direkt neu · red riječi u izjavnoj rečenici red riječi u izjavnoj rečenici red riječi u...

of 13/13
1 Udžbenik i radna bilježnica njemačkoga jezika za 1. razred gimnazije i strukovne škole Direkt neu CD PROMOTIVNI PRIMJERAK-NIJE ZA PRODAJU

Post on 28-Jan-2020

8 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Udžbenik i radna bilježnica njemačkoga jezika za 1. razred gimnazije i strukovne škole

  Udžbenik i radna bilježnica njemačkoga jezika za 1. razred gimnazije i strukovne škole

  Klett Verlag d. o. o.Domagojeva 15, Zagrebhttp://[email protected]

  Direkt neuDirekt neu

  CD

  ISBN 978-953-295-079-3

  1

  Udž

  beni

  k i r

  adna

  bilje

  žnic

  a nj

  emač

  koga

  jezi

  ka z

  a 1.

  raz

  red

  gim

  nazi

  je i

  stru

  kovn

  e šk

  ole

  Dir

  ekt n

  eu PRO

  MOTIV

  NI

  PRIMJ

  ERAK-N

  IJE

  ZA PR

  ODAJU

  Direkt Neu - naslovnica_ALL_watermark.indd 1-3 9/11/13 10:40 AM

 • Direkt neu 1udžbenik i radna bilježnica njemačkoga jezika za 1. razred gimnazije i strukovne škole

  Autori: Giorgio Motta, Beata Ćwikowska, Olga Vomáčková, Tomáš Černý

  Glavna urednica: Ljubica Maljković, prof. Urednica: Tomislava Maljković, prof.Suradnica u preradi: Blaženka Abramović, prof.Recenzentice: Mirjam Blažević, prof., Mia Vrbanac, prof.Stručna redakcija prijevoda: Dalibor Joler, prof.Lektor za njemački jezik: Dalibor Joler, prof.Lektorica za hrvatski jezik: Antonija Sikavica Joler, prof.Korektorica: Ljubica Maljković, prof., Blaženka Abramović, profHrvatski prijelom: Izdavačka kuća Rokus Klett, d. o. o., Ljubljana Ilustracije i fotografije: Profimedia, Dreamstime, Eduard Karkan, Archiv LektorKlett a Rafał Pozorski, allphoto images, In Images, Ullstein, fotex, GAMMA, TSUNI/STILLS/GAMMA, TSUNI/GAMMA, Občanské sdružení Dobrý skutek, Tourismus Region Celle GmbH, KaDeWe Presseabteilung Berlin, ProLindau

  © izvorno izdanje: Giorgio Motta, „Direkt“, Loescher Editore, Torino 2004.© međunarodno izdanje: Wydawnictwo LektorKlett, Poznań 2006.© češko izdanje: Klett nakladatelství s.r.o., Praha 2007.© hrvatsko izdanje: Klett Verlag, izdavačka kuća d. o. o., Zagreb 2013.

  Sva prava pridržana.

  Tisak:1. izdanje:Zagreb, 2013.

  Ni jedan dio ove knjige ne smije biti pretiskan ili prenesen u ma kojem obliku ili na ikakav način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje i snimanje, bez pismene suglasnosti autora i izdavača.

  Uz ovaj udžbenik objavljen je CD za slušanje.

  978-80-7397-036-9

  Poštovane kolegice, poštovani kolege,

  drage učenice, dragi učenici,

  drago nam je da vam možemo ponuditi izmijenjeno i vašim željama i potrebama prilagođeno novo izdanje udžbeničkog kompleta Direkt.

  Direkt neu proizlazi iz već poznate koncepcije i naglaska na komunikativnim vještinama u skladu s Europskim referentnim okvirom za jezike te pripremom za državnu maturu već od prve lekcije. Uz to nudi novu sistematizaciju gramatike, dvije bonus stranice – gramatičke vježbe i projekt Jetzt bist du dran! koji se nalaze na kraju svake lekcije te mogu, ali ne moraju biti obrađene i korištene u nastavi što ovisi o potrebama i željama učenika.

  Direkt neu također je bogatiji za vježbe slušanja i fonetske vježbe, moderne fotografije i tekstove s aktualiziranom tematikom te tipovima zadataka prilagođenima državnoj maturi. Rječnik je koncipiran tako da su riječi navedene po lekcijama, a sastoji se od glosara i od dijela rječnika u kojem su te iste riječi navedene u kontekstu u kojem se javlja u udžbeniku.

  Direkt neu sastoji se od 10 lekcija, a novost je i radna bilježnica koja se nalazi na kraju udžbenika i zajedno s njime čini cjelinu kao i CD koji sadrži slušne testove i fonetske vježbe. Nakon pete lekcije slijedi cjelina Fertigkeitstraining u kojem učenici mogu ponoviti i provjeriti svoje znanje svih četiriju jezičnih vještina koje vježbaju u tipovima zadataka koji odgovaraju onima na državnoj maturi. Svoje znanje mogu provjeriti i u testovima Wie weit bist du jetzt koji se nalaze na kraju radne bilježnice.

  Želimo vam ugodan rad i dobru zabavu s našim prerađenim izdanjem udžbenika Direkt neu 1.

  Autorski tim i Izdavačka kuća Klett

  Direktneu

 • Piktogram

  slušanje s razumijevanjem

  rad u skupinama

  uputa na vježbe u radnoj bilježnici

  uputa na objašnjenje / radni list u metodičkom priručniku

  H Ö R E N C D 1 • 7

  T E A M A R B E I T

  Übungen 7–14

  5

  Wie weit bist du jetzt? (Test zur Selbstbewertung) 178

  Erste Kontakte 71A Hi! Hallo! Grüß dich! 81B Die vier Freunde 111C Tschüs! Auf Wiedersehen! 13

  Blitz-Grammatik 14� Osobne zamjenice� Prezent pravilnih glagola� Prezent glagola sein� Red riječi u izjavnoj rečenici� Red riječi u izjavnoj rečenici� Red riječi u upitnoj rečenici� Potvrdni i niječni odgovor� Upitna zamjenica Wo? i prijedlog in� Upitne zamjenica Wie? i Wer?� Glavni brojevi 1–20

  1L E K T I O N

  Arbeitsbuch 130

  Leute 172A (Un)bekannte Leute 182B Leute und ihre Sprachen 202C Leute und ihre Länder 22

  Blitz-Grammatik 24� Prezent pravilnih glagola – ponavljanje� Prezent nepravilnih glagola (1)� Obrnuti red riječi u izjavnoj rečenici� Upitna zamjenica Was?� Upitna zamjenica Woher? i prijedlog aus� Nazivi jezika� Imena naroda i pripadnika država i kontinenata� Glavni brojevi 21–2000

  2L E K T I O N

  Arbeitsbuch 136

  Die Familie von Julia 273A Familienfotos 283B Geschwister - eine Klassenstatistik 303C Unsere Wünsche: Haustiere und... 31

  Blitz-Grammatik 34� Prezent glagola haben� Određeni i neodređeni član� Nominativ i akuzativ određenog i neodređenog člana� Posvojne zamjenice� Nominativ i akuzativ posvojnih zamjenica� Negacija nicht i kein� Množina imenica� Oblik möchte

  3L E K T I O N

  Arbeitsbuch 142

  Kannst du mir bitte helfen? 374A Ich kann das (nicht)! 384B Wollen wir etwas am Wochenende machen? 414C Probleme in der Schule 43

  Blitz-Grammatik 44� Modalni glagoli� Značenje modalnih glagola� Modalni glagoli u rečenici� Pitanje wie geht´s?

  Arbeitsbuch 150

  4L E K T I O N

  Guten Appetit! 47 5A Was isst du gern? 485B Essgewohnheiten 505C Essen... (inter)national 51

  Blitz-Grammatik 54� Prezent nepravilnih glagola (2)� Modalni glagol mögen� Imperativ� Tvorba imperativa� Negacija nicht, kein, nichts� Složenice� Neodređena zamjenica man� Posvojni pridjevi izvedeni od zemljopisnih imena

  5L E K T I O N

  Arbeitsbuch 158

  � � � � � � � 1

  Fertigkeitstraining� Hörverstehen 58 � Leseverstehen 59 � Schreiben 61 � Sprechen 63

 • Wie weit bist du jetzt? (Test zur Selbstbewertung) 206

  � � � � � � �� � �

  Freunde & Freundinnen 757A Meine Clique 767B Beziehungen unter Freunden 797C Im Privatbesitz 81

  Blitz-Grammatik 82� Prezent nepravilnih glagola� Dativ� Posvojne zamjenice u dativu� Osobne zamjenice u dativu� Upitna zamjenica Wer?� Genitiv osobnih imena

  Geschäfte, Lokale, Treffpunkte 858A Abgemacht 868B Wo kauft man was? 888C Ausgehen 90

  Blitz-Grammatik 94� Prijedlozi s genitivom� Prijedlozi in i auf s dativom i akuzativom � Priložna oznaka vremena (2)� Redni brojevi

  Unsere Stadt..., unser Haus... 979A Herzlich willkommen in Lindau! 989B Im Stadtzentrum 1009C Mein Zuhause 103

  Blitz-Grammatik 106� Prezent glagola liegen i stehen� Glagol wissen� Prijedlozi s dativom i akuzativom (2)� Prijedlozi kojima se opisuje kretanje

  Schule und danach 10910A Unser Schultag 11010B Unsere Erlebnisse aus Passau 11210C Unser Abreisetag 114

  Blitz-Grammatik 118� Prošlo vrijeme – preterit� Prošlo vrijeme – perfekt� Pomoćni glagoli haben i sein� Prošlo vrijeme pomoćnih glagola� Priložne oznake vremena

  Typische und untypische Tagesabläufe 656A Aus dem Leben von Denisa 666B Unsere Freunde und ihre Freizeitaktivitäten 706C Verabredung 71

  Blitz-Grammatik 72� Glagoli s odvojivim i neodvojivim prefiksom� Glagoli s odvojivim prefiksom u rečenici� Priložna oznaka vremena (1)� Prijedlozi s akuzativom� Osobne zamjenice u akuzativu� Upitna zamjenica Wer?� Zu Hause ili nach Hause

  6L E K T I O N

  7L E K T I O N

  8L E K T I O N

  9L E K T I O N

  10L E K T I O N

  Arbeitsbuch 170

  Arbeitsbuch 178

  Arbeitsbuch 190

  Arbeitsbuch 198

  Arbeitsbuch 184

  Fertigkeitstraining� Hörverstehen 122 � Leseverstehen 123 � Schreiben 125 � Sprechen 127

  Wortlisten zu den Lektionen 211

  Wie weit bist du jetzt? (Lösungen) 210

  Grammatik-Übersicht 129

  1

  7

  Erste KontakteL E K T I O N

  Pripremaš li se za maturu?

  ��pozdraviti na dolasku i odlasku

  ��dati važne informacije o sebi

  ��zatražiti informacije od drugih

  ��predstaviti sebe i druge osobe

  ��brojiti od 1 do 20

  U ovoj ćeš lekciji naučiti:

  ���Obradit ćeš pitanja iz područja privatnoga i društvenoga života – osobni podaci.

  ���Upoznat ćeš se s metodom vođenoga razgovora i uvježbat ćeš traženje i davanje informacija.

  s i e v e n

 • 1 L E K T I O N

  8

  1A Hi! Hallo! Grüß dich!

  2 � Kettenfragen. Fragt und antwortet. Lančana pitanja – pitajte i odgovorite.

  � Što kažu Julia, Sarah, Lukas i Florian prilikom upoznavanja?

  � Na koji se način predstavljaju Lukas i Sarah?� Pozdravi i predstavi se kao učenici na fotografijama.� Pitaj drugoga učenika / učenicu kako se zove.� Pitajte ostale učenike kako se zovu.

  a. Ich heiße Marko. Wie heißt du? � Ich heiße Karolina. Wie heißt du? � ...b. Ich bin Ana. Wer bist du? � Ich bin Jakov. Wer bist du? � ...c. Ich bin Luka. Wer seid ihr? � Ich bin Jakov und das ist Martin. Wer seid ihr? � ...

  1 � Hör zu und formuliere dann Sätze. Poslušaj, a zatim oblikuj rečenice.

  H Ö R E N / S P R E C H E N C D 1 • 2

  T E A M A R B E I T

  Wir heißen Lukas und Julia.

  Tag! Ich bin Florian.

  Wer bist du?

  Grüß dich! Ich bin Julia.

  Hi! Ich heiße

  Sarah!

  Hallo! Wir heißen

  Sarah und Lena! Wie heißt ihr?

  a c h t

  Ich heiße Marko. Wie heißt du?

  Wir heißen Tomislav, Matej

  und Josip.

  Ich heiße Karolina… Ich heiße Ana und wie

  heißt ihr?

  Ja, ich heiße Anna.

  Nein, ich heiße Tereza.d. Heißt du Anna?

  Hallo! Ich heiße Lukas. Wie heißt du?

  L E K T I O N

  9

  13 � Hör zu und formuliere dann Sätze.

  Poslušaj, a zatim sroči pitanja.

  Ich wohne in Karlovac. Wo wohnst du? � Ich wohne auch in Karlovac. Wo wohnst du? � Ich wohne in..., in der Nähe von... Wo wohnst du? � ...

  � Benutze eine Landkarte. Koristi se zemljopisnom kartom.

  4

  H Ö R E N / S P R E C H E N C D 1 • 3

  T E A M A R B E I T

  � Hör zu und sprich nach. Poslušaj i ponovi.

  5H Ö R E N / S P R E C H E N C D 1 • 4

  Zahlen 1–200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  null eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn

  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  elf zwölf dreizehn vierzehn fünfzehn sechzehn siebzehn achtzehn neunzehn zwanzig

  RostockHamburg

  Berlin

  urt

  Fulda Dresden

  Frannnnnkkkkffk

  Ich wohne in Freising, in der Nähe von

  München. Und du?

  Ich wohne hier in München.

  Wo wohnst du?Wir wohnen in

  Bayern.

  � Welche Zahlen hörst du? Kreuz an. Koje brojeve čuješ? Označi križićem.

  6H Ö R E N C D 1 • 5

  Übungen 1-4

  1 2 3 4

  5 6 7 8

  9 10 11 12

  13 14 15 16

  17 18 19 20

  Spiel 1 Spiel 2Spiel 3

  1 2 3 4

  5 6 7 8

  9 10 11 12

  13 14 15 16

  17 18 19 20

  1 2 3 4

  5 6 7 8

  9 10 11 12

  13 14 15 16

  17 18 19 20

  Spiel 4

  1 2 3 4

  5 6 7 8

  9 10 11 12

  13 14 15 16

  17 18 19 20

  München

  n e u n

  Freising

  � Kako Lukas kaže da živi u Münchenu? � Kako Julia kaže da živi nedaleko od Münchena? � Reci gdje živiš. � Pitaj drugoga učenika / učenicu gdje živi. � Pitajte se uzajamno gdje živite.

 • 1 L E K T I O N

  10

  9 � Kettenfragen. Fragt und antwortet. Lančana pitanja. Pitajte i odgovorite.

  Ich bin 15. Wie alt bist du? � Ich bin 15 und zwei Monate! Wie alt bist du? � Ich bin ...

  � Hör zu und formuliere dann Sätze. Poslušaj, a zatim oblikuj rečenice.

  8

  � Kako se kaže: “Koliko imaš godina?” � Kako se kaže: “Koliko imate godina?” � Kako učenici na fotografijama odgovaraju na pitanje? � Reci koliko imaš godina. � Pitaj druge učenike koliko imaju godina.

  Ich bin 16.Wie alt bist du?

  Ich bin 15.

  H Ö R E N / S P R E C H E N C D 1 • 6

  T E A M A R B E I T

  Wie alt seid ihr?Ich bin 16.

  Übungen 5–7

  � Noch mal ein Kind sein! Spielt wie in den Beispielen. Igrajte se prema zadanome predlošku.

  7T E A M A R B E I T

  z e h n

  Fünf und drei ist

  acht.Gewonnen! Eins, zwei, drei,

  vier, fünf…

  Na praznicima u Njemačkoj na bazenu si se upoznao / la s prijateljem.

  U razgovoru s njim:� predstavi se� pitaj ga gdje živi� pitaj ga koliko ima

  godina

  1

  čk j b

  TRAINING

  S P R E C H E N

  L E K T I O N

  11

  1

  Vorname:

  Name:

  Wohnort:

  Alter:

  Hobbys:

  10A

  � Lies bitte die Aussagen und füll die Tabelle aus. Pročitaj izjave pojedinih osoba i popuni tablicu.

  L E S E N

  Anneli Krause ist die beste Freundin von Simone. Sie wohnt auch in Freising und ist auch 15. Sie spielt Flöte in einer Kapelle. Sie hört gern Musik. Sie tanzt und reist auch gern.

  Jens Körbers ist 15 Jahre alt und wohnt in München. Er spielt gern Fußball. Ja, er ist ein Fußballfanatiker. Er ist ein Fan vom FC Bayern. Er spielt auch gern Computerspiele.

  Simone Sick wohnt in Freising. Das liegt in der Nähe von München. Sie ist 15 und geht gern zur Schule.

  Sie hat Englisch und Französisch gern. Sie reist gern nach Frankreich.

  Marco Berger ist 16 und wohnt in München, nicht weit weg von

  Lukas. Er surft gern im Internet und schickt viele E-Mails. Er hat auch

  ein Handy und schickt viele SMS.

  1B Die vier Freunde

  e l f

 • 1 L E K T I O N

  12

  Nein,falsch.

  Das ist Anneli!

  Das istMarco!

  Ja, richtig!

  � Wer ist das? Bildet Dialoge. Tko je to? Oblikujte dijalog.

  11

  � Interview mit der Deutschlehlerin. Hör zu und finde die richtige Reihenfolge für die Fragen und Antworten. Intervju s nastavnicom njemačkoga jezika. Poslušaj i utvrdi točan redoslijed pitanja i odgovora.

  12

  S P R E C H E N

  H Ö R E N C D 1 • 7

  10C

  � Ich frage, du antwortest... Ja pitam, a ti odgovaraš...

  a. b. c. d.

  � Wo wohnt Anneli? � Wie alt sind Anneli und Jens? � Wer reist gern? � Was macht Marco gern? Sie wohnt in Freising. Sie sind 15 Jahre alt. Anneli und Simone Er surft gern im Internet.

  reisen gern.

  S P R E C H E N

  Und wer sind Sie?

  10B

  � Wähl eine Person und stell sie vor. Izaberi jednu osobu i predstavi ju.

  Und das sind Simone und Anneli. Sie sind 15 und...

  S P R E C H E N

  Also... Das ist Jens. Er wohnt in...

  z w ö l f

  � Kako oslovljavamo odraslu osobu?� Pitajte svoju nastavnicu / svojega nastavnika njemačkoga jezika gdje stanuje i čime se rado bavi.

  Sie/Er spielt Flöte.

  Wer ist das?

  Sie reisen gern.

  Das sind Simone

  und Anneli!

  2. Wo wohnen Sie?

  c) Ich wohne, wie ihr alle, in Varaždin.

  e) Ich spiele gern Squash.

  a) Ich reise gern nach Österreich und mache gern Aerobic.

  b) Ich heiße Marija Horvat.

  d) Ja, sehr gern.

  3. Was machen Sie gern?

  1. Entschuldigung, wie heißen Sie?

  4. Was spielen Sie gern?

  5. Tanzen Sie gern?

  Frage 1. 2. 3. 4. 5.

  Antwort

  Übungen 8–13

  L E K T I O N

  13

  1

  Ph

  on

  et

  ik

  A u s s p r a c h e

  15A

  � Hör zu und sprich nach. Poslušaj i ponovi.

  15B

  �� Was hörst du? Što čuješ?

  14 � Und das sind wir! Stellt euch vor. A to smo mi! Predstavite se!

  H Ö R E N / S P R E C H E N C D 1 • 9

  H Ö R E N / S C H R E I B E N C D 1 • 1 0

  S P R E C H E N

  Übungen 14–18

  d r e i z e h n

  1C Tschüs! Auf Wiedersehen!

  � Hör zu und antworte. Poslušaj i odgovori.

  13H Ö R E N / S P R E C H E N C D 1 • 8

  � Što kažu Julia, Sarah, Lukas i Florian na odlasku?

  � Na odlasku pozdravi se s drugim učenikom / učenicom.

  Tschüs!

  Bis zum nächsten Mal!

  Auf Wiedersehen!

  Mach’s gut!

  Wir heißen…Wir sind … Jahre alt. Wir wohnen in…Wir … gern …Wir sind Freunde!

  I n t o n a t i o n� Wie heißt du?� Ich heiße Lukas.� Wo wohnst du?� Ich wohne in München.� Wo liegt Freising?� In der Nähe von München.

  h: hallo, heißeei: eins, zwei, dreiie: wie, liegtü: München, fünfä: Nähe, Mädchen

  ö: möchte, Flötev: von, vier, vieleß: heiße, Fußballch: ich, nichtz: zwei, zehn, Zahlen

  V oder W? Ergänze. V ili W? Dopuni._____er, _____ier, _____ie, _____iel, _____as, _____o, z_____ei

  Ü oder U? Ergänze. Ü ili U? Dopuni.M_____nchen, f_____nf, a_____ch, A_____f Wiedersehen!, F_____ßball, nat_____rlich

  EI oder IE? Ergänze. EI ili IE? Dopuni._____ns, w_____, zw_____, dr_____, l_____gen, h_____ßen, v_____l

  � Wie alt ist Sarah?� Sie ist 15 Jahre alt.� Was macht Florian?� Er surft im Internet.� Ist Zora zwei oder zehn

  Jahre alt?� Sie ist zwölf Jahre alt.

  Otišao si na razmjenu učenika u Njemačku i trebaš se predstaviti svojim domaćinima.

  Predstavi se i reci:� kako se zoveš� koliko imaš godina� gdje živiš� čime se rado baviš

  TRAINING

  S P R E C H E N2

 • 1 L E K T I O N B l i t z - G r a m m a t i k1

  14 v i e r z e h n

  I. Osobne zamjenice

  jednina množina

  ich ja

  du ti

  er, sie, eson, ona, ono

  II. Prezent pravilnih glagola

  wohnen (stanovati)

  spielen igrati (se)

  heißen (zvati se)

  ich wohn-e spiel-e heiß-e

  du wohn-st spiel-st heiß-t

  er, sie, es wohn-t spiel-t heiß-t

  wir wohn-en spiel-en heiß-en

  ihr wohn-t spiel-t heiß-t

  sie, Sie wohn-en spiel-en heiß-en

  Obratite pozornost! Kod glagola heißen nastavak -s, otpada u u 2. licu jednine. Oblici za 2. i 3. lice jednine isti su. Ich wohne in München. Živim u Münchenu. Wie heißt du? Kako se zoveš? Er spielt Flöte. On svira flautu.

  III. Prezent glagola sein (biti)

  ich bin (sam) wir sind (smo)

  du bist (si) ihr seid (ste)

  er, sie, es ist (je) sie sind (su)

  Sie sind (ste)

  Glagol sein (biti) je nepravilan i zato njegovu konjugaciju treba naučiti napamet.

  IV. Oblik iz poštovanja (oslovljavanje s Vi)

  Wie heißen Sie? Kako se zovete?Sind Sie verheiratet? Jeste li udani (oženjeni)?Wo wohnen Sie? Gdje živite?

  Upamtite! Za oblik iz poštovanja (Vi) u njemačkome jeziku koristi se 3. lice množine. Osobna zamjenica Sie uvijek se piše velikim početnim slovom.

  V. Red riječi u rečenici: izjavne rečenice

  ISUBJEKT

  IIPREDIKAT

  određeni oblik glagola

  IIIOSTALO

  Ich heiße Florian.

  Određeni oblik glagola u izjavnoj rečenici zauzima drugo mjesto.

  VI. Red riječi u upitnoj rečenici

  a. DA-NE-pitanja

  IPREDIKAT

  određeni oblik glagola

  IISUBJEKT

  IIIOSTALO

  Heißt du Julia?

  Wohnt Lukas in München?

  Bist du 16 Jahre alt?

  b. W-pitanja

  IUPITNA

  ZAMJENICA

  IIPREDIKAT(određeni

  oblik gagola)

  IIISUBJEKT

  IVOSTALO

  Wer bist du?

  Wie heißt du?

  Wo wohnt Lukas?

  VII. Potvrdni i niječni odgovor

  Heißt du David? Ja, ich heiße David. Nein, ich heiße Daniel.Odgovaramo li na pitanje potvrdno, koristimo riječ ja (da), dok u niječnome odgovoru koristimo riječ nein (ne).

  VIII. Upitna zamjenica Wo? i prijedlog in

  Wo wohnst du? Ich wohne in Zagreb.

  Wo wohnt Julia? Sie wohnt in Freising.

  Wo liegt Freising?In Süddeutschland, in der Nähe von München.

  Upitnom zamjenicom Wo? (gdje) započinjemo pitanje o mjestu na kojemu se netko ili nešto nalazi. Zemljopisno mjesto obično se veže s prijedlogom in (u).

  IX. Upitne zamjenice Wie? i Wer?

  Wie heißt du? Kako se zoveš?Wie alt bist du? Koliko imaš godina?Wie? znači kako.

  Wer reist gern? Tko rado putuje?Wer? znači tko.

  X. Glavni brojevi

  Brojevi od 13 do 19 tvore se dodavanjem nastavka -zehn na „glavni“ (osnovni) broj od 3 do 9.fünf + zehn = fünfzehn

  Upamtite!16 – sechzehn17 – siebzehn

  wir mi

  ihr vi

  sie oni

  Sie Vi (oblik iz poštovanja)

  15f ü n f z e h n

  1I. + II. + III. Dopuni odgovarajućim oblikom glagola.

  a)1. Wie ________ du? (heißen) • Ich _________ Matko. (heißen)

  2. Wo ________ du? (wohnen) • Ich ________ in der Bergstraße. (wohnen)

  3. Wie alt ________ du? (sein) • Ich ________ 16 Jahre alt. (sein)

  4. ____________ du gern Tennis? (spielen) • Ja, ich ___________ gern Tennis. (spielen)

  b)1. Wie ________ Sie? (heißen) • Ich _________ Paula Peroš. (heißen)

  2. Wo ________ Sie? (wohnen) • Ich ________ in Slunj. (wohnen)

  3. Wie alt ________ Sie? (sein) • Ich ________ 20 Jahre alt. (sein)

  4. ____________ Sie gern Squash? (spielen) • Ja, ich ___________ gern Squash. (spielen)

  c)1. Wie ________ ihr? (heißen) • Ich _________ Jana und er __________ Dan. (heißen)

  2. Wo ________ ihr? (wohnen) • Wir ________ in Varaždin. (wohnen)

  3. Wie alt ________ ihr? (sein) • Wir ________ 17 Jahre alt. (sein)

  4. ____________ ihr gern Fußball? (spielen) • Nein, wir ___________ gern Squash. (spielen)

  I. + II. + IV. Dopuni odgovarajućom osobnom zamjenicom.

  1. Jana wohnt in Varaždin. _______ spielt gern Squash.

  2. Tomislav wohnt in Vinkovci. _________ ist 16 Jahre alt.

  3. Wo wohnst _______, Matko? – _______ wohne in Zagreb.

  4. Jana und Tomislav spielen gern Squash. _________ sind Freunde.

  5. Surfen _______ gern im Internet? – Ja, _______ surfen gern im Internet.

  6. Wie heißen _____? – ________heißen Tomislav und Matko.

  V. + VI. Oblikuj pitanja i odgovore

  1. heißen/wie/Sie – heiße/ich/Paula Peroš _______________________________________________

  2. Sie/wohnen/wo – in/Slunj/wohne/ich _______________________________________________

  3. alt/wie/Sie/sind – 20/bin/ich/alt/Jahre _______________________________________________

  4. gern/machen/was/Sie – Musik/höre/gern/ich _______________________________________________

  VII. Odgovori potvrdno i niječno.

  1. Heißt du Jakov? 2. Wohnst du in Zadar? 3. Spielst du Tennis? 4. Bist du 18?

  VI. + VIII. + IX. Dopuni s: Wer, Wie, Wo.

  1. ____________ spielt gern Fußball? Tomislav.

  2. ____________ wohnt in Vinkovci? Tomislav.

  3. ____________ heißt sie? Jana.

  4. ____________ wohnt sie? In Varaždin.

  5. ____________ spielt Matko Squash? In der Sporthalle.

  6. ____________ ist er? In Zagreb.

  7. ____________ wohnen sie? In Berlin.

  8. ____________ heißt ihr? Ich heiße Tomislav und sie heißt Jana.

  9. ____________ sind Sie? Ich heiße Julia Block.

  X. Pročitaj i napiši riječima

  2 + 6 _________________15 – 8 _________________4 x 4 _________________

  20 / 5 _________________19 – 10 _________________17 – 16 _________________

  L E K T I O N

 • 16 s e c h z e h n

  Jetzt bist du dran!

  1 L E K T I O N

  � Diese Personen suchen eine Telefonnummer. Such diese Telefonnummer im Internet. Dann präsentiere das Ergebnis.

  Ove osobe traže neki telefonski broj. Potraži taj broj na internetu i prikaži što si pronašao.

  Person Institution Stadt Telefonnummer

  Herr Neumann DDR - Museum Zeitreise Radebeul 0351 8 35 17 80

  Frau König Europäisches Informationszentrum Nürnberg

  Herr und Frau Kugel Beethoven-Haus Bonn

  Frau Casparius Akademie der Künste Berlin

  Herr Hofmann Orangerieschloss im Park Sanssouci Potsdam

  Beispiel:

  Herr Neumann ist in Radebeul.

  Er telefoniert mit DDR - Museum Zeitreise.

  Er wählt die komplette Nummer (0351) 8 35 17 80.

  Die Zahl 0351 ist die Nummer

  für Dresden. Die Nummer

  heißt „Vorwahl“.

  Die Webseite: www.dastelefonbuch.de

  2

  17

  LeuteL E K T I O N

  Pripremaš li se za maturu?

  ��priopćiti podatke o drugim ljudima

  ���imenovati zanimanja

  ���priopćiti informacije o narodnosti – svojoj i ostalima

  � reći kojim jezikom govoriš

  � imenovati države i narode te pojedine pripadnike naroda i država

  � brojiti od 21 do 2000

  U ovoj ćeš lekciji naučiti:

  ���Obradit ćeš pitanja iz područja privatnoga i društvenoga života - osobni podaci.

  ���Uvježbat ćeš metodu vođenoga razgovora: traženje i davanje informacija.

  �s i e b z e h n

 • FERT

  IG

  KEIT

  ST

  RA

  IN

  IN

  G

  S P R E C H E N

  128

  A

  � Lies den Wortschatz zum Thema „Tagesablauf“ und ergänze ihn.

  3B

  � Wähl ein Thema: Haushalt, Alltägliches, Schule oder Freizeit und erzähl.

  Wie oft? Wie lange?

  1 Stunde, 2 Stunden …oft, manchmal, immer, nie … jeden Tag, einmal/zweimal die Woche/im Monat

  Schule

  Mit dem Bus? Zu Fuß? …Wie viele Stunden Unterricht?Von … bis … Uhr.Wie viele Pausen?Klassenarbeiten?Hausaufgaben?

  Haushalt

  Hilfst du im Haushalt? Deckst du den Tisch (ab)?

  Räumst du dein Zimmer auf?Gehst du einkaufen ?

  Alltägliches

  aufstehen, duschen, frühstücken, zur Schule fahren, von der Schule

  zurückkommen,zu Mittag/Abend essen,

  für die Schule lernen,Freunde anrufen, sich treffen, …

  ausgehen: ins Kino, in die Disko …schlafen gehen

  Freizeit

  Viel/wenig/keine Freizeit,Sport treiben: Fußball, Tennis, …Kurse: Musikkurs, Sprachkurs, Tanzkurs …fernsehen

  Tagesablauf

  Wann?

  Am Morgen/morgensAm Mittag /NachmittagAm AbendUm … UhrNach der SchuleNach den Hausaufgaben

  Dein Wortschatz:

  Dein Wortschatz:

  Dein Wortschatz:

  Dein Wortschatz:

  Dein Wortschatz:

  Dein Wortschatz:

  t

  ?

  SSfe

  D i

  W

  1o

  h

  .

  Sasatvi plan pripovijedanja. Razmisli i zapiši riječi koje su

  ti potrebne.

  e i n h u n d e r t a c h t u n d z w a n z i g

  Was will ich sagen?

  1. …

  2. …

  3. …

  Welchen Wortschatz brauche ich?

  Arbeitsbuch

  Direktneu

 • 130

  L E K T I O N1

  130

  1

  � Bil de Mi ni dia lo ge. Napiši minidijaloge.

  Tvořte minidialogy.

  � Hal lo! Wie heißt du? � Hallo! Wie heißt ihr?

  � Ich heiße Ja kob. � Wir heißen Martin und Monika.

  � Ja kob, wo wohnst du? � Wo wohnt ihr?

  � Ich woh ne in Inns bruck. � Wir wohnen in München.

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  � Ergänze heißen, sein, wohnen in der richtigen Form. Dopuni rečenice odgovarajućim glagolom: heißen, sein ili wohnen u ispravnome obliku.

  a. � ..................................... du Mi cha el?

  � Ja, ich ..................................... Mi cha el. Und wie ..................................... du?

  � Ich ..................................... Mar kus.

  b. � Wer ..................................... du? ..................................... du Ju lia?

  � Ne in, ich ..................................... Sa rah.

  c. � Ich ..................................... in Dresden. ..................................... du auch in Dresden?

  � Ja, ich ..................................... auch in Dresden.

  d. � Ich ..................................... in Berlin. ..................................... ihr auch in Berlin?

  � Nein, wir ..................................... in Frankfurt.

  1 � Was passt zu sam men? Ord ne zu. Spoji. 1. Wie heißt du? � a. Ne in, ich bin Da niel.

  2. Bist du Ste fan? � b. Ich bin Mo ni ka.

  3. Heißt du Ti na? � c. Ne in, ich heiße Ka rin.

  4. Hal lo! Wer bist du? � d. Ja, ich bin Mar kus.

  5. Tag! Bist du Mar kus? � e. Ich heiße Ja kob.

  3

  2

  Ja kob, Inns bruck Martin, München Mo ni ka, München La ra, Ham burg

  Erste Kontakte

  L E K T I O N

  einhundertdreißig

  � We lche Zahl ist das? Ord ne zu. Koji je to broj? Spoji.

  4 � Bil de Sätze. Sastavi rečenice.1. Lukas � heiße � ich ........................................................................................... 2. ihr � wie � heißt � ? ........................................................................................... 3. wohnst � wo � ? � du ........................................................................................... 4. sind � in � sie � Prag ........................................................................................... 5. bist � wer � du � ? ........................................................................................... 6. Tobias � ich � bin ........................................................................................... 7. wohnen � in � Berlin � wir ........................................................................................... 8. ihr � ? � wo � seid ........................................................................................... 9. wohne � München � ich � von � in der Nähe ...........................................................................................

  5

  1L E K T I O N

  131

  elf

  acht zehn

  zwölf

  null

  drei

  acht

  vie rzehn

  zwan zig

  sieb zehn

  18315

  20

  178

  1112

  0

  14

  fünfzehn

  � Za hlen dik tat. Hör zu und schre ib die Za hlen. Diktat. Poslušaj i zapiši brojeve.6H Ö R E N C D 1 • 1 1

  7 � Hör zu und finde die richtige Reihenfolge für die Fragen und Antworten. Poslušaj i odredi ispravan redoslijed pitanja i odgovora.

  � Ich bin Matea.

  � In Stuttgart.

  � Matea, wo wohnst du?

  � Und du?

  � Ich wohne in Dubrovnik.

  � Tag, ich bin Julia.

  � Wie bitte?

  � Hallo, ich heiße Matea.

  H Ö R E N C D 1 • 1 2

  einhunderteinunddreißig

 • 1 L E K T I O N

  132

  � Stel l die Leu te vor. Beschreib sie kurz. Predstavi osobe. Ukratko ih opiši.

  Na me Christiane An na Mar tin +Ti na

  Al ter 14 20 16

  Woh nort Ha nau/Frank furt Köln Stut t gart

  Hob by(s) Gi tar re spie len Aerobic machen gern reisen

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  1 L E K T I O N

  132

  10

  Das ist Christiane. Sie ist vierzehn und...

  8� Bilde Fragen. Sroči pitanja.

  � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ich heiße Markus Assmann.

  � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wir wohnen in Berlin.

  � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sie spielen Fußball.

  � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja, wir reisen gern.

  � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ich höre gern Musik.

  � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sie surft gern im Internet.

  9 � Wo liegt...? Lo ka li sie re die Städte. Spoji gradove s odgovarajućom regijom.

  Ham burg

  Frank furt Nord deutsch land

  München

  Düssel dorf Mit tel deutsch land

  Dres den

  Ros tock Süddeutsch land

  Fre iburg

  Bonn We st deutsch land

  Ber lin

  Ful da Ost deutsch land

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ••

  ••

  • •

  ••

  Rostock Hamburg

  Berlin

  Düsseldorf

  BonnFrankfurt

  Freiburg München

  Fulda Dresden

  Dres den liegt in Ost deutsch land.

  einhundertzweiunddreißig

  1L E K T I O N

  133

  1L E K T I O N

  133

  11 � Ergänze de ine Per so na lien. Dann stel l dich vor. Popuni svoje osobne podatke i predstavi se.

  Vor na me: .......

  Na me: ..........

  Al ter: .........

  Woh nort: .......

  Land: ..........

  Hob bys: ........

  Ich heiße . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  12 � Ver ben: ergänze die En dun gen. Dodaj odgovarajući nastavak.1. Ich spiel...... Kla ri net te. Und du? Spiel...... du

  auch ein In stru ment?

  2. Hör...... du gern Mu sik? Ja, ich hör...... gern Rock.

  3. Wo lieg...... Ha nau? Es lieg...... bei Frank furt.

  4. 4. Wo wohn...... ihr? Wir wohn...... in Bonn.

  5. Surf...... du gern im In ter net? Ja, ich surf...... sehr

  gern im In ter net.

  6. Wie heiß...... de in Deut schleh rer? Er heiß...... Müller.

  7. Wer spiel...... Fußball? Stefan und Julian spiel......

  Fußball.

  8. Wohin reis...... ihr? Wir reis...... nach Bonn.

  9. Wo wohn...... Sie? Ich wohn...... in Varaždin.

  10. Wie alt s...... ihr? Wir s...... 17.

  11. Spiel...... sie Squash? Ja, sie spiel...... Squash.

  12. Wie heiß...... sie? Sie heiß...... Fabian und Jan.

  13 � Was machen deine Freunde gern? Arbeite mit dem Wörterbuch. Bilde Sätze. Čime se vole baviti tvoji prijatelji? Sastavi rečenice uz pomoć rječnika.

  Lukas und Lena kochen gern.

  Lisa und Thomas

  .....................................................................

  Stefan

  ....................................................................

  Elke

  ...........................................................................

  Emily

  ..........................................................

  Karin

  ............................................

  einhundertdreiunddreißig

 • 1 L E K T I O N

  134

  � Grüße. Ordne zu. Spoji pozdrav s odgovarajućom situacijom.

  Hal lo! � Tag! � Bis mor gen! � Tschüs! � Auf Wie der se hen! � Gu ten Tag!

  14

  Der Lehrer kommt... Der Lehrer geht...

  � Re kon stru ie re den Dia log. Rekonstruiraj razgovor.

  Max pozdravlja drugoga učenika, predstavlja se

  i pita ga kako se zove.

  ....................................................................................................

  Učenik kaže da se zove Marko i pita Maxa koliko ima godina.

  ....................................................................................................

  Max odgovara da ima 15 godina.

  ....................................................................................................

  Marko kaže da i on ima 15 godina i pozdravlja

  se s Maxom.

  ....................................................................................................

  Max ga pozdravi i ode.

  ....................................................................................................

  15

  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  einhundertv ierunddreißig

  1L E K T I O N

  135

  17

  18 � Sa g es auf Deutsch.

  Reci na njemačkome:

  1. Pozdravi i predstavi se.

  2. Pitaj drugoga učenika kako se zove.

  3. Pitaj prijateljicu iz razreda zove li se ona Jana. Odgovorit će da se zove Andrea.

  4. Pitaj drugoga učenika / učenicu koliko ima godina.

  5. Pitaj drugoga učenika / učenicu gdje živi. Odgovorit će da živi u blizini Kaštela.

  6. Reci da Marion ima 14 godina i živi u Augsburgu u južnoj Njemačkoj.

  7. Reci da Lisa i Thomas rado planinare.

  8. Nabroji svoje hobije (nogomet, slušanje glazbe, surfanje internetom).

  � Stel l eine Fra ge. Postavi pitanje.

  1. ................................................................................................ ? In Samobor.

  2. ................................................................................................ ? In der Nähe von Zagreb.

  3. ................................................................................................ ? Das ist Mar kus.

  4. ................................................................................................ ? Er ist 13.

  5. ...................................................................................................... ? Ne in, nicht in Frank furt, in München.

  6. ................................................................................................ ? Ich höre gern Musik.

  7. ..................................................................................................? Ne in, das ist Ti na.

  8. ................................................................................................ ? Ja, ich spie le gern Fußball.

  9. ..................................................................................................? Wir tanzen gern.

  10. ..................................................................................................? Nein, sie sind aus München.

  16 � Verbinde die Wörter. Spoji riječi.

  Land

  Alter

  Familienname

  Hobbys

  Wohnort

  Vorname

  ime

  prezime

  mjesto stanovanja

  hobi

  dob

  država

  einhundertfünfunddreißig

  Direkt Neu - naslovnica_ALL_watermark_Part1268-file-1-1