detajl polaganja kanalizacije · 2017-07-03 · detajl polaganja kanalizacije v nepovozni površini...

Click here to load reader

Post on 19-Feb-2020

7 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 2

  0

  0

  2

  5

  0

  1

  6

  0

  1

  0

  Detajl tipskega kanalizacijskega priključka

  Detajl revizijskega jaška

  Detajl polaganja kanalizacije

  v nepovozni površini

  Detajl polaganja kanalizacije

  v povozni površini

  Detajl umirjevalnega jaška

  Detajl križanja kanalizacije

  in vodovoda

  Detajl križanja kanalizacije

  in telekomunikacijskega voda

  Detajl križanja kanalizacije

  in toplovoda

  Detajl križanja kanalizacije

  in elektro voda

  nagib 4-5°

  nagib 4-5°

  B

  B

  Detajl križanja kanalizacije

  in vodovoda TEŠ

  Investitor:

  Projektant:

  Vsebina:

  Objekt:

  Vrsta načrta/prikaza:

  Merilo:

  Vrsta projekta:

  Datum:

  Št. projekta:

  Odgovorni vodja projekta:

  Odgovorni projektant:

  Sodelavec - projektant:

  Sprememba: Opis spremembe: Datum:

  Podpis:

  Št. lista:

  PGD

  163-KA/13

  SLUŽBA ZA INVESTICIJSKI INŽENIRING

  KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o.

  Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje

  Izgradnja kanalizacije Florjan - veja Mežnar

  Detajli

  3.5.3

  OBČINA ŠOŠTANJ

  Trg svobode 12, 3325 Šoštanj

  3 Načrt gradbenih konstrukcij in

  drugi gradbeni načrti

  1:25

  Id.št.: G - 3321

  Id.št.: G - 3321

  November 2015

  Saša Milijaš, dipl.inž.grad.

  Saša Milijaš, dipl.inž.grad.

  AutoCAD SHX Textelektro vod

  AutoCAD SHX Textelektro vod

  AutoCAD SHX Textpredvidena kanalizacija

  AutoCAD SHX TextPREČNI PREREZ

  AutoCAD SHX TextVZDOLŽNI PREREZ

  AutoCAD SHX Textpredvidena kanalizacija

  AutoCAD SHX Textpredvidena kanalizacija

  AutoCAD SHX Texttelekomunikacijski vodi

  AutoCAD SHX Textpredvidena kanalizacija

  AutoCAD SHX TextPREČNI PREREZ

  AutoCAD SHX TextVZDOLŽNI PREREZ

  AutoCAD SHX TextNEPOVOZNA POVRŠINA

  AutoCAD SHX TextVZDOLŽNI PREREZ

  AutoCAD SHX TextPREČNI PREREZ

  AutoCAD SHX Textpredvidena kanalizacija

  AutoCAD SHX TextPOVOZNA POVRŠINA

  AutoCAD SHX TextVZDOLŽNI PREREZ

  AutoCAD SHX TextPREČNI PREREZ

  AutoCAD SHX Textpredvidena kanalizacija

  AutoCAD SHX Textvodovod

  AutoCAD SHX Text kanalizacija

  AutoCAD SHX Textvodovod

  AutoCAD SHX TextPREČNI PREREZ

  AutoCAD SHX TextVZDOLŽNI PREREZ

  AutoCAD SHX Textpredvidena kanalizacija

  AutoCAD SHX Textpredvidena kanalizacija

  AutoCAD SHX TextPREČNI PREREZ

  AutoCAD SHX TextVZDOLŽNI PREREZ

  AutoCAD SHX Textpredvidena kanalizacija

  AutoCAD SHX TextPREREZ ENERGIJSKEGA JAŠKA

  AutoCAD SHX TextDOTOK VODE

  AutoCAD SHX TextIZTOK VODE V DNU JAŠKA

  AutoCAD SHX TextDOTOK VODE

  AutoCAD SHX TextIZTOK VODE V DNU JAŠKA

  AutoCAD SHX TextPREREZ B-B

  AutoCAD SHX TextLTŽ pokrov %%c 600

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX Textobsip jaška:

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextPREREZ A-A

  AutoCAD SHX Textobsip jaška:

  AutoCAD SHX Textobsip cevi: peščeni material pesek

  AutoCAD SHX Textposteljica: pesek

  AutoCAD SHX Textležišče jaška: pesek

  AutoCAD SHX Textobsip cevi: peščeni material pesek

  AutoCAD SHX TextDvoslojni asfalt, nosilni sloj bituminizirani drobir AC22 base B70/100 A3 v debelini 6cm, frakcije 0-32mm in obrabni sloj bituminizirani beton AC8 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, frakcije 0-11 mm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.

  AutoCAD SHX TextTamponski drobljenec 0-60 mm

  AutoCAD SHX TextPREREZ :

  AutoCAD SHX TextNAKLON 4-5%%d

  AutoCAD SHX TextHP DN 160

  AutoCAD SHX TextHP DN 160

  AutoCAD SHX TextLITOŽELEZNI POKROV

  AutoCAD SHX TextNAKLON 4-5%%d

  AutoCAD SHX TextNAKLON 4-5%%d

  AutoCAD SHX TextMULDA

  AutoCAD SHX TextSTANOVANJSKI OBJEKT

  AutoCAD SHX TextFEKALNA KANALIZACIJA

  AutoCAD SHX TextRJ

  AutoCAD SHX TextRJ

  AutoCAD SHX TextREVIZIJSKI JAŠEK NA JAVNEM KANALU

  AutoCAD SHX TextHIŠNI REVIZIJSKI JAŠEK DN 600mm

  AutoCAD SHX TextOBSTOJEČA CEV HIŠNE FEKALNE KANALIZACIJE

  AutoCAD SHX TextHIŠNI REVIZIJSKI JAŠEK DN 600mm

  AutoCAD SHX TextOBSTOJEČA CEV HIŠNE FEKALNE KANALIZACIJE

  AutoCAD SHX TextOBSTOJEČA FEKALNA KANALIZACIJA

  AutoCAD SHX TextHIŠNI PRIKLJUČEK FEKALNIH VOD i > 1%

  AutoCAD SHX Textvodovod TEŠ

  AutoCAD SHX Text kanalizacija

  AutoCAD SHX Textvodovod TEŠ

  AutoCAD SHX TextPREČNI PREREZ

  AutoCAD SHX TextVZDOLŽNI PREREZ

  AutoCAD SHX TextTEREN

  AutoCAD SHX Textposteljica: pesek

  AutoCAD SHX Textobsip cevi: peščeni material pesek

  AutoCAD SHX Textpodložni beton: pusti zemeljskovlažni beton C20/25

  AutoCAD SHX Textobsip cevi: pesek 0-4 mm

  AutoCAD SHX Textobsip cevi: peščeni material pesek

  AutoCAD SHX Textposteljica: pesek

  AutoCAD SHX Textobsip cevi: peščeni material pesek

  AutoCAD SHX Textpodložni beton: pusti zemeljskovlažni beton C20/25

  AutoCAD SHX Textobsip cevi: pesek 0-4 mm

  AutoCAD SHX Textobsip cevi: peščeni material pesek

  AutoCAD SHX Textzaščitna PE cev DN 160 mm, po zahtevi Elektro Celje d.d.

  AutoCAD SHX TextPREDIZOLIRANE KOVINSKE GIBLJIVE CEVI

  AutoCAD SHX Textzaščitna PE cev DN 160 mm, po zahtevi Elektro Celje d.d.

  AutoCAD SHX TextKASKADA (VPADNIK) izdela se v primeru, ko je vtok kanala nad dnom jaška

  AutoCAD SHX Textzaščitna cev iz armiranega poliestra DN 160, SN 10000

  AutoCAD SHX TextVOD TELEKOMUNIKACIJSKEGA SISTEMA

  AutoCAD SHX Textzaščitna cev iz armiranega poliestra DN 160, SN 10000

  AutoCAD SHX TextPREDIZOLIRANE KOVINSKE GIBLJIVE CEVI

  AutoCAD SHX TextTEREN

  AutoCAD SHX TextTEREN

  AutoCAD SHX TextTEREN

  AutoCAD SHX TextTEREN

  AutoCAD SHX TextTEREN

  AutoCAD SHX TextTEREN

  AutoCAD SHX TextTEREN

  AutoCAD SHX TextTEREN

  AutoCAD SHX TextTEREN

  AutoCAD SHX TextF:\Delo\PROJEKTI\KANALIZACIJA\PZI\FLORJAN_Meznar\Nacrti\Detajli.dwg

  Sheets and ViewsDetajli-3.5.3_Detajli_SkupajDetajli-3.5.3.1_Detajl_krizanja

  Delo - Bližnjica.pdfSheets and Views3.5.3.2_Detajl_krizanja_ceste