Haagse Woonvisie 2009 2020,

Download Haagse Woonvisie 2009 2020,

Post on 28-May-2015

348 views

Category:

Technology

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

onvoldoende onderbouwde visie op woningbouw den haag

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. een droomvisie ofrealistische voorspelling? Alphons Ranner,6 oktober 2009</li></ul> <p> 2. </p> <ul><li>Conclusies </li></ul> <ul><li>Voorstellen goed wat betreft ambities,</li></ul> <ul><li>maar niet realistischgelet op</li></ul> <ul><li>huidige economische situatie,</li></ul> <ul><li>toekomstige budgettaire ruimte gemeente,</li></ul> <ul><li>zwakke prognoses voor groei woningen en</li></ul> <ul><li>arbeidsplaatsen </li></ul> <ul><li>beperkte mogelijkheden om commercilemarktpartijen en internationale organisaties testuren </li></ul> <p> 3. </p> <ul><li><ul><li>Gevarieerde stad voor alle inkomensgroepen </li></ul></li></ul> <ul><li>30% nieuwbouw voor huishoudens met lage</li></ul> <ul><li>inkomens </li></ul> <ul><li>Meer midden- en hoge inkomensgroepen </li></ul> <p>Politieke wensen:Den Haag Wereldstad aan Zee 4. </p> <ul><li>Extra bouwenmensen met meer</li></ul> <ul><li>bestedingsruimte die stedelijk willen wonen </li></ul> <ul><li>Woonconcepten voor verschillende leefstijlen </li></ul> <ul><li>Inrichting woonomgeving en</li></ul> <ul><li>Opwaardering openbare ruimte </li></ul> <ul><li>Groei bevolking,</li></ul> <ul><li>Meer evenwichtige bevolkingsopbouw </li></ul> <p> 5. </p> <ul><li>Doelgroepen </li></ul> <ul><li>Empty-nesters </li></ul> <ul><li><ul><li>Jongeren (ook surfers?) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Studenten </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Expats</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Forensen (young ambitious servants) </li></ul></li></ul> <p> 6. Orintatie op toekomst is op zich zelf goed Sterk isverdichtingsbenadering metmaatwerk naar gebiedenGoed is ookversterking van de kwetsbarewijken, gebiedsaanpak metde zorg voor kwetsbare groepen(maar nog onvoldoende uitgewerkt) 7. </p> <ul><li>Helaas gevolgen kredietcrisis weinig aandacht: </li></ul> <ul><li><ul><li>mobiliteit wb woningmarkt beperkt </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>bouwsectorstagneert : particuliere sectoren</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>ook corporaties , daarbij risicomijdend gedrag</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>vanontwikkelaarsen financiers</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>te verwachten: bezuinigingen bij rijk op</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>subsidies en uitkeringengemeentefonds en </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>meer sociale uitgaven </li></ul></li></ul> <p> 8. </p> <ul><li>Zwak is ontbreken van een financile paragraaf </li></ul> <ul><li>Realisatie van woningbouw in binnenstedelijk</li></ul> <ul><li>gebied is tegenwoordig verlieslatend voor</li></ul> <ul><li>gemeentebudget </li></ul> <ul><li>OokYpenburg (nieuwe uitleg) gaf een</li></ul> <ul><li>negatief resultaat voor de grondexploitatie </li></ul> <ul><li>Verbetering van bestaande openbare ruimte vraagt</li></ul> <ul><li>aanzienlijke gemeentelijke middelen. </li></ul> <ul><li>Kosten voor aantrekken expats, internationale</li></ul> <ul><li>instellingen etc </li></ul> <ul><li>Gelet op te verwachten druk op gemeentebudgeteen omissie </li></ul> <p> 9. </p> <ul><li><ul><li>Zwak: </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>groeiprognose 30.000 extra woningen</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>30.00 arbeidsplaatsen</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>te realiseren in 15 Masterplangebieden, herstructureringsgebieden en grote projecten </li></ul></li></ul> <p> 10. </p> <ul><li>Bevolkingsprognoseperiode 2010-2020:</li></ul> <ul><li>Voor woningbouwprogramma is geen</li></ul> <ul><li>huishoudensprognose doorgerekend</li></ul> <ul><li>maar: natuurlijke aanwas minus saldo binnenlandse</li></ul> <ul><li>migratienegatief .</li></ul> <ul><li>Groei met netto 30.000 inwonersvraagtbehalve binding</li></ul> <ul><li>forensen, studenten etc. forse buitenlandse migratie(zeg</li></ul> <ul><li>4% Haagsebevolking) maartoestroming internationale</li></ul> <ul><li>organisaties en bedrijven moeilijkte managen</li></ul> <ul><li>De woonvisie lijkteen vestigingsplaatsbenadering , eeneconomisch plan.</li></ul> <p> 11. </p> <ul><li><ul><li>Nota is alleen gericht op kansen, sterkten en zwakten worden niet systematisch behandeld.</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Integrale analyse van sterke en zwakke kanten van Haagse woningmarkt is nodig in combinatie metsystematische behandeling van bedreigingenen risicos</li></ul></li></ul> <p> 12. </p> <ul><li><ul><li>Wat ontbreekt ? Vooral risicos zoals</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>concurrende groei andere gemeenten</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>exogene toestroming van mensen met lagere</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>inkomens </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>krimp arbeidsplaatsen rijksoverheid </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>tekort schietende woningbouw/herstructurering</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>onvoldoende medewerking andere gemeenten /</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>provincie(Vlietzone)</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>bureaucratische benadering verdichting</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>met mogelijk teweinig kennis van succesfactoren,</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>- zie antwoord Statenkwartier-</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>(beperkt mogelijkheden voor organische ontwikkelingen</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>beperktebelangstelling particuliere sector)</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Spanning tussen planning en markt. </li></ul></li></ul> <p> 13. Woonvisie 2009-2020</p> <ul><li>Garantie 30% goedkope segment metmin . helft onder aftoppingsgrens </li></ul> <ul><li>(andere helft tot huurtoeslaggrens) </li></ul> <ul><li>toe te wijzen aan grote </li></ul> <ul><li>gebieden en projecten </li></ul> <ul><li>Alle grote gebiedsontwikkelingen 30% goedkope segment met helft onder aftoppingsgrens </li></ul> <ul><li>Overbruggingsperiode tot 2014: </li></ul> <ul><li>in herstructureringsgebieden 30% goedkope segment plus 10% extra goedkope woningen,</li></ul> <ul><li>maar deze 10% na 2014 te harmoniseren of verkopen </li></ul> <ul><li>(optie harmonisatie andere woningen in deze gebieden)</li></ul> <ul><li>Risicos: structureel verkleining goedkope voorraad </li></ul> <ul><li>Corporaties niet volledig op een lijn</li></ul> <p>Sterk is beginselafspraken sociale nieuwbouw, maarnogin prestatieafspraken uit te werken ! 14. Niet goed uitgewerktbenvloeding ontwikkelaars en beleggers </p> <ul><li>Beiden : rendementseisen</li></ul> <ul><li>aanvaardbareverhoudingrisico / rendement</li></ul> <ul><li>Ontwikkelaars en andere bouwerskorte tijdshorizon </li></ul> <ul><li>Alleen via PPS constructies zijn deze private partijen te binden,</li></ul> <ul><li>maar gevolg:</li></ul> <ul><li>voor decennia vastleggen betrokkengemeentelijk beleid/</li></ul> <ul><li>bestemmingsplannen, gemeentelijke up front investeringen in</li></ul> <ul><li>openbare ruimte .</li></ul> <ul><li>Zonder realisatie bevolkingsuitbreiding loopt gemeente</li></ul> <ul><li>waarschijnlijkfinancile risicos u.h.v. PPS afspraken.</li></ul> <p> 15. </p> <ul><li>Bij stedebouwkundige gebiedsuitwerking overigens nodig:</li></ul> <ul><li>uitvoering afspraken die met Delfland zijn</li></ul> <ul><li>gemaakt over gemeentelijk waterplan</li></ul> <ul><li>beperkingrigide centrale stedebouwkundige</li></ul> <ul><li>voorschriften , meer ruimtevoorop wijk/</li></ul> <ul><li>buurtniveauinvullenvan voorschriften om</li></ul> <ul><li>woonsfeer dynamisch te kunnen verbeteren</li></ul> <ul><li>nadere invulling zorgzame stad (meer dan</li></ul> <ul><li>alleen afspraken met corporaties ) </li></ul> <p> 16. </p> <ul><li>Uitbreidinggemeentelijke instrumenten nodig </li></ul> <ul><li>Prima: oprichten investeringsbedrijf om slechte</li></ul> <ul><li>particuliere voorraad aan te pakken</li></ul> <ul><li>(afgezien van een financileparagraaf met inzicht in</li></ul> <ul><li>financile(on)mogelijkheden gemeentelijk</li></ul> <ul><li>grondbedrijf)Mogelijkheden en instrumenten om</li></ul> <ul><li>extra budgettaire ruimte te realiseren</li></ul> <ul><li>daadwerkelijk binden van private partijen voor</li></ul> <ul><li>nieuwbouw met binnen redelijke grenzen behoud van</li></ul> <ul><li>zeggenschap</li></ul> <p> 17. </p> <ul><li>Voorstellen goed wat betreft ambities,</li></ul> <ul><li>maar niet realistischgelet op</li></ul> <ul><li>huidige economische situatie,</li></ul> <ul><li>toekomstige budgettaire ruimte gemeente,</li></ul> <ul><li>zwakke prognoses voor groei woningen en</li></ul> <ul><li>arbeidsplaatsen </li></ul> <ul><li>beperkte mogelijkheden om commercile</li></ul> <ul><li>marktpartijen en internationale organisaties te</li></ul> <ul><li>sturen </li></ul> <p> 18. Vooralsnog een droomvisie VRAGEN?</p>