Transcript
Page 1: Penambahbaikan Sistem Fail.pptx

Cadan

gan

Penam

bahbai

kan

Page 2: Penambahbaikan Sistem Fail.pptx

Tidak Perlu Ubah Sistem Fail, Ikutlah Sistem Sedia Ada, Cuma:

Pastikan Jenis Fail Sesuai, Kandungan Fail Mencukupi: Fail putih > ada Kertas Minit Fail keras > ada Indeks/Tajuk Dokumen/ Catatan kemasukan Dokumen

Tempat Fail Mudah Dikesan

Serta Boleh Diakses Dengan Cepat/Mudah

Page 3: Penambahbaikan Sistem Fail.pptx

KANDUNGAN FAIL BIASA MASUK – MERAH

KELUAR – HITAM/BIRU

Page 4: Penambahbaikan Sistem Fail.pptx

SEMUA FAIL PERLU DIDAFTARKAN DALAM BUKU :

CONTOH DAFTAR FAIL SEKOLAH

Page 5: Penambahbaikan Sistem Fail.pptx

SEMUA FAIL PERLU DIDAFTARKAN DALAM BUKU :

CONTOH DAFTAR FAIL SEKOLAH

Page 6: Penambahbaikan Sistem Fail.pptx

KANDUNGAN FAIL TEGAK

- UNTUK DOKUMEN MASUK SAHAJA . -PERLU DISEDIAKAN “TAGGING”

- TAJUK DOKUMEN

Page 7: Penambahbaikan Sistem Fail.pptx

KANDUNGAN FAIL TEGAK-PERLU DICATATKAN KEMASUKAN

DOKUMEN - UNTUK DOKUMEN MASUK SAHAJA .

Contoh tajuk dokumen dalam Fail Tegak (Sukatan Pelajaran)

Bil Huraian/Sukatan Pelajaran

1 HSP BM Tahun 1

2 SP BM Tahun 1

3

4

Page 8: Penambahbaikan Sistem Fail.pptx

KANDUNGAN FAIL TEGAK (FAIL KULIT KERAS)-PERLU DICATATKAN KEMASUKAN

DOKUMEN PADA HELAIAN PERTAMA ATAU SEBELAM DALAM KIRI FAIL. - UNTUK DOKUMEN MASUK SAHAJA.

Page 9: Penambahbaikan Sistem Fail.pptx

KANDUNGAN FAIL TEGAKPERLU CATATKAN KEMASUKAN DOKUMEN

UNTUK MENGGANTIKAN KERTAS MINIT. - UNTUK DOKUMEN MASUK SAHAJA.

Page 10: Penambahbaikan Sistem Fail.pptx

PENUTUPAN FAIL:


Top Related