een hart voor limburg - gids 2015

Click here to load reader

Post on 07-Apr-2016

219 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • Met de medewerking van

  Een Hart voor Limburg

  45 kansenbevorderende projecten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen

  GIDS 2015GIDS 2015GIDS 2015GIDS 2015GIDS 2015GIDS 2015GIDS 2015GIDS 2015GIDS 2015GIDS 2015GIDS 2015GIDS 2015GIDS 2015GIDS 2015GIDS 2015GIDS 2015GIDS 2015GIDS 2015GIDS 2015GIDS 2015GIDS 2015GIDS 2015

  EHvL gids_cover_2015_layout_2801.indd 1 28/01/15 11:29

 • | Een Hart voor Limburg |

  | INHOUDSOPGAVE |

  | COLOFON |

  2

  Dit magazine is een uitgave van Het Belang van Limburg

  en Provincie Limburg.

  Cordinatie: Ann Schoofs, Leen BuekersLayout: Grafische Cel Mediahuis Hasselt Caroline DeckersCover: Liswood & TacheTeksten: Dirk Jacobs, Chantal Melgers, Chris Nelis, Kizzy Van Horne, Luc Weyens

  Fotografie: Luc Daelemans, Dick Demey, Sven Dillen, Jeffrey Gaens, Karel Hemerijckx, Raymond Lemmens, Serge Minten.

  Verantwoordelijke uitgever: Dominic Stas, Herkenrodesingel 10, 3500 Hasselt

  Voorwoord ................................................................................................................................................... 3

  Op 11 jaar tijd al 417 projecten gesteund .................................................................................................. 4-5

  Streekfonds Een Hart voor Limburg als bruggenbouwer ............................................................................ 6-7

  KeiSolidair: engageer je samen met je collegas ........................................................................................... 8

  Maak kennis met het bestuurscomit .......................................................................................................... 9

  Van geven word je rijker ............................................................................................................................ 10

  Deze 45 projecten krijgen financile steun in 2015 ............................................................................... 11-56

  Hoe Een Hart voor Limburg steunen? ......................................................................................................... 57

  23 structurele partners ......................................................................................................................... 58-61

  Bekende Limburgers als ambassadeur ................................................................................................. 62-63

 • 3| Een Hart voor Limburg |

  | Voorwoord |

  3

  Al meer dan tien jaar zet het Streekfonds Een Hart voor Limburg zich

  in om de kwaliteit van leven in de regio te verbeteren. Kwetsbare jonge

  mensen meer kansen geven, daarvoor werken wij.

  Kinderen die opgroeien met een beperking, of kinderen in een zwak-

  kere maatschappelijke positie. De groep kwetsbare kinderen is groot,

  zeer groot. In Vlaanderen gaat het om 1 op 10, in Limburg 1 op 5. In de

  voormalige mijngemeenten zelfs 1 kind op 4. Doordat we al die jaren

  met de hamer geklopt hebben, is er nu meer en meer aandacht voor

  die doelgroep.

  Kunnen we als Streekfonds het verschil maken? Wat kunnen we

  nog meer realiseren? Dat vragen we ons doorlopend af. Al meer dan

  400 projecten hebben we kunnen steunen. Daarnaast zijn we een

  incubator voor andere projecten, die ontstaan onder de paraplu van Een

  Hart voor Limburg, zoals Ukelila en Taal van schoot tot school.

  Ons werk kan alleen bestaan dankzij de vrijgevigheid van de Limbur-

  gers: het geld dat zij doneren aan Een Hart voor Limburg wordt terug

  genvesteerd in eigen provincie. Ik ben heel blij dat we al zo lang kunnen

  bestaan en dat we zoveel hebben kunnen realiseren, we zijn van een

  eenmalige actie kunnen uitgroeien tot een breed platform voor goede

  doelen. Voor ons geeft het een grote voldoening om te weten dat we op

  tien jaar tijd ook een hefboom hebben kunnen zijn voor de non-profit-

  sector in Limburg.

  In 2014 konden we het tienjarig bestaan van Een Hart voor Limburg af-

  sluiten met een topjaar waarin we drie acties hebben georganiseerd: het

  Sterrendiner, KeiSolidair en de Eendjesrace. Zeer unieke evenementen,

  waarbij ook andere goede doelen uit de provincie betrokken werden.

  Het Streekfonds Een Hart voor Limburg werkt onder de koepel van de

  Koning Boudewijnstichting, zodat we de Limburgers kunnen garanderen

  dat we op een professionele manier te werk gaan. Als Streekfonds wil-

  len we ook zeer transparant zijn in wat we doen. Daarom kunt u ook dit

  jaar in deze bijzondere bijlage lezen wat we recent hebben kunnen doen

  dankzij uw steun.

  We hopen dat Een Hart voor Limburg ook dit jaar weer kan rekenen op

  de steun en bereidwilligheid van de Limburgers. Op naar het volgende

  decennium!

  Hilde Houben-Bertrand

  Voorzitter bestuurscomit Streekfonds Een Hart voor Limburg

  Eregouverneur Provincie Limburg.

  Kwetsbare jonge mensen meer kansen geven, daarvoor werken wij

 • | Een Hart voor Limburg |

  4

  Nergens anders in Vlaanderen staat een goed doel zo dicht bij de mensen als Een Hart voor Limburg: het hele jaar door zetten hon-derden Limburgers zich in om steunacties te organiseren voor zij die hulp het meest nodig hebben. De kleinsten in onze samenleving, onze kinderen. Op ruim tien jaar tijd steunde Een Hart voor Lim-burg 417 projecten met 2.290.000 euro projectsteun. Daarnaast investeren we in innovatieve duurzame projecten die kansarmoede helpen bestrijden, leggen Viviane Michiels en Geert Kenis van Een Hart voor Limburg uit.

  Een Hart voor Limburg bestaat dankzij heel veel mensen. Zij organise-

  ren de tientallen acties die elk jaar ons fonds vullen. Anderen steunen

  die acties en zo kunnen we ook dit jaar opnieuw projectsteun voorzien

  voor 45 projecten waarvoor er anders geen middelen zouden zijn, zegt

  Viviane Michiels. 2014 was een topjaar, met een ingezameld bedrag

  van 790.400 euro, vult Geert Kenis aan.

  Vorig jaar vierde Een Hart voor Limburg het tienjarig bestaan. Dat leverde een recordbe-drag op?Cordinator Viviane Michiels: 2014 was voor ons een bijzonder jaar, met drie grote wervingsacties: het Sterrendiner, de Eendjesrace en

  KeiSolidair. Dat heeft ervoor gezorgd dat we een schitterende som heb-

  ben kunnen inzamelen. Het hoogste bedrag dat we tot nu toe hebben

  bijeengehaald. We zijn blij dat, ook in moeilijke tijden, de Limburgers

  zoveel betrokkenheid tonen.

  Sales- en marketingmanager Geert Kenis: Dat bedrag is er gekomen door de inspanningen van heel veel mensen, van bedrijven tot school-

  klasjes. Ieder jaar zetten ze zich belangeloos in door tientallen steun-

  acties te organiseren. Een Hart voor Limburg kan rekenen op een aantal

  vaste bedrijfspartners, die de nodige structurele steun verlenen. We zijn

  zeer dankbaar voor alles wat de Limburgers voor ons ondernemen. Van

  schoolgaande jeugd en jeugdverenigingen, over bedrijven en kmos, tot

  EEn Hart voor Limburg bEstaat danKzij HEEL vEEL mEnsEn

  | Op 11 jaar tijd al 417 projecten gesteund |

  mensen die hun verjaardag of gouden jubileum vieren. Allemaal denken

  ze aan Een Hart voor Limburg. En hopelijk blijven ze dat doen.

  Viviane Michiels: Vaak levert dat heel mooie bedragen op, dus we zien steeds weer dat de Limburgers erg bereid zijn tot geven. Ze kennen Een

  Hart voor Limburg en ze zien onze inzet. Die is heel tastbaar en vaak

  dicht bij huis. Onze projecten raken mensen.

  Geert Kenis: We merken ook dat er aan Een Hart voor Limburg gedacht wordt door kandidaat-erflaters. We krijgen heel wat aanvragen hoe ze

  hun erfenis aan ons goede doel kunnen schenken.

  In deze bijlage worden 45 nieuwe projecten voorgesteld die een mooie start kunnen nemen dankzij Een Hart voor Limburg. Wat opvalt, is dat het om projecten gaat in alle hoeken van de provincie.

  Viviane Michiels: We zijn dan ook een fonds van en voor de Limbur-gers. Ik krijg regelmatig de vraag: heb je een project uit mijn gemeente?

  Dat geeft wel aan dat de mensen erg betrokken zijn bij hun naaste

  omgeving. Ze willen graag een bijdrage doen aan projecten die de

  levenskwaliteit verbeteren van kinderen die leven in kansarmoede of

  met beperkingen.

  Geert Kenis: Er is een concentratie in projecten in de voormalige mijn-gemeenten, maar daar is de nood ook hoog.

  Viviane Michiels: In die regios groeit er een grotere groep kinderen op in kansarmoede. Er is dan ook extra inzet nodig om ook hen kansen

  op welzijn en op een goede toekomst te bieden. Maar bij onze projecten

  zijn kinderen en jongeren uit heel Limburg betrokken, we steunen ver-

  schillende voorzieningen die kinderen begeleiden uit de hele provincie.

  Hoe worden de deelnemende projecten geselecteerd?Viviane Michiels: Het is onze doelstelling aanvullend en versterkend te werken ten opzichte van het lokale beleid. Onze middelen gaan naar

  projecten die bij de reguliere financiering uit de boot vallen. En keer per

  jaar doen we een projectoproep via de media en de sectorkanalen en

  | We zijn blij dat, ook in moeilijke tijden, de Limburgers zoveel betrokkenheid tonen |

 • 6EEn Hart voor Limburg aLs bruggEnbouwEr

  | Streekfonds zet nu ook zelf projecten in gang |

  Streekfonds Een Hart voor Limburg zorgt niet alleen voor financile injecties in 45 Limburgse sociale projecten, het geeft ook mee vorm aan innovatieve projecten die kansarmoede helpen bestrijden. Door de knowhow en de middelen van Een Hart voor Limburg krijgen deze projecten alle kansen. Deze projecten worden samen met der-den opgestart. Het bekendste van deze spin