INFORME de SOSTENIBILITAT AMBIENTAL - ambiental.pdf · Informe de Sostenibilitat Ambiental del Pla…

Download INFORME de SOSTENIBILITAT AMBIENTAL - ambiental.pdf · Informe de Sostenibilitat Ambiental del Pla…

Post on 08-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p> ADEDMA Consultoria i Serveis, S.L. C/ Valncia, 460 1er pis 08013 Barcelona </p> <p> INFORME de SOSTENIBILITAT AMBIENTAL </p> <p> del Pla Parcial del Sector UP-5 Circuit </p> <p>al municipi de Parets del Valls </p> <p>ADEDMA Consultoria i Serveis, S.L. Maig 2008 </p> <p>Info</p> <p>rme d</p> <p>e S</p> <p>oste</p> <p>nib</p> <p>ilitat A</p> <p>mb</p> <p>ien</p> <p>tal d</p> <p>el P</p> <p>la P</p> <p>arc</p> <p>ial d</p> <p>el S</p> <p>ecto</p> <p>r U</p> <p>P-5</p> <p> Circ</p> <p>uit</p> <p> al m</p> <p>un</p> <p>icip</p> <p>i de P</p> <p>are</p> <p>ts d</p> <p>el V</p> <p>all</p> <p>s </p> <p>Pgina 1 </p> <p>NDEX </p> <p>1 CRDITS ....................................................................................................................................3 2 REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS DE LMBIT DESTUDI............................5 </p> <p>2.1 ASPECTES I ELEMENTS AMBIENTALS RELLEVANTS DE LMBIT DESTUDI .............5 </p> <p>2.1.1 SITUACI I EMPLAAMENT DE LMBIT DESTUDI..................................................5 2.1.2 MEDI FSIC ....................................................................................................................8 2.1.3 MEDI BIOTIC................................................................................................................10 2.1.4 ASPECTES SOCIOCONMICS I CULTURALS..........................................................29 2.1.5 VECTORS AMBIENTALS ............................................................................................34 2.1.6 RISCOS NATURALS....................................................................................................46 </p> <p> 2.2 ESPECIFICACI DE LAPLICACI DEL PROCEDIMENT DAVALUACI DIMPACTE </p> <p>AMBIENTAL.......................................................................................................................50 2.3 OBJECTIUS, CRITERIS I OBLIGACIONS DE PROTECCI AMBIENTAL APICABLES A </p> <p>LMBIT DESTUDI ............................................................................................................51 </p> <p>2.3.1 OBLIGACIONS DE PROTECCI AMBIENTAL APLICABLES A LMBIT DESTUDI 51 2.3.2 PRINCIPIS GENERALS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE ...........................63 2.3.3 OBJECTIUS AMBIENTALS GENERALS.....................................................................63 2.3.4 CRITERIS ESPECFICS DAPLICACI A LMBIT DESTUDI ...................................65 </p> <p> 3 JUSTIFICACI AMBIENTAL DE LALTERNATIVA SELECCIONADA..................................66 </p> <p>3.1 CARATERSTIQUES DE LES ALTERNATIVES DORDENACI .....................................66 3.2 ANLISI DE LES ALTERNATIVES DORDENACI .........................................................76 3.3 JUSTIFICACI AMBIENTAL DE LALTERNATIVA DORDENACI SELECCIONADA ....... ...........................................................................................................................................78 3.4 MESURES PER A LA PRESERVACI AMBIENTAL........................................................79 </p> <p> 3.4.1 MESURES AMBIENTALS OBLIGATRIES PER A LA PROPOSTA DORDENACI </p> <p>DEL PLA PARCIAL .....................................................................................................79 3.4.2 MESURES I RECOMANACIONS AMBIENTALS DE LA URBANITZACI I </p> <p>EDIFICACI DEL SECTOR........................................................................................83 4 IDENTIFICACI DELS POSSIBLES EFECTES DE LORDENACI SOBRE EL MEDI </p> <p>AMBIENT....................................................................................................................................87 </p> <p>4.1 PROBABLES EFECTES DE LORDENACI ....................................................................87 </p> <p>4.1.1 EFECTES SOBRE EL MEDI FSIC..............................................................................87 4.1.2 EFECTES SOBRE EL MEDI BITIC ...........................................................................88 4.1.3 EFECTES SOBRE LA SOCIOECONOMIA I LA CULTURA ........................................91 4.1.4 EFECTES SOBRE ELS VECTORS AMBIENTALS .....................................................92 4.1.5 EFECTES SOBRE ELS RISCS NATURALS ...............................................................97 </p> <p> 5 AVALUACI GLOBAL DEL PLA I JUSTIFICACI DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS </p> <p>AMBIENTALS ............................................................................................................................98 </p> <p>5.1 JUSTIFICACI DEL COMPLIMENT DELS CRITERIS ESPECFICS DE LMBIT DESTUDI...........................................................................................................................98 </p> <p> 6 MESURES DE SEGUIMENT..................................................................................................101 7 CONCLUSI ..........................................................................................................................102 </p> <p>Info</p> <p>rme d</p> <p>e S</p> <p>oste</p> <p>nib</p> <p>ilit</p> <p>at </p> <p>Am</p> <p>bie</p> <p>nta</p> <p>l d</p> <p>el P</p> <p>la P</p> <p>arc</p> <p>ial d</p> <p>el S</p> <p>ecto</p> <p>r U</p> <p>P-5</p> <p> Cir</p> <p>cu</p> <p>it a</p> <p>l m</p> <p>un</p> <p>icip</p> <p>i d</p> <p>e P</p> <p>are</p> <p>ts d</p> <p>el V</p> <p>alls </p> <p>Pgina 2 </p> <p>Info</p> <p>rme d</p> <p>e S</p> <p>oste</p> <p>nib</p> <p>ilitat A</p> <p>mb</p> <p>ien</p> <p>tal d</p> <p>el P</p> <p>la P</p> <p>arc</p> <p>ial d</p> <p>el S</p> <p>ecto</p> <p>r U</p> <p>P-5</p> <p> Circ</p> <p>uit</p> <p> al m</p> <p>un</p> <p>icip</p> <p>i de P</p> <p>are</p> <p>ts d</p> <p>el V</p> <p>all</p> <p>s </p> <p>Pgina 3 </p> <p>1 CRDITS </p> <p> LInforme de Sostenibilitat Ambiental del Pla Parcial Sector UP-5 Circuit ha estat realitzada tenint en compte el contingut establert en larticle 100 del Decret 305/2006, pel qual saprova el Reglament de la Llei durbanisme. Coordinador Marta Gmez Pons Enginyera Superior de Monts i Enginyeria Tcnica Agrcola Equip redactor i collaboradors Marta Gmez Pons Enginyera Superior de Monts i Enginyera Tcnica Agrcola Sergi Miquel Ruiz Llicenciat en Cincies Ambientals Jos Luis Moreno Bilbao Enginyer Qumic Berta Muoz Srraga Llicenciada en Biologia </p> <p>Info</p> <p>rme d</p> <p>e S</p> <p>oste</p> <p>nib</p> <p>ilit</p> <p>at </p> <p>Am</p> <p>bie</p> <p>nta</p> <p>l d</p> <p>el P</p> <p>la P</p> <p>arc</p> <p>ial d</p> <p>el S</p> <p>ecto</p> <p>r U</p> <p>P-5</p> <p> Cir</p> <p>cu</p> <p>it a</p> <p>l m</p> <p>un</p> <p>icip</p> <p>i d</p> <p>e P</p> <p>are</p> <p>ts d</p> <p>el V</p> <p>alls </p> <p>Pgina 4 </p> <p>Info</p> <p>rme d</p> <p>e S</p> <p>oste</p> <p>nib</p> <p>ilitat A</p> <p>mb</p> <p>ien</p> <p>tal d</p> <p>el P</p> <p>la P</p> <p>arc</p> <p>ial d</p> <p>el S</p> <p>ecto</p> <p>r U</p> <p>P-5</p> <p> Circ</p> <p>uit</p> <p> al m</p> <p>un</p> <p>icip</p> <p>i de P</p> <p>are</p> <p>ts d</p> <p>el V</p> <p>all</p> <p>s </p> <p>Pgina 5 </p> <p>2 REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS DE LMBIT DESTUDI </p> <p>2.1 ASPECTES I ELEMENTS AMBIENTALS RELLEVANTS DE LMBIT DESTUDI </p> <p> 2.1.1 SITUACI I EMPLAAMENT DE LMBIT DESTUDI Lmbit destudi pertany al municipi de Parets del Valls, el qual subica a la comarca del Valls Oriental i limita amb els municipis de Lli de Vall, Mollet del Valls, Montmel, Granollers, Lli dAmunt, Palau de Plegamans, aix com amb la comarca del Valls Occidental. </p> <p>Illustraci 1: Situaci de lmbit destudi dins del municipi de Parets del Valls (Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge) </p> <p>COMARCA DEL VALLS </p> <p>ORIENTAL </p> <p>COMARCA DEL MARESME COMARCA DEL </p> <p>VALLS OCCIDENTAL </p> <p>COMARCA DE LA SELVA</p> <p>COMARCA DOSONA </p> <p>COMARCA DEL BAGES </p> <p>Parets del Valls</p> <p>Lli de Vall </p> <p>Lli dAmunt </p> <p>Granollers Palau de </p> <p>Plegamans </p> <p>Mollet del Valls </p> <p>Montmel </p> <p>Montorns del Valls </p> <p>Zona destudi </p> <p>Martorelles </p> <p>Info</p> <p>rme d</p> <p>e S</p> <p>oste</p> <p>nib</p> <p>ilit</p> <p>at </p> <p>Am</p> <p>bie</p> <p>nta</p> <p>l d</p> <p>el P</p> <p>la P</p> <p>arc</p> <p>ial d</p> <p>el S</p> <p>ecto</p> <p>r U</p> <p>P-5</p> <p> Cir</p> <p>cu</p> <p>it a</p> <p>l m</p> <p>un</p> <p>icip</p> <p>i d</p> <p>e P</p> <p>are</p> <p>ts d</p> <p>el V</p> <p>alls </p> <p>Pgina 6 </p> <p>Lestructura urbana de Parets del Valls es caracteritza per lheterogenetat del creixement de la ciutat en relaci als teixits residencials i industrials. Efectivament, si b el nucli residencial es situa sobre els eixos histrics denlla amb la resta de poblacions del Valls (Lli, Palau, Granollers, i Mollet) a ponent del riu Tenes, el teixit industrial es situa als dos marges de la C-17 a llevant del nucli urb del municipi i del riu Tenes. Aquesta situaci de creixement al llarg de les vies de comunicaci de capacitat territorial, molt comuns a les ciutats del Valls, han generat amb el pas del temps dificultats de relaci amb les xarxes viries de major trnsit tant per lincrement del trnsit de les vies com per la manca destructura dels creixements industrials histrics. En aquest territori aquest fet sha vist encara ms agreujat per la construcci de la via interpolar i la segregaci urbana entre el municipi i els esmentats mbits. Parets del Valls s un municipi molt industrialitzat igual que la resta de municipis de la comarca del Valls Oriental. Concretament a Parets del Valls hi ha 6 polgons industrials i 214 activitats industrials censades en lany 2006 (dades del cens dactivitats econmiques realitzat a Parets del Valls). Lmbit destudi correspon al Sector UP-5 Circuit i format part de lesmentada estructura industrial de Parets del Valls, ubicat al llevant de la carretera C-17 (al nord-est del municipi), conjuntament amb els sectors UA-26, Sector Nutrexpa i sector urbanitzable UP-6 Sector Nord-Est. El Sector UP-5 Circuit limita amb el Circuit de Catalunya per lest i amb els polgons industrials de Parets del Valls anomenats Can Volart i Llevant. Concretament lmbit destudi est delimitat per la carretera C-17 al nord-est, la carretera C-35 al sud i a lest (abraant a lmbit amb el seu traat corbat) i al nord queda delimitat per la parcella actualment ocupada per la societat Nutrexpa i inclosa dins la UA-26. En relaci amb el nucli de Parets del Valls, lmbit destudi est directament vinculat a travs de la carretera C-35, perllongaci de lAvinguda Francesc Maci que condueix fins a la Plaa de la Vila de Parets del Valls. La connectivitat amb la carretera C-35, en direcci a Granollers i al ve Circuit de Catalunya (al terme municipal de Montmel) li confereix un tret distintiu dins el conjunt de la resta de polgons industrials prxims. </p> <p>Info</p> <p>rme d</p> <p>e S</p> <p>oste</p> <p>nib</p> <p>ilitat A</p> <p>mb</p> <p>ien</p> <p>tal d</p> <p>el P</p> <p>la P</p> <p>arc</p> <p>ial d</p> <p>el S</p> <p>ecto</p> <p>r U</p> <p>P-5</p> <p> Circ</p> <p>uit</p> <p> al m</p> <p>un</p> <p>icip</p> <p>i de P</p> <p>are</p> <p>ts d</p> <p>el V</p> <p>all</p> <p>s </p> <p>Pgina 7 </p> <p>Illustraci 2: Emplaament de lmbit destudi (Font: Elaboraci prpia a partir del mapa topogrfic 1:5000 del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Any 2008) </p> <p>Fotografia 1: Visi de lempresa Nutrexpa des de lmbit destudi </p> <p>Fotografia 2: Visi de lmbit destudi des del Circuit de Catalunya </p> <p>POLGON INDUSTRIAL CAN VOLART </p> <p>POLGON INDUSTRIAL LLEVANT </p> <p>mbit del Pla Parcial </p> <p>FOTOGRAFIA 1 </p> <p>FOTOGRAFIA 2 </p> <p>Carretera comarcal C-35 </p> <p>Carretera nacional C-17 </p> <p>Info</p> <p>rme d</p> <p>e S</p> <p>oste</p> <p>nib</p> <p>ilit</p> <p>at </p> <p>Am</p> <p>bie</p> <p>nta</p> <p>l d</p> <p>el P</p> <p>la P</p> <p>arc</p> <p>ial d</p> <p>el S</p> <p>ecto</p> <p>r U</p> <p>P-5</p> <p> Cir</p> <p>cu</p> <p>it a</p> <p>l m</p> <p>un</p> <p>icip</p> <p>i d</p> <p>e P</p> <p>are</p> <p>ts d</p> <p>el V</p> <p>alls </p> <p>Pgina 8 </p> <p>2.1.2 MEDI FSIC Es resumeixen en aquest apartat aquells aspectes del medi fsic que shan considerat rellevants en lmbit destudi. Pel que respecte a lorografia del terme municipal de Parets del Valls els nics accidents geogrfics destacables de la zona sn el pas del riu Tenes i de la riera Seca que travessen el municipi de nord a sud i doest a est respectivament. Pel que respecte a lmbit destudi, lorografia es caracteritza per ser suau. Topogrficament est comprs entre les cotes +90 i +125 metres, resultant un pendent mig de la zona s del 7 % en direcci est-oest cap a la carretera C-17. No obstant aquest pendent no s homogeni sin que est format per terrasses planeres. Lorientaci daquestes terrasses va de nord-est (on es situa la cota ms alta de lmbit destudi) a oest i sud-oest (on es troba la cota ms baixa). Illustraci 3: Detall del plnol topogrfic de lmbit destudi. (Font: Institut Cartogrfic de Catalunya. Any 2003) </p> <p>Lmit mbit Pla Parcial del Sector Circuit </p> <p>Info</p> <p>rme d</p> <p>e S</p> <p>oste</p> <p>nib</p> <p>ilitat A</p> <p>mb</p> <p>ien</p> <p>tal d</p> <p>el P</p> <p>la P</p> <p>arc</p> <p>ial d</p> <p>el S</p> <p>ecto</p> <p>r U</p> <p>P-5</p> <p> Circ</p> <p>uit</p> <p> al m</p> <p>un</p> <p>icip</p> <p>i de P</p> <p>are</p> <p>ts d</p> <p>el V</p> <p>all</p> <p>s </p> <p>Pgina 9 </p> <p> Segons dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge al municipi de Parets del Valls no hi ha cap Espai dInters Geolgic incls a lInventari de Espais dInters Geolgic de Catalunya (IEIGC) i, per tant tampoc en lmbit destudi. Segons el Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en relaci amb la contaminaci de nitrats procedents de fonts agrries, tant el municipi de Parets del Valls com lmbit destudi es classifiquen com a zones vulnerables. Conseqentment cal complir el que determina el Decret 205/2000, de 13 de juny d'aprovaci del programa de mesures agronmiques aplicables a les zones vulnerables en relaci amb la contaminaci de nitrats procedents de fonts agrries. No obstant, com el desenvolupament del Pla Parcial Circuit correspon a un sector industrial (aix classificat segons el PGO vigent) no li s daplicaci el Decret suara esmentat. </p> <p>Illustraci 4: Zones vulnerables en relaci amb la contaminaci de nitrats procedents de fonts agrries (Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. Any 2004) </p> <p>Parets del Valls</p> <p>Montmel</p> <p>Montcada i Reixac </p> <p>Zona destudi </p> <p>Lli de Vall Granollers </p> <p>Lli dAmunt </p> <p>Palau de Plegamans </p> <p>Lmit municipal Partes del Valls </p> <p>Zones declarades vulnerables en relaci amb la contaminaci de nitrats </p> <p>Info</p> <p>rme d</p> <p>e S</p> <p>oste</p> <p>nib</p> <p>ilit</p> <p>at </p> <p>Am</p> <p>bie</p> <p>nta</p> <p>l d</p> <p>el P</p> <p>la P</p> <p>arc</p> <p>ial d</p> <p>el S</p> <p>ecto</p> <p>r U</p> <p>P-5</p> <p> Cir</p> <p>cu</p> <p>it a</p> <p>l m</p> <p>un</p> <p>icip</p> <p>i d</p> <p>e P</p> <p>are</p> <p>ts d</p> <p>el V</p> <p>alls </p> <p>Pgina 10 </p> <p> 2.1.3 MEDI BIOTIC </p> <p>2.1.3.1 Vegetaci </p> <p> La superfcie total del municipi de Parets del Valls s de 90146 ha i daquestes el 34% correspon a sl no urbanitzable (segons el PGO vigent). Del total del sl no urbanitzable 197 ha (el 64 % del total del sl no urbanitzable) corresponen a sl agrcola (conreat o no), s a dir, el 22 % del total de la superfcie municipal. El sector agrari anys enrere va ser el principal sector econmic del municipi. Avui dia, tot i ser un sector de carcter relictual, el paisatge del municipi conserva limpremta daquesta activitat on destaca sobretot lespai agroforestal de Santa Maria de Gallecs. La rellevncia econmica del sector agrari no es correspon amb el percentatge de terres de conreu que hi ha al municipi. Aix doncs, Parets del Valls tot i ser un municipi molt industrial i poblat (amb 16.720 habitants censats a lany 2007), la proximitat amb Barcelona i les infraestructures viries que el travessen (autopistes, carreteres nacional i comarcals i vies frries), encara conserva un 34% de sl no urbanitzable, el qual s en gran mesura sl agrcola. Tot aix comporta que el municipi encara conservi un paisatge agrari relativament significatiu. El territori de Parets del Valls resulta apte per a mltiples activitats urbanes i agrcoles, no essent en absolut unisectorial. Els espais verds de Parets del Valls sn predominantment agraris tot i...</p>

Recommended

View more >