Concept Projectplan Urban street forest

Download Concept Projectplan Urban street forest

Post on 13-Mar-2016

217 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Het verticale bos in Amsterdam Nieuw-West

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Urban Street Forest</p></li><li><p>Urban Street ForrestHet verticale bos in Amsterdam Nieuw-WestRaymond BrouwersBeatrice Puijck19 november 2013</p></li><li><p>Inleiding </p><p>Urban Street Forest staat voor het vergroenen van balkons van sombere flats in sociaal kansarme wijken. De Postjeswegflat gelegen tussen de Postjesweg en het August Allebplein is een voorbeeld van zo een flat. Wie nu naar de Postjesflat kijkt zal het opvallen dat de flat een overwegend grijs kleurpalet heeft met veel beton en grauwe baksteen. Het gebouw een vrij harde en koude uitstraling. Urban Street Forest wil deze flat groener en zachter maken door de bewoners een kleine boom cadeau te geven voor op hun balkon. </p><p>Hoewel de voordelen van bomen in de directe leefomgeving talrijk en bekend zijn (bomen dempen geluid, filtereren de lucht, leveren een bijdrage aan de biodiversit-eit), willen we vooral benadrukken dat het Urban Street Forest project een sociaal project is met een resultaat van esthetische waarde.</p><p>Het Urban Street Forest project vertaalt hoe een ieder in de maatschappij deel uit-maakt van een groter geheel: iedereen heeft zijn eigen boom. De bomen tezamen vormen een verticaal bos dat de leefomgeving mooier maakt. We willen met het project de bewoners laten zien hoe we door middel van een relatief kleine ingreep een flat en zijn omgeving kunnen veraangenamen.</p></li><li><p>Urban Street Forest in het kort</p><p>Het Urban Street Forest project is voornamelijk gericht op urbane wijken gedomineerd door stenen en betonnen hoogbouw. Het doel van het Urban Street Forest project is het vergroenen van deze wijken. Vaak zijn deze flats anoniem van karakter en bewoond door de sociale lagere klasse. Vergroening van balkons op deze flats zorgt voor een opwaardering van de omgeving. </p><p>Deze opwaardering zit een mogelijke mechanisme achter de relatie tussen groen in de woonom-geving en gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat maatregelen op het gebied van groen in de wijk, het binnenmilieu van woningen, veiligheid, geluid van verkeer, luchtverontreiniging, sociale cohe-sie en sociale steun gezondheidsachterstanden van mensen uit lagere sociaaleconomische klas-sen kunnen verminderen (RIVM Rapport ,M. Savelkoul et al). </p><p>Door begroeiing op de balkons aan te brengen wordt de harde betonnen gevel akoestisch en klimatologisch minder hard. De begroeiing zorgt voor zowel demping van geluid als ook voor demping van temperatuursverschillen. Daarnaast helpen bomen mee met het filteren van lucht en het leveren van zuurstof aan de atmosfeer.</p><p>Er blijkt zelfs dat door naar afbeeldingen van groen en landschap te kijken er een stressredu-cerend effect optreedt. Verticaal groen, is daarom een zeer ruimte-efficinte uitwerking van het maximaliseren van visueel contact (WOtrapport, Vries, S. de, J. Maas &amp; H. Kramer, 2009). </p><p>Al met al genoeg onderbouwing voor Urban Street Forest om ons te gaan inzetten voor het ver-groenen van balkons in urbane wijken in Nederland met veel hoogbouw (later ook in de rest van Europa), want juist in deze wijken zal het project een grote impact hebben. </p></li><li><p>Urban Street Forest Amsterdam </p><p>Urban Street Forest Amsterdam is het eerste project dat USF gaat verwezenlijken. Am-sterdam is een boomrijke stad. In 2012 is zij uitgeroepen tot European City of Trees, een prestatie om trots op te zijn! Het Urban Street Forest is een project dat 100 % in dit beeld van de stad past en dit zelfs versterkt.</p><p>Op 12 maart 2014, Nationale Boomfeestdag, maken we van de flat Postjesweg / August Allebplein een Urban Street Forest. </p><p>Samen met het projectteam voeren de Kinderen van de nabijgelegen scholen De Toekomst en Alexander Roosendaalschool het project uit. De bewoners kunnen via een inschrijving-skaart aanmelden voor kleine fruitboompjes (appel, peer, kers), en kiezen uit een zwarte of een witte kuip. Wordt de inschrijvingskaart niet ingeleverd dan krijgt die bewoner een zwarte kuip met een inheems boompje. De kinderen planten gezamenlijk de boompjes in mooie zwarte (of witte) kuipen. </p><p>Voor iedere woning van de Postjesweg flat -158 in totaal- hebben de kinderen een klein boompje in een bak bedoeld voor op het balkon. </p><p>Met de hulp van volwassenen of oudere kinderen brengen ze dit groene cadeau op een wagen rond in de flat. Aan de bewoners vragen we de boom op het balkon te plaatsen. Bijgeleverd krijgen de bewoners een eenvoudige handleiding in het Nederlands, Engels en Turks op A6 formaat.</p></li><li><p>Doelstelling project Amsterdam</p><p>Met het project Urban Street Forest Amsterdam 2014 richten wij ons in de eerste plaats op de Postjesweg flat. Het gebouw bevat 158 appartementen, elk met een eigen balkon aan de kant van het Au-gust Allebplein. De flat bevindt zicht in Slotervaart. De Postjesweg is de verbindingsweg tussen stadsdelen Amsterdam West en Nieuw-West. Dagelijks passeren veel mensen de flat zowel aan de voorkant (Postjesweg), als de achterkant (Jan Tooropstraat). </p><p>Uit de gegevens van het Centraal bureau voor de Statistiek is Sloter-vaart een multiculturele wijk met een hoge bevolkingsdichtheid en overwegend lagere inkomens. 35% van de bewoners is werkloos, bijna 1/10 ontvangt een bijstanduitkering. </p><p>Naast de bewoners van de Postjesweg flat is het project ook gericht op de mensen die gebruik maken van het August Allebplein. Het plein is een levendige plek waar mensen samenkomen, boodschappen doen, de moskee bezoeken of naar de bibliotheek gaan.</p><p>Als laatste (maar zeker niet als minste) is het project bedoeld om de stadskinderen op een bijzondere manier met Nationale Boomplantdag mee te laten doen: ze planten geen gewoon bos, maar een bos op een flat! Dit bos steekt hoog boven de wijk uit, waardoor ze het vanuit het schoolplein altijd kunnen zien welke boompjes zij geplant hebben. </p><p>De Alexander Roozendaalschool is een school voor speciaal onderwijs aan kinderen met ernstige spraak- taalmoeilijkheden. De Ru Par </p></li><li><p>school is een openbare basisschool, direct gelegen aan het plein. </p></li><li><p>Plan van aanpak </p><p>1. Contacten leggen (Dec 2013, Jan 2014)</p><p>Betrokken partijen: Bewoners Postjesflat, Alexander Roozendaalschool , Ru Par school, Huis van de Wijk, VLLA, Gemeente Amsterdam (stads deel Nieuw-West). </p><p>Sponsoren: ING (millenium doelen) Gamma (speciekui pen), Intratuin, Minitrees, Albert Heijn, Boomkweker, Grondverzetbedrijf</p><p>Crowdfunding: HKBU urban producers</p><p>2. Promotie (Dec. 2013, Jan, Feb. 2014)</p><p>We maken een Urban Street Forest website en Facebook pagina met achtergrondinformatie. Via de kanalen van Boomplantdag wordt ons project gepromoot. Bewoners en omwonenden kunnen in de wijk-krant lezen over het project. </p></li><li><p>3. Voorlichting (Feb. 2014)</p><p>De bewoners krijgen een (inschrijf) kaart in de bus en worden op deze manier genformeerd over het op handen zijnde project in/ rondom hun flat. Wie een van de fruitboompjes, een witte kuip, of als vrijwilliger wil meewerken kan dat op de inschrijfkaart aan-geven. Diegenen die geen kaart insturen krijgen een standaard-boom met een zwarte kuip.</p><p>4. Presentatie aan de kinderen. (Feb. 2014)</p><p>We gaan de kinderen vertellen over Nationale Boomfeestdag , over de rol van bomen in de natuur en de invloed van bomen op mensen. Daarnaast gaan we ze vertellen over wat ze allemaal op 12 maart kunnen verwachtten. </p><p>5. Aankondigingsactie. (1e week Maart)</p><p>In de eerste week van Maart volgt een aankondigingsactie: de drie entrees van de Postjesflat zullen worden voorzien van een boom en projectposter. Daarnaast sturen lokale kranten en tele-visiezenders een persbericht om Urban Street Forest 2014 aan te kondigen. </p></li><li><p>6. NATIONALE BOOMFEESTDAG. Op 14 maart rijdt in de vroege ochtend wordt de grond en bomen en kuipen geleverd. Alles staat klaar en de kinderen planten de bo-men en brengen -onder begeleiding van een volwassene of oudere kinderen- de boomcadeaus rond, gemeente medewerkers zullen de hele actie begeleiden.</p><p>De bewoners krijgen bij dit cadeau de instructiekaart met daarop meer informatie over de verzorging van de boom.</p><p>7. Verslaglegging van het projectHet planten en de bezorging van de boom kados laten filmen voor een nieuws item: Wat vindt u van het project? Vragen worden gesteld aan de kinderen en aan de bewoners over wat ze van bo-men in het algemeen vinden, en hoe deze ze denken dat deze boom op hun balkon effect gaat hebben op hen zelf en de buurt. </p></li><li><p>Voorbereiding Kosten </p><p>Projectplan 600 </p><p>Ontwikkelingkosten 300 </p><p>Website 600 </p><p>AV documentatie 500 </p><p>250 flyers 80 </p><p>50 posters 150 </p><p>Boomplantdag </p><p>Fruitbomen 1000 </p><p>Standaardbomen 150 </p><p>(Transport) grond 400 </p><p>Kuipen 1600 </p><p>Totaal 5380 </p><p>Project-kosten</p></li><li><p>Achtergrond en betrokkenheid projectteam</p><p>De Postjesflat en omgeving is een vertrouwde omgeving voor het projectteam, zij zijn namelijk zelf (ex)bewoners van deze flat. Urban Street Forest is ontstaan uit gedeelde interesses, ideologie en be-trokkenheid bij onze directe leefomgeving. </p><p>Raymond Brouwers heeft Bos en Natuurbeheer gestudeerd op Hogeschool Larenstein, richting Natuur en Landschapstechniek. Hij heeft hij zes jaar bij de Provincie Limburg gewerkt als schrijver van be-heerplannen voor Natura 2000 gebieden. Hier heeft hij een systeem bedacht voor de kwalitatieve en kwantitatieve kartering van de gebieden, habitat kartelingen. Daarnaast heeft hij een website opgezet over de groene wet- en regelgeving en ecologische beoordelingen gedaan voor onder andere ont-grondingen. Na een cariere switch in 2012 werkt hij op dit moment in de audio visuele hoek als Light-ing electrician bij televisie-series en speelfilms. </p><p>Beatrice Puijk heeft Fine Art gestudeerd aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten. Hierna heeft zij een onderzoeksperiode over Schuld gedaan voor No Academy, labarotory for art &amp; society. Daarnaast heeft ze verscheidene sociaal culturele projecten opgezet in Amsterdam, Zwolle en Berlijn. Bij Frisgroen heeft zij creatieve events ontwikkeld om zo meer aandacht voor duurzaamheid te krijgen. Puijk is mo-menteel resident bij THE BOOKSTORE FOUNDATION, een interdisciplinair community art project in de Kolenkitbuurt, Amsterdam West. </p></li></ul>