erikoistutkija saku vuori (28.4.2008) yhteiskunta - geologisten luonnonvarojen tilinpidot -...

Download Erikoistutkija Saku Vuori (28.4.2008) Yhteiskunta - geologisten luonnonvarojen tilinpidot - mallinnus/paikkatieto

Post on 24-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Erikoistutkija Saku Vuori (28.4.2008)

  Mineraaliset raaka-aineet ja kestävä kehitys

  J.Väätäinen

 • Suomen Teollisen Ekologian Seuran Seminaari, 28.4. 2008. Saku Vuori www.gtk.fi

  SISÄLTÖ

  - historiakatsaus

  - mineraalimarkkinat

  - globaalit trendit

  - ”materiaalivirtojen alkulähteet”

  - loppuvatko metallit / malmit?

  - mineraalisektorin haasteet

 • Suomen Teollisen Ekologian Seuran Seminaari, 28.4. 2008. Saku Vuori

  KIVIKAUSI (>5500 E.A.A) ”kivityökalut”

 • Suomen Teollisen Ekologian Seuran Seminaari, 28.4. 2008. Saku Vuori

  KUPARIKAUSI (5500 - 3300 E.A.A)

 • Suomen Teollisen Ekologian Seuran Seminaari, 28.4. 2008. Saku Vuori

  PRONSSIKAUSI (3500 - 1200 E.A.A)

 • Suomen Teollisen Ekologian Seuran Seminaari, 28.4. 2008. Saku Vuori

  RAUTAKAUSI (

 • Suomen Teollisen Ekologian Seuran Seminaari, 28.4. 2008. Saku Vuori

  ”Teollistumisen alkuvaihe”

  (+muita alkuaineita)

 • Suomen Teollisen Ekologian Seuran Seminaari, 28.4. 2008. Saku Vuori

  ”Nykyaika ja tulevaisuus”

  (+muita alkuaineita)

  Kpl.

  Aika

  Vol.

  Aika

 • Suomen Teollisen Ekologian Seuran Seminaari, 28.4. 2008. Saku Vuori www.gtk.fi

  Mineraalimarkkinoiden vuorovaikutussuhteet

  - Kiina aiheuttaa uutena

  suurena kuluttajana

  ”aktiivisuutta” koko kentässä

 • Suomen Teollisen Ekologian Seuran Seminaari, 28.4. 2008. Saku Vuori www.gtk.fi

  Globaalit trendit: teräksen kulutus 1950-2010

  Source: Jourdan 2006

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

  V u o s i

  K u

  l u

  t u

  s (

  to n

  n ia

  /U S

  D 1

  m il j. B

  K T

  )

  Deflated GDP to 2004 $ terms

  1) Lännen jälleenrakentaminen

  Nopea kasvu. Raaka-aineet osin siirtomaista

  2) Lännen talouden

  rakennemuutos palveluihin

  Maailmantalous kasvaa hitaasti. Raaka-aineiden hinnat laskevat

  3) “Aasian vuosisata” Väkirikkaiden maiden BKT-kasvu riippuu

  raaka-aineiden saannista

 • Source: BGR

  Kiinan osuus maailman metallien kulutuksesta (2005)

  Suomen Teollisen Ekologian Seuran Seminaari, 28.4. 2008. Saku Vuori www.gtk.fi

 • Suomen Teollisen Ekologian Seuran Seminaari, 28.4. 2008. Saku Vuori www.gtk.fi

  1

  2

  3

  4

  5

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

  Aluminium Lead Copper Nickel Zinc Tin

  0

  prices April 11 spot prices

  2 853 US $/ t 2 045 US $/ t 7 971 US $/ t

  50 800 US $/ t 3 582 US $/ t

  14 435 US $/ t

  Source: BGR

  Suhteellinen metallien hintakehitys

 • Suomen Teollisen Ekologian Seuran Seminaari, 28.4. 2008. Saku Vuori www.gtk.fi

  M. Sommer (2006) World Economic Outlook, September 2006

 • Suomen Teollisen Ekologian Seuran Seminaari, 28.4. 2008. Saku Vuori www.gtk.fi

  Maailman väkiluku

  Kuparin käyttö

  Globaalit trendit: kupari

  www.icsg.org/factbook/copper_world/trade.htm

 • Globaalit trendit: kupari

  Kierrätetty kupari

  Primaari kupari

  Suomen Teollisen Ekologian Seuran Seminaari, 28.4. 2008. Saku Vuori www.gtk.fi

  www.icsg.org/factbook/copper_world/trade.htm

 • Suomen Teollisen Ekologian Seuran Seminaari, 28.4. 2008. Saku Vuori www.gtk.fi

  - EU:n metallituotannon osuus koko maailman

  tuotannosta Sinkki 9.4 % Titaani 8.7 % Lyijy 7.3 % Kupari 6.0 % Kromi 5.6 % Rauta 2.2 %

  Alumiini 2.2 %

  Nikkeli 1.7 % (+Talvivaara ~1.5%)

  Kulta 0.8 % Source: BGS

  Yksi EU:n seitsemännen puiteohjelman tärkeä

  tutkimustavoite on löytää keinoja vähentää merkittävästi

  EU:n mineraaleihin liittyvää kauppavajetta

  (11 000 M€, josta metallien osuus on ~90 %).

  EU:n ”metalliaddiktio”

  - Kuluttaa 20 - 35% tärkeimmistä perusmetalleista maailmassa

 • ETA-maiden metallikaivosten tuotannon arvo

  Suomen Teollisen Ekologian Seuran Seminaari, 28.4. 2008. Saku Vuori www.gtk.fi

 • Suomen Teollisen Ekologian Seuran Seminaari, 28.4. 2008. Saku Vuori www.gtk.fi

  Malminlouhintaennuste vuoteen 2015

  Metallimalmikaivosten malminlouhinta 1950-2006 (TEM) ja ennuste 2015

  Suurikuusikko Au

  Talvivaara Ni

  Kevitsa Ni?

  Suhanko PGE?

  Kolari Fe?

  ?

  ?

  ?

  (Modifioitu Nurmi, P., 2008)

  Kallioperämme on potentiaalinen

  monien metallisten malmien suhteen

 • Malmi on taloudellisesti hyödynnettävissä oleva metallien/alkuaineiden rikastuma

  Suomen Teollisen Ekologian Seuran Seminaari, 28.4. 2008. Saku Vuori www.gtk.fi

  (=pitoisuusraja louhinnalle)

 • Loppuvatko metallit / malmit ?

  Suomen Teollisen Ekologian Seuran Seminaari, 28.4. 2008. Saku Vuori www.gtk.fi

  Inventointi kallista, etenee louhinnan/toiminnan suunnittelun

  tarpeiden mukaan Varantoarviot usein ”avoimia”

  Mitattu

  Osoitettu

  Päätelty

  (+)

  (-)

 • Suomen Teollisen Ekologian Seuran Seminaari, 28.4. 2008. Saku Vuori

  Mineraalisten raaka-aineiden ottotoiminta

  Irroituksen hyötysuhde

 • Suomen Teollisen Ekologian Seuran Seminaari, 28.4. 2008. Saku Vuori

  Louhinta < rikastus < jalostus (CO2)

  Jalostus < louhinta < rikastus (ylijäävä materiaali)

  Harvinaisten metallien tuotannon piirteitä

 • Kestävän kehityksen haasteet mineraalisektorilla

  EU:n kestävän kehityksen strategian tavoite ”decoupling”

  Suomen Teollisen Ekologian Seuran Seminaari, 28.4. 2008. Saku Vuori www.gtk.fi

  Materiaalitehokkuus,

  laatu-asiat

 • EU:n metalliriippuvuus - Kansalliset mineraalipoliitiikat / lait vaihtelevia

  - Pääsy mineraalivaroihin vaikeutuu,”Not in my backyard!”

  - Uusien raaka-ainevarojen löytämisen ja hyödyntämisen

  pitkä aikaskaala

  - Tuontikuljetusten riskit ja haitat

  - Missä louhitaan, rikastetaan tai jalostetaan EU:n

  tarvitsemat mineraaliset raaka-aineet?

  Kestävän kehityksen haasteet mineraalisektorilla

  Suomen Teollisen Ekologian Seuran Seminaari, 28.4. 2008. Saku Vuori www.gtk.fi

  Riskinä hiilivuoto? haittojen

  ulkoistaminen?

 • Suomen Teollisen Ekologian Seuran Seminaari, 28.4. 2008. Saku Vuori

  (Modifioitu Hámor, T., 2008)

 • Suomen Teollisen Ekologian Seuran Seminaari, 28.4. 2008. Saku Vuori

 • Kestävän kehityksen haasteet mineraalisektorilla

  Suomen Teollisen Ekologian Seuran Seminaari, 28.4. 2008. Saku Vuori www.gtk.fi

  Globaalit asiat - Mineraalisten raaka-aineiden kysyntä kasvaa jatkuvasti

  - BKT:n nousu yleisesti (vrt. teräksen kulutus)

  - Väestön kasvu (vrt. Cu kulutus)

  - Kiina ”rynnännyt” hyödyntämään Afrikan

  mineraalisia raaka-aineita

  - Mahdolliset konfliktit?

  - Tiedostaminen (”raaka-aineet kivestä, ei kaupasta”) - Missä on kestävän kehityksen ”systeemin rajaus”

  (aika & paikka)

 • (Modifioitu Shields, D., 2007)

  Kestävän kehityksen haasteet mineraalisektorilla

  Suomen Teollisen Ekologian Seuran Seminaari, 28.4. 2008. Saku Vuori www.gtk.fi

  Vastuu kulutuksesta, eettisyys

  (mistä metallit?)

 • - geologisten luonnonvarojen kartoitus

  - materiaalivirta- ja arvoanalyysit

  - bioliuotuksen kehittäminen

  - sivukivien hyödyntäminen

  - laatuasiat/materiaalitehokkuus

  - kalliolämpö

  - kaivosympäristötutkimukset

  - pohjavesi/kalliopohjavesi

  - Paleoilmasto ja ympäristönmuutokset

  - ympäristöriskin arviointi

  - maailmanperintökohteet

  - taustapitoisuudet

  - elinkaarianalyysit

  - merenpohjan geologia

  Yhteiskunta

  - geologisten luonnonvarojen tilinpidot

  - mallinnus/paikkatieto

  - tietoaineistot päätöksenteon tueksi

  - seminaarit / popularisointi

  - koulutus

  Ympäristö Talous

  Suomen Teollisen Ekologian Seuran Seminaari, 28.4. 2008. Saku Vuori www.gtk.fi

  GTK on mukana tuottamassa tietoa kestävän kehityksen tarpeisiin

 • Suomen Teollisen Ekologian Seuran Seminaari, 28.4. 2008. Saku Vuori www.gtk.fi

  Kiitokset: Mari Tuusjärvi, Pekka Nurmi, Jari Väätäinen

  Kiitos!

Recommended

View more >