Informatiebrochure gemeente Borsbeek 2015

Download Informatiebrochure gemeente Borsbeek 2015

Post on 08-Apr-2016

238 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

<ul><li><p>I N FO R M AT I E B R O C H U R E E d i t i e 2015We g w i j s i n d e g e m e e n te l i j ke a d m i n i s t ra t i e e n h a a r d i e n s tve r l e n i n g</p><p>B r o c h u r e d i g i t a a l b e s c h i k b a a r v i a w w w. b o r s b e e k . b e e n Q R - c o d e</p><p> 20</p><p>15 - </p><p> www</p><p>.uitg</p><p>ever</p><p>ij-be</p><p>rt.be</p><p> B</p><p>enelu</p><p>x Mo</p><p>delle</p><p>nbur</p><p>o </p><p>Oplage: 6.500 ex. - Huis-aan-huis: 5.019 ex.</p></li><li><p>BOR1</p><p>-12</p><p>BOR1-15</p><p>K I N D E R O P VA N G v a n 0 t o t 3 j a a rReeds meer dan 15 jaar ervaring!</p><p>Kwebbelt je Kwiebelt jeMini crche</p><p>Corneel Smitslei 98</p><p>Borsbeek</p><p>03 321 43 14</p><p>Mini crche</p><p>L. Huybrechtsstraat 15</p><p>Borsbeek</p><p>03 297 05 73</p><p>BOR1</p><p>-51</p><p>DAKWERKEN - GEVELS - ISOLATIE - GROENDAKEN</p><p>Adrinkhovenlaan 96 - Borsbeek - 03 321 92 11www.daktro.be</p></li><li><p>Blz. 1Wegwijsbrochure Editie 2015</p><p>Reeds in de zeventiende eeuw werden aan de hand van mooie Delftse tegels volkswijsheden verspreid. Een schitterend tegeltje vind je hier. Deze informatiegids wil meer zijn dan enkel een opsomming van gegevens. Het is de lezer zelf die aan deze gegevens betekenis geeft. Dat is uitein-delijk de bedoeling van onze informatiegids. Er-voor zorgen dat de lezer er zelf verder mee kan.</p><p>De diverse insteken geven iedereen de kans die zaken te ontdekken die hem of haar nu aanspreken. Leg deze brochure dus ook niet te ver weg, want later kunnen andere onderwerpen de aandacht trekken en tot nieuwe opzoekingen leiden.</p><p>Deze gids heeft tot doel een overzicht te geven waar Borsbeek voor staat. Telkens worden er nieuwe linken geplaatst om verder te kijken dan waar de papieren versie eindigt. Na-tuurlijk staat er u niets in de weg om rechtstreeks contact op te nemen en zo samen op pad te gaan naar het doel dat u zelf voor ogen heeft. We delen onze kennis en willen u verder gidsen maar u bepaalt de weg. Dat is kracht!</p><p>We wensen u alvast enkele leerrijke momenten toe.Dis, Joris, Walter, Rita, Ken, Kristof, Tom</p><p>Kennis is machtmaar kennis delen</p><p>is kracht!</p><p>Wijze woorden</p><p>BOR1-43</p></li><li><p>Blz. 2</p><p>x = 158279 en y = 209243Hoogste punt = 12 meter (Hoogland Achterrot)Laagste punt = 8 meter (Manebrugge Sprinkhaanwijk)</p><p>Wapenschild</p><p>Het wapenschild is opgebouwd uit vier delen. Het bestaat uit het oude schild van De Villegas, een bekende familie uit de Bors-beekse geschiedenis, en aangetrouwde families. Linksbovenaan staat het schild van de familie De Villegas met een kruis en acht ketels van goud. De afbeel-ding daarnaast met twee lopende windhonden van zilver en drie molenijzers in goud is het schild van de familie Mechelman. Onderaan links staan 2 wolven met 8 Sint-Andrieskruisjes in goud. Dat was het schild van de familie Ayala. Tot slot vind je rechtsonderaan het schild van $EEEEEde familie Joigny de Pamele met een dubbele adelaar en zes goudstukken. </p><p>Het gemeentewapen werd in het gemeente-raadsbesluit van 16 december 1994 vast-gesteld. Op 4 april 1995 werd het bekrachtigd door een ministerieel besluit.</p><p>Administratieve gegevensPostnummer: 2.150Taalstelsel: NederlandsStatuut: gemeenteGewest: Vlaamse gewestProvincie: AntwerpenAdministratief arrondissement: AntwerpenGerechtelijk kanton (vredegerecht) SchildePolitiezone: MINOS(Mobiele Interventie Oostrand Stad)Deelgemeenten: geenGrensgemeenten: Wommelgem, Boechout, Mortsel en Antwerpen (Deurne) Opcentiemen: 1.250 (oktober 2014)(op de onroerende voorheffing)Personenbelasting: 7% (oktober 2014)</p><p>Statistische gegevens op 26/09/2014Aantal inwoners: 10.432Aantal mannen: 5.028Aantal vrouwen: 5.404Aantal buitenlanders: 948Bevolkingsdichtheid /km: 2.661</p><p>Geografische gegevens:Oppervlakte: 3,92 kmLigging: 5111 N 429 ELambertcordinaten:</p><p>Kennismaking</p><p>MOE1-28</p><p>BOR1</p><p>-30</p><p>de Robianostraat 73 - Borsbeek - tel 03 322 83 93</p><p>BOR1</p><p>-50B e n o t Th e r </p><p>Ve r z e k e r i n g sk a nt o o r</p><p>Hulgenrodestraat 83a - BorsbeekTel 03 322 81 13 - 0474 83 57 82Onafhankelijk makelaar - FSMAnr 16364A </p><p>www.thuer.be - benoit@thuer.be</p><p>BOR1</p><p>-10</p><p>COLOR-LINEMarc ROOFTHOOFT</p><p>Singel 108 - Borsbeek0495 211 220</p><p>Schilder- &amp; decoratiewerken</p><p>Color-line</p></li><li><p>Blz. 3Wegwijsbrochure Editie 2015</p><p>Beeldmerk</p><p>Sinds 2010 maakt Borsbeek naast het wa-penschild ook gebruik van een logo, de B van Borsbeek staat hierin centraal. Het logo is opgebouwd uit twee kleuren, namelijk groen en blauw. Het groen staat voor de groene zone die Borsbeek zo koestert. Natuur, bomen, wandelpaden, het zijn allemaal belangrijke elementen die het gemeentebestuur wil verze-keren voor de toekomst. Het blauw staat dan weer voor de vele beekjes die door Borsbeek stromen. Samen creren ze een aangename plek, waar het goed is om wonen. Het logo staat vermeld onderaan deze pagina en maakt deel uit van de huisstijl.</p><p>College vanburgemeester &amp; schepenen</p><p>Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerende orgaan in een gemeente. Het is belast met het dagelijks bestuur van de gemeente en de uitvoering van de gemeenter-aadsbeslissingen. Het college vergadert elke maandag in het gemeentehuis. Deze verga-</p><p>deringen zijn niet openbaar. Het college neemt beslis-singen als een collegiale entiteit en is dan ook in zijn geheel verantwoordelijk </p><p>voor de genomen beslissingen. In Borsbeek bestaat het college uit de burgemeester, die het college ook voorzit, zes schepenen en de gemeentesecretaris. Die laatste maakt het ver-slag en zorgt ervoor dat de gemeentediensten de genomen beslissingen uitvoeren.</p><p>De burgemeester</p><p>Dis Van Berckelaer (BbA)</p><p>Louis Huybrechtsstraat 50</p><p>2150 Borsbeek</p><p>0475 96 05 10</p><p>burgemeester@borsbeek.be </p><p>Zitdag: maandag vanaf </p><p>19uur of na afspraak</p><p>Bevoegdheden: veiligheid, erediensten, Fort 3</p><p>De burgemeester is het hoofd van de ge-meente. Hij vertegenwoordigt de regering en de provinciale overheid bij de gemeente.</p><p>Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van wetten en besluiten van deze overheden. Samen met de burgemeesters van de vier an-dere gemeenten van de politiezone MINOS maakt hij deel uit van het politiecollege. Tevens is hij lid van de brandweerzone Rand samen met de 20 andere burgemeesters van deze zone.</p><p>Bestuur</p><p>MICHEL KEGELEERSKINESITHERAPIE</p><p>L. Janssensstraat 2 Borsbeek 03 366 13 68</p><p> Sportkin Massage &amp; revalidatie </p><p> Orthopedische geneeskunde</p><p>Op afspraak, ook huisbezoeken</p><p>BOR1</p><p>-14</p><p>CALYPSO JEANS </p><p>BOR1</p><p>-31</p><p>Jozef Reusenslei 30 Borsbeek 03 322 30 98 www.calypsojeans.be </p><p>Open van dinsdag tot vrijdag: 10-12 &amp; 14-18h Zaterdag: 10-17h</p></li><li><p>Blz. 4</p><p>3de schepenKristof Van de Velde(N-VA)</p><p>Rosekapellestraat 44</p><p>2150 Borsbeek</p><p>0477 96 82 78</p><p>kristof.van.de.velde</p><p>@borsbeek.org</p><p>Zitdag: maandag van 19 </p><p>tot 20 uur of op afspraak.</p><p>Bevoegdheden: onderwijs, jeugd, verenigingen</p><p>4de schepenJoris Heirbaut(BbA)</p><p>Manebruggestraat 230</p><p>2150 Borsbeek</p><p>0497 47 54 71</p><p>joris.heirbaut</p><p>@borsbeek.org</p><p>Zitdag: maandag van 19 </p><p>tot 20 uur of op afspraak.</p><p>Bevoegdheden: personeel, fi nancin</p><p>1ste schepenWalter Kiebooms(N-VA)</p><p>Breedveld 19</p><p>2150 Borsbeek</p><p>0474 96 96 00</p><p>walter.kiebooms</p><p>@borsbeek.org</p><p>Zitdag: maandag van 19 </p><p>tot 20 uur of op afspraak.</p><p>Bevoegdheden: mobiliteit, openbare werken, ruimtelijke ordening, sport, nutsvoorzienin-gen, groenvoorziening, tuinbouw</p><p>2de schepenKen Casier(N-VA)</p><p>Jan Goovaersstraat 8</p><p>2150 Borsbeek</p><p>0479 23 94 13</p><p>ken.casier@borsbeek.org</p><p>Zitdag: maandag van 19 </p><p>tot 20 uur of op afspraak.</p><p>Bevoegdheden: burgerzaken, communicatie, PR, informatie en informatica, Europese zaken, lokale economie</p><p>De burgemeester en de schepen houden geen spreekuur op maandagen wanneer de gemeenteraad plaatsvindt!</p><p>BOR1</p><p>-6</p><p>HuishoudtoestellenEigen hersteldienst alle merkenAan huis of in atelier</p><p>Lucien Hendrickxlei 24 BORSBEEKTel 03 825 51 77</p><p>Open: dinsdag tot vrijdag 10 tot 19h &amp; Zaterdag 10 tot 15h</p><p>www.elektrocroes.be</p><p>BOR1</p><p>-45</p><p>de Robianostraat 48 Borsbeekwww.smaakpaleisborsbeek.be</p><p>BOR1-52</p><p>Wenigerstraat 59 - Borsbeek</p><p>03 297 18 52</p><p>www.slagerij-jorssen.be</p></li><li><p>Blz. 5Wegwijsbrochure Editie 2015</p><p>5de schepenTom Verboven (Groen)</p><p>Frans Beirenslaan 71</p><p>2150 Borsbeek</p><p>0496 12 75 41</p><p>tom.verboven</p><p>@borsbeek.org</p><p>Zitdag: maandag van 19 </p><p>tot 20 uur of op afspraak</p><p>Bevoegdheden: bib, cultuur, recreatie &amp; feestelijk-heden, wijkwerking, milieu, rationeel energiever-bruik, herbebossing, marketing, noord-zuidwerking</p><p>6de schepenRita Schouppe-Moons(N-VA)</p><p>Sprinkhaanveldestraat 36</p><p>2150 Borsbeek</p><p>0487 24 13 90</p><p>rita.schouppe-moons</p><p>@borsbeek.org</p><p>Zitdag: op afspraak.</p><p>Bevoegdheden:OCMW, sociale zaken, an-dersvalide en minder mo-biele mensen, senioren- en welzijnsbeleid</p><p>Gemeenteraad</p><p>De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en bepaalt de hoofdpunten en de grote lijnen van het beleid. Het aantal ge-meenteraadsleden hangt af van het aantal in-woners. In Borsbeek zijn er 21 gemeenteraads-leden (inclusief burgemeester en schepenen). Deze leden worden om de zes jaar verkozen door de inwoners van de gemeente die min-stens 18 jaar zijn.</p><p>De gemeenteraad vergadert eenmaal per maand, uitgezonderd in de maanden juli en augustus. De vergaderingen zijn openbaar, be-halve als het over personen gaat. Iedereen mag de vergadering bijwonen, maar niet tussen-komen. De agenda wordt steeds gepubliceerd op de website. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter. Hij wordt bij-gestaan door de gemeentesecretaris die de notulen vastlegt.</p><p>Gemeenteraadscommissies</p><p>Voor bepaalde themas zijn gemeenteraads-commissies samengesteld. Deze commissies leggen zich toe op deelaspecten van het beleid waarvoor ze advies verlenen en voorstellen formuleren. In Borsbeek is er per schepen een commissie opgericht die handelt over alle bevoegdheden van die schepen en daarboven is er n verenigde commissie. Deze commis-sies zijn samengesteld uit raadsleden.</p><p>BOR1</p><p>-5</p><p>Schanslaan 89 I Borsbeek+32 (0) 474 18 78 61</p><p>BOR1</p><p>-29</p><p>Elektriciteit I Sanitair I Verwarming</p><p>Gespecialiseerd in nieuwbouwinstallaties </p><p>en totaalrenovatie</p><p>www.rinnelec.be</p><p>Doe jij het ook met een vakman?</p></li><li><p>Blz. 6</p><p>Staand van links naar rechts: </p><p>Peter Van Hoof, Raadslid Pro Borsbeek, August Van Putlei 122, 2150 Borsbeek, 0496 51 30 63, peter.van.hoof@tel-</p><p>enet.be - Resy Beets, Raadslid Vlaams Belang, Frans Beirenslaan 203, 2150 Borsbeek, 0497 26 16 23, 03 322 22 38, </p><p>vantieghem.henri@edpnet.be - Ann Coemans, Raadslid CD&amp;V, Georges De Grooflei 33, 2150 Borsbeek, 0498 61 26 45,</p><p>03 296 70 07, ann.coemans@telenet.be - Leo Vlaeymans, Raadslid CD&amp;V, Schanslaan 71, 2150 Borsbeek, 03 321 18 20,</p><p>leo.vlaeymans@telenet.be - Wendy Somers, Raadslid CD&amp;V, Schanslaan 58, 2150 Borsbeek, 0485 64 79 36, </p><p>wenkesomers@hotmail.com - Miche De Ceuster-Claessens, Raadslid N-VA, August Van Putlei 164, 2150 Borsbeek,</p><p>03 321 18 91, michedeceuster@hotmail.com - Kristine Goossens Raadslid N-VA, Manebruggestraat 196, 2150 Borsbeek, </p><p>kristinegoossens@hotmail.com - Peter Vindevogel, Raadslid Groen, Corluylei 85, 2150 Borsbeek, peter.vindevogel</p><p>@gmail.com - Geert Van de Laar, Raadslid BbA, August Van Putlei 129, 2150 Borsbeek, 0485 62 36 58, 03 366 69 47, </p><p>geertvandelaar@hotmail.com - Anita Van den Bulck, Raadslid N-VA, Wenigerstraat 61, 2150 Borsbeek, 0497 43 56 90,</p><p>anitavdbulck@hotmail.com - Rita Verdickt, Raadslid BbA, August Van Putlei 176, 2150 Borsbeek, 0486 87 69 32, </p><p>03 321 38 76, dirk.rita@telenet.be - Ilse Verbeeck, Raadslid N-VA, Jozef Reusenslei 160, 2150 Borsbeek, 03 290 72 37, </p><p>ilse.verbeeck6@telenet.be</p><p>Zittend: het college van burgemeester en schepenen (voor contactgegevens zie blz. 3-4 en 5) - 4de van links = </p><p>waarnemend secretaris Marijke Janssen - In het midden = Michal Vermeiren, Voorzitter gemeenteraad (N-VA), </p><p>Verbindingslaan 45, 2150 Borsbeek, 0494 43 11 05, michaelvermeiren@telenet.be</p><p>Niet op foto: Lucienne Bogaerts, raadslid Vlaams Belang, Corneel Smitslei 1/gel 2150 Borsbeek, 0497 26 38 06, </p><p>lucienne.bogaerts@telenet.be</p><p>Gemeenteraad in zitting van 15/9/2014</p><p>Kantoor Borsbeekde Robianostraat 4 03 320 27 00</p><p>BOR1</p><p>-21</p><p>BOR1</p><p>-49</p><p>Keurslagerij WYDOOGHE</p><p>de Robianostraat 18Borsbeek</p><p>03 321 50 73</p><p>www.keurslager-wydooghe.be</p><p>ELEKTRICITEITSWERKENBRUYNSEELS</p><p>ElektriciteitswerkenVideofonie Parlofonie</p><p>Akkerdonkstraat 452150 BorsbeekGsm 0496 84 48 75bruynseelsrudi@gmail.com BO</p><p>R1-2</p></li><li><p>Blz. 7Wegwijsbrochure Editie 2015</p><p>Adviesraden</p><p>De adviesraden adviseren het gemeentebestuur bij zijn beleid. Advies kan worden gegeven op initiatief van de adviesraad of op vraag van het bestuur. Elke adviesraad heeft een duidelijk afgebakend werkterrein zoals milieu-, jeugd-, sport- en culturele zaken, . Het gemeen-tebestuur neemt kennis van deze adviezen en houdt hier (wanneer mogelijk) rekening mee, vooraleer een defi nitieve beslissing te nemen.</p><p>In een adviesraad zit een aantal vertegenwoor-digers van verenigingen of belangengroepen, en in sommige gevallen ook genteresseerde inwoners die vanuit hun achtergrond goed geplaatst zijn om advies te geven over het onderwerp in kwestie.</p><p> Beheersorgaan GC De Archipel en de bib Voorzitter: Nicole Keppens Cultuurraad Voorzitter: Sandra Jansen Feestcomit Voorzitter: Patrick Van Rompaey GeCoRo (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) Voorzitter: Frans Neyens</p><p> Gezondheidsraad Voorzitter: Rita Schouppe-Moons Jeugdraad Voorzitter: Joren Van de Vondel Middenstandsraad Voorzitter: Geert Dieltjens Milieuraad Voorzitter: Bart Francq GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikke- lingsSamenwerking) Voorzitter: Luc Kegeleers Sportraad Voorzitter: Hans Christiaens Seniorenraad Voorzitter: Betty Janssen</p><p>OCMW-raad</p><p>Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) wordt bestuurd door een raad voor maatschappelijk welzijn. De voornaam-ste opdracht van het OCMW is het welzijn van de burgers bevorderen.</p><p>In Borsbeek bestaat deze raad uit negen raads-leden, zij duiden onderling de voorzitter aan. De raadsleden worden om de zes jaar voorge-dragen door de rechtstreeks verkozen ge-meenteraadsleden. Net als de gemeenteraad vergadert deze raad minstens tienmaal per jaar, gewoonlijk op de tweede dinsdag van de maand.</p><p>BOR1</p><p>-16</p><p>Afspanning DE VALK</p><p>L e o B e r t e n sJozef Reusenslei 2 (Kerkplein) - Borsbeek</p><p>Te l 0 3 3 6 6 2 6 3 6</p><p>D o r p s h e r b e r gR e s t a u r a n t</p><p>Dagelijks geopend</p><p>vanaf 10 uur</p><p>n v</p><p>BOR1</p><p>-20BO</p><p>R1-20</p><p>J. Reusenslei 58 - Borsbeek - 03 321 87 32www.lingeriemara.be</p><p>Ma tot Vrij 10 - 12.30 &amp; 13.30 - 18u. - Zat 10 - 17u. - Woe gesloten</p></li><li><p>Blz. 8</p><p>kwaliteit en organisatie van de gemeentelijke diensten en ook de interne communicatie. Het team adviseert het bestuur over belangrijke dienstoverschrijdende dossiers op het vlak van personeelsbeleid, financieel beheer en organi-satie. Het managementteam is samengesteld uit de secretaris, de financieel beheerder en de afdelingshoofden.</p><p>Managementteam</p><p>Zowel het gemeentebestuur als het OCMW be-schikt over een managementteam. Het team zorgt voor de cordinatie tussen de diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoe-ring en de beleidsevaluatie. Het management-team bewaakt de eenheid in de werking, de </p><p>Staand van links naar rechts: Miche De Ceuster-Claessens, N-VA, August Van Putlei 164, 2150 Borsbeek, 03 321 18 91, </p><p>michedeceuster@hotmail.com - Jan Van Tiggelen, CD&amp;V, Singel 60, 2150 Borsbeek, jan.vantiggelen@telenet.be - </p><p>Franois Pals, BbA, Jozef Reusenslei 118, 2150 Borsbeek, 0477 86 00 58, francois.pals@skynet.b...</p></li></ul>