godisnjak srednje skole donji miholjac (2009. - 2010.).pdf

Click here to load reader

Post on 02-Feb-2017

243 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

  2

  SADRAJ

  OSOBNA KARTA KOLE

  Sr_^hd[ eif[ Dihdc Mcbifd[] eriz jivcd_st:

  1913. ai^ch_ itvir_h[ d_ _artse[

  eif[

  1921. ai^ch_ ut_g_fd_h[ d_ Vc[

  pue[ eif[

  1924. Gra[hse[ eif[

  1947. eif[ uenika u privredi

  1965. Sr_^hdieifsec ]_ht[r Br[a

  Ribar

  1992. Sr_^hd[ eif[ Dihdc Mcbifd[]

  Sr_^hd[ eif[ Dihdc Mcbifd[] gd_ivct[ d_ sr_^hdieifse[ ust[hiv[. U Sr_^hdid eifc Dihdc

  Miholjac obrazuju se uenici u gimnazijskom programu te u strukovnim _tv_riai^chdcg c

  triai^cnjim programima. Strukovni programi podijeljeni su u etiri podruja rada:

  poljoprivreda, ekonomija, strojarstvo i osobne usluge.

  Ukupno je zaposleno 60 djelatnika, od toga 49 nastavnika, 2 struna suradnika i 8

  administrativno-tehnikog osoblja. Ravnateljica je Silva Vidakovi-Romani.

  Z[jisf_hc]c Sr_^hd_ eif_ Dihdc Mcbifd[]

  PREZIME I IME ZAPOSLENIKA RADNO MJESTO Azeni Ivana prof. brv[tseia[ d_zce[ c ehdc_vhistc Balatinac Stjepan nastavnik praktine nastave poljoprivrede Bebek Ljiljana ehdchcarka Berke-Marii Shd_[h[ profesorica matematike i fizike Brusa Ljubica profesorica matematike i fizike akarun Jelka profesorica povijesti i latinskoga jezika melak Antonio profesor ekonomske grupe predmeta ic Vladimir profesor ekonomske grupe predmeta osi Mirjam vjerouiteljica upurdija Milan profesor strojarske grupe predmeta Dasovi Karolina profesorica engleskog i njemakog jezika Dolani uro nastavnik praktine nastave poljoprivrede Dolani Ruc][ spremaica Dolani Tomislav profesor geografije i filozofije Falami Zvonimir profesor povijesti i filozofije Goli-S[g[rcd[ L[tche[ prof. brv[tseia[ d_zce[ c ehdc_vhistc

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

  3

  Grgi Drago profesor strojarske grupe predmeta Grigi _fdei vjerouitelj Grozdani Mirta pedagog Grubi Marijana prof. brv[tseia[ d_zce[ c ehdc_vhistc Hodonj Marija financijsko-raunovodstveni radnik Dumani Bojana profesorica povijesti i hrvatskoga jezika Juki Vladimira profesorica kemije Kaui Kristina prof. engleskoga i njemakoga jezika Kc Iv[h nastavnik praktine nastave strojarstva Kopi Dragan profesor poljoprivredne grupe predmeta Lengyel-Kigu[h[] Gir[he[ prof. engleskoga i njemakoga jezika Ljubek Jelica prof. poljoprivredne grupe predmeta Maroslavac Bernarda spremaica Maroslavac Mladen profesor poljoprivredne grupe predmeta Matkovi Sandra profesorica ekonomske grupe predmeta Muminovi Lovorka profesorica ekonomske grupe predmeta N_g_t P_trc_v[] Ih_s profesorica ekonomske grupe predmeta Obradovi Ilija profesor poljoprivredne grupe predmeta Obradovi N_^c^[ t[dhce eif_ Ov_tsec Z^r[vei nastavnik praktine nastave strojarstva Pavljuk Stjepan domar Peh_r _fcgcr profesor strojarske grupe predmeta Peica Kornelija spremaica Peri Nenad profesor kemije i biologije Pinteri Ivica profesor strojarske grupe predmeta Pf_[ Iv[h[ profesorica ekonomske grupe predmeta Puhar-Dr[_hivc Vesna administrator Rakitovac Nikola nastavnik praktine nastave strojarstva Sabolek Kornelija profesor poljoprivredne grupe predmeta Sklizevi Ivan nastavnik praktine nastave poljoprivrede Stankovi-Kc Mcr_f[ nastavnica strunih predmeta frizerstva _rc Mijo profesor tjelesnoga odgoja t_`[h Af_h profesor glazbene umjetnosti Tadi Marijan profesorica matematike i fizike Tibinac Branko nastavnik praktine nastave strojarstva Veselovac Kristina profesorica matematike i fizike Vidakovi-Romani Silva ravnateljica Vrban Marija spremaica Vrban Marija profesorica povijesti Vr\_c Ines prof. brv[tseia[ d_zce[ c ehdc_vhistc Zec Ankica prof. engleskoga jezika i psihologije Zubak Dragan profesor sociologije [d[ Mcf_ profesor tjelesnog odgoja tr\_h[] Mc[ prof. engleskoga i njemakoga jezika Maroslavac Darijo profesor poljoprivredne grupe predmeta

  Obiljeja kolskog prostora

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

  4

  Nastavni proces odrava se u zgradi Srednje kole Donji Miholjac, u Vukovarskoj 84 u

  Donjem Miholjcu.

  Nastava je organizirana u dvije smjene jr_g[ e[f_h^[ru eifse_ ai^ch_. Prcd_ji^h_vh[

  smjena zapoinje u 7,10 sati, a poslijepodnevna smjena u 13,05 sati. Smjene se mijenjaju

  naizmjenino. Nastava tjelesne i zdravstvene kulture odrava se u dvorani O "August

  Harambai t_ h[ eifseig car[fctu. eif[ r[sjif[_ sfd_^_im uionicama: 16 klasinih

  uionica, 9 praktikuma i 9 kabineta.

  Za obavljanje praktine nastave iz podrud[ r[^[ strid[rstv[ eircstc s_ eifse[ r[^cihc][. U

  podruju rada osobnih usluga za zanimanje frizer raspolaemo s 1 ureenim praktikumom.

  Za uenike iz podruja rada poljoprivrede praktina je nastava organizirana u 3

  praktikuma te na ograenom uenieig jifdu a^d_ s_ czvi^_ vd_\_ cz r[t[rstv[, jivrarstva i

  voarstva. Tako_r cg[gi c eifsei cg[hd_ eid_ d_ iei 2 eg u^[fd_hi i^ eif_. Z[ jr[etcnu

  nastavu iz cvjearstva imamo plastenik u ogra_hig ^cd_fu eifseia ^virct[.

  RADIONICA STROJARSTVA UIONICA INFORMATIKE

  KNJINICA PRAKTIKUM OSOBNIH USLUGA

  U Sr_^hdid eifc Dihdc Mcbifd[] ira[hczcr[h[ d_ r_^ivh[ h[st[v[, ^i^[th[, ^ijuhse[ c

  izborna nastava te izvannastavne aktivnosti.

  Izborna nastava

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

  5

  glazbena umjetnost, psihologija, geografija, povijest, tjelesna i zdravstvena kultura,

  g[t_g[tce[ u stru]c, e_gcd[, \cifiacd[, ch`irg[tce[, r[t[rstvi, z[tct[ \cfd[, jifdijrcvr_^h[

  mehanizacija, stoarstvo, tehnologija tokarenja, ispitivanje tehnikih materijala,

  manikiranje

  Dodatna nastava

  hrvatski jezik, povijest, geografija, fizika, matematika, biologija, poljoprivredni i

  strojarski predmeti

  Dopunska nastava

  matematika i fizika

  Izvannastavne aktivnosti

  fct_r[rh[ seujch[, hivch[rse[, czr[^[ ai^chd[e[ c w_\-str[hc]_ eif_, vjeronauna skupina,

  bug[hct[rh_ [etcvhistc, rueig_t, ei[re[, stifhc t_hcs, \[^gchtih, g[fc hiaig_t

  Pf[hcr[hc jrid_etc u ai^chd_g r[^u eif_ eifse_ ai^ch_ 2009./2010. i^his_ s_ h[

  praenje neopravdanih izostanaka, pra_hd_ i]d_hdcv[hd[ u eifc, praenje nastavnog

  procesa te praenje aktualnosti i identifikacija potrebnih promjena.

  R[zvidhc jf[h eif_ i\ubv[a pi\ifd[hd_ uvd_t[ r[^[ h[st[vhce[ c uenika, pi\ifd[hd_

  kvalitete i unaprjeivanje nastave, kolovanje u_hce[ s t_eiama, pi\ifd[hd_ ^cs]cjline

  u eifc te ure_hd_ eif_ c eifseia ^virct[.

  Oscg si]cd[fh_ c z^r[vstv_h_ z[tct_ u_hce[, isgcfd_hc su eifsec jr_v_htcvhc jriar[gc:

  - program prevencije zlouporabe sredstava ovisnosti

  - program aktivnosti za sprjeavanje nasilja meu djecom i mladima

  - program odgoja i obrazovanja za ljudska prava

  - ekoprogram

  - antikorupcijski program

 • RAZREDNA ODJELJENJA - 2009. / 2010.

  R. B. RAZRED PROGRAM - ZANIMANJE BROJ

  UENIKA M UKUPNO RAZREDNIK

  1. 1.

  OPA GIMNAZIJA

  28 6 22 28 S. BerkeMarii

  2. 2. 30 7 23 30 K. Veselovac

  3. 3. 21 11 10 21 Z. Falami

  4. 4. 33 12 21 33 N. Peri

  5. 1.

  KOMERCIJALIST

  28 7 21 28 G. LengyelKigu[h[]

  6. 2. 20 10 10 20 Lj. Brusa

  7. 3. 23 6 17 23 V. ic

  8. 4. 20 7 13 20 K. Dasovi

  9. 1.

  PO

  LJO

  PR

  IVR

  EDN

  I T

  EHN

  IA

  R

  opi 12 12 0 23 K. Sabolek

  fitofarmaceut 11 4 7

  10. 2. opi 6 6 0

  15 I. Vr\_c fitofarmaceut 9 3 6

  11. 3. opi 8 6 2

  16 M. Maroslavac fitofarmaceut 8 6 2

  12. 4. opi 11 11 0

  21 J. Ljubek fitofarmaceut 10 3 7

  13. 1. STROJARSKI TEHNIAR 18 18 0 18 I. Pinteri

  14. 1.

  PRODAVA 8 1 7

  20 I. Azeni CVJEAR 5 0 5

  POLJOPRIVRED. GOSPODARSTVENIK 7 7 0

  15. 2. PRODAVA 10 4 6

  17 M. Tadi CVJEAR 7 2 5

  16. 3. PRODAVA 16 3 13 16 M. Grubi

  17. 3. CVJEAR 7 0 7

  14 D. Kopi POLJOPRIVRED. GOSPODARSTVENIK 7 3 4

  18. 1.

  AUTOMEHANIAR 7 7 0

  21 M. upurdija STROJOBRAVAR 7 7 0

  TOKAR 7 7 0

  19. 2. AUTOMEHANIAR 12 12 0

  21 D. Grgi MEHANIAR POLJ. MEHANIZACIJE 9 9 0

  20. 2. FRIZER 11 1 10

  20 M. Stankovi STROJOBRAVAR 9 9 0

  21. 3.

  AUTOMEHANIAR 7 7 0

  22 . P_ner MEHANIAR POLJ. MEHANIZACIJE 2 2 0

  STROJOBRAVAR 8 8 0

  TOKAR 5 5 0

  UKUPNO: 447 229 218 447

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

  7

  uj[hcdsei h[td_][hd_ u erisu Dana 21. 10. 2009. godih_ i^r[hi d_ u N[c][g[ uj[hcdsei h[td_][hd_ u erisu.

  Natjecali su se uenici iz Osijeka, [eiv[, V[fjiv[, B_fc[, N[c][ c Dihd_a Mcbifd][. N[[

  eif[ cg[f[ d_ _st jr_^st[vhce[ tri djevojke i tri mladia. Staza za djevojke bila je duga 1500

  metara, a za mladi_ 2000 g_t[r[.St[z[ d_ \cf[ vrfi t_e[, tr[fi s_ u j[reu, ji fduheu, jcd_seu,

  \f[tu, tr[vc, j_hd[fi s_ h[ \r^[]_ c sjut[fi ^ifd_. Bcfi d_ vrfi cs]rjfdudue, a i konkurencija je

  bila prejaka.

  Budui da je to bilo timsko tranje, zbrajali su se bodovi svake djevojke i mladia kako

  bi se dobio kona[h jir_^[e u t[\fc]c. O^ _st _ecj[, h[_ su ^d_vide_ z[uz_f_ z[^hd_ gd_sti,

  dok su deki uspjeli, od tako_r _st _ecj[, z[uz_tc g[fi \ifd_ etvrto mjesto.

  Ahtihcd[ h[f]_r

  TRANJEM DO ZDRAVLJA Pivi^ig i\cfd_[v[hd[ ^[h[ ar[^[ Dihdeg Miholjca, 26. rujna 2009. organizirana je

  utrka pod nazivom - tranjem do zdravlja. Svi dobrovoljci iz vrti[, ishivh_ c sr_^hd_ eif_

  mogli su se natjecati te osvojiti vrijedne nagrade. Staza za djevojke bila je duga 750 metara, a

  za mladie 950 metara.

  N[ er[du utre_ jriaf[_hc su ji\d_^hc]c, a organizator utrke, gospodin Sk_f_^cd[,

  estitao im je i uruio medalje.

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

  8

  SOLIDARNOST NA DJELU 2009.GODINE DONJI MIHOLJAC, 16.10.2009.

  U akciji su sudjelovale ekipe uenika i nastavnika srednje eif_ Dihdc Mcbifd[]

  (38 uenika i nastavnika). Prikupljeno je 3.603,40 kuna u 219 domainstava ili ukupno za D.

  Miholjac, u 656 domainstava 9.673,40 kuna.

  Novac se rasporeud_ si]cd[fhi uari_hcg isi\[g[ c z[ su`ch[h]cr[hd_ \_sjf[thia

  obroka u_hc]cg[ u ishivhid eifc.

  Prof. Marijan Tadi i uenica Silvija Bari

  DOGAANJA U NAOJ KOLI

  N[eih ti d_ czfi\_hc jristir h[_ eif_ ur__h i\cfd_dcg[ d_s_hc - fcem, kestenjem, klupom

  u j[reu, jivi^ig D[h[ erub[ Std_j[h B[f[tch[] s[ svidcg u_hc]cg[ czfici d_ j_hc]u,

  \r[hi, aitiv_ jriczvi^_ (erub, j_]cv[, eif[_). Sv_ d_ uer[_hi ^cd_fivcg[ h[_ g[f_

  etnografske zbirke.

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

  9

  ITAJMO POD ZVIJEZDAMA

  Mjesec hrvatske knjige

  manifestacija je promicanja knjige i itanja

  koja je ove godine posveena

  Meunarodnoj godini astronomije.

  Zh[hist, j[ t[ei c [strihigcd[, vc_

  nije rezervirana samo za uski krug

  odabranih ljudi, znanost je danas duboko

  ukorijenjena u svakom dijelu ljudskoga

  cvit[, sfi\i^hi gi_gi r_i da je znanost nach cvfjenja i djelovanja ovjeanstva.

  R_zuft[tc cstr[cv[hd[ ^[h[s su ^istujhc sv[eig_ z[cht_r_scr[hig_ jid_^ch]u, zh[hiu se

  ^[h[s gi_ \[vcti gotovo svatko. Astronomija je samo jedan mali dio toga prekrasnog i

  z[hcgfdcvia svcd_t[, c _fd[ h[g d_ ^[ s_ hdig_ \[vc ti vc_ fdu^c, d_r [strihigcd[ d_ h[[

  budunost. Jednoga dana, odvest e cjelokupno ovjeanstvo u nesluene avanture u dubine

  svemcr[, t[gi i^[ef_ sgi c jit_efc. Di t[^[, gi_gi s_ jrcjr_g[tc c h[uctc ti vc_ i svcd_tu

  koji nam svake noc hu^c itercv[hd_ svidcb t[dhc, jru[dui nam priliku da postanemo dio njega,

  barem na trenutak.

  Poimo Galileovim stopama i postavimo si pitanja koja si je on postavljao. Iako danas

  zh[gi juhi vc_ hi ti d_ ih zh[i, ti h_ ug[hdud_ ^r[ jihivhia itercv[nja tajni nonoga

  neba. Otkrijmo ponovno mjeseeve kratere pogledom kroz tel_seij, \[ e[i ti d_ ti uinio i

  Galileo, otkrijmo planet Jupiter i Galileove satelite, planet Saturn i njegov prsten, zvijezde u

  Mlijenoj stazi ili Kumovoj slami, Suneve pjege, otkrijmo Venerch_ gcd_h_, ujutcgi s_ u \fcu

  povijest i otkrijmo zvjezdane skupove, galaksije i maglice, pogledajmo kako izgledaju repovi

  kometa, bacimo pogled na Sun_vu eirihu, jisfu[dgi zvukove iz svemira pomou radio

  teleskopa N_g[ v_z_ ti d_ ti sv_ v_ itercv_hi, itercdgi ti jihivhi, ^icvcgi ti isi\hi c

  uvjerimo se da je Galileo bio u pravu, da je astronomija predivna znanost prepuna ljepota koje

  samo ekaju da ih ugledamo.

  BOINI DOMJENAK 3. I 4. RAZREDA KOMERCIJALISTA

  http://www.zvjezdarnica.com/index.php?akcija=svemir&id=6http://www.zvjezdarnica.com/index.php?akcija=svemir&id=7#jupiterhttp://www.zvjezdarnica.com/index.php?akcija=svemir&id=7#saturnhttp://www.zvjezdarnica.com/index.php?akcija=svemir&id=3http://www.zvjezdarnica.com/index.php?akcija=svemir&id=5http://www.zvjezdarnica.com/index.php?akcija=svemir&id=9http://www.zvjezdarnica.com/index.php?akcija=svemir&id=8http://www.zvjezdarnica.com/index.php?akcija=svemir&id=8http://www.zvjezdarnica.com/index.php?akcija=dnm&id=415http://www.zvjezdarnica.com/index.php?akcija=svemir&id=10http://www.zvjezdarnica.com/index.php?akcija=svemir&id=10

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

  10

  Pri`. Iv[h[ Pf_[ c Livire[ Mugchivc uenici 3.KOM na domjenku 4.KOM sa uenicima 4. KOM

  Prof. Antonio melak sa uenicima 3.KOM

  Prof. Antonio melak sa uenicima 4.KOM BOINI KONCERT NA KOLSKOM STEPENITU

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

  11

  POSJET NAIH UENIKA DJEJEM VRTIU

  ZAGREBAKA KOLA EKONOMIJE I MENAGEMENTA

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

  12

  Zagrebae[ eif[ _eihomije i manageg_ht[ i^r[f[ d_ 1. jrisinca 2009. predavanje

  uenicima 4. razreda ope gimnazije i komercijalista. Ukratko su putem power point

  jr_z_ht[]cd_ jr_^st[vcfc svidu eifu e[i h[d\ifdu jisfivhu eifu u Hrv[tseid jr_g[ r[hacr[hdu

  E^uhcv_rs[f[. Ti d_ jrcv[th[ vcsie[ eif[, [ gcscd[ d_ eif_ jr_hcd_tc vrcd_^histc, zh[hd[ c vd_tch_

  jitr_\h_ stu^_htcg[ z[ usjd_b u afi\[fczcr[hig jisfivhig svcd_tu czfi_hig st[fhcg

  t_bhifiecg c trchcg jrigd_h[g[. eif[rch[ z[ d_^hu [e[^_gseu ai^chu czhisc 4,260 _ur[.

  Nakon prezentacije, uruili su vrijedan dar - knjigu izdavake kue Mate ehdchc]c h[_

  eif_. Knjiga je iz podruja ekonomije.

  Istr[cv[hd_ [a_h]cd_ Pufs i ^d_jim pravima

  ANONIMNI INTERVJUI S UENICIMA NAE KOLE Pivi^ig i\cfd_[v[hd[ 20 ai^ch[ Kihv_h]cd_ i jr[vcg[ ^d_t_t[, ur_^ UNICEF-a u

  Hrv[tseid jriv_i d_ cstr[cv[hd_ i ^d_jim pravima meu 500 u_hce[ sr_^hdieifseia uzr[st[,

  u slu[dhi i^[\r[hcg sr_^hdcg eif[g[ u ]cd_fid Hrv[tseid. M_u i^[\r[hcg eif[g[ d_ c h[[

  eif[, a^d_ d_ i^ 14. 9. ^i 18. 9. 2009. [he_tcr[hi 10-ak uenika drugih i treih razreda.

  Istr[cv[hd_ d_ jriv_f[ [a_h]cd[ Pufs, c ti g_ti^ig isi\hia cht_rvdu[ s[ sv[ecg

  uenikom pojedinano. Provoditelj intervjua sam je odabrao uenike metodom sluajnog

  uzorka. Podatci e biti skupno obraeni na razini regija koje chc h_eifcei uj[hcd[.

  Vrijednost ovog projekta je unaprje_hd_ cvit[ ^d_]_ c gf[^cb u h[id z_gfdc, [ h[c su

  u_hc]c svidcg su^d_fiv[hd_g u cstr[cv[hdu jrc^ihcd_fc tig zh[ajnom cilju.

  SPOLNI ODNOSI I ZATITA Prerano ubrana jabuka uvijek je kisela

  P[trih[h[ sfu\[ Dig[ z^r[vfd[ Dihdc Mcbifd[] jriv_f[ d_ [he_tu u tr_im i etvrtim

  r[zr_^cg[ Sr_^hd_ eif_ Dihdc Mcbifd[] i t_g[g[ [etu[fhcg ujr[vi z[ hdcbivu ^i\.

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

  13

  Ponuene su sljedee teme: Sjifhc i^hisc c z[tct[, Sjifh_ \if_stc, Tru^hia i porod,

  Majinstvo i ochstvi, Z^r[v cvit c jr_br[h[ u tru^hii. Uenici su izabrali prvu temu te je,

  ^[ef_, vc[ g_^c]chse[ s_str[ Mcrd[h[ Tig[_vc 9. jrisch][ 2009. i^r[f[ jr_^[v[hd_ h[ t_gu

  Sjifhc i^hisc c z[tct[. Na po_teu d_ uer[tei czhcd_f[ ti d_ ti uop_ sjifhist c ti d_ ini.

  Givircf[ d_ i z[tctc r_jri^uetcvhia z^r[vfd[, af[vhcg jri\f_gcg[ sjifhia c reproduktivnog

  z^r[vfd[, sjifhcg i^hiscg[, i tig_ e[ei h[efihist cfc z[fdu\fd_hist gi_gi czr[zctc c \_z

  spolnih odnosa. Naglasila je kako ovjek ne sfuc sjifhistc h_ai sjifhist ivd_eu t_ z[ti c

  kada rei NE. Raspravljala je s uenicima o pitanju: ti uiniti ako niste spremni na spolni

  i^his? ti d_ scaur[h s_es?

  Nakon nabrojanih spolnih bolesti, izmeu ist[fcb v[achctcs[, stc^hcb uc, e[h^c^iz_,

  h_j[tctcs[, sc`cfcs[, aihir_d_, ef[gc^cd_ c ^r. t_ e[ei s_ z[tctc i^ hdcb, iznijela je jednu jako

  zanimljivu tvrdnju: Inteligentniji _e[du ^u_, z[jr[vi sv[ec \i^ cht_fca_h]cd_ jiv_ava

  vd_rid[thist z[ h_vchist ei^ gig[e[ z[ 2,7 jut[ c ei^ ^d_vid[e[ z[ 1,7 puta.

  Krchc jut z[ gf[^_

  Dana 20. iude[ 2010. vd_riuiteljica Mirjam osi povela je u_hce_ h[_ eif_ h[ V.

  \cseujcdsec erchc jut gf[^cb akovako-osjeke nadbiskupije, na kojemu je prisustvovalo oko

  2200 gf[^cb cz ]cd_f_ h[^\cseujcd_. Krcni put predvodio je Povjerenik za pastoral mladih vl.

  Filip Perkovi. Pozivu se hrabro odazvalo etrdesetak u_hce[ h[_ eif_, h[iru[vc s_

  u^i\hcg t_hcsc][g[ c s juhi ^i\r_ vifd_. V_s_fid ^ruchc jrc^rucfc su s_ c jri`_sirc Tigcsf[v

  Dolani i Bojana Dumani. Krchc jut, vi_h ji^ gitig Dic c c^c z[ ghig (Mt 19, 21),

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

  14

  predvi[i d_ jut ^ua iei 28 eg eriz cvijcsh[ sf[vihse[ gd_st[, i^ Lcjiv][ ^i Otie[,

  predstavljajui tako alegorini put trpljenja, patnje, odricanja i propitivanja.

  Poetna postaja bila je crkva Gospe Luie_ ei^ Lcjiv][, a^d_ su gf[^c ^i\cfc ehdcc]_ s

  uputama i molitvama da bi mogli f[e_ su^d_fiv[tc u jri]_scdc c gifctv[g[ eid_ su s_ i^r[v[f_

  h[ sv[eid jist[dc. D[fdhd_ jist[d_ vi^cf_ su eriz Aj_v]_, Pi^ar[e, Nijemce i Komletince, a

  ]cfd d_ \cf[ ]rev[ Sv. Ahtuh[ P[^iv[hseia u Otieu, a^d_ d_ i^r[h[ sv_t[ gcs[. Ccd_fcg jut_g

  jri]_scdu su ji^ujcr[f_ c arujc]_ gd_t[h[ eidc su gf[^cg[ v_s_fi hu^cfc eif[e, voe i sokove

  z[ ierd_ju. Vrcd_g_ d_ jisfucfi ]cd_fc ^[h, [ v_s_i ^ub c sh[hu vifdu hcsu giaf_ jieif_\[tc hc

  ecfig_trcg[ ^ua_ ]_st_. Pri]_scd[ d_ t_e iei 18 s[tc ^if[ h[ ]cfd, jriv_vc t[ei aitivi ^_s_t

  sati hodajui. Nakon mise, uenici su se umorno ukrcali u autobus i krenuli kuama, ali ipak

  sretni i oplemenjeni jednim vrcd_^hig cseustvig. K[u ^[ e i sljedee godine tako.

  PROJEKT BITI VOLONTER

  Ministarstvo obitelji, branitelja i meugeneracijske solidarnosti provodi program

  Vifiht_rse_ jigic u ^h_vhcg \ir[v]cg[ z[ st[rcd_ isi\_ e[i ^ijrchis r[zvidu

  volonterstva u izvaninstitucionalnoj skrbi za starije u Republici Hrvatskoj. U sklopu programa

  Dh_vhc \ir[v[e c jigi u kuc st[rcdcg isi\[g[, eid_ jrivi^c Gr[^sei ^rutvi Crv_hia

  erc[ u D. Mcbifd]u i^ fcjhd[ 2007. ai^ch_, jier_hut d_ Prid_et ji^ h[zcvig Bctc vifiht_r.

  Prid_et d_ isgcfd_h t[ei ^[ u hd_gu su^d_fudu gf[^c vifiht_rc cz ishivhcb c sr_^hd_ eif_ t_

  svojim sudjelovanjem u raznim radionicama i obilaskom korisnika u njihovim kuanstvima

  ujitjuh_ s[^r[d jistid_eg programa.

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

  15

  Tako je po_teig gd_s_][ rudh[ i^r[h jrvc s[st[h[e s vifiht_rcg[ u jristircd[g[

  dnevnog boravka te je zapoela radionica nakita i oslikavanja na staklu. U radionici su volonteri

  zajedno s korisnicama programa izraivali nakit, prenosili svoj_ vd_tch_ h[ eircshc]_ t_ s_

  meusi\hi z\fccfc eriz r[zaivir c ^ru_hd_. Takoer su volonteri obilazili h[_ eircshce_ u

  njihovim kuanstvima zajedno s gerontodomaicama, pomonim radnicima i domaicom

  ^h_vhia \ir[ve[, t_ cg jru[fc h_e_ i^ hdcbivcb jrciritetnih usluga e[i ti d_ ^ist[v[

  namirnica, seujfd[hd_ fca, cijepanje drva i razgovarali s njima kako bi im skratili vrijeme.

  Krajem mjeseca rujna korisnici programa i^r[fc su jrcr_^\u uii Dana grada u prostorijama

  kino- dvorane u D. Miholjcu koju su vifiht_rc ^ifc jiaf_^[tc ti d_ d[ei r[zv_s_fcfi eircshce_.

  U mjesecu listopadu zapoela je radionica runih radova u kojoj su volonteri izraivali

  uer[sh_ eutcdc]_ z[ h[ect, jf_t_h_ h[ruevc]_, tir\c]_ z[ gi\ct_f_, ie[e_ _crce za boce te

  uer[[v[li drvo sa salvetama. Takoer, krajem mjeseca listopada volonteri i korisnici izraivali

  su suhe kolae koje su prodavali na Trgu u D. Miholjcu, te zaradili 790,00 kn za potrebe

  programa. Dana 30. listopada u prostorijama dnevnog boravka predstavnici volonterskog

  centra Osijek i^r[li su korisno predavanje za korisnike i volontere.

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

  16

  Md_s_] stu^_hc i\cfd__h d_ ur_enjem okoli[ ^h_vhia \ir[ve[. Vifiht_rc su jigiafc

  ^[ ieifch[ u eidu ^if[z_ eircshc]c czaf_^[ di fd_j_. Tako su napravili kamenjar te zasadili

  ukrasne biljke i cvijee ispred prostorija dnevnog boravka. Povodom Meunarodnog dana

  tif_r[h]cd_ sr_^chig gd_s_][, i^r[hi d_ jr_^[vanje za korisnike i volontere na temu

  tolerancije izmeu mladih i st[rcb. Kr[d_g gd_s_][ stu^_hia, [ jivi^ig z[vr_te[ projekta,

  i^r[h[ d_ z[vrh[ jrcr_^\[ eircshce[ u zh[e z[bv[fhistc vifiht_rcg[, t_ d_ i svakom pojedinom

  volonteru dodijeljeno priznanje.

  U projektu su sudjelovali u_hc]c Sr_^hd_ eif_ D. Mcbifd[] c ishivhcb eif[: A.

  H[r[g\[c D. Miholjac, A. Starevi Viljevo i Hrvatski sokol P. Podgajci.

  Ovim putem zahvaljujemo se u_hc]cg[ eidc su vifihtcr[fc u Prid_etu Bctc vifiht_r :

  U_hc]c Sr_^hd_ eif_ D. Mcbifd[]:

  M[rch Strceivc, Jiscj cg[r[ Damjan Medved

  Svjetski dan zdravlja

  N[[ d_ eif[ 8. tr[vhd[ 2010. i\cfd_cf[ Svd_tsei dan zdravlja, u suradnji sa

  Poglavarstvom Grada Donjeg Miholjca, Djejim vrti_g Pchiecd_g, O Auaust

  H[r[g\[c, U^rua[g[ ^cd[\_tcara, invalida c ugcrivfd_hce[, t_ Crv_hcg erc_g. N[ trau

  Ante Starevi[ i^r[h_ su sfd_^_e aktivnosti, pjevanje djejeg zbora i zbora umirovljenika,

  jce[^i c [b, hir^cdsei bi^[hd_, gd_r_hd_ ervhia tf[e[ c _era, biciklijada i rolanje, prigodni

  pokloni za graane itd.

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

  17

  Promicanjem zdravog nach[ cvit[ jrc^rucf_ su s_ jri`_sirc][ Bid[h[ Dug[hi i tri

  uenice 1. razreda ope gimnazije Karolina Kaser, Marta Ljubii c S[\ch[ I[eivc rolajui se

  ^i czf_tct[ St[r[ Dr[v[.

  UREENJE NAE KOLE

  Po_vc i^ sv. Nceif_ 6. jrisch][, uenici cvje[rse_ strue_ r[^cfc su h[ uer[[v[hdu eif_ povodom predstojeih blagdana Bica i Nove godine. Hodnici, uionice, uredi, zbornica sve je u borovima, vjeniima, razliitim ukrasima. Mislim da na ovaj nain svima chcgi cvit fd_jcg c v_s_fcdcg t_ uenicima pokazujemo da je dobro uv[tc c i^r[v[tc i\caje.

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

  18

  ADVENT BOI VALENTINOVO

  PROLJEE JESEN

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

  19

  PRAKTINA NASTAVA POLJOPRIVREDE

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

  20

  PRAKTINA NASTAVA STROJARSTVA I FRIZERSTVA

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

  21

  POSJETILI SMO

  DOM ZA NEZBRINUTU DJECU I MLADE KLASJE OSIJEK

  Dig z[ h_z\rchutu ^d_]u c gf[^_ Kf[sd_ s[stidc s_ i^ 5 i^d_f[ u eidcg[ su ^d_][

  ji^cd_fd_h[ ji uzr[stu. Sgd_t_h[ su u Ruchid 32 (tcenici od 8. do 21. godine starosti) te u

  Zagrebakoj 5. Broj djece varira, a trenutno na i^d_fu z[ jr_^eolsku djecu i majke s djecom

  (Zagrebaka 5) ima desetero dojen[^c (^i jrv_ ai^ch_ cvit[), _st_ri ^d_]_ jr_^eifse_

  dobi, jedna trudnica i jedna majka sa sedmomjesenom djevojicom. Majke dojenadi mogu

  biti zbrinute u domu dok dijete ne napuni godinu dana. Djeca se mogu oduzeti roditeljima i

  ^[tc h[ jisv[d[hd_ cfc u^igfd[v[hd_, ueifcei ri^ct_fdc h_ giau uz^r[v[tc ^cd_t_ cfc se ne brinu o

  njemu.

  Koraci pri oduzimanju djece roditeljima:

  upozorenje roditelju o oduzimanju djeteta

  nadzor centra socijalne skrbi

  oduzimanje (posvajanje ili udomljavanje) djeteta

  Djeca se mogu usvojiti do desete godine starosti. U Domu s djecom rade socijalni radnici,

  jscbifizc, g_^c]chse_ s_str_, i^a[d[t_fdc c jri`_sirc. Dd_][ u Kf[sdu jif[z_ r[zh_ r[^cihc]_,

  izmeu ist[fia K[ei rd_[v[tc suei\_, ti jig[_ ^d_f[thc]cg[ Dig[ u i^aidu.

  N[eih z[vr_h_ sr_^hd_ eif_, tcenici moraju napustiti Dom pa im se nastoji pomoi

  jrih[f[_hd_g z[jisf_hd[ c sgd_t[hd_g u st[hiv_ Dig[ u eidcg[ s_ gf[^c jrcjr_g[du z[

  s[gist[f[h cvit. N[stiji se materijalno pomoi i onima koji odlaze na studij.

  CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE IVAN TARK

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

  22

  C_ht[r Iv[h t[re suvr_g_h[ d_ ust[hiv[ z[ i^aid c i\r[ziv[hd_, r[^hi isjisi\fd[v[hd_ ^d_]_

  c gf[^_c ^i 21. ai^ch_ st[ristc t_ r[^hi-proizvodne aktivnosti, odnosno, poludnevni boravak

  odraslih osoba s invaliditetom, s naglaskom na mentalnoj retardaciji.

  Prc C_htru ^d_fudu ishivh[ eif[, i^aidhi-obrazovne skupine, skupine radnog osposobljavanja,

  skupine uenika s autizmom, radionice za odrasle osobe te jri^u_hc struni postupak.

  OSNOVNA KOLA

  Pif[zhc]c ishivh_ eif_ uenici su od prvog do osmog razreda na stupnju lake mentalne

  r_t[r^[]cd_ s jit_eiama u razvoju.

  U razrednoj nastavi upoznaju svijet slova i brojeva, dok predmetnu nastavu ue po HNOS-u, a

  ona se sastoji od sedam predmeta brv[tsec d_zce, g[t_g[tce[, jrcri^[ c ^rutvi, t_bhcka

  kultura, glazbena kultura, likovna kultura, tjelesno-zdravstvena kultura i vjeronauk. Uenici

  ue kroz projektnu, integriranu i terensku nastavu.

  ODGOJNO OBRAZOVNE SKUPINE i SKUPINE RADNOG OSPOSOBLJAVANJA

  U centru ima devet odgojno-obrazovnih skupina, a polaze ih uenici od 7 do 17 godina, te tri

  seujch_ r[^hia isjisi\fd[v[hd[ eid_ jif[zc gf[^_ u ^i\c i^ 17. ^i 21. ai^ch_ h[ stujhdu

  ugd_r_h_ c t__ g_ht[fh_ r_t[rdacije. U_hc]c s f[eig g_ht[fhig r_t[r^[]cdig eifiv[hd_

  nastavljaju u Obrtnieid eifc (eub[rc, j_e[rc, ]vd_ari, vodoinstalateri, autolakireri).

  SKUPINE UENIKA S AUTIZMOM

  U radu s uenicima s autizmom provodi se TEACCH program (posebno strukturirani program

  rada za djecu s autizmom) i PECS metoda, koja predstavlja program alternativne i

  augmentativne komunikacije razmjenom slikovnih kartica.

  ODRASLI KORISNICI POLAZNICI RADIONICA ZA RADNO-PROIZVODNE AKTIVNOSTI

  Odrasle osobe ukljuene su u radionice za radno-proizvodne aktivnosti. Obavljaju raznovrsne

  poslove i radne zadatke, rade na strojevima i s alatima. Izrauju obujmice za metle, etke,

  trokutie za stakla, okvire za slike, snjegobrane, ukrasne nosae i posude za cvije_, ^r[e za

  olovke, kuice za ptice, didaktike igrake za uenike Centra i slino Osim toga, sudjeluju u

  svcg [etcvhistcg[ C_htr[ e[i ti su czfi\_, jrcr_^\_, [e]cd_ s[eujfd[hd[ st[ria j[jcr[,

  ureend_ ieifc[, i^r[v[hd_ car[fct[ u ^virctu c ^ruai.

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

  23

  PRODUENI STRUNI POSTUPAK ( PSP )

  Pri^u_hc struni postupak dio je odgojno-obrazovnog procesa, a organiziran je prije,

  odnosno, poslije nastave, ovisno o smjeni, s ciljem organiziranog zbrinjavanja djece,

  kvalitetnijeg provo_hd[ r_b[\cfct[]cdsecb jriar[g[ c usjd_hcd_a svf[^[v[hd[ i^aidhi-

  i\r[zivhcb s[^r[d[ jijut jcs[hd[ ^ig[e zadae, u_hd[ fcd_jia jih[[hd[, jrcjr_g[ z[

  priredbe, sportskih natjecanja te razliitih nach[ ^ru_hd[.

  REHABILITACIJSKI PROGRAMI

  Kao dio odgojno-obrazovnog procesa u Centru, i^r[v[du s_ r_b[\cfct[]cdsei-terapijski

  jriar[gc eidc jig[u u r[zvidu, u_hdu c ijut[hdu.

  Neki od njih su:

  LOGOTERAPIJA r[zvcd[ aivir; aivir r[zvcd[ gcfd_hd_, if[e[v[ eiguhce[]cdu c

  poti_ si]cd[fcz[]cdu, i^hishi usjd_hcdu cht_ar[]cdu u ^rutv_hu z[d_^hc]u.

  SLUNO-INTEGRACIJSKI TRENING Mozart terapija

  FIZIOTERAPIJA vd_\_ eid_ r[zvcd[du jier_tfdcvist, jiv_avaju snagu, opseg

  jier_t[, cz^rfdcvist, eiir^ch[]cdu, gitircku kontrolu i uenje te sigurnost kretanja

  BRIGA O SEBI i TOALET-TRENING

  ART TERAPIJA kroz crtu i boju govori se i otkriva osjeaje, svaki prikaz je

  jedinstven, originalan i neponovljiv

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

  24

  TERAPIJSKO JAHANJE u^rua[ MOGU

  GETALT TERAPIJA putem pokreta, provodi se u radu s uenicima s autizmom

  GLAZBOTERAPIJA lijei glazbom i plesom

  BIBLIOTERAPIJA uc jrcstidhig jih[[hdu, jrcd[t_fdstvu c tif_r[h]cdc

  PSIHOLOKA POMO I PODRKA od velikog je znaaja zbog _ih

  emocionalnih, socijalnih, fiziecb c eiahctcvhcb t_eoa

  IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

  Kulturno umjetniei ^rutvi dramsko-scenska skupina, lutkari, recitatori, mali i

  veliki pjevaki zbor, plesna i folklorna skupina

  Klub mladih tehniara, Uenika zadruga

  Sjirtsei ^rutvi TRADICIONALNI AIKIDO ]cfd vd_tch_ d_ gcrhi rd_[v[hd_

  sukoba; trenirajui, razvijaju se mentalne i motorike sposobnosti, koordinacija,

  usv[d[du sfi_hcdc jier_tc tcd_f[, r[zvcd[du eih]_htr[]cd[, r[vhit_[, ustr[dhist t_ d[a

  osobnost

  IZLETI, EKSKURZIJE

  IDEMO NA PUT Povodom Dana uitelja 5. 10. 2009., 3. c 4. fcstij[^[, u ira[hcz[]cdc jr_^sd_^hce[ eifseia

  sindikata, Antonija melaka, dio kolektiva odluio je poc h[ jut u af[vhc ar[^ susd_^h_ ^r[v_

  - u Sarajevo.

  K[u ^[ d_ sv[ei jutiv[hd_, jutiv[hd_ u s[gia s_\_, j[ d_ t[evi \clo i ovo.

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

  25

  Pria se vrtjela oko ranjenog Sarajeva, kulturnih i povijesnih spomenika, B[[rcd_ jutiv[hd[

  h[ cstie [renih sitnica orijentalnog stila. Kako smo samo ljudi, fd_jc ^ci \cf[ d_ a[strihigcd[ -

  \[ef[v_, sf[stc]_ svcb vrst[, jct_

  Puno toga dogaalo se spontano. Ldu^c su s_ ijut[fc, \ifd_ ujizh[v[fc, vc^d_fi s_ tei cg[

  osje[d[ z[ ^rua_, jitud_ fc ^rua_ c ^rua[ije.

  Neki pak ljudi rado usporeuju te druge s nama te zaklju_ ^[ sgi h[d\ifdc c h[dfd_jc. A sva je

  ljepota u oima promatraa.

  Bcthi d_ s[gi ti ^[ hctei hcd_ r_e[i ^[ gu d_ [i zbog putovanja i jitri_hia vremena, ve da

  bi sve ponovili.

  Ljiljana Bebek

  PRAG

  Za ekskurziju smo odabrali Prag, jr_^cv[h ar[^ eidc f_c u sr_^chc _e_ eitfch_ h[ rcd_]c

  Vltavi. Prag je glavni i s 1,2 milijuna stanovnika najvei grad _e_ t_ hd_hi eufturhi c

  aisji^[rsei sr_^ct_. Pisd_tcfc sgi ^i\ri iuvanu gradsku jezgru Hradani.

  Hradanima dominira gotika Katedrala sv. Vita, koja je ujedno i najvea crkva u Pragu.

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

  26

  Prag je 2000. godine bio jedan od europskih prijestolnica kulture.

  Dolaskom u Prag, h[ vi^c priao nam je povijesne zanimljivosti toga grada. Prag je,

  prema legendi, osnovao P emisl, osniva prve _e_ ^ch[stcd_ P emislovia, zajedno sa svojom

  _hig.

  Od 10. st. Prag postaje znaajan trgovaki centar u kojeg se doseljavaju trgovci raznih

  naroda, jis_\hi Ncd_g]c c c^ivc. J_^h[ je i^ v_fcecb [tr[e]cd[ u Pr[au c^ivse[ etvrt u kojoj

  je svakaki h[dz[hcgfdcvcd_ st[ri c^ivsei ari\fd_. Ohi jie[zud_ ^[ d_ Pr[a h_e[^[ cg[i v_fceu

  c^ivseu z[d_^hc]u c e[ei d_ ti \cfi d_^chi ari\fd_ h[ eid_g su s_ c^ivc giafc jie[j[tc. Pi

  nekim procjenama, smatra se da je pokopano oko 200 tisua ljudi. Cijela etvrt i^c_

  mirnoig, tcchig c istoom i prepuna je starih trgovina u kojima se odra[v[ st[r[ tr[^c]cd[

  toga naroda.

  K[rfiv gist af[vhi d_ i\cfd_d_ Pr[a[. Izar[en je davne 1357. godine na nain da su se

  kamene kocke meusobno lijepile jajima. ak 400 godina ovaj je most bio jedina veza izmeu

  dviju obala Vltave i ujedno dviju povijesnih gradskih etvrti Starog grada i Male strane. Karlov

  most upeatljiv je po svoja dva gotika tornja na svakom njegovom kraju (koja predstavljaju

  ulaz, tj. izlaz) i po brojnig st[tu[g[ ^u hd_a[. Pr_g[ f_a_h^c, s K[rfivia su mosta u rijeku

  Vltavu bacili sve_hce[ J[h_z[ N_jigue[ j[ gu d_ u sjig_h ji^cahut sjig_hce. K[u ^[, ako

  st[vct_ rueu h[ fce ivia sv_][ c z[_fct_ _fdu, t[ _ v[g s_ _fd[ csjuhctc c ij_t ete se vratiti u

  Prag.

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

  27

  Karlo IV. poduzeo je mnoge izgradnje, od kojih su najpoznatiji Karlov most i Katedrala sv. Vida.

  Osnovao je i Karlovo sveucfct_ eid_ d_ h[dst[rcd_ sv_ucfct_ u sr_^hdid Eurijc. T[^[ d_ Pr[a \ci

  trei grad po veliini u Europi. U Pragu je djelovao teolog Jan Hus koji je pokrenuo vjerski

  pokret husiti kojima su se prikljuili mnogi esi.

  Godine 1848. u gradu je izbila revolucija koja je dio europskih revolucija iste godine. Tada jaa _e[

  h[]cih[fh[ svcd_st c _fd[ z[ h_z[vcshiu. Prag je bio centar _eia h[ri^hia jr_jiri^[ c ist[fcb

  _ecb h[]cih[fcstckih pokreta. Prag je bio i centar panslavistikog pokreta. U Pragu su se sastajali

  intelektualci iz ostalih slavenskih naroda koji su iznosili ideje o vlastitim nacionalnim pokretima.

  Godine 1918. raspala se Austro-Ugarska Monarhija, i _e[ d_ z[d_^hi s[ Sfiv[kom stekla

  nezavisnost, ali se ujedinila u zajednieu ^r[vu ehoslovaku. Prag je od 1918. do 1939. te od 1945.

  do 1993. bio glavni grad ehoslovake. Jedna je od rijetkih prijestolnica srednje Europe koja je u

  Druaig svd_tseig r[tu ist[f[ aitivi jitjuhi jit_ena ratnih razaranja. Grad je ipak bombardiran

  na samom kraju rata. Godine 1948. je u ehoslovakoj zavladao socijalizam. Prag je bio centar

  protukomunistikih pokreta (Pr[ei jrifd__ 1968. c B[ruh[st[ r_vifu]cd[ 1989.). O^ 1993. d_ af[vhc

  grad novonastale _e_ R_ju\fce_ eid[ d_ h[st[f[ r[z^rucv[hd_g ehoslovake. Zbog izvrsno

  ouv[h_ sr_^hdi_urijse_ [rbct_etur_ jist[i d_, jiaitivi h[eih z[vr_te[ bf[^hia r[t[, d_^hi id

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

  28

  najpopularnijih srednjoeuropskih turistiecb i^r_^ct[ c igcfd_h[ fie[]cd[ z[ shcg[hd_ ghiacb `cfgiv[

  s povijesnom tematikom, emu je pridonijela i gotovo stoljetna tradicija proizvodnje vlastitih filmova.

  Posjetili smo i pivovaru Plzenski prazdroj. Pivovara Plzenski prazdroj je 1897. godine bio

  drugi po veliini proizvoa jcv[ u t[^[hdid Austri-Ugarskoj i ve tada izvozio je u mnoge

  zemlje Europe te preko Atlantika u Sjedinjene Amerie_ Dr[v_. Pfz_hsec jrazdroj proizvodi

  nekoliko marki i s gotovo 11 gcfcduh[ b_etifct[r[ ai^chd_ jriczvi^hd_ h[dv_i je proizvoa u

  _eid c ]cd_fid sr_^hdid Eurijc. O^ 2001. ai^ch_ jisfud_ u s[st[vu ^rua_ ji v_fcini svjetske

  pivarske grupacije SAB Miller.

  Nakon obilaska grada Praga, noili smo u hotelu Fortuna Rhea i tako nastavili provoditi

  vrcd_g_ uz uai^hi ^rutvi. Vrcd_g_ h[g d_ \rzi jrif[zcfi uz v_eru, kartanje i ispijanje

  poznatog _eia jcv[ Pcfsh_r urqurll.

  POSJET SKLADITU PLODOVI FRUCTUS I POGON KANNAN Po_vc h[st[vhu d_^chc]u Sef[^ct_, profesor nam je rekao da emo jednu subotu ii

  jisd_tctc sef[^ct_ e[ei \c ihi ti sgi h[uili isto tako i vidjeli. Pomisao na to u razredu

  nikome se nije svidjela, ali ipak, 30. 01. jisd_tcfc sgi s jri`. Iv[hig Pf_ig sef[^ct_ tvrtke

  Plodovi fructus i pogon Kahh[h[. Prvi sgi itcfc u tvrteu Pfi^ivc fructus gdje su nas doekala

  ^v[ fdu\[zh[ aisji^ch[ eidc su h[s jriv_fc eriz sef[^c_ c jie[z[fc h[g strid_v_, jristir z[ uf[z

  robe, hladnja_ c ist[fu ijr_gu. K[ei h[s d_ aisji^ch vi^ci eriz sef[^ct_, t[ei sgi ^ifi i do

  hladnjaa koje nisu bile popunjene, ali u nekima su se nalazile jabuke i mrkve koje su bile

  sjr_gh_ z[ czf[z cz sef[^ct[. T[eier nas je doveo i do rampe koja je prilagoena razliitim

  vcsch[g[ e[gcih[ j[ sgi cg[fc jrcfce_ vc^d_tc sjut[hd_ c ji^czanje rampe. Vidjeli smo i strojeve

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

  29

  z[ j[ecr[hd_, jr[hd_, v[a[hd_ c ist[fu jrcjr_gu ri\_ z[ jri^[du. Strid_vc su, h[[fist, \ili prazni

  i nisu bili u pogonu, ali pokreu se u sezoni kada su jijuhd_hc r[^hc]cg[. Pr_^ er[d h[_a

  jisd_t[ ^ifc sgi u s[gi sef[^ct_ a^d_ sgi giafc vc^d_tc c ijr_gu z[ uhut[rhdc tr[hsjirt e[i

  ti su runa kolica za gajbe i kutije, niskopodizni runi viliar s vagom i niskopodizni motorni

  viliar. Tako_r sgi vc^d_fc c isi\fd_ sef[^ct[ e[i ti d_ jigini radnik, administrativno

  osi\fd_ j[ t[ei c sef[^ct[r[, odnosno, gospodina koji nas je do_e[i c vi^ci eriz sef[^ct_,

  i\d[hd[v[i c jrc[i i hdcbivig sef[^ctu: e[ei r[^c, ti sef[^ct_, e[^[ c eifcei. T[ei sgi

  z[vrcfc jisd_t tig sef[^ctu c itcfc jisd_tctc c jiaih K[hh[h[ a^d_ nas je doekala jedna

  gospo[ t_ h[s uv_f[ u hdcbivi sef[^c_ eid_ hcd_ \cfi tifcei v_fcei e[i sef[^ct_ Plodova

  fructus, ali je bilo poprilino popunjeno njihovim proizvodima.

  _uc eriz sef[^ct_, aisjia je priala o njihovim proizvodima, nainu proizvodnje,

  gdje se sve prodaju njihovi proizvodi te nam je rekla i jedan zanimljiv podatak: da proizvode

  oko stotinjak razliitih vrsta flipsa, ipsa i ostalih snack proizvoda.

  K[^[ sgi cz[fc cz s[gia jristir[ sef[^ct[, imali smo sreu pa nam je gospoa otvorila

  vrata proizvodnje gdje smo smjeli proviriti, ali ne i uc d_r hcsgi cg[fc z[tcthu i^d_u. O

  proizvodnji nam je priala tehnologinja eid[ h[g d_ r_ef[ eifcei ^h_vhi jitri_ erugjcr[ c

  ostale zanimljive podatke. Proizvodnja nam nije izgledala onako kako smo zamislili pa nam je

  gospoa objasnila da trenutno imaju zastoj proizvodnje jer je pakirnica u kvaru pa je tako

  jriczvi^hd[ tia ^[h[ cf[ g[fi ^rua[ije nego uobiajeno. Na kraju ovog posjeta dobili smo i

  proizvode za degustaciju, a sam posjet sef[^ctcg[ jijr[tcfc sgi c `itiar[`cd[g[ i^ eidcb sgi

  e[shcd_ h[jr[vcfc jf[e[t. I[ei h[g s_ z[gcs[i i jisd_tu sef[^ct[ hcd_ i^g[b svc^d_f[, kada smo

  vc^d_fc hiv_ stv[rc, utvr^cfc h[_ zh[hd_, uli zanimljive podatke, shvatili smo da ideja i nije bila

  taki fi[.

  Ncv_s c^iv, 2. KOM

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

  30

  RADIO EMISIJA RITAM KOLE

  Ov_ eifse_ ai^ch_ d[ei v_fcei isvd__hd_ z[ jrigc^\u eif_ d_ jier_t[hd_ r[^ci _gcscd_

  koju je u potpunosti sama realizirala profesorica Mirjam osi. Uenici su se vrlo hrabro i

  odgovorno upustili u ^uhistc hivch[r[ c vi^ct_fd[ _gcscd_. Egcscd[ d_ ^i\cf[ t_rgch h[ R[^cdu

  Donji Miholjac frekvencije 92,3, u terminu subota u 12-13 s[tc. R[^ci _gcscd[ Rct[g eif_

  bazirana je na top listi glazbenih brojeva strane i doma_ af[z\_, vcd_stc cz eif_, t_ aist u

  _gcscdc. Gistc _gcscd_ uaf[vhig su isi\_ cz cvit[ eif_, jri`_sirc, uenici, predstavnici udruga,

  gradonaelnik i slino.

  eifse[ r[^ci _gcscd[ czv[hr_^[h d_ h[in predstavljanja svakodnevnih doga[hd[ u eoli

  eidc hcsu g[fi\ridhc c ucstchu su vrcd_^hc j[hd_ c r_ef[g_ z[ cru d[vhist.

  Profesorici Mirjam svaka [st h[ jirtvirhistc c c^_dc, [ uenicima puno sree u realizaciji

  buduih emisija!

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

  31

  Novinari i voditelji emisija: T[hd[ J[h_e 4. OG, Iv[h[ Vc^[e 2.OG, N[t[[ R[teivc 2.KOM, Marko Cvrkovi 3.PT, Toni-

  Z^r[vei Hr^c 1. PT

  DAN KOLE

  D[h eif_ i\cfd__h d_ r[zfcctcg [etcvhistcg[ c i\fc]cg[ ^ru_hd[ uenika i njihovih

  profesora. Uenici su odabrali aktivnosti u skladu s[ svidcg _fd[g[ c cht_r_scg[ t_ jriv_fc

  predvi_h[ trc s[t[ u uai^hig c ijut_hig ^rutvu. Uenici su pod vodstvom svojih

  h[st[vhce[ czr[^cfc jrcai^h_ jf[e[t_ eidcg[ su s_ _fd_fc jr_^st[vctc ^ruacg uenicima i

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

  32

  jisd_tct_fdcg[ eif_.

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

  33

 • IZVJEE O NATJECANJIMA 2009./2010.

  Uenici koji su sudjelovali na:

  uj[hcdseig h[td_][hdu cz matematike su Sabina Obradovi, 2. OG Kr_cgcr T[^c, 3. OG Dino Dumani, 4. OG -1. gd_sti; Dr[vhi h[td_][hd_ - 14. mjesto

  uj[hcdskom natjecanju iz biologije su Robert Kerep, 2. OG - 7. mjesto Petar-Kr_cgcr Oet[dh_r, 4. OG -5. mjesto

  Sabina Obradovi, 2. OG - 4. mjesto

  uj[hcdseig h[td_][hdu cz povijesti Valentino Petrovi, 1. OG

  _rc Ivan, 1. OG caguh^c Marija, 1. OG cg_hc Kristijan, 2. OG Dino Thomas Vuzem, 2. OG Bruno Urisk, 2. OG Kiak Denis, 3. OG Petrovi Benjamin, 3. OG Katarina osi, 4. OG 3. mjesto [rc Mateja, 3. OG c^iv Ahtonija, 3. OG

  uj[hcdseig h[td_][hdu cz hrvatskoga jezika: Klaudia Kova, 3. OG - 8. mjesto Katarina Milkovi, 3. OG - 10. mjesto

  uj[nijskom natjecanju iz geografije Dig[aid Str[[h[], 2. OG Fcfcj D_rc, 4. OG

  uj[hcdseig h[td_][hdu cz fizike Tvrtko upi, 1. OG

  uj[hcdseig h[td_][hdu komercijalista Tim: Martin Ljiljani, Luka Matkovi, Hrvoje Zubi, 4. KOM - uj[hcdsei natjecanje - 1. gd_sti; Dr[vhi h[td_][hd_ - 3. mjesto ___________________________________________________________

  Eko-evczu Lcd_j[ h[[ Tim: K[rifch[ K[s_r, Kr_cgcr T[^c, Dig[aid Str[[h[], K[t[rch[ Mcfcheivc uj[hcdsei h[td_][hd_ - 1.gd_sti, Dr[vhi hatjecanje - 14.mjesto

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

  35

  uj[hcdseig h[td_][hdu cz informatike Domagoj Senkovi - 7. mjesto i Dino Dumani, 4. OG - 5. mjesto

  Meuuj[hcdseig h[td_][hdu automehaniara Andrakovi Dominik, 3. AM - 14. mjesto Vinkovi Danijel, 3. AM - 21. mjesto

  uj[hcdseig h[td_][hdu cz vjeronauka seujch[ KRI - 12. mjesto skupina ISTINA - 19. mjesto

  AGRO - Monika Slijepevi, 4. PT-` (eifsei h[td_][hd_)

  FLORA - Martina Molnar - 3. CV (eifsei h[td_][hd_)

  ODBOJKA - 5. gd_sti (uj[hcdsei h[td_][hd_)

  STOLNI TENIS - M 4. gd_sti; - 5. gd_sti (uj[hcdsei h[td_][hd_)

  KROS M - Marko Ivkovi - 4. gd_sti (uj[hcdsei h[td_][hd_)

  NOGOMET - 3. gd_sti (uj[hcdsei h[td_][hd_)

  MEUUPANIJSKO NATJECANJE MLADEI CRVENOG KRIA ORAHOVICA su^d_fiv[fi d_ 9 _ecj[ gf[^_c

  U_hc]c h[_ eif_ ( 1. c 2. r. acgh[zcd_ c 1. r. eig_r]cd[fcst[): Dino Thomas Vuzem, Doris Benceti, Matea Petrovi, Lorena Topolovec i Ana Hei zauzeli su 6. mjesto.

  Mladi matematiar

  Rad pod nazivom Prcfia rd_[v[hdu fia[rct[gsei_esjih_h]cd[fhcb d_^h[^\c Dine

  Dumania, uenika 4. razreda op_ acgh[zcd_ Sr_^hd_ eif_ Dihdc Mcbifd[], czc[i d_ u

  Osjekom matematikom listu, volume 9 (2009.) br. 1. U lanku se najprije navodi definicija i

  osnovna svojstva logaritamske funkcije. Tako_r s_ h[vi^_ c sfi_hcd[ svidstv[ c `irguf_ z[

  rd_[v[hd_ fia[rct[gsecb c _esjih_h]cd[fhcb d_^h[^\c. Pie[z[h[ d_ g_usobna povezanost ovih

  formula te navedeni neki ilustrativni primjeri i zadatci.

  Dino Dumani jrif_ d_ eifse_ ai^ch_ isvidci jrvi gd_sti h[ uj[hcdseig

  h[td_][hdu cz g[t_g[tce_ t_ j_th[_sti h[ ^r[vhig h[td_][hdu.

  Croatia Skills

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

  36

  U Ar_hc Z[ar_\ 11. d_ tr[vhd[ i^r[hi Dr[vhi h[td_][hd_ `rcz_r[ Cri[tc[ Secffs Z[ar_\

  2010. N[td_][f_ su s_ c h[_ u_hc]_ 2. r[zr_^[ V[f_htch[ Kf_ek i Dragana Stojadinovi.

  V[f_htch[ s_ h[td_][f[ u e[t_aircdc c[hd_ c `rczcr[hd_ gue_ `rczur_ t_ isvidcf[ 7.

  gd_sti. Dr[a[h[ d_ isvidcf[ 12. gd_sti u e[t_aircdc c[hd_ c `rczcr[hd_ _hse_ `rczur_.

  Ukupni plasman zadovoljavajui je s obzirom da su uenice 2. razreda, a natjecale su se

  u e[t_aircdc z[vrhcb r[zr_^[.

  Mentor uenicama je Mirela Stankovi Kc.

  Valentina Kf_ek i Dragana Stojadinovi, 2. FR

  Tobias Borota, 3. SB- model UPANIJSKO NATJECANJE U ODBOJCI

  Sr_^hd[ eif[ Dihdc Mcbifd[] 25. v_ljae 2010. bila je ponovno domach uj[hcdseia

  h[td_][hd[ u _hseid i^\id]c. N[td_][hd_ s_ i^r[fi u sjirtseid ^vir[hc O Auaust

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

  37

  H[r[g\[c. Dihdigcbifd[e[ _ecj[ Sieif jr_^viena trenerom Acom Grubiem osvojila

  je 5. mjesto u ukupnom poretku. Pobjedhce ]cd_fia h[td_][hd[ \cf[ d_ ucar[h[ _ecj[ Gyghc]us

  1. gimnazije Osijek..

  Sr_^hd[ eif[ Dihdc Mcbifd[] K '' SOKOL ''

  Tena Vlahovi, Ahtihcd[ c^iv, Ahtihcd[ h[f]_r, Lc^cd[ S[g[r^c, Matea Hrupaki, Matea Zeti, Dircs Bieivc, Dajan Bamaga, Ivana Stojevi, Ines Rodenbcher, Nikolina

  Falami

  GYMNICUS I. GIMNAZIJA OSIJEK

  isvid_hi 1. gd_sti h[ uj[hcdseig h[td_][hdu u i^\id]c

  KONAAN POREDAK

  1 GYMNICUS I. GIMNAZIJA OSIJEK 2. PRIMAG III. GIMNAZIJA OSIJEK 3. SREDNJOKOLAC VALPOVO

  4. SREDNJOKOLAC NAICE 5. SOKOL D. MIHOLJAC 6. MLADOST 96 AKOVO

  7.GIMNAZIJALAC B. MANASTIR

  Primanje kod gradonaelnika

  Gradona_fhce Dihd_a Mcbifd][ jrcgci d_ usjd_h_ u_hce_ Sr_^hd_ eif_ Dihdc Miholjac.

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

  38

  Gradonaelnik, gospodin Stjepan Viduka, primio je u_hce_ Sr_^hd_ eif_ Dihdc Mcbifd[] eidc su su^d_fiv[fc h[ uj[hcdsecg c ^r[vhcg h[td_][hdcg[, t_ hdcbiv_ g_htir_.

  Primanje je uprilieno 10. svibnja 2010. godine s poetkom u 13,00 u Uredu gradonaelnika, a zajedniei ^ru_hd_ c v_era uprilieni su 14. svibnja 2010. godine s poetkom u 18,00 sati u donjomiholjakom hotelu Slavona.

  U_hc]c Sr_^hd_ eif_ Dihdc Mcbifd[] jistcafc su sfd_^_e uspjehe na natjecanjima:

  R. B. NATJECANJE RAZINA MJESTO UENICI MENTOR

  1. KOMERCIJALIST

  UPANIJSKA 1. Martin Ljiljani, 4. KOM

  Hrvoje Zubi, 4.KOM

  Luka Matkovi, 4. KOM

  Antonio melak DRAVNA 3.

  2. POVIJEST UPANIJSKA 3. Katarina osi, 4. OG Zvonimir Falami

  4. EKO-KVIZ

  UPANIJSKA 1.

  Karolina Kaser, 1. OG

  Dig[aid Str[[h[c, 2. OG

  Kr_cgcr T[^c, 3. OG

  Katarina Milinkovi, 4. OG

  Vladimira Juki

  DRAVNA 14.

  5. MATEMATIKA

  UPANIJSKA 3. Kr_cgcr T[^c, 3 OG Ljubica Busa

  UPANIJSKA 1.

  Dino Dumani- 4. OG Marijan Tadi DRAVNA 19.

  UKUPNO 9 5

  PRIJEM KOD GRADONAELNIKA STJEPANA VIDUKE

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

  39

  VEERA U HOTELU SLAVONA

  Ljubica Brusa prof. , Karolina Kaser, Katarina MIlinkovi, Zvonimir Falami prof. , Silva

  Vidakovi- Romani prof. , Mirta Grozdani prof. , Antonio melak prof. , Martin Ljiljani, Hrvoje Zubi, Luka Matkovi, Dig[aid Str[[h[], Kr_cgr T[^c i Nenad Peri prof.

  MATURANTI 2009./2010.

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

  40

  3. PRODAVA

  RAZREDNICA: Marijana Grubi, prof.

  Barbara Antolovi, Antonija Bari, eljko Bibi, Julija Bonjak, Marija

  Dijanovi, Marta Divkovi, Nikolina Kovaevi, Marija Krznar, Dijana

  Marenjak, Nataa Mihaliek, Darija Najcer, Lucija Prugoveki, Ana

  traub, Tamara Sui, Josip Vida, Vedran Vrbei

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

  41

  3. CVJEAR/ POLJOPRIVREDNI GOSPODARSTVENIK

  RAZREDNIK: Dragan Kopi, prof.

  Cvjeari- Martina Molnar, Tamara Sui,

  Ivana Sudari, Ines Kneevi, Dunja Pavi, Martina Panduri

  Poljoprivredni gospodarstvenik- Filip Grozdani, Matea Juranek, Ivana

  Sudar, Emanuel Popovi, Martin aljkui, Marija Ljubii, Martina Ljubii

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

  42

  4. KOMERCIJALIST

  RAZREDNICA: Karolina Dasovi, prof.

  Sanja Azeni, Silvija Bari, Dunja Babi, Bojan Banda, Ana Brki,

  Anamarija oga, Ivana Klauz, Sara Lukaevi, Martin Ljiljani, Melanie

  Marenjak, Bojan Martinovi, Dino Mai, Luka Matkovi, Tanja Milievi,

  Tea Ronta, Dijana Staklenac, Ana Troi, Hrvoje Zubi, Matej igmundi,

  Ana ivkovi

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

  43

  4. OPE GIMNAZIJE

  RAZREDNIK: Nenad Peri, prof.

  Mona Bor, Josip Crna, Marin Crnan, Julijana oi, Katarina osi, Filip

  Deri, Maja Dijanovi, Ivan Dolani, Dino Dumani, Marija Hatvali,

  Tanja Janek, Antonija Jeger, Katarina Korov, Martina Korov, David Kova,

  Josip KOvaevi, Gabrijala Lukuri, Mislav Matijevi, Katarina Milikovi,

  Tomsialv Novak, Petra- Kreimir Oktajner, Monika Pejin, Ana Planinac,

  Domagoj Senkovi, Nikolina SEnkovi, Sandra Starevi, Mateja ari,

  Matea nalcer, Maja Veselovac, Tena vLahovi, LucijaVrki, Antonija idov,

  Mladen igmundi

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

  44

  4. POLJOPRIVREDNI TEHNIARI

  RAZREDNICA: Jelica Ljubek, prof.

  POLJOPRIVREDNI TEHNIARI OPI: Josip Brkani, Filip urkovi,

  Zvonimir Fekete, Dario Jagorinac, Nikola Mak, Marko Molnar, Nikola

  Skroban, Filip Stoji, Vedran imeni, Marko Vidakovi, Dario Zetovi

  POLJOPRIVREDNI TEHNIARI- FITOFARMACEUTI:Miel Ali, Mateja

  Beni, Silvija ebi, Ivana Kneevi, Lora Luki, Goradana Rabljenovi,

  Monika Slijepevi, Filip Tomi,Nikola igmundi, Ivana Rogi Maroslavac

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

  45

  3. STROJOBRAVAR/ TOKAR/ AUTOMEHANIAR/ MEHANIAR

  POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE

  RAZREDNIK: elimir Pener, prof.

  STROJOBRAVARI: Eugen Jagorinac, Marko kneevi, Damijan Medved,

  Ivan Pancer, Luka Pavin, Marin Strikovi, Josip imara

  TOKARI: Marko Bari, Saa Opanar, Sinia Paari, Aleks Stamenkovi,

  Luka Veselovac

  AUTOMEHANIARI: Dominik Andrakovi, Marko Grgi, Branimir

  Popovi, Kristijan Prosinger, Filip Stankovi, Daniel Vinkovi

  MEHANIARI POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE: Martin Vui,

  Zlatko Molnar

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

  46

  M[tur[htc Sr_^hd_ eif_ Dihdc Mcbifd[] jrisf[vcfc z[vr_t[e h[st[v_.

  U petak 21. svc\hd[ 2010. ai^ch_, g[tur[htc Sr_^hd_ eif_ Dihdc Mcbifd[] jrisf[vcfc su z[vr_t[e

  nastave.

  Program proslave zapo_i d_ u jrcd_ji^h_vhcg s[tcg[ u jristircg[ Sr_^hd_ eif_ Dihdc

  Miholjac okupljanjem maturanata. Nakon toga su maturanti organizirano krenuli prema

  donjomiholjaeig ^vir]u a^d_ su u ji^h_ u ^virctu csjr_^ ^vir][ itjf_s[fc v_ tradicionalnu

  Quadrillu. U_hc]c hccb r[zr_^[ jrc^rucfc su s_ jf_su, [ sv_ d_ ieih[hi ie[kim kolom.

  Prisf[v[ d_ h[st[vfd_h[ h[ czf_tctu St[r[ Dr[v[ a^d_ su s_ gaturanti uz dobru glazbu, peenu

  jr[s_tchu c d[hd_tchu t_ ritcfd z[\[vfd[fc ^i r[hcb dut[rhdcb s[tc, [ v[hi d_ cst[ehutc ^[ d_ jrisf[v[

  protekla mirno i bez izgreda.

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

  47

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

  48

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2009./2010.

  49

  Zahvaljujem svim u_hc]cg[ c h[st[vhc]cg[ eidc su su^d_fiv[fc u czr[^c Gi^chd[e[ Sr_^hd_ eif_

  Dihdc Mcbifd[]. Sg[tr[g ^[ sgi usjd_hig sur[^hdig juhi tia[ jistcafc u jrit_efid eifseid

  godini.

  eif[ d_ cvc ira[hcz[g, sv[ecg ^[hig r[st_ c gcd_hd[ s_. eifig csti^i\hi ^c_ j_t stitch[

  osoba, svaka posebno na sebi svojstven nain. Ucgi s_ d_^hc i^ ^ruacb jitiv[hdu c

  prihva[hdu r[zfce[, sur[^hdc c cvithcg vrcd_^histcg[.

  Ccfd h[g d_ \ci jrce[z[tc ^ch[gceu cvit[ c r[^ eif_ tcd_eig eifse_ ai^ch_ te se nadam da smo

  jednim dijelom u tome i uspjeli.

  Glavna urednica: Silva Vidakovi-Romani, ravnateljica Mirta Grozdani, pedagoginja Ur_^hctvi: Krcstch[ K[ui, Bojana Dumani, Ines Vrb_c Marijana Grubi Raunalna priprema: Marijana Grubi i Mirta Grozdani Fotografije: Mirta Grozdani, Marijana Grubi, Dragan Kopi Lektura: Ivana Azeni Lipanj 2010.