intouch 9.5 - podr™cznik u¼ytkownika - strona g‚³wna .wonderware®...

Download InTouch 9.5 - Podr™cznik u¼ytkownika - Strona g‚³wna .Wonderware® InTouch ® Podr™cznik U¼ytkownika

Post on 30-Sep-2018

239 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Wonderware InTouch Podrcznik Uytkownika

  Wersja C

  Ostatnia wersja: Wrzesie 2005

  Invensys Systems, Inc.

 • Wszystkie prawa zastrzeone. aden fragment niniejszej publikacji nie moe by kopiowany, przechowywany w systemie do wyszukiwania informacji, przesyany za pomoc jakichkolwiek metod: elektronicznych, mechanicznych, fotokopiowania, nagrywania, lub te w jakikolwiek inny sposb, bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody Invensys Systems, Inc. Dooono wszelkich stara, aby informacje zawarte w tej publikacji byy kompletne i rzetelne, jednake ani dostawca ani autor nie ponosz odpowiedzialnoci za bdy i omykowe pominicia. Nie jest rwnie ponoszona jakakolwiek odpowiedzialno za szkody wynike z korzystania z informacji podanych w niniejszym dokumencie.Podane informacje mog ulec zmianie bez uprzedzenia i nie s zobowizujce dla Invensys Systems, Inc. Oprogramowanie moe by wykorzystywane i kopiowane wycznie przy zachowaniu zgodnoci z tymi dokumentami.

  2002, 2005 Invensys Systems, Inc. Wszystkie prawa zastrzeone.

  Invensys Systems, Inc.26561 Rancho Parkway SouthLake Forest, CA 92630 U.S.A.(949) 727-3200http://www.wonderware.com

  Znaki handlowe

  Terminy uywane w niniejszej dokumentacji, co do ktrych byo wiadomo, e s znakami firmowymi lub oznaczeniami usug, zostay odpowiednio wyrnione. Invensys Systems, Inc. nie moe zawiadczy o penej kompletnoci tych informacji. Korzystanie z tych terminw w niniejszej dokumentacji nie moe by traktowane jako naruszanie praw do tych znakw handlowych lub oznacze usug.

  Alarm Logger, ActiveFactory, ArchestrA, Avantis, DBDump, DBLoad, DT Analyst, FactoryFocus, FactoryOffice, FactorySuite, FactorySuite A2, InBatch, InControl, IndustrialRAD, IndustrialSQL Server, InTouch, InTrack, MaintenanceSuite, MuniSuite, QI Analyst, SCADAlarm, SCADASuite, SuiteLink, SuiteVoyager, WindowMaker, WindowViewer, Wonderware, oraz Wonderware Logger s znakami towarowymi Invensys plc, jego reprezentanw i filii. Wszystkie inne znaki mog by znakami towarowymi nalecymi do ich wacicieli.

 • Spis treci 3

  Spis treci

  Witamy w programie InTouch .........................19

  Wymagania systemu............................................................................. 20Instalowanie ......................................................................................... 20Informacje o podrczniku uytkownika............................................... 21Pomoc techniczna................................................................................. 22Licencja FactorySuite........................................................................... 23Pierwsze uruchomienie programu InTouch.......................................... 23Korzystanie z Menedera Aplikacji programu InTouch ...................... 26

  Narzdzia Menedera aplikacji ........................................................ 33

  ROZDZIA 1: Elementy programu WindowMaker ....................................................37

  Interfejs programu WindowMaker ....................................................... 38Eksplorator aplikacji ............................................................................ 39

  Przemieszczanie si w eksploratorze aplikacji ................................. 40Dodawanie aplikacji do eksploratora aplikacji................................. 49

  Paski narzdziowe ................................................................................ 51Praca ze swobodnie przemieszczanymi/ blokowanymi paskami narzdziowymi.................................................................................. 52

  Linijka .................................................................................................. 66Linia stanu ............................................................................................ 67Pasek narzdziowy przesuwania i powikszania/pomniejszania ......... 67

  Ikony paska narzdziowego przesuwania i powikszania/pomniejszania ............................................................ 68Korzystanie z okna miniatury do przesuwania oraz powikszania/pomniejszania ............................................................ 69Korzystanie z rolki myszki do przesuwania oraz powikszania/pomniejszania ............................................................ 69Ograniczenia przesuwania i powikszania/pomniejszania............... 70

  Paleta kolorw...................................................................................... 70Korzystanie ze standardowej palety kolorw................................... 70Tworzenie palety kolorw uytkownika........................................... 71

  Menu rozwijane.................................................................................... 75Wsplne cechy okien dialogowych...................................................... 77Rne skrty stosowane z wykorzystaniem myszy ............................. 79Skrty klawiszowe ............................................................................... 80Przesuwanie obiektw za pomoc klawiszy kursora ........................... 80Korzystanie z pomocy programu WindowMaker ................................ 81

  Podrcznik Uytkownika programu InTouch

 • Spis treci 4

  ROZDZIA 2: Korzystanie z programu WindowMaker ....................................................83

  Obiekty proste ...................................................................................... 84Obiekty zoone.................................................................................... 85Dostosowywanie rodowiska edycji aplikacji...................................... 89Praca z oknami ..................................................................................... 92

  Tworzenie nowego okna ................................................................... 93Tworzenie aplikacji zakrywajcej pasek tytuowy oraz pasek menu 97Otwieranie okien............................................................................... 98Zapisywanie okien ............................................................................ 99Zamykanie okien .............................................................................. 99Usuwanie okien .............................................................................. 100Tworzenie kopii okien .................................................................... 100Eksportowanie okien ...................................................................... 101Importowanie okien ........................................................................ 103

  Praca z obiektami graficznymi........................................................... 106Zaznaczanie oraz zmiana rozmiarw obiektw.............................. 107Cofanie edycji obiektw................................................................. 109Tworzenie kopii obiektw ...............................................................110Wycinanie obiektw do schowka Windows ....................................113Kopiowanie obiektw do schowka Windows..................................114Wklejanie obiektw ze schowka Windows .....................................114Kopiowanie i wklejanie pocze obiektw....................................115Usuwanie obiektw .........................................................................116Zwikszanie/ zmniejszanie promienia naroa .................................117Zmiana ksztatu wielolinii lub wielokta.........................................118

  Zmiana pooenia obiektw w oknie ..................................................119Wyrwnywanie obiektw ................................................................119Warstwy obiektw .......................................................................... 127Zmiana rozmieszczenia obiektw poziomo i pionowo .................. 128Obracanie obiektw........................................................................ 129Odbijanie lustrzane obiektw ......................................................... 131Tworzenie komrek i symboli ........................................................ 132Przyciganie obiektw do siatki ..................................................... 135

  Praca z rysunkami i mapami bitowymi .............................................. 135Wklejanie map bitowych ze schowka Windows ............................ 138Edycja bitmapy ............................................................................... 139Tworzenie przeroczystych map bitowych..................................... 141

  Praca z obiektami tekstowymi............................................................ 143Formatowanie obiektw tekstowych .............................................. 144Wywietlanie wartoci numerycznych ........................................... 144Edycja obiektw tekstowych .......................................................... 150Wymiana czci tekstu obiektu....................................................... 151

  Praca z liniami i konturami ................................................................ 153Praca z wizardami .............................................................................. 154Standardowe obiekty windows jako wizardy..................................... 159

  Korzystanie z wizardw obiektw sterujcych Windows .............. 160

  Podrcznik Uytkownika programu InTouch

 • Spis treci 5

  Konfiguracja wizardw obiektw sterujcych Windows ............... 165Waciwoci wizardw obiektw sterujcych Windows................ 167Funkcje wizardw obiektw sterujcych Windows ....................... 168

  Praca ze obiektami ActiveX............................................................... 169Konfiguracja obiektu ActiveX ........................................................... 174

  Konfigurowanie waciwoci kontrolek ActiveX........................... 176Korzystanie z metod obiektw ActiveX......................................... 179Kor

Recommended

View more >