calcul instalatie de paratrasnet si impamantare

8
Calcul priza de pamint Page 1 4.00 buc Numar de electrozi verticali 1.50 [m] Inaltimea uni electrod vertical D= 2½" 6.88 [cm] Diametrul exterior al electrodului q = 0.80 [m] Distanta de la partea superioara a elctrodului pina la suprafat b= 30.00 [mm] Inaltimea barei (platbandei) 50.00 Pamint arabil Lo = 2.00 [m] lungimea unui electrod orizontal No = 3.00 buc Numar de electrozi orizontali calculul rezistentei electodului vertical h= 1.55 [m] 15.09 [Ω] calculul rezistentei electrodului orizontal 15.39 [Ω] calculul rezistentei prizei orizontale 6.41 [Ω] calculul rezistentei prizei verticale 4.44 [Ω] calculul rezistentei prizei de pamant 2.62 [Ω] 4 [Ω] nelv= helv= ρsol= [Ω cm] rpv= rpo= Rpv= Rpo= Rpp= Rpp< h=q+ l 2 r pv =0 , 366 lg [ 2 l d + 1 2 lg 4 h+1 4 h1 ] ρ s l r po =0 , 366 lg 2 l 2 bq ρ s l R pv = r pv n v u v R po = r po n o u o R pp = R pv R po R pv +R po

Upload: ieremeiov-vladimir

Post on 05-Aug-2015

927 views

Category:

Documents


45 download

TRANSCRIPT

Page 1: Calcul Instalatie de Paratrasnet Si Impamantare

Calcul priza de pamint Page 1

4.00 buc Numar de electrozi verticali

1.50 [m] Inaltimea uni electrod verticalD= 2½" 6.88 [cm] Diametrul exterior al electrodului

q = 0.80 [m] Distanta de la partea superioara a elctrodului pina la suprafata solului

b= 30.00 [mm] Inaltimea barei (platbandei)

50.00 Pamint arabilLo = 2.00 [m] lungimea unui electrod orizontalNo = 3.00 buc Numar de electrozi orizontali

calculul rezistentei electodului vertical

h= 1.55 [m]

15.09 [Ω]

calculul rezistentei electrodului orizontal

15.39 [Ω]

calculul rezistentei prizei orizontale

6.41 [Ω]

calculul rezistentei prizei verticale

4.44 [Ω]

calculul rezistentei prizei de pamant

2.62 [Ω]

4 [Ω]

nelv=

helv=

ρsol= [Ω cm]

rpv=

rpo=

Rpv=

Rpo=

Rpp=

Rpp<

h=q+l2

r pv=0 ,366⋅lg [2 ld +12lg4 h+14 h−1 ]⋅ρsl

r po=0 ,366⋅lg2 l2

bq⋅ρsl

R pv=r pvnv⋅uv

R po=r pono⋅uo

R pp=R pv⋅R poR pv+R po

C4
Cozmin: Introdu datele
C5
Cozmin: Introdu datele
B6
Cozmin: Alege din lista
C6
Cozmin: Alege din lista
C7
Cozmin: Introdu datele
C8
Cozmin: Alege din lista
C9
Cozmin: Alege din lista
C10
Cozmin: Introdu datele
C11
Cozmin: Introdu datele
Page 2: Calcul Instalatie de Paratrasnet Si Impamantare

Calcul priza de pamint Page 2

Piesa de separatie

Coborire de la paratrasnetIntrare in casa

spre bara de echipotential

Platbanda de impamintare (electrod orizontal)

Zidul casei

Electrod vertical de impamintare

Page 3: Calcul Instalatie de Paratrasnet Si Impamantare

document.xls Page 3

L = 10 m

l = 10 m

H = 8.5 m 3,161.79

- pentru construcţii cu proeminenţe:

Nd= 0.0064

Pentru oraşul: Alba Iulia 40-35 zile/an

Ng = 4.02

C1= 0.5

Nc= 0.0022

C = 2.5

a) Valorile coeficientului C2 în funcţie de natura construcţiei:

Acoperis: CombustibilStructura: Beton

C2= 2.5

b) Valorile coeficientului C3 în funcţie de conţinutul construcţiei:

Valori obişnuite şi normal combustibile C3= 1

c) Valorile coeficientului C4 în funcţie de gradul de ocupare al construcţiei:

Normal ocupate C4= 1

d) Valorile coeficientului C5 în funcţie de consecinţele trăsnetului:

C5= 1

Nd>Nc - IPT este necesară şi se determină eficacitatea E.

5) Se determină eficacitatea E a IPT cu relaţia:

E= 0.654

Se alege nivelul întărit de protecţie Normal (IV) deoarece 0<E≤0,80R= 60 metri

curentul de trăsnet asociat, respectiv I este I = 14.7 KA

, iar unghiul de protecţie a = 64

Rp= 17.4 metri

h = 8.5 metri de la sol

Dp= 34.8 metri

1) se determină suprafaţa echivalentă de captare a construcţiei Ae :

Ae = L x l + 6H(L + l) + 9pH2

Ae= m2

Ae = 9pH2 H2 =

2) Frecvenţa de lovituri directe de trăsnet pe construcţie Nd

Nd = Ng x Ae x C1 x 10-6

Ng este densitatea anuală a loviturilor de trăsnet din regiunea în care este amplasată construcţia

indicele keraunic este Nk =

Deci valoarea valoarea parametrului nr. impact/an km2.

C 1 este coeficientul ce ţine seama de mediul înconjurător:

Construcţie înconjurată de construcţii cu înălţimi mai mici

3) Se determină parametrul Nc

Nc = (5,5 x 10-3)/C

In care C = C2 x C3 x C4 x C5

Nu necesită continuarea lucrului şi nu are efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător

4) Se compară valorile parametrilor Nd şi Nc:

E = 1 - (Nc/Nd)

Pentru acest nivel de protecţie, raza sferei fictive este

o

Pentru această soluţie, raza de protecţie este:Rp = h x tg a

Deci distanta totala de protectie este de:

C3
Cozmin: Introdu datele
C4
Cozmin: Introdu datele
C5
Cozmin: Introdu datele
B11
Cozmin: Alege din lista
H11
Cozmin: Alege din lista
C12
Cozmin: Alege din lista
A14
Cozmin: Alege din lista
C14
Cozmin: Alege din lista
B20
Cozmin: Alege din lista
B21
Cozmin: Alege din lista
C22
Cozmin: Alege din lista
A24
Cozmin: Alege din lista
C24
Cozmin: Alege din lista
A26
Cozmin: Alege din lista
C26
Cozmin: Alege din lista
A28
Cozmin: Alege din lista
C28
Cozmin: Alege din lista
B33
Cozmin: Alege din lista
F33
Cozmin: Alege din lista
E34
Cozmin: Alege din lista
E35
Cozmin: Alege din lista
E36
Cozmin: Alege din lista
Page 4: Calcul Instalatie de Paratrasnet Si Impamantare

document.xls Page 4

6. Calcul distanta de separatie S intre instalatia de captare si diferite corpuriS= 0.31 m

Numar de coboriri de pe cladire : 2Clasa de protectie : III, IV

Distanta maxima L = 9.5 mKi = 0.05 m

Km = aer = 1

Kc = 0.66

S = Ki*(Kc/Km)*L ( in metri) Distanta de separatie

B76
Cozmin: Alege din lista
B77
Cozmin: Alege din lista
B79
Cozmin: Alege din lista
B80
Cozmin: Alege din lista
D80
Cozmin: Alege din lista
B81
Cozmin: Alege din lista
Page 5: Calcul Instalatie de Paratrasnet Si Impamantare

Necesar materiale paratrasnet Page 5

Dimensionare casa :

* Imaginea casei este doar de model

NECESAR DE MATERIALE pentru:Instalatie de paratrasnet

DENUMIRE MATERIALE

CA

NT

ITA

TE

UM

1 2*Tije paratrasnet Ø 16 mm/1500 5402108 1 buc 58.32 2*Conductor Ø 8 mm ol-zn 5021081 55 m 3.993 1*Suport pentru coama material VA/PA 5202515 9 buc 11.134 2*Suport pentru conductor L=280 pt. tigla 5215587 10 buc 05 1*Legatura rapida Vario material FT 5311500 3 buc 13.026 1*Bride pentru fixare pe jgheaburi material FT 5316014 2 buc 07 1*Suport pt. conductori fara diblu si holtzsurub 5229960 14 buc 08 1*Coliere de fixare pe burlane Ø 100 5351057 14 buc 09 1*Clema de stringere material FT 5326303 14 buc 0

10 1*Piesa de separatie Ø8-10/Ø16 5335205 3 buc 011 1*Soclu fixare paratrasnet fara diblu si holtzsurub 5412609 4 buc 5.0412 1*Bare intrare in pamint L=1500 5420156 3 buc 013 1*Legatura in cruceØ8-10/FL30x16 5312345 3 buc 5.2514 3*Platbanda 30x3,5 mm fix 25ml 5020832 25 m 015 1*bara de egalizare de potential 5015073 1 buc 19.0616 2*Electrod de impamintare 1500 mm 5003016 4 buc 60.27

Total =

Data Semnatura

Catrinescu Cozmin PFA __________________ electrician autorizatNr.ord.reg. com:F01/326/2009CIF: RO25307630sediu:Cugir,str.Alexandru Sahia, nr.10,ap10jud. Albamobil: 0766623312

NR. CRT

Cod produs P

ret

es

tim

ati

v/

UM

C24
Cozmin: Selectezi din lista materialul
E24
Cozmin: In aceasta coloana introduci cantitatile
F24
Cozmin: Selectezi unitatea de masura
Page 6: Calcul Instalatie de Paratrasnet Si Impamantare

Necesar materiale paratrasnet Page 6

NECESAR DE MATERIALE pentru:Instalatie de paratrasnet

58.3219.45100.17

039.06

00000

20.160

15.750

19.06241.08713.03

Va

loa

re /

C

an

tita

te