innax gebouw & omgeving radar 2013

Download INNAX GEBOUW & OMGEVING Radar 2013

Post on 23-Mar-2016

219 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • en verder:

  Gebouwen zijn potentile enerGiecentrales

  Kinderen houden de school warm

  budGetneutraal verduurzamen met escos

  2521 Gz houdt Kinderen te water

  waterpolo is spetterend!

  Het Magazine van INNAX GEBOUW & OMGEVING

  RADAR

  Samenwerking door consortium levert innovatief zwevend dak op

  enerGiepositief Kantoor voor alliander/

  /

  /

  /

  /

  /

 • inHoudsopgave

  colofon

  voorwoord

  energiepositief kantoor voor alliander

  2521 gewoon Zwemmen houdt kinderen te water

  dutch green Building council

  duurzaamheid volgens stef Bots

  Bewustwording leidt tot efficienter energiegebruik

  Kinderen houden de school warm

  venlo greenpark, groen bedrijventerrein met WKo als basis

  de vier gravinnen in Tiel; een plek voor iedereen

  de duurzame aanpak van klimaat corporatie stichting Woonstede

  Waarom zou ik de lamp kopen als ik alleen het licht wil hebben?

  innaX nieuwe sponsor van de Koninklijke nederlandse Zwembond

  elk gebouw is een potentile energiecentrale

  vastgoed budgetneutraal verduurzamen met esco's

  duurzaam recreatieplezier bij landal greenparcs

  de green campus aan de Tu delft

  de goedkoopste kilowattuur is nog altijd de niet gebruikte

  innaX bouwt mee aan de duurzame pijlers van nsi

  innovatiebeleid als sleutel voor duurzaamheid

  grafische vormgeving: ef2 doeltreffende communicatie, www.ef2.nlcontactpersoon: carol Monsanto, T +31 (0)88-55 33 700, e cmonsanto@innax.nl

  radar is een MagaZine vaninnaX geBouW & oMgeving B.v.plesmanstraat 56

  postbus 445

  3900 aK veenendaal

  T 088-55 33 000

  e info@innax.nl

  W degebouwverduurzamer.nl

  Het samenstellen en redigeren van deze uitgave doen wij met grote zorgvuldigheid.

  Mocht het toch zo zijn dat bepaalde informatie onjuist is, dan kunnen wij hiervoor

  geen aansprakelijkheid aanvaarden.

  copyright 2012

  informatie uit deze uitgave mag uitsluitend met voorafgaande toestemming

  van innaX geBouW & oMgeving B.v. geheel of gedeeltelijk overgenomen of

  bewerkt worden. in de meeste gevallen zal die graag verleend worden.

  3

  4

  6

  7

  8

  10

  12

  14

  16

  17

  18

  20

  22

  23

  24

  26

  28

  30

  31

  deurbel gaan voorzien van, bijvoorbeeld, een gentegreerd zonnepaneeltje. dan sparen we de bouw en de exploitatie van twee kolencentrales uit n hoeven we de uitstoot van de co2 niet te compenseren. ondanks de iets hogere initile kosten van de duurzame deurbel zijn de integrale kosten van deze deurbel flink lager!

  om nu van alles de total cost of ownership te bepalen, is natuurlijk ondoenlijk, maar we kunnen er wel meer rekening mee houden. ook tijdens het ontwerp van een gebouw of het maken van een renovatieplan kan er rekening worden gehouden met ondermeer het energiegebruik, de gebruikte materialen en de onderhoudskosten. Gelukkig zien we steeds vaker voorbeelden van co-creatie, waarbij alle disciplines in het (ver)bouwproces, met inbegrip van de gebruiker, samen een plan maken. omdat het resultaat vaak veel beter is, geeft duurzaam bouwen hen dus nog eens extra een goed gevoel.

  een ander leuk voorbeeld van denken vanuit integrale

  kosten, is het project 2521 Gewoon zwemmen, dat verderop

  in deze radar behandeld wordt. de achtergrond was de

  stellingname van de Knzb dat er meer zwemwater nodig is in

  nederland. de huidige zwembaden zijn in de meeste gevallen

  niet rendabel of aan het einde van hun levensduur (veel

  zwembaden in nederland dateren van na de watersnoodramp

  in 1953). deze gegevens prikkelden ons om samen met

  ondermeer de Knzb, bureau 2521 Gewoon zwemmen en een

  architect te werken aan een zwembad dat wel rendabel is.

  in feite bekijken we vanuit de exploitatiefase wat er nodig is

  om een rendabel zwembad neer te zetten. het mooie is dat

  we door deze samenwerking bewerkstelligen dat kinderen

  een veilige en gezonde sport kunnen blijven beoefenen:

  zwemmen. wij zijn zelfs zo enthousiast geworden dat we

  het jeugdwaterpolo in nederland willen steunen. wij willen

  immers de drijvende kracht zijn achter het verduurzamen van

  gebouwen!

  als wij in ons dagelijks handelen blijven denken vanuit total

  cost of ownership dan maken we toekomstbestendige

  keuzes en dragen we iedere dag weer bij aan een schonere

  en zuinigere wereld.

  jrgen waagenaar

  algemeen directeur

  Total Cost of Ownership;

  een manier van denken, een manier van leven

  In deze tijd is het belangrijk uitgaven en inkomsten

  goed in het oog te houden. De bomen groeien

  niet meer tot aan de hemel, dus opletten is het

  devies. Total Cost of Ownership analyses worden

  steeds belangrijker om de kosten over de gehele

  levenscyclus laag te houden. We moeten verder

  kijken dan de initile aanschafwaarde van een

  product om de laagste kosten te kunnen bereiken.

  in de praktijk is het vaak lastig om goed te doorzien wat nu de werkelijke totale kosten zijn van iets. een mooi voorbeeld zijn de kosten van een simpele deurbel. een deurbel kijkt de hele dag door of er iemand gaat aanbellen. dat kost natuurlijk handen vol stroom en daar staan we niet bij stil. in europa hebben we zelfs twee kolencentrales nodig om al die deurbellen van stroom te voorzien! bij de aanschaf van zon deurbel zou je de kosten van die centrales en de benodigde brandstof (nu veelal kolen) en eigenlijk ook nog de co2-compensatie daarvan moeten meenemen in het beslissingsproces. als je dit weet, zou je sneller een

  voorwoord/

  3 voorwoord

 • Een goede samenwerking resulteert in een beter product. Dit bewijst

  het consortium dat werkt aan de renovatie van de locatie Duiven voor

  netwerkbedrijf Alliander. Op basis van een open aanbestedingsproces,

  waarin de samenwerking binnen elk consortium werd gestimuleerd, is

  gezocht naar een geschikte oplossing om deze locatie te verduurzamen

  en het aangrenzende bedrijventerrein daarbij te betrekken. Dit heeft

  geresulteerd in een concept waarbij een klimaatkas met een zwevend

  dak geplaatst wordt over bestaande gebouwen. De plannen voor

  aanpassing van de gebouwen worden uitgewerkt door VolkerWessels

  Vastgoed, achitectenbureau RAU en INNAX.

  gebruik van grondwater voor warmte/

  koudeopslag, wordt het nieuwe complex

  co2-neutraal en zelfs energiepositief.

  de innovatieve aanpak en het opwekken

  van schone energie, sluiten aan bij

  de wens van de gemeente duiven

  om ruimte te bieden aan bedrijven

  die de transitie naar een duurzame

  energiehuishouding stimuleren. in

  het vestigingsbeleid op de nieuwe

  bedrijventerreinen is dit al zichtbaar.

  daarnaast wil alliander zijn duurzame

  aanpak vertalen in gebiedsontwikkeling.

  alliander en de gemeente duiven

  zullen daarom de eerste twee partners

  alliander wil op innovatieve wijze

  voor 1.275 medewerkers duurzame

  huisvesting creren op het

  bedrijventerrein nieuwgraaf in duiven.

  door middel van co-creatie met

  medewerkers zal een definitief ontwerp

  worden bepaald voor de nieuwe

  huisvesting die overkapt wordt door

  een klimaatkas met een zwevend dak.

  het nieuwe atrium dat ontstaat door

  de overkapping verbindt de vijf panden

  waardoor n efficint gebouw ontstaat.

  het energieverbruik wordt gereduceerd

  en het comfort van de werkomgeving

  neemt toe. door plaatsing van

  zonnepanelen, windmolens en het

  worden in een Groene alliantie om het

  gehele bedrijventerrein nieuwgraaf te

  verduurzamen.

  Het Nieuwe Werken

  het gebouwencomplex wordt ingericht

  volgens de principes van het nieuwe

  werken met in totaal ruim 850 flexibele

  werkplekken.

  Afval als grondstof

  en van de uitgangspunten bij het

  aanpassen van de gebouwen, is

  afval als grondstof. het materiaal

  dat overblijft, wordt hergebruikt op

  het terrein. nieuwe materialen zijn

  recyclebaar. regenwater wordt door

  het dak opgevangen en gebruikt voor

  koeling en als spoelwater voor de

  toiletten. zowel bij de bouw als tijdens

  het gebruik van het complex worden

  grondstoffen en materialen hergebruikt.

  de energie installaties zullen zelfs

  cradle-2-cradle worden geleverd door

  innaX volgens het turntoo concept.

  de partijen die samenwerken met

  alliander aan de realisatie van de

  duurzame huisvesting zijn volker

  wessels vastgoed, innaX Gebouw

  & omGevinG, architectenbureau

  rau, fokkema & partners (interieur),

  boele en van eesteren (bouwkundige

  werkzaamheden), Kuiper compagnons

  (landschap), van rossum raadgevende

  ingenieurs (constructie) en turntoo

  (cradle-2-cradle systeem innovatie). na

  definitieve goedkeuring van de plannen,

  starten de bouwwerkzaamheden in

  2013. streven is om het gebouw in 2014

  volledig in gebruik te nemen.

  enerGiepositief Kantoor voor alliander/

  4 energiepositief kantoor voor alliander

  RADAR

  Toekomstbeeld atrium Alliander

  Toekomstbeeld huisvesting Alliander

  Informatie:

  Danny Duinhouwer

  T 088-55 33 000

  E info@innax.nl

 • 2521 Gewoon zwemmen houdt Kinderen te water/

  6 72521 Gewoon zwemmen houdt kinderen te water dutch Green building council directeur stefan van uffelen

  Informatie:

  Franc Hoogstede

  T 088-55 33 000

  E duurzame