žarulja na stropu je veselo zaplamsala toplim sjajem,

of 10 /10

Author: melvyn

Post on 08-Jan-2016

42 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

žarulja na stropu je veselo zaplamsala toplim sjajem,. Kad je gospodareva ruka pritisnula prekidač,. obasipljući zlatnim zrakama cijelu sobu, dok su je prožimali ugodni srsi. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: žarulja na stropu je veselo zaplamsala toplim sjajem,
Page 2: žarulja na stropu je veselo zaplamsala toplim sjajem,

žarulja na stropu je veseložarulja na stropu je veselozaplamsala toplim sjajem,zaplamsala toplim sjajem,

Kad je Kad je gospodareva gospodareva

ruka pritisnula ruka pritisnula prekidač,prekidač,

Page 3: žarulja na stropu je veselo zaplamsala toplim sjajem,

obasipljući zlatnim obasipljući zlatnim zrakama cijelu sobu, zrakama cijelu sobu, dok su je prožimalidok su je prožimali

ugodni srsi.ugodni srsi.

Page 4: žarulja na stropu je veselo zaplamsala toplim sjajem,

Njegove su oči promatrale Njegove su oči promatrale ushićeno,ushićeno,

jer mu je bilo gotovo nepojmljivo jer mu je bilo gotovo nepojmljivo da obična metalna nit može tako da obična metalna nit može tako

svijetliti, pretvarajući svoje biće u svijetliti, pretvarajući svoje biće u svjetlo drugima.svjetlo drugima.

Page 5: žarulja na stropu je veselo zaplamsala toplim sjajem,

Postala je tako model Postala je tako model čovjeku čovjeku

koji može ponoviti isti koji može ponoviti isti podvig,podvig,

Page 6: žarulja na stropu je veselo zaplamsala toplim sjajem,

s time da jednim polom svoga s time da jednim polom svoga bićabića

dodirne temelj u vječnom počelu,dodirne temelj u vječnom počelu,a drugim se protegnea drugim se protegne

u neprolaznu budućnost.u neprolaznu budućnost.

Page 7: žarulja na stropu je veselo zaplamsala toplim sjajem,

Tek tada Tek tada njegovo njegovo

postojanje postojanje počinje počinje

svijetliti svijetliti do te mjere do te mjere

da se da se pretvori u pretvori u

svjetlosvjetlo

Page 8: žarulja na stropu je veselo zaplamsala toplim sjajem,

što rasipa što rasipa tame tame

neznanja i neznanja i nesigurnosti nesigurnosti

mnogih mnogih koraka koji koraka koji

ne vide ne vide koračati u koračati u

sadašnjosti,sadašnjosti,

Page 9: žarulja na stropu je veselo zaplamsala toplim sjajem,

jer nisu utemeljenijer nisu utemeljeniu Božjoj prošlosti u Božjoj prošlosti

niti su upućeniniti su upućenina njegovu budućnost.na njegovu budućnost.

Page 10: žarulja na stropu je veselo zaplamsala toplim sjajem,

Tekst:Tekst:don Ivan Bodrožićdon Ivan Bodrožić

www.patrologija.comwww.patrologija.com