el misteri del nil

Download El Misteri del Nil

Post on 20-Jun-2015

1.082 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1.
  • Histria i Geografia
  • El Misteri del Nil

2.

 • Que saps d'on ve la paraulaHistria ?
 • Del grec "Histora" = Investigaci

3.

 • I la paraulaGeografia ?
 • Del grec, tamb, "Geographa" = Descripci de la Terra

4.

 • Per qui eren els grecs?
 • Els qui varen inventar la major part dels noms de les assignatures?

5. Com Matemtiques? 6. Fsica? 7. Geologia? ... 8. O els creadors de l'Art Clssic... 9. 10.

 • ComHerdot
 • El primer que va escriure un llibre d' Histria ..., iGeografia .

11. " Els Nou Llibres de la Histria " 12. Desprs de viatjar per molts pasos del mn antic. 13. On no es va creure tot el que li contaven i per aix va fer la seua "investigaci"... 14.

 • Com quan va arribar a Egipte
 • La primera de les grans civilitzacions de l'Antiguetat

15. On no es va inventar l'escriptura... 16. Per on es va constituir per primera volta un Estat territorial. 17. On no es va creure tot el que es contava sobre el riu Nil i va fer la seua "investigaci"... 18.

 • El riu Nil
 • Herdot va escriure: "Egipte s un regal del Nil"

19.

 • El nom del riu Nil
 • Ve del grec "Neilos" = La Vall del Riu

20.

 • L'Antic Egipte
 • Des de la primera cataracta...

21. Fins el Delta. 22. Un estret afrau colmatat 23. Amb els sediments acumulats 24. Durant milions d'anys... 25. Per Herdot no sabia exactament aix... 26.

 • Qu sabia Herdot del Nil?
 • Que la vall s'inundava cada any amb les aiges crescudes...

27.

 • Milers de metres de profunditat dels sediments
 • feien d'Egipte un pas ric en excedents agraris...

28.

 • Per Herdot no sabia aix...
 • Noms sabia que el Nil era

29. Un riu dergimirregular, 30. Per no sabia per qu. 31. Noms que els llims de 32. Les inundacions deixaven 33. Els camps preparats per a 34. La sembra. I que la collita 35. Seria sempre enorme per la 36. Quantitat de terra frtil que hi 37. Havia a l'estreta vall d'Egipte. 38.

 • Herdot no sabia el perqu:
 • De les inundacions

39. Tampoc coneixia el que hi havia 40. Ms enll de la primera cataracta... 41. Per tant, d'on venia tot aquell gran cabal d'aigua... 42. Com de gran era la Conca del Nil i, sobre tot, 43. On eren les Fonts... 44.

 • Podries tu ajudar-li a Herdot?
 • Ell no podia consultar imatges dels satllits

45. Tampoc va poder explorar el curs mitj del riu... 46. I d'aquesta manera podria descriure la major part de laConca . 47. Per descomptat que no va poder explorar lesFonts ... 48. I per tant, saber quin era elrgimi per qu es produien les crescudes. 49.

 • Ajuda-li a Herdot a saber ms
 • sobre el riu sobre qual tant va investigar amb els seus pobres mitjans...

50.

 • Com sabreu si el treball est ben fet?
 • Si la descripci de laConcas completa,

51. Aix com de tot elCursdel riu;Alt ,MitjiBaix . 52. Si podeu definir elrgimdel riu i, per tant, 53. L'origen de lescrescudesque conegu Herdot. 54. Aix com elCabaldel riu, especialment desprs de la 55. Primera cataracta..., ara del "Llac" Nasser.