dertig jaar psychosociale interventies bij schizofrenie

Click here to load reader

Download dertig jaar psychosociale interventies bij schizofrenie

Post on 27-May-2015

818 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

synthese van artikel bron: C. TAK, M.T. APPELO, R.J. VAN DEN BOSCH Ea., Dertig jaar psychosociale interventies bij schizofrenie., In: Tijdschrift voor psychiatrie, jg. 42, nr. 2

TRANSCRIPT

 • 1. C. TAK, M.T. APPELO, R.J. VAN DEN BOSCH, D. WIERSMA C. TAK, M.T. APPELO, R.J. VAN DEN BOSCH Ea.,Dertig jaar psychosociale interventies bij schizofrenie. , In: Tijdschrift voor psychiatrie, jg. 42, nr. 2

2.

 • schizofrenie de; v geestesziekte waarbij normaal denkvermogen wordt afgewisseld met verward denken en dat gepaard gaat met een verkilling vh gevoelsleven
 • www.vandale.be

3.

 • Schizofrenie is een chronische ziekte waarmee patinten kunnen leren leven.
 • Behandeling:
 • Medicamenteuze interventie : beperken psychotische ontregeling
 • Psychosociale interventie: bevorderen kwaliteit leven

4.

 • Breed arsenaal aan mogelijkheden
 • Keuze op basis van ervaring, persoonlijke voorkeur en beschikbaarheid => intuition-based
 • Overheid wil meer evidence-based-praktijk
 • => Goed overzicht van effectieve interventies nodig

5.

 • Literatuurinventarisatie naar gecontroleerde psychosociale onderzoeken bij schizofrenie, tussen 1968 en 1997 verschenen in 8 gerenommeerde psychiatrische tijdschriften.

6.

 • Er is geen wetenschappelijke evidentie voor een specifiek effect op symptomen functioneren van individuele of groepsgewijze psychotherapie, groepsbesprekingen, dramatherapie en bezigheidstherapie. Wel kunnen deze interventies een bijdrage leveren aan een toename van het welbevinden.

7.

 • Psychologische interventies (educatie en training) bij patinten en hun families hebben een gunstig effect op het beloop van de ziekte en op het functioneren van de patint.
 • Effect vooral sterk bij ambulante toepassing van de training en educatie. Het lijkt niet uit te maken of de interventies in groepen of apart per gezin worden gegeven
 • Alleen educatie werkt onvoldoende en sociale vaardigheidstraining lijkt geen toegevoegde waarde te hebben

8.

 • Waar moet de behandeling plaatsvinden?
  • Ambulant behandeld en begeleid
  • Opname nodig? => open setting beter dan gesloten setting

9.

 • Gezinsinterventies
  • Positief effect op terugval, heropnames en medicamenteuze therapietrouw
  • Verhoogde kans dat patinten reguliere dagactiviteiten vinden en behouden
 • Thuiszorg en ambulante crisisinterventie gaan boven klinische opnames
  • Goedkoper
  • Minder belastend voor patint en omgeving

10.

 • Psychosociale behandeling:
  • Ambulant
  • Thuiszorg
 • Om symptomen te reduceren
  • Medicatie
  • Muziektherapie (bij negatieve symptomen)
  • Aandachtsmanipulatie
  • Cognitieve gedragstherapie

11.

 • Gunstige invloed op het beloop
 • Ook door
  • (ambulante) psycho educatie
  • Training in problemenoplossing van patinten en hun gezinnen
 • Ook gunstig effect op de medicamenteuze therapietrouw en op het algemeen functioneren van de patint

Cognitieve gedragstherapie 12.

 • Naast psychosociale therapie of training in de probleemoplossing heeft ook socalevaardigheidstraining een positieve invloed op het functioneren
 • Psychosociale therapie : algemeen effect
 • Socialevaardigheidstraining: meer specifiek invloed op de vormen van gedrag en de situaties die tijdens de training aan bod zijn gekomen.

13.

 • Basispakket aan psychosociale zorg dat het meest kan steunen op wetenschappelijke evidentie:
 • Thuiszorg en ambulante behandeling met cognitieve gedragstherapie en socialevaardigheidstraing voor de patint, en psycho-educatie en training in probleemoplossing voor de patint en diens sociaal netwerk.

View more