GUIA DE COL·LOCACIÓ BLOCS CERÀMICS ?· planta baixa i planta més pis ... La caixa de persiana carregarà…

Download GUIA DE COL·LOCACIÓ BLOCS CERÀMICS ?· planta baixa i planta més pis ... La caixa de persiana carregarà…

Post on 25-Nov-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>GUIA DE COLLOCACI BLOCS CERMICS ESTRUCTURALS </p></li><li><p> 2</p><p> La construcci duna vivenda utilitzant els blocs cermics estructurals de TERREAL i els seus accessoris, collocats de manera tradicional (acompanyat dun allament trmic), constitueixen un sistema constructiu que permet estalviar-se lestructura de formig en ledificaci duna planta baixa i planta ms pis (complint amb la futura normativa ssmica dels EUROCODES8), tamb sobt un rendiment de collocaci molt superior a daltres tipus de materials, (pea de 50x27x20 = 7,2 peces/m2), i una millor qualificaci energtica grcies als accessoris preparats pel trencament dels ponts trmics. SUMARI Replanteig horitzontal i vertical, Ajustament horitzontal i vertical Pag. 3 Morter de muntatge, Muntatge de la 1 filada, Realitzaci junta vertical Pag. 7 Juntes verticals Pag. 8 Realitzaci dun angle Pag. 9 Realitzaci dun angle dobertura Pag. 11 Realitzaci duna trobada amb T Pag. 12 Crcol Pag. 13 Dintell, Caixa de persiana Pag. 15 Trencaaiges Pag. 18 Uni forjat amb mur de crrega exterior Pag. 19 Uni forjat amb mur de crrega interior Pag. 20 Regates, Trobada amb un element vertical Pag. 21 Fixacions Pag. 23 </p><p>2</p></li><li><p> 3</p><p>REPLANTEIG HORITZONTAL El replanteig horitzontal consisteix en marcar la configuraci horitzontal de les fbriques sobre el forjat sanitari, solera, mitjanant un fil de corda impregnada de ail En el replanteig horitzontal de les fbriques es defineix: -La forma de les fbriques -Les trobades entre fbriques -La situaci i les dimensions de les obertures (portes, finestres) REPLANTEIG VERTICAL El replanteig vertical consisteix en definir mitjanant regles: -La verticalitat de la fbrica -Laltura de cada filada -Laltura de les obertures Per realitzar els replanteig vertical es collocaran els regles aplomats i alineats en tots els canvis de direcci, trobades amb altres fbriques. AJUSTAMENT HORITZONTAL Lajustament horitzontal duna fbrica consisteix en definir el nmero i la longitud de les peces a collocar per aconseguir la mida exacta de la fbrica. Per realitzar lajustament horitzontal s necessari tenir en compte: la ubicaci de les peces dangle, les peces dangle dobertura i les dimensions de les obertures. Lajust horitzontal es realitza tallant les peces a la longitud necessria (dins del palet hi ha peces pre-marcades a 17,5 cm i a 25 cm per facilitar aquesta tasca). La collocaci ha de realitzar-se respectant la llei de trava, s a dir, de forma que la distncia horitzontal entre dues juntes verticals de dues filades consecutives de la fbrica sigui major de 1/4 de la longitud de la pea, recomanant que sigui entre 1/2 i 1/3 de la longitud de la pea. AJUSTAMENT VERTICAL Per determinar el nmero de filades de les fbriques ha de realitzar-se lajustament vertical dels tancaments continus i dels tancaments amb obertures. Lajustament vertical duna fbrica consisteix a aconseguir laltura exacta de la fbrica. Abans darrencar la fbrica es necessari definir com es realitzar lajustament vertical de la mateixa. </p><p>3</p><p> REPLANTEIG VERTICAL El replanteig vertical consisteix en definir mitjanant regles: -La verticalitat de la fbrica -Laltura de cada filada -Laltura de les obertures Per realitzar els replanteig vertical es collocaran els regles aplomats i alineats en tots els canvis de direcci, trobades amb altres fbriques. AJUSTAMENT HORITZONTAL Lajustament horitzontal duna fbrica consisteix en definir el nmero i la longitud de les peces a collocar per aconseguir la mida exacta de la fbrica. Per realitzar lajustament horitzontal s necessari tenir en compte: la ubicaci de les peces dangle, les peces dangle dobertura i les dimensions de les obertures. Lajust horitzontal es realitza tallant les peces a la longitud necessria (dins del palet hi ha peces pre-marcades a 17,5 cm i a 25 cm per facilitar aquesta tasca). La collocaci ha de realitzar-se respectant la llei de trava, s a dir, de forma que la distncia horitzontal entre dues juntes verticals de dues filades consecutives de la fbrica sigui major de 1/4 de la longitud de la pea, recomanant que sigui entre 1/2 i 1/3 de la longitud de la pea. En el cas que el bloc tingui que sobresortir del forjat, noms podr fer-ho un mxim de 2,5 cm. </p></li><li><p> 4</p><p>Exemple Bloc 50x27x20: </p><p>Altura lliure: 270 cm Xapa paviment: 7 cm </p><p>4</p></li><li><p> 5</p><p>Exemple Bloc 50x27x20: </p><p>Altura lliure: 270 cm Xapa paviment: 12 cm </p><p>5</p></li><li><p> 6</p><p> Exemple Bloc 50x27x20: </p><p>Altura lliure: 270 cm Xapa paviment: 16 cm </p><p>6</p></li><li><p> 7</p><p> MORTER DE MUNTATGE El morter no ser inferior a M1 ni superior a M5 El morter utilitzat sadequar a les restriccions ds establertes en la taula 3.3 DB DE-F (CTE) MUNTATGE DE LA PRIMERA FILADA Primerament es posaran les esperes on hi sigui necessria una pea dangle o angle dobertura. A larrencar la paret de fbrica, es realitzar una capa anivelladora amb morter hidrfug. Es collocaran les peces dangle en els extrems del tram del mur a realitzar, i les peces dangle dobertura on hi hagi una obertura, es comprova el nivell i seguidament es colloquen les peces de bloc. En el cas que el bloc tingui que sobresortir del forjat, Noms podr fer-ho un mxim de 2,5 cm. REALITZACI DE LA JUNTA VERTICAL Junta vertical entre dos blocs </p><p> Somplir la gorja de pasta de muntatge. </p><p> Si per a la realitzaci de la longitud de la paret sha dajustar amb una pea tallada, realitzarem un tall a la part posterior del segent bloc per formar una gorja que omplirem de pasta de muntatge. </p><p>7</p></li><li><p> 8</p><p> Junta vertical entre un bloc i una pea dangle </p><p> La pea dangle disposa dun pre-tall a la seva part posterior, per facilitar la formaci duna gorja a la uni vertical entre un bloc i una pea dangle. Somplir la gorja de pasta de muntatge. Junta vertical entre un bloc i una pea dangle dobertures </p><p> Es realitzar un tall per formar la gorja a la part davantera de langle dobertures Somplir la gorja de pasta de muntatge </p><p> La pea dangle disposa dun pre-tall a la seva part posterior, per facilitar la formaci duna gorja en la uni vertical entre un bloc i una pea dangle dobertures. Somplir la gorja de pasta de muntatge. </p><p>8</p></li><li><p> 9</p><p> . REALITZACI DUN ANGLE 1-Arrencarem sobre del forjat amb 4 esperes dins de la pea dangle. </p><p> 3- Utilitzarem la pea dangle per lligar 2 parets dun tancament, creuant els angles a trenca-juntes. </p><p>Realitzaci de la 1 filada Realitzaci de la 2 filada 4-Netejarem el sobrant del morter de muntatge 5-En el forat daquests angles (15x15cm) a larribar a lltima filada, posarem larmadura que ens vingui descrita en el projecte, i posteriorment lomplirem de formig </p><p>Realitzarem un tall a la part exterior de la primera pea dangle, per facilitar la neteja del morter que ha caigut durant la collocaci. </p><p>2-</p><p>9</p></li><li><p> 10</p><p> Tamb es pot utilitzar angle monoltic per realitzar la trobada langle. (quan no sha de complir amb exigncia ssmica EUROCODES8) </p><p> 4-En el forat daquest angle monoltic (12x12 cm), posarem larmadura que ens vingui descrita en el projecte, i posteriorment lomplirem de formig. </p><p>2-Realitzarem 2-3 obertures a cada costat de langle monoltic en la trobada amb les peces de bloc, perqu quan les omplim de formig, aquest penetri dins dels blocs. </p><p>3-Posicionarem langle monoltic sobre un gruix de morter, i es fixar amb uns puntals </p><p> 1-Arrencarem sobre el forjat amb 4 esperes dins la pea dangle. </p><p>10</p></li><li><p> 11</p><p> REALITZACI DELS ANGLES DOBERTURA 1- Arrencarem sobre el forjat amb 4 esperes dins la pea dangle. 2- Realitzarem un tall a la part exterior de la primera pea dangle, per facilitar la neteja del morter que ha caigut durant la collocaci. 3- Realitzarem el mur, i saniran creuant els angles dobertura a trenca-juntes </p><p> Realitzaci 1 filada Realitzaci 2 filada 4-Netejarem el sobrant del morter de muntatge 5-En el forat daquests angles (15x15 cm), posarem larmadura que ens vingui descrita en el projecte, i posteriorment lemplenarem de formig. ANGLE DOBLE 1- Arrencarem sobre del forjat amb 4 esperes dins la pea dangle. 2- Realitzarem un tall a la part exterior de la primera pea dangle, per facilitar la neteja del morter que ha caigut durant la collocaci. 3-En el cas que la distncia entre els extrem dun angle i duna obertura sigui 50 cm, es pot utilitzar la pea dangle doble. Es necessari tallar la pea per realitzar la segona filada. </p><p> 4-Netejarem el sobrant del morter de muntatge 5-En el forat daquests angles (15x15cm) a larribar a lltima filada, posarem larmadura que ens vingui descrita en el projecte, i posteriorment lomplirem de formig. </p><p>11</p></li><li><p> 12</p><p> REALITZACI DUNA TROBADA AMB T 1-Arrencarem sobre el forjat amb 4 esperes dins la pea dangle. 2-Realitzarem un tall a la part exterior de la primera pea dangle (per facilitar la neteja del morter que pugui caure durant la collocaci). 3-Collocarem una pea dangle just a la trobada amb la paret de crrega interior, i lanirem creuant amb el bloc de la paret de tancament, segons lordre que sadjunta: </p><p> 4-Col.locarem lallament continu darrera el bloc de la paret de tancament, i realitzarem el trasdossat amb un superma. 5-Posteriorment a la trobada del superma amb el bloc de la paret interior, hi posarem una malla vertical. 6-En el forat daquest angle (15x15cm) al arribar a lltima filada, posarem larmadura que ens vingui descrita en el projecte, que sunir a les armadures dels crcols de la paret interior i paret exterior, i posteriorment lomplirem de formig. </p><p>12</p></li><li><p> 13</p><p> CRCOL Tallarem les peces a 45 per poder realitzar perfectament un angle de 90 </p><p> A la trobada amb els angles i angles dobertura, realitzarem un tall a la part inferior del crcol perqu pugui passar larmadura descrita en el projecte que posteriorment es lligar amb larmadura del crcol. APLACAT DE FORJAT Tallarem les peces a 45 per poder realitzar perfectament un angle de 90 . </p><p> Aplacat de forjat amb tancament trmic 6,5 cm Aplacat de forjat amb allament 5 cm </p><p>13</p></li><li><p> 14</p><p>Sha de posar una malla de fibra de vidre: </p><p>-15 cm per sobre de laplacat de forjat -15 cm per sota del bloc anterior a laplacat de forjat </p><p>Si sutilitza la pea amb allament continu, per evitar els ponts trmics, s necessari que lallament estigui en contacte i desplaat de la junta de morter per limitar els ponts trmics. </p><p>14</p></li><li><p> 15</p><p> DINTELL A la trobada amb els angles dobertura, realitzarem un tall a la part inferior del dintell perqu pugui passar larmadura descrita en el projecte que posteriorment es lligar amb larmadura del dintell i somplir de formig. Es necessari que el dintell carregui mnim 10 cm a cada costat del bloc cermic. </p><p> CAIXA DE PERSIANA </p><p> La caixa de persiana carregar un mnim de 7 cm al bloc dangle dobertures, ms la part del revestiment de lobertura. En total ser aproximadament uns 10 cm. </p><p>Posarem una malla a sobre de langle dobertura per assentar el morter on carregar la caixa de persiana. </p><p>15</p></li><li><p> 16</p><p> La caixa de persiana no s un element portant, el projecte ha dindicar si ser necessari un dintell cermic o un dintell encofrat realitzat a lobra. Lallament incorporat de la caixa de persiana sempre anir per linterior de la faana i el nom TERREAL pintat a la caixa de persiana, sempre ser visible per lexterior. </p><p> Exterior de la faana (nom TERREAL) Interior de la faana (allament) s obligatori posar un puntal a les caixes de persiana a partir de 260 cm. En fase de muntatge quan siguin de menys de 260 cm cal verificar que les crregues aplicades sn inferiors a les crregues admissibles: </p><p> Detall uni entre langle dobertura i la caixa de persiana </p><p>16</p></li><li><p> 17</p><p> s necessari collocar una malla de fibra de vidre en el frontal exterior de la caixa de persiana, i en la part on carregar posar una segona malla en diagonal. </p><p> Si sutilitza la caixa de persiana i no sutilitza la pea dangle dobertures, s necessari realitzar un gruix de formig dentre 3 i 10 cm per bloquejar la tapa lateral de la caixa de persiana. (Detall A) </p><p>17</p></li><li><p> 18</p><p> TRENCAAIGES </p><p> La part del trencaaiges que sobresurt de la paret, pot ser revestida amb un color similar al color del trencaaiges. Consulteu-nos per tenir la referncia de color. </p><p>El trencaaiges ha dentrar un mnim de 4 cm dins langle dobertura. Al realitzar aquest encastament sha de resoldre correctament per evitar la filtraci d'aigua. </p><p>El trencaaiges es colloca a sobre duna base de morter al nivell de suport requerit i sha de posar sobre duna barrera impermeable fixada al mur i que es prolongui per la part de darrera i per tots dos costats del trencaaiges amb una pendent cap a lexterior de mnim 10 (Segons indica CTE DB HS). </p><p>18</p></li><li><p> 19</p><p>UNI DEL FORJAT AMB EL MUR DE CRREGA EXTERIOR Una cop acabats els murs de tancament estructurals fins a laltura indicada en el projecte, realitzarem el forjat. Shaur de deixar transcrrer el temps suficient des de lacabament del mur estructural, fins el formigonat del forjat, amb la finalitat de que la resistncia del morter sigui la suficient per suportar les crregues del forjat. </p><p> Recolzament extrem per introducci darmadura sortint </p><p> Recolzament extrem per solapament </p><p>19</p></li><li><p> 20</p><p> UNI DEL FORJAT AMB UN MUR DE CRREGA INTERIOR Un cop acabats els murs interiors estructurals fins a laltura indicada en el projecte, realitzarem el forjat. Shaur de deixar transcrrer el temps suficient des de lacabament del mur estructural, fins el formigonat del forjat, amb la finalitat de que la resistncia del morter sigui la suficient per suportar les crregues del forjat. </p><p> Recolzament central per solapament </p><p> Recolzament central per introducci darmadura sortint </p><p>20</p></li><li><p> 21</p><p> REGATES En el cas que fos necessari de realitzar regates en el bloc cermic utilitzat com a mur de crrega, sha de tenir lautoritzaci de larquitecte de la obra i seguir els criteris de lEurocodi 6 (EN 1996-1-1: 2005). TROBADA AMB UN ELEMENT VERTICAL A la trobada entre la coberta inclinada amb un parament vertical, sha de disposar dun element de protecci. No es realitzaran regates horitzontals en el bloc per introduir elements de protecci. </p><p> Recolzament central per entrega </p><p>21</p></li><li><p> 22</p><p> A la trobada duna terrassa o coberta plana amb un element vertical, sha de disposar dun element de protecci. No es realitzaran regates horitzontals en el bloc per introduir elements de protecci. </p><p> Lmina de polietil </p><p>Trobada horitzontal sense reixeta, sutilitza en construccions existents on larrebossat ja existeix (cal fixar-lo mecnicament, i aplicar una junta de masilla a la part superior) </p><p>Trobada horitzontal amb reixeta, sutilitza en construccions noves on larrebossat encara no sha realitzat, la reixeta assegura una excellent adherncia a larrebossat. </p><p>22</p></li><li><p> 23</p><p>FIXACIONS Fixacions lleugeres </p><p> Sempre sha de perforar el dimetre precs de lancoratge, sense percussi, i determinar correctament els mitjans de fixaci i crregues a penjar...</p></li></ul>

Recommended

View more >