ciuperci toxicologie

of 39 /39
 Exista peste 5000 specii de ciuperci.  Mai putin de 100 specii sunt otravitoare sau dau reactii alergice.  Mai putin de 12 specii sunt letale cand sunt ingerate la un pranz.  Începând din anii 1950, comunicările despre cazuri de intoxicaie severă sau !atală cu ciuperci necomesti"ile au crescut peste tot #n lume. $linicienii tre"uie să ai"ă #n vedere intoxicaia cu ciuperci #n evaluarea tuturor pacienilor care pot !i intoxicai cu su"stane%produse naturale.  &oua clasi!icare a sindroamelor clinice de intoxicaie cu ciuperci ' ( 15 sindroame majore in intoxicaiile cu ciuperci ) 9 sindroame cu de"ut precoce *su" + ore ( patru neurotoxice, două gastrointestinale -i două alergice ) / sindroame cu de"ut #ntârziat *+(2 ore ( epatotoxic, ne!rotoxic accelerat, eritromelalgia ) / sindroame tardive *1 zi ( ne!rotoxic tardiv, neurotoxic tardiv , ra"domioliza. Sindroame cu debut precoce. 1.Neurotoxicitate periferica colinergica (0,5-2 ore) -Salivaţie, lăcrimare, - Urinare imperioasă, Diaree, crampe gastrointestinale, me!ă. $litoc3"e spp,4noc3"e spp,mpallotus

Upload: gabriela

Post on 19-Feb-2018

254 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Ciuperci toxicologie

7/23/2019 Ciuperci toxicologie

http://slidepdf.com/reader/full/ciuperci-toxicologie 1/39

  Exista peste 5000 specii de ciuperci.  Mai putin de 100 specii sunt otravitoare sau dau

reactii alergice.  Mai putin de 12 specii sunt letale cand suntingerate la un pranz. Începând din anii 1950, comunicările despre cazuride intoxicaie severă sau !atală cu ciupercinecomesti"ile au crescut peste tot #n lume.$linicienii tre"uie să ai"ă #n vedere intoxicaia cuciuperci #n evaluarea tuturor pacienilor care pot !i

intoxicai cu su"stane%produse naturale. 

&oua clasi!icare a sindroamelor clinice deintoxicaie cu ciuperci '( 15 sindroame majore in intoxicaiile cu ciuperci) 9 sindroame cu de"ut precoce *su" + ore ( patruneurotoxice, două gastrointestinale -i două

alergice) / sindroame cu de"ut #ntârziat *+(2 ore (epatotoxic, ne!rotoxic accelerat, eritromelalgia) / sindroame tardive *1 zi ( ne!rotoxic tardiv,neurotoxic tardiv, ra"domioliza.

Sindroame cu debut precoce.1.Neurotoxicitate periferica colinergica(0,5-2 ore)-Salivaţie, lăcrimare,- Urinare imperioasă, Diaree, crampegastrointestinale, me!ă.$litoc3"e spp,4noc3"e spp,mpallotus

Page 2: Ciuperci toxicologie

7/23/2019 Ciuperci toxicologie

http://slidepdf.com/reader/full/ciuperci-toxicologie 2/39

olearius%illudens Muscarina (istamina - &u sunt letale

 4nclud $litoc3"e deal"ata, $. 4lludens, 4noc3"elacera -.a. $antităi mici de muscarină se găsesc -i

 #n 6manita muscaria "oxine - muscarina #alcaloidparasimpatomimetic$-%&'N(S% ")*(&-excitarea receptorilor colinergici de tipmuscarinic. Simptome S+UD n ./-0 ore-Salivaie, +ăcrimare, Urinareimperioasă, Diaree, crampe astrointestinale,meză.  "ulburări digestive greţuri,vărsături,epigastralgii, diaree. 2ipersecreţie glandulară catar oculona!al,

 ncărcare bron3ică, transpiraţii profu!e,sialoree.

7imptome "ulburări cardiovasculare bradicardie cu4ipotensiune arterială. "ulburări neurosen!oriale mio!ă, tulburărivi!uale, cefalee, euforie, agitaţie sau anxietate,confu!ie, pareste!ii, tremurături aleextremităţilor, apoi somnolenţă.

 5ron4ospasm #rar$. Tratament  - ANTIDOT- Atropină s.c./i.m. 0,5mg la 4 ore până la dispariţiasimptomelor !"-"4 ore# la$a% gastric reec&ili'rare &idroelectrolitică

Page 3: Ciuperci toxicologie

7/23/2019 Ciuperci toxicologie

http://slidepdf.com/reader/full/ciuperci-toxicologie 3/39

 'ron&odilatatoare pe cale in&alatorieal'(terol, metaproterenol# la 'olna$ii c('ron&ospasm )i *&ee+ing.

 Tratament 0.lutaminergic-(0,5-2 ore) 'manita muscaria'manitapant4erina,'manita gemmata,'cid ibotenic ,%uscimol #agonisti '5' si alglutamatului Nu sunt letaleTOIN m(scarina m(sca+onam(scinolalcaloid c(str(ct(ră asemănătoare A1A# acidi'otenicstr(ct(ră asemănătoare gl(tamaţilor c(e2ecteagoniste as(pra 3N ca 3D#. 

A( acţi(ne antispastică la ni$el(l

t('(l(i digesti$,căilor 'iliare )i (rinare, 6ncetinesce$ac(areagastrică, dimin(ă secreţiile gastrice,sali$are,lacrimale, s(dorale. 

3tim(lea+ă receptorii A1A 

7(scarina, pre+entă 6n cantitatein8mă, esteresponsa'ilă de e2ecte colinergice e2ecte

Page 4: Ciuperci toxicologie

7/23/2019 Ciuperci toxicologie

http://slidepdf.com/reader/full/ciuperci-toxicologie 4/39

parado9ale# Simptome "0 min(te - : ore de laingestie.

 d(rea+ă "-!0 ore.- T(l'(rări ne(rosen+oriale;n 2ormele ()oare agitaţie, e'rietate, e(2orie con2(+ie, o'n('ilare pareste+ii ale e9tremităţilor,incoordonare

motorie ()oară somnolenţă-;n 2ormele se$ere <ne'(nia atropinică=# agitaţie, delir, &al(cinaţii $i+(ale )ia(diti$e spasme m(sc(lare con$(lsii rar# depresie a 3N > somnolenţă până lacomă.-Ta&icardie,7idria+ă-?scăci(nea m(coaselor,@ipertermie-9cepţional, <e2ecte parado9ale= &ipers(doraţie sialoree mio+ă.

T(l'(rări digesti$e d(reri a'dominale (neori $iolente greţ(ri, $ărsăt(ri, rar diaree.Tratament lavaj gastric n primele 1-0 ore6

Page 5: Ciuperci toxicologie

7/23/2019 Ciuperci toxicologie

http://slidepdf.com/reader/full/ciuperci-toxicologie 5/39

 cărbune activat6 tratamentul agitaţiei psi4omotorii 3iconvulsiilor-D('78'% sau neuroleptice dacă

4alucinaţiile 3i agitaţia sunt importante6 tratament simptomatic 3i de susţinere. :.Ne(roto9icitate epileptogena si&epatoto9icitate tardi$a(debutul poateintarzia > 6 ore)9romitra spp,2elvella spp,8iromitrina *meta"olit monometil(idrazina,

 6cid elvelic in&alarea 2(m(l(i la gatit

poate da into9icatia- mortalitate 40% Includ G. californica, G. brunnea,G. esculenta, Helvella Bulbosa, HelvellaLacunosa Toxine  !Giromitrina, acidul "elvelic!Toxicitatea se datorea#$ iromitrinei care este

metaboli#at$ &n monometil"idra#in$ metabolitul reac'ionea#$ cu piridoxinadetermin(nd in"ibi'ia reac'iilor en#imaticedependente de piridoxal!fosfat. iromitrina- - foarte solubilă n apă, eliminatăprin des4idratarea ciupercii,difu!ea!ă n apa ncare se prepară ciuperca$6

- actionea!ă indirect după 4idroli!are n stomacprin metabolitul său monometil4idra!ina cu efect4emoli!ant 3i antagonist al vitaminei 5: 3iacidului folic6

Page 6: Ciuperci toxicologie

7/23/2019 Ciuperci toxicologie

http://slidepdf.com/reader/full/ciuperci-toxicologie 6/39

- produce un deficit al '5' #cau!ă deneurotoxicitate$6- acţionea!ă asupra sistemelor de oxidare

4epatice6- in4ibă diaminoxida!a din mucoasa intestinală#cau!a simptomelor gastrointestinale$6- substanţă cancerigenă.-acid(l &el$elic - prod(ce&emoglo'inemie. Simptomeleapar la )!*0 ore dup$ inestie Toxina poate + eliminat$ prin preparare

termic$ dar in"alarea fumului la $tit poatecau#a intoxica'iaIniţial  t(l'(rări digesti$e greţ(ri, $ărsăt(ri,d(reri epigastrice, diaree# apar 'r(tal )id(rea+ă ! > : +ile des&idratare

 crampe m(sc(lare ce2alee.;n perioada de stare &emoli+ă intra$asc(lară ac(tă prinacţi(nedirectă pe eritrocit, risc(l ma9im 8ind 6nca+(l

de8cit(l(i de gl(co+ă-B-2os2atde&idrogena+ă#icter, &emoglo'in(rie, stare de )oc,an(rie t(l'(rări ne(ropsi&ice somnolenţă,delir,

Page 7: Ciuperci toxicologie

7/23/2019 Ciuperci toxicologie

http://slidepdf.com/reader/full/ciuperci-toxicologie 7/39

agitaţie, cri+e &ipertonice, con$(lsii,comă# &epatită citolitică moderată

 &ipertermie. Terapie $suri de decontaminare astro!intestinale-c$rbune activat 0,!* / oral sau pe sond$na#oastric$, purative, ca sorbitol, la cei f$r$diaree, clism$ evacuatorie, &n primele 14 orede lainestie. 2epetarea do#elor de c$rbune activat la+ecare 1!4 ore &n primele 43 ore de la inestie. iure#$ for'at$ 5debit urinar 1!4 ml//or$6 &nprimele *0 ore de la inestie!!3imptomatică

 reec&ili'rare &idroelectrolitică tratament(l con$(lsiilor tratament(l &epatitei ac(te to9ice e9sang(inotrans2(+ie pentr( &emoli+ăintra$asc(lară ac(tă gra$ă tratament(l ins(8cienţei renale ac(te&emodiali+ă.

 Terapie 3peci8că $itamina 1B > p.i.$. "5 mg 6n : ore,rel(ată 6n2(ncţie de t(l'(rările ne(rologice n( se$or

Page 8: Ciuperci toxicologie

7/23/2019 Ciuperci toxicologie

http://slidepdf.com/reader/full/ciuperci-toxicologie 8/39

depă)i !5 > "0 g 6n "4 ore acid 2olinic > "0 > "00 mg &idra+inelein&i'ă

trans2ormarea acid(l(i 2olic 6n acid2olinic#. 4.@al(cinator (0,5-2 ore) 8siloc9bespp,8anaeolus,&opelandia,9mnopilus,&onoc9be,8luteus.8silocina, psilocibina5aeocistina,norbaeocistina ,Serotoninaar sunt mortale :siloc3"e cu"ensis, :. caerulescens,$onoc3"e c3anopus, :anaeolus !oenisecii,83mnopilus specta"ilis, :sat3rella !oenisecii,7troparia etc !To9ine - Psilocinã, psilocibinã deri$aţiindolici# 

baeocistinã, norbaeocistinã, 

serotoninã,

Actionea+a ca agonisti si antagonisti pereceptor(l 5@T" al serotoninei > e2ecte3N similare ingestieide 3D, 8ind distr(se prin 8er'ere.Simptome- Apar la :0 > B0 min(te până la :ore d(pă ingestie. 

D(rea+ă !"-"4 ore.

7ani2estări somatice stare e'rioasă midria+ă 'radicardie &ipotensi(ne arterială

Page 9: Ciuperci toxicologie

7/23/2019 Ciuperci toxicologie

http://slidepdf.com/reader/full/ciuperci-toxicologie 9/39

- pareste+ii ale e9tremităţilor- somnolenţă, $erti%- greţ(ri, $ărsăt(ri

- d(reri a'dominale- con$(lsii )i 2e'ră la copii.T(l'(rări sen+oriale 

de+orientare temporo-spaţială,t(l'(rări aleatenţiei 

percepere distorsionată a o'iectelor 

&al(cinaţii a(diti$e, $i+(ale, ol2acti$e.T(l'(rări psi&ice! ded('larea personalităţii sa(depersonali+are! e(2orie sa( angoasă! t(l'(rări de memorie! ortogra8ere incorectă, t(l'(rări delect(ră. Tratament -!!!la$a% gastric sedati$e 'en+odia+epine ne(roleptice, '(tir2enoneOCCO7AEINA, @AOCIDO.5.Indigestgastrointestinal$ (0,5-2 ore) 5oletesspp,+actarius,;4odop49llus,"ric4oloma,&4lorop4

9llum mol9bidites, &.esculentum. Derivaţiterpenici 'ntrac4inone ,2eterocicli a!otati, 'minesi peptide ,2idra!ine  2armortale- Boletes, Lactarius, 2"odop"7llus,

Page 10: Ciuperci toxicologie

7/23/2019 Ciuperci toxicologie

http://slidepdf.com/reader/full/ciuperci-toxicologie 10/39

 Tric"oloma, 8"lorop"7llum mol7bidites,8. esculentum etc.To9ine

<ariabile n funcţie de specie-deri$aţi terpenici,-antrac&inone,-&eterocicli a+otaţi,-amine )i peptide,-&idra+ine.8roduc iritaţia mucoasei digestive asem=n=toarecu cea provocat= de purgativele drastice..

 Simptome-!!9par &n 0.!: ore re'uri, v$rs$turi, diaree ;i dureriepiastrice Tratament-! Suportiv 2e#olu'ia simptomelor &n )!14 ore

B.oprinian dis(l8ram-liFe# (30minute, dupaconsum de alcool ) &oprinus spp,%orc4ellaangusticeps. &oprin#pana la / !ile de la consumul ciupercii$2ar fatale 8oprinus atramentarius 5p$l$ria de cerneal$6

 8oprinul are efect disul+ram!lie5bloc"ea#$ acetalde"id! de"idroena#a6 Simptomele apar dup$ inestia de alcool 43ore < #ile dup$ inestia ciuperciiSimptome-

Page 11: Ciuperci toxicologie

7/23/2019 Ciuperci toxicologie

http://slidepdf.com/reader/full/ciuperci-toxicologie 11/39

!De'(tea+ă când alcoolemia este de 0,05g/l )i de$inimportante când alcoolemia este de 0.5 >

!g/l.Totdea(na pre+ente $asodilataţie la 2aţă )i la gât, '(2e(ride căld(ră &ipotensi(ne arterială până la colaps,ta&icardie polipnee.?neori  angoasă pareste+ii ale e9tremităţilor trem(răt(ri d(reri toracice g(st metalic.?lterior  greţ(ri, $ărsăt(ri transpiraţii.;n 2ormele se$ere $erti%, ac(2ene e9cepţional comă.Genomenele regresea+ă spontan 6n "-4 ore )i se repetă

d(pă 8ecare pri+ă de alcool 6n(rmătoarele 4-5 +ile de la cons(m(l deci(perci  Tratament-7onitori+area se imp(ne datoritărisc(l(i

Page 12: Ciuperci toxicologie

7/23/2019 Ciuperci toxicologie

http://slidepdf.com/reader/full/ciuperci-toxicologie 12/39

aritmic. Dopamină sa( noradrenalină 6ntratament(l

&ipotensi(nii arteriale care n(răsp(nde la (mplere$asc(lară. 1eta-'locante sa( alte antiaritmicepentr(ta&iaritmii. Inter+icerea cons(m(l(i de alcool 5+ile d(păprân+(l c( ci(perci.H.Alte sd.ind(se de alcool (latenta 5 ore ) &oprinus comatus, &litoc9be clavipes,5oletus luridus,84oliota s>uarrosa,'rmillaria

mellea, 8leurotus ostreatus,5oletus edulis,etc. "oxine diverse#spt.digestive$ .Im(no&emoliticpa9ilian#(< 6 ore ) 5oletus luridus(nvolutin'nemie 4emolitica mediata imun - 'cde tip (g, la persoane susceptibile,

care au consumat mai multi ani la randciuperca, fara sa apara semne manifestede intoxicatie J.3dr. de pne(monie alergicalicoperdono+a#(< 6 ore):

Page 13: Ciuperci toxicologie

7/23/2019 Ciuperci toxicologie

http://slidepdf.com/reader/full/ciuperci-toxicologie 13/39

;inofaringita, greata, varsaturi, pneumonita,apoi tuse, dispnee, mialgii, febra. +9coperdonperlatum,+. p9rifome,+. gemmatum. Sporii

de +9coperdon in4alati. indroame cu debut intarziat:

 !.@epatoto9ic(6-24 ore)0.1 mg/kg este

doza

Letală Amanita

phalloides,A.virosa,A.verna,

A.citrina,A.ocreata,alerina spp,Lepiota

spp.,

Amato!ine "al#a, beta,gama, epsilon

amanitina$amanina$ amanulina$acidul

amanulinic,proamanulina, aminina%

&'aloto!ine "#aloidina,#aloina, pro#aloina,

#alocidina, #alocina,#alisacina, #alisina%.

&(iroto!ine "#ara semni#icatie to!ica la om%

&)ermo&stabile, insolubile *n apă +i *+i pierd

activitatea lent *n c-iva ani$

To9ine- =% din decese sunt datorate acestor

specii Toxinele sunt termo!stabile, insolubile &nap$;i &;i pierd activitatea lent &n c('iva ani

Page 14: Ciuperci toxicologie

7/23/2019 Ciuperci toxicologie

http://slidepdf.com/reader/full/ciuperci-toxicologie 14/39

 ortalitatea leat$ de v(rst$ ;i do#ainerat$ 50.*m/ este letal$6

 8opiii sunt mai susceptibili!amatoxine 5amanitinele ! alfa,beta,amma, epsilon amaninaamanulinaacidul amanulinic,proamanulina, aminina6

falotoxine 5faloidina, faloina, profaloina,falocidina, falocina, falisacina, falisina6To9inele!sunt u;or absorbite din lumenul intestinal;itransportate prin membranele"epatocitare de c$tre sistemul sinusoidal

de transport al s$rurilor biliare. *0% din amatoxine sunt secretate &nbil$ ;i reciclate prin circuitulentero"epatic. 30% din do#a de amatoxine absorbit$este eliminat$ &n urin$, unde afectea#$prin efect direct epiteliul tubular. 9matoxinele dispar din plasm$ la 14!43ore dup$ inestie ;i pot + detectate &nurin$ :!4 #ile dup$ inestie.al2a-amanitina !este cea mai toxic$

Page 15: Ciuperci toxicologie

7/23/2019 Ciuperci toxicologie

http://slidepdf.com/reader/full/ciuperci-toxicologie 15/39

 concentra'ie de 3 m/*00 m ciuperciproaspete. se lea$ de proteinele plasmatice, se

+xea#$ &n "epatocite, celulele tubularerenale ;i celulele tubului diestiv. la nivel "epatic ! blocarea 92>!polimera#ei II B, necesar$ sinte#ei m92>,la concentra'ii de *0!3 ;i blocarea 92>polimera#ei III, necesar$ sinte#ei t92>, laconcentra'ii de *0!. re#ult$ de#interareanucleolilor,&ntreruperea sinte#ei proteice ;iacumularea lipidelor intracelular. ?icatuleste &ncet distrus ;i este incapabil de a serepara datorit$ in"ib$rii 92>!polimera#ei. 

!Galoto9inele - *0 m la *00 m ciuperciproaspete distru +catul prin alterarea ec"ilibrului

 &ntre Gactin$;i ?!actin$, determin(ndtransformareainteral$ &n ?!actin$.

 9ceasta conduce la exvaina'iinumeroase ale membranei "epatocitare,ce las$ celula susceptibil$ deform$rii prinradien'i de presiune redu;i, c"iar ;i la ceiexisten'i in vivo &n vena port$.

Page 16: Ciuperci toxicologie

7/23/2019 Ciuperci toxicologie

http://slidepdf.com/reader/full/ciuperci-toxicologie 16/39

 Se produce pierderea ionilor de potasiu;i aen#imelor citoplasmatice, cu deple'ie de

9T@ ;ilicoen, determin(nd afectarea +nal$"epatic$. To9inele !!se lea$ de polimerii sau oliomerii deactin$ ce stabili#ea#$ +lamentele, sc"imb$a+nitatea +lamentelor pentru altecomponente celulare, iar concentra'iasc$#ut$ de monomeri de actin$ &n celulaintoxicat$ &nt(r#ie translocareaintracelular$ a actinei, ceea ce conduce lanecro#$ intestinal$, "epatic$ ;i tubular$renal$, poten'ial fatale. Afectele intestinale pot + mediate sau

crescute de c$tre falotoxine.3imptome- !4 2a+e 

faza de latenţă de B-!" ore ma9im"4-40ore#, când pacienţii s(nt

asimptomatici 

faza de agresiune (gastrointestinal ă )caracteri+ată printr-o gastroenterităc( de'(t

Page 17: Ciuperci toxicologie

7/23/2019 Ciuperci toxicologie

http://slidepdf.com/reader/full/ciuperci-toxicologie 17/39

'r(sc, ce d(rea+ă "-5 +ile, determinăt(l'(rări&idroelectrolitice )i &emodinamice

gra$e dacăn( s(nt compensate rapid# )i 6n 8nal&ipertermie 2e'ră#-a treia faz ă  &ncepe c(nd aceste simptomeseatenuea#$, pacientul resim'ind o perioad$debine 5alt$ fa#$ de laten'$6 

faza final ă (parenchimatoasă ) const$ &na2ectare &epatică 5cre;terea en#imelor"epatice TG,TG@, LH, a bilirubinei,sc$derea factorilor de coaulare, a+brinoenului, cu risc de coaulare 

intravascular$ diseminat$,"ipolicemie,encefalopatie6, a2ectarerenală 5insu+cien'$ renal$ func'ional$,precoce, secundar$ pierderilor diestivesau insu+cien'$ renal$ oranic$ prin efecttoxic tubular direct alamanitinelor, la !3 #ile de la inestie6 ;idis2(ncţie miocardică.- Cntre a patra ;i a opta #i de la inestie, seinstalea#$ coma "epatic$, la care seasocia#$ insu+cien'a renal$, ce duc la

Page 18: Ciuperci toxicologie

7/23/2019 Ciuperci toxicologie

http://slidepdf.com/reader/full/ciuperci-toxicologie 18/39

producerea decesului 5mortalitate 40!=0%6 

!OCKCI--Testele paraclinice de r(tină5"emoleucoram$,uree, creatinin$,licemie, sumar de urin$6 des"idratareasecundar$ tulbur$rilor astrointestinale. Amila+emia )i testele 2(ncţionale&epatice

5fosfata#$ alcalin$, 9ST, 9LT, bilirubin$,timp deprotrombin$6 eviden'ia#$ radul afect$rii"epatice.!Testele to9icologice- do#arearadioimunoloic$ &n materii fecale sauurin$a amanitinelor 5responsabile de sindromulfaloidian6 nu sunt, din p$cate, accesibilederutin$, +ind re#ervate doar laboratoarelorspeciali#ate.7onitori+area se impune datorit$

risculuiaritmic &n ca#ul pacien'ilor cu de#ec"ilibre"idroelectrolitice. 9amen(l micologic efectuat despecialist pe

Page 19: Ciuperci toxicologie

7/23/2019 Ciuperci toxicologie

http://slidepdf.com/reader/full/ciuperci-toxicologie 19/39

exemplarul &ntre de ciuperc$ proasp$t$ ;iexaminarea microscopic$ a sporilorrecupera'i din

lic"idul de v$rs$tur$, aspiratul astric,materiifecale sau din ciupercile par'ial ineratesauvesel$, identi+c$ specia implicat$ &napari'iaintoxica'iei.OCKCI- Test(l 7ei9ner-Se strive;te o bucat$ de ciuperc$proasp$t$ pe "(rtie de #iar,iar dup$ uscarea petei, se picur$ deasupraun strop de acidclor"idric concentrat.

 ac$ &n urm$toarele 10 minute apare ocolora'ie albastr$, sunt pre#enteamatoxinele. ac$ aceast$ culoare apare &n primele*!1 minute, ciuperca respectiv$ con'ine ocantitate mare de amatoxine. ac$ testul este neativ, nu &nseamn$c$ ciuperca este comestibil$, deoarece pot+ pre#ente alte tipuri de toxine. Trebuie utili#at$ "(rtia de #iar, &n loc deo "(rtie de mai bun$ calitate, deoarece

Page 20: Ciuperci toxicologie

7/23/2019 Ciuperci toxicologie

http://slidepdf.com/reader/full/ciuperci-toxicologie 20/39

testul are la ba#$ reac'ia dintre amatoxin$;i linina con'inut$ &n #iar, care estecatali#at$ de c$tre acid. ;iagnostic (6re la"ază reacia dintre al!a amanitină -i lignina coninută

 #n artia de ziar, care este catalizată decătre acid *apare coloratie al"astra in 1(2minute,maxim 20 minute.( 4denti!ica o cantitate de 0,2 microgr. al!a(amanitină( D';??? :silocina da un test Meixner 100< !als

pozitiv si compusii de triptamina 5(su"stituiti dau untest !als pozitiv in /5< cazuri.Tratament internare obliatorie &nserviciul 9TI. tratament simptomatic &n fa#a ini'ial$ dearesiune- re&idratare masi$ă pe mai multe c$i

subsuprave"erea @D8 5plasm$, substituien'ide plasm$,solu'ii cristaloide < )!*1 l &n primele 14 deore, din care */: substituien'i de plasm$6

 &n continuare, re"idratarea va trebui s$compense#e pierderile diestive ;i s$men'in$ diure#a peste 4 l/#i alimentaţie parenterală :-5 +ile, cu1000!100 calori ;i *1!* de a#ot pe #i.

 Tratament +#iopatoloic- evacuarea

Page 21: Ciuperci toxicologie

7/23/2019 Ciuperci toxicologie

http://slidepdf.com/reader/full/ciuperci-toxicologie 21/39

3i epurarea toxicului-lava= gastric ( ciar > 12 ore de la ingestie( purgativ salin ( /0 g sul!at de sodiu la adult

direct #n stomac pe sondă ?aucer /0 gcăr"une activat pe sondă ?aucer sau 0,5(1g%@g oral sau pe sondA nazogastricA, dozerepetate la !iecare 2( ore #n primele B ore dela ingestie( metode de epurare a toxinelor din sânge*emodializă,#n primele 2 de ore de la ingestie-i emoper!uzia pe coloană de căr"une activat

 #n primele /+ de ore,diureză !orată( #ntreruperea ciclului enteroepatic al toxinelor

 C sondă de aspiraie digestivă la nivelulduodenului meninută / zile pentru a asiguraaspirarea digestivă intermitentă la /( ore -i

instilarea la ore de căr"une activat.ANTIDOT-S(+(%';(N@ in=. 20 ( 50 mg%@gc%zi #n p.i.v. de2 ore #n 8 5 <, (5 zile *ini"ă penetrareaamatoxinelor #n celula epatică -i previneleziunile epatice, scade mortalitatea sirata de transplant epatic &D e apro"ata de

?;6( N-'&"(+&(S"(N@ C doza de atac initiala150 mg%@g in 15 minute, urmata de 50 mg%@g in ore, apoi 100 mg%@g in urmatoarele 1+ ore, intotal /00 mg%@g *suplimenteaza gruparile

Page 22: Ciuperci toxicologie

7/23/2019 Ciuperci toxicologie

http://slidepdf.com/reader/full/ciuperci-toxicologie 22/39

sul!idril ca su"strat pentru detoxi!iereaintermediarilor reactivi toxici si poate avea rolcitoprotector direct.

&(%"(D(N' *pânA la 2 g i.v. la !iecare 2 ore #nprimele 2(/ zile com"inatA cu 4F. $ 10(0mg%@g oral sau i.v. #n prize repetate *cre-tee!ectul $imetidinei, ar preveni a!ectareaepaticA indusA de amanitine prin ini"itia :50*care coverteste amanitinele in meta"oliti toxici.( '&(D "2()&"(& *acid al!a(lipoic C 4G6 arevolua mai"ine cand este administrat.( 'ucubina *experimental(Neutrali!area toxinelor- -8N(&(+(N' administrata oral si excretata"iliar dupa administrare i.v. de doze mari *0,/(1

milion D4%@g%zi #n mai multe prize sterilizeaza sireduce !lora intestinala producatoare de 86H6si poate preveni ence!alopatia severa ce!recvent este cauza decesului.( $ompetitie cu amatoxinele pentru situsurile delegare pe proteinele plasmatice si poate reduce

patrunderea toxinelor in epatocite.Tratament sLmptomatic--prevenirea "ipolicemiei 5prinadministrare deluco#$ "iperton$6

Page 23: Ciuperci toxicologie

7/23/2019 Ciuperci toxicologie

http://slidepdf.com/reader/full/ciuperci-toxicologie 23/39

 compensarea tulbur$rilor de coaulare5prinadministrare de plasm$, s(ne proasp$t

sauconcentrat de +brinoen6 lactulo#$ pe cale rectal$ )0!*10 /#i5pentrucombaterea "iperamoniemiei6 prevenirea "emoraiilor diestive prinin"ibitori H1 sau in"ibitori de pomp$protonic$ la do#e obi;nuite la primele semne de encefalopatie <;edin'e de "emodiali#$ prelunite la 3!14ore. "ransplant 4epatic ortotopic Indica'ii- timpul de protrombin$ E *00 s5indiferent de

radul encefalopatiei6sau pre#en'a a : din semnele de pronosticr$u- ence2alopatie &epatică &emoragie digesti$ă cre)terea T M 50 s &ipoglicemie re+istentăTr J0000/mmcoligoan(rieacido+ă lactică

Page 24: Ciuperci toxicologie

7/23/2019 Ciuperci toxicologie

http://slidepdf.com/reader/full/ciuperci-toxicologie 24/39

$ârsta !0 ani sa( M 40 ani.-neutralizarea efectelor toxinelor asuprastructurilor celulare 5donatori de rup$ri SH,

factori lipotropi, acid tioctic,corticosteroi#i,8itocrom 86. neutralizarea toxinelor pe seamaantagonismului 5competi'ie pentruproteineleplasmatice6 &ntre alfa!amanitin$ ;i unelemedicamente 5@enicilina G, 8loramfenicol,2ifampicina, Sulfametoxa#ol6!!împiedicarea procesului de potenţ ializare a

toxinelor exogene de c$tre toxinelebacteriilorintestinale 5pansamente de#infectante ;i

antibiotice cu tropism intestinal6.Tratament - metoda 1astien medic france# care a tratat cu succes* ca#uri de intoxica'ie cu 9. p"alloides &nperioada *=F ;i *=)= lar r$sp(ndit$ a#i &n ?ran'a.

 Tratamentul const$ &n- *6 * ram vitamina 8 de 1 ori pe #i, i.v. 16 1 capsule de nifuroxa#id de : ori pe#i

Page 25: Ciuperci toxicologie

7/23/2019 Ciuperci toxicologie

http://slidepdf.com/reader/full/ciuperci-toxicologie 25/39

 :6 1 tablete de di"idrostreptomicin$ de: ori pe #i. m$suri de control al ec"ilibrului

"idroelectrolitic ;i@enicilin$. Tratamentul trebuie &nceput rapid,

 &nainte deconstituirea le#iunilor masive "aptice ;irenale. 0.Nefrotoxic accelerat(> 6 ore)

Fu"ulopatie acută cu 46 cu de"ut precoce -iprognostic mai"un ca #n sindromul orelanian, prin aciuneatoxinelor la nivelul epiteliului renal.(6manita proxima, 6.smitiana,6. a"ruptaNorleucina 'cid 0-amino-A,/-4exadienoic.'cid 0-amino-/-c4loro-A-4exenoic.

-Sd. nefrotoxic accelerat ( descris #n 1992 #n$anada -i 7.D.6. C 6. smitiana, #n 199 (?rana, 7pania -i 4talia('. proxima -i #n Iaponia(6.pseudoporp3ria.Sd. nefrotoxic accelerat ( caracteristici '( ;e"utul simptomelor digestive #n B(1 ore, sauminim /0 minutes C când speciile sunt ingerate

 #n stare "rută *crude.( Jatenă 1( zile #ntre ingestie -i de"utul a!ectăriepatorenale.( $re-terea aminotrans!erazelor până la 15 x

Page 26: Ciuperci toxicologie

7/23/2019 Ciuperci toxicologie

http://slidepdf.com/reader/full/ciuperci-toxicologie 26/39

normalul, ce re!lectă a!ectare epaticămoderată.( 6!ectarea renală caracterizată istologic de

ne!roptie tu"ulointerstiială acută.- Bn stadiul de (;, tratamentul este suportiv.- 2emodiali!a este necesară la aproximativ0/Cca!uri.- voluţie favorbilă n săptămEni, fărăsec4ele 4epatice sau renale.- +atenţa ntre debutul simptomelor digestive3i (; este mai mică ca n sdr. orelanian.- Sensibilitatea la aceste specii varia!ăindividual, deci măsurarea creatinineiplasmatice la fiecare persoană care a mEncatdin prEn!ul cu ciuperci, este utilă c4iar laasimptomatici.

.ritromelalgia(>6 ore)Descrisă n !""6 n #ran$a(%l&ert'ille, lngă a'oia) $litoc3"eacromelalga,$litoc3"e amoenolens,Jepiotainversa, $litoc3"e gi""a

 6cizii acromelici 6(E&liniceritromelalgie,parestezii -i disestezii remanente

timp de 1 an..ritromelalgia (>6 ore) - descrisa la s!âr-itulsecolului19 #n Iaponia -i $oreea de sud la ($litoc3"e acromelalga -i din 199+ #n ?rana apoi

Page 27: Ciuperci toxicologie

7/23/2019 Ciuperci toxicologie

http://slidepdf.com/reader/full/ciuperci-toxicologie 27/39

 #n 4talia la Jepiota inversa,$litoc3"esamaenoens.( :acienii acuză parestezii caracterizate de

senzaie de !urnicături de diverse grade, urmatede durere intensă su" !ormă de arsură #nextremităi, predominant la picioare.( 6cestea apar su" !romă de crize paroxistice,nocturne,induse de căldură -i poziia declivă.( $rizele se #nsoesc de eritem -i edem local.( &u sunt semne digestive sau a!ectareepatică.

 

- Simptomele durea!ă săptămEni Fluni 3i sunt parţial u3urate de analge!ice.-&ufundarea extremităţilor n apă receameliorea!ă simptomele.- lectromiograma #%$ evidenţia!ă le!iunicompatibile cu polineuropatia toxică u3oară.

- "ratamentul rămEne suportiv #morfină,clomipramină,aspirină$.Sindroame tardive!.Ne2roto9icitate tardi$a(30 ore – 14

 zile)ne2ritia interstitiala,necro+at('(lara si 8'ro+a $ortinariusorelanus,$ortinarius speciosissimus

*K ru&ellus relanina,relina,relinina$ortinarina 6 si H( :ot !i letale

Page 28: Ciuperci toxicologie

7/23/2019 Ciuperci toxicologie

http://slidepdf.com/reader/full/ciuperci-toxicologie 28/39

( ;escris din 1950 după documentarea unorcazuri de 4 după #ngestie de ciuperci #n :olonia-i apoi #n toată Europa

T!"#$%( orelaninA,( orelinA,( orelininA ( derivA din !otodescompunereaorelaninei.( 4ni"ă !os!ataza alcalină renală, scad produciade adenozin tri!os!at -i produc ne!ritAtu"ulointerstiialA.( :rezena concomitentA a unor alte polipeptideprecum cortinarina ' 3i 5 poate contri"ui lanefrotoxicitatea acestor toxine3d. ne2roto9ic tardi$- &D 6E 6&F4;F( Gemoper!uzie

( Gemodializa( Fransplant renal.( Dnii pacienti se re!ac rapid, in timp ce altiiraman in 4$ multe luni.".Ne(roto9ic tardi$(  1 zi ) ((Gapalopilus 6cid poliporic rutilans C #n8ermania #n1992

Neurotoxic tardiv ((6dministrarea orală la -o"olan reproducesimptomele apărute după ingestia *+ rutilans laom' tul"urări de comportament, activitatemotorie diminuată, tul"urări vizuale.

Page 29: Ciuperci toxicologie

7/23/2019 Ciuperci toxicologie

http://slidepdf.com/reader/full/ciuperci-toxicologie 29/39

(cresc ureea, creatinina -i transaminazele, ladoze !oarte mici(:e culturi celulare de neuron la -o"olan s(a

demonstrate citotoxicitatea su"stanei.S(%8")%(12 ore după ingestie C greuri, vărsături, dureria"dominale.( $âteva ore mai târziu C cre-teri moderate aletransaminazelor -icreatininei -i apariia unor simptome neurologicecentrale(erti=, ataxie, somnolenă, tul"urări vizuale( pacienii se prezintă cu urină de culoare violet*explicată princoloraia ciupercii după aplicarea unei "aze tari(7imptomele dispar #n câteva zile

( Modi!icări EE8 -i semne ce sugerează edemcere"ral ce persistă /săpt.0.Neurotoxic tardiv #0- saptamani $Ence!alopatie convulsivanta( epidemie de ence!alopatie acută a apărut #ntoamna anului 200 #n Iaponia, asociată cuingestia unei ciuperci comesti"ile, leuroc&ella

 porrigens ( K .othopanus porrigens).( 6u !ost comunicate 59 cazuri cu 19 decese.( $aracteristici'

Page 30: Ciuperci toxicologie

7/23/2019 Ciuperci toxicologie

http://slidepdf.com/reader/full/ciuperci-toxicologie 30/39

( aproape toi pacienii aveau #n antecedente4$ -i unii au necesitat emodializăintermitentă.

( :rimele semne apar la câteva zile *1(/1 zile, #nmedie 9 zile(câteva săptămâni *2(/ săpt. dupăingestia + porrigens.$aracteristici'( $antitatea de ciuperci ingerată a !ost varia"ilă,precum -i !recvena prânzurilor cu ciuperci.( :rimele semne neurologice au !ost' dizartria,slă"iciunea extremităilor, cu mi-cări involuntarede tipul tremurăturilor,mioclonii, spasme -itul"urări ale mersului ce durează 2(11 zile *#nmedie ,5 zile.( :erioada de stare C depresie 7&$ *până lacomă -i convulsii rezistente la tratament, uneori

status epilepticus. 

(&u s(au o"servat simptome gastrointestinalesau epatice *o"i-nuite #n intoxicaiile cuciuperci, !ără semne de in!ecie la internare*!e"ră, ce!alee, redoarea ce!ei -i nici modi!icărisemni!icative ale testelor de la"orator. xamenul +&;' cre-teri u-oare ale proteinelor,

!ără număr crescut de celule. $F -i M& cere"ral C normale #n primele zile la + zile după ingestie C apar leziuni "ilaterale

 #n ganglionii "azali

Page 31: Ciuperci toxicologie

7/23/2019 Ciuperci toxicologie

http://slidepdf.com/reader/full/ciuperci-toxicologie 31/39

-i su"stana al"ă corticală, #n insula, claustrum,capsula externă,putamen -i glo"us pallidus.

 EE8 C descărcări sincrone periodice -i unde #nalte *vâr!uri.95pg. 

".Ne(roto9ic tardi$ "-: saptamani# # Ence!alopatie convulsivanta$aracteristici' 19 decese prin C insu!.respir. la (15 zile după

internare */0< la unii starea con!uzională durează > 1 lună, aliirămân cusecele *sindrom par@insonian doar pacieni s(au recuperat complet.

 6FE&L4E C !actorul de prognostic rezervat este legatnu de cantitatea de ciupercă ingerată ci de gradul

insu!icienei renale. + porrigens *aripi de #ngerN seamănă mor!ologiccu leurotus. 6ceastă specie comesti"ilă se consumă pe grătarsau #n supă de muli ani #n Iaponia, !ără a se !iraportat pro"leme.7(a emis ipoteza unei contaminări a mediului, sau omutaie a speciei,sau o cre-tere a toxicităii #nanumite condiii climatice *o anumită vreme poatestimula sinteza unor cantităi mari de toxină de=aprezentă ca urme #n această ciupercă C vara anului200 a !ost caldă -i ploioasă #n Iaponia, iar ciupercileau crescut cu 2 săptămâni mai devreme #n acel

Page 32: Ciuperci toxicologie

7/23/2019 Ciuperci toxicologie

http://slidepdf.com/reader/full/ciuperci-toxicologie 32/39

an, mai mari ca dimensiuni -i mai numeroase C cepoate sugera o ingestie #n cantităi mai mari #n acelan. .%iotoxicitate tardiva cu rabdomioli!a(  ! zi)

Fricoloma eOuestre, ussula su"nigricans,Foxinenecunoscute, $azuri de ra"domioliza masiva au !ostdescrise din 199/ #n ?ranta si 2001 #n :olonia, dupaingestia unor cantitati mari dintr(o specie consideratapâna atunci comesti"ilă -i valoroasă ( FricolomaeOuestre.a"domioliza s(a asociat cu complicatii respiratorii simiocardita care au condus la deces.a"domioliză. ;upă /(+ mese consecutive cu /+ euestre -i la 1(/ zile de la ultima masă, pacienii acuză' Mialgii di!uze, #n poriunea superioară a picioarelor,asociate cu impotenă !uncională -i astenie intensă,ce o"ligă pacientul la repaus la pat 2(B ore. Mu-cii devin in!iltrai, sunt sensi"ili la palpare

 7e o"servă -i o rigiditate a mem"relor in!erioare. :olipnee super!icială, asociată a!ectării mu-cilorrespiratori. Franspiraii pro!uze, !ără !e"ră, eritem !acial 8reuri Drină #ncisă la culoare. Ja"orator C $P până la +00 000 D%J, mai severă la

!emei,cu !raciunea $P(MM #n special. Electrolii normali,!ără a!ectare renală. 6spartat aminotrans!eraza C până la B000 D%J -ialanin aminotrans!eraza până la 100 D%J &ormale ( Q(glutamiltrans!eraza, !actorii decoaglare.

Page 33: Ciuperci toxicologie

7/23/2019 Ciuperci toxicologie

http://slidepdf.com/reader/full/ciuperci-toxicologie 33/39

EM8 C a!ectare musculară izolată, !ără atingereasenzorială sau motorie a nervilor peri!erici. Hiopsia musculară C aritectura musculară

păstrată.Mio!i"rilele cu aspect !ran=at, separate prin edem. Ja decedai C miopatie acută a mu-cilor sceletici-i dia!ragmului, cu atingerea miocardului. Ja supravieuitori C $P se normalizează, semneleclinice dispar #n câteva zile, cu excepia astenieimusculare, care persistă săpt.Ja cei care au decedat *$P >100 000 D%J, decesula !ost precedat de' acentuarea dispneei de repaus,4.esp., ipertermie severă *până la 2R$ tul"urăride conducere cardiace aritmii -i colapscardiovascular C semne de miocardită acută toxicăseveră.Fratamentul este suportiv.;iagnostic

($linic C latenta de"utului, simptome, !aze clinice( 4ntre"ari de rutina'( $e ciuperci ati intentionat sa culegetiS Janga cetip de ar"ore le(ati gasitS Erau din padure, de pecamp sau din gradinaS( :e ce su"strat cresteauS 6veau un mirosparticularS

( $ate specii de ciuperci ati consumatS $atepersoaneS( 4ntre"ari de rutina'( Je(ati consumat la mai mult de un pranz*momentul ingestieiS Ja ce interval dupa ingestieau aparut simptomeleS

Page 34: Ciuperci toxicologie

7/23/2019 Ciuperci toxicologie

http://slidepdf.com/reader/full/ciuperci-toxicologie 34/39

( $um au !ost gatite ciupercileS $um au !ostdepozitate pana s(au gatitS $um au !ost pastratedupa ce s(au gatit, pana s(au consumatS

( 7(a consumat alcool la masaS Foate persoanelecare au consumat ciuercile sunt simptomaticeS 7untpersoane "olnave intre cei care &D au consumatciuperciS(6ti mai mancat din aceasta specie inainteS- &iupercile au fost cumparateG Daca da, de undeG;iagnostic:araclinic"estele de rutină *emoleucogramă, uree,creatinină, glicemie, sumar de urină.'mila!emia 3i testele funcţionale 4epatice*!os!atază alcalină, 67F, 6JF, "iliru"ină, timp deprotrom"ină (evideniază gradul a!ectării epaticesau pancreatice.n!ime de citoli!a musculara sauHsi miocardica

*$P, $P(MH, mioglo"ina, troponina(;iagnostic "estele toxicologice'  (4denti!icarea toxinelor din ciupercile recuperate,din apa de la gatit, continutul gastric, ser si urina*proceduri greoaie de extractie si cuanti!icare. Fenici cromatogra!ice ( gaz(licid *8J$, in stratsu"tire *FJ$, licida de inalta per!ormanta *G:J$ (exista pentru amanitine,orelanina, muscimol%acidi"otenic, psiloci"ina, muscarina si giromitrina. eactivul van Dr@ C 7al@oTs@i !olosit pentru FJ$este inalt sensi"il *detectind 1 nmol sau mai putin dintoate peptidele toxice, inclusiv amanine, amanitine,

Page 35: Ciuperci toxicologie

7/23/2019 Ciuperci toxicologie

http://slidepdf.com/reader/full/ciuperci-toxicologie 35/39

!alotoxine si virotoxine.*Enanced ;etection o! Foxic:eptides !rom 6manita "isporigera Musrooms.Mullersman I, Gardin F, :arman(3ans I. /he

#%1 3ournal . 200B22'l"++5. 6manitinele mai pot !i determinate prin metoderadioimunologice *@ituri /G(46 disponi"ile comercialsi EJ476 *urina C 1 ora. Fest de emoaglutinare cu pul"ere lio!ilizata deaxillus in'olutus este disponi"il in Europa %onitori!area & ( risc aritmic #n cazulpacienilor cu dezecili"re idroelectrolitice. xamenul micologic ( pe exemplarul #ntreg deciupercă proaspătă xaminarea microscopică a sporilor recuperaidin licidul de vărsătură, aspiratul gastric,materii!ecale sau din ciupercile parial ingerate sau veselă.Management ictimele spitalizate si tratate imediat dupa ingestie

au o mortalitate de 10<, in timp ce o intarziere de+0 ore sau mai mult, duce mortalitatea la 50(90<. :acientii asimptomatici la + ore de la ingestie potsa!i ingerat o specie !oarte toxica sau una comesti"ila. :acientii simptomatici U + ore C supravegeati sitratati simptomatic.

 4nternare o"ligatorie #n serviciul 6F4 la pacienti cusindroame intarziate sau tardive *> + ore.(Tratament fiziopatologic - evacuarea -i epurareatoxicului +avaj gastric ( ciar > 12 ore de la ingestie 8urgative ( sor"itol, la cei !ără diaree, clismă

Page 36: Ciuperci toxicologie

7/23/2019 Ciuperci toxicologie

http://slidepdf.com/reader/full/ciuperci-toxicologie 36/39

evacuatorie, sau irigare inetstinala totala ( #nprimele 2 ore de la ingestie. &ărbune activat ( 0,5(1 g%@g oral sau pe sondA

nazogastricA, doze repetate la !iecare 2( ore #nprimele B ore de la ingestie Diure!ă forţată *de"it urinar 2( ml%@g%oră #nprimele 10 ore de la ingestie(Tratament fiziopatologic - evacuarea -i epurareatoxicului Metode speciale de epurare a toxinelor din sânge 2emodiali!ă ( primele 2 de ore de la ingestie 2emodiaperfu!ia pe coloană de cărbuneactivat ( primele /+ de ore Întreruperea ciclului enteroepatic al toxinelor Csondă de aspiraţie digestivă meninută / zilepentru a asigura aspirarea digestivă intermitentă la/( ore -i instilarea la ore de căr"une activat.Management

((Tratament s&mptomatic ;e4idratare masivă si reec4ilibrare electrolitica

 C să compenseze pierderile digestive -i să meninădiureza peste l%zi 'limentaţie parenterală #sd. epatotoxic$ 5en!odia!epine C pentru convulsii si agitatie luco!a ipertona pentru ipoglicemie

*sd.epatotoxic 8lasmă, sEnge proaspăt sau concentrat defibrinogen Ctul"urarile de coagulare *sd.epatotoxic ()", prednison, amfotericina 5 *7d. pneumoniealergica((De reţinut

Page 37: Ciuperci toxicologie

7/23/2019 Ciuperci toxicologie

http://slidepdf.com/reader/full/ciuperci-toxicologie 37/39

 maximum de incidenă a intoxicaiilor cu ciupercieste #n perioada iulie(noiem"rie tul"urările digestive !recvent prezente au

consecine mai importante la copilul mic -i vârstnic,impunând spitalizarea lor singură ciupercă poate !i toxică #ntr(o mâncare, dar toi comesenii prezintă simptome mai mult sau maipuin grave apariia simptomelor la interval de peste + ore areprognostic rezervat pacienii pot ingera mai multe specii de ciuperciconcomitent, deci apariia timpurie a simptomatologieinu exclude o intoxicaie gravă prezena unui ta"lou clinic sugestiv pentruintoxicaie cu ciuperci la toi comesenii este semn decertitudine pentru diagnostic dacă doar un singur "olnav este simptomatic iarrestul sunt asimptomatici, de regulă nu e vor"a de o

intoxicaie cu ciuperci !actorii care in!luenează severitatea uneiintoxicaii cu ciuperci sunt anotimpul, maturitateaciupercii, localizarea geogra!ică a ciupercii, cantitateaingerată, metoda de preparare *unele toxine sunttermola"ile, ingestia unor ciuperci din specii di!erite

 #n acela-itimp, vârsta pacientului

 identi!icarea ciupercii se !ace prin examenmicologic de către specialist pe exemplarul #ntreg deciupercă proaspătă -i prin evidenierea toxinelor #nsânge nu este corectă o identi!icare numai pe "azaaspectului macroscopic sau numai după imagini testele populare de identi!icare sunt inutile -i

Page 38: Ciuperci toxicologie

7/23/2019 Ciuperci toxicologie

http://slidepdf.com/reader/full/ciuperci-toxicologie 38/39

periculoase.NU SUN" 'D<@;'" U;%@")';+ ciupercile de primAvarA sau cele de la s!âr-itul

toamnei sunt comesti"ile ciupercile care cresc su" ar"ori pe cale dedescompunere sunt otrAvitoare nici o ciupercA otrAvitoare nu cre-te pe lemn o ciupercA este comesti"ilA dacA se deco=e-te pAlAria dacA este mâncatA de animal nu este otrAvitoare ciupercile atacate de melci sau de insecte suntcomesti"ile ciupercile de culoare violet sau cele vâscoase sunttoate necomesti"ile ciupercile amare, acre sau picante sunt otrAvitoare o ciupercA ce miroase agrea"il este comesti"ilA. anumite ciuperci comesti"ile pot devenipericuloase dacA au intrat #n contact cu viperele sau

plantele veninoase ciupercile care !ac sA coaguleze al"u-ul de ou saulaptele sunt periculoase, deci a"sena acestei reaciieste o pro"A cA ciuperca e comesti"ilA aruncarea apei !olositA la gAtit suprimA toxicitatea ciupercile necomesti"ile coloreazA apa de orez #nro-u

 o ciupercA este "unA de mâncat dacA nu #nnegre-te o linguriA de argint #n timpul !ier"erii !ier"erea #n apA cu oet, macerarea -i sArareadetoxi!icA ciuperca o ciupercA este otrAvitoare dacA #ngAl"ene-tepAtrun=elul verde, sau modi!icA culoarea unei

Page 39: Ciuperci toxicologie

7/23/2019 Ciuperci toxicologie

http://slidepdf.com/reader/full/ciuperci-toxicologie 39/39

 =umAtAi de ceapA *#n al"astru, vânAt sau negru.