hcs12 in etc

Download HCS12 in ETC

Post on 20-Jan-2016

45 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

HCS12 in ETC. Prosto tekoči števec (angl. Free Running Counter): 16 bitni števni register , ki krožno teče z osnovnim taktom časovnika. Vhodno prestrezanje (angl. Input Capture): ob aktivnem prehodu na prestreznem vhodu se v prestrezni register prepiše vrednost števnega registra. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • HCS12 in ETCProsto tekoi tevec (angl. Free Running Counter):16 bitni tevni register, ki krono tee z osnovnim taktom asovnika.Vhodno prestrezanje (angl. Input Capture): ob aktivnem prehodu na prestreznem vhodu se v prestrezni registerprepie vrednost tevnega registra. Izhodno primerjanje (angl. Output Compare):ko se vsebina tevnega registra izenai s prednastavljeno vrednostjo primerjalnega registra, se postavi signal na ustreznem izhodnem kanalu.Pulzni akumulator (amgl. Pulse Accumulator):omogoa tetje dogodkov na vhodnem kanalu, ali merjenje asovnega intervala med dvema (tipino hitrima) dogodkoma na vhodnem kanalu.

 • HCS12 ETC (PIM)Prestrezni ali primerjalnikanali asovnikaasovnik ETC

 • HCS12 - ETC na hitroDo 8 prestreznih kanalov,torej do 8 16-bitnih prestreznih registrov.Do 8 primerjalnih izhodov,torej do 8 16-bitnih primerjalnih registrov.tiri 8 bitne ali dva 16 bitna pulzna akumulatorja.Veliko monosti pri izbiri osnovnega takta.S tem se dosee velik asovni razpon in/ali primernaasovna loljivost.Veliko nainov delovanja:poleg osnovnih funkcij (to je prestrezanja in generiranja signalov), daje veliko dodatih (specifinih) monosti predvsem kanal 7.

 • HCS12 ETC (blokovna shema)

 • HCS12 ETC registri

 • HCS12ETC izbira taktaNotranji takt Zunanjitaktna kanalu 7 bit v registruTSCR1biti v registruTSCR2to se nanaa registre pulznih akumulatorjev

 • HCS12ETC izhodno primerjanje(1)Ko se asovni tevec (TCNT)izenai s primerjalnim registrom (TCn)Prikaz delovanja za n-ti (n=0,1,...,7) kanal(2)e je izbran primerjali nain (TIOS)(3)se postavi zastavica (TFLG1)(4)in pride do prekinitve, e joomogoa (TIE)(5)izhod pa se odzove, kotdoloa TCTL1/TCTL2

 • HCS12ETC vhodno prestrezanje(5)asovni tevec (TCNT)se prepie v primestrezni registrer (TCn)Prikaz delovanja za n-ti (n=0,1,...,7) kanal(2)e je izbran prestrezni nain (TIOS)(4)in pride do prekinitve, e joomogoa (TIE)(1)e je na vhodu aktivna spremembakot jo doloataTCTL3/TCTL4(3)se postavi zastavica (TFLG1)

 • HCS12 delo z ETC Delo s asovniki je sprio tevilnih monosti precej zapleteno. Izberemo vir/frekvenco osnovnega takta (tipino E), register TSCR2. Doloimo prestrezne vhode in/ali primerjalne vhode, register TIOS. Doloimo aktivne prehode na prestreznih vhodih in/ali stanje na primerjalnih izhodov, TCTL1/2/3/4. Po potrebi - tipino, omogoimo prekinitve, register TIE.

  (Ne smemo pozabiti omogoiti delovanje celotnega asovnega modula) TSCR1.

 • HCS12 ETC nekateri registriDoloimo, kateri kanali bodo prestrezni in kateri primerjalniregister TIOS:IOS_i = 1, primerjalni izhodIOS_i = 0, prestrezni vhod

 • HCS12 ETC nekateri registriOmogoimo/onemogoimo (ustavimo) delovanje asovnika:Kontrolni register asovnega modula: TSCR1,TEN = 1.

 • HCS12 ETC nekateri registriIzberemo preddelilno razmerje:Kontrolni register asovnega modula: TSCR2Izbere preddelilno razmerje. Omogoi zahtevo za prekinitev preplavitve asovnega tevcaRegister zastavice preplavitve asovnega tevca: TFL2

 • HCS12 ETC nekateri registriDoloimo delovanje izhodnih kanalov:Kontrolni register asovnika: TCTL1/TCTL2izhod odklopljen, sprememba izhoda, izhod nizek ali visok.

 • HCS12 ETC nekateri registriDoloimo delovanje vhodnih kanalov: Kontrolni register asovnika: TCTL3/TCTL4vhod odklopljen, spremba gor ali dol ali vsaka.

 • HCS12 ETC nekateri registriOmogoi zahtevo za prekinitev ustreznega kanala:Register prekinitvenih mask: TIEObravnavamo dogodke asovnikaPreverjamo zastavice ustreznih kanalov in/ali prekinitev:Register prekinitvenih zastavic: TFLG1Zastavica ustreznega kanala se brie z vpisom enice !

 • HCS12 ETC primerTIOSequECTBase;IC ali OCTCNTequECTBase+$04;asovni tevecTIEequECTBase+0c;omogoimo prekinitveTCTL2equECTBase+09;obnaanje izhodovTSCR1equECTBase+$06;kontr.r. modula, TETSCR2equECTBase+$0d;kontr.r. modula, preddelilnikTFLG1equECTBase+$0e;zastaviceTC0equECTBase+10;OC register kanala 0

  movb#$80,TSCR1;omogoimo asovnikmovb#$01,TIOS;Kanal 0 naj bo OCmovb#$01,TCTL2;spreminjanje izhodamovb#$01,TIE;omogoimo prekinitev kanala 0ldd#PeriodastdTC0movb#$01,TFLG1;briemo zastavicoclibra*Generiranje pravokotnegaimpulza

  Seveda pa manjkae prekinitvenistrenik indef.prekinitvenega vektorja

 • HCS12 ETC registri