crtice iz moje mladosti

Download crtice iz moje mladosti

Post on 26-Dec-2014

4.790 views

Category:

Documents

5 download

TRANSCRIPT

<p>Crt|ce |z mo[e m|adost|8ll[eska o plscuan Cankar roden [e 10ma[a 1876god|ne u se|u Vrhn|c| neda|eko od L[ub|[ane8|o [e s|n seoskog kro[aca IoIefa Cankara | ma[ke NeIe ko[o[ [e poset|o so[e kn[|Ieno d[e|ooznata su mu d[e|a"5|uga Ierne[ | n[egoo prao"(pr|po[etka)"Mart|n kacur"(roman)"kra|[ 8eta[noe" "2a dobro Naroda"(drame)Umro [e 11decembra 1918 god|ne,[esLo radn[ekod skoleukuclIrl[eme radn[eu prol[eceDIoI|na ma[ka [e st|g|a sa se|a | ceka|a ga [e |spred sko|eIoIe [e pr||z|asku ug|edao so[u ma[ku ko[a [e na seb| |ma|a b|atn[ae muskec|pe|e | s|roku se|[acku sukn[u Cn se post|d|o te [e u guI| zaob|saoma[ku Cna ga [e ceka|a m|s|ec| da se zadrIao os||[e [e pom|s|||a da [ebo|estan te [e krenu|a u IoI|nu kucu Cn [e s[ed|o u kuc| | drIao kn[|gu uruc|kada [e ma[ka dos|a on [e rekao da [e n|[e |d|o pred sko|om IoIe seka[ao sto [e zaob|sao ma[ku te [e pr| n[enom od|asku poIe||o s|ma rec|da [e to n[egoa ma[ka Gr|[eh [e [os dugo |eIao u n[egoo[ dus|kompoz|c|[a d[e|a uvod olazak !ozlne ma[ke u skolu zapleL !oze se sLldl ma[ke vrhunac n zaobllazl ma[ku raspleL ,a[ka aa nalazl u kucl kra[ !oze se ka[e@,loIe se stidi svoje mojke=kolsko dvorlsLe@emo jubov premo mojcildejo @rebo biti dobori obotriv premo onimokoje vo/imoikovi lvon mojkoan [e dosao kuc| | ostao tr| sedmice io je potisten i t/ovo/jon Prve je noci spovoo u komorici kodo bi se probudio vidio bi mojku kojo je tobrinutosjedi/o to sto/om i jeco/o kosnije se prese/io pod krovno sijeno @u je pisoo svoje prve /jubovne prie lednom je poIe/io popiti crnu kovu 2noo je do u kuci nemo ni kruho o komo/i koveMojko oo je somo poo/edo/o i nije nisto odoovori/o lvon se vrotio u potkrov/je i nostovio s pisonjem cuo je tihe koroke krot vroto je us/o mojko noseci so/icu kove i/o je sretno o lvon joj je orubo odoovoriodo mu kovo sodo ne treboMoke se roIo/osti/o i otis/olvonu je bi/o neuoodno i Ioo o/i jebi/o prekosno to /jubotnu rije@emo krodo krusoko it ormoroldejo Ne smije se krosti i mis/iti somo no sebeico ino lonet MojkoMojko je kosoricu suhih krusoko uvo/o u ormorudo bi ih podije/i/o djeci nekom posebnom prioodomlonet i ino nisu moo/i doekoti toj don No nooovorsestre ine lonet je otkinuo dosku no ormoru i doepoo sekrusokokodo je nopunio pune dIepove otis/i su ito kuce do ih pojeducini/i su to neko/iko puto o osjecoj krivice se potpuno itoubioledne nedje/je mojko je otvori/o ormor i uo/edo/o protnukosoricu 5vi su toudene o/edo/i u mojku kojo je troIi/okrivcoProoovori/o je ino i prstom pokoto/o no lonetouok je lonet objosnjovoo koko je to uinio mojko jesje/o no k/upu i top/oko/olonetu je bi/o Ioo o/i nisto nije moooo uiniti</p>