cartografie brussel

Download Cartografie Brussel

Post on 29-Jan-2017

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Cartografievan de

  Nederlandstaligegezinsvoorzieningen

  inBrussel

  *

  Een onderzoek in opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

  Uitgevoerd doorVakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek,

  Universiteit Gent

  Promotor: Prof. Michel VandenbroeckOnderzoeker: Valerie Bauters

 • ColofonDe Cartografie van de Nederlandstalige gezinsvoorzieningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2016) werd uitgevoerd door de Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek van de Universiteit Gent in opdracht van de Vlaamse Ge-meenschapscommissie en bevoegd Collegelid Bianca Debaets.

  Promotor: Prof. Michel VandenbroeckOnderzoeker: Valerie BautersVerantwoordelijke voor de VGC: Eric VerreptVormgeving: www.la-voila.be

  De onderzoekers danken de leden van de stuurgroep voor hun veelvuldig advies en hun constructieve commentaren: Wouter Boeckmans (Kabinet Debaets), Die-ter Demey (VGC Meet- en Weetcel), Wendy De Weyer (Samenwerken aan Kinder-opvang in Brussel), Christine Faure (Kind en Gezin), Anne Lambrechts (Elmer), Geert Meys (De Buiteling), Sara Mouton (VGC Gezin), Elke Van den Ende (VGC Onderwijs), Kelly Van Meldert (Kind en Preventie), Jan Verbelen (VGC Meet- en Weetcel) en David Vits (VGC Gezin).

  We danken in het bijzonder ook de Meet- en Weetcel van de VGC voor het aan-leveren van gegevens en de visuele weergave van data.

  We danken ook Lies Wallyn (VGC, Algemene Directie Onderwijs en Vorming), Stijn Van Keer en Sandra Vanderborght (Kind en Gezin) en de studiedienst van ONE voor het aanleveren van het nodige cijfermateriaal. Dank aan de vzw Samenwerken aan Kinderopvang in Brussel, de meewerkende kinderdagverblijven en Kind en Gezin voor het verspreiden van de ouderbevra-ging.Dank ook aan de cordinatoren van de Brusselse IBOs, de cordinatoren van de Brusselse consultatiebureaus en de kernactoren van het Huis van het Kind Brussel voor hun medewerking.

  2016 VGC en UGentAlles uit deze uitgave mag gekopieerd worden mits correcte bronvermelding.De correcte bronvermelding is:Vandenbroeck, M. en Bauters, V. (2016) Cartografie van de Nederlandstalige gezins-voorzieningen in Brussel. Brussel Gent: VGC UGent.

  http://www.la-voila.be

 • InhoudstafelDeel 1. De Brusselse context

  1.1. Leeftijdsstructuur en bevolkingssamenstelling1.2. Gezinscontext1.3. Sociaaleconomische status1.4. Diversiteit1.5. Besluit

  Deel 2. Preventieve Gezinsondersteuning (PGO)

  2.1. Methodiek2.2. Het aanbod2.3. De consultatiebureaus erkend door Kind en Gezin2.4. Samenwerkingsverband Huis van het Kind2.5. Kinderopvang en gezinsondersteuning2.6. Besluit

  Deel 3. De kinderopvang voor babys en peuters

  3.1. Het nieuwe decreet kinderopvang babys en peuters3.2. Evolutie van het opvangaanbod in Brussel3.3. Het opvangaanbod in Brussel na het nieuwe decreet3.4. Taal en betaalbaarheid op trap 0 en 13.5. Toegankelijkheid op trap 2 en 33.6. Het lokaal loket kinderopvang3.7. Toegankelijkheid op trap 2 en 33.8. Profiel van de gebruikers3.9. Perceptie van het gevoerde beleid3.10. Besluit: policy, provision and parents

  Deel 4. Opvang van schoolkinderen

  4.1. Situering4.2. Opvang op en door de school4.3. Initiatieven voor buitenschoolse opvang (IBO)4.4. De speelpleinen van de VGC4.5. Besluit

  10

  30

  58

  118

  1021232729

  313140485556

  118119124146152

  58606472838893

  101109115

 • Deel 5. De ouders

  5.1. Situering5.2. De consultatiebureaus5.3. De kinderdagverblijven5.4. Kleuteronderwijs5.5. De doorgaande lijn?5.6. Besluit

  Deel 6. Besluit

  6.1. Noodzakelijke doelstellingen6.2. Preventieve gezinsondersteuning6.3. De kinderopvang voor babys en peuters6.4. De opvang voor schoolkinderen6.5. Monitoring

  Bronnen

  Bijlagen

  1. Afkortingen en begrippen2. Dekkingsgraden per wijk3. Opvangcapaciteit vergund door Kind en Gezin in 20154. Interviews consultatiebureaus5. Interviews kernactoren Huis van het Kind6. Telefonische enqute kinderopvang babys en peuters7. Online enqute verantwoordelijken kinderopvang babys en peuters8. Focusgroep kinderopvang voor babys en peuters9. Enqute IBOs10. Interviews IBOs11. Ouderbevraging

  154

  177

  184

  187

  154159163168171176

  177178179181182

  187191196197198199200

  210211212214

 • Figuren123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748

  Bevolkingspiramides van het BHG, het Vlaams Gewest en BelgiVruchtbaarheidscijfer in het BHG, Vlaams Gewest en Belgi (2010)Bruto geboortecijfer in de 19 gemeenten van het BHG (2014)Aandeel 15-44 jarigen in de 19 gemeenten van het BHG (2015) Prognose van % kinderen jonger dan drie jaar in het BHG, het Vlaams Gewest en Belgi (2014-2020)Aandeel 0-2 jarigen in de 19 gemeenten van het BHG (2015)Evolutie 0-2 jarigen (2015 - 2020) in de 19 gemeenten van het BHG (%)Prognose van het aandeel 3 tot 12 jarigen in het BHG, het Vlaams Gewest en Belgi (2014-2020) Aandeel 3-12 jarigen in de 19 gemeenten van het BHG (2015)Evolutie 3-11 jarigen tussen 2015 en 2020 in de 19 gemeenten van het BHG (%)Aandeel 0-2 en 3-12 jarigen in een eenoudergezin in de 19 gemeenten (2015)Werkloosheidsgraad in de 19 gemeenten van het BHG (2014)Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte (inkomstenjaar 2013)Kansarmoede-index Kind en Gezin in het BHG (2014) (%)Inwoners met niet-Belgische nationaliteitInwoners met niet-Belgische nationaliteit in de 19 gemeenten van het BHG (2015)De Brusselse consultatiebureaus erkend door Kind en GezinBereik naar woonplaats (2014) (n = 4.877)Spreiding naar woonplaats gebruiker op gemeenteniveau in 2014 (n = 4.481)Bereik naar woonplaats t.o.v. het aantal 0-2 jarigen per gemeente (n = 4.481)Bereik naar opleidingsniveau van de moeder in 2014 (n = 4.772) Bereik naar nationaliteit bij de geboorte van de moeder in 2014 (n = 4.660)Bereik naar taalsituatie in het gezin in 2014 (n = 4.877)Aandeel kansarme kinderen per consultatiebureau (2014)Het nieuwe subsidiesysteemEvolutie van de opvangplaatsen in Brussel: Kind en Gezin en ONE (2007-2015)Opvangaanbod Kind en Gezin en ONE: 2010 2015Uitbreiding van de inkomensgerelateerde plaatsen 2010 - 2015Geplande Franstalige capaciteitsuitbreiding 2014 2018 per gemeenteDekkingsgraad Kind en Gezin en ONE per gemeente (1e kwartaal 2015)Gemeentelijke dekkingsgraad opvangaanbod K&G Brusselnorm 2015Opvangplaatsen (K&G) met inkomenstarief per gemeente (2005 - 2015)Dekkingsgraad met IKT (K&G) per gemeente BrusselnormDekkingsgraad met IKT (K&G) per gemeente Brusselnorm op bevolkingsprojectie 2020Aantal opvangplaatsen nodig om 50%-norm te bereiken in 2020 BrusselnormTaal van de verantwoordelijke in de voorheen zelfstandige kinderopvang (n = 112)Omgangstaal in de voorheen zelfstandige kinderopvang (n = 103)Dekkingsgraad de facto Nederlandstalige opvang IKT + niet IKT - BrusselnormKostprijs kinderopvang per maand in euro (n = 99)Verband tussen inkomenscofficint en dekkingscofficint met IKTGerapporteerde bezettingsgraad 2014 (n = 93)Gerapporteerde bezettingsgraad 2014 per net (n = 92)Aandeel openstaande aanvragen per kinderopvanglocatie (op 11/2/2016)Voorrangscriteria 2015 (n = 93)Evolutie voorrangsbeleid: een vergelijking tussen 2004, 2010 en 2015Ingeschreven kinderen naar gewest (n = 4.125)Ingeschreven kinderen naar gewest per gemeente (n = 4.076)Ingeschreven kinderen naar gezinstaal (n = 3.923)

  1112131415161718192022232426272840424344454647485960616263 65666869707173757782

  84 - 858787929799

  101102103

 • 4950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

  Ingeschreven kinderen naar de werksituatie van de ouders (n = 3.725)Ingeschreven kinderen met afwijkend tarief per gemeente (n = 4.076)Ingeschreven kinderen uit eenoudergezinnen (n = 4.076)Ingeschreven kinderen met een niet-Belgische moeder (n = 4.076)Duur van de opvang op en door de school in 2014-2015 (n = 105)Bereik van de opvang op en door de school in verhouding tot de BrusselnormKindbegeleiderratio van de opvang op en door de school 2014-2015 (n = 105)Kwalificaties van begeleiders van de opvang op en door de school 2014-2015 (n = 523)Opvangcapaciteit van de 21 IBO-opvanglocaties in 2015 (zelfrapportage)Opvangcapaciteit na de schooluren in IBOs per gemeente (n = 993)Bereik van de IBOs na de schooluren in functie van de BrusselnormIn IBOs ingeschreven kinderen per gemeente (2014) op de BrusselnormBezettingsgraad van de IBOs in 2014 (n = 18)Aantal ingeschreven kinderen naargelang ouderbijdrage in 2014 (n = 3.952)Personeel in de Brusselse IBOs (n = 166)Kwalificaties en attesten van de kinderbegeleiders (n = 129)Kwalificaties en attesten van de cordinatoren (n = 23)Personeelsstatuten in de Brusselse IBOsGemiddelde capaciteit per week van de VGC speelpleinen per gemeente (2015)Aantal unieke kinderen ingeschreven in de speelpleinen 2015 (n = 2.427)Bereik van de VGC speelpleinen in 2015 BrusselnormAandeel kinderen met reductietarief op de speelpleinen per gemeente (2015)Kwalificaties van de (hoofd)animatoren van de speelpleinwerking 2015 (n = 97)Kennismaking met het consultatiebureau: Kind en Gezin (n = 89) en ONE (n = 24)Aantal bezoeken aan het CB van Kind en Gezin (n = 61) en ONE (n = 20)Afstand tot het consultatiebureau: Kind en Gezin (n = 42) en ONE (n = 19)Afspraken met het consultatiebureau: Kind en Gezin (n = 62) en ONE (n = 20)Aantal maanden zoektocht voor de aanvang van de opvang (n = 87)Hoe heeft u een opvangplaats gevonden voor uw kind? (n = 105)Bekendmaking van Nederlandstalig kleuteronderwijs (n = 80)Waarom koos u Nederlandstalig kleuteronderwijs? (n = 92)Trajecten van ouders

  104105107108120121122123125126127128129135136137137138147148149150151160161162162164165169170171

 • Tabellen12345678

  9101112