character education v1 2nd rating ok

of 67/67
CHARACTER EDUCATION VI Date: _________________ I. Layunin: Nagbibigay ng mga tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami batay sa ginawang pagsusuri. II. Paksang Aralin: Karunungan tungo sa maunlad na buhay B.P. : Katotohanan K.P. : Mapanuring Pag-iisip Sang. : ELC 1.1 EKAWP VI pah. 9 Kagamitan : Larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-ano ang mga kilusang ginagawa ng pamahalaan para sa kalinisan? B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak: Anu-ano ang maidudutot ng wastong desisyon sa paobibigay no posisyon o tungkulin ng isang tao? 2. Paglalahad ng Sitwasyon: Nagtatalo ang klase ni Bb. Lopez kung sino ang dapat magtanim ng mga halaman sa paligid ng paaralan at kung sino ang dapat maglinis. Sabi ng mga lalaki ay sila ang magtatanirn dahil gawaing panlalaki iyon at ang mga babae ang dapat maglinis dahil iyon ang gawaing pambabae. Ayaw ng mga babae, gusto nila ay pare-pareho nilang gawin arg pagtatanim at paglilinis. Ipinatiwanag nila na ang bawat isa ay may tungkuling pagandahin at linisin ang kanilang paligid. Nakinig and mga lalaki at sama-samang nagtrabaho ang lahat. 3. Pagtalakay: a. Bakit nagtatalo ang klase ni Bb. Lopez? b. Ano ang dahilan ng mga lalaki sa kanilang pagtatalo? c. Ano ang katwiran ng mga babae sa kanilang pagtatalo? C. Paglalahat:

Post on 15-Dec-2015

87 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Character Education v1 2nd Rating Ok

TRANSCRIPT

CHARACTER EDUCATION VI

CHARACTER EDUCATION VIDate: _________________

I. Layunin:

Nagbibigay ng mga tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami batay sa ginawang pagsusuri.

II.Paksang Aralin:

Karunungan tungo sa maunlad na buhay

B.P.:Katotohanan

K.P.:Mapanuring Pag-iisip

Sang.:ELC 1.1 EKAWP VI pah. 9

Kagamitan:Larawan

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain

1.Balik-aral:

Anu-ano ang mga kilusang ginagawa ng pamahalaan para sa kalinisan?

B.Panlinang na Gawain

1.Pagganyak:

Anu-ano ang maidudutot ng wastong desisyon sa paobibigay no posisyon o tungkulin ng isang tao?

2.Paglalahad ng Sitwasyon:Nagtatalo ang klase ni Bb. Lopez kung sino ang dapat magtanim ng mga halaman sa paligid ng paaralan at kung sino ang dapat maglinis. Sabi ng mga lalaki ay sila ang magtatanirn dahil gawaing panlalaki iyon at ang mga babae ang dapat maglinis dahil iyon ang gawaing pambabae.

Ayaw ng mga babae, gusto nila ay pare-pareho nilang gawin arg pagtatanim at paglilinis. Ipinatiwanag nila na ang bawat isa ay may tungkuling pagandahin at linisin ang kanilang paligid. Nakinig and mga lalaki at sama-samang nagtrabaho ang lahat.

3.Pagtalakay:

a. Bakit nagtatalo ang klase ni Bb. Lopez?

b. Ano ang dahilan ng mga lalaki sa kanilang pagtatalo?

c. Ano ang katwiran ng mga babae sa kanilang pagtatalo?

C.Paglalahat:

Maari tayong sumang-ayon sa pasiya ng nakararami kung itoy nakabubuti sa lahat.

D.Paglalapat:

Ano ang nararapat gawin upang ang tamang desisyon ay para sa kabutihan ng nakararami?

IV.Pagtataya:

1.Ano ang nararapat gawin upang makapagbigay ng tamang desisyon?

2.Anong pagpapahalaga ang ipinakikita ng pagtatalo ng mga mag-aaral?

V.Kasunduan:

Sisikapin kong masuri muna nang mabuti ang anumang gawain bago magbigay ng mga desisyon.

CHARACTER EDUCATION VI

Date: _________________

I. Layunin:

Pagsusuri muna nang mabuti bago magbigay ng desisyon.

II.Paksang Aralin:

Karunungan tungo sa maunlad na buhay

B.P.:Katotohanan

K.P.:Mapanuring Pag-iisip

Sang.:ELC 1.1.1 EKAWP VI pah. 9

Kagamitan:Larawan

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain

1.Balik-aral:

Anu-ano ang dapat nating gawin upang maiwasan ang polusyon sa hangin at tubig?

B.Panlinang na Gawain

1. Pagganyaka. Sino sa inyo ang nakagawa ng tirador?

b. Bakit kayo gumawa nito?

c. Nasisiyahan ba kayong magtirador ng mga ibon?

2. Pag-aalis ng sagabal Insekto, buto, tirador

3. PagtatahadBasahin ang kwento "Ang Tirador" pah.62

4. Pagtalakay1. Ano ang gagawin ni Rodrigo sa mga sanga ng bayabas?

2. Ano ang sinabi ni Oscar sa kanya?

3. Nakinig ba si Rodrigo sa mga sinabi ni Qscar?

C.Paglalahat:

Ano ang dapat nating gawin bago gumawa ng desisyon?

D.Paglalapat:

Tayo ay makatututong sa magsasaka kung iiwasan natin ang pagpatay ng mga ibon. Alam natin na sila ay kumakain ng mga maliliit na insektong sumusira sa mga tanim at tumutulong na maikalat ang raga buto no mga tanim.

IV.Pagtataya:

Pitiin ang titik ng tamang sagot:

1. Nasalubong mo ang kaibigan mo na may dalang tirador. Sinabi niya na gagamitin niya ang tirador sa paghuli ng ibon. Ano ang gagawin mo?

a. Sasama ka sa kanya sa paghuhuli ng ibon.

b. Kunin ang kanyang tirador at itapon

c. Takutin siya na may malaking ahas sa mga kahoy.

d. Ipaliwanag sa kanya na ang mga ibon ay kaibigan ng tao.

2. Paano kayo makakatutong sa mga magsasaka?

a. Huwag patayin ang mga ibon.

b. Hulihin at paglaruan ang mga ito.

c. Pabayaang pinapatay no ibang hayop ang ihon.

d. Kunin ang mga itlog ng ibon.

V.Kasunduan:

Sisikapin kong masuri muna nang mabuti ang anumang gawain bago magbigay ng mga desisyon.CHARACTER EDUCATION VI

Date: _________________

I. Layunin:

Sumasang-ayon sa pasiya ng nakararami kung ito'y nakabubuti.

II.Paksang Aralin:

Pasiya Para sa Nakararami

B.P.:Katotohanan

K.P.:Mapanuring Pag-iisip

Sang.:ELC 1.1.1 EKAWP VI, GMRC To Children p. 111-112

Kagamitan:Larawan ng mga batang nagpupulong

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain

1.Balik-aral:

1. Ano ang kahalagahan ng pagdedesisyon?

2. Nagingmodelo ka na ba sa isang mabuting desisyon? Ibahagi sa lahat.

B.Panlinang na Gawain

1.Paglalahad:Pagbasa ng kwento "Ang Manok"

Naglatakad papunta sa paaralan sina Rey, Nilo at Marco. Napagkasunduan nilang maglaro sa parke bago magpunta sa paaralan. Nang makita ni Rey ang oras na sampung miuto na lamang bago mag bell para sa flag ceremony nagpasya na siya para pumunta sa paaralan. Hinikayat siya nina Nilo at Marco na huwag nang dumato sa flag ceremony.

Nagdesisyon si Rey na mag-isa at nanaig sa kanya na dumalo sa flag ceremony. Kaya't siya'y pinagtawan at pinangalanang manok, manok!!

3.Pagtalakay:

1. Anong ginawa nila Nilo, Marco at Rey bago pumunta sa paaralan?

2. Bakit nag-aalala si Rey sa kanilang ginagawa?

3. Kung ikaw si Rey, gagawin mo rin ba and ginawa niya?

C.Paglalahat:

Magbigay ng isang sitwasyon na kayo rin ang kailangang magdesisyon para sa inyong kabutihan at kabutihan ng lahat o nakararami.

IV.Pagtataya:

Ibigay ang katangian ng mga sumusunod ayon sa naging sitwasyon no kwento.

1. Rey -

2. Nilo -

3. Marco -

V.Kasunduan:

Gumawa ng isang dula-dulaan na naglalaman ng pagpapakita ng pagsang-ayon sa pasiya pang nakararami para sa ikabubuti.

CHARACTER EDUCATION VI

Date: _________________

I. Layunin:

Nakagagawa ng solusyon batay sa wastong impormasyon.

II.Paksang Aralin:

Pasiya Para sa Nakararami

B.P.:Katotohanan

K.P.:Mapanuring Pag-iisip

Sang.:ELC 1.2 EKAWP VI, pp.10

Kagamitan:Larawan ng mga batang nagpupulong

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain

1.Balik-aral:

Bakit kabutihan ng nakararami ang ating pahahalagahan sa pagbibgay ng desisyon?

B.Panlinang na Gawain

1. PagganyakSaan tayo dapat makakuha ng wastong impormasyon tungkol sa isang bagay?

2. Paglalahad ng GawainAng aralin sa klase ni Bb. Reyes ay tungkol sa mga uri ng pataba sa lupa. Pinagtatalunan nila kung alin sa mga pataba ang nababagay sa palay. Hindi sila makakagawa ng tamang desisyon. Tumayo si Elena at binasa ang tungkol sa mga pataba. Ayon sa aklat, ang pinakamabisang pataba sa patay ay 14-14-14. Sinabi rin sa aklat ang kagandahang dulot ng patabang ito. Matapos basahin ni Elena ang impormasyon, napagkasunduan ng marami na iyon ang gagamitin o pataba sa palay.

3. Pagtatakaya. Ano ang aralin sa klase ni Bb. Reyes?

b. Ano ang pinagtatalunan sa kanyang klase?

c. Sino ang tumayo upang magbigay ng wastong impormasyon?

d. Kung kayo si Elena, gagawin mo rin ba ang ginawa niya?

IV.Pagtataya:

Ano ang nararapat nating gawin upang makagawa tayo ng tamang solusyon batay sa wastong impormasyon?

V.Kasunduan:

Sisikaping magkaroon ng paaralan sa pagbabasa ng mga aklat na kanaisnais para sa wastong impormasyon.

CHARACTER EDUCATION VI

Date: _________________

I. Layunin:

Nakagagawa ng solusyon batay sa wastong impormasyon.

II.Paksang Aralin:

Pasiya Para sa Nakararami

B.P.:Katotohanan

K.P.:Mapanuring Pag-iisip

Sang.:ELC 1.2 EKAWP VI pah. 10

Kagamitan:laruang aso, sipi ng suliranin, larawan ng isang aso

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain

1.Balik-aral:

Ano ang maaring ilunsad o itatag laban sa paggawa ng mga bagay o produktong may masamang epekto sa kalusugan at kapaligiran?

B.Panlinang na Gawain

1.Pagganyak:

Tungkutin ba nating tingnan ang kabutihan o kapakanan ng nakararami? Bakit?

2.Paglalahad:

Ipakita ang larawan ng isang aso, pag-usapan

Pagtanghalin ng isang piping patabas ang ilang mga piling mag-aaral. Sisikaping maihanda bago pa dumating ang araw ng palabas.

3.Pagtalakay:

1. Sino ang tunay na may-ari ng aso?

2. Paano ito tratuhin ni Tony?

3. Bakit ayaw isauli ni Toto ang aso kay Tony?

C.Paglalahat:

Ano ang kahalagahang ipinakikita ng ating ginawa?

IV.Pagtataya:

Lutasin ang mga suliranin. Ibigay ang mga naging batayan ng iyong solusyon.

a. Kapwa lumapit sa iyo na umiiyak ang dalawa mong pinsan na nag-aangkinan ng isang laruan. Alam mo na ito ay kay Ana na walang ingat sa kanyang gamit. At ngayon ay napulot ni Betty na masinop. Kanino mo ito ibibigay? Bakit? Ano ang iyong gagawin upang walang magdamdam na sino man?

b. Nagkagalit sina Pepe at Lito. Naunag maghamon ng away si Lito dahil sinabi ni Boy sa kanya na hindi kapani-paniwala ang matataas na marka ayon kay Lito. Nauwi sa malaking away ang lahat. Sino sa kanila ang may kasalanan? Bakit?

V.Kasunduan:

(Buuin mula sa mga mag-aaral)

1. Pag-aralan munang mabuti ang suliranin bago gumawa ng pasiya.

2. Alamin muna ano mga kanilang impormasyon bago gumawa ng solusyon.

CHARACTER EDUCATION VI

Date: _________________

I. Layunin:

Isinasaalang-alang ang kapakanan ng mga apektado sa paggawa ng pasiya.

II.Paksang Aralin:

Pasiya Para sa Nakararami

B.P.:Katotohanan

K.P.:Mapanuring Pag-iisip

Sang.:ELC 1.1.1 EKAWP VI pah. 10

Kagamitan:Larawan

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain

1.Balik-aral:

Anu-ano ang ginagawa ninyo para mapalinis ang lugar na tinitirhan ninyo?

B.Panlinang na Gawain

1. Pagganyaka. Anu-ano ba ang rnga sakit na kumakalat sa inyong Lugar?

b. Ano ang naging sanhi nito?

2. Pag-aalis ng sagabalPolusyon

3. PaglalahadPag-aralin natin ngayon ang mabuting gawain ng isang mamamayan upang maging malinis at maayos ang kanyang kapaligiran.

4. PagtatalakaySa pamamagitan ng kwento, alamin ang dalawang uri ng polusyon at ang epekto nito sa atin?

5. PaglalahatAng polusyon sa hangin at tubig ay maiiwasan kung iiwasan din ang pagtatapon ng basura at mga patay na hayop sa tubig o saan mang bakanteng lugar.

C.Pangwakas na Gawain:

1.Paglalapat

Pagtapon o paglagay ng mga dumi at mga patay na hayop sa butas o basurahan.

IV.Pagtataya:

Sagutin and mga sumusunod:

1. Anu-ano ang posibleng epekto no polusyon sa hangin at tubig?

2. Anu-ano ang kakalat na sakit kung marumi ang kapaligiran?

3. Ano ang mangyayari kung tinatambakan ang daanan no tubig ng mga basura?

V.Kasunduan:

(Buuin muta sa mga mag-aaral. )

1. Pag aralan munang mabuti ang suliranin bago gumawa ng pasiya.

2. Alamin rnuna ang mga kanilang impormasyon bago gumawa ng solusyon.

CHARACTER EDUCATION VI

Date: _________________

I. Layunin:

Nakapagbibigay ng wasto at angkop na pasiya.

II.Paksang Aralin:

Pasiya Para sa Nakararami

B.P.:Katotohanan

K.P.:Mapanuring Pag-iisip

Sang.:ELC 1.1.1 EKAWP VI pah. 10

Kagamitan:Larawan

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain

1.Balik-aral:

Ano ang ginawa ni Elena upang makagawa ng solusyon batay sa wastong impormasyon.?

B.Panlinang na Gawain

1. PagganyakAno ang pakiramdam mo kapag ikaw ay naging makatwiran batay sa wastong impormasyon?

2. Paglatahad ng GawainSa klase ni Gng. Cruz, ang mga batang nasa ika-anim na baitang ay may pulong na ginaganap tungkol sa gagawing palabas na may kaugnayan sa pagdiriwang ng Linggo ng Wika. Ang unang pangkat ay nagmungkahi na sayaw ang gagawin nila, ng isang pangkat naman ay magdudula-dulan samantalan ang ibang pangkat ay nagpasyang tumul. Ngunit ang mga batng nasa ika-anim ay kailangang maghandog ng isang bilang tamang at ito ay isang dula-dulaan. Manwal ng Guro pah.72

3. Pagtatatakay1. Anong pagdiriwang ang pinaghandaan ng mga batang nag-aaral sa ika-anin na baitang?

2. Anu-anong palabas ang iminungkahi ng bawat pangkat?

3. Anong palabas ang pinaghandaan ng klase? Bakit?

C.Paglalahat:

Paano ipinakikita ni Efren aug kanyang pagiging pantay sa pagbibigay ng pasya?

D.Paglalapat:

Ipinagbilin ng guro na ilista niya ang mga maiingay sa klase. Nagkataon na ang namumuno sa pag-iingay ay best friend niya. Ano ang kanyang gagawin?

IV.Pagtataya:

Anong pagpapahalaga ang ipinakita ni Efren bilang pangulo ng klase?

V.Kasunduan:

Sumulat ng karanasan na ipinakikita mo ang pagiging pantay sa pagbibigay ng pasya.

CHARACTER EDUCATION VI

Date: _________________

I. Layunin:

Naipapakita ang pagiging makatwiran at pantay sa pagtingin sa pagbibigay ng pasiya.

II.Paksang Aralin:

Pasiya Para sa Nakararami

B.P.:Katotohanan

K.P.:Mapanuring Pag-iisip

Sang.:ELC 1.1.1 EKAWP VI pah. 10

Kagamitan:Larawan

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain

1.Balik-aral:

Ano ang mabuting dulot ng pagsasabi ng katotohanan sa iyong kapwa?

B.Panlinang na Gawain

1. Pagganyak

Ilahad ang isang kaisipan at ipaliwanag ito sa mga bata.

2. Paglalahad

Ilahad ang isang maikling kwento:

Magpasiya Ka!

Si Diana ay lider ng grupo ng mag-aaral sa HEKASI. Nalalaman niyang mayroong proyektong gagawin sa HEKASI subalit nasabay naman ito sa paggawa nila ng report sa SCIENCE Nais niyang maipasa ito sa takdang oras, ngunit di niya malaman kung ano ang uunahin. Nag-isip siya at pinag-aralan rnuna niya kung alin ang mahirap gawin at iyon ang kanila munang tatapusin. Nagpasiya siya at umayon naman ang grupo na unahin ang report sa SCIENCE dahil ito ay masalimuot gawin at pagkatapos saka nila gagawin ang proyekto sa HEKASI. Naipasa nila ito ng araw na ibinigay ng kanilana guro.

3. Pagtatalakay a. Ano ang dapat mong gawin bago magbigay ng pasya?

b. Dapat ba nating isipin ang kabutihang dulot nito bago magbigay ng pasiya?

c. Kung kayo si Diana, ganito rin ba ang gagawin ninyo? Bakit?

C.Paglalahat:

Paano mo maipapaklta ang pagiging makatwiran at pantay sa pagtingin sa pagbibigay ng pasiya?

IV.Pagtataya:

Ano ang dapat mong gawin kung:

a. Nagkagalit ang iyong kamag-aral dahil naiss ng isa na huwag pahiramin ng aklat ang ibang mag-aaral sa kabilang pangkat

b. Maaari kang makagalitan ng iyong guro dahil sa pagkakaila mo sa nawawalang kagamitan sa H. E.

V.Kasunduan:

Maglahad ng sariling karanasan tungkol sa katatapos na aralin at isulat ito sa papel.

CHARACTER EDUCATION VI

Date: _________________

I. Layunin:

Nakapagsusuring sitwasyon bago magbigay ng pasya/konklusyon.

II.Paksang Aralin:

Pagtanggap ng Hamon

B.P.:Pagmamahal

K.P.:Positibong Pagkilala sa Sarili

Sang.:ELC 1.1.1 EKAWP VI pah. 11

Kagamitan:Larawan

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain

1.Balik-aral:

Paano ipinakita ni Efren na pantay ang kanyang pagtingin sa pagbibigay ng pasya?

B.Panlinang na Gawain

1. Pagganyak

Naranasan nyo na bang malagay sa alanganin dahil sa kaibigan?

2. Paglalahad ng SitwusyonSi Romy ay nasa ika-anim na baitang. Isang hapon habang naglalakad siya pauwi ng bahay, may natanaw siyang isang grupo ng mga batang nagkakatawanan. Kabilang dito ang matalik niyang kaibigan na si Jose. Pagtapat niya sa pangkat nakita niyang may hawak na sigarilyo ang mga ito. Inialok siya ni Jose na tumitikim at binantaan pa siya na kapag hindi siya mapagbigyan, kalimutan na nito na magkaibigan sila. Sandaling nag-isip si Romy. Naalala niya ang itinuro ng kanilang guro tungkolsa sitwasyong ito. Umiling lang si Romy at tuluy-tuloy na umalis.

3. Pagtalakaya. Sinu-sino ang matalik na magkaibigan?

b. Sinu-sino ang natanaw ni Romy habang siya'y naglalakad?

c. Ano ang ginagawa ng mga ito?

C.Paglalahat:

Nakabubuting suriin muna ang sitwasyon bago magbigay ng pasya.

D.Paglalapat:

Ano ang nararapat mong gawin kung ikaw ay nasa alanganing sitwasyon?

IV.Pagtataya:

Isulat ang sagot sa papel.

1. Sinabi ng kapitbahay mo na ang iyong kapatid ay palaging lumiliban sa klase. Ano ang gagawin mo?

2. Pumapangalawa ka sa klase ninyo sa mathematics. Mayroong paligsahan sa inyong paaralan at ang kasali sa contest ay absent. Ikaw ang napiling ihalili. Ano ang iyong gagawin?

3. Niyaya ka ng kaibigan mong maligo sa ilog. May pasok kayo sa araw na iyon at mahigpit na ipinagbabawal ng iyong magulang ang gawaing ito. Ano ang iyong gagawin?

V.Kasunduan:

Sisikaping suriin muna ang sitwasyon bago magbigay ng pasya.

CHARACTER EDUCATION VI

Date: _________________

I. Layunin:

Napag-aaralan ang gawain o pananagutan bago magbigay ng pasya/konklusyon.

II.Paksang Aralin:

Pagtanggap ng Hamon

B.P.:Pagmamahal

K.P.:Positibong Pagkilala sa Sarili

Sang.:ELC 1.1.1 EKAWP VI pah. 11

Pilipinas: Ang Bayan Ko Ligaya Garcia ph. 156

Kagamitan:Larawan

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain

1.Balik-aral:

Paano mo maipapakita ang pagiging makatuwiran at pantay na pagtingin sa pagbibigay ng pasya?

B.Panlinang na Gawain

1. Pagganyak Ano ang dapat mong gawin bago magbigay ng pasya?

2. Paglalahad Ang Prinsipeng Mambabatas

"Dapat ilapat sa lahat ang kaparusahan maging siyay pinakamayaman o pinaka-makapangyarihan sa kaharian. Mataas ang batas kaysa tao." Iyan ang sinabi ng prinsipe ng Aklan ng igawad niya ang parusa ng korte ng tribu sa nagkasalang anak ng matalik niyang kaibigan sa Hagibin..M.G. pah. 79

3. Pagtalakaya. Ilarawan si Kalantiaw.

b. Paano niya pinatunayan ang kahulugan ng sinabi niya sa unahan?

c. Paano niya binigay ang pasya niya sa anak ng matalik niyang kaibigan na si Hagibin?

d. Naging makatuwiran ba ang kanyang pasya?

C.Paglalahat:

Ano ang mabuting epekto sa pagtitimbang ng kakayahan sa Gawain bago magbigay ng pasya/konklusyon?

IV.Pagtataya:

Isulat kung Tama o Mali

1. Malapit mong kaibigan si Lucas, ngunit higit na may kakayahan Si Andres, nagpasiya ka na si Andres ang gawing assistant lider sa inyong grupo.

2. Nagpasiya si Jocelyn kahit hindi magiging maganda ang kalalabasan nito.

V.Kasunduan:

Ano ang kahalagahan ng pagtitimbang ng kakayahan bago magbigay ng pasya o konklusyon?

CHARACTER EDUCATION VI

Date: _________________

I. Layunin:

Natitimbang ang kakayahan sa gawain bago magbigay ng pasya/konklusiyon.

II.Paksang Aralin:

Pagtanggap ng Hamon

B.P.:Pagmamahal

K.P.:Positibong Pagkilala sa Sarili

Sang.:ELC 1.1.1 EKAWP VI pah. 11, Likas na Pilipino Lagrimas A. Vangurdin ph. 89

Kagamitan:Larawan

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain

1.Balik-aral:

Dapat ba na pag-aralan muna ang gawain o pananagutan bago magbigay ng pasya o konklusyon.

B.Panlinang na Gawain

1. PagganyakAnu-ano ang mga bagay na dapat isaalang-alang bago magbigay ng pasya o konkkusyon?

2. Paglalahad lbahagi ang maikling kwento.Wastong Desisyon sa Pagboto

Ang pamunuan ng lahat ng bata sa ika-limang baitang ay maghobotohan upang piliin ang tunay na lider ng pangkat. Abalang-abala ang mga bata sa paglalagay ng huwarang balota sa kani-kaniyang pangkat. Ang bakuran ng paaralan ay marami nang nakapaskil na listahan ng mga kandidato.

3. Pagtalakaya. Ano ang sinabi ni Susan tungkol sa matalinong pagboto?

b. Kung ikaw ay boboto, sino ang ihahalal mo? Bakit?

c. Kandidato ang kaibigan mo sa pagkapangulo. Alam rnong hindi niya kaya ang tungkulin. Iboboto mo ba siya? Bakit?

C.Paglalahat:

Ano ang mabuting epekto sa pagtitimbang ng kakayahan sa gawain bago magbigay ng pasya/ konklusyon?

D.Paglalapat:

Napili ka ng inyong guro na sumali sa paligsahan ng pagsulat ng sanaysay. Ngunit alam mong mayroon kang kamag-aral na may higit na kakayahan upang sumali dito. Tatanggapin mo ba ang pananagutang ito a hindi? Bakit?

IV.Pagtataya:

Isulat kung tama o mall ang gawain.

_____ 1. Sinusuri ni Elsa ang mga sitwasyon bago magbigay ng pasya.

_____ 2. Pinsan mo si Mariel, kaya't siya ang ibinoto mo kahit hindi siya karapat-dapat.

_____ 3. Napagdesisyunan ng guro mo na si Ana ang gawing lider dahil sa kanyang kakayahan.

V.Kasunduan:

Ano ang kahalagahan ng pagtitimbang ng kakayahan bago magbigay ng pasya o konklusyon?

CHARACTER EDUCATION VI

Date: _________________

I. Layunin:

Naisasagawa ang mga gawain nang maluwag sa loob.

II.Paksang Aralin:

Pagtanggap ng Hamon

B.P.:Pagmamahal

K.P.:Positibong Pagkilala sa Sarili

Sang.:ELC 1.1.1 EKAWP VI pah. 11

Kagamitan:Larawan

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain

1.Balik-aral:

Bakit mahalaga ang pagtupad sa pangako?

B.Panlinang na Gawain

1.Pagganyaka. Anu-ano ang mg proyekto na nakatutulong sa pagpapa-unlad sa ating pamayanan?

b. Pagpapakita ng mga larawan ng mga bata na gumagawa sa pamayanan.

2.Paglalahad ng GawainMalapit na ang kapistahan sa Barangay Masaya. Naglunsad ng proyektong "Clean and Green ang punong Barangay. Bilang kasapi ng barangay, ano ang gagawin mo?

a. Pangkatin ang mga bata.

b. Pagbabalangkas

1. Pagbibigay ng mga tuntunin para sa gawain.

2. Pagbuo ng kaisipan.

c. Pakitang-gawa

1. Pag-uulat ng bawat pangkat.

3. Pagtalakay1. Anong proyekto ang inilunsad ng punong barangay?

2. Anu-anong kaisipan ang nabuo ng bawat pangkat?

4. Paglalapata. Sa inyong barangay, mayroon bang proyektong inilunsad ang inyong punong barangay tulad nito?

b. Kayo ba ay nakikilahok sa ganitong proyeko?

c. Anu-ano ang proyekto sa inyong barangay?

IV.Pagtataya:

Paggamit ng tseklis.

V.Kasunduan:

Mula ngayon sisikapin kong maisagawa ang mga gawain nang maluwag sa loob.CHARACTER EDUCATION VI

Date: _________________

I. Layunin:

Nasisimulan at natatapos ang gawain sa takdang panahonII.Paksang Aralin:

Pagtanggap ng Hamon

B.P.:Pagmamahal

K.P.:Positibong Pagkilala sa Sarili

Sang.:ELC p. 12 Likas na Pilipino Lagrimas Vanguardia pah. 135.

Kagamitan:Larawan, aklat

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain

1.Balik-aral:

Anu-ano ang mga dapat gawin kung umalis ang nanay at naiwan ang mga gawaing bahay?

B.Panlinang na Gawain

1.Pagganyak

Ipaliwanag ang ibig sabihin ng mga sumusunod:

Walang imposible kung gagawin mo ang iyong makakaya.

Nasa Diyos ang awa nasa tayo ang gawa

2.Paglalahad

1. Ilahad ang maikling kwento.

Tapos na Po

Araw-araw ay napakaraming takdang aralin na ibinibigay ng guro. "Nagawa mo na ba ang mga takdang aralin mo, Nene?" ang tawag ng nanay.

Nagawa ko na pa ang ibang takda. May Ilan pa pang hindi ko nagagawa, ang sagot ni Nene.

"Halika Tito, at ako na tang ang gagawa", ang alok ng ina.

"Huwag na po, Inay. Kaya ko na pong gawin ito. Heto nga po at malapit nang matapos". Ang sagot ni Nene.

3. Pagtalakay

a. Anong uri ng bata si Nene?

b. Bakit ayaw niyang ibigay sa nanay niya ang iba niyang takdang aralin?

c. Nahirapan ba siya sa kanyang takda?

d. Dapat bang tularan si Nene sa kanyang ugali sa paggawa ng takda?

C.Paglalahat:

Dapat ba nating tapusin ang mga gawain sa takdang panahon?

D.Paglalapat:

Inatasan ka ng iyong guro na gumawa ng limang slogan tungkol sa pagmamahal sa kalikasan. Sa loob ng dalawang araw. Dumating ang takdang araw ng pagpapasa ngunit tatlo pa lamang ang iyong nagagawa. Ano ang iyong gagawin?

IV.Pagtataya:

Panuto: Lagyan ng tsek ang mga (() ang mga palatandaang ginagawa mo at ekis (x) ang hindi mo pa ginagawa.

12345

1.Gumagawa akong mag-isa at di-umaasa sa tulong ng iba.

2.Gumagawa ako ng sariling gawain.

3.Humihingi ng tulong kung kinakailangan lamang.

4.Umiisip at gumagawa ng lahat ng paraan sa abot ng aking makakaya.

5. Natatapos ang mga itinakdang gawain sa tamang oras.

5 pinakamataas

1 - pinakamababa

V.Kasunduan:

Ano ang dapat mong gawin sa mga takdang-gawain na inatas sa iyo ng guro?

CHARACTER EDUCATION VI

Date: _________________

I. Layunin:

Nagkukusang tumulong sa kapwa kung kinakailangan

II.Paksang Aralin:

Pagtanggap ng Hamon

B.P.:Pagmamahal

K.P.:Positibong Pagkilala sa Sarili

Sang.:ELC 1.2.2 EKAWP VI pah. 12, Ang Tunay na Pilipino ph. 51 Guerero, Castao

Kagamitan:Larawan

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain

1.Balik-aral:

Dapat ba tayong mamili ng mga taong tutulungan?

B.Panlinang na Gawain

1.Pagganyak:

Ipakita ang larawan ng batang si Joel na tumutulong sa kanyang kapwa.

2.Paglalahad:Ilahad ang kwentong "si Joel"

Si Joel

Si Joel ay pinakamaasahang miyembro ng pamilya. Ito ang dahilan kung bakit gustong-gustong siya ng kanyang mga kapatid, magulang at iba pang tao. Kahit hindi sinasabihan, lagi siyang naglilinis ng bahay, nagkukumpuni ng mga nasisirang kagamitan, nagdidilig ng halaman, at marami pang ibang gawain. Kapag wala ang kanyang mga magulang siya ang nag-aalaga sa kanyang mga nakababatang kapatid.

Sa paaralan, ginagawa niya ang kanyang mga aralin nang hindi humihingi ng tulong sa iba. Tinutulungan din niya ang mga kakiase niyang nahihirapan sa kanilang aralin. Alarn ng kanyang mga kaklase na maasahan siya kapag kailangan nila ang kanyang tulong.

3.Pagtalakay:

a.Sino si Joel?

b. Anu-ano ang mga katangian niya?

c. Gaano karami ang mga kaibigan mong katulad niyang matulungin?

C.Paglalahat:

Paano mo maipapakita ang kusang loob na pagtulong mo sa iyong kapwa?

D.Paglalapat:

Ang iyong kamag-aral na may kapansanan ay nakita mong nahihirapan sa pagdadala ng kanyang mga gamit para sa inyong proyekto sa EPP. Ano ang iyong gagawin?

IV.Pagtataya:

Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot sa mga sumusunod:

1. Nakita mong naglilinis ng daan ang inyong mga kamag-aral. Ano ang dapat mong gawin?

a. Magtago upang hindi kayo magkita

c. Tutulong sa paglilinis.

b. Titingnan mo lamang sila

2. Alin ang sumusunod na kalagayan ang hindi tama?

a. Ang pulls ang dapt maglinis ng daan

b. Magtulungan ang lahat sa paglilinis ng daan.

c. Ang mga bata ay dapat magtulungan sa paglilinis ng daan.

V.Kasunduan:

Sumulat ng isang talata tungkol sa karanasan na nag-uugnay sa kaugaliang pagkamatulungin.

CHARACTER EDUCATION VI

Date: _________________

I. Layunin:

Nagagamit ang kakayahan nang lubusan

II.Paksang Aralin:

Pagtanggap ng Hamon

B.P.:Pagmamahal

K.P.:Positibong Pagkilala sa Sarili

Sang.:ELC 1.3 EKAWP VI pah. 12

Kagamitan:Larawan

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain

1.Balik-aral:

Bakit kailangan natin awin ang isang gawain na maluwag sa ating kalooban?

B.Panlinang na Gawain

1.Pagganyak:

a. Anu-ano ang kabutihang dulot ng pagkakaroon ng maraming kakayahan?

b. Paano gagamitin ang mga magagandang kakayahan natin?

2.Paglalahad:

Si Jeffrey ay isang boy scout na napiling lumahok sa Boy Scout. Palagi silang nagsasnaay sa ibat-ibang Gawain at nakilala ng kanilang Scout Master ang kanyang mga kakayahan bilang isang boy scout. Dahil dito palagi siyang pinaalalahanan na pagbutihin ang kanilang distrito. Pinapangako rin niyang sisikaping makauwi ng ganitong medalya. Nang dumating ang araw ng Jamboree, tuwang-tuwa ang kanilang pangkat sapagkat marami silang dalang panalo dahil kay Jeffrey.

3.Pagtalakay:

a. Saan lumahok si Jeffrey?

b. Paano nakamit ng pangkat nina Jeffrey ang maraming

c. Anong katangian ang ipinakita ni Jeffrey?

C.Paglalahat:

Paano natin maipapakita na ginagamit natin ang ating kakayahan ng lubusan?

D.Paglalapat:

Ano ang dapat mong gawin sa kakayahan, talino at galing na ibinigay sa iyo ng Poong Maykapal?

IV.Pagtataya:

Lagyan ng tsek kung kailan mo ginagawa ang mga sumusunod.

MGA GAWAINPALAGINGPAMINSAN-

MINSANHINDI GINAGAWA

1. Umaasa sa iba sa paggawa ng takdang aralin.

2. Patuloy na pagpapayarnan ng sariling talino.

3. Pagtupad sa gawain sa abot nang makakaya.

V.Kasunduan:

Mula ngayon sisikapin kong mapaunlad at magamit ang aking kakayahan nang lubusan.

CHARACTER EDUCATION VI

Date: _________________

I. Layunin:

Natatanggap ang mga gawain bilang lider ng pangkat.

II.Paksang Aralin:

Pagtanggap ng Hamon

B.P.:Pagmamahal

K.P.:Positibong Pagkilala sa Sarili

Sang.:ELC 1.4.1 EKAWP VI pah. 12

Kagamitan:Larawan

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain

1.Balik-aral:

Paano ginamit ni Jeffrey and kanyang kakayahan?

B.Panlinang na Gawain

1.Pagganyak:

Kung ikaw ang pipiliin na lider ng iyong pangkat, tatanggapin mo ba?

2.Paglalahad ng sitwasyon:Nagkaroon ng paligsahan sa asignaturang English. Halos ang lahat ng bata ay gustong lumahok ngunit isa lang ang pinili ng English adviser. Si Mely ang siyang piniling lider ng pangkat. Bilang lider, sinikap niyang mapaunlad ang kanyang samahan. Palagi silang nagsasanay upang maging matagumpay ang samahan nila sa Dramatic Guild. Nang dumating ang araw ng paligsahan, nagwagi sila Mely. Ito ay nagpapatunay lamang kung gaano kasigasig ni Mely bilang lider ng pangkat.

3.Pagtalakay:

a. Sinong pinili na lider ng pangkat?

b. Ano ang ginawa ni Mely bilang lider ng kanilang samahan?

c. Nagtagumpay ba si Mely bilang lider ng pangkat?

C.Paglalahat:

Kung kayo si Mely, tatanggapin mo ba ang tungkulin bilang lider? Bakit?

D.Paglalapat:

Paano mo gagampanan ang tungkulin bilang lider?

IV.Pagtataya:

Anong pagpapahalaga ang ipinakikita ni Melysa kanyang mga kasamahan?

V.Kasunduan:

Mula ngayon tatanggapin ko ang anumang tungkulin iaatas sa akin.CHARACTER EDUCATION VI

Date: _________________

I. Layunin:

Nakatutupad sa mga pangako/pinagkasunduan/komitment/usapan.

II.Paksang Aralin:

Pagtanggap ng Hamon

B.P.:Pagmamahal

K.P.:Katapatan

Sang.:ELC 1.1.EKAWP VI pah. 3

Kagamitan:Larawan

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain

1.Balik-aral:

Bakit kailangan suriin ang sitwasyon bago magbigay ng pasya o konklusyon?

B.Panlinang na Gawain

1.Pagganyak:

Kayo ba ay mahilig gumawa ng pangako sa iyong kaibigan?

2.Paglalahad ng sitwasyon:Si Aling Juana ay isang biyuda. Ang ikinabubuhay niya ay ang paglalabada. Dahil sa kanyang kalagayan, napipilitan siang manghiram ng pera sa kanilang kapitbahay upang sila'y makaraos. Ngunit sinisikap niyang mabayaran Ito ayon sa kanilang pinag-usapan upang siya ay mapagkatiwalaan ng kanyang kapwa.

3.Pagtalakay:

a. Ano ang ginagawa ni Aling Juana kapag siya'y kinakapos sa panggastos.

b. Tinutupad ba niya ang kanyang pangako ayon sa kasunduan?

c. Anong pagpapahalaga ang ipinakikita ni Aling Juana?

C.Paglalahat:

Dapat bang pagkatiwalaan ang mga taong katulad ni Aling Juana? Bakst?

IV.Pagtataya:

Lagyan ng tsek kung iyong ginagawa ekis kung hindi.MGA TANONGGINAGAWAHINDI GINAGAWA

1. Dumarating sa tamang oras ng usapan

2. Nagbabayad ng utang ayon sa takdang panahon na pinagkasunduan.

3. Nanghihingi ng paumanhin kung hindi nakatutupad sa pangako.

4. Pinagsisikapang panindigan ang pangako sa kapwa.

5. Madalas gumawa ng pangako sa kapwa.

V.Kasunduan:

Mula ngayon siskapin kong matupad ang aking pangako/komitment/pinagkasunduan/usapan.

CHARACTER EDUCATION VI

Date: _________________

I. Layunin:

Nakapagbabayad ng utang ayon sa kasunduan.

II.Paksang Aralin:

Pagtanggap ng Hamon

B.P.:Pagmamahal

K.P.:Katapatan

Sang.:ELC 1.1.EKAWP VI pah. 3

Kagamitan:Larawan

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain

1.Balik-aral:

Pagtatalakay ng kasunduan ng nakaraang araw.

B.Panlinang na Gawain

1.Pagganyak:

Anu-anong bagay ang madalas mong hiramin sa inyong mga kamag-aral? Tingnan kung ano ang mangyayari sa hindi pagsasauli ng mga bagay na hiniram.

2.Paglalahad:Ang Karapatan ni Lila

Sina Gina at Liza ay magpinsan, sila ay matalik din na magkaibigan isang araw kailangang bumili ni Liza ng kagamitan para sa kanyang proyekto, kaya nakiusap siya kay Gina na pahiramin siya ng pera at sa kanilang pag-uwi ay ibabalik niya kaagad. Nakalipas ang dalawang araw, hindi pa niya naisasauli sapagkat pinakiusapan siya ng kanyang nanay na hiramin ang pera sa kadahilanang maysakit ang kanyang nakababatang kapatid..pah. 96

3.Pagtalakay:

a. Kanino humiram ng pera si Liza?

b. Anong dahilan ni Liza nang hindi niya pagsauli kaagad ng perang hiniram niya ayon sa kanilang kasunduan.

c. Anong ginawa ni Liza ng hindi niya maibalik sa takdang oras ang hiniram niya?

C.Pangwakas na Gawain:

a.Paglalapat:

Humiram ka ng pera sa iyong kaibigan at nangakong babayaran pagkalipas ng dalawang araw. Ano ang iyong gagawin?

IV.Pagtataya:

Basahin ang bawat pangyayari at piliin ang titik ng wastong sagot.

1. Ano ang masasabi mo sa isang taong nagsasauli agad ng anumang bagay na kanyang hiniram?

a. Siya ay matapat

c. Siya ay masunurin

b. Siya ay matulungin

d. Siya ay matapang

2. Bakit kailangang tuparin ang isang pangako?

a. Upang makatanggap ng gantimpala sa taong pinangakuan

b. Upang mapanatili ang pagtitiwala ng isang tao.

c. Upang mapuri

d. Upang hindi madali ang taong kausap mo.

V.Kasunduan:

A. Pangako:

Sisikapin kong makabayad ng utang ayon sa kasunduan

B. Pagsubaybay

Maghanda sa pagkukuwento ng karanasang nangyari sa iyo tungkol sa bagay na hiniram at naisauli kaagad.CHARACTER EDUCATION VI

Date: _________________

I. Layunin:

Napanindigan ang sariling komitment

II.Paksang Aralin:

Pagpapahalaga sa Pangako (Palabra de Honor)

B.P.:Pagmamahal

K.P.:Katapatan

Sang.:ELC 1.1.1, EKAWP VI pah. 13

Kagamitan:Larawan

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain

Ano ang naging dahilan sa hindi kaagad pagbabayad ni Liza ng kanyang utang kay Gina?

Naibalik ba niya ang utang sa pangalawang pagkakataon na kanyang ipinangako?

B.Panlinang na Gawain

1.Pagganyak:

Naranasan mo na bang maging lider ng isang samahan? Naging tapat ka ba sa iyong tungkulin?

2.Paglalahad:Isang umaga, nakita ni Carlo at Nerry and kanyang nanay na tila may iniisip, kaagad tinanong ng magkapatid ang kanilang nanay.

Carlo at Nerry: Nanay, ano po ba ang iniisip ninyo?

Nanay: Mga anak, pinag-iisipan ko kasi kung paano ako makakaalis bukas, walang mag-aalaga sa bunso ninyong kapatid.

Nerry: Saan po ba kayo pupunta?

Nanay: Magkakaroon kasi ng pagpupulong sa Barangay Hall

C.Pangwakas na Gawain:

1.Paglalahat:

Bilang isang pinuno ng samahan, paano mo mapapahalagahan ang iyong tungkulin?

IV.Pagtataya:

Lagyan ng tsek (() ang kahon kung tama ang isinasaad ng pangungusap.

(1.Tuparin ang anumang tungkulin iniatang sa iyo.

(2.Pagdating ng naayon sa takdang lugar o oras ng usapan.

(3.Pagpapahalaga sa bawat taong kausap maging nakababata o nakatatanda man.

V.Kasunduan:

Sumulat ng mga paraan na nagpapakita ng paninindigan sa sariling komitment.CHARACTER EDUCATION VI

Date: _________________

I. Layunin:

Nakatutupad/Dumarating sa pinagkasunduang oras/lugar

II.Paksang Aralin:

Pagpapahalaga sa Pangako (Palabra de Honor)

B.P.:Pagmamahal

K.P.:Katapatan

Sang.:ELC 1.1.EKAWP VI pah. 3

Kagamitan:Larawan

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain

1.Balik-aral:

Bilang isang.pangulo ng klase, ano ang iyong gagawin sa oras na hindi nakarating ang guro dahil sa kanyang karamdaman?

B.Panlinang na Gawain

1.Pagganyak:

Ano ang nararamdaman mo kung hindi dumating sa tamang oras ang taong kausap mo?

2.Paglalahad:"Ang Oras ay Ginto"

Maagang gumising Si Veronica, naglinis, nagluto at maayos na maayos na ang bahay nila bago siya umalis. Gabi pa lang ay inihanda niya ang kanyang mga kakailanganin upang makatupad siya sa takdang-oras ng pagkikita nila ng kanyang kaibigang Si Lenie

Nakarating siya ng maaga pa sa takdang-oras, at sa silid-akiatan ay nagkita silang magkaibigan.

3.Pagtalakay:

a. Anu-ano ang ginawang paghahanda ni Veronica bago siya umalis?

b. Paano nakarating ng maaga si Veronica?

c. Natagpuan ba niya si Lennie sa silid-aklatan?

d. Bakit gumising ng maaga si Veronica?

4.Paglalahat:

Anu-ano ang mabuting gawain upang makatupad ka sa pinagkasunduang oras.

C.Pangwakas na Gawain:

1.Paglalapat:Inimbita ka .ng iyong kaibigan na sa kanila kumain .ng hapunan, ano ang iyong gagawin upang makarating ka sa tamang oras?

IV.Pagtataya:

Basahin ang bawat pangyayari at piliin ang titik ng wastong sagot.1. Ano ang masasabi mo sa isang taong tumutupad sa pinagkasunduang oras?

a. Pabaya

b. May pagpapahalaga sa pangako

c. matulungin

2. Kausap mo ang iyong kapatid na magkikita kayo ng 7:30 ng umaga sa harap ng simbahan, ano ang gagawin mo?

a. Paghihintayin siya ng matagal

b. Hindi ka darating

c. Dadating ka sa takdang-oras ng usapanV.Kasunduan:

Pangako: Sisikaping kong makatupad sa oras at lugar na pinagkasunduan ng aming samahan.

CHARACTER EDUCATION VI

Date: _________________

I. Layunin:

Nakatutupad sa pangakong napagkasunduan ng samahan.

II.Paksang Aralin:

Pagpapahalaga sa Pangako (Palabra de Honor)

B.P.:Pagmamahal

K.P.:Katapatan

Sang.:ELC 1.2, EKAWP VI pah. 14

Kagamitan:Larawan

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain

1.Balik-aral:

Paano tuinupad si Veronica na makarating sa takdang-oras?

Mahalaga ba na tuparin ang iyong ipmangako?

B.Panlinang na Gawain

1.Pagganyak:

Anu-anong mga gawain an iniatang sa inyo ng inyong magulang?

2.Paglalahad:Isang grupo nang mag-aaral ng naatasang magbigay ng maikling palatuntunan. Pagkatapos ng klase ay nagkaroon ng pagsasanay ang pangkat nila Jenny, pinangunahan niya ito at napagkasunduan ng grupo na walang liliban sa oras ng pagsasanay upang madaling mabuo ang palatuntunan?

Si Jenny ay kasama sa pangkat na magbibigay ng isang sayaw. Dalawang beses ng nagsasanay ang grupo, subalit hindi nakasipot si Jenny sa ikatlong araw ng pagsasanay, tanging siya lamang ang hindi makasunod, dahil sa kanya ay nagtagal ang oras nila sa pagpapraktis. Hiyang-hiya si Jenny sa pangyayari kaya't kinabukasan ay tinupad niya na makarating sa praktis upang matutunan niya ang buong husay ang sayaw.

3.Pagtalakay:

a. Ano ang napagkasunduan ng grupo ni Jenny?

b. Ano ang nangyari nang hindi makarating si Jenny sa praktis?

c. Ano ang ginawa ni Jenny upang matutunan ang sayaw?

4.Paglalahat:

Anu-ano ang mabuting gawain upang makatupad ka sa pinagkasunduang oras.

C.Pangwakas na Gawain:

1.Paglalapat:Inimbita ka ng iyong kaibigan na sa kanila kumain ng hapunan, ano ang iyong gagawin upang makarating ka sa tamang oras?

IV.Pagtataya:

Basahin ang bawat pangyayari at piliin ang titik ng wastong sagot.

1. Ano ang masasabi mo sa isang taong tumutupad sa pinagkasunduang oras?

a. Pabaya

b. May pagpapahalaga sa pangako

c. matulungin

2. Kausap mo ang iyong kapatid na magkikita kayo ng 7:30 ng umaga sa harap ng simbahan, ano ang gagawin mo?

a. Paghihintayin siya ng matagal

b. Hindi ka darating

c. Dadating ka sa takdang-oras ng usapan

V.Kasunduan:

Pangako: Sisikaping kong makatupad sa oras at lugar na pinagkasunduan ng aming samahan.

CHARACTER EDUCATION VI

Date: _________________

I. Layunin:

Naipapamalas ang pagpaparaya sa kapwa.

II.Paksang Aralin:

Pagpaparaya/Pagkakait sa Sarili

B.P.:Pagmamahal

K.P.:Disiplina

Sang.:ELC 1.1.EKAWP VI pah. 15

Kagamitan:Larawan

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain

1.Balik-aral:

Anong pagpapahalaga ang ipinakita ni Josefina sa pagtupad sa kasunduan ayon sa sariling kakayahan?

B.Panlinang na Gawain

1.Pagganyak:

Bakit natin dapat tulungan ang mga matatanda lalo na sa pagsakay sa mga sasakyan?

2.Pagbibigay ng Sitwasyon:Isang pangkat ng mga mag-aaral ang dali-daling sumakay sa bus dahil nagsisikstkan ang mga pasahero. Lahat sila ay nakahanap na agad ng uspuan habarg sila ay naytatawanan, isang matandang babae ang sumakay. Punungpuno ang bus kaya nakatayo ang matanda. Tumayo si Michael at ibiniyay ang upuan sa matanda.

3.Pagtalakay:

a. Ano ang ginawa ni Michael ng Makita ang matandang babae?

b. Kung kayo si Michael gagawin mo rin ba ang ginawa niya? Bakit?

C.Paglalahat:

Tama ba ang magparaya tayo sa higit na nangangailangan? Bakit?

D.Paglalapat:

Tingnan ninyo ang dalawang larawan sa pisara, alin ang tamang ginawa ng bata? Bakit?IV.Pagtataya:

Piliin ang titik ng tamang sagot.

1. Oras ng rises, nakita mo ang iyong kamag-aral na walang baong pera o pagkain. Ikaw ay pinabaunan ng dalawang tinapay ng iyong Ina. Ano ang gagawin mo?

a. Ibibigay ang isa sa kamag-aral.

b. Kakainin ang dalawang tinapay upang mabusog ka.

c. Sabihin sa guro na walang baon ang isa mong kamag-aral.

2. Umiiyak ang bunso mong kapatid dahil gusto niyang gamitin ang iyong bisikleta. Ano ang gagawin mo?

a. Hahayaang umiyak ang kapatid.

b. Aalis na lang ng hahay upang di-marinig ang pag-iyak ng kapatid.

c. Pagbibigay ang kapatid sa gusto niya.

V.Kasunduan:

Sumulat ng limang (5) sitwasyon na maaari kang magparaya sa kapwa.

CHARACTER EDUCATION VI

Date: _________________

I. Layunin:

Inuuna ang iba bago ang sarili.II.Paksang Aralin:

Pagpaparaya/Pagkakait sa Sarili

B.P.:Pagmamahal

K.P.:Disiplina

Sang.:ELC 1.1.1, EKAWP VI pah. 15

Kagamitan:Larawan

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain

1.Balik-aral:

Paano mo tinutupad ang pangakong napagkasunduan ng samahan?

B.Panlinang na Gawain

1.Pagganyak:

Ano ang nararamdaman mo kung hindi nakakatulong ka sa iyong kapwa?

2.Paglalahad:Mapagparaya si Jim

Ang magkapatid na si Fred at Jim ay parehong nag-aaral sa kabila ng ang kanilang pamilya ay gipit sa kabuhayan. Si Fred ay nakatatandang Kapatid ni Jim. Isang araw kinausap ng kanilang nanay at Tatay ang magkapatid sa kadahilanang ang tatay na ay natanggal sa trabaho. Sa pangyayaring ito kailangan na isa na lamang muna ang makapagpapatuloy sa pag-aaral dahil hindi kayang matustusan ang maraming pangangailangan ng kanilang pamilya.

Nag-isip si Jim at kinausap ang kuya Fred niya upang sabihin na maaaring ipagpatuloy ng kanyang kuya ang pag-aaral..pah.108

3.Pagtalakay:

a.Sino ang dalawang magkapatid?

b. Ano ang naging dahilan para mahinto si Jim sa pag-aaral?

c. Bakit pinili ni Jim na mahinto siya at si Kuya Fred niya ang magpatuloy sa pag-aaral?

d. Ano ang magandang ugali ni Jim na nais mong tularan?

4.Paglalahat:

Dapat ugaliin na magparaya lalo na sa ikauunlad ng iba. Ang lahat ng bagay at bawat tao ay may kanya-kanyang pagkakataon.

C. Pangwakas na Gawain:

Oras ng rises, may baon kang tinapay subalit nakita mo na ang isa sa mga kaklase mo ay walang kinakain at mapapansin mong siya'y nagugutom. Ano ang iyong gagawin?

IV.Pagtataya:

Basahin ang mga pangyayari. Bilugan ang titik ng tamang sagot.

1. Sa pagsakay mo ng bus ay may isang matandang nakatayo at maraming dala-dalahan. Ang lahat ay nakaupo ng maayos. Ano ang iyong gagawin?

a. Pababayaan siya.

b. Tatayo at siya'y iyong pauupuin

c. Pagtatawanan.

2. Binigyan ka ng tatay mo ng paborito mong laruan, nakita ng iyong nakababatang kapatid at nais niya na sa kanya ito ibigay. Ano ang gagawin mo?

a. Linisin siya.

b. Hindi papansinin.

c. Ibibigay mo sa nakababatang kapatid ang laruan kahit na ito ang pinakagusto mo.

V.Kasunduan:

Sumulat ng limang (5) sitwasyon na maaari kang magparaya sa kapwa.

CHARACTER EDUCATION VI

Date: _________________

I. Layunin:

Nakapagbibigay ng upuan sa matatanda at may karamdaman.

II.Paksang Aralin:

Pagpaparaya/Pagkakait sa Sarili

B.P.:Pagmamahal

K.P.:Disiplina

Sang.:ELC 1.1.1, EKAWP VI pah. 15

Kagamitan:Larawan

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain

1.Balik-aral:

Paano natin maipapakita ang pagpapahalaga sa iba bago ang ating sarili?

B.Panlinang na Gawain

1.Pagganyak:

Sino sa inyo ang may Lolo at Lola pa? Paano nyo ipinakikita na mahal nyo sila?

2.Paglalahad:Pagpaparinig ng isang kwento "Binigay na Upuan"

Binigay na Upuan

Sa Lungsod ng Maynila, ang mga bus ay laging puno ng pasahero kapag sumasapit na ang oras ng uwian. Si Lito ay laging nakakaranas ng ganitong sitwasyon kapag natapos na ang kanyang klase. Una-unahan ang bawat pasaherong makakuha ng kanilang upuan. Si Lito ay swerteng may nakuhang upuan.

Nang huminto ang bus matapos ang ilang metrong pagtakbo nito, isang matandang babae ang sumakay. Wala ng upuan. Wala ring gustong tumayo upang ibigay dahil lahat din ay pagod sa maghapong'trabahopah.1113.Pagtalakay:

a. IIarawan ang sit vasyon sa Lungsod ng Maynila sa oras ng uwian.

b. Nakakuha ba ng upuan si Lito?

c. Sino ang sumakay sa bus na tumayo na lamang?

d. Ano ang ginawa ni Lito para sa matanda?

C.Paglalahat:

Ano ang ipinakitang ugali ni Lito sa matanda? Paano niya ipinakita ang kanyang pagpaparaya sa upuan?

D.Paglalapat:

Magbigay ng iba pang pagkakataon na maaari kang magbigay ng upuan sa matatanda o may karamdaman.

IV.Pagtataya:

A. Pasalita

1. Sa anong mga Lugar o okasyon na dapat paghandugan ng upuan ang mga nakatatanda?

2. Sino pa ang maari mong gawan ng ganito bukod sa matanda?

3. Ano ang mararamdaman mo kung nakatutulong ka sa kapwa?

B. Pasulat

Panuto: Piliin ang titik ng wastong sagot.

1. May programang sa paaralan. Nakita mo ang isang matanda na nakatayo sa tabi. May mga upuan ngunit ito ay mga reserba para sa mga bisita. Ano ang gagawin mo?

a. lbigay ang upuan sa matanda na nakareserba sa bisita.

b. Humingi ng paumanhin sa matanda. Hindi maanng kunin ang upuan sa silid-aralan.

c. Kumuha ng upuan sa silid-aralan at ibigay sa matanda.

d. Magsawa!ang bahala, hindi mo naman siya kakilala.

V.Kasunduan:

Hatiin sa apat ang klase. Maghanda sa pagsasadula o usapan ukol sa pagalay ng upuan sa mga matatanda o may karamdaman.

CHARACTER EDUCATION VI

Date: _________________

I. Layunin:

Naipapakita ang pagkakawanggawa sa kapwa.II.Paksang Aralin:

Pagpaparaya/Pagkakait sa Sarili

B.P.:Pagmamahal

K.P.:Disiplina

Sang.:ELC 1.2, EKAWP VI pah. 15

Kagamitan:Larawan

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain

1.Balik-aral:

Paano ipinakita ni Lito ang pagmamalasakit sa matatanda?

B.Panlinang na Gawain

1.Pagganyak:

Anu-ano ang mga bagay na maari nating ipagparaya?2.Paglalahad:

Kaarawan ni Josie at ang kanyang mga magulang ay maghahanda ng isang marangyang handaan. Ngunit minabuti ni Josie na sa halip na maghanda ay numunta na lamang sa ampunan at doon magbigay ng mga laruan at pagkain.

3.Pagtalakay:

a. Ano ang ibig gawin ni Josie sa kanyang kaarawan? Tama ba siya? Bakit?

b. Anong uri ng bata si Josie?

c. Kung kayo si Josie, gagawin mo rin ba ito?

C.Paglalahat:

a. Anong pagpapahalaga ang ipinamalas ni Josie?

b. Paano ipinakikita ni Josie ang kanyang pagmamahal sa kapwa?

D.Paglalapat:

Ano ang gagawin mo kung nabigyan ka ng pagkakataong magkawanggawa sa kapwa?

IV.Pagtataya:

Lagyan ng tsek ang mga gawaing nagpapakita ng pagmarnalasakit sa kapwa.

1. Naghahanda ng labis para sa kaarawan.

2. Tumutulong sa mga nangangailangan

3. Nagbibigay ng mga pagkain at damit sa mga nasalanta ng bagyo o baha.

4. Tinataguan ang mga taong nanahihingi ng tulong.

5. Bumibili ng mga kailangan lamang.

V.Kasunduan:

Mula ngayon ipagpapatuloy ko ang aking pagtulong sa aking kapwa na nangangailangan.

Sisikapin kong iwasan ang paghahanda ng marangya sa aking kaarawan at sa halip ay ibibigay ko na lang sa higit na nangangailangan.CHARACTER EDUCATION VI

Date: _________________

I. Layunin:

Naipapakita ang pagkakawanggawa sa kapwa sa pamamagitan ng pagtulong sa nangangailangan.

II.Paksang Aralin:

Pagpaparaya/Pagkakait sa Sarili

B.P.:Pagmamahal

K.P.:Disiplina

Sang.:ELC 1.1.2, EKAWP VI pah. 86-87

Kagamitan:Larawan

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain

Pagsasadula sa takdang aralin.B.Panlinang na Gawain

1.Pagganyak:

Ipakita ang larawan ng Isang pulubi. Saan nyo sila karaniwang nakikita. Ano ang ginagawa mo kapag lumapit sila sa inyo?

2.Paglalahad:Pagbasa ng kwento "Ibigin Mo ang Iyong Kapwa"

Ibigin Mo Ang Iyong Kapwa

Sa halos lahat ng underpass at overpass sa Maynila ay pawing may mga namamalimos. Sa underpass sa Quiapo ay may isang batang pulubi na araw-araw ay naroon. Tuwing daraan si Dindin ay awang-awa siya kaya't lagi niyang binibigyan ito ng pera.

Isang araw nang dumaan siya sa Quiapo ay wala si Lita, ang pulubi.

"Mamang gitansta, nasaan po si Lita." ang tanong ni Dindinpah. 116 - 1173.Pagtalakay:

1. Sino si Lita at saan siya madalas matatagpuan?

2. Paano ipinakita ni Dindin ang kanyang pagmamahal sa kapwa?

C.Paglalahat:

Sinabi ni Kristo na ang paglilingkod o pagmamahal na ginawa mo sa iyong kapwa ay parang ginawa mo na rin sa kanya. Samakatuwid paglingkuran o tulungan mo ang iyong kapwa na hindi na kailangang maghintay ng kapalit.

IV.Pagtataya:

Panuto: Sagutin ang mga sumusunod:

1. Isang matanda ang humingi ng tulong kay Pedro. Hindi niya pinansin ang matanda. "Wala naming ibibigay sa akin ang pulubing iyan," ang bulong ni Pedro sa sarili. Tama ba siya? Bakit?

2. May kumakatok sa inyong pintuan. Sinilip mo kung sino ang kumatok. Nakita mong isang namamalimos na pulubi. Ano ang gagawin? Bakit?

3. Pinagdadala kayo ng mga lumang damit ng inyong guro para ibigay sa raga nabiktima ng baha. Paano mo ito tutugunin?

V.Kasunduan:

Humanap ng isang balita na nagpapakita ng pagtulong sa nangangailanganCHARACTER EDUCATION VI

Date: _________________

I. Layunin:

Laging nakasusnod sa alituntunin sa paglalaro:

II.Paksang Aralin:

Pagpaparaya/Pagkakait sa Sarili

B.P.:Pagmamahal

K.P.:Disiplina

Sang.:ELC 1.1.EKAWP VI pah. 15

Kagamitan:Larawan

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain

1.Balik-aral:

Paano natin maipapakita ang pagmamahal sa kapwa?

B.Panlinang na Gawain

1.Pagganyak:

Anu-ano ang mga tuntunin sa laro?2.Paglalahad:

Isang usapan ng magkaibigan

Bert: Mamaya pagsisimula ng laro, bantayan mong maigi Si Joey.

Peter: Bakit?

Bert: Magaling siya sa Basketball kaya't bantayan mo siyang hindi makahawak ng bola.

Peter: Eh, ano ang gagawin ko?

Bert: Kapag nakita mong hawak-hawak niya ang bola, banggain mo siya para madapa at mabitiwan ang bola.

3.Pagtalakay:

a. Tama ba ang utos ni Bert kay Peter? Bakit?

b. Anong uri ng bata si Bert?

c. Ano ang ipinakikita sa mga sinabi ni Bert?

d. Marunong ba siyang sumunod sa mga tuntunin sa paglalaro? Bakit?

C.Paglalahat:

Sa paglalaro, dapat tandaan ang laging pagsunod sa mga alituntunin

D.Paglalapat:

a. Sa paglalaro, ano ang dapat nating iwasan? Bakit?

b. May nakita na ba kayong bata na nanakit sa kalaro upang manalo? Tama ba ito? Bakit?

IV.Pagtataya:

Magbigay ng limang (5) dapat tandaan/gawin ng isang mabuting manlalaro.

V.Kasunduan:

Gumawa ng isang dula-dulaan ukol sa pagsunod sa mga alituntunin sa paglalaro.

CHARACTER EDUCATION VI

Date: _________________

I. Layunin:

Naiiwasan ang pangangasiwa/panunukso sa mga kalaro.

II.Paksang Aralin:

Pagpaparaya/Pagkakait sa Sarili

B.P.:Pagmamahal

K.P.:Disiplina

Sang.:ELC 1.1.3, EKAWP VI pah. 16

Kagamitan:Larawan

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain

Pagbabasa ng balita na nakuha na nagpapakita ng pagtulong sa nangangailangan.

B.Panlinang na Gawain

1.Pagganyak:

Anong laro ang madalas nyong laruin? Ipalarawan sa rnga bata ang kanilang ginagawa kapag nanalo o natalo.

2.Ipabasa ang kwento sa tsart:

Ang Barangay San Francisco ay nagkaroon ng liga sa basketbol isang buwan ng Mayo. Oras ng kampeonato ng blue team at red team. Sina Wendel, Marvin at Miguel ay kabilang sa red team at kasalukuyang nangunguna. Malaki ang kalamangan nila sa laro kaya't natapos ang oras at sila'y nanalo. Nang lahat ng koponan ay nag-uuwian na, sumigaw si Wendel ng "talo! talo! lampa! walang sinabi." Nakiisa pa ang dalawang kasama. Hindi na lamang to pinansin ng koponan ng blue team. Alam nila na pagsisimulan lamang ito ng away.

3.Pagtalakay:

a.Sinu-sino ang dalawang koponan na pinag-uusapan sa kwento.b.Ano ang masasabi nyo sa dalawang koponan?

c.Ano ang ginagawa ng koponan nina Marvin nang sila ay mag-uwian? Tama ba ito? Bakit?

C.Paglalahat:

Ano ang dapat iwasan kapag nagkakaroon ng palaro?D.Pangwakas na Gawain:

Paglalapat:

Ipasadula ang tinatalakay na kwento na iwinasto na ang kalagayan.

IV.Pagtataya:

Lagyan ng tsek (() ang mga palatandaang ginagawa mo at ekis (x) ang hindi mo ginagawa.PalagiMinsanHindi

1. Naglalaro ako ng patas at walang pandaraya2. Nakikiisa ako sa aking mga kakampi upang manalo

ang aming koponan.

3. Pinagtatawanan ko ang aking kalarong nadapa.

V.Kasunduan:

Obserbahan ang iyong mga kalaro. Humandang iulat sa klase kung paano sila kumilos pagkatapos ng inyong laro.CHARACTER EDUCATION VI

Date: _________________

I. Layunin:

Nasasabi ang tamang score sa paglalaro.

II.Paksang Aralin:

Pagpaparaya/Pagkakait sa Sarili

B.P.:Pagmamahal

K.P.:Disiplina

Sang.:ELC 1.1, EKAWP VI pah. 15

Kagamitan:Larawan

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain

1.Balik-aral:

Ano ang dapat iwasan kahit kayo'y nanalo pa sa isang laro?

B.Panlinang na Gawain

1.Pagganyak:

May nasalihan na ba kayong laro? Paano ito iniiskoran ang koponan.

2.Paglalahad:Ngayong umaga, tayo ay bubuo ng isang kwento mula sa larawang aking ipakikita sa inyo. Tingnan natin kung anong uri ng laro ito.

Ipakita isa-isa ang larawan at hayaang ilarawan nila ng sunudsunod tungkol sa pandaraya sa score ng larong basketbol.

3.Pagtalakay:

a. Ano ang ginawa ng batang taga-iskor?

b. Tama ba ang kanyang ginawa?

c. Masarap bang tanggapin ang panalo kapag nandaya sa isang laro? Bakit?

C.Paglalahat:

Paano nyo gagampanan ang inyong tungkulin kung kayo ay naging taga-iskor sa isang laro?

D.Pangwakas na Gawain:1. Paglalapat

Sino sa inyo ang may karanasang batay sa kwentong ating tinalakay?

IV.Pagtataya:

Panuto: Sagutin ng Tama o Mali ang mga sumusunod na pangungusap.

1. Ang panalo ay mahalaga at hindi kung paano nilalaro ang laro.

2. Kumampi sa koponang gusting manalo kapag taga-iskor. Dagdagan ang iskor nito.

3. Maging tapat sa pag-iiskor.

4. Ang pagyayabang sa pagtanggap ng karangalan ay nagpapakita ng tunay na pagka-isport.

5. Burahin ang iskor ng kalaban at bawasan ito.

V.Kasunduan:

Isulat ang mga tuntuning dapat sundin ng isang taga-iskor.CHARACTER EDUCATION VI

Date: _________________

I. Layunin:

Nakapaglalaro nang patas at hindi nagsasamantala sa kalaban.

II.Paksang Aralin:

Pagpaparaya/Pagkakait sa Sarili

B.P.:Pagmamahal

K.P.:Disiplina

Sang.:ELC 1.4, EKAWP VI pah. 16

Kagamitan:Larawan

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain

1.Balik-aral:

Bakit mahalaga ang pagiging isport?

B.Panlinang na Gawain

1.Pagganyak:

a. Magpakita ng mga larawan tugkol sa paglalaro.

b. Nasubukan na ba ninyo ang matalo ngunit magaan ang inyong pakiramdarn dahil nakatulong kayo sa inyong kalaban?

2.Paglalahad ng Sitwasyon:

Si Mario ay isa sa manlalaro ng sipa sa kanilang paaralan at palagi silang nananalo sa kanilang distrito. Isang araw habang sila ay naglalaro, nakita niya na sadyang binangga ng kanilang ka-team, si Peter. Nadapa ito at napasubsob. Tamang-tama siya ang sisipa at mananalo sila ngunit sa halip, tinulungan niya si Peter na siyang ikinatalo ng kanilang team.

3.Pagtalakay:

a.Sinu-sino ang mga manlalaro?

b. Ano ang nangyari habang sila naglalaro?

c. Tama ba ang ginawa ng ka-team ni Mario? Bakit?

C.Paglalahat:

Kung kayo si Mario, gagawin mo rin ba iyon? Bakit?D.Paglalapat:

Paano mo maipapakita na marunong kang maglaro nang patas at hindi nagsasamantala sa kalaban?IV.Pagtataya:

Sumulat ng limang (5) paraan upang maipakita mo ang patas na paglalaro.

V.Kasunduan:

Mula ngayon sisikapin kong maglaro nang patas at tutulungan ko ang aking kalaban kahit ikatalo ng aming laro.

CHARACTER EDUCATION VI

Date: _________________

I. Layunin:

Nakatutulong sa nasaktang kalaban kahit to ay ikatalo sa laro.

II.Paksang Aralin:

Pagpaparaya/Pagkakait sa Sarili

B.P.:Pagmamahal

K.P.:Disiplina

Sang.:ELC 1.1.4. EKAWP VI pah. 16

Kagamitan:Larawan

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain

1.Balik-aral:

Anu-ano ang mga tuntuning dapat sundin kapag ika'y taga-iskor?

B.Panlinang na Gawain

1.Pagganyak:

Magpakita ng larawan ng isang batang nadapa. Ano ang gagawin mo kapag nakita mo ang ganitong sitwasyon?

2.Paglalahad:

Pagbasa sa kwento

"Tunay na Kaibigan"

Ang karera sa pagtakbo ay sinimulan sa pagpapaputok ng baril. Lahat ng kasali sa karera ay tatakbo nang makailang ulit sa paligid rig laruan at kung sino ang mauna sa kanila ang panalo.

Sa bawat ikot ng mga manlalaro, palakpakan at sigawan ang mga tao. Higit na malakas ang kanilang pagpalakpak tuwing dadaan si Patrick, ang inaasahang mananalo sa laro.

Sa huling pag-ikot may ilang metro na lang si Patrick sa hangganan, may dalawang batang lalaki .pah.127

3.Pagtalakay:

1. Sino ang dalawang batang manlalaro na nabanggit sa kwento?

2. Paano naglaro si Patrick?

3. Ano ang nangyari kay Vincent?

C.Paglalahat:

Paano ipinakita ni Patrick ang pagpaparaya sa kapwa?D.Paglalapat:

1. Paglalapat

Kung kayo ang nasa sitwasyon ni Patrick, ganoon din ba ang inyong gagawin? Ipasalaysay.

IV.Pagtataya:

Bilugan ang bilang na nagpapakita ng pagpaparaya sa kapwa. Sa isang laro.

1. Sisikuhin ang kalaban upang maka-agaw ng bola.

2. Tutulungang tumayo ang kalabang nadulas habang tumatakbo.

3. Hindi papansinin ang batang tinamaan ng bola.

4. Makikipag-agawan sa bola kahit na ito'y masaktan.

5. Ititigil ang paglalaro kapag may masaktang kalaban o kakampi.

V.Kasunduan:

Magsasadula ng dalawang sitwasyon kung saan ipakikita ang tama at mating pag-uugali kapag may isarig laro. (Hatiin ang klase sa dalawang pangkat).CHARACTER EDUCATION VI

Date: _________________

I. Layunin:

Naipakikita ang mga gawaing rnaka-Diyos ayon sa sariling paniniwala.

II.Paksang Aralin:

Pagbibigay Halaga sa mga Gawaing Maka Diyos

B.P.:Ispiritwal

K.P.:Pananalig sa Panginoon

Sang.:ELC 1.1.EKAWP VI pah. 17

Kagamitan:Larawan

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain

1.Balik-aral:

Paano ipinakita ni Mario na handa siyang tumulong sa kanilang kalaban sa laro?

B.Panlinang na Gawain

1.Pagganyak:

Anu-ano ang mga paraan upang ating maipakita ang mga gawaing maka-Diyos?

2.Paglalahad:Si Gng. Ignacio ay isa sa mga masigasig na naglilingkod sa kapilya. Nakikita niya ang mga kakulangan sa kapilya. Nag-isip siya ng paraan upang makalikom ng pera para sa mga pangangailangan ng kapilya. Nagpamigay siya ng mga sobre sa mga mamamayan ng barangay. Pagkalipas ng dalawang Iinggo, nakalikom siya ng malaking halaga para sa kapilya.

3.Pagtalakay:

a. Ano ang ginawa ni Gng. Ignacio upang makalikom ng pondo?

b. Tama ba ang kanyang ginawa? Bakit?

C.Paglalahat:

Bakit dapat nating isabuhay ang gawaing maka-Diyos?

IV.Pagtataya:

a. Nagbibigay ba kayo ng abuloy sa simbahan sa tuwing pagsisimba ninyo?

b. Bukod sa pagbibigay ng donasyon sa simbahan, paano natin maisasagawa ang mga gawaing maka-Diyos?

V.Kasunduan:

Pangkatin ang mga bata sa apat at ipaguhit ang mga gawaing maka-Diyos. Itala sa kuwaderno ang mga gawaing maka-Diyos.CHARACTER EDUCATION VI

Date: _________________

I. Layunin:

Nasusunod sa panuntunang "Ang Ayaw Mong Gawin sa iyo ay Huwag mo Ding Gagawin sa Iba."

II.Paksang Aralin:

Pagbibigay Halaga sa mga Gawaing Maka Diyos

B.P.:Ispiritwal

K.P.:Pananalig sa Panginoon

Sang.:ELC 1.2.EKAWP VI pah. 17

Kagamitan:Larawan

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain

1.Balik-aral:

Paano natin matutulungan ang ating simbahan?

B.Panlinang na Gawain

1.Pagganyak:

Ano ang inyong gagawin sa mga bagay na inyong napulot na may halaga?

2.Paglalahad ng Sitwasyon:Isang diyanitor sa opisina Si Mang Jose. Masipag siya at tahimik. Isang araw habang siya ay naglilinis, nakapulot siya ng isang makapal na sobre. Hindi niya tiningnan kung ano ang Taman. Dali-dali siyang pumunta sa opisina at nagsabi na nakapulot siya ng sobre. Tiningnan hang namamahala kung kangino ang sobre at doon niya nalaman na nahulog pala ang sobre sa kanyang bag. Ang laman ng sobre ay pera para na pambayad sa eskwelahan ng anak na nag-aaral. Laking pasalamat ng namamahala kay Mang Jose.

3.Pagtalakay:

a. Sino si Mang Jose?

b. Ano ang ginawa niya sa sobreng napulot?

c. Tama ba ang ginawa ni Mang Jose? Bakit?

d. Kung kayo si Mang Jose, gagawin mo rin ba ang ginawa niya?

C.Paglalahat:

Dapat iwasan ang pag-angkin ng mga gamit ng iba.

D.Paglalapat:

May naiwang pitaka sa kuwarto. May malaking halaga ang pitakang naiwan. Kung ikaw ang nakakita ng pitakang iyon, aanhin mo?

IV.Pagtataya:

Sagutin ang mga sumusunod:

1. Nangangailangan ka ng pera para sa anak mong may sakit. Nagkataong nakapulot ka ng pitaka na may maraming pera, ngunit hindi sa iyo. Ano ang gagawin mo sa pitaka?

2. Nautusan si Nena na bumili ng sabon at gatas. Nang pauwi na siya, napansin niyang sobra ang sukling ibinigay sa kanya, ano ang gagawin ni Nena?

3. Ikaw ay gutom na gutom dahil wala kang almusal at baon. Napadaan ka sa tindahan at walang bantay na tindera. Ano ang gagawin mo?

V.Kasunduan:

Sumulat ng talata kung paano natin masusunod ang panuntunang "Ang Ayaw Mong Gawin sa Iba sa Iyo ay Huwag Mo Ding Gagawin sa Iba."