informaciÓ de retallades

Download INFORMACIÓ DE RETALLADES

Post on 03-Jun-2015

3.030 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Us recomano la lectura

TRANSCRIPT

 • 1. EL DARRER ATAC ALS SERVEIS PBLICS

2.

 • Mesures anunciades desprs de les eleccions generals
 • S'introduir una taxa sobre les receptes mdiques per desincentivar abusos.
 • S'estudiar imposar un recrrec al preu de la gasolina.
 • S'apujaran les matrcules universitries.
 • S'apujar el preu del transport pblic.
 • Es continuaran apujant les tarifes de l'aigua.
 • Una reducci de les retribucions dels empleats pblics.

3. SANITAT Implantaci d un tiquet moderador, que suposa un cobrament per recepta de medicament. s a dir, s implanta el COPAGAMENT.A ms, pocs dies desprs, el Conseller de Salut, anuncia una proposta de reforma del sistema sanitari per tal que els ciutadans, a partir d un nivell de renda, hagin de contractarobligatriamentuna plissa de salut. Alg creu que no volen PRIVATITZAR la sanitat? 4. EDUCACI Privatitzaci dels serveis pblics. Contractant personal extern en format becaris cobrant menys utilitzant fundacions privades de la banca.http://www.empiezaporeducar.org/ s a dir, s implanten criteris empresarials i no educatius.A darrera hi ha la Caixa i el Banc Santander amb el Sr Botin al davant. Alg creu que no volen PRIVATITZAR leducaci? 5. CONSELLER DE SALUT B o i Ruiz i Garcia : ha estat Director General i desprs President de la patronal de mtues catalana (Uni Catalana d Hospitals) en els darrers 17 anys. Sou oficial (sense dietes): 108.576,84 SECRETRIA GENERAL DE SALUT Roser Fernndez Alegre : Directora General de la patronal de mtues de 2008 a 2010. Actual membre de la Comissi d Economia de la Salut del Collegi d Economistes de Catalunya i collaboradora docent d ESADE. Sou oficial (sense dietes): 84.078,50 DIRECTOR GERENT DE L ICS Joaquim Casanovas i Lax : Director Assistencial de la Corporaci de Salut del Maresme i la Selva de 2006 a 2011. Sou oficial (sense dietes): 110.868,24 6. CONSELLERA DEDUCACI RIGAU, OLIVER IRENE :Ha estat mestre per des de lany 80 que noms visita les aules per fer turisme Sou oficial (sense dietes): 108.576,84 SECRETRIA PERSONAL Marta Barquero Lisn: La secretria de la Irene Rigau t un plus casi igual que un mestre 25.813,80 Euros 7. TRANSPORT PBLIC, AUTOPISTES I BENZINA Pujada del tram autonmic de l impost sobre hidrocarburs. Pujada de les taxes de les autopistes. Tamb pujaran les tarifes del transport pblic. Per es mantenen les indemnitzacions per despeses de viatge i desplaaments, dels diputats del Parlament de Catalunya (a banda de cotxes oficials): Resident a Barcelona ciutat o als municipis de l anterior rea Metropolitana 21.605,22 Resident fora dels municipis anteriors i fins 80 km. de BCN 28.090,02 Resident entre 81 i 190 quilmetres de Barcelona 30.156,56 Resident a ms de 191 quilmetres de Barcelona 30.411,92 8. EDUCACI Pujada de les taxes universitries. Aquest curs s incrementaren en un 7,6% i es continuaran pujant. Per es continua subvencionant a les ESCOLES D LIT amb diner pblic. Mentrestant baixen el sou el professorat AIGUA Pujada del cnon de l aigua. A l octubre ja s aplic un augment del 8,5% i es prepara un altre del 10% pel 2012. El tecncrata MONTI a Itlia ja ha decidit privatitzar-la 9. I EN CANVI . No s aborda el problema del frau fiscal i l economia submergida.(ms de 40.000 milions d euros) S aturen, per exemple, les propostes d instaurar l impost sobre la banca. (que aportarien uns 592 milions d euros) Es suprimeix l impost de successions (que pagant-lo noms les 500 famlies ms riques suposaria uns ingressos de 611 milions d euros) AIX S:Es planteja un nou atac per destruir els serveis pblics: segons el Govern, suposar un estalvi de 855 milions o860 o 625 milions d euros 10. Abans de les eleccions, el Govern deia Adoptarem mesures concretes per dignificar i recuperar el prestigi professional i social de totes les treballadores i els treballadors del sector pblic de Catalunya D esprs de les darreres eleccions 11. 12. En declaracions del President: ELS TREBALLADORS PBLICS HAURAN DE FER UN ALTRE SACRIFICI. AQUESTS AJUSTAMENTS SUPOSARAN UNA REDUCCI DELS SOUS DELS EMPLEATS PBLICS ENTRE UN 1% I UN 3%. A MI TAMB MHAN REDUIT EL SOU I NO EM QUEIXO. 13. Sous Presidents Autonmics Elaboraci: UGT 14. Sous Ex-Presidents Generalitat Llei 6/2003 de lestatut dels expresidents de la Generalitat. Article 2.Assignaci mensual El 80% de la retribuci mensual que correspon a lexercici del crrec de president o presidenta de la Generalitat. (115.224) Article 3.Pensi vitalcia Als 65 anys, rebran una pensi de jubilaci vitalcia equivalent al 60% de la retribuci mensual que correspon a lexercici del crrec de president o presidenta de la Generalitat. (86.418) Article 5.Pensi de viduitat El cnjuge vidu t dret a pensi vitalcia equivalent al 50% de la retribuci mensual que correspon a lexercici del crrec de president o presidenta de la Generalitat. 15. Altres mitjans per Ex-Presidents Generalitat

 • A ms, disposaran de:
 • Tres llocs de treball adscrits al seu servei, amb dedicaci especial, assimilats respectivament a efectes retributius a un nivell 30 i dos nivells 22, que seran provets, a proposta seva, mitjanant el sistema de lliure nomenament.
 • Una dotaci pressupostria per a despeses d'oficina, atencions de carcter social i, si s'escau, despeses per al lloguer d'immobles, en la quantia que estableixi anualment la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
 • Un autombil de representaci amb xofer, proporcionats pel Departament de la Presidncia de la Generalitat de Catalunya.
 • Els serveis de seguretat necessaris per al desenvolupament de les seves funcions.

16. RETALLADES EN PRIVILEGIS 17. - Suspensi del Fons dAcci Social (temporalment?) - Revisi dels ajuts al menjar i establiment de mesures de flexibilitat de lhorari - Modificaci dels dies dassumptes personals - Supressi dels dies addicionals de vacances (premis per antiguitat) - Modificaci de la retribuci durant el primer any de reducci de jornada per tenir cura de fills 18. RETALLADES EN NOMBRE DE PERSONAL 19. No aprovaci de nova oferta docupaci pblica per al 2012 i suspensi de lexecuci de les ofertes pbliques aprovades i no convocades. La mitjana interdepartamental dinterins s dun 40% Revisi de les places ocupades per personal inter en serveis no finalistes ni essencials* *Nota del traductor: altrament dit ERO 20. Distribuci Treballadors Catalunya Elaboraci: UGT 21. Percentatge de treballadors pblics sobre total treballadors Elaboraci: UGT 22. RETALLADES EN RETRIBUCIONS 23. Pes salaris treballadors pblics sobre total treballadors Elaboraci: UGT Un 26% cobra 1000 o menys 24. Disminuci retribucions La variaci de lIPC anual s, actualment, del 3,1% a Catalunya. Una congelaci dels sous, suposaria doncs ja, una reducci del SOU REAL en un 3,1% Per tant, com que es plantejava una reducci dels sous entre l1% i el 3%, nhi hauria prou amb una congelaci daquests per aconseguir-ho. 25. Disminuci retribucionsElaboraci: UGT 26. Disminuci SALARI REAL (IPC 3,1%) Elaboraci: UGT 27. ALTERNATIVES POSSIBLES 28. Propostes per retallar lAdministraci VIP Salari mxim interprofessional de 5000: Proposem un salari mxim de 5000 bruts mensuals que afectaria a un mnim de 1.600 alts crrecs. 29. Propostes per retallar lAdministraci VIP Reducci dexternalitzacions: La Generalitat disposa de recursos humans propis qualificats per realitzar moltes de les feines que ara mateix sestan externalitzant en empreses privades. Estalvi estimat: 300 milions deuros 30. Propostes per retallar lAdministraci VIP Supressi indemnitzacions per assistncia a rgans collegiats: Ens hem de replantejar el pagament a alts crrecs per assistir a reunions dorganismes. 31. Propostes per retallar lAdministraci VIP Reducci de la despesa en dietes: Proposem situar un topall mxim perqu les dietes no superin el 5% de les retribucions brutes anuals dels alts crrecs. Actualment aquest topall es troba en el 30%, de manera que les dietes acaben esdevenint complements salarials. 32. Propostes per retallar lAdministraci VIP Incompatibilitat dalts crrecs Com marquen els articles 3 i 4 de la Llei 13/2005. Actualment molts alts crrecs no respecten la dedicaci exclusiva a lAdministraci i, per exemple, es dediquen a la docncia durant la jornada laboral.