iedereen kan meedoen. iedereen doet mee!

Download Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee!

Post on 31-Dec-2016

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Maatschappelijke ondersteuning in twente

  iedereen kan meedoen.iedereen doet mee!

  streefbeeld 2017In Nederland heeft iedereen volop kansen. Kansen om zich te ontwikkelen, kansen op werk, op prettig wonen en op een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding. Sommige mensen hebben ondersteuning nodig om deze kansen te benutten. Vanwege een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking. Zij kunnen daarvoor een beroep doen op de AWBZ. In 2014 gaat dit naar verwachting veranderen. Dan worden de gemeenten verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van deze groep mensen.

  Om zich tijdig hierop voor te bereiden hebben de 14 Twentse gemeenten het initiatief genomen om met clinten, belangenorganisaties, welzijnsorganisaties, sport- en zorgaanbieders, wethouders, raadsleden en ambtenaren te onderzoeken hoe de vernieuwing van maatschappelijke ondersteuning in Twente op een zinvolle en werkbare manier vorm kan krijgen. Het resultaat van deze zoektocht is het streefbeeld Maatschappelijke Ondersteuning in Twente 2017, inclusief de acties die nodig zijn om dit streefbeeld te bereiken. Het streefbeeld en de acties zijn met een groot aantal betrokkenen tot stand gekomen en inmiddels door velen onderschreven. Het komt er nu op aan om vanuit deze bundeling van krachten er voor te gaan zorgen dat iedereen in Twente mee kan doen en dat iedereen meedoet!

  Dit boekje is bestemd voor mensen die ondersteuning nodig hebben om zich te kunnen redden in het dagelijks leven en voor iedereen die met hen te maken heeft of krijgt: bestuurders, raadsleden, ambtenaren, professionals in zorg en welzijn, vrijwilligers, familieleden, vrienden, buren en kennissen.

 • PROFESSIONELE ZORGEN ONDERSTEUNING

  - Collectief/individueel

  EIGEN KRACHT

  EIGEN SOCIALE NETWERK

  ALGEMENE VOORZIENINGEN

  Afweging:Ondersteuningsvraag en

  te boeken resultaat

  FamilieMantelzorgers,

  Vrijwilligers,Verenigingen, Kerk,

  Zorgaanbieders, et cetera

  2017

  www.wmotwente.nlONDERSTEUNINGS-

  VRAAG

  ? IEDEREEN KAN MEEDOEN.IEDEREEN DOET MEE!MaatschappelijkeparticipatieEn MO-regisseurNONDERSTEUNINGSPLANKEUKENTAFELGESPREK

  BURGER

 • ColofonUitgave juni 2012, gemeenten regio Twente: Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden

  ISBN/EAN 978-90-810508-7-6

  Redactie, productie, grafische vormgeving KaapZ

  Fotografie Pag 1 en voorkant omslag: flickr.com, ThisParticularGreg - Pag 6: flickr.com, risastla - Pag 9, 43, 53: Zorgboerderij Erve Knippert - Pag 12: flickr.com, Tooele Gun Club - Pag 18: flickr.com, Matt Preston - Pag 22: flickr.com, y Perfecto Insecto - Pag 26, 38, 44: Shutterstock - Pag 31: flickr.com, y ReneS -Pag 32, 34: iStockphoto - Pag 37: Regio Twente - Pag 28, 40, 48, 49, 50, 51, 52: Gemeente Hengelo - Pag 10, 17, 54, 56, 64, achterkant en binnenkant omslag: Rolf Resink (KaapZ)

  Drukwerk AD Druk, Zeist

  Vanuit de gedachte dat maatschappelijke ondersteuning het best gestalte krijgt vanuit een zo breed mogelijk gedragen streefbeeld, zijn wij een groot voorstander van een brede verspreiding van dit boekje. Iedereen in Twente is dan ook vrij om de inhoud veelvuldig te kopiren, openbaar te maken en te gebruiken. Daarbij stellen wij het op prijs de bron duidelijk en herkenbaar te vermelden.

  Meer exemplaren van dit boekje zijn te bestellen bij:Regio TwenteProjectsecretariaat Wmo Postbus 14007500 BK EnschedeE: info@regiotwente.nlT: 053 487 6543

  Kijk voor meer informatie op: www.wmotwente.nl

  Volg ons op twitter: www.twitter.com/wmotwente of via #wmotwente

  Maatschappelijke Ondersteuning in Twente

  Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee!

  Streefbeeld 2017

 • InhoudsopgaveVoorwoord 7Inleiding 11In vogelvlucht: Geschiedenis maatschappelijke ondersteuning in Twente 19Kern van de Wmo: Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! 23Enkele cijfers 23

  Deel I 27Streefbeeld 2017: Maatschappelijke ondersteuning in Twente

  Maatschappelijke ondersteuning in Twente 2017: 29Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee!

  Thema I 32Op eigen kracht

  Thema II 34MO past als een maatpak

  Thema III 38MO-netwerken in buurt en wijk

  Thema IV 40De gemeente als regisseur

  Deel II 45Op weg naar 2017. Hoofdlijnen van de uitvoering

  Op weg naar Maatschappelijke Ondersteuning in Twente 2017 46

  Opdracht 1 48MO-vragers als vertrekpunt

  Opdracht 2 49 Organisatie van de toeleiding

  Opdracht 3 50Inkoop MO-activiteiten

  Opdracht 4 51Ontwikkeling nieuwe samenwerkingsvormen

  Opdracht 5 52Regionale ondersteuning van lokale uitvoering

  Deel III 57Acties

 • 6 - Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 7

  Voorwoord

  Oons Twente: met mekoar en veur mekoar

  Beste lezer,

  In Nederland heeft iedereen kansen. Kansen om zich te ontwikkelen, kansen op werk, op prettig wonen en op een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding. Het kunnen benutten van deze kansen is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Vanwege lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen heeft een groep mensen hierbij ondersteuning nodig. Van familie, van buren, vrienden of kennissen. Soms missen zij deze steun in hun omgeving of zijn hulpmiddelen en professionele begeleiding noodzakelijk. Dan kunnen zij een beroep doen op de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), met als doel zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. De groep mensen waar we het over hebben, zijn mensen met hersenletsel, geheugenverlies, blindheid, doofheid of mensen die om een andere reden niet voldoende zijn toegerust om zich in deze samenleving zonder ondersteuning te redden.De verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van deze mensen gaat de komende jaren over naar gemeenten. Dit gaat gepaard met bezuinigingen. Als 14 Twentse gemeenten staan we dan ook voor de opgave om met minder middelen de juiste maatschappelijke ondersteuning te geven aan mensen die daar behoefte aan hebben. Daarvoor is samenwerking nodig. Onderling, met de mensen om wie het gaat en met de organisaties die maatschappelijke ondersteuning (kunnen) bieden. Ieders ervaring en expertise is hard nodig om tot vernieuwing te komen. Daarom hebben we als 14 Twentse gemeenten het initiatief genomen om met clinten, clintenbelangenorganisaties, welzijn-, sport- en zorgaanbieders, wethouders, raadsleden en ambtenaren 2,5 dag in Boekelo bij elkaar te komen om een

 • 8 - Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 9

  Wie al leen loopt raakt de weg kwijt

  gezamenlijk streefbeeld te formuleren voor de vernieuwing van de maatschappelijke ondersteuning in Twente. Met 2017 als stip op de horizon. Dit streefbeeld hebben we vervolgens in een bijeenkomst in Goor aan 350 andere betrokkenen voorgelegd, die het van harte onderschrijven.Dit boekje schetst dit streefbeeld, alsof we het al hebben gerealiseerd. Het laat daarmee de uitdagingen zien waar we met elkaar de komende jaren voor staan: Het creren van bewustzijn bij alle burgers van Twente dat zij mee verantwoordelijk zijn, dat iedereen mee kan doen. De vernieuwing van de toeleiding naar en de aanbieding van ondersteuning. De ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsvormen tussen mantelzorgers, vrijwilligers, verenigingen en professionele zorgaanbieders op wijk en buurtniveau. En de bundeling van budgetten, de stimulering van innovatie en beperking van de overhead. De betrokkenheid vanuit alle geledingen en de grote overlap in ideen van wat nodig is, zien wij als de kracht van het streefbeeld Maatschappelijke Ondersteuning in Twente 2017. We staan aan het begin van een spannende expeditie, waarin we met elkaar nog onbekende gebieden zullen betreden. We hebben er alle vertrouwen in dat we er met elkaar in Twente in slagen dat, iedereen die aangeeft daar behoefte aan te hebben, de juiste ondersteuning krijgt. Passend bij zijn of haar specifieke situatie. Wij zetten ons er in elk geval voor in om de positieve energie die is ontstaan, voor Twente vast te houden en te benutten.

  Namens het bestuurlijk cordinatorenoverleg van de veertien Twentse gemeenten,

  Jan BinnenmarsWethouder Zorg, gemeente Twenterand

 • 10 - Maatschappelijke ondersteuning in Twente Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! - 11

  InleidingOp 8, 9 en 10 maart 2012 kwamen op initiatief van de 14 Twentse gemeenten circa 90 mensen bijeen in Boekelo. Het was een gemleerd gezelschap, dat bestond uit clinten, vrijwilligers en mantelzorgers, ambtenaren en bestuurders van de 14 gemeenten en bestuurders en medewerkers van verenigingen, zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, verzekeraars en instellingen op het gebied van onderwijs- en werk en inkomen. Zij kwamen samen om te verkennen hoe zij met elkaar de vernieuwing van de maatschappelijke ondersteuning in Twente het beste vorm kunnen geven voor mensen met een beperking(en) in hun functioneren. Het resultaat van deze intensieve en inspirerende ontwerpbijeenkomst heeft u in handen. Het streefbeeld Maatschappelijke Ondersteuning in Twente 2017 bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft op hoofdlijnen de maatschappelijke ondersteuning (MO) in Twente alsof het 2017 is. Hoe is dan op lokaal en op regionaal niveau de maatschappelijke ondersteuning georganiseerd? Deel twee, getiteld Op weg naar vernieuwing van maatschappelijke ondersteuning in Twente bevat de belangrijkste opdrachten, die ervoor zorgen dat de geformuleerde ambities ook realiteit worden.

  Begeleiding in Twente noemen we vanaf nu Maatschappelijke Ondersteuning (MO)

  De vijf opdrachten zijn:1. MO-vragers als vertrekpunt2. Organisatie van de toegang 3. Inkoop MO-activiteiten4. Ontwikkeling nieuwe samenwerkingsvormen5. Regionale ondersteun

Recommended

View more >