financiranje drvopreraĐivaČke industrije · • sredstvima investicijskog kredita može se...

Click here to load reader

Post on 04-Feb-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721 Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721

  Opatija, 30. svibnja 2016. godine

  FINANCIRANJE

  DRVOPRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE

 • Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721

  Kreditna aktivnost

 • Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721

  3

  31 KREDITNIH PROGRAMA

  VELIKI GOSPODARSKI SUBJEKTI

  •Gospodarstvo

  •Restrukturiranje

  •Nova proizvodnja

  •Brodarstvo

  IZVOZ I TURIZAM

  •Priprema izvoza

  •Kredit dobavljača

  •Kredit kupcu

  •Turizam i izvoz – IBRD

  •Turizam

  •Priprema turističke sezone

  •Trajna obrtna sredstva

  •Likvidnost

  •Kreditiranje proizvodnje

  INFRASTRUKTURA, ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA

  UČINKOVITOST

  •Zaštita okoliša

  •Infrastruktura

  •IPARD – razvoj ruralne

  infrastrukture

  •Zgradarstvo

  •EU projekti javnog sektora

  MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO

  •MSP

  •Poljoprivreda i ujednačeni razvoj

  •Početnici

  •Pronalasci

  •Žene poduzetnice

  •Poduzetništvo mladih •IPARD Mjera 101. i 103

  •IPARD Mjera 302.

  •Priprema poljoprivredne proizvodnje

  •Mikrokreditiranje uz garanciju CIP-a

  •EU projekti privatnog sektora •Eu projekti ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice

  • Kreditiranje projektne dokumentacije

  Programi namijenjeni ulaganju u obrtna sredstva

 • Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721

  UVJETI KREDITIRANJA

  KREDITIRANJE INVESTICIJA KREDITIRANJE OBRTNIH

  SREDSTAVA

  Namjena

  Ulaganje u modernizaciju proizvodnje, nove tehnologije, širenje postojećeg poslovanja i izgradnju novih proizvođačkih kapaciteta

  Financiranje tekućih obveza koje nastaju redovnim poslovnim aktivnostima (npr. sirovine i materijal, zalihe, plaće, potraživanja od kupaca i opće troškove)

  Kamatna stopa

  2%, 4% ili 6% ovisno o programu, veličini poduzetnika, dosadašnjoj uspješnosti poslovanja i području ulaganja. Za ulaganja u poljoprivredi, turizmu, industriji, zaštiti okoliša, energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije do 30.06.2016. – 2%, 3% ili 5% godišnje

  3% ili 4% ovisno o programu kreditiranja

  Rok otplate 12 do 17 godina (uključujući i poček od 2 do 5 godina) ovisno o programu kreditiranja

  6 mjeseci do 6 godina (poček do 2 godine)

  Način kreditiranja

  Putem poslovne banke, izravno, po modelu podjele rizika Putem poslovnih banaka

 • Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721

  5

  Programi financiranja dugoročnih investicija

 • Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721

  Cilj Kreditiranje razvitka malog i srednjeg poduzetništva u svrhu moderniziranja i proširenja poslovanja, povećanja broja novih radnih mjesta

  Realizacija kredita

  Izravno i Putem poslovnih banaka

  Korisnici kredita Trgovačka društva, obrti, zadruge, ustanove Osnovni uvjet : poslovanje duže od 2 godine

  Visina kredita od 80.000,00 – 8.000.000,00 kuna u pravilu do 75% ukupne investicije bez PDV-a iznimno moguće kreditirati i PDV (NOVO!!!)

  Kamatna stopa 2 ili 4 % godišnje (ovisno o statusu krajnjeg korisnika ); 2% ili 3% godišnje (do 30.06.2016.g.)

  Rok otplate do 12 godina uključujući do 3 godine počeka

  Namjena kredita Osnovna sredstva Trajna obrtna sredstva (do 30%)

  RAZVITAK MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

 • Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721

  GOSPODARSTVO

  Namjena

  Ulaganja u modernizaciju proizvodnje, uvođenje novih tehnologija i proizvoda, pokretanje novih proizvodnja, širenje postojećeg poslovanja i izgradnju novih proizvođačkih kapaciteta, otklanjanje ratnih šteta, ulaganja u istraživanja i razvoj novih proizvoda, novih tehnologija, istraživanja tržišta i marketing. U pravilu, 75% predračunske vrijednosti ulaganja (bez PDV-a), najmanje 700 tisuća kuna (iznimno moguće kreditirati i PDV – NOVO!!!)

  Korisnici kredita Trgovačka društva, obrtnici, zadruge i ustanove

  Rok otplate/poček 12 godina (uključujući i poček do 3 godine, odnosno 5 godina za dugogodišnje nasade)

  Kamatna stopa 2 ili 4 godišnje ovisno o području ulaganja, veličini subjekta ili dosadašnjoj uspješnosti poslovanja; 2 ili 3% godišnje (do 30.6.2016. godine).

  Način kreditiranja Putem poslovnih banaka/Model podjele rizika

 • Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721

  FINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

  Cilj Kreditiranje izrade projektne i druge investicijske dokumentacije javnog i

  privatnog sektora

  Korisnici kredita JLS, komunalna društva, trgovačka društva, obrti, OPG, zadruge, ustanove

  Namjena Idejni projekt, studija utjecaja na okoliš, glavni projekt, izvedbeni projekt, troškovnik, poslovni plan, energetski certifikat i dr. (PREDUVJET – vlasništvo imovine ili koncesija/pravo građenja koje je predmet investicijskog projekta)

  Iznos • Koji posluju do 2 godine max. Kn 300.000,00 (preko 2 godine nema ograničenja)

  • Minimalni iznos kredita Kn 100.000,00 (do 100% troška izrade dokumentacije s PDV-om)

  • Kreditiranje projektne dokumentacije ne obvezuje HBOR na financiranje investicije za koju je dokumentacija ishođena

  Kamatna stopa Najmanje 6% godišnje, ovisno o kreditnom rangu klijenta i kolateralizaciji

  Rok otplate • Do 5 godina (mjesečne/tromjesečne rate) ili jednokratno o dospijeću do najdulje 5 godina

  • Sredstvima investicijskog kredita može se izvršiti prijevremena otplata kredita

  Rok korištenja Do 24 mjeseca

  Način kreditiranja Izravno 8

 • Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721

  NAČINI KREDITIRANJA

  • Korisnik kredita je poduzetnik • Zahtjev za kredit podnosi

  poduzetnik HBOR-u IZRAVNO

  • Korisnik kredita je poslovna banka/ krajnji korisnik kredita je poduzetnik

  • Zahtjev za kredit podnosi poslovna banka HBOR-u

  PUTEM POSLOVNIH

  BANAKA

  • Model podjele rizika MSP • Model podjele rizika VP

  PO MODELU PODJELE

  RIZIKA

  9

 • Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721

  MODELI PODJELE RIZIKA

  MODEL MSP

  • HBOR kreditira i preuzima rizik za 40% ukupnog kredita

  • PB kreditira iz sredstava HBOR-a i preuzima rizik za 60% ukupnog kredita

  • Instrumenti osiguranja HBOR-ovog dijela kredita su mjenice i zadužnice i Jamstvo HAMAG BICRO-a za 80% glavnice kredita

  • Instrumenti osiguranja PB – uobičajeni u bankarskom poslovanju

  • HBOR je izvor sredstava za cjelokupnu investiciju

  • Najviši iznos HBOR-ovog dijela kredita je 9,0 mil kn

  MODEL VP

  • HBOR kreditira i preuzima rizik do 50% iznosa ukupnog kredita

  • Poslovna banka kreditira i preuzima rizik najmanje 50% iznosa ukupnog kredita

  • Osiguranje povrata kredita uobičajenim instrumentima osiguranja i u istom redu namirenja HBOR-a i poslovne banke

  • Najniži iznos HBOR-ovog dijela kredita je 9,0 mil kn

  10

 • Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721

  HBOR i EU fondovi

  11

  • CILJ HBOR-a: • Olakšati i poticati apsorpciju ESI fondova te posredno doprinijeti održivom

  razvoju i uravnoteženom gospodarskom rastu • Postati prepoznatljivi kao ključan i kvalitetan partner za EU sufinanciranje

  među korisnicima EU projekata te drugim relevantnim dionicima

  • KAKO?

  1. KREDITNO POSLOVANJE

  2. GARANTNO POSLOVANJE

  3. INFORMATIVNA ULOGA I

  PARTNERSTVO S KLJUČNIM

  DIONICIMA

  PRIJAVITE SE ZA PRIMANJE HBOR EU NEWSLETTERA

  http://www.hbor.hr/novo-eu-newsletter

 • Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721

  HBOR I EU FONDOVI – KREDITNO POSLOVANJE

  - 3 SPECIJALIZIRANA PROGRAMA KREDITIRANJA:

  Program kreditiranja ULAGANJA

  PK KORISNIKA JAVNOG SEKTORA Sva ulaganja javnog sektora iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda

  PK EU KORISNIKA PRIVATNOG SEKTORA Sva ulaganja privatnog sektora iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda

  PK EU KORISNIKA PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA, RIBARSTVA I VINSKE OMOTNICE

  Sva ulaganja korisnika Programa ruralnog razvoja 2014.-2020., OP za ribarstvo, OP za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020., Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2020.

  12

 • Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721

  Program kreditiranja EU korisnika privatnog sektora

  Cilj Kreditiranje projekata privatnog sektora koji se sufinanciraju sredstvima EU fondova

  Korisnici kredita Svi korisnici koji se bave ekonomskom djelatnošću, bez obzira na njihov pravni oblik, pod uvjetom da istovremeno zadovoljavaju uvjete EU fondova

  Namjena Financiranje troškova provedbe projekta, koji obuhvaćaju: -dio projekta koji će se financirati sredstvima EU fondova (prihvatljivi izdaci) - izdaci koji su dio projekta, a koje nije moguće kandidirati za EU fondove (osnovna i obrtna sredstva do 30% iznosa kredita)

  Iznos Najniži iznos kredita je 80.000,00 kuna. Najviši iznos kredita nije ograničen. Krediti se odobravaju u kunama, uz valutnu klauzulu u EUR

  Kamatna stopa Najmanje 3% godišnje, ovisno o kreditnom rangu klijenta i kolateralizaciji

  Rok otplate Do 15 g., uključujući do 3 godina počeka (17 g., uključujući do 4 godina počeka, ukoliko je isto opravdano inv. studijom)

  Način kreditiranja Izravno i putem 10 poslovnih banaka (ESB, HPB, Hypo, PBZ, RBA, OTP, IKB, ZABA, SC Splitska banka, Slatinska banka)

  Ostalo Predviđena je mogućnost izdavanja bankarske garancije za povrat predujma iz EU darovnice

  13

 • Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721

  Preporuka EU korisnicima

  14

  U ŠTO RANIJOJ FAZI KONTAKTIRATI HBOR/POSLOVNU

  BANKU KAKO BI SE NA VRIJEME UKLJUČILI SVI SUDIONICI KOJI ĆE FINANCIRATI PROJEKT

  UTVRDITI TOČAN IZNOS POTREBNIH SREDSTAVA I CJELOKUPNU FINANCIJSKU KONSTRUKCIJU PROJEKTA:

  potreban iznos za sufinanciranje prihvatljivih izdataka nužne izdatke koji su neprihvatljivi po pojedinom natječaju uzeti u obzir način isplate EU bespovratnih sredstava u slučaju korištenja predujma voditi računa o ishođenju avansne garancije

  OBRATITI PAŽNJU NA DOZVOLJENE INTENZITETE DRŽAVNIH

  POTPORA (!)

 • Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721

  15

  Programi financiranja obrtnih sredstava

 • Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721

  16

  Program financiranja pripreme izvoza

  Cilj

  Kreditiranje obrtnih sredstava namijenjenih pripremi proizvodnje za izvoz i naplate izvoznih poslova (robni izvoz, izvoz usluga isključen osim graditeljskih i transportnih usluga)

  Korisnici kredita/krajnji korisnici

  Poslovne banke koje su s HBOR-om ugovorile suradnju na provođenju programa (22 poslovne banke)/trgovačka društva, obrtnici i zadruge registrirani u RH

  Visina kredita bez ograničenja (ovisno o ostvarenoj visini izvoznih poslova, kreditnoj sposobnosti, proračunu potrebnih OBA za izvozni posao, ugovorenim kolateralima)

  Rok otplate kredita Do jedne godine, uz tromjesečno odnosno šestomjesečno usklađivanje razine kredita u otplati

  Kamatna stopa Fiksna, ovisno o kreditnom rangu i ponuđenim instrumentima osiguranja (min.3%, odnosno 2% za izvoznike početnike)

  Način podnošenja zahtjeva

  • Putem poslovnih banaka

  • Izravno kreditiranje (za zahtjeve preko Kn 10,0 mil.)

  • Po modelu podjele rizika

 • Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721

  Trajna obrtna sredstva

  Cilj

  Kreditiranje ulaganja u trajna obrtna sredstva potrebna poduzetnicima za osnaženje poslovanja.

  Korisnici kredita

  Trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe – obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a, zadruge i ustanove

  Namjena kredita • Sirovine i repromaterijal • Troškovi radne snage • Režijski troškovi • Otplata kredita (kamata, glavnica) ugovorenog na rok do 1 godine

  Realizacija kredita Putem 20 poslovne banke

  Kamatna stopa 4% godišnje

  Rok i način otplate Do 6 godina (mjesečne, tromjesečne ili polugodišnje rate), uz 2 godine počeka

  Program financiranja trajnih obrtnih sredstava

 • Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721

  Savjetodavna pomoć

  OSIJEK

  SPLIT

  GOSPIĆ PULA

  RIJEKA

  ZAGREB

  Područni uredi:

  izravan pristup korisnicima kredita

  regionalna prisutnost HBOR-a

  savjetovanje i informiranje korisnika HBOR-ovih programa i proizvoda

 • Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721

  19

  HVALA NA PAŽNJI!

  PODRUČNI URED ZA PRIMORJE I GORSKI KOTAR

  Rijeka, Frana Kurelca 8 Voditeljica: Vesna Bartolović

  Tel: 051 206 508; 321 400

  [email protected] www.hbor.hr

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

  Slide Number 1Slide Number 2Slide Number 3Slide Number 4Programi financiranja dugoročnih investicijaRAZVITAK MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVAGOSPODARSTVOSlide Number 8NAČINI KREDITIRANJASlide Number 10HBOR i EU fondoviSlide Number 12Slide Number 13Slide Number 14Slide Number 15�Slide Number 17Savjetodavna pomoćSlide Number 19