gÜvenlİ okul projesİ okullara güvenli ortamın sağlanmasına...

of 39 /39
GÜVENLİ OKUL PROJESİ Okullara Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin Artırılması Strateji ve Eylem Planı ve Uygulama Kılavuzu 2017 - 2018 Akseki Kasım 2017 1

Author: others

Post on 07-Jun-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • GÜVENLİ OKUL PROJESİ

  Okullara Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin Artırılması Strateji ve Eylem Planı ve Uygulama Kılavuzu

  2017 - 2018

  Akseki Kasım 2017

  1

 • Hazırlayan

  Akseki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi

  2

 • İlçemizde; geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim yoluyla kendisi ve çevresiyle

  barışık bir birey olarak hayata hazırlanması, “ Yaşam Boyu Sıfır Şiddet ” sloganının her yaşta

  birey tarafından içselleştirilerek okul güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan “Güvenli

  Okul Projesi” 8. Yılında okul içinde ve okul dışında kesintisiz ve geliştirilerek

  uygulanmaktadır.

  İlçe olarak hedefimiz;

  Okul içi ve dışı güvenliğin geliştirilmesi için verilmekte olan kurumsal desteklerin

  arttırılıp işbirliğinin üst düzeyde geliştirilmesi,

  Eğitim yoluyla her yaşta vatandaşımızda farkındalık oluşturularak, bireysel ve

  toplumsal düzeyde güvenlik bilincinin / duygusunun geliştirilip arttırılması,

  Bir marka olan İlçemizin okul güvenliği konusunda yapmış olduğu çalışmalar ile

  örnek, öncü bir ilçe olmasını sağlamaktır.

  Projenin hedefine en kısa sürede ulaşması dileklerimle, teşekkür ediyorum.

  Muhammed Emin NASIR

  Akseki Kaymakamı

  3

 • Çocuklarımızın ve gençlerimizin; milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerine sahip, milletimizi, vatanımızı seven, evrensel değerlere bağlı, insan haklarına saygılı, Dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, kendisine ve çevresine güven duyan, hayat boyu öğrenmeyi kendisine ilke edilmiş, araştıran, sorgulayan, çok yönlü düşünebilen yeniliklere açık bir şekilde yetiştirilmesini,

  Eğitim yolu ile şiddet ve unsurları hakkında her yaşta farkındalık oluşturularak, okul

  içi ve dışının çok daha güvenli hale getirilmesini, Akademik başarının yanı sıra; sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımın

  arttırılmasını hedeflemekteyiz. Bu hedeflere ulaşmada özveri ile çalışan, katkı sağlayan herkese çok teşekkür

  ediyorum.

  İmdat Mithat BAĞCI İlçe Milli Eğitim Müdürü

  4

 • İÇİNDEKİLER

  GİRİŞ

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Yasal Çerçeve

  İKİNCİ BÖLÜM: MEVCUT DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ

  1. Tarihsel Gelişim

  2. Yasal Yükümlülükler

  3. Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler

  4. Paydaş Analizi

  5. Kurum İçi Analiz

  5.1 Örgütsel Yapı

  5.2 İnsan Kaynakları

  5.3 Teknolojik Düzey

  5.4 Mali Kaynaklar

  5.5 İstatistikî Veriler

  5.5.1. İlçe Nüfus Bilgileri (TUİK)

  5.5.2. İlçe MEM İstatistikleri (Eğitim kademelerine göre;

  Personel, Okul, Öğrenci)

  5.5.3. e-Okul Rapor İstatistikleri ( Okul güvenliği ile doğrudan veya

  dolaylı ilintili raporlar)

  6. Çevre Analizi

  6.1. Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik,

  Ekolojik, Etik Analizi

  6.2. İlçe Coğrafi Güvenlik Analizi (Çevre)

  6.2. İlçe Okul İçi Güvenlik Analizi

  6.3. Üst Politika Belgeleri ( Protokoller, İl/ İlçe Eylem Planları, İl/İlçe

  Yürütme Kurulu Toplantı kararları vb.)

  7.Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi.

  5

 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM

  1. Misyon, Vizyon, Temel Değerler

  2. Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet/Projeler

  ve Stratejiler

  3. İzleme, Değerlendirme, Raporlama ve Geliştirme.

  6

 • AKSEKİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  GÜVENLİ OKUL PROJESİ (GOP)

  GİRİŞ

  İlçemizde; geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim yoluyla kendisi ve çevresiyle

  barışık bir birey olarak hayata hazırlanması, “ Yaşam Boyu Sıfır Şiddet ” sloganının her yaşta

  birey tarafından içselleştirmesi amacıyla “Güvenli Okul Projesi ” okul içinde ve okul dışında

  kesintisiz ve geliştirilerek uygulanacaktır.

  Bu bağlamda projemizin okul içi ve okul dışında uygulanması ve geliştirilmesi

  sürecine;

  İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, Akseki Belediye Başkanlığı, İlçe

  Halk Sağlığı Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürlüğü, Gıda Tarım ve

  Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, gibi resmi kamu kurum ve kuruluşları kendi görev alanlarına

  giren konularda kurumsal destek vererek çalışmalarımıza katkılar sağlayacaktır.

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Yasal Çerçeve

  1) 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu.

  2) Başbakanlık 2006–17 nolu Genelge (Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet

  Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler.)

  3) Başbakanlık 2006–26 Nolu Genelge.

  4) MEB Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Strateji ve Eylem

  Planı (2006–2011+).

  5) TBMM Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet Eğilimi ile Okullarda Meydana

  Gelen Olaylar ile İlgili Meclis Araştırma Komisyon Raporu.

  6) Antalya Valiliğinin 05.10.2007 tarihli ve 3043 sayılı emirleri.

  7

 • 7) MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün;

  21.01.2009 tarihli ve 2009-9 Nolu Genelgesi.

  8) MEB ÖERH Genel Müdürlüğünün 27.09.2012 tarihli ve 3888 sayılı yazıları.

  9) İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 18.09.2012 tarihli 2012/54

  Bakanlık Nolu Genelgesi.

  10) İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 22.10.2013 tarihli ve -22013/14

  Bakanlık Nolu Genelgesi.

  11) MEB ÖERH Genel Müdürlüğünün 15.09.2014 tarihli ve 3938012 sayılı yazısı

  (2014-20 Nolu Genelge).

  12) MEB ÖERH Genel Müdürlüğünün 29.06.2015 tarihli ve 6709501 sayılı yazısı.

  13) MEB Müsteşarlık 17.09.2015 tarihli ve 90849597-10.07-E.9367301 sayılı yazı.

  14) MEB ÖERH Genel Müdürlüğü 18.12.2015 tarihli ve 13075438 sayılı yazısı.

  15) Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2017 Mali Yılı Performans Programı.

  16) Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında 22.12.2016 tarihinde

  imzalanan "Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve

  Önleyici Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü”.

  17) İçişleri Bakanlığının 2017-3 (2017-23) Nolu Genelgesi.

  18) Antalya Valiliğinin 08/09/2017 tarihli ve 2017/02 sayılı İdari Yaptırım Tebliği.

  19) MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 03.10.2017-15712539 Sayılı

  yazısı.

  20) Antalya Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünün 12.10.2017 tarihli ve 40027 sayılı

  yazısı.

  İKİNCİ BÖLÜM: MEVCUT DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ

  Tarihsel Gelişim

  İlçemizde; okul ve çevresinin kapsamlı ve planlı olarak güvenli hale getirilmesi, şiddet

  ve şiddete neden olan konularda farkındalık oluşturularak öğrencilerimizin bir bütün olarak

  geliştirilmesi konusu ilk kez 2008 yılında yapılan kapsamlı bir araştırma sonucunda ulaşılan

  bulgular dikkate alınarak ilk eylem planı “Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanması (OGOS)”

  projesi adı altında ilk plan hazırlanıp uygulama süreci başlatılmıştır.

  Bu bağlamda, İlçemizin kendine has özellikleri (sosyal, kültürel, ekonomik ve coğrafi)

  dikkate alınarak, ilçe ve okul bazında yapılacak çalışmaların / temaların / görev

  tanımlamaların genel çerçevesi çizilmiş,

  8

 • Bu çerçeve; ilçe ve okul eylem planları ile yerelleştirilerek, özgünleştirilmiş; şiddetin

  önlenmesi konusunda hedef kitlede bilgi ve bilinçlenme sağlanarak, kurumsal işbirliği ve

  koordinasyon arttırılıp projenin sürdürülebilirlik noktasında farkındalık oluşturulmuştur.

  Ayrıca; bu proje kapsamında uzun yıllar özel çalışma alanı olarak ele alınıp işlenen

  “Madde Bağımlılığı ile Mücadele” ve “İhmal ve İstismar” konuları 2013 yılından itibaren;

  bağımsız, özgün projeler olarak ele alınıp uygulanmaya başlanmıştır.

  Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında 22.12.2016 tarihinde imzalanan

  "Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin

  Artırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü” kapsamında; OGOS Projesi revize edilerek 2017-

  2018 Eğitim Öğretim Yılında uygulanmak üzere “Güvenli Okul Projesi” geliştirilmiştir.

  Yasal Yükümlülükler

  Milli Eğitim Bakanlığı

  Milli Eğitim Bakanlığı çocuklarla uzun süreli yoğun temasın bulunduğu tek

  bakanlıktır.

  Zorunlu eğitim kapsamında çocukların uzun dönemde gelişimlerinin takibini de olası

  kılan eğitim sistemi çocukların gelişiminde çok önemli bir rol oynar. Eğitim sistemi özellikle

  yoksunluk ve yoksulluk içinde büyüyen çocuklara kaliteli eğitim ve eğitici bir sosyal ortam

  sağlayabildiği oranda çocuklar için koruyucu faktörlerin artmasına neden olabilir. Bu yönüyle

  de eğitim sistemi önleme çalışmalarının temelinde yer almaktadır.

  Bu bağlamda;

  Önleme çalışmaları MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün

  çalışma alanına,

  Okulların fiziki olarak güvenilir hale getirilmesi MEB Destek Hizmetleri Genel

  Müdürlüğünün 03.10.2017-15712539 yazıları gereği İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin

  (İSGB) görev alanına girmektedir.

  9

 • Bünyesinde rehberlik hizmetlerini ve özel eğitim hizmetlerini örgütleyen bu yapı

  açısından “eğitim sisteminde eğitsel-mesleki gelişim, yönlendirme, önleme ve psikososyal

  müdahaleye yönelik ruh sağlığı hizmetleri, aile rehberliği, kurumsal danışmanlık, psikolojik

  ölçme değerlendirme yöntem ve araçlarının temini, geliştirilmesi ve dağıtımına ilişkin

  rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini vermek, çeşitli eğitim tür ve kademeleri

  arasında rehberlik hizmetlerinin bir bütün olarak verilmesini, hizmetlerdeki yöntem ve

  araçların bilimsel standartlara uygunluğunun sağlanması” rehberlik misyonunu

  oluşturmaktadır.

  İlgili Kurum Personelinin Sorumlulukları

  Anayasamızın 20, 21 ve 22. Maddelerine göre; herkes, özel hayatına ve aile hayatına

  saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine

  dokunulamaz, herkes haberleşme hürriyetine sahiptir, haberleşmenin gizliliği esastır, kanunun

  açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre verilmiş bir hakim kararı olmadıkça; gecikmesinde

  sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin yazılı emri bulunmadıkça,

  kimsenin üstü, özel kâğıtları, eşyası ve konutu aranamaz; bu eşya ile konutta bulunan eşyaya

  el konulamaz; haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz.

  Ancak 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında; çocuklarla çalışan kurumlar

  ve meslek elemanları, takip ettikleri bir çocukla ilgili riskli bir durumun varlığından şüphe

  duymaları halinde çocuğun korunması için etkin adımlar atmak ve karar verebilmek

  ihtiyacıyla, çocukla çalışan diğer uzmanlardan ve meslek elemanlarından şüphe duydukları

  konu ile ilgili bilgi alma ihtiyacı hissedebilirler.

  Ancak bu hassasiyetle yaklaşılması gereken bir konudur ve çocuğun özel hayatı ile

  ilgili bir bilginin paylaşılması aşağıdaki gerekçeler ile yapılırsa kabul edilebilirdir:

  • Mağdur çocuk ise ve bu mağduriyetinin giderilmesi ve tedavisinin sağlanması için,

  • Mağduriyete sebep olan kişi hakkında yasal işlem yapılması,

  • Başka mağduriyetleri önlemek,

  • Çocuğun sağlığı ve güvenliği tehlike altında ise,

  • Sorunun çözümü için diğer kurumlara ihtiyaç duyulması halinde,

  • Suç varsa,

  • Suç konusunda açık ve yakın tehlike varsa suç işlenmesini önlemek için,

  • Kişi güvenliği tehdit altında ise,

  • Kendine veya başkasına zarar verme riski varsa,

  10

 • İlgili Kurum Personelinin Yasal Yükümlülükleri

  Görev tanımı gereği erken uyarı uygulamaları ve önleme çalışmalarını yürütmekte

  olan personelin konuyla ilgili yasal yükümlülükleri aşağıdaki kanun ve yönetmeliklerde

  tanımlanmıştır.

  Madde 6 (1) Adlî ve idarî merciler, kolluk görevlileri, sağlık ve eğitim kuruluşları,

  sivil toplum kuruluşları, korunma ihtiyacı olan çocuğu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına

  (ASPB) bağlı ilgili birimlerine bildirmekle yükümlüdür. Çocuk ile çocuğun bakımından

  sorumlu kimseler çocuğun korunma altına alınması amacıyla ASPB ilgili birimlerine

  başvurabilir. (2) ASPB ilgili birimleri kendisine bildirilen olaylarla ilgili olarak gerekli

  araştırmayı derhâl yapar.

  Bu yükümlülüğü yerine getirmemek yani koruma altına alınması gereken bir çocuğun,

  koruma ile görevli kuruma bildirilmemesi Türk Ceza Kanunu 257. maddesi gereğince görevi

  kötüye kullanma suçunu oluşturabilir.

  Madde 257. - (1) …(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin

  gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun

  zararına neden olan ya da … kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile

  cezalandırılır. (3) …

  Adli bildirimde bulunma yükümlülüğünün ihlali, bildirim konusu olay bir

  istismar(cinsel veya fiziksel) olduğunda suç oluşturur. Türk Ceza Kanunu’nun 278. ve 279.

  maddeleri uyarınca çocuklarla çalışan doktor, hemşire ve öğretmen gibi meslek sahiplerinin

  adli bildirim yükümlülüğünü ihlal suçunu düzenlemektedir.

  Madde 278. - (1) İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla

  kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) İşlenmiş olmakla birlikte, sebebiyet verdiği neticelerin

  sınırlandırılması hâlen mümkün bulunan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi,

  yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. (3) Mağdurun on beş yaşını bitirmemiş bir

  çocuk, bedensel veya ruhsal bakımdan özürlü olan ya da hamileliği nedeniyle kendisini

  savunamayacak durumda bulunan kimse olması hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek

  ceza, yarı oranında artırılır.

  Madde 279. - (1) Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun

  işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı

  11

 • ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis

  cezası ile cezalandırılır. (2) Suçun, adlî kolluk görevini yapan kişi tarafından işlenmesi

  hâlinde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

  İstismar durumlarında bildirim her iki bildirimi de kapsadığına dikkat edilmelidir.

  Dolayısıyla, duygusal, fiziksel ve cinsel istismar durumları karşısında ASPB / Kolluk

  kuvvetleri / Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılması gerekmektedir.

  Bu tür durumlarla karşılaşan ya da çocuğun sergilediği belirtiler yüzünden ihmal ya da

  istismar şüphesi duyan farklı meslek elemanlarının taşıdıkları sorumluluk oldukça yüksek

  olduğu için doğru tanılama bilgisine sahip olmaları ve diğer uzmanlarla işbirliği içinde

  konuyu ele almaları elzemdir.

  ÖNEMLİ: İhmal ve istismar şüphesi bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi

  için yeterlidir.

  Öğrendiği suç iddiasının doğruluğunu araştırmak veya bu şüpheyi destekleyecek kanıt

  aramak bildirimde bulunacak kamu görevlisinin sorumluluğu değildir. Bu yükümlülüğün

  amacı soruşturma ve kovuşturma makamlarının suç şüphesi olan durumlardan haberdar

  olmasını sağlamaktır, delil toplamak ve iddianın doğruluğunu araştırmak ve iddiayı

  destekleyecek delilleri toplamak, soruşturma ve kovuşturma makamlarının görevidir.

  Korunma ihtiyacı olan çocuğun bildirilmesi bakımından da bildirimde bulunacak

  kamu görevlisinden bu ihtiyacı kanıtlayacak bir sosyal inceleme yapması ve alınacak tedbiri

  belirleyecek derecede gerekçelendirme yapması beklenmez.

  Bu yükümlülüğün amacı da çocuğu korumakla sorumlu kurumun gerekli incelemeyi

  başlatmasını sağlamak üzere ihtimalden haberdar olmasını sağlamaktır.

  Öte yandan elbette hiç bir meslek elemanı haksız bir ihbarda bulunarak aileyi ve

  çocuğu zor bir sürece sokmak istemez. Ancak, şüphe uyandırması gereken bulguları

  incelenmeye almamak ya da gerekli yönlendirmeleri yapmamak zarar gören bir çocuğu çoğu

  kez kötüleşen koşullara terk etmekle eşittir.

  12

 • Okul Personelinin Kurum İçi Yönlendirme Prosedürü

  Öğretmenin, yoğun bir biçimde iletişimde olduğu çocukları, yakından tanıması,

  dikkatli olması, her türlü farklılığa karşı hassasiyetle yaklaşması neticesinde ortaya çıkan

  gözleme dayalı duygu ve düşüncenin, çocuğun içinde bulunduğu risklerle ilgili fikir vermesi

  olasılığının güçlü olduğu düşünülmektedir.

  Bu bağlamda eğitimcide, çocuğun yaşamındaki koruyucu faktörlerin riskleri azaltmaya

  yetmeyeceği yönünde bir kanı oluşuyorsa, durumu okul içi ilgili personel; rehber öğretmen ve

  yöneticilerle paylaşmalıdır. Bu süreçte rehber öğretmen tarafından başlatılan prosedürün

  destekleyici takibini yapması da öğretmenden beklenen bir diğer sorumluluktur.

  Bu bölümde; Milli Eğitim Bakanlığı İle İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan “okul

  güvenliği” konulu işbirliği protokolü kapsamında ilçe/okul düzeyinde oluşturulacak kurullar,

  bu kurulların görev tanımları, protokol ve Müdürlüğümüzün kurumsal projelerinden “Güvenli

  Okul Projesi” kapsamında hazırlanacak olan Eylem Planlarının uygulama usul ve esasları ile

  çalışma takvimine ilişkin bilgiler yer almaktadır.

  Kaymakamlık Güvenli Okul İlçe Yürütme Kuruluna sunulacak olan Antalya Akseki

  Kaymakamlığı Güvenli Okul İlçe Eylem Planı; ilçe alt komisyon üyelerince hazırlanacak

  olan plan / program / proje çalışmalarının bütününden oluşturulması hedeflendiğinden; kurul

  üyeleri tarafından yapılacak çalışmaların;

  1- Kurum yetkileri ve görev alanlarına uygun olarak, kurumun mevcut durumuna ve kurumsal ihtiyaç analizi sonucuna göre hazırlanmış olması,

  2- Mevcut durum ve ihtiyaç analizine dayalı olarak ilçe / okul düzeyinde hazırlanması,

  3- Genel amacı ile hedeflerin açıkça belirtilmesi, 4- İçerik ile ilgili ana başlıklara yer verilmesi, 5- İçeriğin hangi yöntem ve teknik ile uygulanacağının belirtilmesi, 6- Sürecin nasıl izleneceğine dair çalışma takviminin hazırlanması, 7- Sonuçlarının nasıl değerlendirileceğine dair bilgi ve belgelerin belirlenmesi, 8- Dokümanın ilçe düzeyinde uygulanmasına dair Kaymakamlık Onayı ile birlikte

  resmi yazı ekinde ve elektronik ortamda (Word formatında) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesine CD içerisinde gönderilmesi gerekmektedir.

  13

 • KURULLAR

  Okul güvenliği konulu kurullar; Akseki Kaymakamlığı’nda gerçekleştirilen ön hazırlık (planlama) toplantısında alınan kararlar kapsamında;

  1- İlçe Güvenli Okul Projesi İlçe Yürütme Kurulu, 2- Güvenli Okul Projesi İlçe Yürütme Kurulu alt komisyonundan oluşmaktadır.

  Ayrıca; İlçe bünyesindeki okullar tarafından,okul müdürü başkanlığında komisyonlar

  oluşturularak çalışmaları organize etmeleri gerekmektedir.

  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Güvenli Okul Eylem Planı ve İlçe MEM Güvenli Okul

  Yürütme Kurulu

  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurumsal olarak uygulanacak olan Güvenli

  Okul İlçe MEM Eylem Planı; İlçemiz tüm okulları tarafından mevcut durum ve ihtiyaç

  analizine dayalı olarak hazırlayacak olan okul eylem planları ile okul düzeyinde uygulanan

  diğer çalışmaların (projelerin) bütününden oluşmaktadır.

  Kurul; Güvenli Okul Projesi İlçe Yürütme Kurulu (Kaymakamlık) kararları, kurumun

  görev tanımlamaları ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında çalışma yapmak üzere; İlçe

  Milli Eğitim Müdürü veya yerine görevlendireceği Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerinden

  sorumlu Şube Müdürünün başkanlığında, İş Güvenlik Uzmanı ile farklı tür ve kademede

  görevli yönetici ve öğretmenlerin katılımı ile “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Güvenli Okul

  Yürütme Kurulu” oluşturulur.

  Ayrıca; İlçe MEM Güvenli Okul Yürütme Kurulu doğrudan, kurul kararı veya ilgili

  ÖERH Şubesinin teklifi ve Kaymakamlık Onayı ile oluşturulacak alt komisyonlar aracılığı ile

  kurumsal ilçe eylem planının hazırlanması, usul ve esasların belirlenmesi, çalışma takvimi ile

  veri toplama formlarının hazırlanması, okul düzeyinde yapılan çalışmaların yerinde izlenmesi

  ve değerlendirilmesi, okul düzeyinde istatistiklerin derlenmesi ve incelenmesi, istatistiklerin

  birleştirilerek raporlanması, proje kapsamında okullara rehberlik edilmesi, yapılan çalışmalara

  ait İlçe MEM sunumların hazırlanması konularında çalışma yapmak üzere alt komisyonlar /

  çalışma grupları oluşturulabilir. Bu komisyon İlçe Yürütme Kurulu görevlerini de yürütmek

  amacıyla denetim, inceleme, saha taramasında görevlendirilir.

  14

 • İlçe MEM Yürütme Kurulu ve/veya alt kurul; bağlı alt birimlerin (okullar)

  çalışmalarını izler, geliştirir, değerlendirir ve yapılan çalışmaların raporlanarak İlçe Yürütme

  Kuruluna sunulmasını sağlar.

  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Güvenli Okul Yürütme Kurulunun Görevleri

  1. İlçe Eylem Planının Kasım ayı içerisinde hazırlanmasına yönelik iş ve işlemlerin

  başlatılması ve mümkün olan en kısa zamanda tamamlanması,

  2. İlçe Emniyet Amirliği ve Jandarma işbirliğinde; ilçenin güvenlik haritasının

  çıkarılması ve öncelikli okul gruplarının belirlenmesinin sağlanması,

  3. Her okul için güvenli okul eğitim koordinasyon görevlisinin belirlenmesi için İlçe

  Emniyet Amirliği /İlçe Jandarma Komutanlığı ile işbirliği ve koordinasyonun

  sağlanması,

  4. İlçede okullarda fiziksel iyileştirmelerin geliştirilmesi ve izlenmesinin sağlanması,

  5. İlçe İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Koordinatörünce; okulların alan güvenliğinin

  sağlanması ve tedbirlerin izlenmesi amacıyla yapılacak çalışmaların planlanmasının

  sağlanması,

  6. İlçe Eylem Planı hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü düzeyinde kurumsal

  bilgilendirme, görevlendirme ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını,

  7. İlçe ve okul düzeyinde okul güvenliği kapsamında yapılan çalışmaların derlenerek,

  değerlendirilmesi, sonuçlarının rapor haline getirilip çalışma planında belirtilen

  tarihlerde Akseki Kaymakamlığı Güvenli Okul İlçe Yürütme Kuruluna sunulmasını,

  8. Okul, Kurum düzeyinde; denetim, izleme, değerlendirme ve yerinde rehberlik

  hizmetinin sunulmasını;

  8.1. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde; ilgili şube müdürü başkanlığında

  oluşturulan ekip tarafından; öncelikli (1. Grup) okullara her yarıyılda, en az iki

  (2), diğer okullara en az 1 olmak üzere ziyaretler düzenlenerek, denetim, izleme,

  değerlendirme yapılması,

  8.2 RAM Müdürlüklerince;İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 17.10.2017 tarihli ve

  50.06/16957246 sayılı ‘’PDR Ulusal ve Yerel Hedefler’’ konulu yazısı

  15

 • kapsamında belirlenen ‘’Öfke Yönetimi ile Aile Eğitimi ve Aile Rehberliği’’ yerel

  hedeflerinin belirlenecek takvim çerçevisinde yürütülmesi.

  9. Okul çevresinin daha güvenli hale getirilmesi için diğer kurum ve kuruluşlar ile

  koordinasyon ve destek sağlanması, gerekli görüldüğü durumlarda kurul üyelerince

  yerinde ziyaretlerin yapılması(İlçe Emniyet,Jandarma,belediye,Halk Sağlığı vb),

  10. İlçe düzeyinde“Psikososyal Acil Müdahale” ve “Krize Müdahale” ekiplerinin

  oluşturulmasını (ÖERH sorumlu şube müdürü başkanlığında,3 asil 3 yedek rehber

  öğretmeni) ve bilgilerin il milli eğitim müdürlüğü ve RAM merkezine gönderilmesinin

  sağlanması,

  11. Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan "Okullarda Güvenli

  Ortamın Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin Artırılmasına

  Yönelik İşbirliği Protokolü" ile belirlenen görevlerin gerçekleştirilmesi,

  12. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Güvenli Okul Yürütme Kurulu kararlarının; okul

  müdürlüklerine duyurulması,

  13. Kurumsal Güvenli Okul Projesi İlçe Eylem Planının hazırlanması,

  14. Antalya Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünün 12.10.2017 tarihli ve 40027 sayılı yazı

  ekinde gönderilen kararın takip edilmesidir.

  15. İl MEM Çalışma takvimine göre; İlçe MEM Çalışma Takviminin hazırlanmasını,

  16. Güvenli Okul İlçe Eylem Planını, Çalışma Takvimini, Öncelikli Okulları, İlçe

  Düzeyinde Oluşturulan Ekipler ile ekiplerin okul ziyaret planlarını Kaymakamlık

  onayına sunulmasını,

  17. İlçe Eylem Planı ve diğer bilgi, belge ve dokümanların onay sürecinin sonunda; bir

  bütün olarak, bir örneğinin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesini, aynı zamanda

  Güvenli Okul İlçe Yürütme Kuruluna (Kaymakamlık) sunulmasını,

  18. Onaylanan ilçe eylem planının okullara gönderilerek, okul eylem planlarının

  hazırlanmasının, kontrol edilmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması,

  19. Güvenli Okul İlçe Eylem Planının İlçedeki resmi kurum ve kuruluşlara

  gönderilmesini,

  16

 • 20. Yapılan çalışmalara ait örnek nitelikte etkinlik örneklerinin, görsellerin, derlenip

  elektronik ortamda arşivlenmesini,

  21. Tüm eğitim kademelerinde; PDR İl Danışma Komisyonu kararları doğrultusunda;

  Öfke Yönetimi, Aile Eğitimi ve Aile Rehberliği, “İhmal ve İstismar” ile “Madde

  bağımlılığını” temalı hedeflere ait eğitimlerin; etkin bir şekilde uygulanması. Bu

  eğitimlerde Yeşilay, MEB ÖERH Genel Müdürlüğü, RAM tarafından hazırlanmış

  materyallerin veya önerilmiş olan modüllerin kullanılması. Ayrıca Aile ve Sosyal

  Politikalar Bakanlığı web sayfalarında yayımlanan proje çıktılarından / eğitim

  materyallerinden yararlanılması.

  22. İlçe düzeyinde yapılacak sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin planlanması ve buna

  ilişkin çalışma takviminin hazırlanıp okullara gönderilmesini,

  23. Psikososyal müdahale hizmetleri konusunda eğitim almamış rehberlik öğretmenlerin

  tespit edilerek, RAM’a bildirilmesi. RAM’lar tarafından hazırlanacak yerel düzeyde

  hizmet içi eğitim programı kapsamında bu öğretmenlerin eğitim almalarının

  sağlanmasını,

  24. Öğrencilerin akademik başarının arttırılması için; yönetici ve öğretmenler ile

  öğrencilere ve anne babalara yönelik eğitim çalışmalarının planlanıp

  gerçekleştirilmesini,

  25. Çocuk Mahkemelerince hakkında 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde

  “eğitim” veya “danışmanlık” tedbir kararı alınan çocuklar ile ilgili iş ve işlemlerin;

  RAM işbirliğinde, öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kademesinden sorumlu Şubeler

  aracılığı ile takip edilmesini,

  26. İlçe düzeyinde danışmanlık tedbiri kararları ile ihmal ve istismar vakalarının analizin

  yapılması,

  27. Şiddette, ihmal ve istismara uğrayan veya bu fiillerde bulunan, koruma altına alınan

  öğrencilere ait çalışmaların RAM ile koordineli planlanıp gerçekleştirilmesini,

  28. Okula devamsızlığın yüksek olduğu bölgelerde devamsızlık nedenlerinin araştırılarak,

  devamın sağlanması için gerekli önlemlerin alınmasını,

  29. Özellikle yöneticilere yönelik eğitimlerde;

  17

 • a) Güvenli Okul çalışmalarına ve ihmal ve istismar vakalarında bildirim

  zorunluluğuna,

  b) Adli vakaların; ivedi, İl MEM Müdürlüğüne telefon ile bildirilip, aynı gün bilgi

  notlarının faks ve DYS üzerinden gönderilmesine,

  c) Fiziki ortam iyileştirmelerine,

  d) Okul giriş çıkışları, servis araçları ve kantin denetimine özel vurgu yapılmasını,

  30. Disiplin suçlarının aylık takip edilerek; değerlendirilmesi, okul / bölge bazında

  azaltılması için RAM işbirliğinde gerekli önlemlerin alınmasını,

  31. Okul rehberlik servisleri ile RAM’ların donanım, personel ve materyal bakımından

  güçlendirilmesi ve desteklenmesini,

  32. Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, buna paralel olarak okullara teknik ve

  danışmanlık hizmeti verilmesini,

  33. Halk eğitim merkezlerinde; gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılması ve serbest

  zamanlarının değerlendirilmesi için sosyal kültürel önlemler alınarak, meslek

  edindirme kurslarının arttırılmasını,

  34. Halk Eğitim Merkezlerince; Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddetin önlenmesi

  konularında RAM işbirliğinde kurslar / seminer programları düzenlenmesini,

  35. Halk Eğitim Merkezleri ile Mesleki Eğitim Merkezlerinde kayıtlı kursiyer kadınlara;

  genel sağlık bilgisi ve cinsel sağlık ile kadın hakları konusunda İl / İlçe Halk Sağlığı

  Müdürlüğü işbirliğinde eğitimler verilmesini,

  36. Kadın Sığınma Evlerindeki kadınların çocukları ile SHÇEK’te kalan çocukların ilgili

  kurum işbirliğinde okullara yerleştirilmesi ve eğitimlerinin izlenip PDR desteği

  sunulmasının sağlanmasını,

  37. Gezici / geçici tarım işçilerinin çocuklarının okula erişimlerin sağlanarak, bu

  çocuklara yerel düzeyde ayni ve nakdi yardımlar sağlanmasını,

  18

 • 38. Mevsimlik işçilerin yoğun olduğu bölgelerde aile eğitimlerinin yaygınlaştırılması için

  programlar hazırlanması, verilen eğitimlerin geliştirilerek, sonuçlarının sayısal verileri

  ile birlikte tutulması.

  39. İl düzeyinde işgücü ihtiyacı göz önüne alınarak kız çocukları ile kadınların istihdam

  olanaklarının arttırılması için İŞKUR ile işbirliği sağlanarak mesleki kursların

  açılmasını,

  40. Kurul üyesi diğer kurum ve kuruluşlar tarafından okul içinde yapılan çalışmaların

  izlenmesini,

  41. İlçe eylem planı kapsamında yapılan çalışmaların sonuçlarının RAM ve okullardan

  derlenerek, değerlendirilmesini, raporlanmasını, istatistikleri ile birlikte, İlçe Yürütme

  Kuruluna (kaymakamlık) sunulmasını ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesini,

  42. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Güvenli Okul Yürütme Kurulu Başkanı tarafından “okul

  güvenliği” konusunda verilecek diğer iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlar.

  Okul Kurum Müdürlükleri / Güvenli Okul Yürütme Kurulu

  Her kademe okulda il/ilçe eylem planları ile okulun mevcut durum ve ihtiyaç analizi

  sonuçları dikkate alınarak; Güvenli Okul Eylem Planı ile Güvenli Okul Çalışma Takvimini

  hazırlamak üzere;

  Okul Müdürünün başkanlığında; en az bir Müdür Yardımcısı, her sınıf

  düzeyinden en az bir Sınıf Öğretmeni, Rehberlik Öğretmeni / öğretmenleri, Beden

  Eğitimi Öğretmeni, Görsel Sanatlar Öğretmeni, Okulun Öğrenci Temsilcisi, Okul Aile

  Birliği Başkanı, En az iki öğrenci velisinin katılımı ile “Güvenli Okul Yürütme Kurulu”

  İl/İlçe takviminde belirtilen tarihte oluşturulur. Kurul toplantılarına OKUL MÜDÜRÜ

  bizzat başkanlık eder.

  Bu kurul tarafından; Antalya Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünün 12.10.2017 tarihli ve

  40027 sayılı yazı ekinde gönderilen toplantı kararları başta olmak üzere;

  1. Güvenli Okul Yürütme Kurulu tarafından yapılacak çalışmaların belirlenip

  planlanması, üyelerin görev dağılımının belirlenmesi (Görev dağılımı tüm üyeleri

  kapsayacak ve yapılan çalışmalara ilişkin tüm bilgi ve belgeler; kurul

  başkanında veya kurul üyesi müdür yardımcısında toplanacak ve denetimlerde

  19

 • sunulmak üzere saklanacaktır. Veri girişi / derlenmesi/ ibrazı, Denetim, izleme,

  değerlendirme ve yerinde rehberlik; bu dosya / bilgi ve belgelere göre

  yapılacaktır),

  2. Okul /kurumlarda “Krize Müdahale Ekibi” oluşturulması,

  3. İl/ İlçe Eylem Planları ekindeki çalışma takvimleri esas alınarak; Güvenli Okul

  Yürütme Kurulu tarafından Güvenli Okul Çalışma Takviminin hazırlanması,

  4. Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi bilgilerinin güncellenerek kurumlar arası

  işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi. Okul müdürünün dışında bir idarecinin

  yedek olarak görevlendirilmesi,

  5. Güvenli Okul Yürütme Kurulu tarafından; okul içinde ve dışında şiddete neden

  olabilecek risk faktörlerinin; okul-öğrenci-aile-çevre özellikleri dikkate alınarak

  bilimsel ölçme tekniklerinden yararlanılarak belirlenmesi, sayısal veri haline

  getirilmesi,

  6. Güvenli Okul Yürütme Kurulu tarafından 2017–2018 Eğitim Öğretim yılına ait

  Güvenli Okul Eylem Planının; okul, öğrenci, veli, yönetici / öğretmenler, okul

  çevresi vb. verileri ışığında, bir yıl önceki okul eylem planı çalışmaları, yılsonu

  değerlendirme sonuçları ile 2017-18 İl / İlçe Eylem Planları göz önüne alınarak

  hazırlanması, bir örneğinin incelenmek değerlendirmek ve onaylanmak üzere İlçe

  MEM’e Ekim ayı içerisinde gönderilmesi,

  7. Okul Yönetimince; Güvenli Okul Eylem Planı hakkında tüm okul personelinin,

  öğrenci velilerinin bilgilendirilmesi,

  8. İdareciler veya öğretmenler tarafından her öğrenci için yılda en az bir olmak üzere

  ev ziyareti yapılması ( risk grubu öğrencilere öncelik tanınması),

  9. Okul rehberlik servisi, Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi, öğrenci temsilciliği

  ile okul / aile birliği arasında gerekli koordinasyonun sağlanması,

  10. Güvenli Okul Yürütme Kurulu tarafından Okul Eylem Planının uygulama

  safhalarında, RAM veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda; sağlık,

  sosyal hizmetler, emniyet, üniversite, sivil toplum kuruluşları, eğitim sendikalar vs.

  kurum / kuruluşlarının desteklerinin alınması,

  20

 • 11. Güvenli Okul Yürütme Kurulu tarafından İl/ İlçe Eylem Planı çerçevesinde; okul

  rehberlik ve psikolojik danışma servisi, RAM ile koordineli olarak okul /

  kurumunda programların yürütülmesinde uygun ortam personelinin

  görevlendirilmesi. Eğitim öğretimi aksatmayacak şekilde toplantılar düzenlenmesi

  bu konuda gerekli koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması (RAM tarafından

  hazırlanacak standart eğitim materyallerinin kullanılması veya Bakanlığımız ÖERH

  Genel Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı web sayfalarında

  yayımlanan proje çıktılarından / eğitim materyallerinden yararlanılması),

  12. Okul Yönetimi veya Güvenli Okul Yürütme Kurulu tarafından; öğretmenler,

  öğrenciler ve ailelerin psiko-sosyal olarak gelişimlerine yönelik hazırlanan rehberlik

  ve temel önleme programları, diğer rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri,

  sosyal etkinlikler, spor ve serbest zaman etkinlikleri bütünleştirerek okulda olumlu

  psikolojik ortamın oluşturulması için gerekli planlamanın yapılması. Planların

  Güvenli Okul Eylem Planına eklenmesi,

  13. Güvenli Okul Yürütme Kurulu tarafından Okul Eylem Planı kapsamında yapılan

  çalışmaların değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik ihtiyaç duyulması halinde

  ek toplantılar/görevlendirilmeler yapılması ayrıca uygulamada karşılaşılan sorunlar

  ve çözüm önerileri ile birlikte Aralık ve Mayıs ayının son haftasında İlçe MEM’ e

  rapor olarak gönderilmesi,

  14. Okul Yönetimince; nöbetçi öğretmenlerin nöbet günlerinin yönetmeliğe uygun

  olarak belirlenmesi, okul giriş çıkışlarının kontrol altına alınması,

  15. Okul Yönetimince; İl / İlçe İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Koordinatörünce

  yapılacak olan okul alan güvenliği ve tedbiri konulu izleme ve değerlendirme

  çalışmaları kapsamında okul içi ve bahçesinin daha güvenli hale getirilmesi için

  çalışma yapılması (Bahçe duvarı düzenlemesi, giriş-çıkışların kontrol edilmesi,

  Güvenlik kamerası, Okul çevresinin aydınlatılması vs.),

  16. Okul Yönetimince; öğrenci ve öğrenci velisine ait güncel iletişim bilgilerinin e okul

  modülünde eksiksiz olarak girilmesi (Öğrenci fotoğrafları dahil),

  17. Okul Yönetimince; öğrenci devamsızlığının aynı gün velilere bildirilmesi (telefonla

  arama / elektronik posta / cep telefonuna kısa mesaj / resmi yazı vb. ),

  21

 • 18. Okul Yönetimince 5–10–15 günlük devamsız öğrencilerin velilerinin okula

  çağrılması, devamsızlık konusunda gönderilen bilgilerinin ulaşıp ulaşmadığının teyit

  edilmesi, öğrenci velisi ile birlikte öğrencinin devamsızlık nedenlerinin tespit

  edilerek ortak çözüm modelleri geliştirilmesi, öğrencinin devam konusunun takip

  edilmesi (Gelmeyen velilere ev ziyareti yapılması.),

  19. Okul Yönetimince; okul spor ve sosyal etkinlik alan ve araç gereçlerinin

  öğrencilerin kullanabileceği biçimde sürekli hazır bulundurulmasını,

  20. Okul Yönetimince; ekonomik nedenlerden dolayı okula devam edemeyen

  öğrencilerin Okul Aile Birliği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, gönüllü

  yardım kuruluşları ya da İlçe Milli Eğitim Okul Aile Birliği bütçesinden gerekli

  yardımların yapılması konusunda çalışma yapılmasını,

  21. Okul müdürlüklerinin kendi kayıt alanlarında bulunan ancak okula devam edemeyen

  zorunlu öğrenim çağındaki öğrencilerin tespiti amacıyla komisyon kurulması, okula

  devam edemeyen öğrencilerin tespit edilmesi ve bu öğrencilerin okullara kaydının

  yapılması ve devamının sağlanması için gerekli önlemleri almasını,

  22. Sınıf rehber öğretmenleri / Okul rehberlik öğretmenleri tarafından; çocuk hakları

  sözleşmesi, çocuk koruma kanunu, kadına ve çocuğa yönelik şiddet, parçalanmış

  aileler, anne-baba ve çocuk iletişimi, toplumsal cinsiyet eşitliği, konularında

  öğretmenler / öğrenciler / veliler eğitim verilmesini,

  23. Bu eğitimlerde öncelikle RAM tarafından hazırlanmış materyallerin kullanılması

  veya destek alınmasını,

  24. Okul Yönetimince; okul aile birliği toplantılarında okul eylem planı çalışmalarına

  yer verilmesi, şiddetin önlenmesi konusunun gündeme alınarak işlenmesini,

  25. Okul Yönetimince; okullardaki “Dilek ve Öneri” kutularının etkin kullanımı için

  gerekli önlemlerin alınması, okul ve kurumların web sayfalarında benzer bölümlerin

  oluşturulması ve gelen dilek ve önerilerin kayıt altına alınarak komisyon tarafından

  değerlendirilmesini,

  26. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Okul Yürütme Komisyonunda

  sınıflarda şiddete eğilimi olan öğrencilerin durumunun mutlaka detaylı olarak

  22

 • görüşülmesi ve bireysel olarak önlemler alınması. Bu öğrenciler ile ilgili olarak ev

  ziyaretleri yapılmasını,

  27. Okul Yönetimince; Okullarda bulunan rehber öğretmenlerden formasyonu uygun

  olanların öğrencilere psikolojik danışma ve grup rehberliği çalışmalarını yapmaları,

  gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilmelerinin sağlanmasını,

  28. Okul Yönetimince; öğrencilerin sosyal faaliyetlere okulun “Sosyal Etkinlikler

  Kurulu” tarafından hazırlanacak plan dahilinde yönlendirilmesi ve bu planın okul

  eylem planına eklenmesini,

  29. Okul PDR Birimince; öğrenci velileri ile bireysel görüşmeler yapılması ve veli

  eğitim ihtiyaçları göz önüne alınarak eğitimler/ seminerler verilmesini,

  30. Okul yönetimi; okul ve sınıf kurallarının okul idaresi, öğretmen ve öğrencilerin

  katılımıyla belirlenmesi ve bu kuralların uyulmasında titizlik gösterilmesini,

  31. Okul Yönetimi; uygulamalarda şeffaf ve objektif olunmasını,

  32. Okul yönetimi; sınıf rehberlik /sınıf öğretmenlerinin etkin çalıştırılmasını ve bu

  öğretmenler aracılığı ile işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi,

  33. Okul Yönetimi; Okul giriş ve çıkış saatlerinde çevrenin kontrol altına alınması, bu

  konuda güvenlik güçleri ile işbirliği yapılması, gerekli desteğin sağlanması,

  34. Okul Yönetimi; Okulda psiko-sosyal acil müdahale ekiplerinin oluşturulması ve

  gereken durumlarda etkin şekilde faaliyet göstermelerinin sağlanması,

  35. Okul Yönetimi; Psiko-sosyal Müdahale Eğitimini almamış rehberlik öğretmenlerin

  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne veya RAM’a bildirilmesi,

  36. Okul Yönetimi; öğrenci servis araçlarının denetim ve kontrolünün çok yönlü olarak

  yapılmasını,

  37. Okul Yönetimi; Okul kantin denetimlerinin sürekli yapılmasını,

  38. Okul Yönetimi; ihmal, istismar ve şiddete maruz kalan öğrencilerin, ilgili kurumlara

  en kısa sürede yönlendirilmesi ve bildirim zorunluluğunun yerine getirilmesi,

  23

 • 39. Güvenli Okul Yürütme Kurulu ve Okul Yönetimince; okul risk grubu tespitinde

  sınıf rehber öğretmenlerinden etkin olarak yararlanılması. Görüşlerinin alınması,

  çalışmalar hakkında bilgilendirilmesi,

  40. Okul Yönetimi; Normal eğitim (tam gün) yapan okullarda öğle yemeği arası

  bölümlerin; nöbetçi öğretmen ve Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisince takip

  edilmesi, yemek saati dışında kalan sürede öğrencilerin etüt / sanatsal faaliyet /

  internet kullanımı / okuma vb. etkinlikler düzenlenerek bu sürenin olumlu

  geçirmelerinin sağlanması,

  41. İl/İlçe Yürütme Kurulları tarafından bildirilen diğer görevleri yürütmekle

  sorumludur.

  Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler

  Öğretmen ve Yöneticiler

  Amaç

  - Öğretmenlerde ve yöneticilerde empatik anlayışın geliştirilmesi,

  - Okul güvenliğinin geliştirilmesi için bireysel ve kurumsal bazda işbirliği ve destek

  sağlanması konusunda farkındalık oluşması,

  - Olumlu disiplin yöntemleri hakkında bilinçlenmeleri / geliştirilmeleri / örnek model

  olmalarıdır.

  Stratejiler

  - Okul güvenliğinin geliştirilmesi ile ilgili yerinde denetim ve kontrollerin sağlanması,

  - Eğitim, materyal eğitsel yönetim desteği saptanarak öğretmen ve yöneticilerin kişisel

  ve mesleki gelişimlerinin sağlanması,

  - Örnek model davranışların geliştirilmesi / yaygınlaştırılması /ödüllendirilmesi,

  - Hayat boyu öğrenme / kendini geliştirme konusunda farkındalık oluşturulmasıdır.

  Çıktılar

  - Olumlu disiplin yöntemlerini kullanan öğretmen ve yönetici,

  - Öğrenciler üzerinde etkin denetim ve gözetim sağlayan öğretmen ve yöneticiler,

  - Mesleki motivasyon ve iş doyumu arttırılmış öğretmen ve yöneticidir.

  24

 • Öğrenci

  Amaç

  - Öğrencileri bedenî, zihnî, ahlâkî, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden

  geliştirmeyi, demokrasi ve insan haklarına saygılı olmayı, çağımızın gerektirdiği

  bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlamak,

  - Öğrencilerde şiddet davranışının önlenmesi ve azaltılmasında farkındalık

  oluşturulması,

  - Her türlü terör ve yasa dışı radikal gruplara karşı korunması,

  - Öğrencilerin sorunlarına yardımın yanı sıra, onların kişilik ve sosyal gelişimlerine ve

  olgunlaşmalarına destek olmak,

  - Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme,

  bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme konularında farkındalık

  oluşturmak,

  - Kendine ve çevresindekilere güven duygusunu geliştirmek,

  - Öğrencilerin öz güven, öz denetim ve sorumluluk duygularının geliştirilmesini,

  - Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme,

  - Serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilmedir.

  Stratejiler

  - Program ve projelerin eşgüdüm içerisinde yürütülmesi, bütünsel bir yaklaşımla

  değerlendirilmesi ve deneyimlerin paylaşılması,

  - Temel önleme, koruma ve müdahale hizmetlerinin tüm öğrencilere ulaştırılması,

  - Özellikle sorunun oluşmamasına yönelik gelişimsel, koruyucu yaklaşımın esas

  alınması, sorunlara erken müdahale,

  - Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinliklerin arttırılması ve öğrencileri bu alana

  yönlendirme,

  - Öğrencilerin özellikle yetenekleri doğrultusunda spor ve sanat dallarına

  yönlendirilerek, okullarda spor ve sanat dallarında öğrencilerin kolaylıkla

  ulaşabileceği fiziki ortamın sağlanması / arttırılması,

  - Demokratik yurttaşlık bilincini geliştirebilecek eğitim uygulamalarının, hayatın tüm

  alanlarına yayılarak yapılacak çalışmaların okul içi ve okul dışı etkinlikleri içermesi,

  - Hayat boyu öğrenme konusunda farkındalık oluşturulmasıdır.

  25

 • Çıktılar

  - Şiddet davranışı konusunda farkındalıkları geliştirilmiş,

  - Korunma, baş etme ve azaltılmaya yönelik beceri kazanmış,

  - Madde bağımlılığından korunma ve ihmal ve istismardan korunma konusunda

  bilinçlendirilmiş,

  - Terör ve yasa dışı radikal gruplara katılıma hayır diyen,

  - Sosyal, Kültürel ve Sportif etkinliklere katılan,

  - Akademik başarı grafiği yükselen,

  - Bireysel farklılıklara saygılı; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel

  değerleri hoşgörü ile karşılayabilen,

  - Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme,

  bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilen öğrenci.

  Paydaş Analizi

  Milli Eğitim Bakanlığının dışında; ailenin bütünlüğü ve aile bireylerinin korunmasıyla

  ilgili çalışmaları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon

  hizmetlerini Sağlık Bakanlığı, şiddet mağduru kişi/kişiler ya da tanıkların ifadeleri

  doğrultusunda yasaların yerine getirilmesini ve hukuki destek sağlanması Adalet Bakanlığı

  tarafından verilmektedir.

  Bu kurumların dışında İlçe Emniyet Amirliği İlçe Jandarma Komutanlığı,Halk Sağlığı

  Müdürlüğü,Akseki Belediyesi,İlçe Müftülüğü,Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü,

  Gençlive Spor İlçe Müdürlüğü olmak üzere diğer bakanlık ve taşra teşkilatının kurumsal

  görev ve sorumlulukları bulunmaktadır.

  Paydaş analizi yapılırken katılımcılık ilkesi esas alınarak öncelikle müdürlüğümüzün

  etkileşim içinde bulunduğu paydaşların belirlenmesi, paydaşların önceliklendirilmesi,

  paydaşların değerlendirilmesi, paydaşlarda etki önem matrisi, paydaş görüşleri gerek mülakat

  yolu ile gerekse atölye çalışması ve toplantı şeklinde alınmıştır.

  Kurum İçi Analiz

  Örgütsel Yapı

  Kurumumuzda 1 İlçe Milli Eğitim Müdürü 2 İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü; İlçedeki

  tüm okullarda toplam 12 müdür ve 12 müdür yardımcısı 115 tane öğretmen görev

  yapmaktadır.

  26

 • İnsan Kaynakları

  Küçük aile yapısının görüldüğü İlçede ve köylerde akrabalık bağları kuvvetlidir.

  Halkın okuma - yazma oranı yüksek olup eğitime önem vermekte liseyi bitiren geçler

  kazandıkları takdirde üniversiteye devam etmekte, kazanamayanlar ise büyük şehirlerdeki

  akrabalarının yanlarına giderek ticaretle uğraşmaktadırlar. Merkezde ve köylerde kalanların

  çoğunluğu yaşlı nüfus olup çiftçilikle uğraşmaktadır. Bunun yanında halkın dayanışma

  duygusu birleştirici rol oynamakta, her köyde mevcut bulunan yardımlaşma dernekleri,

  köylüler arasında dayanışmayı arttırmaktadır. Derneklerin finansmanı ise İlçe dışında yaşayan

  iş adamları tarafından sağlanmaktadır

  Teknolojik Düzey İlçemizde bulunan tüm liselerde Fatih Projesi’nin uygulanıyor olması,Tüm okullarımızda

  internet ve iletişim araçlarının bulunması.,Teknolojinin e öğrenme ile bütünleştirilmesi,E-okul

  e-devlet uygulamaları ile DYS’nin kullanılması gerekmektedir.

  Mali Kaynaklar Milli gelirden eğitime ayrılan paranın artması,Hayırsever iş adamı eğitime desteğinin

  artması,İlçenin sosyoekonomik düzeyinin düşük olmasından dolayı eğitime önem verilmesi

  gerekmektedir.

  İstatistiki Veriler

  İlçe Nüfus Bilgileri

  Akseki ilçesinin toplam nüfusu 10.729 kişidir.

  İlçe MEM İstatistikleri

  İlçemizde 14 tane eğitim kurumu bulunmaktadır. 1 tane bağımsız anaokulu, 2 tane

  İlkokul bünyesinde anasınıfı vardır. 3 tane ilkokul,6 tane ortaokul, 4 tane lise bulunmaktadır.

  İlçe genelinde 194 personel çalışmaktadır. Toplam Öğrenci sayısı ise 1040’tır.

  Okul Rapor İstatistikleri

  İlçemizde 2016-2017 Eğitim–Öğretim yılı içerisinde disiplin işlemi yapılmış toplam öğrenci

  sayısı 17’dir.

  27

 • Çevre Analizi

  Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik,Ekolojik, Etik Analizi

  Eğitim Ortamı ve Çevresi

  Amaç

  - Eğitim ortamının fiziksel ve sosyal çevresinde her türlü riskin azaltılması ve

  önlenmesi,

  - Okul içi /dışı güvenlik konusunda standart oluşturmak, bu standartları geliştirmektir.

  Stratejiler

  - Eğitim ortamları ve çevresinin güvenliğin sağlanması,

  - Eğitim ortamlarının sosyal ve fiziksel çevresi ile bütünleşmesini sağlayacak eğitimde

  niteliği arttıracak okul gelişim modellerinin yaygınlaştırılması,

  - Eğitim ortamı ve çevresinde olumsuz grup ve kişilerin yapılanmasının engellenmesi,

  - Diğer sektör, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması,

  - Fiziki ortam iyileştirmesidir.

  Çıktılar

  - Cazibe merkezi haline gelmiş eğitim ortamları,

  - Güvenliği arttırılmış eğitim ortamı,

  - Eğitim ortamları çevresinde öğrenciler tarafından erişebilir sosyal etkinlik mekânları,

  - Fiziki güvenlik konusunda hazırlanmış öngörülmüş standartlardır (okul bahçe

  düzenlemesi, güvenlik kamerası, kapı güvenliği, nöbet talimatı, denetim talimatı vb.).

  Aile

  Amaç

  - Güvenli eğitim ortamı sağlanmasında ailenin katkısının arttırılması,

  - Çocuklarına karşı dışarıdan gelebilecek radikal ve yasa dışı yapılandırmalar hakkında

  bilinçli ailedir.

  Stratejiler

  - Güvenli eğitim ortamı sağlanmasında etkin işbirliğinin sağlanması,

  - Güvenli eğitim ortamı sağlanmasında bilinçlendirilmesine yönelik eğitim

  çalışmalarının sürekli hale getirilmesi,

  - Hayat boyu öğrenme konusunda farkındalık oluşturulmasıdır.

  28

 • Çıktılar

  - Çocuk yetiştirmede şiddeti disiplin aracı olarak düşünmeyen aile,

  - Eğitim ve sosyo ekonomik açıdan güçlendirilmiş aile,

  - Okul etkinliklerine katılan aile,

  Radikal ve yasa dışı yapılandırmalar hakkında bilinçlendirilmiş ailedir.

  İlçe Coğrafi Güvenlik Analizi (Çevre)

  Akseki İlçesi dağlık ve engebeli bir araziye sahiptir. İlçe merkezindeki güvenlik işlemleriyle

  İlçe Emniyet Amirliği ilgilenirken,Taşlıca ve Cevizli mahallelerin güvenliğiyle Jandarma

  Karakol Komutanlığı ilgilenmektedir.

  İlçe Okul İçi Güvenlik Analizi

  Akseki ilçe merkezinde bulunan okullarımızda okul güvenliğinden sorumlu polis

  memuru görevlendirilmesi yapılmıştır. Bunun yanında okullarda kapı girişlerinde güvenlik

  personeli vardır. Tüm okullarımızda güvenlik kameraları bulunmaktadır. Nöbetçi ve

  belletmen öğretmenlerimizde okul içi güvenliğinden sorumludur. 2017-2018 eğitim öğretim

  yılında 22 hattan 23 araçla 9 taşıma merkezi okula 295 öğrencinin 43 mahalleden alınarak

  okullara güvenli bir şekilde Eğitime Erişimlerini sağlamak için İlçe Emniyet Amirliği ile İlçe

  Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince gerekli hassasiyetin gösterilmesi için öğrenci

  taşıması yapan servis araçlarında denetimlerin sık sık aralıklarla yapılması konusu kararı

  Akseki ilçesi 2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma raporunda mevcuttur.

  Üst Politika Belgeleri ( Protokoller, İl/ İlçe Eylem Planları, İl/İlçe Yürütme Kurulu

  Toplantı kararları vb.)

  Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Genelgesi, 2009

  2009/09 numaralı "Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması" konulu

  Genelge ile eylem planı çerçevesinde oluşturulan il yürütme kurullarının çalışmalarını

  izlemek ve değerlendirmek amacıyla raporlama formatı oluşturulmuştur

  2007-2008 Ülke Raporu

  Çocuk ve gençlerin risklerden korunması 2007-2008 Ülke Raporu tamamlanmıştır. Bu

  çerçevede, Türkiye genelinde iller bazında yapılan eğitimlerden toplam 4.936.297 öğrenci,

  2.086.204 veli ve 318.450 öğretmen faydalanmıştır.

  29

 • Şiddetin Önlenmesi İçin Çocuk Haklan Konusunda Bilinç Kazandırılmasına Yönelik

  İşbirliği Protokolü Çocuğa yönelik şiddeti engelleyecek toplumsal bir bilinç oluşturulması

  yönünde Milli Eğitim Bakanlığı ile Ankara Barosu iş birliğinde "Şiddetin Önlenmesi İçin

  Çocuk Haklan Konusunda Bilinç Kazandırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü" imzalanmış

  ve dönemin ilköğretim okullarında görevli yönetici ve öğretmenler ile velilere yönelik çeşitli

  eğitim faaliyetleri yürütülmüştür.

  Anne-Baba Çocuk Eğitimi Projesi

  Proje kapsamında özellikle aile içi şiddetin önlenmesini de içeren başta genç kız ve

  kadınlar olmak üzere tüm aile fertlerine eğitim verilmiştir. Öğretmen ve yöneticilere "Eğitim

  Ortamında Şiddetin Önlenmesi", "Aile, Toplum ve Eğitim Kurulularında Suç ve Şiddeti

  Önleme" vb. konularda seminerler düzenlenmiştir.

  MEB Tarafından Yürütülen Önleme Çalışmaları (2010-2014)

  Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Strateji ve Eylem Planı,

  2010-2014 MEB tarafından hazırlanan 2010-2014 Stratejik Planı'nda, okullarda şiddetin

  önlenmesine yönelik hedeflere yer verilmiştir. “Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve

  Azaltılması Strateji ve Eylem Planı” kapsamında vaka analizi veri tabanı sonuçlarına göre

  anlamlı düzeyde şiddet olaylarının yaşandığı okul-kurum personelinin tamamı ile diğer okul-

  kurumlardaki personelin % 60‟ının 2014 yılı sonuna kadar hizmet içi eğitim almalarının

  sağlanması amaçlanmıştır.

  Planda, güvenli ve şiddetten uzak eğitim ortamları sağlanması amacıyla toplumsal

  duyarlılığı artırarak, okullarda şiddet ve şiddete kaynaklık eden olay sayısının her yıl yüzde

  10 oranında azaltılması öngörülmüştür. Bu kapsamda;

  Şiddet ve nedenleri, iletişim yöntemleri gibi konularda eğitim faaliyetleri düzenlenerek

  öğrencilerin kendilerini her türde şiddet, istismar ve ihmalden korumaları konusunda

  bilinçlendirilmeleri,

  Eğitim personeli ve ailelerin, çocuk ve insan hakları konularında bilgilendirilmeleri,

  Bu konularda eğitim yöneticilerinin "çağın gereği olan tutum ve davranışlar

  geliştirmeleri hususunda" tedbirler almaları,

  30

 • Şiddet olaylarının önlenmesi kapsamında öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlere

  katılımının teşvik edilmesi hedeflenmiştir.

  2006/26 Okullarda Şiddetin Önlenmesi Genelgesi

  Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 24.03.2006 tarih ve

  2006/26 sayılı “Okullarda Şiddetin Önlenmesi Genelgesi” hazırlanmıştır. Bu genelge

  çerçevesinde çocuk ve gençlerimizin içinde bulunduğu riskin boyutunu gerçekçi bir şekilde

  ortaya koymak, sağlıklı bilgiler toplamak, izlemek ve değerlendirmek amacıyla veri tabanı

  oluşturma çalışmaları önemsenen bir yaklaşımla sürdürülmektedir.

  Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi

  İlçe genelinde öğrencilerin başarı, disiplin,okul içi güvenlik,ekonomik soysa-kültürel

  ve benzeri durumlarını takip etmek ve değerlendirmek gerekmektedir.

  İzleme,değerlendirme,raporlama ve geliştirme bölümünde bu analiz sonuçları göz önünde

  bulundurulmalıdır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM

  Misyon, Vizyon, Temel Değerler

  Çocuklarımızın ve gençlerimizin; milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerine sahip,

  milletimizi, vatanımızı seven, evrensel değerlere bağlı, insan haklarına saygılı, Dünyadaki

  gelişmeleri yakından takip eden, kendisine ve çevresine güven duyan, hayat boyu öğrenmeyi

  kendisine ilke edilmiş, araştıran, sorgulayan, çok yönlü düşünebilen yeniliklere açık bir

  şekilde yetiştirilmesini,

  Eğitim yolu ile şiddet ve unsurları hakkında her yaşta farkındalık oluşturularak, okul

  içi ve dışının çok daha güvenli hale getirilmesini, Akademik başarının yanı sıra; sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımın

  arttırılmasını hedeflemekteyiz.

  31

 • Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet/Proje ve

  Stratejiler

  Güvenli Okul Projesinin Bir Eğitim Öğretim Yılı İçerisinde İşleyiş Süreci

  1. Bir yıl öncesi çalışmaların bir bütün olarak değerlendirilmesi, geliştirilmesi / ekleme veya

  çıkarma yapılması gereken temaların belirlenmesine yönelik çalışma sürecinin başlatılması

  (Haziran-Eylül arası).

  2. Okul içi mekânların fiziki güvenlik durumunun artırılması (Yıl içinde ve özellikle Haziran-

  Eylül ayları arasında)

  3. Güvenli Okul Projesi İl Eylem Planı, usul ve esaslar, çalışma takvimi ve veri toplama

  formunun geliştirilmesine yönelik sürecin başlatılması (Temmuz-Eylül arası).

  4. Öncelikli okulların ve bölgelerin Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ile İl/ İlçe Milli

  Eğitim Müdürlüğü işbirliği ve koordinesinde belirlenmesi (Eylül ).

  5. Güvenli Okul Projesi İl Yürütme Kurulunun oluşturulması (Eylül).

  6. Güvenli Okul Projesi İl Eylem Planının, Çalışma takviminin ve veri toplama formunun İl

  Yürütme Kurulunda veya alt komisyonlarda görüşülüp değerlendirilmesi ve geliştirilmesi

  (Eylül-Ekim).

  7. Güvenli Okul Projesi İl Eylem Planının il düzeyinde uygulanmasına dair Valilik Onayının

  alınması (Eylül-Ekim).

  8. Güvenli Okul Projesi İl Eylem Planının; 19 İlçe Kaymakamlığı ile tüm resmi kurum ve

  kuruluşlara gönderilmesi (Eylül-Ekim).

  9. Güvenli Okul Projesi İlçe Yürütme Kurullarının Oluşturulması (Eylül-Ekim).

  10. İlçe Güvenli Okul Projesi Eylem Planlarının; ilçenin mevcut durum ve ihtiyaç analizi

  sonuçları esas alınarak RAM ve ilgili kurumlar İşbirliğinde hazırlanması (Eylül-Ekim).

  11. İlçe Eylem Planına bağlı olarak okul eylem planlarının; Güvenli Okul Projesi Okul Yürütme

  Komisyonları tarafından, okulun mevcut durum ve ihtiyaç analizi sonuçlarına göre

  hazırlanması ve onaylanması (Ekim).

  12. Güvenli Okul Projesi İl / İlçe / Okul Eylem Planları kapsamında yapılan çalışmaların yerinde

  izlenmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesi ile ilgili mekanizmaların oluşturulup harekete

  geçirilmesi (Ekim).

  -Psikososyal Acil Müdahale ile Krize Müdahale Ekiplerinin oluşturulması.

  -RAM Rehberlik Ekiplerinin oluşturulması.

  -İlçe MEM ÖERH İzleme ve Değerlendirme Ekibinin oluşturulması.

  -Maarif Müfettişlerinin görevlendirilmesi.

  32

 • 13. Her dönemin sonunda; okullardan ve ilçe bazında yapılan çalışmaların derlenip Güvenli Okul

  Projesi İl/ İlçe Yürütme Kurulları tarafından değerlendirilmesi, geliştirilmesi gereken yönler

  hakkında ilçelerin / okulların/ kurumların bilgilendirilmesi (Ocak-Şubat / Haziran-Temmuz)

  m

  14. Eğitim Öğretim yılının sonunda yapılan çalışmaları Güvenli Okul Projesi İlçe / İl Yürütme

  Kurulu tarafından bir bütün olarak değerlendirilmesi (Haziran veya Temmuz).

  15. Güvenli Okul Projesi İl Eylem Planının geliştirilmesine yönelik yeni sürecin planlanarak

  başlatılmasıdır.

  İzleme, Değerlendirme, Raporlama ve Geliştirme

  Çalışmaların etkinliğinin izlenmesi, değerlendirilmesi, değerlendirme sisteminin

  oluşturulması ve sürekli iyileştirme geliştirme çalışmalarının yapılması için İzleme,

  Değerlendirme Ve Denetim Formu kullanılacaktır.

  EKLER: 1- İlçe MEM / Okul, Güvenli Okul Eylem Planı Şablon Örneği

  2- İzleme, Değerlendirme ve Denetim Formu

  3- Çalışma Takvimleri

  -İlçe Kaymakamlığı, Güvenli Okul İlçe Yürütme Kurulu

  -İlçe MEM, Güvenli Okul Yürütme Kurulu

  - Okul, Güvenli Okul Yürütme Kurulu

  33

 • İZLEME, DEĞERLENDİRME VE DENETİM FORMU

  …………..…………………İLÇESİ ……………………………………………...……………………………OKUL MÜDÜRLÜĞÜ

  GÜVEN OKUL DENETİM / REHBERLİK / İZLEME FORMU Sıra İNCELEME MADDELERİ Evet Hayır AÇIKLAMA

  1 Güvenli Okul Yürütme Kurulu oluşturulmuştur (Resmi yazı ve toplantı tutanağına bakılacak)

  2 Okulda Güvenli kapsamında mevcut durum analizi yapılmıştır.

  3

  Güvenli Okul kapsamında öğrencilere, anne-babalara, yönetici ve öğretmenler ile diğer personele verilecek eğitim temaları tespit edilmiştir. (tespite ilişkin resmi bilgi ve belgelere veya tutanaklara bakılacak)

  4 Güvenli Okul Yürütme Kurulunca Okul Eylem Planı hazırlanmıştır. (plan ve tutanağa bakılacak)

  5 Güvenli Okul Eylem Planı çerçevesinde yapılacak çalışmalara ilişkin performans hedefleri konmuştur.

  6 Güvenli Okul Eylem Planında yapılacak çalışmalara ilişkin sorumlu personel / birimler belirlenmiştir.

  7 Güvenli Okul Eylem Planı İlçe MEM’e gönderilmiştir. (resmi yazıya bakılacak)

  8 Güvenli Okul kapsamında yapılacak çalışmalar planlanarak görev dağılımı yapılmıştır. (Resmi yazı ve toplantı tutanaklarına bakılacak)

  9 Güvenli Okul Eylem Planı ve çalışma takvimi kapsamında yapılan çalışmalar resmi kayıt altına alınarak dosyalanmaktadır.

  10 Krize Müdahale Ekibi kurulmuştur. (Resmi yazı ve toplantı tutanaklarına bakılacak)

  11 Psikoeğitim almamış rehberlik öğretmeni/ leri İlçe MEM'e / RAM bildirilerek eğitim alması sağlanmıştır. (resmi yazışmalara bakılacak)

  12 Okulda sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler planlanmıştır. (plan ile tutanak vb belgelere bakılacak)

  13 Okulun fiziki şartlarında iyileştirme yapılarak güvenlik seviyesi arttırılmıştır.( Okul giriş kapısı, Bahçe içi ile diğer ortak alanlar, güvenlik kamera sistemi vb)

  14

  Okulda öğrencilerin dilek temenni ve isteklerini okul yönetimine duyurması amacıyla dilek ve şikâyet kutusu bulunmaktadır. ( kutu sayısı açıklama sütununa işlenecektir)

  15 Okulda nöbetçi öğretmen uygulaması etkin olarak gerçekleştirilmektedir ( Okul ana giriş ve çıkışlarında, okul bahçesi, ortak alanlar ile okul binası içerisinde)

  16 Okula devamsız öğrencilerin velileri günlük bilgilendirilmektedir. ( Bilgilendirme sayısı ile devamsız öğrenci sayısı açıklama sütununa işlenecektir)

  34

 • 17 Okul Aile Birliği tarafından risk grubu öğrencilere destek sağlamaktadır. (destek sağlanan risk grubu öğrenci sayısı ve yardım tutarı (TL) açıklama sütununa işlenecektir.)

  18 Okul kantini denetimi yapılmaktadır. (Denetim bilgi ve belgelerinden; toplam denetim sayısı saptanacak ve açıklama sütununa işlenecektir.)

  19 Okul Öğrenci Servis Araçları denetlenmektedir. (Denetim bilgi ve belgelerinden; toplam denetim sayısı saptanacak ve formun açıklama sütununa işlenecektir.)

  20 112 Acil Çağrı Merkezinin tanıtımı ve aranması ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. (veriler; açıklama sütununa işlenecektir.)

  21 Okullarda görevli öğretmenlere ve diğer personele “İlkyardım” konulu eğitim verilmiştir. (veriler; açıklama sütununa işlenecektir.)

  22

  Güvenli Okul kapsamında RAM tarafından hazırlanana standart eğitim materyalleri kullanılarak belirli bir plan dahilinde eğitimler gerçekleştirilmektedir. (Eğitim planına, katılımcı bilgilerine ve eğitici görevlendirmesine bakılacak)

  23

  Güvenli Okul kapsamında risk düzeyi yüksek öğrencilere yönelik ev ziyaretleri yapılmaktadır. ( Ziyaret tutanaklarına bakılacak ve toplam ziyaret sayısı ve ziyaret edilen öğrenci sayısı açıklama sütununa işlenecektir.)

  24

  Şiddete maruz kalan öğrencilerin evlerine ziyaret düzenlenmektedir. ( Ziyaret tutanaklarına bakılacak ve toplam ziyaret sayısı ve ziyaret edilen öğrenci sayısı açıklama sütununa işlenecektir.)

  25

  Sokakta yaşayan veya çalıştırılan öğrencilere yönelik ev ziyaretleri yapılmaktadır. ( Ziyaret tutanaklarına bakılacak ve toplam ziyaret sayısı ve ziyaret edilen öğrenci sayısı açıklama sütununa işlenecektir.)

  26

  Sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuklar konusunda öğretmenler bilgilendirilmiştir. ( Konuya ilişkin yapılan toplantı / seminere ait tutanağa /lara ve imza sirkülerine bakılacak, eğitim sayısı ve katılımcı sayılarına ilişkin veriler açıklama sütununa işlenecektir)

  27

  Okul rehberlik öğretmeni tarafından psikososyal uygulaması hakkında okuldaki yönetici ve öğretmenlere yönelik bilgilendirme yapılmıştır. ( Konuya ilişkin olarak yapılan toplantı / seminere ait tutanak/lara ve imza sirkülerine bakılacak, eğitim ve katılımcı sayıları açıklama sütununa işlenecektir)

  28

  Okul Rehberlik öğretmenlerce ilgili sınıflarda kayıtlı öğrencilere psikososyal eğitim verilmiştir. (Konuya ilişkin bilgi ve belgelere bakılacak, Güvenli Okul hedeflerine göre eğitim verilmesi gereken 3. ve 5. sınıf öğrenci sayısı tespit edilecek ve bu sayısı aynı sınıflarda kayıtlı öğrenci sayısına bölünerek eğitim verilen % açıklama sütununa işlenecektir) İHTİYAÇ DURUMUNDA

  35

 • 29

  Okul Rehberlik Servisince denetimli serbestlik uygulaması kapsamındaki öğrencilere ve ailelerine yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ile aile rehberliği çalışmaları gerçekleştirilmektedir. ( Birey sayısı ve oturum sayısı açıklama sütununa işlenecektir.)

  30 Madde bağımlılığını konu eğitimler verilmektedir. ( Modül / Resmi bilgi ve belgelere bakılacak. Katılımcı sayıları ile oturum sayısı açıklama sütununa işlenecektir.)

  31

  İhmal ve istismarı önleme kapsamında; İhmal ve istismarı Önlemeye Yönelik Yaşam Becerileri Kazandırma Eğitimi uygulama esasları doğrultusunda eğitimler verilmektedir. ( Resmi bilgi ve belgelere bakılacak. Katılımcı sayıları ile oturum sayısı açıklama sütununa işlenecektir.)

  32 Okulda; Duvar Gazetesi veya elektronik görsel pano /lar kurulu olup işlevseldir.

  İZLEME, DEĞERLENDİRME VE DENETİMİ YAPAN PERSONELİN

  Adı Soyadı :

  Görev Unvanı :

  Okulu İzleme Sayısı

  Sorunlar:

  Öneriler:

  NOT: İzleme, Değerlendirme ve Denetim Formu’na; mevzuat hükümleri, emirler, İl/İlçe

  Yürütme Kurulu kararları ile Güvenli Okul kapsamında izleme /değerlendirme ve geliştirme

  çalışmalarının geliştirilmesi amacıyla ilgili madde metni güncellenebilir veya ek maddeler

  eklenebilir.

  36

 • OKUL GÜVENLİ OKUL EYLEM PLANI ŞABLON ÖRNEĞİ

  KAPAK

  İÇİNDEKİLER

  GİRİŞ

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Yasal Çerçeve

  İKİNCİ BÖLÜM: MEVCUT DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ

  1. Tarihsel Gelişim

  2. Yasal Yükümlülükler

  3. Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler

  4. Paydaş Analizi

  5. Kurum İçi Analiz

  5.1 Örgütsel Yapı

  5.2 İnsan Kaynakları

  5.3 Teknolojik Düzey

  5.4 Mali Kaynaklar

  5.5 İstatistikî Veriler

  5.5.1. İlçe Nüfus Bilgileri (TUİK)

  5.5.2. İlçe MEM İstatistikleri (Eğitim kademelerine göre;

  Personel, Okul, Öğrenci)

  5.5.3. e-Okul Rapor İstatistikleri ( Okul güvenliği ile doğrudan veya

  dolaylı ilintili raporlar)

  6. Çevre Analizi

  6.1. Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik,

  Ekolojik, Etik Analizi

  6.2. İlçe Coğrafi Güvenlik Analizi (Çevre)

  6.2. İlçe Okul İçi Güvenlik Analizi

  6.3. Üst Politika Belgeleri ( Protokoller, İl/ İlçe Eylem Planları, İl/İlçe

  Yürütme Kurulu Toplantı kararları vb.)

  7.Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM

  1. Misyon, Vizyon, Temel Değerler

  2. Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet/Projeler

  37

 • ve Stratejiler

  3. İzleme, Değerlendirme, Raporlama ve Geliştirme.

  Açıklama:

  1-Mevcut durum ve ihtiyaç analizi sürecinin; komisyon tarafından yapılması ve komisyon

  tarafından Alanyazın (literatür) taraması yapılarak; değerlendirme için kullanılacak olan

  yöntem / ler ile teknik/lerin saptanması gerekmektedir.

  2-Eğitim temaları belirlenirken; Bakanlığımızca ülke düzeyinde (madde bağımlılığı, ihmal

  ve istismar), İl Müdürlüğümüzce İl düzeyinde (öfke yönetimi, aile eğitimi ve aile rehberliği)

  belirlenen temalara dikkat edilmesi, göz önüne alınması gerekmektedir.

  38

 • 39