i. uluslar arasi entelektüel sermayenİn ölçülmesİ ve raporlanmasi sempozyumu

Click here to load reader

Download I. ULUSLAR ARASI ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİ VE RAPORLANMASI SEMPOZYUMU

Post on 16-Jan-2016

52 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

I. ULUSLAR ARASI ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİ VE RAPORLANMASI SEMPOZYUMU. İŞLETMELERİN PİYASA DEĞERİNİN GERÇEĞE UYGUN ŞEKİLDE SUNULMASI İÇİN FİNANSAL RAPORLARIN DİPNOTLARINDA ENTELEKTÜEL SERMAYE UNSURLARININ KULLANIMI Öğr. Gör. M. A. İbrahim SARIAY Aksaray Üniversitesi. ÇALIŞMANIN AMACI - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • LETMELERN PYASADEERNN GEREE UYGUN EKLDE SUNULMASI N FNANSAL RAPORLARIN DPNOTLARINDA ENTELEKTEL SERMAYE UNSURLARININ KULLANIMI

  r. Gr. M. A. brahim SARIAY Aksaray niversitesi

 • ALIMANIN AMACI

  Bilgi kullanclarnn kararlarn deitirebilecek bir etkiye sahip olan entelektel sermaye unsurlarnn, finansal raporlarn dipnotlarnda sunulmas gerekliliini ortaya koymak.

 • ENTELEKTEL SERMAYE VE UNSURLARI Entelektel Sermaye KavramBasit bir ifade ile entelektel sermaye, iletme tarafndan deere dntrlebilen bilgidir.

 • Bir baka tanma gre;

  unsurlarndan oluan bir bileendir.

  Entelektel sermaye deerinin ise, iletmenin piyasa deerinden defter deerinin kartlmasyla hesaplanabilecei ifade edilmektedir.

 • nsan Sermayesi letme alanlarnn bireysel olarak kendilerine verilen grevleri yerine getirebilmeleri iin sahip olduklar bilgilerin, yeteneklerin ve yaratclk zelliklerinin bir arada toplam halidir.

 • Yapsal SermayeYapsal sermaye kapsad farkl bileenlerden dolay;

  olarak gruplandrlabilir.

 • Yapsal sermaye entelektel mlkiyete konu olan unsurlar ve altyap varlklar eklinde bir ayrmla aadaki gibi sralanabilir;

 • Entelektel Mlkiyete Konu UnsurlarAltyap VarlklarPatentlerYnetim felsefesiTelif haklar rgt kltrDizayn haklar Ynetim sreleriTicari srlarBilgi sistemleriTicari amblemlerA sistemleriHizmetle ilgili amblemlerFinansal ilikiler

 • Mteri SermayesiMteri sermayesi, mteri ilikilerinin deeri ve bu deerin iletmeye olan katks olarak ifade edilmektedir.

 • Mteri sermayesinin unsurlar aadaki gibi sralanabilir;

  Markalar, Mteriler, Mteri Sadakati, letme Ad, Datm Kanallar, le lgili birlii, Lisans Anlamalar, Szlemeler, Franchising Anlamalar.

 • ENTELEKTEL SERMAYE UNSURLARI

  nsan SermayesiYapsal SermayeMteri SermayesiKnow-howerefiyeMarkalarEitimPatentMteri Tatminiletiim ve MotivasyonYnetim FelsefesiSipari TatminiMesl. Yeterlilik, DeerlerrenmeDatm KanallarGiriimcilik, YaratclkDizaynlar, SrlarBirikmi SiparilerLiderlikletme Kltrbirlikleri DeerlendirmesiBilgi SistemleriLisans AnlamalarBilgi ve RekabetFinansal likilerSzlemeler

 • FNANSAL RAPORLARIN GEREE UYGUN EKLDE SUNUMU VE FNANSAL RAPORLARIN DPNOTLARINDA ENTELEKTEL SERMAYE UNSURLARININ KULLANIMI

 • Trkiye Muhasebe Standartlar, iletmelerin finansal tablolarnn kabul ve lmnde yer alan drt kabul grm kritere gven duymaktadr.

 • Entelektel sermaye ksmen yeni bir kavram olduu iin ve nasl llecei ile ilgili genel bir kabul olmadndan dolay, ou entelektel sermaye unsuru, aadaki kriterleri salamakta yetersiz kalmaktadr.

 • ALIMANIN DAYANAK NOKTALARI

 • Finansal tablolarn kullanclara yararl olabilmesi iin aadaki drt niteliksel zellie sahip olmas gerekir:

 • Microsoft 2000 Yl 2. eyrei BilanosuKISA VADEL YATIRIMLAR22 Milyar $UZUN VADEL YATIRIMLAR23 Milyar $

  KISA, UZUN VADEL BORLAR VE Z KAYNAKLAR TOPLAMI

  45 Milyar $

  Hisse Senetlerinin Piyasa Deeri 600 Milyar $AKTF = PASF = 45 Milyar $

 • Defter deeri 45 miyar $

  Piyasa deeri 600 milyar $

  Bilano geree uygun sunumdan olduka uzak.

  Uygulanabilir TFRS ler, lmde gvenilirlik Dorulanabilirlik

  Uygulanabilir TFRSler ve bu iki kritere gre, entelektel sermaye bilaoda sunulamaz.

  eliki

 • Bu byk elikiyi ortadan kaldrabilmek iin, yine TMS 1 Finansal Tablolarn Sunuluu Standardna bavurmakta yarar vardr.

  TFRS ler, gerektiinde ek aklamalarla birlikte uygulandnda, geree uygun sunuu salad varsaylr.

 • Bu varsayma gre, entelektel sermaye unsurlar finansal raporlarn dipnotlarnda yer alabilecektir.Bu unsurlarn tespit edilip, finansal raporlarn dipnotlarnda gsterilmesi, geree uygun sunum ve standart kriterleri arasnda meydana gelen elikileri de ortadan kaldracaktr.

 • Finansal Raporlarda Dipnotlar Dipnotlar, metinsel aklamalar ve muhasebeletirme kriterlerini salamayan kalemlerle ilgili bilgiler salar. TFRS kriterlerine gre entelektel sermaye unsurlar, muhasebeletirme kriterlerini tam olarak salayamamaktadr.

  TFRS gereince finansal raporlarn geree uygun ekilde sunulmas iin, muhasebeletirme kriterlerini salayamayan bu unsurlar dipnotlarda sunulmaldr.

 • 44 No lu dipnotta ve finansal durum tablosunun 29 No lu dipnotunda; mali tablolar nemli lde etkileyen ya da mali tablolarn ak, yorumlanabilir ve anlalabilir olmas asndan aklanmas gerekli olan dier hususlar, yer almaktadr. Buna gre;

 • Microsoft 2000 Yl 2. eyrei BilanosuKISA VADEL YATIRIMLAR22 Milyar $UZUN VADEL YATIRIMLAR23 Milyar $KISA, UZUN VADEL BORLAR VE Z KAYNAKLAR TOPLAMI

  45 Milyar $

  Hisse Senetlerinin Piyasa Deeri 600 Milyar $AKTF = PASF = 45 Milyar $44 Nolu Bilano DipnotuEntelektel sermaye = 555 Milyar $

 • SONU VE NERLERSonu olarak almada, entelektel sermayenin ve entelektel sermaye unsurlarnn 44 No lu dipnotta gsterilmesi gereklilii ortaya konulmutur.

 • LGNZ N TEEKKRLER

View more