gimnazjum im. anny nakwaskiej w małej wsi

Download Gimnazjum  im. Anny nakwaskiej w małej wsi

Post on 24-Feb-2016

54 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gimnazjum im. Anny nakwaskiej w maej wsi. Projekt 20 lat wsplnie. Nasza gmina. Gmina Maa Wie - (do 1948 gmina wicice ) - gmina wiejska w wojewdztwie mazowieckim, w powiecie pockim. W latach 1975-1998 gmina pooona bya w wojewdztwie pockim. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Gimnazjum im.

Gimnazjum im. Anny nakwaskiej w maej wsiProjekt 20 lat wsplnie

Nasza gminaGmina Maa Wie -(do 1948 gmina wicice ) - gmina wiejska w wojewdztwie mazowieckim, w powiecie pockim. W latach 1975-1998 gmina pooona bya w wojewdztwie pockim. Wedug danych z 31 grudnia 2009 r. gmin zamieszkuje 6297 osb.Wjtem jest Wojciech Jzef Zmysowski.Wedug danych z roku 2002 gmina Maa Wie ma obszar 108,91 km, w tym: * uytki rolne: 74% * uytki lene: 16%

Gmina stanowi 6,05% powierzchni powiatu.

Rys HistorycznyDzieje wielu miejscowoci wchodzcych w skad gminy Maa Wie sigaj redniowiecza. W kilku wsiach, m. in. Arciszewie, Podgrzu, Dzieranowie, wicicach odnaleziono pozostaoci cmentarzysk z XI XII w. W Podgrzu archeolodzy odkryli lady osady, by moe jeszcze z czasw kultury uyckiej. W redniowieczu powstaway w okolicy pierwsze drewniane kocioy oraz grody, ktrych pozostaoci w postaci kopcw ziemnych mona oglda w Orszymowie i Wilkanowie. Okoliczne wioski dzieliy losy caego Mazowsza oraz piastowskiej i jagielloskiej Polski. Czsto byy to dzieje burzliwe, o czym wiadczy choby przykad orszymowskiego grodu, zdobytego i spalonego przez Litwinw w 1258 r. Na przeomie redniowiecza i czasw nowoytnych nasze okolice jako cz Ziemi Wyszogrodzkiej powrciy do Korony Polskiej. Wioski byy wasnoci krlewsk, biskupi, a przede wszystkim znajdoway si w rkach drobnej szlachty. Dziedziczone, dzielone, sprzedawane czsto zamieniay wacicieli. W czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodw miejscowi szlachcice chtnie uczestniczyli yciu politycznym. Byli rwnie fundatorami kociow. Po II rozbiorze Polski w 1793 r. okolice Maej Wsi przypady na kilkanacie lat Prusom, a nastpnie po okresie napoleoskim i kongresie wiedeskim stay si a do pierwszej wojny wiatowej czci zaboru rosyjskiego- na przeomie XIX i XX w. naleay do powiatu pockiego guberni pockiej. Wikszo wsi naleaa w tym okresie do gminy wicice, ktrej urzdnicy mieli sw siedzib w Wilkanowie. Lata 60-te XIX wieku wraz z klsk powstania styczniowego przyniosy chopom upragnion wasno ziemi. Nastpne dziesiciolecia to okres czcy na wsi tradycyjny tryb ycia i system wartoci ze zjawiskami zupenie nowymi, takimi jak uprzemysowienie. W ostatnich latach XIX w. na granicy Nidzina i Maej Wsi powstaa cukrownia. Stale wzrastaa rwnie liczba ludnoci, np. parafia Orszymowo w 1780 r. liczya 1850 mieszkacw, natomiast w 1913 r. byo ich ju ponad cztery tysice. Najwiksze wsie wicice, Dzieranowo, Nakwasin, liczyy ponad 300 mieszkacw. Powstay rwnie dwie nowe Przykory i ciborowo. Czasy niewoli pozostawiy bolesne lady zwizane z przegranymi walkami o niepodlego, takie jak mogia z powstania styczniowego w Dzieranowie. Rwnie obie wojny wiatowe byy bardzo trudnym okresem w dziejach okolicznych miejscowoci. W lipcu 1915 r. wycofujcy si Rosjanie spalili kilkanacie wiosek i dworw, towarzyszya temu masowa ucieczka mieszkacw. Jednym z pierwszych akordw wrzenia 1939 r. bya mier kilku harcerzy w potyczce z Niemcami na polach Podgrza.

Jak powstao nasze gimnazjum?Czy mia Pan jakie problemy we wspomnianym tworzeniu gimnazjum?Oczywicie. Kiedy gimnazjum zaczo swoj dziaalno mielimy 104 uczniw, ktrzy byli w 4 klasach. Mielimy do dyspozycji zaledwie 3 sale lekcyjne nie byo pokoju nauczycielskiego, gabinetu dyrektora. Byo jedno pomieszczenia, ktre miao wiele funkcji. Budowa gimnazjum rozpoczo si w 2001 roku, a zostao oddane do uytku w 2003 roku. Do tego czasu gniedzilimy si w szkole podstawowej. Pracowao si bardzo ciko. Pierwsza pracowania jaka mielimy to bya pracownia komputerowa 10 Macintoshy. Rewelacja! Niestety kiedy wprowadzilimy si do nowego gimnazjum ukradli nam te komputery. Nie byo jeszcze alarmw Przez 3 lata z rzdu organizowalimy kursy komputerowe. Za kady kurs dostawalimy 15 00 z, ktre przeznaczalimy na wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzcych kurs, a reszt przeznaczalimy na zakup sprztu. Pamitam, jaka rado panowaa, gdy kupilimy laptopa. W 2006 roku przed odejciem zaoyem drug pracowni. Potem jeszcze trzeci t do biblioteki multimedialnej. Nigdy nie narzekalimy na ma ilo komputerw. Jednak mielimy ma ilo ksiek. Podczas Dni Gminy Maa Wie do mojego gabinetu przysza pewna pani Magdalena Bielicka. Przyjechaa z Warszawy i przedstawia si jako prezydent klubu Lyons Club Warszawa. Ich hasem byo czy dobrze. Ona zaproponowaa, e dla naszej szkoy co by zrobia. Specjalnie dla nas zorganizowali spektakl w Teatrze na Rampie w Warszawie, z ktrego dochd zosta przeznaczony na potrzeby gimnazjum. Byo o tym bardzo gono. Pamitam bya to suma 13-15 tysicy zotych, co starczyo zupenie na ksiki. Powoli nasze gimnazjum zaczo si doposaa. Jednak cigle potrzebne s pienidze. Zamiast skupia si na tym, co jest na zewntrz, np. na ogrodzeniu, wolelimy dobrze wyposay szko. Kupilimy na przykad keyboard Korga, ktry wspaniale suy nam do dzi.

Fragment wypowiedzi dyrektora gimnazjum w latach 1999-2006 pana Andrzeja Barciskiego.

Czy dostrzega pan/pani jakie zmiany w naszej miejscowoci w cigu ostatnich 20 lat?

ZakrzewoPrzede wszystkim ja dostrzegam jedn zasadnicz zmian: ludzie cakowicie inaczej pojmuj estetyk otoczenia. S lepsze perspektywy do ycia . Powstay nowe drogi , ktre uatwiy komunikacj miejsk . Powstay linie autobusowe , ktre rwnie uatwiy nam poruszanie si po okolicy. Do kadego gospodarstwa zostay doprowadzone wodocigi , jak i rwnie mietniki , ktre uatwiy skadanie mieci , po czym s one wywoone na wysypiska. Rozwina si rwnie telekomunikacja , prawie do kadej posesji podczono Internet i telefony stacjonarne , co uatwio kontakt ze wiatem. Wydaje mi si , e to s najwiksze zmiany, ktre uatwiy nam ycie.Mnstwo asfaltu pooonego w naszej gminie, take kanalizacja. Ja obserwuj take zmiany w stylu ycia mieszkacw-20 lat temu byo przywizanie do miejsca zamieszkania, od czego teraz si odchodzi.Widocznymi na pierwszy rzut oka zmianami s: rozbudowanie Maej Wsi (szczeglnie w stron Pocka)-powstanie nowego osiedla domkw jednorodzinnych, gdzie wczeniej byy pola uprawne, po upadku synnego GS-u znikn bar Pod Jeleniem , na ktrego miejscu zostaa zbudowana lecznica weterynaryjna, upada cukrownia- bardzo potny zakad, z ktrego Maa Wie syna, powstao wiele kilometrw drg w stron okolicznych wsi, pojawiy si chodniki.(Wypowiedzi pochodz z fragmentw wywiadw )

Czy powstay nowe instytucje ?W 1997 roku powsta Gminny Orodek Kultury, w 1999 roku postao gimnazjum, nastpnie nowe banki, w 2000 roku powstao Gminne Centrum Informacji , powstay nowe firmy- usugi, handel, duo film budowlanych. Pojawiy si take organizacje pozarzdowe- m.in. dziaajce w Zakrzewie Stowarzyszenie Bliej siebie.Na miejscu szkoy , ktra zostaa przeniesiona do Podgrza, powsta Dom Pomocy Spoecznej , ktry funkcjonuje do dzi . Jest on miejsce zamieszkania wielu osb , orodkiem pracy , ale rwnie miejsce gdzie odbywaj si liczne imprezy , na ktre moe przyj kada zainteresowana osoba. Powsta dom kultury na miejscu wczesnego GS-u , gdzie by sklep odzieowy. Rozbudowaa si szkoa, powstaa hala sportowa, rozbudowa si orodek zdrowia- kiedy by bardzo may, powstay dwa bloki, rozbudowa si urzd gminy- kiedy by mniej wicej jak przecitny dom pitrowy. Powsta market oraz lecznica weterynaryjna. Powstaa take dwa lata temu sala bankietowa w miejscu starej wietlicy i domu straaka.(Wypowiedzi pochodz z fragmentw wywiadw )

Dom Pomocy Spoecznej w Zakrzewie

Gminne Centrum InformacjiCzy estetyka naszej miejscowoci zmienia si ?Z tym jest coraz lepiej, dba si o ziele. Zauwaamy mae, ale jednak zmiany w wygldzie parku, o ktry zaczyna si dba. Istnieje projekt renowacji parku, ale pki co, wasnymi rodkami przeprowadzamy jakie zmiany. Skwerki s w miar zadbane. Powstay chodniki.Tak, kady bardziej dba o swoj posesj. S adnie pomalowane domy, bloki. Wszystko o wiele lepiej si prezentuje.No zmienia si bardzo. Zwaszcza domy, ktre zostay wyremontowane. Nie wszystkie, ale nic nie zrobimy, jeeli niektre bloki wsplnoty, nie maj pienidzy na remonty. Estetyka jednak poprawia si na duy plus.(Wypowiedzi pochodz z fragmentw wywiadw )

Park w Maej Wsi Czy jako rodowiska naturalnego poprawia si ? Czy rozwina si turystyka ?

Wisa w ZakrzewieTak , wyznaczono szlaki turystyczne , w miejscach duego skupiska osb postawiono tablice , ktre przedstawiaj map okolicy i histori . Nasza okolica ley nad Wisa , a wiec s miejsca chronione , w ktrych przyjemnie mona spdzi wolny czas. Duy teren naszej okolicy zajmuj lasy , ktre przycigaj turystw .Ale to jest niemale najbardziej widoczn zmian. Przede wszystkim kanalizacja, segregacja jest od wielu lat powszechna. Nastpuje likwidacja dzikich wysypisk mieci. Niestety odczuwalne jest palenie plastikw, szczeglnie przy sklepach. Ale na plus- edukacja ekologiczna(w formie rozrywki), utworzenie cieki ekologicznej, coroczna akacja wymiany odpadw na drzewka, konkursy ekologiczne. Tak, pod tym wzgldem duo si zmienio. Nikt ju nie wyrzuca mieci byle gdzie. Na terenie Maej Wsi s pojemniki do segregacji mieci.(Wypowiedzi pochodz z fragmentw wywiadw )

Czy s jakie osignicia z ktrych jest Pan/pani dumna ?Z kocioa, cmentarza, co jest wane dla starszych ludzi. Nowy orodek zdrowia, jest duo sklepw, rynek.Zadowolona jestem z tego , e kraj si rozwija , nie w kadej dziedzinie , ale na pewno wida znacznie rnice , ni kilkanacie lat temu. Wydaj mi si, e powinno by wicej instytucji , w ktrych mogaby spotyka si modzie i osoby starsze , aby mc spdzi czas w gronie znajomych . Rwnie powinno powsta wicej miejsc rozrywki , ale kady mg znale ciekawe zajcie dla siebie.Do tych znaczcych dla mnie osigni mona zaliczy: powstanie hali sportowej dostpnej dla wszystkich mieszkacw, dziaalno Gminnego Orodka Kultury- jestem z tego bardzo zadowolony, bo jest to bardzo fajna rzecz dla modziey, powsta klub sportowy Spjnia Maa Wie , kiedy pod nazw Grot, mona czasami i w niedziel na mecz.(Wypowiedzi pochodz z fragmentw wywiadw )

Urzd Gminy w Maej WsiCzy bezrobocie zwikszyo si? Czy powstay nowe zakady pracy?Bezrobocie na pewno si zwikszyo z powodu upadku cukrowni. Wikszo instytucji i lud