calendar 2015 takwim skp4 (1)

Download Calendar 2015 Takwim SKP4 (1)

Post on 06-Jul-2018

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 Calendar 2015 Takwim SKP4 (1)

  1/23

  TAKWIM TAHUNANTAHUN 2015 SEK.KEB.PASOH 4 (FELDA

  Januari 2015

  Sun Mon Tues Wed Thu Fri Sat1 2 3

  Tahun Baru Pendaftaran Hari KeputeraanMurid tahun 1 Nabi Muhammad

  s.a.w

  4 5 6 7 8 9 10Sesi Pengedaran Mesyuarat Unit- Perhimpunan Meyuarat unit-

  Persekolahan orang maklumat Unit H!M ulanan Unit H!M HUT Pn.Normazitah

  bermula Murid "MM# Semakan $ail "%uru dan Staff#

  &M' bermula Pengisian kedatangan(nline bermula

  -Mesyuarat TahunanKokurikulum

  a)aan *asin+ ',

  11 12 13 14 15 16 17Mesyuarat unit- Mesyuarat unit- Hari Keputeraan Mesyuarat unit- Meyuarat unit-

  Unit H!M Unit HEM *ang i Pertuan Unit H!M Unit H!M

  Pengumpulan MM Pengisian PM esar N.Smbilan

  a)aan *asin+ ',

  18 19 20 21 22 23 24Pelan)aran Penghantaran Mesyuarat /K P0% Per+umpaan aris

  Pertandingan raf Minit Kali 1 2314 'ahun , kali 1

  Kebersihan Kelas -Akt Koku (Permainan

  Kelab Akademik)

  25 26 27 28 29 30 31

  Pengedaran Minit Mesyuarat Pelan)aranMesyuarat Unit- Kewangan kali 1 -Akt Koku (Permainan Kempen HUT En.Nazaro

  Unit H!M Unit eruni!orm) /(M K! S!K(5H

  ** HUT –

  Hari Ulang TahunKelahiran

  TAKWIM TAHUN 2015 SEK.KEB.PASOH 4 (FELDA)

 • 8/17/2019 Calendar 2015 Takwim SKP4 (1)

  2/23

  TAKWIM TAHUN 2015 SEK.KEB.PASOH 4 (FELDA)

 • 8/17/2019 Calendar 2015 Takwim SKP4 (1)

  3/23

  Februari 2015

  Sun Mon Tues Wed Thu Fri Sat1 2 3 4 5 6 7

  Pengisian &ekod Penghantaran Penghantaran Perhimpunan Kelas imbingan

  Kesihatan Murid engki6 kantin Peratusan ulanan 'ahun ,Kehadiran murid "%uru dan Staff#

  -Akt. Koku (Permainan"Kelab Akademik)

  a)aan *asin+ ',

  8 9 10 11 12 13 14Program Penyerahan Mesyuarat /K %otong royong Kelas imbingan

  Mentor Menti HUT Ust.Khiruddin Keba+ikan 7 K 'ahun ,

  Mesyuarat gong P0% -Akt Koku (Permainan

  Unit eruni!orm)) a)aan *asin+ ',

  15 16 17 18 19 20 21Pelan)aran 'ahun aru 8ina 'ahun aru 8ina Kelas imbingan

  Program Sekolah -Akt Koku (Permainan 'ahun ,

  Penyayang Kelab Akademik)

  22 23 24 25 26 27 285atihan Kelas imbingan

  Kebakaran Kali 1 HUT Pn.Norasmah 'ahun ,

  -Akt Koku (Permainan

  Unit eruni!orm) a)aan *asin+ ',

  TAKWIM TAHUN 2015 SEK.KEB.PASOH 4 (FELDA)

 • 8/17/2019 Calendar 2015 Takwim SKP4 (1)

  4/23

  TAKWIM TAHUN 2015 SEK.KEB.PASOH 4 (FELDA)

 • 8/17/2019 Calendar 2015 Takwim SKP4 (1)

  5/23

  Mac 2015

  Sun Mon Tues Wed Thu Fri Sat1 2 3 4 5 6 7

  Penghantaran -Akt Koku (Permainan Perhimpunan Kelas imbingan

  5aporan kantin Kelab Akademik) ulanan 'ahun ,9 denggi "%uru dan Staff#

  HUT En.#akee HUT Pn.$urina a)aan *asin+ ',

  8 9 10 11 12 13 14Program 8uti pertengahan

  HUT %ik Noranida 4 minit /om Penggal 1

  /auhi &okok dan dadah

  -Akt. Koku (Permainandan Unit eruni!orm)

  a)aan *asin+ ',

  15 16 17 18 19 20 218uti pertengahan 8uti pertengahan 8uti pertengahan 8uti pertengahan 8uti pertengahan 8uti pertengahan 8uti pertengahan

  Penggal 1 Penggal 1 Penggal 1 Penggal 1 Penggal 1 Penggal 1 Penggal 1HUT Pn.Mazmon HUT En.$alimi 

  Kelas imbingan ', Kelas imbingan ', Kelas imbingan ', Kelas imbingan ', Kelas imbingan ',

  22 24 25 26 27 288uti pertengahan Kelas imbingan ',

  Penggal 1 U+ian ulanan U+ian ulanan U+ian ulanan U+ian ulanan

  -Akt Koku (Permainan

  Kelab Akademik) a)aan *asin+ ',

  29 30 315awatan

  Penyayang

  BULA !A"T"A MAT#MAT"$

  TAKWIM TAHUN 2015 SEK.KEB.PASOH 4 (FELDA)

 • 8/17/2019 Calendar 2015 Takwim SKP4 (1)

  6/23

  TAKWIM TAHUN 2015 SEK.KEB.PASOH 4 (FELDA)

 • 8/17/2019 Calendar 2015 Takwim SKP4 (1)

  7/23

  April 2015

  Sun Mon Tues Wed Thu Fri Sat1 2 3 4

  Hantar 5aporan Perhimpunan Kelas imbingan ',

  Kantin6 enggi ulanan-Akt Koku (Permainan "%uru dan Staff# Pen)erapan PdP %uru

  Unit eruni!orm) Pen)erapan PdP %uru a)aan *asin+ ',

  5 6 7 8 9 10 11Pen)erapan PdP %uru Pen)erapan PdP %uru Program Pen)erapan PdP %uru Pen)erapan PdP %uru Kelas imbingan ',

  Ke)ergasan dan

  Mesyuarat Kewanganke 2

  KesihatanH!M 9 K(K(

  -kt. Koku "Permainan6Kelab kademik#

  a)aan *asin+ ',

  12 13 14 15 16 17 18

  Mesyuarat Kurikulum Mesyuarat unit- Mesyuarat unit Mesyuarat Unit- Kelas imbingan ',H!M 9 K(K( ke 2 Unit H!M Unit H!M Unit H!M

  -Akt Koku (Permainan Penghantaran raf

  Pen)erapan PdP %uru Pen)erapan PdP %uru Unit eruni!orm) Pen)erapan PdP %uru a)aan *asin+ ',

  19 20 21 22 23 HUT En.&azai'an  24 25Mesyuarat unit- Pen)erapan PdP %uru Pen)erapan PdP %uru Kelas imbingan ',

  Unit H!M HUT En.irdaus -Akt Koku (Permainan Mesyuarat Panitia PE&KHEMAHAN P!&KH!MHN

  Mesyuarat unit- Kelab Akademik) 'HUNN 'HUNN

  Pen)erapan PdP %uru Unit H!M Pen)erapan PdP %uru a)aan *asin+ ',

  26 27 28 29 30Pen)erapan PdP %uru Pen)erapan PdP %uru Pen)erapan PdP %uru %otong-royong

  P!&KH!MHN Pengedaran Minit Mesyuarat Panitia -Akt Koku (Permainan 7 K'HUNN Mesyuarat Unit eruni!orm) Pen)erapan PdP %uru

  Mesyuarat Panitia

  TAKWIM TAHUN 2015 SEK.KEB.PASOH 4 (FELDA)

 • 8/17/2019 Calendar 2015 Takwim SKP4 (1)

  8/23

  Mei 2015

  Sun Mon Tues Wed Thu Fri Sat1 2Perhimpunan Hari Peker+a Kelas imbingan ',

  ulanan

  "%uru dan Staff#

  3 4 5 6 7 8 9Penghantaran Penghantaran Kelas imbingan ',

  5aporan kantin Peratusan -Akt Koku (Permainan

  9 denggi Kehadiran Murid Kelab Akademik)

  a)aan *asin+ ',

  10 11 12 13 14 15 16Mesyuarat /K P0% 0srak Mikra+

  -Akt Koku (Permainan Ke 2 Hari %uru

  Unit eruni!orm)

  a)aan *asin+ ',

  17 18 19 20 21 22 23%ari &uru Peperiksaan Peperiksaan Peperiksaan Peperiksaan Kelas imbingan ',

  !erin'(at Pertengahan Pertengahan Pertengahan Pertengahan

  Se(o)ah 'ahun 'ahun 'ahun 'ahun

  -Akt Koku (Permainan"

  Kelab Akademik)

  a)aan *asin+ ',

  24 25 26 27 28 29 30Program 8uti Pertengahan

  HUT Pn.aiza Azua Penyayang 'ahun

  -Akt Koku (Permainan Sambutan Hari

  Unit eruni!orm)5ahir Kelompok 1a)aan *asin+ ',

  31

  TAKWIM TAHUN 2015 SEK.KEB.PASOH 4 (FELDA)

 • 8/17/2019 Calendar 2015 Takwim SKP4 (1)

  9/23

  TAKWIM TAHUN 2015 SEK.KEB.PASOH 4 (FELDA)

 • 8/17/2019 Calendar 2015 Takwim SKP4 (1)

  10/23

  Jun 2015

  Sun Mon Tues Wed Thu Fri Sat1 2 3 4 5 6

  8uti Pertengahan 8uti Pertengahan 8uti Pertengahan 8uti Pertengahan 8uti Pertengahan 8uti Pertengahan

  'ahun 'ahun 'ahun 'ahun 'ahun 'ahunHari esak Keputeraan

  Kelas imbingan ', Kelas imbingan ', Kelas imbingan ', Kelas imbingan ', Kelas imbingan ', *Pgong

  7 8 9 10 11 12 138uti Pertengahan 8uti Pertengahan 8uti Pertengahan 8uti Pertengahan 8uti Pertengahan 8uti Pertengahan 8uti Pertengahan

  'ahun 'ahun 'ahun 'ahun 'ahun 'ahun 'ahun

  Kelas imbingan ', Kelas imbingan ', Kelas imbingan ', Kelas imbingan ', Kelas imbingan ',

  14 15 16 17 18 19 208uti Pertengahan 5aporan Kantin 9 Mesyuarat Kurikulum wal &amadhan

  'ahun enggi Ke 7 -Akt Koku (Permainan

  Kelab Akademik)Pen)erapan PdP %uru Pen)erapan PdP %uru Pen)erapan PdP %uru Pen)erapan PdP %uru a)aan *asin+ ',

  21 22 23 24 25 26 275atihan Perhimpunan Pemantauan

  Mesyuarat Panitia Kebakaran Kali 2-Akt Koku (hya*&amadhan

  ulanan uku 'eks kali 1

  Mesyuarat Panitia Unit eruni!orm) "%uru dan Staff#

  Pen)erapan PdP %uru Pen)erapan PdP %uru Pen)erapan PdP %uru Pen)erapan PdP %uru a)aan *asin+ ',

  28 29 30Penghantaran

  5aporan 'andas

  Pen)erapan PdP %uru Pen)erapan PdP %uru

  TAKWIM TAHUN 2015 SEK.KEB.PASOH 4 (FELDA)

 • 8/17/2019 Calendar 2015 Takwim SKP4 (1)

  11/23

  TAKWIM TAHUN 2015 SEK.KEB.PASOH 4 (FELDA)

 • 8/17/2019 Calendar 2015 Takwim SKP4 (1)

  12/23

  Julai 2015

  Sun Mon Tues Wed Thu Fri Sat1 2 3 4

  -Akt. Koku (hya* 5aporan enggi 9 5aporan

  &amadhan" Kelab Kantin Peratusan Kehadiran. Akademik)

  a)aan *asin+ ',

  5 6 7 8 9 10 11

  HUT Pn.#uhairani -Akt Koku (hya*&amadhan

  HUT Pn.&a!idah Unit eruni!orm)

  a)aan *asin+ ',

  12 13 14 15 16 17 18Hari &aya Puasa Hari &aya Puasa

  -Akt. Koku (hya* HUT +uru esar 

  &amadhan" Kelab

   Akademik)

  19 20 21 22 23 24 25-Akt Koku (Permainan Pengisian orang

  Mesyuarat /K P0% Unit eruni!orm) KMP dan &M'

  Ke 7

  Kelas imbingan ', Kelas imbingan ', Kelas imbingan ', Kelas imbingan ', a)aan *asin+ ',

  26 27 28 29 30 31Perhimpunan

  -Akt Koku (Permainan ulananKelab Akademik)) "%uru dan Staff#

  Kelas imbingan ', Kelas imbingan ', Kelas imbingan ', Kelas imbingan ', a)aan *asin+ ',

  TAKWIM TAHUN 2015 SEK.KEB.PASOH 4 (FELDA)

 • 8/17/2019 Calendar 2015 Takwim SKP4 (1)

  13/23

  TAKWIM TAHUN 2015 SEK.KEB.PASOH 4 (FELDA)

 • 8/17/2019 Calendar 2015 Takwim SKP4 (1)

  14/23

  Ogos 2015

  Sun Mon Tues Wed Thu Fri Sat1

  SUKN 'HUNN

  2 3 4 5 6 7 8Penghantaran Penghantaran -Akt Koku (Permainan

  5aporan : 5aporan enggi Unit eruni!orm)

  Kehadiran an kantin

  Kelas imbingan ', Kelas imbingan ', Kelas imbingan ', Kelas imbingan ', a)aan *asin+ ',

  9 10 11 12 13 14 15U+ian ulanan U+ian ulanan U+ian ulanan U+ian ulanan

  HUT Pn.&ohayati  Kelas imbingan ', Kelas imbingan ', Kelas imbingan ', Perhimpunan Kelas imbingan ',

  -Akt Koku (Permainan ulanan

  Kelab Akademik)) "%uru dan Staff# a)aan *asin+ ',

  16 17 18 19 20 21 22Program a)aan *assin

  -Akt Koku (Permainanersama guru dan0bubapa ', dan Ma+lis&estu 0lmu

  Unit eruni!orm)

  Kelas imbingan ', Kelas imbingan ', Kelas imbingan ', Kelas imbingan ', a)aan *asin+ ',

  23 24 25 26 27 28 29Program ulan Program ulan Program ulan Program ulan Program ulan

  Kemerdekaan Kemerdekaan Kemerdekaan Kemerdekaan Kemerdekaan

  "Pembukaan# -Akt Koku (Permainan "Penutup#

  Kelas imbingan ', Kelas imbingan ', Kelab Akademik) Kelas imbingan ', a)aan *asin+ ',

  30 31Hari Kebangsaan

  TAKWIM TAHUN 2015 SEK.KEB.PASOH 4 (FELDA)

 • 8/17/2019 Calendar 2015 Takwim SKP4 (1)

  15/23

  TAKWIM TAHUN 2015 SEK.KEB.PASOH 4 (FELDA)

 • 8/17/2019 Calendar 2015 Takwim SKP4 (1)

  16/23

  September 2015

  Sun Mon Tues Wed Thu Fri Sat1 2 3 4 5

  Penghantaran Penghantaran

  5aporan Kantin 9 Peratusanenggi Kehadiran

  -kt. Koku "Permainan 6Unit eruniform#

  a)aan *asin+ ',

  6 7 8 9 10 11 12U!S* U!S* U!S* Mesyuarat unit

  -Akt Koku (Permainan Unit H!M

  Kelab Akademik))

  a)aan *asin+ ',

  13 14 15 16 17 18 19Mesyuarat unit- Mesyuarat unit- 8uti Hari Perhimpunan 8uti Pertengahan

  unit H!M Unit H!M Malaysia ulanan Penggal 2"%uru dan Staff#

  20 21 22 23 24 25 268uti Pertengahan 8uti Pertengahan 8uti Pertengahan 8uti Pertengahan 8uti Pertengahan 8uti Pertengahan 8uti Pertengahan

  Penggal 2 Penggal 2 Penggal 2 Penggal 2 Penggal 2 Penggal 2 Penggal 2

  %ari *a+a %a,i %ari *a+a %a,i

  27 28 29 308uti Pertengahan -Akt Koku (Permainan

  Penggal 2 Unit eruni!orm)

  Mesyuarat K(K(

  9 Mesyuarat H!M

  TAKWIM TAHUN 2015 SEK.KEB.PASOH 4 (FELDA)

 • 8/17/2019 Calendar 2015 Takwim SKP4 (1)

  17/23

  TAKWIM TAHUN 2015 SEK.KEB.PASOH 4 (FELDA)

 • 8/17/2019 Calendar 2015 Takwim SKP4 (1)

  18/23

  Oktober 2015

  Sun Mon Tues Wed Thu Fri Sat1 2 3

  Penghantaran Penghantaran

  5aporan Kantin 9 5aporanenggi Peratusan

  Kehadiran.

  4 5 6 7 8 9 10Pemantauan

  uku 'eks Kali 2 -Akt Koku (Permainan

  Mesyuarat Kewangan Kelab Akademik)

  Ke 2

  11 12 13 14 15 16 17wal Muharram

  "Maal Hi+rah#

  Mesyuara t Panitia Mesyuarat Pan itia

  18 19 20 21 22 23 245atihan Perhimpunan

  Kebakaran -Akt Koku (Permainan ulanan

  Kali ke 7 Unit eruni!orm) "%uru dan Staff#

  25 26 27 28 29 30 31Peperiksaan Peperiksaan Peperiksaan Peperiksaan Peperiksaan

  khir 'ahun khir 'ahun khir 'ahun khir 'ahun khir 'ahun

  HUT En.Mohd.Amin-Akt. Koku (Permainan"Kelab Akademik)

  TAKWIM TAHUN 2015 SEK.KEB.PASOH 4 (FELDA)

 • 8/17/2019 Calendar 2015 Takwim SKP4 (1)

  19/23

  TAKWIM TAHUN 2015 SEK.KEB.PASOH 4 (FELDA)

 • 8/17/2019 Calendar 2015 Takwim SKP4 (1)

  20/23

  November 2015

  Sun Mon Tues Wed Thu Fri Sat1 2 3 4 5 6 7

  Penghantaran Pwnghantaran

  5aporan kantin Peratusan9 denggi Kehadiran

  8 9 10 11 12 13 14Pengumpulan Hari eepa;ali Semakan $ail-fail

  Mesyuarat Kurikulum uku teks H!M

  Ke <

  15 16 17 18 19 20 21Perhimpunan Hari nugerah Hari khir 8uti khir 'ahun

  ulanan /amuan khir 'ahun Ke)emerlangan Persekolahan

  "%uru dan Staff# Murid Senarai semak

  Mesy. khir 'ahun H!M sebelum )uti

  22 23 24 25 26 27 288uti khir 'ahun 8uti khir 'ahun 8uti khir 'ahun 8uti khir 'ahun 8uti khir 'ahun 8uti khir 'ahun 8uti khir 'ahun

  29 308uti khir 'ahun 8uti khir 'ahun

  TAKWIM TAHUN 2015 SEK.KEB.PASOH 4 (FELDA)

 • 8/17/2019 Calendar 2015 Takwim SKP4 (1)

  21/23

  Disember 2015

  Sun Mon Tues Wed Thu Fri Sat1 2 3 4 5

  8uti khir 'ahun 8uti khir 'ahun 8uti khir 'ahun 8uti khir 'ahun 8uti khir 'ahun

  6 7 8 9 10 11 128uti khir 'ahun 8uti khir 'ahun 8uti khir 'ahun 8uti khir 'ahun 8uti khir 'ahun 8uti khir 'ahun 8uti khir 'ahun

  HUT En.Elan,oen

  13 14 15 16 17 18 198uti khir 'ahun 8uti khir 'ahun 8uti khir 'ahun 8uti khir 'ahun 8uti khir 'ahun 8uti khir 'ahun 8uti khir 'ahun

  20 21 22 23 24 25 268uti khir 'ahun 8uti khir 'ahun 8uti khir 'ahun 8uti khir 'ahun 8uti khir 'ahun 8uti khir 'ahun 8uti khir 'ahun

  HUT Pn.Norhana   %ari $ris-as

  27 28 29 30 31   1 .anuari 2016 2 .anuari 20168uti khir 'ahun 8uti khir 'ahun 8uti khir 'ahun 8uti khir 'ahun 8uti khir 'ahun

  Mes+uarat &uru Mes+uarat &uru Mes+uarat &uru Mes+uarat &uru Mes+uarat &uru

  TAKWIM TAHUN 2015 SEK.KEB.PASOH 4 (FELDA)

 • 8/17/2019 Calendar 2015 Takwim SKP4 (1)

  22/23

   

  TAKWIM

  SEK.KEB.PASOH 4

  (FELDA)

  TAHUN 2015TAKWIM TAHUN 2015 SEK.KEB.PASOH 4 (FELDA)

 • 8/17/2019 Calendar 2015 Takwim SKP4 (1)

  23/23

  TAKWIM TAHUN 2015 SEK.KEB.PASOH 4 (FELDA)