instrukcja montaŻu stropu gĘstoŻebrowego teriva

Click here to load reader

Post on 11-Jan-2017

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • INSTRUKCJA MONTAU STROPU GSTOEBROWEGO TERIVA

  ABI RG 140, 14-300 Morg tel.: (0-89) 757 14 60, fax: (0-89) 757 11 01Internet: http://www.tech-bet.pl e-mail: [email protected]

  TERIVA

  http://www.tech-bet.pl/mailto:[email protected]

 • CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE

  Strop Teriva jest gstoebrowym stropem elbetowym, belkowo-pustakowym, produkowanym w naszej firmie w trzech wersjach, w zalenoci od rozpitoci oraz rodzaju pustaka.

  *Teriva I*

  Belki Teriva I produkowane s o dugociach od 2,4 do 6,0m (modu 30cm). Pustaki do tych belek (rys.1) produkowane s z keramzytobetonu (masa 16,5kg).

  - wysoko konstrukcyjna 0,24 m,- rozstaw osiowy belek 0,6 m (rys.2),- grubo nadbetonu 0,03 m,- zuycie betonu w stopce belki (klasa B20)

  0,0036 m3/m2,

  - zuycie betonu w pustakach 0,0686 m3/m2,- zuycie betonu ukadanego na budowie 0,0465

  m3/m2,- zuycie stali (bez wiecw i eber

  rozdzielczych) od 3,03 kg/m2 do 5,32 kg/m2,

  - zuycie pustakw 6,7 szt/m2,

  - zuycie belek 1,67 m/m2,-- odporno ogniowa stropu (z tynkiem cementowo-wapniowym gruboci 1,5 cm) 1 h.

  Rwnomiernie rozoone obcienie charakterystycznego ponad ciar wasny stropu

  wynosi 3,54kN/m2

  Belki kratownicowe skadaj si z przestrzennej kratownicy stalowej z dolnym pasem zabetonowanym w stopce betonowej, w ktrej s zabetonowane rwnie prty dodatkowe (rys.3).

  Pustaki stropowe wykonane s z keramzytobetonu zapewniajcego wysok izolacyjno ciepln i lekko caej konstrukcji stropu.

  Rys.2

  Rys.3

  Rys.1

 • *Teriva 4,0/1*

  Belki Teriva 4,0/1 produkowane s o dugociach od 2,4 do 7,2m (modu 20cm). Pustaki do tych belek (rys.1) produkowane s z keramzytobetonu (masa 16,5kg).

  - rozpito modularna 2,4 m do 7,2 m z odstopniowaniem co 0,2 m,- wysoko konstrukcyjna 0,24 m,- rozstaw osiowy belek 0,6 m,

  - grubo nadbetonu 0,03 m,- zuycie betonu w stopce belki (klasa B20) 0,0036 m3/m2 ,

  - zuycie betonu w pustakach 0,0686 m3/m2,

  - zuycie betonu ukadanego na budowie 0,0465 m3/m2,

  - zuycie stali (bez wiecw i eber rozdzielczych) od 3,03 kg/m2 do 5,32 kg/m2,

  - zuycie pustakw 6,7 szt/m2,

  - zuycie belek 1,67 m/m2,- odporno ogniowa stropu (z tynkiem cementowo-wapniowym gruboci 1,5 cm) 1 h,

  - masa 1 m2 stropu 268 kg;

  Rwnomiernie rozoone obci. charakterystycznego ponad ciar wasny stropu wynosi 4,01 kN/m2.

  *Teriva I-bis*

  Belki Teriva I-bis produkowane s o dugociach od 2,4 do 7,2m (modu 60cm). Pustaki do tych belek (rys.4) produkowane s z keramzytobetonu (masa 16,5kg).

  - rozpito modularna 2,4 m do 7,2 m z odstopniowaniem co 0,6 m,

  - wysoko konstrukcyjna 0,265 m,- rozstaw osiowy belek 0,45 m,- grubo nadbetonu 0,03 m,- zuycie betonu w

  stopce belki (klasa B20) 0,0036 m3/m2 ,

  - zuycie betonu w pustakach 0,076 m3/m2,- zuycie betonu ukadanego na budowie 0,075

  m3/m2,- zuycie stali (bez wiecw i eber rozdzielczych) od

  4,03 kg/m2 do 11,19 kg/m2,

  - masa 1m2 stropu 357 kg

  - zuycie pustakw 9,2 szt/m2 ,

  - zuycie belek 2,22 m/m2 , - odporno ogniowa stropu (z tynkiem cementowo-wapniowym gruboci 1,5 cm) 1 h.

  Rwnomiernie rozoone obcienie charakterystycznego ponad ciar wasny stropu wynosi 3,83 kN/m2

  Rys.4

  Rys.5

 • SKADOWANIE BELEK I PUSTAKW

  Belki naley ukada na podou wyrwnanym na dwch podkadkach gruboci min.8cm uoonych w

  odlegoci ok. 1/5 dugoci o jej kracw. Kolejne warstwy belek Teriva naley ukada na przekadkach o

  gruboci min. 4cm. Pustaki do chwili montau stropu powinny by skadowane na paletach drewnianych.

  MONTA STROPU

  1. Przed rozpoczciem robt naley wykona zgodnie z dokumentacj podpory stropu oraz

  wypoziomowa go

  2. Belki naley ukada w rozstawie 60 lub 45 cm (w zalenoci od typu pustaka). Ukadajc belki naley

  sprawdzi ich rozstaw poprzez uoenie midzy nimi po jednym pustaku przy kadym kocu belki.

  Przed pooeniem belek na murze naley

  wykona wczeniej podlewk cementow

  o gruboci 2cm

  3. Najmniejsza dugo oparcia belki na murze lub

  innej podporze powinna wynosi 8 cm

  (rys.6).

  Oprcz podpr staych naley stosowa take

  podpory montaowe, ktrych liczba zaley od

  rozpitoci stropu - jedna podpora przy

  rozpitoci stropu do 3,80 m, dwie podpory

  przy rozpitoci od 4,00 m do 6,00 m.

  Podpory montaowe naley ustawia w rwnych odstpach pod wzami dolnego

  pasa kratownicy. Przed uoeniem belek, podpory stae i montaowe powinny by

  wypoziomowane. W trakcie podpierania belek naley wykona ujemn strzak

  ugicia o wartoci 1/300 rozpitoci belki !!!

  Wiece i ebra rozdzielcze

  Na obrzeach stropu, cian nonych i cian rwnolegych do belek konstruuje si wiece elbetowe

  o wysokoci nie mniejszej od wysokoci stropu stropu i szerokoci co najmniej 12cm. Elementy belek

  naley zakotwi w tych wiecach (rys.7). Zbrojenie

  wiecw musi skada si co najmniej z trzech

  prtw o rednicy nie mniejszej ni 10 mm.

  Zalecane jest jednak stosowanie 4 prtw o

  rednicy 10 mm. Strzemiona z drutu o rednicy 4,5

  mm powinny by rozmieszczone co 25 cm. Prty

  zbrojeniowe belek naley zakotwi w wiecach.

  Wiece naley betonowa rwnoczenie ze stropem.

  Rys.6

  Rys.7

 • W stropach Teriva Naley stosowa ebra rozdzielcze o szerokoci 7-14 cm i wysokoci

  rwnej wysokoci stropu. ebro rozdzielcze powinno znajdowa si w rodkowej czci stropu

  (rys.8). Zbrojenie ebra rozdzielczego winno skada si z dwch prtw (jeden prt w grnej

  strefie ebra, a drugi w dolnej). rednica prtw powinna wynosi min.10mm w stropie

  TERIVA-I i 12 mm w pozostaych stropach TERIVA.

  Przy rozpitoci stropu od 6,1 m do 7,80 m naley stosowa dwa ebra rozdzielcze

  w odlegoci 2,4 m do 2,6 m od podpr.

  ebra pod cianki dziaowe rwnolege do belek

  Pod ciankami dziaowymi np. murowanymi z cegy, usytuowanymi rwnolegle do belek

  stropowych, naley wykona wzmocnienie ebra stropowe. Wymaganie to nie dotyczy lekkich

  cianek dziaowych z pyt gipsowo-kartonowych w szkielecie stalowym.

  Wzmocnione ebra stropowe mog by wykonane przez uoenie dwch belek

  kratownicowych obok siebie lub przez wykonanie belki elbetowej; belki elbetowe i

  ebra wzmocnione naley oblicza na cakowity ciar cianki dziaowej.

  Rys.8

  Rys.8

 • Przykadowe rozwizanie ukadu stropu przy kominie i przewodach wentylacyjnych pokazuje rys.9.

  Zbrojenie przypodporowe stropu TERIVA

  Strop gstoebrowy Teriva 4,0/1wymaga stosowania zbrojenia podporowego w postaci siatek

  paskich lub zginanych (rys. 10 i 11).

  W stropach do 6m stosuje si siatki paskie :

  - wzdu wszystkich podpr wewntrznych ukada si siatki P-1 (o szer. 110cm) - waga 1mb 2,06kg

  - wzdu wszystkich podpr staych ukada si siatki P-2 (o szer. 65cm) waga 1mb 1,44kg

  Rys.9

  Rys.10

 • W stropach powyej 6m stosuje si siatki zaginane :

  - nad podporami rodkowymi symetrycznie ukada si siatki Z-1 o dugoci 2,73m waga 1szt. 6,9kg

  - nad podporami skrajnymi nad kad belk, na obu jej kocach, ukada si siatk Z-2 o dug. 1,73m

  waga 1szt. 3,9kg

  Rys.11

 • Ukadanie pustakw

  Po uoeniu belek przestrzenie midzy nimi naley wypeni pustakami stropowymi. Ukadanie pustakw

  na stropie naley prowadzi w kierunku prostopadym do belek.

  Powierzchnie czoowe pustakw przylegajcych do wiecw,

  podcigw i eber rozdzielczych powinny by przed ich uoeniem

  zadeklowane.

  Betonowanie stropu

  Do betonowania stropu mona przystpi dopiero po uoeniu belek i pustakw oraz po

  zmontowaniu zbrojenia wiecw, eber rozdzielczych i pod cianki (Rys.10). Przed

  betonowaniem stropu naley usun bezporednio z uoonych pustakw zanieczyszczenia

  i wszystkie elementy pola obficie wod. W czasie betonowania (beton klasy nie mniejszej ni

  B-15)naley zwrci uwa-

  g na dokadne wypenie-

  nie betonem wszystkich

  przestrzeni, odpowiedni

  gsto betonu i naleyt

  jego pielgnacj w czasie

  wizania.

  Zuycie materiaw na strop

  beton monolityczny klasy B 15 : 0,0465 m3/m2

  zuycie pustakw : 6,7 szt/m 2 ; 9,2szt/m 2 dla Teriva I-bis

  Rys.10

 • zuycie belek : 1,67 mb/m2 ; 2,22 mb/ m2 dla Teriva I-bis

  masa stropu ok. 268 kg/m2 ; 357kg/ m2 dla Teriva I-bis

  Uwagi dodatkowe

  Podczas wykonywania obiektw budowlanych naley zwrci szczegln uwag na wykonanie

  elementw konstrukcji min. eber rozdzielczych stropu, wiecw obwodowych i wylewek, ktre

  stanowi dodatkowe usztywnienie penej konstrukcji stropu (Rys.11).

  PRZYKADOWE ROZWIZANIA WIECW OBWODOWYCH I EBRA ROZDZIELCZEGO

  PRZYKADOWE ROZWIZANIE ZAKOCZENIA STROPU

  Rys.11