same planete. Jer od samog poetka mi smo bili zajedno sa njima. Moramo ih prihvatiti. U stvari na organizam to poznaje. Zna da je sve izraunato.A:Gde su sada Anunaki, za koje tvrdi da upravljaju nama?

48.D:Oni ive zajedno sa nama. Skriveni su od naeg pogleda isto kao i od povremenih oseanja. Moemo rei, da oni ive u jednoj drugoj dimenziji, ali sada su tu meu nama. Oni su aktivni uesnici naeg ivota. Meu nama su i svakodnevno se sreemo sa njima, ali mi ne uestvujemo u njihovom ivotu.A: Ali konkretno gde su oni.

D: Oni imaju ogromne podzemne baze, takorei gradove. Oni ive tamo, ali se zadravaju i na povrini zemlje. ive meu nama i sreemo se sa njima, ali ih ne prepoznajemo.

A: Odnosno ne vidimo ih?

D: Ne nisu nevidljivi, ali imaju energetsko polje oko sebe, uz iju pomo imaju izgled kakav god poele. To je razlog to su za nas neprepoznatljivi.

A: Kako se brane?

D: Umom.

A: Ne koriste maine, jer mentalna snaga im je mnogo via od oveije, njima je to neka vrsta igre. Oni nam prikazuju jednu sliku, neku vrstu projekcije, bez naprezanja.

A: I tako saobraaju slobodno meu nama?

D:Ne samo to saobraaju, ve nas i vode, ak ta vie moda i ive sa nama u istom domainstvu. Nekada su nam efovi ili ak i ivotni partneri, drugari...A: Dakle moe da se oeni sa jednim Anunakijem, a da to ne zna?

D: Mogue je, ali je to obino iskljueno, jer se ne meaju van svoje rase.

A: ak ni sa nosiocima njihovog DNK?

D: Samo u odreenim sluajevima. Kada odlue da je potrebno da se krvna linija osvei, tada prihvataju linosti van njihove rase, ali veoma su obazrivi, tek posle temeljnih ispitivanja.

A: Kakvih ispitivanja?

D: Genealoko, lino, astroloka obeleja i mnoge druge...

A: Astroloka obeleja?

D: Da i to prvenstveno. Znaju da uticaj planeta ima veoma vanu ulogu u linosti osobe. Inae je astrologija najstarija nauka. U njoj je skriveno i skupljeno svo znanje Univerzuma.

A: Nisam znala da je tako vana.

D: Ni ne smemo da znamo.Rekli su da su astrolozi arobnjaci, da su poreklom od avola. Meutim, kako nas ova etiketiranja vie ne dotiu, onda su rekli da je to samo gubljenje vremena.

A: Zato?

D: Jer pomou astrologije moe da se usaglasi sa Univerzumom. Biti u saglasju sa nebeskim telima znai da si u saglasnosti sa stvaranjem. Na podsvesnom nivou, na sve nas utie sunce, mesec i sve planete. Zemlja je jedan ogroman magnet, koji obrui se oko svoje ose stvara jedno magnetno polje. Ovo magnetno polje ima vanu ulogu i uticaj na ivot na zemlji. Postoje kosmiki ciklusi, pulsiranje sunca, elektromagnetne pojave, magnetni vetrovi.49

Ljudi bi trebali da obrate panju na takve stvari. Postoje razni ciklusi: za etvu ita, berbu groa, za odreene radove u odreeno vreme, za raanje dece i suprotno svemu tome. Postoje kobni ciklusi, sve ima svog smisla. Nita se ne deava sluajno.

A: Ali ne razumem. Zato bi skrivali to i njima bi bilo korisno.

D: Ne, ne bi bilo korisno, jer bi tada i ljudi shvatali smisao ivota. Ako bi iveli svesno, tada bi i ljudima bile dostupne neiscrpne rezerve Matrixa. Izleili bi se koristei kosmike energije. Obraivali bi zemljite u najoptimalnije vreme i to bi dovelo do obilnog roda, do bogatstva. Ne bi se koristili pesticidi, jer bi bilo lake unitavati tetoine nekim biljkama ubranim u skladu sa ciklusima meseca. Ako bi pratili nebeska tela, deca bi bila zdravija, sposobnija za ivot, bila bi bolja. Na svet bi dola sa razliitim zadacima ali i sa slinijim i zdravijim telima.A: Kako se mogu oterati tetoine raznim biljkama?

D: Da, mogue je. Na taj nain to odreene vrste sadi izmeu korisnih biljaka, kao to su zelenii i itarice ili ih zaliva rastvorom odreenih biljaka. Blie je stvarnosti da zasadi biljku nego da ih unitava.

A: Daj jedan primer za takvu biljku.

D: Neven ili kadifica. titi leje sa zeleniem, ak ta vie i maline kao i jagode od tetoina. Rekao sam i svojoj baki koja u poetku nije htela da veruje, ali kasnije se uverila da sam bio u pravu. Nisu imali vie problema sa jagodama.

A: Ali ta to radi kadifica? Kako utie na tetoine?

D: Izdvaja takvu supstancu, koja otera tetoine, kao i jednu specijalnu energiju koja titi biljke stupajui u vezu sa energetskim poljem tetoine i primora je da napusti to mesto. U stvari kadifica samu sebe titi na taj nain, ali korisna je i okolnim biljkama.

A: Postoje li mnoge vrste takvih biljaka i cvea?

D: Da, u sutini sve biljke su korisne za neto. Nita nije suvino. ak ta vie i ljudi mogu sami sebe da lee. Meutim potrebno je uzeti u obzir dva inioca: astralni period kada se bere biljka i linost koja bere tu biljku.

A: I to ima uticaja? D: Da, jer u odreenim vremenskim periodima imaju maksimalnu uticajnu vrednost i veoma je bitno duevno stanje onoga ko bere biljke. Jer je on taj koji prvi stavlja svoje ruke na biljku i preuzima ili menja energetsko stanje.

A: Nisam znala!

D: Linost, koja bere mora biti zdrava, mirna i uravnoteena. To je veoma bitno.A: Tako je, ali ove stvari su nepoznate.

D: Biljke su isto iva bia, arobne su, dobre. One su zato tu, da su nam na ispomoi i da nam pomau. Naalost mi ih seemo, unitavamo, ubijamo.50

da bi ih zatim bacili, isto kao i jelke. Kada bi ula kako drvee vriti kada ga seku! Dabe! Niko ih ne uje!

A: Ali rekao si da ti se svia Boi!

D: Da, jako mi se svia, ali kao doivljaj, oseaj, frekvencija. Moja je srea, da je moja majka jo ranije kupila jednu vetaku jelku. Jako je lepa, svakako je bitna misao. Ne verujem da bih mogao opstati kod kue sa jednim mrtvim drvetom i jo da se radujem tome! Inae ljudi imaju sposobnost da unite planetu i jo da se raduju tome!A: Odnosno?

D: Odnosno, mi ubijamo planetu, praznimo njene rezerve i jo smo zadovoljni.

A: Dobro onda emo stati.

Posle Davidovog odlaska sam nekoliko minuta samo sedela i razmiljala, pokuavala sam da razumem informacije. Seam se da sam itala u knjizi Davida Icaka: U Vioj Tajni, o prevoenju glinenih ploa Sumera, koje su otkrivene 1850-te oko 400 km daleko od Bagdada. Tekst je preveo Zaharije tiin, jedan poznati istraiva, istoriar, lingvista i pisac.

On tvrdi da ploe sadre podatke o jednoj vioj vrsti, prema ploi nazvani AN:UNNAK:KI koji su dospeli u Sumeriju a doli su sa jedne planete nazvanu Nibiru. tiin tvrdi o ovoj planeti, da ima period obrtanja od 3600 godina, to poinje izmeu Jupitera i Marsa i protee se dalje od Plutona, daleko u svemir. Ploe sa neverovatnom tanou prikazuju na sunani sistem sa planetama, dajui tane podatke o veliini kao i o njihovoj putanji.tiin kae, da su ovi Anunaki stigli pre 450.000 godina na zemlju, traei zlato. Sleteli su negde na teritoriju dananje Afrike, da bi eksploatisali podzemna bogatstva. U poetku su u rudnicima radili samo Anunaki, ali su se pobunili i tada je elita donela odluku da e stvoriti jednu hibridnu rasu, koja je sposobna za rad. Pokuavali su na vie naina, ali na kraju su ostali kod dananjeg oblika oveka. Ploe opisuju, da su stvorene i takve genealoke linije, koje su u njihovo ime upravljale, ak je ispriao i to kako su stvorena kraljevstva.

Vredno je pomena, da razvoj ljudske rase potvruje, da je naa rasa pre 200.000 godina prola kroz jednu formu usavravanja. Homo erectus odjednom je postao homo sapiens da bi posle 350.000 godina dobio jedan novi impuls. Moda treba malo razmisliti o izjavi princeze Dajane, koja je prema Davidu Icaku rekla jednoj svojoj drugarici, da engleska kraljevska porodica potie od stranaca koji su kao gmizavci i ak ta vie imaju i svoj svemirski brod. Jedna interesantna stvar: Pogledajmo samo crte lica trenutnog predsednika EU. Izgleda kao jedan od Bogova sa glinenih ploa! Na ovu listu mogli bi staviti jo mnogo njih. prim. prev.51

Da se pretvore u homo sapiens, u dananjeg oveka. Koji su bili razlozi ovih razvojnih perioda, to ne zna niko i nemogue je objasniti kako se desilo. ta vie, nauna istraivanja potvruju, da svi imamo poreklo od jedne pramajke koja je ivela u Africi pre 140 - 300.000 godina. VIII.

A: Prekinuli smo kod unitavanja planete. ta si hteo da nam kae?

D: Razmisli samo o tome ta bi se desilo, kada bi mikrobi, koji ive u naem telu, uzeli kap nae krvi i koristili je u svojim automobilima. Kada bi uzeli pare kosti da sa ponosom stave na svoju ruku ili nam odsekli malo kose da je poklone kada idu kod nekoga u posetu, da bi je zatim bacili. To mi otprilike radimo sada sa zemljom. Muimo je, osakaujemo, seckamo, gnjavimo, i sve to u ime nauke, razvoja, dobrobiti. To smo mi preuzeli od Anunakia, da upropastimo i unitimo zemlju u interesu mineralnih bogatstava. To smo jako dobro nauili.

A: Ali ako ih ne bi iskoristili, ta bi radili, ime bi obavljali transport, ime bi se grejali, ta bi jeli?

D: To sve moe da se uini svojim umom, jednostavno naom voljom.

A: U redu, ali nas niko nije uio tome. Zato to ne ue u kolama?

D: Jer su i kole pod istom kontrolom. Okultne organizacije su imale za cilj da destabilizuju kolski sistem, to su uspeno i uinile. Uenje je zasnovano na racionalnom i loginom umu i razmiljanju. Podaci su tako rasporeeni, da unite svaki trag intuiciji ili pristup Matrixu. Uitelji, svojim uputstvima pretvaraju decu u robote, kojima je zabranjeno ispoljavanje slobodne volje. ak i roditelji uestvuju u tome. Koliko puta si ula od odraslih...mora da ui, mora da pazi na nastavnika, ako to kae i knjiga onda je to tano...ja nikada nisam umirao od dosade u koli!... Zahvaljujui uenju sam postao to to sam... To su slogani, kojima vi odrasli napadate nas decu. ta misli zato se dananja deca ne ineresuju, dosauju se do smrti u zabavitu i zato nee tamo da idu. Zato moraju da ue to to znaju da nije istina?A: Dobro, ali ne moemo da ostanemo kod kue, jer tada bi bili nepismeni!

D: Ne treba da ostanemo kod kue, samo jednostavno, vi odrasli bi trebali da promenite sistem. Treba hteti da se to desi, tada e sigurno i biti dostupno.A: Nemoj rei da nema korisnih predmeta...kao to je istorija, biologija.

D: Bili bi korisni, kada bi informacije bile istinite. ta sam nauio u koli? Njihovu istinu! ta ste uili vi? Njihovu istinu! ta radite sada vi?

Radite za njih! ta emo postati i mi ako se stvari ne promene?

Radiemo za njih. To je jedan arobni krug, iz kojeg mi deca ne moemo da izadjemo. Dabe mi oseamo da to nije dobro, ali zbog vas ne moemo da istupimo. Vi ste ti koji to prihvatate, gutate prie, zbog lenjosti, komocije.

52

Zbog straha ili jednostavno zbog toga to ste zadovoljni svojim ivotom. Ako ima sve, zato bi trebalo da eli vie?

A: To nije ba tako. Mi smo preuzeli sistem i nosimo ga dalje...

D: Vi ste preuzeli jedan takav sistem, koji nikada nije bio odgovarajui, a ipak silite to i dalje. Vi ste krivi za to!

A: Ali ta moemo da uinimo?

D: Da elite promene. Da aktivno uestvujete u tome. Da ih otkrijete i celom svetu pokaete.

A: Koga?

D: Anunake.

A: Ali kako, kada ih ne vidimo?

D: Poelite da ih vidite i videete ih! U stvari postoje ve ljudi, koji ih vide kao ja. Oni su meu nama, pripadaju naim ivotima. Ja sam suvie mali, da me uzmu ozbiljno. Oni odrasli koji to vide, ne govore jer se boje drugih.A: I ta sada treba da inimo?

D: Oni koji vide neka progovore. Neka pokau prstom na njih. Vienje je poklon Stvoritelja. Treba to koristiti.

A: Zato neki vide sebe, a drugi ne?

D: Oni koji vide, mogu to da uine, jer imaju jau vezu sa Matrixom. Ovo se ostvaruje vezom vieg ja i tela i osveavanjem te veze. Kada informacija moe slobodno da struji izmeu dve strukture, gde nas tok moe svesno odvesti, tada energija na svim nivoima postaje vidljiva i nita ne ostaje skriveno.

A: A oni koji ne raspolau ovom sposobnou?

D: Oni je mogu aktivirati, mogu vebati komunikaciju i tada se ovaj poklon pojavi i postaje svestan.

A: Kako?

D: Kao to sam rekao, sve zavisi od volje, govora, misli ili od jedne vibracije. Kad na neto pomisli, tada se to preobraa u misaono-energetsku-formu i stupa u vezu sa jednim segmentom Matrixa, koji dozvoljava da se ta elja pretvori u stvarnost. To je kao kada zasadi jedno seme i eka da izraste, da uzbere plod. U stvari, oveanstvo sada ima mnogo veu stvaralaku mo nego to je imalo ikada.A: Dobro, ali konkretno, kako moemo ovo vie vienje da razvijemo? Mislim da misli na tree oko.

D: Moemo to nazvati i treim okom, ali to je prvo a ne tree, jer informacije koje dolaze od njega treba da nam budu osnova. To to vidimo naim fizikim oima to je refleksija nae stvarnosti. To to Anunaki reflektuju i sa tim upravljaju.

A: Konkretno, postoji li neka tehnika ili neki postupak, postoje li neki koraci koje treba da sledimoD: Naravno. Prvo ljudi moraju da ponovo uspostave vezu izmeu uma i vieg Ja.

A: ta ti naziva viem Ja?

53

To je istina. Savrena potpuna spoznaja, koja je duboko u nama skrivena. To je direktna veza sa Matrixom, kojom svako ljudsko bie raspolae. Koja je jako zamagljena zbog postojee interferencije.

A: Kakve interferencije?

D: Anunaki ne ele da oveanstvo spozna istinu. Zato pored pogrenih informacija ljude truju i hemijskim sredstvima, iji je cilj da postanemo ravnoduni. Ova hemijska sredstva napadaju hipotalamus, njega napadaju i blokiraju. Hipotalamus je veoma vaan deo ljudskog organizma. Na primer, timus je lezda koju ako svesno aktiviramo, produavamo na ivot. Inae svaka lezda ima drugi zadatak, ali svaka se moe podeavati ako bi ovek dobio direktne informacije iz Matrixa, a ne iz donjeg polja Zemlje.A: ta je u donjem polju Zemlje?

D: Mi odatle dobijamo informacije, zahvaljujui ovim vetakim blokadama. U donjem polju Zemlje mogu se nai svi oblici niske energetske forme misli. Anunaki su tu smestili sve to se odnosi na loe, strah, mrnju, paniku, fobije, smrt i jo mnogo to ta. Mi se hranimo svim tim, jer nam je samo to dostupno.A: Ali mi imamo i lepe misli...

D: Da, ali one dolaze iz polja Matrixa.

A: Gde se mogu nai ova donja polja?

D: Oko zemlje. Cela zemlja je obuhvaena time. Sve to dolazi kao informacija dolazi odatle, samo malo informacija dolazi iz Matrixa. A: Kako moemo doi do Matrixa?

D: Ostvarite vezu izmeu viega Ja i uma.

A: Kako?

D: Rei u ti jedan primer. Kada elim da dobijem odgovor na neko pitanje i ako mi Aghton ne odgovara, zatvorim svoje oi stojei i pomislim, da se poveem sa Matrixom, da bi saznao istinu. To radim i kaem, ako je odgovor da, neka se tada moje telo nagne napred, a ako je ne, neka se moje telo nagne nazad. Veoma jednostavno.

A: I odgovor je uvek istina?

D: Uvek. Pokuaj i ti. Moe poeti sa onim pitanjima, na koje zna odgovor. Meutim mora paziti da odgovore ne da ti i to svesno. Mora da se iznenadi odgovoru. Postavi pitanje kao da nita ne zna.

A: Predpostavljam da u ovaj zadatak prevazii, ta jo treba da uradim?

D: Aghton kae, da ti pokaem jedan postupak. Smesti se na jedno mesto gde te niko ne uznemirava, gde ti niko nee smetati, moe to biti i krevet pre spavanja. Na poetku treba da kae telu, da na prirodan nain, bez muke, odstrani sve otrovne materije, koje su skupljene u njemu. U stvari to bi trebalo da ini svaki dan. Jako je korisno. Zatim poni da moli svoje vie Ja, da stupi u vezu sa tobom.54

Jedno lino miljenje: jo jako davno, jo pre doba interneta sam uo da su timus nekada davno stranci smanjili zato da bi ograniili razvoj telepatskih i drugih osobina. To su sprovele one snage koje su oveanstvo elele da dovedu u ropstvo.

A: I kako se ispoljava ova veza.

D: Kada razgovaram sa mojim viem Ja, snagom misli odem na jedno specijalno mesto. Pomislim da sam na Inuaki. Imam jedno omiljeno mesto pored drveta. Odatle mogu da vidim more. Ti tamo moe da ode u mislima ili bilo gde, gde bi volela da bude. Gde ti se svia.

A: Predpostavimo da mi se svia pored jednog vodopada.

D: Ode tamo. Prvo pogleda u vodu i na sve to je oko nje. Pokua da oseti miris mesta, zatim dodirne vodu i oseti je. Imenuje to mesto za tvoje Tajno Mesto. Na taj nain tu niko ne moe da udje. Bie sveto. Zatim pokua da osvesti svoje vie bie, svoje vie Ja. Na poetku e osetiti ogromnu ljubav, toliku, da e oseati da ne moe da stane u tebe, u tvoje telo, zatim jedno olakanje, osetie mir. Kada si dostigla ova stanja, pokuae da kae Matrixu. Reci mu ta bi volela. Mora da zna da e se ostvariti samo elje vezane za tebe. Ne moe traiti od tvog vieg Ja da izlei tvoju babu. Moe da ga upita zato je bolesna. Moe da ostvari samo takve programe koji se odnose na tebe. Nita drugo.A: Konkretno, recimo, volela bih da vidim svoju istinu. ta treba da pitam?

D: Volela bih da saznam istinu, samo toliko, nita vie. Tvoje Ja e znati ta treba da uradi. Meutim, ono e ti davati istinu samo u detaljima, jer ljudski um ne bi mogao da podnese toliko informacija odjednom.

A: Ako elim da sam dobro, zdrava?

D: elela bih da ozdravim. Vezano za bolest, tvoje vie ja e ti pokazati zato si bolesna. Samo tada moe ozdraviti ako shvati i otkloni uzrok bolesti.A: Kako mi to pokazuje?

D: Moda odjednom, kao neki film u tvojoj glavi, ili e ti poslati poruku u tvoj um, ili e imati snove. Mora znati, ako ne ostane dosledna onom to ti kae, tada nee imati anse da ozdravi.

A: Ali ako je to jedna karmika bolest?

D: Tada e ti pokazati na taj nain da razume. Sada ivimo u takvom vremenu kada moemo otkloniti probleme iz prolosti. Sutina je, da treba da eli.

A: A ako elim da vidim Anunakije?

D: Kae da bi volela da vidi Anunakije. Kao to sam ti ve rekao, prvo mora da se oisti od hemikalija, koje spreavaju tvoj hipotalamus da funkcionie kako treba.

A: Koji su to toksini?

D: Ima ih bezbroj. Vidim ih u osveavajuim piima, u hrani... ali najotrovniji su u pasti za zube. Pametno je postavljeno, jer vi terate decu da operu zube pre leganja u krevet. To ostaje u telu i celu no ima svoje dejstvo.

A: Na koju hemikaliju misli?

55

D: Na fluor.

A: Ali to je zdravo za zube!

D: Nema nikakvog uticaja na zube. To daju da bi spreili funkciju hipotalamusa. To znam sasvim sigurno. Ali bio sam primoran da ga koristim.A: I misli da je otrovan?

D: Sto posto.

A: Ali ta je cilj tom masovnom trovanju?

D: Prvenstveno se odnosi na roene posle 1960., jer tada je akra same Zemlje poela da se isti. Tada su poela da se inkarniraju razvijenija bia. Postojala su i dotle, ali tada masovno, izmeu 1960 i 1996-te. Novo pridoli su sposobni za neke paranormalne stvari i da ih razvijaju. Neka ostane meu nama, ne znam zato to zovete tako, jer to su sasvim normalne stvari. Ovo predstavlja veliku opasnost za Anunakije, jer se od njih ne mogu sakriti. Zato su poeli da eksperimentiu i doli su do saznanja, da je najbolji nain da se spree ovi dogaaji, delovanje putem hemijskih sredstava. Kako nisu uspeli da ubede celokupno stanovnitvo da uzimaju lekove, morali su da izmisle neto novo, trovanje hranom. Jako je jednostavno. Zar ne primeuje kako koncentracija ovih materija sve vie raste iz godine u godinu?

A: Ne.

D: Jer si ve navikla i to ti ne smeta. Njihova nesrea, ali ujedno i naa je da nee imati ta da rade sa ovim hemikalijama i zato su izmislili druge instrumente. Mnogo jae, kojima stvaraju interferenciju izmeu nas i Matrixa.A: Kakve instrumente?

D: Releje, mobilne telefone, energetske bombe, i gama zrake.

A: Ne verujem.

D: Zato?

A: Ako umremo, ta e oni raditi?

D: Mi neemo umreti. Sve vie umiru, ali nikada nee svo stanovnitvo. Oni koji ostanu, bie njihovi robovi. Kao ive lutke. To je to to bi oni voleli, ali znam zasigurno, da se nee tako desiti.

A: ta e se desiti?

D:Bie dobro i lepo. Jer trenutno ba Matrix radi na tome da se Zemlja podesi. Imaemo probleme, kako na povrini tako i u vazduhu, ili zbog vremenskih prilika ili ekonomskih.

A: Znam ve si mi rekao. Da nabavimo poljoprivredna sredstva, semena...kue sa okunicom...

D: Da, to bi bilo dobro.

A: Moemo staviti novac u rezervu i po potrebi ga uzeti.

D: Ubrzo e bankarski sistem pasti. Svuda. Novac vie nee imati vrednost.

A: Kako to misli ubrzo?

D: Negde 2009-te ili poetkom 2010-te.A: Tako brzo?

56

D: Da. to pre to bolje, jer Zemlja mora da se oisti od ovih frekvencija i od svega to se moe nazvati ekonomskom manipulacijom. Suvie dugo smo bili pod stegom Anunakia.A: ta emo jesti?

D: To to imamo, to sami proizvedemo. Moramo imati male rezerve hrane, dobro je to znati.

A: Ne zvui ba neto dobro!

D: Jako je dobro. Ja lino jedva ekam da proe 2012-ta. U stvari posle februara 2013-te sve e se stabilizovati i zapoeti jedno novo doba. Doba Zemlje i njenih stanovnika. Bie to doba mira. Treba da zna, da su Zemljani dobri. Svako ko nosi DNK Inuakija je neto posebno. Skoro svako e ii dalje.

A: Ali koliko ih je?

D: Jako mnogo. Ne mogu da ih prebrojim, ali ih vidim na ulici. Prepoznajem ih kao moje roake, brau i sestre. Rumunija je jako ista sa ovog aspekta. Tu ima jako malo Anunaki krvi. Ima je, ali jako malo.

A: Kako ih prepoznaje?D: One koje volim prepoznajem po njihovim vibracijama. Pogledam ih i znam. To moe i ti da uradi.

A: A negativni?

D: Pokuajmo sledee! Pogledaj u oi osobe sa kojom razgovara. Samo u oi. Nemoj gledati osmeh ili gestove. Gledaj i upitaj, da li je Inuaki ili Anunaki. Tvoje vie Ja e ti odgovoriti.

A: Ako sam saznala da je Anunaki, ta tada da radim?

D: Zamoli svoje Ja, da ti prikae njegovu prirodu i tada e znati, ta treba da radi da bi izbegla da slua njihove savete i uputstva.

A: Oni znaju da su Anunaki?

D: Poneki da, ali veina njih ne. Znaju samo oni koji su gore. Njima su objasnili i oni su prihvatili njihove uslove, ak ta vie svesno su uestvovali u pokoravanju planete.

A: Da li moemo pomoi onima koji ne znaju?

D: Ne. Jer su oni skloni ka loem. Sve to dolazi odnekud iznutra. ta misli zato postoje one okultne finansijske zajednice, zato se samo neki upisuju u ta drutva. Zato samo neki hoe da masovno nanesu tetu ljudima?

A: ta e se desiti sa ovim ljudima?

D: Oni e ii sopstvenim putem. Ne moemo se meati u planove Matrixa

A: Ali ako ipak postoje linosti koje bi voleli da se promene? Zato da se njima ne pomogne da ostanu?

D: Ne, jer nova energija ne dozvoljava i oni ne mogu da odgovore ovim zahtevima. Jer su drugaije grae. Idu svojim putem.

57

A: Ja ipak ne mogu da poverujem, da svako ko ima krv Anunakija pripada jednoj grupi. Mora da postoje takvi ljudi koji ne pripadaju ni jednoj grupi.D: Veruj mi, da ne postoje. To je neto to se ne moe objasniti. Oni su prepoznatljivi po svojoj frekvenciji iako nisu svesni zato to rade, oni se grupiu u organizacije.

A: Svako iz tih organizacija raspolae Anunaki DNK ?

D: Ne. Prili su i oni koji nemaju taj DNK. Njima e se pruiti mogunost da se promene.A: Ali zato misli da su se prikljuili ovim grupama ako njihovo Ja to ne osea?

D: Moda iz radoznalosti, straha, ili iz elje da se popnu na drutvenoj lestvici, jer trenutno je to najbolje. Moda su neki nasledili od roditelja, kojima su prikazali nestvarnu stvarnost. Ima bezbroj razloga.

A: I ta treba da uine da se prilagode novim frekvencijama?

D: Nita. To e odluiti Matrix. Ako smetnje koje nose sa sobom nisu tako opasne, tada e im se dozvoliti da istupe iz segmenta Matrixa Anunakija. Ako su njihove frekvencije neregularne i opasne, tada je to... to je bila njihova odluka i sa tim e ii dalje... naalost!A: Ali ja sam mislila, da e moda dobiti jo jednu ansu. Ne znaju!

D: Mi im ne moemo pomoi. Samo oni mogu to da urade. Mogu da pitaju Matrix, ako su povezani sa vie Ja. Samo tako mogu da dobiju odgovor. Ako nemaju pristup tada je to veliki problem. Ja ne znam ta bih jo mogao da uradim.

A: Reci mi samo, oni koji imaju veze sa ovim organizacijama, a nemaju veze sa Anunakima... jel njih ima mnogo?

D: Da.Ima ih vie nego to bi trebalo.

A: I kod nas?

D: Da. Stvarno ima ih jako mnogo. Naalost, ovde e se desiti neto neobino.

A: Da, rekao si.

A: Stanimo. Posle Davidovog odlaska ukljuila sam kompjuter i ukucala fluor i vezu sa hipotalamusom i iznenadila se koliinom informacija. Najvie podataka nala sam na sajtu www.fluoridealert.org. Saznala sam da do 1990. nisu vrena nikakva istraivanja kako fluor utie na hipotalamus. Treba da znamo da je hipotalamus jedna mala lezda, koja se nalazi izmeu leve i desne modane hemisfere. Uloga mu je da proizvodi melatonin, koji kontrolie rast. Materija proizvedena od strane hipotalamusa je izluevina kojoj istraivai u zadnje vreme pridaju sve vei znaaj, posebno u spreavanju smetnji sa spavanjem. Ova materija je odgovorna za odravanje perioda sna u toku dana i za odravanje prirodnog ciklusa.Verovatno vri uticaj na spreavanje raznih obolenja od raka.

58

Pomae u periodu puberteta i istovremeno titi organizam od slobodnih radikala, od njihovih tetnih uticaja na elije. Prvi od istraivaa koji je zapoeo prouavanje bio dr.Jenifer Luke, sa engleskog koleda Surrey, koji je dokazao da kao prvobitan cilj, fluor ima napad na hipotalamus. Ukoliko se u organizmu nalazi vea koliina fluora, izaziva teke poremeaje u funkcijama, u ranom detinjstvu dovodi do simptoma puberteta i smanjuje u organizmu odbrambenu mo protiv slobodnih radikala. Na istom web sajtu moemo saznati da kod ploda dovodi do genetske mutacije i uticajan je faktor za stvaranje raka. itav niz prouavanja dokazuju da je fluor odgovoran za rak kostiju. Naravno ova istraivanja su jo na poetku, jo su u stadijumu laboratorijskih istraivanja. teta je to na ova istraivanja niko ne obraa panju, kao i sve to im ne odgovara. Pomislite samo na to ta bi znailo za industriju, kada bi se dokazalo da je fluor otrovan! Za svaki sluaj preporuujem Vam, da proitate ove stranice. Ima veoma interesantnih detalja. Saznala sam jo i to sa interneta, da hipotalamus pomae ivim organizmima u prilagoavanju na nove frekvencije Zemlje. Nadolazim da je sve to nama dostupno. To moe bilo ko da pronae, da proita, da razume i ako je potrebno neko ko e im skrenuti panju, neko ko e ih protresti, ali zato... IX.

A: Moemo li danas da razgovaramo o nekim metodama leenja ili terapijama?

D: Da.

A: Moe li rei neto o leenju raka?

D: Rak se stvara kada se linost suprotstavlja Matrixu. Ako neko odbije zadatak sa kojim je poslat, ako napusti karmiki trag, tada organizam reaguje i razvija rak. Moe biti i donet, odnosno dua stie sa tim problemom, ali uvek postoji mogunost izleenja. Treba da zna da to nije kazna, ba nasuprot. To je velika pomo. Oni koji su dobili mogunost da se oiste od ove bolesti su jako dragi Stvoritelju.

A: Ovo je za mene ve previe! D: Ali zato?

Zar ne bi volela da upozori svoje dete pre nego to napravi nepopravljivu greku, da bi zatim nekoliko stotina godina muke ekalo? To radi i Matrix. alje ti jednu poruku. Ako bi ovek uzeo u obzir poruku, ispravio bi, oistio bi sebe od misli koje su suprotne ivotu, od oblika ponaanja, energija i tada bi ozdravio. Naalost ovo nije poznato svima.A: Dobro, ali daj jedan primer, kako treba postupiti.

D: Daj jedan konkretan problem, na koji misli?

59

A: Imam jednog bolesnika, koji ima tumor u stomaku. ta treba da uradi.

D: Prvenstveno treba da zna, da je i tumor jedan ivi entitet i ima specifian nain ispoljavanja. On je dospeo u organizam preko programa koji je stvorio bolesnik. Prvo to treba da uradi je da pone da komunicira sa njim. Da pone da govori sa njim bez oseaja besa, da se zahvali za dolazak, to je razboleo njegovo telo, da je razumeo upozorenje i znak opasnosti. Zatim iz temelja mora da promeni nain ivota i nain razmiljanja. Neka odbije negativne misli i druenje sa pesimistima, sluanje tunih pria, neka ne gleda takve emisije i filmove koji raspolau negativnim nabojem. Neka se hrani svesno.A: Kako svesno?D: Da se pridrava dijete. Neka ne jede mast ivotinjskog porekla ili hranu tretiranu hemikalijama. Neka bude sve prirodno. Neka se umiva samo prirodnim sapunima i neka izbegava hlor i fluor.

A: I koliko dugo to treba da radi?

D: Sve dok tumor ne nestane.

A: To je sve?

D: Ne. Kao to sam rekao tumor je jedan ivi entitet. Orzirom da je pozdravljen kod dolaska treba zamoliti da ode i oprostiti se od njega. Da je razumeo poruku i da e promeniti nain ivota. Jako je bitno da se promeni u stvarnosti. Jer drugaije nee imati anse da se oporavi. Neka stavi ruku tamo gde je tumor, dok razgovara sa njim. Neka zamisli da iz desne ruke emituje ljubav, mir, tiinu i prihvatanje. Paralelno sa tim neka zatrai oprotaj od Matrixa, i neka zamoli za otklanjanje bilo kakve zbrke koju je uinio. Najee Matrix odgovara na to. Poslae ideje, poslae moda ljude i slike o nekim dogaajima. Najee to znai da je problem tamo. Sve to treba da radi je da promeni polaritet delovanja i misli.

A: Moe li mi objasniti detaljnije?

D: Kada se poveem sa Matrixom i pojavi se u mojoj glavi komija, sa kim sam se posvaao, tada u znati da treba sa njim da se pomirim. Treba da pokuam da povratim harmoniju. Prvo zatraim oprotaj od Matrixa i zamolim, da mi dozvoli da izbriem ovu zbrku. Zatim pokuam da stupim u kontakt sa odgovarajuom linou i da se pomirim sa njom.A: Dobro, ali ako ta osoba vie ne ivi tu, odselio se negde i ne znam gde je?

D: Tada govorim sa Matrixom i svu moju ljubav, harmoniju aljem u mislima i zamolim ga da preda toj linosti, bilo gde da je. To je kao kada se moli za svoje grehe, koji su stvarno smetnja. Matrix zna koji su i odmah preduzima korake briui iste.

A: Ako se ja obratim Matrixu za oprotaj, jer sam ubila nekoga, Matrix e mi oprostiti?

D: Da.

A: I mogu ponovo to da uinim?

60

D: Mislio sam na oprotaj koji dolazi iz srca. Ponoviti greku i zatim moliti za oprotaj nije nita drugo, nego licemerstvo. Misli li da Matrix ne pamti? To je isto kao kada sebe pokua da prevari.A: Ali ubistvo je ubistvo. Zar Matrix oprata to?D: Ponekad smrt nekoga nije ista ubistvu. Moe to biti i poravnanje jedne postojee zbrke. Tada ovek ve plaa gubljenjem svoje slobode na Zemlji, ali u Matrixu to je brisanje jednog dela.

A: Ali predpostavimo, da smo ubili nekoga, to nije karmikog porekla, ta se deava tada ako zatraim oprotaj?

D: Ako molba dolazi stvarno iz srca, ako si se pokajala tada Matrix to zabelei za sebe. Stvorenu zbrku moe izbrisati samo jednim suprotnim delom. To znai da e onaj koga si ubio u jednom drugom ivotu ubiti tebe. Kada si dostigla taku, gde treba da plaa svojim ivotom, tada Matrix uzima u obzir da li si se stvarno pokajala. Kada treba da plaa smru, tada to obino pretvara u laku nesreu, ili e imati neki problem, ali ostaje u ivotu.A: Dakle ako izgubim ruku ili nogu, to znai da sam to zasluila?

D: Naravno.

A: Oni kojima se presadi organ?

D: Njihov ivot spasava dunik iz jednog drugog ivota ili vie ivota. Neke plemenite due znaju, da mora neko drag da se reinkarnira, da bi se muio i zlopatio zbog neega. Tada trae svoje pravo, da se vrate na zemlju da bi umrli i tako spasili tu osobu od patnje. Ove veze su jako retke. Jer to je u stvari povraaj nekih dugova. Neki ovek umre dok drugi na taj nain dobije mogunost da ivi. Dakle onaj ko rtvuje sebe, brisao je svoj raun i moe sada da gleda svoj ivot u sledeoj reinkarnaciji.A: Ima i takvih ljudi, koji su proli kroz presaivanje organa i kau da imaju neke navike koje ranije nisu imali. Dok drugi oseaju prisustvo nekog drugog, prisustvo lica koje je dalo organ.Kako to objanjava?D: Svaki predmet, stvar ili u naem sluaju organ zadrava osobenosti lica koje je dalo organ. To je zbog memorije elija, elija od kojih je organ izgraen. Treba da zna da su elije isto iva bia koja ne zavise jedni od drugih. One su memorisale odreene osobenosti ili elje lica koje je dalo organ. Kada dou u novo telo, tada ne rade nita drugo ve ono na ta su nauene. Tako moe da se objasni to osoba poinje da radi odreene stvari koje ranije nije. Ovome se dodaje jo i to, da donor na neki nain ostaje i dalje u vezi sa onim kome je dao organ. To nije veza za ceo ivot, ali traje dotle, dok bie koje je otilo to smatra dobrim, sve dok se organ nije u potpunosti integrisao u telo i um oveka koji ga je primio. To je neka vrsta pomoi.

A: Ali zato samo neki to oseaju?

61

D: Svako mora da oseti, jer je bie donator stalno prisutno, ali razlike se javljaju u svesnosti i u prihvatanju. Postoje linosti, koje trae, koje istrauju da bi saznale istinu, dok drugi to negiraju, da na to misle. Odavde su poreklom neke prepreke, koje spreavaju bilo kakvu komunikaciju i vezu. Sve zavisi od uma i od elje za Istinom.A: Postoje meutim lica, koja odbacuju ugraene organe.

D: Da. Njima su presadili takve organe, koji im nisu namenjeni ili nisu uspeli da dodju u vezu i ostvare energetsku i vibracionu vezu i tada telo ne prihvata organ, kao da se namee.

A: ta moemo da uinimo da organizam prihvati organ?

D: Treba da razgovaraju sa njim. Neka ga pozdrave u novom telu, i neka mu se zahvale za pomo. Neka ga zamole da optimalno radi i da dou u potpunu harmoniju sa novim organom. Neka se zahvale donoru za donetu rtvu, neka zamole Matrix, da otkloni smetnje zbog kojih pate. Toliko bi trebalo uiniti... Zna li ta ja ne razumem?

Zato uopte treba doi u tu situaciju? Zato je potrebno presaivanje organa? ovek moe da ozdravi pre nego to doe u tu situaciju.

A: Ali ti si rekao, da su neki problemi karmikog porekla...

D: Da, ali i oni se mogu reiti na drugaiji nain, bez bola, takvim suprotnostima koje ponitavaju one misaono-energetske forme koje su osnove bolesti.

A: Odnosno?

D: Ako zna, da si nekome u nekom drugom ivotu naneo neko zlo i zbog toga mora da pati, zato ne bi pokuao da mu neto dobro uradi u ovom ivotu. Da uravnotei naboj.

A: To bi bilo arobno, ali ne znamo kome smo naneli zlo.

D: Da, moemo to da saznamo. Bitno je da eli i tada e te ivot dovesti u situaciju kada moe da vrati svoje dugove. Posebno sada u ovom periodu, ljudi imaju tu ansu, da poprave sve. Svaka smetnja se moe otkloniti, ako to eli iz istog srca. Najvanije je meutim, da svesno ivimo. Da pokuamo da vie ne generalizujemo takve stvari. Da ne stvaramo vie takve misaono-energetske-forme koje ine osnovu svemu. Da ne inimo vie zlo, da shvatimo da smo svi povezani, da sve to nas okruuje, pripada nama. Da moramo da pomaemo i aktivno uestvujemo u tome da sve doe u ravnoteu, tada bi sve bilo savreno.A: Da, ali nekada i nenamerno inimo zlo...

D: Ne postoji tako neto. Kako moe nesvesno da uradi zlo kada ima mogunost da vaga... sposobnost da razmilja. Bilo ta moe da uradi, ali moe i da odbije. Postoji mogunost da odlui na osnovu tvoje procene. Svako delo, akcija ili misao koja teti nekome, tu mislim na ljude, biljke, ivotinje, ak i na Zemlju, ili bilo ta to je unitavanje, je delo protiv Matrixa i stvara negativnu misaono-energetsku formu, koja odlazi i stvara zbrku i uglavnom ti se vraa.

A: Oni ne ostaju u Matrixu?

D: U poetku ostaju u Matrixu i to posle dobija nazad jo u istom ivotu ili delimino kroz vie ivota, zavisno od veliine negativnog dela. Poto Zemlja podrazumeva62

segmente Matrixa koji moraju biti to istiji, zato se stvorene energije vraaju. To znai da se ljudi moraju suoiti sa stvorenom energijom. Jer Matrix ih ne prima. Zato se u ivotu javljaju razne prepreke, nezgode ili nesree. Time plaamo. Dobijamo nazad sve to smo uradili, jer to zasluujemo.A: I to je dobro?

D: Naravno. To je jedna dodatna ansa za napredovanje, inae bi morali ekati na jedan nov ivot, da bi ostvarili harmoniju, a za to ve nema mogunosti

A: To znai, da ivimo nau poslednju inkarnaciju?

D: Ne. Ne ivimo poslednju inkarnaciju, ve inkarnaciju u kojoj moemo promeniti karmu. I posle skoka e due dolaziti na Zemlju, ali e to biti samo one, koje nisu pravile veliku zbrku u Matrixu. Zar ne razume da Zemlja ide ka jednom novom dobu...dobroj...spiritualnosti...prema dobu mira.

A: Kai mi samo...koliko e vremena proi, da bude sve kao na Inuaki?

D: Ne znam da procenim. Zavisi od razvoja shvatanja ljudi. Zemlja e stvarno uiniti skok, to e se desiti posle 2012-te...ali koliko e vremena proi dok se ostvari harmonija, ne znam. U normalnim prilikama dobro treba da doe posle februara 2013, da bi se do kraja godine sve stabilizovalo.A: Znai da e posle 2012 godine, jo jednu godinu trajati stabilizacija ljudi i Zemlje?D: Tako nekako...ali zavisi...

A: Odnosno?

D: Planeta Zemlja e na kraju 2012-te uiniti skok. Oni koji ostaju, morae da se preobraze kako u mislima tako i delima. Ako nee biti spremni, tada im nee uspeti, jer e polje Matrixa poslati jedan impuls za ienje. To znai, da e se opet desiti neto, to e odabrati stanovnitvo. Posle toga e biti potpuni mir i tiina. Meutim ako ljudi razumeju, tada e se Matrix smiriti i sve e potei u miru.

A: Kako e se odabrati stanovnitvo?

D: Raznim kataklizmama i bolestima, konfliktima... postoje mnoge metode za to. Bilo kako bilo nije bitno.Bilo bi teta da se neto desi.

A: Dakle, sigurno je da e biti mir nezavisno od toga ta ljudi misle ili rade posle 2013-te.D: Kako ja vidim... da.

A:Hoemo se mi jo videti?D: Ja sam dobio zadatak da se u ovoj godini deset puta sretnem sa tobom. Toliko je uprogramirano. Sigurno da emo se sresti i posle 2012-te.

63

A: Jel bi mi rekao zato si mene odabrao?

D: Nisam te ja odabrao, poslat sam. U mom zadatku je odreeno da treba da se naemo, da bi se mogla ostvariti ova akcija.

A: Zato ba ja?

D: Jer ti ima potpuno ist DNK Inuakija. Ima vezu sa oba segmenta Matrixa, kako sa Inuak tako i sa Zemljom. Ti si tano takva kao ja.A: Valjda, ali ja nisam svesna ovih stvari.

D: Nije ni potrebno. Programirano je bilo da se desi vremenski, i desilo se. To je trebalo tako da se desi. Od sada e iz sopstvenih snaga dolaziti do informacija. Treba da ih primeni.

A: Primeniu ih...

D: Videe, da e ti koristiti ove informacije, Rumunija je jedno posebno mesto, ima svoju ulogu.

A: To si ve rekao jednom davno. Kakvu misiju?

D: Odavde e krenuti spoznaja novih stvari. I odavde e krenuti jedan takav ovek , koji e objasniti i pomoi ljudima da postanu svesni svog poslanstva. Njegov dolazak e biti najavljen.

A: Ko e ga najaviti?

D: Jedan mukarac.

A: Postoji taj mukarac.

D: Ve odavno postoji. Ustvari sada je ve star ovek, ali tek nedavno je razumeo zato je poslat. On je ve poeo da objavljuje ko e doi...

A: Kao Jovan Krstitelj?

D: Da jedna takva dua, koja nosi osobenosti Jovana, i isto se tako i sada zove.

A: Jel ga svet poznaje, jesu li uli o njemu?

D: Samo njih nekolicina, meutim nije jo dolo vreme da mu uju glas, da jo nema mnogo...

A: On donosi vest o dolasku novog Mesija?

D: Da.

A: Odnosno o Isusu?

D: Koji dolazi kao bie koje e mnogo ta osvetliti, jer raspolae takvim osobinama kao Isus, ali da budem iskren, on je pokraden, prevaren. Meutim, on nosi i druge osobine u sebi,osobine bia koja su tu ivela.

A: Misli na one, koji su uvek irili veru?

D:Da, koji su otkrili istinu. Sve te osobine ima onaj koji dolazi.

A: Ali on nije meu njima? Jo nije roen?

D: On se nee roditi. Telo koje e preuzeti ve postoji, ali on jo nije u njemu.A: To znai da e stupiti u jedno telo koje ve postoji tu na Zemlji?

D: Da.

A: I to telo je u Rumuniji?

D: Da.

64

A: Da li bi mi rekao gde je?D: Ne, jer ne znam ko je on. Samo Matrix sadri tu informaciju i naravno Stvoritelj.

Ja samo to znam, ta e se desiti. Rumunija je odabrana za ovu ulogu. Zato e naa drava biti u velikoj meri zatiena od dogaanja koja dolaze. Rumuni e biti vani sa aspekta ispomoi u hrani. Imae i druge obaveze u novom svetu, ali ovo ne mogu sada da kaem.

Bilo kako bilo mi ivimo na jednom svetom mestu. To ak i biljke znaju, pogledaj samo koliko lekovitih biljaka imamo, koliko su raznovrsne. U stvari, stvarno bi to trebali da cenimo. ovek jednostavno mora biti sposoban da se harmonizuje sa prirodom, ali on to jo nije razumeo. U svakom sluaju injenica je da sada, tu, ivimo ta vremena i trebalo bi da razmislimo o tome. Trebalo bi da shvatimo, da je mogunost razvoja naa ansa. Istovremeno se moe rei, da kada on dodje, da e stupiti u telo koje mu je namenjeno, u svako nae telo.

A: Da li bi to objasnio?

D: U tom trenutku kada fiziki bude tu na Zemlji, njegova energija e prodreti u sve Vas, postajui kompatibilna sa Vama. To je slino tome kao kada nam neko daje plus energiju, svetlost ili neku informaciju, da bi postali sposobni da se prilagodimo novim koordinatama . Prodire u nas njegov dah i postajemo na neki nain drugaiji: postajemo bolji, razvijeniji, razumniji. Shvatiemo da smo svi braa i sestre i to emo i ispoljiti. Otprilike toliko. Voleo bih da stanem.

A: Pre nego to zavrimo dananji razgovor volela bih da te upitam jo neto?

D: Izvoli.

A:Hoemo li znati da smo drugaiji?

Hoemo li biti svesni toga?

D: Da. Matrix je ve poeo da radi na tome. Ve neko vreme dobijamo vie misaono-energetske -forme.Ova poruka je predata sa ciljem da nam podigne nivo frekvencija i energije. Da postanemo sposobni da primimo ovaj nebeski dah. Neki ve oseaju to i poeli su da rade na sebi, dok drugi jo nisu razumeli zato se oseaju drugaije, ali bez obzira na to svako je izloen ovome dahu i bombardovanju energija visoke frekvencije. ak su i Anunaki u istoj situaciji, sa tom razlikom, da to doivljavaju kao veliku opasnost i zato se trude da preduzmu odgovarajue korake. Cilj svih ovih promena je, da nas pripremi za prihvatanje vieg energetskog naboja. Ova via energija e biti predata u celini i zato na organizam mora da bude u potpunosti usaglaen sa tim i spreman za prijem. U tom trenutku, kada dobijemo tu energiju, saznaemo o emu je re i kakav smo aroban poklon dobili. To je tako, kao da je neko upalio svetlo u naem umu, poinjemo drugaije da razumemo stvari i najzad emo shvatiti Istinu.A: Svako e podjednako dobiti tu energiju koja dolazi iz Matrixa?

D: Da, ali e je svako primiti na razliitom nivou. Neki uopte nee biti sposobni za to.

65

A: Zato?

D: Jer su oni ti koji idu ka drugim nivoima. Matrix zna za to i zato je spreio da njima bude dostupna. Jer bi im bilo tetno da se napune tom energijom. Oni stoje na drugom nivou razvoja i moraju proi drugaiji put. To bi znailo da ne bi odgovarali novom segmentu Matrixa i bili bi odstranjeni i odatle, ime bi bili blokirani u procesu reinkarnacije i trebali bi da ekaju na jedan nov proces da im energije postanu kompatibilne.A: I to je loe?

D: Da, jer bi time usporili mogunost breg razvoja. Oni bi morali da ostanu na jednom mestu na neodreeno vreme. Ako idu sa grupom tada mogu da uspeju da se istaknu i tako zavre proces svojih programa. Mogli bi da uine stvari koje bi im podigle nivo frekvencija. A: Hvala, da stanemo tu.

X.

Ovo je na poslednji susret. Znaj da e mi nedostajati.D: I ti meni, ali nemoj da zaboravi da na mentalnom nivou moemo da komuniciramo bilo kada to poelimo.

A: Moda ti da, ali ja to jo moram da uim.

D: Naravno da moemo, videe.

A: O emu bi voleo danas da govori?

D: Voleo bih da govorim jo o Anunakima.

A: Izvoli.

D: Oni doivljavaju najtei period svoga postojanja.

A: Zato?

D: Jer znaju da e uskoro biti razotkriveni. Njihovo vreme se pribliava kraju i uinie sve samo da to spree. Znaju da ljudski um emituje takve frekvencije koje menjaju prostor i vreme i utiu na vreme i tako utiu i na Matrix. Zato e oni iskoristiti sve da bi uticali na stanovnitvo i stvorili takve misaono-energetske -forme koje e bar za jedno vreme moi da spree promene.

A: Zar oni sami od sebe ne mogu da stvore te blokirajue energije?

D: Ne, jer to je poklon samo ljudskoj rasi. Mi smo deca Matrixa i mi u potpunosti odgovaramo naem segmentu. Oni su neka vrsta parazita. Samo mi moemo da nadjemo i preobrazimo ili spreimo. Oni imaju samo tu mogunost da nam alju takve energije koje nas ine obamrlim, tupim prema informacijama koje dolaze iz Matrixa. Imaju mogunost da utiu na nae razmiljanje, da ga menjaju, ali vezano za sudbinu Zemlje ne mogu nita da uine.A: Kako hoe da utiu na nas?

D: Sa strahom. Oni su veliki majstori stvaranja panike, straha, mrnje, i sve to u materijalnom svetu. To utie na tok naih misli i svi poinjemo da postavljamo pitanja.

66

Poinjemo da istraujemo, da bi nali Istinu. Postoje ljudi koji su ve razumeli, ta se to deava, ko smo, odakle smo doli i kuda idemo. Njihovi glasovi poinju da se uju. Sve vie se govori o 2012-toj, o promeni polova, o raznim ekonomskim krizama o globalnom otopljenju. Oni koji to ine iznose veoma ozbiljne potvrde, ali uvek postoje i oni koji negiraju takve informacije. Onosno poinju da manipuliu pojmovima kataklizme, unitavanja i smrti. Sve to bih eleo da kaem je da to sve tako treba da se desi. Jer da bi se oslobodili, da bi ili dalje, moramo promeniti stare navike. Moramo se osloboditi spoznatih ograda i iz sveg srca moramo prihvatiti to to e doi; svet mora da pati, ali to e biti patnja kratkog daha. Inuaki je trebalo 100 godina da se prilagodi novim frekvencijama. Nama e trebati samo nekoliko godina prilagoavanja. To je poklon Matrixa. A:ta mi treba da radimo?D: Da elimo promene. Treba da aljemo prema Matrixu one misaono-energetske-forme u kojima molimo da se ovo desi. to vie ljudi se sjedini u mislima,

A: Matrix nee uraditi ove promene ako mi aktivno ne uestvujemo u tome?D: Da, ali promene e biti bolnije i tee, jer Matrix mora da odstrani sve neprijateljske energije da bi se mogla uspostaviti ravnotea. Samo posle toga, kada su smetnje odstranjene iz polja segmenta Matrixa za Zemlju moe doi do harmonije. Meutim, ako celo oveanstvo sarauje, tada misaono-energetske-forme koje dospevaju u Matrix pomau i Matrix to na svoj nain uzima u obzir, kao da ne postoje neprijateljski inioci i odgovara smanjujui gubitke.

A: Shvata li da je nemogue celo oveanstvo navesti na to da podjednako razmiljaju?

D: Nije nemogue. Svako ljudsko bie koje se podredi novom vetru Matrixa, pomae da snaga raste, to eksponencijalno poveava broj aktivnih. Kao to sam ti ve rekao, nemoj zaboraviti da odluuje glas veine.

A: Jo uvek ne razumem, zato nas Anunaki ne ostave na miru. Moda emo i njih prihvatiti?

D: Ne moemo ih prihvatiti, jer da smo ih stvarno poznavali ve bi ih davno oterali. Ako ih i prihvatimo, ni tada ne mogu ostati, jer ne odgovaraju novim frekvencijama na Zemlji. Sa druge strane ljudi e najzad shvatiti da su sopstveni gospodari. Da su sposobni sami da upravljaju, da su dosada bili robovi svojih vlada, odreenih porodica, da ne zavise od nikoga i niega. Sada je vreme da se probudimo i da ponemo da oseamo da je potrebno da u svoje ruke uzmemo svoje ivote. Ne moramo vie da gutamo dnevne doze otrova, dolo je nae vreme. To Anunaki ne mogu da prihvate.A: ta treba da uradimo?

D: Moramo da razumemo, da smo svi jednaki, da su nam misli arobne i to to elimo, to e se i desiti. Svako treba da eli promene, treba da se mentalno pribliimo onoj taki gde e Zemlja uiniti skok.

67

Treba da pomognemo da se razume svet, da pozitivno razmiljamo, da aktivno uestvujemo u ovom programu i u irenju tog programa.A: Da, ali kako?

D: Da razgovaramo sa ljudima, sa onima koje volimo, sa drugarima o promenama koje se blie. Da im objasnimo ta znai promena i zato je potrebna. Moramo da im pokaemo da ne postoji nikakva opasnost, da se odvija neto sasvim prirodno, jer u prirodi sve ima svoju logiku. Da mi svi uestvujemo u tome, u ovom nebeskom planu. Da ih podrimo u tome da urade minimalne sigurnosne poteze, da se to lake prebrodi ovaj period promena. Otprilike toliko treba da radimo.

A: Na kakve sigurnosne mere misli?

D: U prvom redu, da se stvore odreene, minimalne rezervne koliine hrane. Mislim na semena, alatke i na sve to znai hranu i sigurnost. U drugom redu, moramo da se pripremimo mentalno. Mnogo je lake proi jedan period nestaice, kada zna da je to prolazno i da te na kraju eka neto dobro. U suprotnom, ako na neto mislimo sa strahom, tada e misaono-energetske-forme, koje mi stvaramo, privui iste takve frekvencije i to e dovesti do toga da emo biti izloeni svesno ili podsvesno, ogromnoj koliini negativnih informacija, koje e pokrenuti procese unitavanja organizovanog ivota ili e duh napustiti segment Matrixa za Zemlju. Nijedno nije dobra mogunost. Zato bi trebalo jednu ovakvu mogunost da propustimo? Svaka dua je radila milionima godina da bi dostigla ovo, bila bi ogromna greka da se sada spotaknemo. Na zadatak je da probudimo oveanstvo, da im kaemo, da pokuamo da im objasnimo, da bar istrauju ire informacije o ovome. Moramo shvatiti da je stvarnost to to danas doivljavamo, da je to stvoreno sa nae strane, naim mislima. Meutim, to je skriveno od nas, osakaeno je. Istina je da smo mi ti koji smo to uinili, jer su uticali na nas, ucenjivali nas, nasedali smo na to, ali to ne smanjuje nau krivicu. Mi smo za to jedini odgovorni. Dolo je vreme kada nam niko nee oprostiti. Sve moramo da kaemo, ta mislimo, u ta verujemo. Ovo saoptavamo svima meu nama. Nema vie vremena za to da se skrivamo, da mislimo na to ta e rei komija, ako sazna u ta mi verujemo. Treba da razmiljamo o tome ta e rei komija, ako smo mi znali ta e se desiti, a njemu nismo kazali...A: Ali ljudi e nas smatrati potpuno ludima...

D: I tada? Neka neki misle da smo ludi, drugi e se pridruiti nama u ovoj zamisli, dok e trei traiti sopstvena reenja... na to treba misliti, kolikom broju ljudi e pomoi, koliko e ih spasiti, koliko njih e promeniti miljenje. ta je bitnije, koliko njih te je osudilo ili oni kojima si pomogao?A: Logino oni kojima si pomogao. Ali ta moemo konkretno da uradimo?

D: Prvenstveno, svakog dana treba da poelimo da smo bolji i sve razmniji. Drugo, svakog dana posle buenja uradimo jednu kratku meditaciju kojom pokuamo da udjemo u frekvencije ljubavi. To e nam omoguiti da istupimo iz frekvencije Matrixa mrnje. Svako vee, pre nego to zaspimo, zamolimo Matrix da u toku spavanja stupimo u neposrednu vezu sa njim. Tako emo68

sami sebe spojiti, jedinstveno emo vibrirati sa njegovim pulsom, da bi se menjali. Nae telo i um proi e kroz radikalne promene, ali postepeno, to e nas pripremiti na svim nivoima za predstojee promene. U trenutku kada planeta izvede skok, biemo tamo zajedno sa njim i probudiemo se projektovani u jedan sasvim drugi svet, gde vie nee postojati strah, mrnja i materijalizam. Nee biti ni Anunakija, jer oni ne mogu ii sa nama u ove vie frekvencije. Oni privremeno ostaju u jednom sasvim drugom polju, u drutvu onih koji lie na njih. Oni ve vide ovo i zato se boje.To ih prisiljava da poveaju svoje energije i informacije kojima nas napadaju.

A: Kako se ispoljavaju ovi napadi?

D:Na fizikom polju. Prvenstveno nas bombarduju manipulisanom hranom. Najvie koriena hrana na zemlji je hleb, a u brano je najlake ubaciti neke "upotrebljive" stvari. Zatim vode veoma interesantne ratove za vakcinisanje. Protiv takozvanih bolesti. One koji otvoreno govore o ovome, ismevaju, kanjavaju ih, ograuju se od njih. Imaju bezbroj naina. Izdaju knjige, imaju svoje emisije na TV sa ciljem da dokau da odreene teorije koje bi trebale da su javne, proglaavaju lanim. Na energetskom nivou, svakog dana smo izloeni bombardovanju takvim energijama koje blokiraju nae akre, posebno oseaj ljubavi. To nam onemoguava da prihvatamo korisne energije poslate od Matrixa.A: Kako nas bombarduju? Neprekidno?

D: Ja oseam napad dva puta dnevno. Jednom oko ponoi i jednom oko podneva.

A: Koliko to traje?

D: Oko pola sata.

A: To se deava globalno?

D: Da. Kako ja vidim, svakome alju u to vreme odreene informacije. Hou da vam kaem, kada je kod nas pono i podne.

A: Kako ine to bombardovanje?

D: Pomou odreenih ureaja, koji lie na obeliske. Oni su od granita, ali unutranjost im je prazna. U unutranjost stiu preko raznih podzemnih prolaza. Tu smetaju ogromne kristale, koji sadre odreene programe. U odreenim vremenskim periodima Anunaki ulaze da bi proverili funkcionisanje, menjajui programe i jainu emitovanja.

A: Gde su ti obelisci? U unutranjosti zemlje?

D: Napolju su. Svi ih vidimo. U Englskoj, Americi, Egiptu, Francuskoj, svuda ih ima. Ukupno ih ima sedam

A: Ne moemo nita da uinimo da spreimo emisiju?

D: Mi ne moemo to da spreimo, samo moemo da se branimo.

A: Kako?

D: Najbolju odbranu daje mesing.

A: Kako se to upotrebljava?

69

Nosimo stalno jednu mesinganu narukvicu. Bitno je da bude okrugla ili ovalna, nikako ne etvorougaona.A: Kakav je problem sa etvorougaonom?

D: Ne odgovara energetskom polju oveka. Kod nas je sve nekako okruglo. Razmisli samo, ako pravi presek trupa, ruke, glave, prsta, akre... sve je okruglo. Znak beskonanosti. Moja majka ima prsten u obliku kvadrata koji nekada nosi pored burme. Ja vidim kako utie na njene akre. Vidim jasno kako poinju da se smanjuju i kako menjaju brzinu obrtanja.

A: Zar je dosta da nosimo neto od mesinga?

D: Da. Jako mnogo pomae. Idealno bi bilo, kada bi odbranili i sobu gde spavamo.

A: Kako?

D:Obuhvatimo sobu jednom mesinganom icom ili barem krevet. Krajevi moraju da se dodiruju. Tako emo biti zatieni. Nita ne moe da poremeti ovo polje, posebno ako u tom trenutku, kada sastavimo krajeve, poaljemo u Matrix misao odbrane. Mesing je neto sveto.

A: Zato?

D: Jer je energetski, svojom frekvencijom jako blizu frekvenciji polja ljubavi.

A: Valjda je odatle poreklo verovanja izmeu planete Venere i mesinga?

D: Mesing utie na razvoj biljaka, ima terapeutski uticaj na plua i uskoro e otkriti da pozitivno utie i na DNK oveka. Noenje ovog metala omoguuje da celo telo doe u vibraciju iji je cilj otvaranje akre ljubavi. Istovremeno sa otvaranjem ove akre, telo moe da pone odbranu od bilo kakvog energetskog napada.A: Zato?

D: Jer duh na ovom nivou ima istu pulsaciju sa Matrixom. Vibrira istim glasom, zato ima uee u odbrani i podrci. To znai da je ovek na putu uzdizanja i Istine i da se ova veza ni na koji nain ne moe prekinuti. Mora da razume, da je razlog, zato smo na zemlji, da doprinesemo usponu i promenama i na neki nain emo biti nagraeni kao stanovnici za to jednim novim svetom. Bie sjajno. Bie sasvim drugaije nego to je sada. Tome moemo da doprinesemo ako pozitivno razmiljamo, elei da se ovaj stari sistem zavri, da bi mogli da udjemo u jedno novo doba. Ne smemo da obraamo panju na tua objanjenja, da utiu na nas preko svojih strahova, treba da sluamo svoje srce. Ako bi voleli da se neto promeni, tada iz celog bia i srca treba to da elimo. Svakoga trenutka treba da mislimo na slobodu, na promene, na ljubav. Mentalno treba da stvorimo jedan idealan svet, treba da ivimo u njemu i da ga hranimo nadom i verovanjem. Sada je doao trenutak da niko nema prava da nam zakida od ivota, da odluuje o naoj sudbini. Zato vas molim, prikljuite nam se, onima koji smo zato doli, da vam ove informacije predamo. Molimo vas da nam pomaete kako bi i mi mogli da pomognemo vama.

70.

A: Pokuaemo, ali ne znam da li e uspeti?

D: Samo treba hteti. Nije teko. Potrebno je samo da poalje misao, elju za promenom do Matrixa. On preuzima ovu misaono-energetsku-formu, pojaava je da bi se ispoljila. To je sve. Sve e doi samo od sebe.

A: Obeavam da u to uiniti.D: Nemojte zaboraviti nedeljom na mentalni susret. A: U 22:30.

D: Da. A: Mislim da je dolo vreme, da malo stanemo. Volela bi da kae jo neto?

D: Ne. Volim svakoga i samu Zemlju. Nadam se da sam vam bio od pomoi. A: Naravno.

D: elim, da se u jednom novom svetu sretnemo.A: Nadam se i ja, da emo se jo videti. Ve mi nedostaje.

D: Kao to sam rekao, jo emo se sresti. Bilo kada, kad poeli.

A: Daj mi vremena, da prvo pokuam sa mentalnim susretima...

D: Rekao sam ve, samo treba da eli...

A: Da ali teko mi je...

D: Lako je. Mi svi moemo da budemo zajedno, samo kad poelimo.

A: Da, ali ivot nas stavlja u teke situacije, kada nemamo vremena ni za sebe, za meditaciju.

D:To su njihovi uticaji. Anunakija. Kad god oseti, da te neto zadrava, blokira, pomisli samo na mene, na one koji smo doli sa Inunake i o onima koji su ostali tamo. Mi emo vam pomoi, isto tako kao to emo pomoi i ostalima, ko bude traio nau pomo. Jer mi smo jedno sa vama.

A: Hvala.

D:Nema na emu. Da se naemo svi u sledeih hiljadu godina mira i ljubavi!A:Gledajui unazad na nae susrete, nadolazim da bih imala jo bezbroj pitanja, na koje bi volela da dobijem odgovore. Moda je samo toliko bilo meni namenjeno. Moda je Matrix u njegovoj velikoj mudrosti meni saoptio samo one informacije koje sam bila u stanju da prihvatim. Ne mogu da kaem da nisam uznemirena, ozlojeena, iznenaena i da nisam frustrirana zbog toga to sam ula. Neke stvari sam ve poznavala, dok su me druge bocnule tamo gde sam mislila da me nita ne moe iznenaditi i promeniti, primoravajui me da shvatim stvarno ko sam ja u sutini, koja ne zna nita.

Bez obzira to me moja racionalnost navodi na estoka odbijanja nekih misli, u dubini due ipak mi neto apue, da je sve to istina. Nisam jo u tom stanju, da neto objektivno proanaliziram. Jedina stvar koja me je naterala da napiem ovu knjigu je moj susret sa ovom neobinom duom i moja vera u njegovu iskrenost i potenje. Mudrost i teret tajne koju su skrivali odrazi njegovih nekada sjajnih ali umornih plavih oiju.71

Zato Vam predlaem, da nekoliko nedelja pokuamo da napustimo nau ulogu odraslog, pokuajmo da sagledamo svet oima jednog gladnog sedmogodinjaka. Zaboravimo na stare zamisli i navike, zaboravimo to to su nas drugi uili, na ta su nas primoravali. Doite, da sada, od ovog trenutka poelimo da saznamo istinu. Poveimo se svi sa Matrixom i dobijmo neposredno od njega informaciju. Recimo, od dananjeg dana, ta je to to nas interesuje, ne ta misle komije, drugari, roditelji. Mi smo mi sami. Zajedno smo; posebni entiteti, ali na nivou Matrixa pripadamo jednoj organskoj celini. Tako kako je Bog govorio preko usta ovog deaka. Doivljavamo neobina vremena, vreme u kojem Zemlja mora da se promeni, da se sinhronizuje sa novom frekvencijom. Moda smo se borili za ove mogunosti kroz bezbroj godina. Valjda smo molili nebo i udili za ovim dogaajima, za ovom pomoi. Svakim raanjem i umiranjem bili smo sve blie Matrixu i bili smo blie ovom uzvienom trenutku. Nae je zadovoljstvo i zasluga to smo stigli dovde. Naa je ansa. Hajde da sjedinimo nae mogunosti, snage, da probijemo zidove neznanja i nenaunosti, irealizma, ograde materijalizma, da zajedno odemo PREKO: Gde nas oekuje jedno mirnije, bolje i razumnije sutra, jedan lepi svet.Sve vas volim i elim vam, da vam Istina ispuni srce. Zato nikada nemojte zaboraviti ove moje rei: Ja sam Put, Istina i ivot!

Zrenjanin:01.02.2010 Preveo: Intonirani Plavi Orao

Selei Laslo ma.ing.

PAGE 55