entre pleura i pleura - ?· entre pleura i pleura . . . dra. del castillo piñol, núria dr. ponce...

Download entre pleura i pleura - ?· entre pleura i pleura . . . Dra. del Castillo Piñol, Núria Dr. Ponce Fernández,…

Post on 30-Oct-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • entre pleura i pleura . . .

  Dra.delCastilloPiol,NriaDr.PonceFernndez,Andrs

  UnitatdeReumatologia

  Dr.BarbetaSnchez,EnricUnitatdePneumologia

  HospitalGeneraldeGranollers

 • Cas clnic:

  ANTECEDENTSPATOLGICS: NoAMC Nohbitstxics HTAentractmdic.NoDLP,noDM Unepisodidherpeszsteraloct2011 IQ:apendicectomia;herniorrfiainguinalESensealtresAPdintersforahistriareumatolgica.

  Antecedentlaboral:paleta,jubilatactualment.

  homede72anysamb...

 • Cas clnic (II)

  HISTRIA REUMATOLGICA:

  ARTRITIS REUMATOIDE FR+, aPCC+ dbil, de debut el gener de

  2009. No erosiva, ni nodular.

  articular: poliartritis no erosiva de grans i petites articulacions

  sense afectaci extraarticular fins ara

  com a tractaments: (AINEs + corticoids + . . . )

  Leflunomida maig a agost 2009: inefica

  Metotrexat (monoterpia fins 25mg sc) dagost 2009 jul 2011,des daleshores en combinaci amb biolgic

  Adalimumab des del juliol 2011. Estudi prebiolgic: PPD (x2)negatiu, Rx trax normal.

 • Cas clnic (IV)

  AFECTACI PULMONAR:

  A la visita de mar 2012 sobjectiva en lexploraci fsica

  hipofonesi en bases pulmonars, amb linterrogatori dirigit el

  pacient explica:

  dispnea desfor ben tolerada de 23 mesos devoluci

  Prdua de pes de 5kg

  No tos, no expectoraci, no febre, no altra simpt.

 • Cas clnic (V)

  EXPLORACI FSICA:

  Bon estat general. Pes 66.6kg, alada 1.63m

  Constants: TA 124/74, FC 68x, afebril, Sat O2: 96%

  AC: rtmic, no bufs ni extrasstoles

  AR: hipofonesi basal bilateral, matidesa a la percussi

  bibasal

 • Cas clnic (VI)

  EXPLORACIONSCOMPLEMENTRIES:

 • 29.02.2012

 • Cas clnic (VIII)

  Toracocentesi diagnstica (maig 2012):

  Bioqumica: pH 7.18, Gluc 0.22mg/dL, Prot 4.7g/dL, ADA 70.9U/L, LDH

  2953U/L

  Cellularitat: 6888 leuccits (35% PMN, 65% limf)

  Cultiu bacteri: gram i cultiu negatiu

  Estudi per micobacteris: auramina i cultiu negatius

  AP: extensi amb marcada necrosi al fons, abundant cellularitat mal

  conservada constituda per cllules inflamatries; compatible amb

  procs inflamatori i negatiu per malignitat

 • Cas clnic (X)TACAR trax:

  Mediast: adenopaties precarinals, paratraquials esquerres (11mm),

  hiliars bilat (12mm), i alguna paratraquial dreta. No a nivell axillar.

  Parnquima:

  2 nduls (18 i 13mm) a LSD amb ampli contacte pleural, pleura

  engruixida discretament nodular i associada a atelectsies

  laminars

  1 ndul en contacte pleural a LIE (7mm)

  petits nduls supleurals bilaterals, alguns amb petites

  calcificacions

  Espai pleural: extens vessament pleural bilateral daspecte loculat

 • Cas clnic (XII)

  Toracoscpia:

  Aspiraci de 1200cc de lquid pleural, colloraci groguenca

  Diverses formacions pseudonodulars de color blanc, molt friables,

  adherides a pleura parietal i visceral; pleura diafragmtica sense

  alteracions significatives excepte per alguna formaci dapecte

  similar a les descrites en pleura parietal

 • Cas clnic (XIII)

  Anatomia patolgica: NECROSI FIBRINOIDE AMB HISTICITS,LIMFCITS I OCASIONALS CLLULES GEGANTS MULTINUCLEADES

  COMPATIBLE AMB NDUL REUMATOIDE

 • Cas clnic (XIV)

  TRACTAMENT:

  Drenatge pleural

  Reinici dAdalimumab.

  Retirada de Metotrexat, i reintroducci de Leflunomida com a

  coadjuvant a lantiTNF

  Corticoids a dosis mitges (dacortin 30mg/d en pauta

  descendent), actualment (6 mesos desprs) a 5mg/d.

 • 29.02.2012 11.05.2012

  10.12.201219.06.2012

 • Afectaci pulmonar en

  lartritis reumatoide:

 • Afectaci pulmonar en lAR (II):

  1. SecundriaalAR

  2. Complicacionsrelacionadesambeltractament: Metotrexat Leflunomida SalsdoriDpenicillamina Agentsbiolgics

  3. Causainfecciosa:

  Afectaciintersticial

  Ndulsreumatoides

  Patologiapleural

  Afectacidelaviaaria

  Afectacivascular

  Altres:immobilitat,neopulm

 • Afectaci pulmonar en lAR (II):

  1. SecundriaalAR

  2. Complicacionsrelacionadesambeltractament: Metotrexat:nodulosireumatoideaccelerada Leflunomida SalsdoriDpenicillamina Agentsbiolgics

  3. Causainfecciosa:

  Afectaciintersticial

  Ndulsreumatoides

  Patologiapleural

  Afectacidelaviaaria

  Afectacivascular

  Altres immobilitat,neopulm

 • 1. NDUL PULMONAR REUMATOIDE: Epidemiologia:

  Prevalena dubtosa segons tcnica (0.2% segons Rx, 4%segons TACAR, fins un 30% en estudis amb bx pulmonars).

  ms freqent en homes que en dones Localitzaci:

  fonamentalment subpleurals, o en relaci a septesinterlobulars.

  nics o mltiples

  Afectaci pulmonar en lAR (III):

  Histologia: idntics als nduls reumatoide, per tant 3 capes: Centre de necrosi Envoltat dhisticits allargats ordenats en estacada,

  poden haverhi cl. multinucleades Teixit connectiu vascular amb limf T i cl plasmtiques, a

  diferncia del ndul subcutani poden presentar agregatsde limf B

 • Clnica: sovint asimptomtics Evoluci:

  poden augm, resoldres o aparixer en nous llocs. Poden complicarse (poc freqent): cavitar, infecci,

  vess. pleural, fstula broncopleural, malignitzar?

  Diagnstic: Per TC bsicament, per el dx definitiu ser amb la bx Dx diferencial: fonamentalment amb malignitat,

  atenci: pot coexistir amb carcinoma broncognic!

  Tractament: Observaci Si complicacions: sha assajat amb corticoids, FAME

  (dolquine, AZA), Rituximab1

  Afectaci pulmonar en lAR (IV):ndul reumatoide pulmonar

  1AnnRheumDis2012Aug;71(8):142931

 • 2. NODULOSI REUMATOIDE ACCELERADA

  Parlem fonamentalment dafectaci a nivell subcutani,per tamb es pot desenvolupar a nivell sistmic (amb ndulspulmonars)

  Caracterstiques diferencials respecte ndulsreumatoides clssics:

  Afectaci de pacient FR+ i FR (tot i que en estudis esdemostra diferncia no significativa, 78 vs 90% de FR+)

  Clssicament afecta els dits de les mans

  Rpida aparici

  Descrita fonamentalment amb el Metotrexat, pertamb amb Azatioprina, Leflunomida i antiTNF.

  Afectaci pulmonar en lAR (V):

 • En el cas de la nodulosi accelerada per Metotrexat:

  Descrita fonamentalment en AR, per tamb casos allatsen AIJ, LES, DM i APso

  Incidncia desconeguda, alguna srie on parlen dentre 810%2,3, per sense noves dades per contrastar

  Evidncia in vitro4: MTX actua, en part, afavorint la uniAdenosina receptor. Hi ha 2 receptors:

  A2: la seva estimulaci t efecte antiinflamatori A1: la seva estimulaci, en un cultiu de moncits,

  causa la formaci de cl gegants i cl en fus,coherent amb la formaci nodular.

  Tractament: dubtosa quina s la millor actuaci Retirada de MTX: no sempre Introducci daltres FAME o colchicina: insuficient

  evidncia5

  Afectaci pulmonar en lAR (VI):nodulosi reumatoide accelerada

  2 JRheumatol1992;19:867713 JRheumatol1986;29:82231

  4 ArthritisRheum1988;31:1182855 Pharmacotherapy2002;22(9):15762

 • 3. AFECTACIPLEURAL Epidemiologia:

  Altre cop segons la tcnica: 5% segons Rx, 521% segonsqueixes clniques, fins a 3870% segons autpsies.

  ms freqent en homes que en dones Coexisteix amb nduls reumatoides pulmonars o afectaci

  interstical en un 30% dels casos

  Localitzaci: uni o bilateral, predomini esquerre Clnica: des de asimpt dolor pleurtic, febre, o dispnea Caracterstiques del lquid: exudat

  pH < 7.3; Gluc < 0.5; Prot > 4g/dL; LDH > 700, ADA elevat, C3 iC4 baixos, FR+

  Cellularitat: leuccits, entre 100 5000, pred limf Cultius negatius AP: macrfags multinucleats allargats, cl gegants

  multinucleades i restes de material necrtic.Per: tamb shan descrit vessaments pleurals pseudoquilosos

  quan s crnic, sobretot i empiema per sobreinfecci.

  Afectaci pulmonar en lAR (VII):

 • Maneig: Sovint no cal tractament perqu es mant estable sense

  reportar simptomatologia, en casos amb abundant vessamentpleural:

  Drenatge AINEs Corticoids: vo (a dosis mitges) o intrapleurals (120 160mg) Talcatge pleural

  Afectaci pulmonar en lAR (VIII):vessament pleural

 • 4. ASSOCIACI AMB CNCER DE PULM Sembla que el risc de presentar neoplsia de pulm estaria

  lleument augmentada en els pacients amb AR. OR 1.436

  En principi es relaciona aquest augment del risc amb la presnciadafectaci pulmonar intersticial i amb el tractamentimmunosupressor7

  4 casos publicats de relaci topogrfica del cncer amb ndulsreumatoides:

  1 amb ca. bronquioalveolar 2 amb ADK 1 amb combinaci de: ca. cl petita, ADK i ca. escams8.Es postula la hiptesi de que la producci local de citoquines podria

  estar amb un augment de la tumorognesi en la contiguitatdels nduls reumatoides.

  A recordar: davant qualsevol ndul pulmonar solitari observat enAR cal descartar en primer lloc letilogia maligna

  Afectaci pulmonar en lAR (IX):

  6 JRheum2008;35:17041708 7 BrJCancer2004;91:S3S108HistolHistopathol2011;26:35135616

 • Moltesgrciesperlatenci!