Generalitat de Catalunya Agncia Catalana ... - apd. de Catalunya Agncia Catalana de Protecci de Dades Registre de Protecci de Dades de Catalunya Tipus de sollicitud Llacuna, 166, 7a

Download Generalitat de Catalunya Agncia Catalana ... - apd.  de Catalunya Agncia Catalana de Protecci de Dades Registre de Protecci de Dades de Catalunya Tipus de sollicitud Llacuna, 166, 7a

Post on 06-Feb-2018

222 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Generalitat de Catalunya Agncia Catalana de Protecci de Dades Registre de Protecci de Dades de Catalunya Llacuna, 166, 7a 08018 Barcelona </p><p>NIF del titular del fitxer Nmero </p><p> Tipus de sollicitud </p><p> Inscripci de creaci de fitxer </p><p> Inscripci de modificaci de fitxer </p><p> Inscripci de supressi de fitxer </p><p> Sollicitud dinscripci de fitxers de dades de carcter personal Dades de la persona que sollicita la inscripci1</p><p>DNI Nom i cognoms Crrec, lloc de treball o condici per la qual acredita la representaci suficient per inscriure el fitxer en nom del responsable titular </p><p> Adrea a efectes de notificacions2</p><p>Nom de lorganisme o entitat Adrea Codi postal Poblaci Comarca Telfon Fax Adrea electrnica </p><p> De conformitat amb all establert a larticle 15 de la Llei 5/2002, de 19 dabril, de lAgncia Catalana de Protecci de Dades, sollicito la inscripci del fitxer de dades de carcter personal, descrit en el formulari de notificaci adjunt, al Registre de Protecci de Dades de Catalunya i la seva integraci al Registre General de Protecci de Dades. Aix mateix, sota la meva responsabilitat, manifesto que disposo de representaci suficient per inscriure aquest fitxer en nom del responsable i declaro que totes les dades consignades sn certes. Localitat i data Signatura Notes 1. Les dades personals consignades en aquesta sollicitud i en el formulari adjunt seran tractades pel sistema informtic de gesti del Registre de Protecci de Dades de Catalunya per a les finalitats legalment establertes en la Llei 5/2002, de 19 dabril. En qualsevol cas, es podran exercir els drets daccs, rectificaci, cancellaci i oposici mitjanant comunicaci escrita a la seu de lAgncia Catalana de Protecci de Dades (Llacuna, 166, 7a, 08018 Barcelona) 2. En aquest apartat cal indicarr ladrea on lAgncia Catalana de Protecci de Dades efectuar les notificacions relatives als trmits dinscripci al Registre de Protecci de Dades de Catalunya. </p><p>Registre de Protecci de Dades de Catalunya</p></li></ul>

Recommended

View more >