daridari perbendaharaperbendaharaa aaannnn kerajaan hindu atau budha, masih kuat dan teguh. kerajaan

Download DARIDARI PERBENDAHARAPERBENDAHARAA AAANNNN Kerajaan Hindu atau Budha, masih kuat dan teguh. Kerajaan

If you can't read please download the document

Post on 10-Oct-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • DARIDARIDARIDARI

  PERBENDAHARAPERBENDAHARAPERBENDAHARAPERBENDAHARAAAAANNNN

  LAMALAMALAMALAMA Oleh Prof. Dr. HAMKA Diterbitkan oleh Penerbit PUSTAKA PANJIMAS, Jakarta, 1982 Hak Cipta DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG All rights reserved Rencana sampul: Ipe Ma'ruf Cetakan I 1963, Cetakan ll: 1982 Dicetak oleh Percetakan Mampang, Offset, Jakarta www.rajaebookgratis.com DAFTAR ISI - Pengantar dari Penerbit - Pengantar dari Pengarang BAGIAN I 1.Pengembara Arab yang pertama ke Indonesia 2.Giri pusat agama yang pertama di Jawa 3.Islam dan Majapahit 4.Islam di Madura 5.Agama Kesatuan ,,,, 6.Syekh Yusuf Tajul Khalwati 7.Hasanuddin - Aru Palaka BAGIAN II 1.Selebar daerah pertemuan 2.Pengaruh Kadhi 3.Kesedihan Bantam yang pertama 4.Sebab-sebab penyerangan Palembang 5.Mangkubumi Ranamenggala 6.Sultan Agung Tirtayasa (1651-1692) 7.Nama dan gelar Sultan Bantam 8.Dari runtuhan Bantam lama 9.Pemberontakan di Cilegon a. Pemberontakan di Cilegon

 • b. Peristiwa sebelum pemberontakan Cilegon BAGIAN III 1.Tuanku Imam Bonjol 2.Basya Sentot di Minangkabau 3.Said Sulaiman Al Jufri 4.Nan Tongga Megat Jebang 5.Tuanku Laras 6.Bulan Tabut 7.Lambang Rasa Kecewa 8.Sultan Alam Bagagar Syah Yang Dipertuan Minangkabau 9.Pandangan Tentang Sejarah Riau BAGIAN IV 1.Dekat Malaka Akan Jatuh 2.Kota Malaka 3.Usaha Pertama Merebut Malaka 4.Usaha Keduakali Merebut Malaka 5.Negeri Naning 6.Burung terlepas dari tangan 7.Tun Jana Khatib BAGIAN V 1Kebangsaan dengan dasar Islam 2Dongeng kaum Tasawuf mendewakan Raja (I) Dongeng kaum Tasawuf mendewakan Raja (II) Dongeng kaum Tasawuf mendewakan Raja (III) Dongeng kaum Tasawuf mendewakan Raja (IV) Dongeng kaum Tasawuf mendewakan Raja (V) Dongeng kaum Tasawuf mendewakan Raja (VI) Dongeng kaum Tasawuf mendewakan Raja (VII) Dongeng kaum Tasawuf mendewakan Raja (VIII) Dongeng kaum Tasawuf mendewakan Raja (IX) 3Gerakan Wahabi di Indonesia BAGIAN VI 1Mahor cap Sembilan 2Dewan Perwakilan Rakyat di Aceh 3Wasiat Iskandar Muda kepada Zurriyatnya 4Iskandar Istani 5Bolehkan wanita jadi Sultan ? 6Salik Buta dan Pengajian Tubuh www.rajaebookgratis.com

  KATA PENGANTAR Membaca sejarah nenek moyang adalah suatu hal yang meninggalkan kesan yang mendalam di jiwa kita, apatah lagi apabila kita baca dengan rasa cinta. Kian dia dibaca kian terbayanglah masamasa yang lampau dan masa lampau akan meninggalkan jejak yang dalam untuk menghadapi zaman kini dan zaman depan. Dalam sejarah kita melihat betapa mereka itu, nenek moyang kita, telah menanamkan dasardasar bagi berdirinya pusaka suci yang kita perjuangkan sekarang.

 • Meninjau sejarah hendaklah dengan rasa cinta. Meninjau sejarah hendaklah kita seakan-akan merasai bahwa kita turut hidup dengan mereka. Sebab rasa hati kita sekarang, suka duka kita sekarang, adalah rasa hati dan suka duka yang mereka telah tinggalkan buat kita. Kadang-kadang kita berjumpa dongeng-dongeng yang sepintas lalu kita merasa bahwa itu hanya khayal belaka, ceritera yang tidak-tidak. Tetapi apabila kita tukikkan pandang dan kita renungkan lebih mendalam, akan kelihatanlah bahwa dongeng khayal itu mengandung kebenaran. Dalam yang tersurat nampak yang "tersirat". Ternyata bahwa dongeng adalah mengandung filsafat. Orang pernah bertanya kepada saya buku apa yang saya baca ketika saya menyusun "Dari Perbendaharaan Lama" ini, lalu saya katakan bahwa buku-buku yang saya baca, selain dari bukubuku lama pusaka nenek moyang kita, yang setengahnya benar-benar dikeluarkan dari simpanan perbendaharaan lama, adalah buku-buku yang mereka baca juga. Perbedaannya hanya sedikit, yaitu bahwa saya melihat apa yang tidak mereka lihat. Sayapun membaca buku-buku catatan sarjana sejarah Belanda, namun setelah saya baca buku-buku itu, ternyata pula bahwa mereka pun kadangkadang tidak melihat apa yang saya lihat. Penyelidik-penyelidik Belanda menyusun sejarah bangsa-bangsa dari kerajaan-kerajaan kita di zaman purbakala, tetapi mereka melihat dari luar. Yang mereka banggakan ialah kemenangan mereka dan kekalahan nenek moyang kita, kepintaran mereka dan kebebalan nenek moyang kita, ataupun rasa kemegahan bangsa Belanda dapat menaklukkan suku-suku bangsa Indonesia yang jauh lebih besar daripada mereka. Dan kadang-kadang terselip jugalah rasa kebencian orang Belanda Kristen kepada suku-suku bangsa Indonesia Islam. Sedang saya adalah seorang Muslim Indonesia. Maka saya tinjaulah "Perbendaharaan Lama" itu kembali, meskipun fakta yang dinilai satu macam, tetapi caranya menilai terdapat perbedaan yang jauh. Maka hasil renungan saya "Dari Perbendaharaan Lama" ini telah saya mulai pada tahun 1955 dimuat berturut-turut dalam "Mingguan Abadi" yang terbit di Jakarta, dan barulah terhenti setelah surat kabar harian "Abadi" itu diberhentikan terbitnya pada tahun 1960. Syukurlah karena di dalam membina kepribadian Indonesia Pemimpin-pemimpin Negara kita selalu menganjurkan supaya meninjau kembali sejarah Tanah Air Kita dengan perasaan kita sebagai bangsa Indonesia, terutama lagi sebagai seorang Islam yang melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Syukurlah beberapa kali seminar tentang sejarah Tanah Air Kita, telah diadakan dan pada bulan Maret 1965 telah diadakan pula seminar Sejarah Masuknya Islam ke Sumatera Utara di Medan. Maka dalam seminar itu mulailah tumbuh dengan suburnya pendaian sejarah dengan pandangan

 • kita sendiri sebagai bangsa. Perasaan inilah yang telah saya pupuk, terutama dalam "Dari Perbendaharaan Lama" ini. Apabila saudara membaca rangkaian "Dari Perbendaharaan Lama" ini, saya mengharap mogamoga kisah perjuangan zaman lampau akan bertumbuh dalam jiwa saudara, seakan-akan mereka hidup di tengah-tengah saudara, atau saudara hidup di tengah-tengah mereka. Itulah modal kita menghadapi zaman kini dan zaman depan. Kebayoran Baru, Juli 1963. Pengarang www.rajaebookgratis.com

  PENGANTAR PENERBIT Banyak jenis buku yang telah dikarang oleh Almarhum Pujangga HAMKA, baik buku-buku Agama, Sejarah, Roman dan sebagainya. Buku "DARI PERBENDAHARAAN LAMA" ini adalah buku yang lain dari jenis-jenis di atas. Dia bukanlah sekedar kumpulan dongeng-dongeng dan bukan pula buku pelajaran sejarah untuk dipelajari oleh anak-anak sekolah, tapi juga berguna bagi siapa saja yang ingin mengetahui sejarah tanah airnya. Dengan karyanya ini, HAMKA mengungkapkan penjelajahannya menggali perbendaharaan sejarah tanah airnya, di samping tetap berpedomankan terhadap agama yang diyakininya. Keistimewaannya lain dari kumpulan penggalian sejarah ini, ialah bahasanya yang hidup, mampu menghidupkan kembali tokoh-tokoh besar dalam sejarah bangsa kita. Bagi penerbit, ulang cetak yang kedua buku ini, dirasakan amat besar faedahnya, sesuai dengan keadaan dan perkembangan sejarah kita saat ini yang semakin menampakkan tendensi menghapuskan peranan Islam dari sejarah nasional kita. Mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini yang agaknya bersifat populer, dapat merangsaitg generasi muda dan peminat sejarah Islam untuk mendalami sejarah dan peranan Islam dalam pembinaan pribadi bangsa Indonesia tercinta ini. Sebab sejauh ini, minat terhadap sejarah itu, terasa amat kurang dari kalangan Islam, yang akibatnya telah sama-sama kita rasakan. Semoga dengan terbitnya buku ini akan menjadi amal yang saleh bagi pengarangnya yang telah meninggalkan warisan yang berharga bagi ummat dan bangsanya, kaum Muslimin Indonesia Jakarta, 10 Nopember1982 www.rajaebookgratis.com

  Bagian I I. PENGEMBARA ARAB YANG PERTAMA KE INDONESIA DI DALAM catatan sejarah Tiongkok ada tersebut, bahwa pada pertengahan qurun yang ketujuh, terdapatlah sebuah kerajaan bernama Holing, dan sebuah negeri bernama Cho-p'o. Yang menjadi rajanya pada waktu itu ialah seorang perempuan bernama Si-mo. Penulis sejarah bangsa Tiongkok itu menceriterakan, bagaimana aman dan makmurnya negeri di

 • bawah perintah ratu perempuan itu. Tanahnya subur, padinya menjadi. Upacara-upacara kerajaan berjalan dengan lancar. Ratu dijaga atau diiringkan oleh biti-biti prawara, kipas dari bulu merak bersabung kiri kanan, dan singgasana tempat baginda semayam bersalutkan emas. Keris dan pedang kerajaan pun bersalutkan emas dan bertatahkan ratna-mutu manikam. Agama yang dipeluk, ialah Agama Budha. Dengan kerjasama antara I Tsing pengembara Tiongkok dengan Jnabadhra, yang dalam bahasa Tiongkok ditulis Yoh na poh t'o lo disalinlah buku-buku agama Budha ke dalam bahasa anak negeri. Tentang keamanan dan kemakmuran negeri Holing itu, kata pencatat sejarah tersebut, sampai juga khabar beritanya ke Ta-Cheh, sehingga tertariklah hati pengembara-pengembara bangsa Ta- Cheh itu hendak melawat ke negeri Holing, hendak berhubungan dengan raja perempuan Simo itu, supaya perniagaan di antara kedua negeri menjadi ramai. Di antara tahun-tahun 674 - 675 sampailah satu perutusan bangsa Ta-Cheh ke Holing. Kagumlah utusan Ta-Cheh itu melihat bagaimana amannya negeri Holing di bawah perintah Ratu Simo. Sehingga pada suatu ketika, Raja Ta- Cheh itu mencoba mencecerkan (sepura) emas di tengah jalan, namun orang yang sudi mengambilnya tidaklah ada. Sampai tiga tahun pundi-pundi emas itu terletak saja di tengah jalan. Bila ada orang sampai ke tempat barang itu terletak, orang sengaja mengelak ke tepi. Pada suatu hari setelah tiga tahun, lalulah Putera Mahkota Kerajaan Holing di tempat itu. Demi beliau melihat pundi-pundi terletak di tengah jalan, disepakkannya barang itu dengan kakinya, sehingga pecahlah pundi-pundi itu dan tersembullah emas dari dalamnya. Perbuatan Putera Mahkota itu rupanya dipandang suatu kesalahan besar oleh Ratu Simo ibunya. Amatlah murka baginda setelah mengetahui kesalahan anaknya. Memberi malu bagi kerajaan di hadapan bangsa asing, yang datang hendak menyaksikan keamanan dan