i spring suite 6.2.0

Download I spring suite 6.2.0

Post on 01-Jul-2015

77 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Vng Quc tK37.103.503SPRING SUITE 6.2.0CNG C H TR TO BI GING CHOMS-POWERPOINTiSpring Suite 6.2.0 - Cng c h tr to bi ging in t cho MS PowerPointVi phin bn mi nht vi nhiu ci tin ni bt, IP6.2 ang tha mn cxu th cc chun bi ging in t hin i h tr a phng tin ngoi tuynln trc tuyn nh hin nay.

2. V do y l mt PlugIn tch hp trc tip nn ngi dng MS PowerPoint(PP) li c thm mt cng c ht sc hu dng tng cng sc mnh chocc bi trnh chiu ca mnh.Chng trnh tng thch vi hu ht cc phin bn Windows v Office hinnay (khi ti IP6.0 v cn lu tnh tng thch vi version Windows no mmnh ang dng)I. im mi ca IP6.0:1. Ci thin ng k tnh nng ng gi sn phm theo dng EXE (t ng)hay Flash 10 xut bn trc tuyn gi bi ging in t (BGT) bng theothc FTP hay Email.2. Gi li hu nh ton din nguyn mu cc hiu ng m bn thit k trnSlide trnh din ca PP file kt qu ng gi.3. H tr ng gi BGT theo cc chun mi nht hin nay nh SCROM 1.2,SCROM 2004, AICC rt tin dng cho vic chia s trc tuyn.4. Chc nng QuizMaker tch hp h tr to cc mu bi tp tng tc thcnghim a dng v phong ph.iSpring Suite 6.2.0 - Cng c h tr to bi ging in t cho MS PowerPointII. Gi khai thc:1. Sau khi ci t IP6.0 s tch hp thm thanh cng c v menu tng tctrc tip trn giao din PP.2. M bi ging cn x l > nhp nt Quick Publish tin hnh ng ginhanh bi trnh din theo chun mc nh ca chng trnh.3. Nhp nt Publish tu bin li cc thng s trc khi ng gi, trn hp 3. thoi Publish to Flash gm c 4 phn tnh nng chnh: Web, CD, IspringOnline (kh ging cc phin bn iSpring Presenter trc) v th LMS (h trvic ng gi bi trnh din theo cc chun bi dy trc tuyn Online minht hin nay).4. Khai thc mt s chc nng chnh trn cc th lnh tng tc:4.1/ Th General h tr cc tu chn v: loi giao thc ng gi (trc tip lnmy, FTP, email), ni lu kt qu xut, la chn cc kiu mu ng gi(Player Template), la chn dng ng gi cho tp tin kt qu (Flash Output:ng gi kiu HTML, EXE, dng Video SWF hay nn Zip).iSpring Suite 6.2.0 - Cng c h tr to bi ging in t cho MS PowerPoint4.2/ Th Playback and Navigation: bao gm cc tu chn v thit lp ch trnh din, hiu ng, s dng bn phm v tr chut trn tp tin kt qu xut(khuyn co nn ch mc nh c hiu qu cao nht).4.3/ Th Compression: qui c ch nn cc i tng a phng tin ikm khi ng gi bi trnh din (hnh nh, m thanh v Video), chng trnha ra cc mc ngh ti u khc nhau vi nhu cu ng gi nh xut lnweb, chy trn my, ghi ra CD (ng vi cc mc m dung lng file dliu kt qu s khc nhau tng ng).4.4/ Th Advanced: cc tu chn cao cp khc v kch thc khung hnh, ch h tr phin bn Flash, JavaScript v mt s h tr hiu ng a phng 4. tin khc trn tp tin kt qu.4.5/ Th Protection: cho php a thm cc thng tin c nhn ring t v thitlp ch bo mt cho tp tin ng gi (a vo logo hin th, a ch trangweb v mt khu bo v cho file trnh din ng gi).iSpring Suite 6.2.0 - Cng c h tr to bi ging in t cho MS PowerPoint4.6/ Th Learning Course: h tr cc nh dng co cp cho tp tin kt qukhi mun ng gi thnh cc chun bi ging Online hin nay nh SCROM1.2, SCROM 2004, AICC.5. Nt cng c Record Audio: h tr vic ghi m trc tip vo tp tin biging ng gi (yu cu phi trang b Micro).+ M bi ging PowerPoint cn x l, nhp nt Record Audio trn thanhcng c IP6.0.+ Nhp nt Start Record mu , tin hnh trnh din v ghi m tng ng. 5. iSpring Suite 6.2.0 - Cng c h tr to bi ging in t cho MS PowerPoint* Lu : Khi nhp chut vo Start record bn bt u tin hnh ghi m tngbc cho tht n khp vi ni dung bi trnh din (kt hp vi nt NextAnimation v Next Slide) cho n ht bi, khi kt thc chng trnh s t nglu km file Audio m bn va tin hnh ghi m vo tp tin trnh din (fileaudio ny ch c tc dng khi bn ng gi bi Powerpoint tht s).6. Nt cng c Record Video: bn c th nh km thm hnh nh tng tc cachnh mnh mt gc nh pha trn ca tp tin bi ging ng gi (y cng lmt c im ni bt ca cc hnh thc bi ging Online hin nay), yu cu hthng phi c thit b thu hnh nh Webcam h tr (cch s dng tng t chcnng Record Audio).7. Nt cng c Sync: h tr vic demo th qu trnh trnh din tnh thi giantng ng, t bn s c th c lng trc c tng thi gian trnh dinca BGT vi thi gian ca mt tit dy tht s trn lp.8. Nt cng c Flash h tr vic chn trc tip cc tp tin SWF vo bi trnhdin PP ch vi ci nhp chut.9. Nt cng c YouTube h tr vic Insert trc tip mt Video Clip trc tip tYouTubeVideo vo Slide trnh din (yu cu phi chn ng dn URL chnhxc, my trnh din phi c ni mng Online v h thng phi c c ccchun video nh FLV)10. QuizMaker: chc nng h tr thit k 10 dng mu bi tp tng tc thcnghim9.1/ True/False: dng bi tp logic ng sai (thng c s dng cho mnngoi ng).o Nhp chn mu bi tp True/False trn hp thoi QuizMaker. 6. iSpring Suite 6.2.0 - Cng c h tr to bi ging in t cho MS PowerPointo Nhp ni dung (yu cu) cu hi bi vo mc True/False Question, khungAnswer bn nhp vo ni dung cc p n gi (p n ng s l p n cnh du chn mc Correct).o 3 th lnh Image audio video (bn phi) h tr vic chn vo cc itng a phng tin cho cu hi.o Thit k xong bn nhp Question Preview trnh chiu th cu hi. 7. iSpring Suite 6.2.0 - Cng c h tr to bi ging in t cho MS PowerPoint9.2/ Multiple choice: cu hi trc nghim (a la chn nhng ch c mt p nng):o Chn chc nng Multiple Choice tng ng.o Nhp ni dung cu hi vo mc Multiple Choice question, cc phng n trli vo phn answer bn di, p n ng s c nh du chn mc Correct(mc nh chng trnh ch h tr 2 gi p n, bn c th thm cc phngn khc bng cch nhp chn nt cng c Add Choice).o Nhp nt Question Preview trnh chiu th cu hi (khi ngi dng tr lichng trnh s thng bo nhn xt kt qu rt r rng). 8. iSpring Suite 6.2.0 - Cng c h tr to bi ging in t cho MS PowerPoint9.3/ Multiple Response: cu hi trc nghim la chn (c nhiu p n ng)o Chn chc nng, nhp ni dung cu hi vo mc Multiple Response question,cc phng n tr li vo phn answer bn di, cc p n ng s c nhdu chn mc Correct (nt Add Answer a vo thm cc phng n trli).o Nhp nt Question Preview trnh chiu th cu hi. 9. 9.4/ Type in: kiu bi tp nhp d liu vo trng (thng ng dng cho bmn ngoi ng).o Chn chc nng, nhp ni dung cu hi vo khungType in question, nhp ccphng n tr li ng vo mc acceptable answers (dng nt add answer a vo thm mt phng n tr li mi).o Nhp nt Question Preview trnh chiu th cu hi.o Lu : cc p n m bn a vo cho dng cu hi ny u l p n ng(c ngha tng ng nhau), v vy khi tr li ngi dng ch cn nhp vokhung p n mt trong cc li gii m bn lit k khi thit k, th xem nhng. 10. 9.5/ Matching: to bi tp tng tc dng so khp gia hai phn tng ng.o Chn chc nng, nhp ni dung yu cu chnh vo khung Matchingquestion, nhp cc mc cn hi vo khung Premise - cc phng n tr ling tng ng vo khung Response (dng nt add answer a vo thmmt ti hi + phng n tr li mi tng ng).o Khi nhp nt Question Preview chng trnh IP6.0 s t ng trn ngu 11. nhin cc phn Response v Premise, nhim v ngi lm bi lc ny s lpghp cc phn tr li tng ng vi cc cu hi bng cch ko th chut.9.6/ Sequence: to mu bi tp xp th t ng t cc phn gi o Chn chc nng, nhp ni dung cu hi vo khung Sequence Question, nhpcc gi tr li cn xp th t vo khung Correct Order (dng nt add answer a vo thm mt gi tr li mi cn xp th t).o Khi nhp nt Question Preview chng trnh IP6.0 s t ng trn ngunhin th t ca cc gi m bn nhp vo Correct Order, nhim v cangi lm bi l sp xp li th t ca cc gi ny theo ni dung cu hitng ng bng cch ko th chut. 12. 9.7/ Numeric: to bi tp so snh kiu s hc kh th v.o y l kiu bi tp nhp p n vo khung tr li kh ging kiu Type In.o Numeric h tr thit k cc dng bi tp ton kiu s hc so snh gi tr, htr cc php so snh c bn nh: ln hn, ln hn hoc bng, b hn, b hnhoc bng, gia hai gi tr9.8/ Fill in the Blank: to bi tp dng in t vo ch trng trong cu hi (khging Type In).o Chn chc nng, nhp ni dung cu hi vo khung Fill in the Blank Question( nhng phn b l bn nn nhp vo du .. ngi lm bi d theo di), vng Details > Fill in bn nhp chut vo Combobox v nhp vo t p ntng ng (nhp nt Insert Blank nu mun chn vo thm mt p n mi tng ng vi mt phn b l t bi).o Nhp nt Question Preview xem hin th. 13. 9.9/ Multiple choice Text: to cc bi tp kiu chn la p n t nhng gi trong danh sch x xung.o Chn chc nng, nhp ni dung yu cu chung ca nhm cu hi vo khungMultiple choice Text question, vng Details bn nhp vo ni dung cc cu hicon tng ng - chn vo mt list box gi p n tng ng bn nhp vont Insert List (bn phi) v kt thc mt cu hi bng phm ENTER.o Bn nhp chut vo ListBox nhp trc tip gi cho p n, nhp thmmt gi mi bn nhp chut tri vo nt mi tn x xung chn Add a newitem (p n ng nht s c nh du chn pha trc tng ng). 14. o Nhim v ca ngi lm bi l s nhp chn p n ng nht t danh schcc gi x xung tng ng vi ni dung cu hi.9.10/ Word Bank: to cc mu bi tp in t vo ch trng theo kiu ko thcc p n c sn tng ng.o Chn chc nng, nhp ni dung yu cu chung vo khung Word bankquestion, vng Details nhp vo ni dung cc cu hi v hp p nPlaceHolder tng ng (nhp nt Insert PlaceHolder chn vo mt hp pn tng ng).o Nhp p n ng nht trc tip vo hp p n PlaceHolder.o Ngoi ra khung Extrac Items l ni bn c th nhp thm cc gi khngphi l p n khc (nhm mc ch gy nhiu cho ngi lm bi - s lng tkhng gii hn v c th c hoc khng).o Khi lm bi ngi s dng s la chn p n ng nht t ngn hng cc tgi lp vo trng tng ng bng cch ko v th chut. 15. 11. Sau khi thit k xong cc mu bi tp tng tc trn chc nngQuizMakerbn nhp nt Save & Close tr li giao din ca bi trnh din PowerPoint;lc ny trn Slide trnh din ca PP s c biu tng ca Quiz Title (tuy nhins khng c tc dng g, k c khi n F5 trnh din).12. s dng c mu QuizMaker thit k tng tc trc tip vi bi PPbn tin hnh ng gi bi trnh din bng chc nng Publish ca IP6.2 (mubi tp QuizMaker s ch s dng c trong File kt qu ng gi). 16. III. Nhn xt: Phin bn mi nht Ispring Suit 6.2 vi nhiu ci thin t phtng thch vi cc chun bi ging in t mi nht hin nay, iSpring Suit thts l mt ng dng khng th thiu cho nhng ai c nhu cu trnh dinPowerPoint v ng dng Cng ngh thng tin vo cng tc gio dc hc.

View more >