i. slike iz Života srednjovjekovne eur i. slike iz Života srednjovjekovne europe i/a kontrolna...

Download I. SLIKE IZ ŽIVOTA SREDNJOVJEKOVNE EUR I. SLIKE IZ ŽIVOTA SREDNJOVJEKOVNE EUROPE I/A kontrolna zadaća 1.Za ovu zemljovidnu skicu napravi tumač znakova. Franačko Carstvo Bizantsko

Post on 06-Feb-2018

215 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 3

  I. SLIKE IZ IVOTA SREDNJOVJEKOVNE EUROPE

  I/A kontrolna zadaa

  1. Za ovu zemljovidnu skicu napravi tuma znakova.

  Franako Carstvo Bizantsko Carstvo Arapsko Carstvo

  2. Podcrtaj one pojmove koji se odnose na carstvo oznaeno sa .

  Aachen nomadsko stoarstvo Kuran zemljoradnja car Meka

  Bizant grki jezik patrijarh kalifa Justinijan feudalni lanac

  3. Koje slovo na vremenskoj vrpci oznaava

  a) Muhamedov bijeg: b) crkveni raskol: c) Poetak Stogodinjeg rata:

  400. 500. 600. 700. 800. 900. 1000. 1100. 1200. 1300. 1400. 1500.

  3 boda

  4 boda

  3 boda

  t rd_20040401.qxd 2005.03.23. 8:59 Page 3

 • 4

  4. a) U prazni krug smjesti crte koji objanjavadvopoljni sustav, s natpisima.

  b) Zaokrui sliku koja odgovara tvojem crteu.

  5. Navedi dijelove vlastelinstva.

  _______________________ _______________________ ________________________

  6. Objasni pojmove.

  leno (feudalni posjed): __________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  tlaka:_________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  islam: ________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  7. Koji pojam prepoznaje iz ovoga opisa?

  a) Odreeni dio uroda kmet mora predati svome gospodaru: ____________________

  b) Dijelovi tijela, odjee, predmeti svetaca: ____________________

  c) Gospodarenje u prvim stoljeima srednjeg vijeka: ____________________

  d) Izvancehovni obrtnik: ____________________

  e) Turski konjanik koji za svoju slubu dobije posjed: ____________________

  8. Svrstaj znaajke. Brojeve upii na odgovarajue mjesto.

  Selo: _____________________________ Grad: ______________________

  1. stanovnici su mu graani 2. na njegovoj trnici mogu se kupiti posude, jaja, tkanine

  3. mogu odravati sajam 4. stanovnici mu se bave uglavnom zemljoradnjom

  5. imaju samoupravu 6. svome gospodaru porez plaaju u jednoj svoti

  4 boda

  3 boda

  6 bodova

  5 bodova

  6 bodova

  t rd_20040401.qxd 2005.03.23. 8:59 Page 4

 • 5

  9. Traimo greku. U ovim tvrdnjama podcrtaj i ispravi greke.

  a) Svjetovni sveenici ivjeli su u samostanima.

  _________________________________________________________________________

  b) Cehovi su nastojali proizvesti to vie robe.

  _________________________________________________________________________

  c) Daljinski trgovci, ako su eljeli poi dalje, na dravnim granicama trebali su platiti porez.

  _________________________________________________________________________

  d) Kriarski su ratovi voeni radi osloboenja Konstantinopola.

  _________________________________________________________________________

  e) Crkve s visokim zidovima, potpornjima, iljastim ulaznim i prozorskim svodovimagraene su u renesansnom stilu.

  _________________________________________________________________________

  10. Analiziraj ovaj zemljovid.

  a) Koje drave oznauju ovi brojevi?

  1. _________________________________ 4. __________________________________

  5. _________________________________ 10. __________________________________

  b) Slovom P oznai Papinsku Dravu.

  c) Zaokrui broj one drave gdje se borila Jeanne d Arc.

  5 bodova

  6 bodova

  t rd_20040401.qxd 2005.03.23. 8:59 Page 5

 • 6

  11. Tko je bio

  a) utemeljitelj islamske vjere? ____________________________________________________

  b) izumitelj tiskanja knjiga? ______________________________________________________

  c) utemeljitelj benediktinskog reda? _______________________________________________

  12. Dane rijei stavi u reenicu.

  a) svetac legenda: ____________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

  b) zemlja vjernost: ____________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

  c) stambeni toranj zidina tvrave: _______________________________________________

  _________________________________________________________________________

  13. Zavri ove tvrdnje.

  a) U gradovima su esto harale poasti (zarazne bolesti) jer ___________________________

  _________________________________________________________________________

  b) Kmet je nastojao upotrebljavati to bolja orua jer _________________________________

  _________________________________________________________________________

  c) Znanstvenike 15. stoljea zovemo humanistima jer ______________________________

  _________________________________________________________________________

  14. O jednoj od ovih tema napii kratak sastavak.

  a) Bio sam na vitekom nadmetanju b) Posjetio sam srednjovjekovni grad

  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

  Najvii broj bodova: 65

  Postignuti bodovi:

  3 boda

  6 bodova

  6 bodova

  5 bodova

  t rd_20040401.qxd 2005.03.23. 8:59 Page 6

 • 7

  I/B kontrolna zadaa

  1. Za ovu zemljovidnu skicu napravi tuma znakova.

  Franako Carstvo Bizantsko Carstvo Arapsko Carstvo

  2. Podcrtaj one pojmove koji se odnose na carstvo oznaeno sa .

  Aachen nomadsko stoarstvo Kuran zemljoradnja car Meka

  Bizant grki jezik patrijarh kalifa Justinijan feudalni lanac

  3. Koje slovo na vremenskoj vrpci oznaava

  a) Krunidba Karla Velikog: b) poetak srednjeg vijeka:

  c) Kraj Stogodinjeg rata:

  400. 500. 600. 700. 800. 900. 1000. 1100. 1200. 1300. 1400. 1500.

  3 boda

  4 boda

  3 boda

  t rd_20040401.qxd 2005.03.23. 8:59 Page 7

 • 8

  4. a) U prazni krug smjesti crte koji objanjavatropoljni sustav, s natpisima.

  b) Zaokrui sliku koja odgovara tvojem crteu.

  5. Navedi dijelove kmetovskog selita.

  _______________________ _______________________ ________________________

  6. Objasni pojmove.

  feudalni vazal: _________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  porez u naturi (u proizvodima): ___________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  majur: _______________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  7. Koji pojam prepoznaje iz ovoga opisa?

  a) Na blagdan kmet svome gospodaru nosi jaja, gusku, voe: ____________________

  b) Osoba koja se suprotstavlja nauku Crkve: ____________________

  c) Rukom pisana knjiga: ____________________

  d) Organizacija ljudi istog obrta: ____________________

  e) Turski pjeak koji za svoju slubu dobije plau: ____________________

  8. Svrstaj znaajke. Brojeve upii na odgovarajue mjesto.

  Selo: _____________________________ Grad: _________________________________

  1. stanovnici su mu kmetovi 2. na njihovoj trnici mogu se kupiti zaini, svila, parfemi

  3. okruuje ga zid 4. stanovnici mu se bave obrtom i trgovinom

  5. vodstvo mu biraju stanovnici 6. svome gospodaru daju porez u naturi

  4 boda

  3 boda

  6 bodova

  5 bodova

  6 bodova

  t rd_20040401.qxd 2005.03.23. 8:59 Page 8

 • 9

  9. Traimo greku. U ovim tvrdnjama podcrtaj i ispravi greke.

  a) Na elu samostan bili su upnici.

  _________________________________________________________________________

  b) U cehovima naunici (egrti) trebali su napraviti remek-djelo.

  _________________________________________________________________________

  c) Vratni ham umnogostruio je vunu snagu konja.

  _________________________________________________________________________

  d) Poslije smrti Karla Velikog Franako su Carstvo njegovi sinovi podijelili na dva dijela.

  _________________________________________________________________________

  e) Najvelianstvenije djelo gotikoga graditeljstva jest rimska bazilika svetog Petra.

  _________________________________________________________________________

  10. Promotri ovaj zemljovid.

  a) Koje drave oznauju ovi brojevi?

  3. _________________________________ 4. _________________________________

  6. _________________________________ 9. _________________________________

  b) Na zemljovidu sjenanjem (atiranjem) oznai Svetu zemlju.

  c) Zaokrui broj one drave koja je izazvala Stogodinji rat.6 bodova

  5 bodova

  t rd_20040401.qxd 2005.03.23. 8:59 Page 9