birim faaliyet raporu - Çasgem · 2.1.8 Çasgem hizmetiçi eğitimleri 25 2.1.9 bakanlık...

of 114/114
STRATEJİ ŞUBESİ Yunus Emre Mahallesi Kübra Sokak No:1 Pursaklar / ANKARA Tel: (0312) 527 51 27 Faks: (0312) 527 51 23 www.casgem.gov.tr ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015

Post on 01-Sep-2019

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • S T R A T E J U B E S

  Yunus Emre Mahallesi Kbra Sokak No:1 Pursaklar / ANKARA Tel: (0312) 527 51 27 Faks: (0312) 527 51 23 www. c a s g e m . g o v . t r

  A L I M A V E S O S Y A L G V E N L K E T M V E A R A T I R M A M E R K E Z

  2 0 1 4 Y I L I

  B R M F A A L Y E T R A P O R U

  O C A K 2 0 1 5

 • A L I M A V E S O S Y A L G V E N L K E T M V E A R A T I R M A M E R K E Z

  2 0 1 4 Y I L I

  B R M F A A L Y E T R A P O R U

  O C A K 2 0 1 5

 • BAKAN SUNUU

  Gnmz bilgi toplumunda, kamu ve zel sektr profillerini belirleyen insan kaynaklar

  yaps hzla deimekte, deien parametrelere bal olarak i hayatnda, kiisel geliime

  nem veren, takm almasna yatkn, rgtsel iletiimi gl ve oklu dnme yetisine

  sahip bireylere duyulan ihtiya hzla artmaktadr. Bu anlamda sahip olduumuz gen ve

  dinamik igc yapsnn beklentilere cevap verecek nitelie dntrlmesinde eitim

  nemli bir role sahiptir. Srekli eitimi alma kltrnn bir paras olarak gren

  Merkezimiz, alma hayat ve sosyal gvenlik konularnda gerekletirdii eitim ve

  aratrma faaliyetleriyle bu kltre katk salamaktadr.

  Gnmzde lkeler arasnda yaanan kresel rekabet ve hzla artan teknolojik deiim,

  kamu ve zel sektrde yer alan kurumlarn daha hzl, kaliteli ve maliyet avantajl hizmet

  retmelerini, effaf ve hesap verebilir bir ynetim yaps oluturarak evreleriyle uyum iinde

  olmalarn zorunlu klmtr. Etkinlik, verimlilik ve uyumu esas alan stratejik ynetim

  anlayn benimseyen Merkezimiz 5018 sayl Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Kanunu

  erevesinde stratejik planlama ve performans esasl btelemeye ynelik almalarn bu

  dorultuda srdrmektedir.

  Stratejik planlama ve performans esasl bteleme anlaynda faaliyet raporlar kurumlar

  asndan en temel hesap verme biimleridir. Bu kapsamda, mali saydamlk ve hesap

  verebilirlik ilkeleri dorultusunda hazrlanan ve Merkezimizin 2014 yl faaliyet detaylarn

  ieren 2014 Yl Birim Faaliyet Raporunu kamuoyunun bilgisine sunar zverili almalaryla

  daha gl bir kurum yaratmaya alan Merkezimiz alanlarna teekkr ederim.

  smail AKBIYIK

  Merkez Bakan

  NDEKLER

 • BLM 1 GENEL BLGLER

  1.1 KURULU 4

  1.2 MSYON VZYON 4

  1.3 YETK GREV VE SORUMLULUKLAR 4

  1.4 MERKEZE LKN BLGLER 5

  1.4.1 Fiziksel Yap 5

  1.4.2 rgtsel Yap 6

  1.4.3 Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar 6

  1.4.4 nsan Kaynaklar 7

  1.4.4.1 zrl Ve ehit Yakn stihdam 10

  BLM 2 FAALYETLER

  2.1 ETM FAALYETLER 11

  2.1.1 Kurumsal Eitimler 12

  2.1.1.1 Kurumsal Eitimler 12

  2.1.1.2 Kurumsal Eiticilerin Eitimi 15

  2.1.1.3 Kurumsal Atex Parlayc Patlayc Dkman Hazrlama Eitimi 15

  2.1.2 Bireysel Eitimler 16

  2.1.2.1 Bireysel Eiticilerin Eitimi 16

  2.1.2.2 Bireysel Risk Deerlendirme Eitimi 17

  2.1.2.3 Bireysel Atex Eitimi 18

  2.1.3 cretsiz Eitimler 19

  2.1.4 lk Yardm Eitimleri 20

  2.1.5 ASGEM i Cezalar Paralar Birimi Eitimleri 21

  2.1.6 ASGEM Belgelendirme Birimi Eitimleri 20

  2.1.7 zel Konu Balklarnda Verilen Eitimler 24

  2.1.8 ASGEM Hizmetii Eitimleri 25

  2.1.9 Bakanlk Eitim-Fuar-Sempozyum-altay Etkinlikleri 25

  2.1.10 Farkndalk Eitimleri (cretsiz) (Sanayi Ve Ticaret Odalar) 26

  (6331 Sayl Kanun Ve Kamu Uygulamalar)

  2.1.11 Farkndalk Eitimleri (cretsiz) (81 l Valiliine) 27

  (6331 Sayl Kanun Ve Kamu Uygulamalar)

  2.1.12 Farkndalk Eitimleri (cretsiz) (81 l Belediyesine ) 28

  (6331 Sayl Kanun Ve Kamu Uygulamalar)

  2.1.13 Askeri yerlerine Ynelik Sal Ve Gvenlii Eitimi 29

  2.2 YAYIN, DKMANTASYON, SYLE, ALITAY FAALYETLER 31

  2.2.1 altaylar 31

  2.2.1.1 Ahilik Perspektifinde alma Bar altay 31

  2.2.1.2 Salk alanlarna Ynelik Mobbing altay 33

  2.2.1.3 Kanunu, Basn Kanunu ve Deniz Kanunu'nun Birletirilmesi 34

  altay

  2.2.1.4 II. yerinde Psikolojik Taciz altay 35

  2.2.1.5 Ulusal Gnlllk Komitesi altay 37 2.2.3 Syleiler 37

  2.2.3.1 6331 Sayl SG Kanunu Hakknda Sylei 37

  2.2.3.1 Mesleki Teknik Eitimde I Sal Ve Gvenlii 37

  Ve Risk Deerlendirme Syleisi

  2.2.4 Danma Kurulu Toplants 37

  2.2.5 Yayn ve Dokmantasyon Faaliyetleri 42

 • 2.2.6 Ktphane Faaliyetleri 45

  2.2.7 Yayn Kurulu Toplants 46

  2.2.8 Dier Faaliyetler 46

  2.3 DNER SERMAYE LETMES FAALYETLER 47

  2.3.1 letme Gelirleri 47

  2.3.2 letme Giderleri 48

  2.3.3 2015 Yl Dner Sermaye Bte Hazrlklar 50

  2.4 SOSYAL TESS LETMES FAALYETLER 51

  2.4.1 Konaklama Hizmet 52

  2.4.2 Konferans Salonu Hizmeti 52

  2.4.3 Restoran Hizmeti 53

  2.4.4 Snf Hizmeti 53

  2.4.5 Gelir Gider Tablolar 54

  2.5 STRATEJ GELTRME FAALYETLER 57

  2.5.1 2014-2018 Stratejik Plan ve Kontrol Eylem Plan Hazrlk almalar 57

  2.5.2 Kamu Hizmet Envanteri Tablosu almas 57

  2.5.3 Performans Program almalar 58

  2.5.3.1 2014 Yl Performans Programnn zleme ve Deerlendirilmesi 58

  2.5.3.2 2015 Yl Performans Programnn Hazrlanmas 59

  2.5.4 2014 Merkez Eylem Plan Sonular 67

  2.5.5 2015 Merkez Eylem Plan almalar 81

  2.5.6 Bte almalar 85

  2.5.6.1 2015 2017 Dnemi Bte Hazrlklar 85

  2.5.6.2 2014 Mali Yl Btesinin Uygulanmas 86

  2.5.6.3 Nakit Talepleri 87

  2.5.6.4 Sayn Bakanmzn Bte Konumalar 87

  2.5.7 2013 Yl Birim Faaliyet Raporu 87

  2.5.8 2014 Yl Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 88

  2.5.9 n Mali Kontrol almalar 88

  2.5.10 Telefon Santrali Bilgileri 88

  2.5.11 Birim Yazma Kodlar ve dari Birim Kodlarnn Yeniden Dzenlenmesi 88

  2.5.12 Aylk Birim Faaliyet Raporlarnn Hazrlanmas 89

  2.5.13 2014 TRT Genel Yayn Plan 89

  2.5.14 Etik Kurul Faaliyetleri 89

  2.6 DAR FAALYETLER 90

  2.6.1 Personel Hizmetleri 90

  2.6.1.1 Kadro Datm Cetvelleri 90

  2.6.1.2 Yan deme Cetvelleri 90

  2.6.2 Evrak Hizmetleri 90

  2.6.3 Teknik Hizmetler 90

  2.7 MAL FAALYETLER 91

  2.8 PROJELER 91

  2.9 MZALANAN BRL PROTOKOLLER 93

  2.9.1 Sal ve Gvenlii Alannda birlii Protokol 93

  BLM 3 DEERLENDRME

 • 3.1 FAALYET AMA VE HEDEFLER 94

  3.2 TEMEL POLTKA VE NCELKLER 95

  3.3 KURUMSAL KABLYET VE KAPASTENN DEERLENDRLMES 95

  3.3.1 stnlkler 95

  3.3.2 Zayflklar 95

  3.3.3 Frsatlar 96

  3.3.4 Tehditler 96

  3.4 FAALYETLERE LKN BLG VE DEERLENDRMELER 96

  3.4.1 Mali Bilgiler 96

  3.4.1.1 2014 Yl Bte Uygulama Sonular ve Temel Mali Tablolara 96

  likin Aklamalar 96

  3.4.1.1.1 Balang denei 96

  3.4.1.1.2 Bte Gereklemeleri 97

  3.4.2 Performans Bilgileri 105

  3.4.2.1 Performans Gstergeleri 105

  3.4.2.2 Performansa Dayal Bte Harcamalar 106

  3.4.3 Eitimlerin Deerlendirmesi 107

  Kontrol Gvence Beyan 110

 • 4 | S a y f a

  1. GENEL BLGLER

  1.1 Kurulu

  ASGEM, 1955 ylnda Yakn ve Orta Dou alma Enstits (YODE) adyla

  stanbul'da kurulmutur.

  YODE, Uluslararas alma rgt (U) ve Trkiye Hkmeti arasnda 17.01.1955

  tarihinde, 5 Eyll 1951 tarih ve 6114 sayl Kanuna dayanarak hazrlanan 13 sayl Ek Anlama

  ile kurulmu ve ayn gn faaliyetine balamtr.

  Daha sonraki srete kurum 09.01.1985 tarih ve 3146 sayl Kanunla, Bakanln bal

  kurulular arasnda yer alm ve bamsz bteye kavumutur. 2003 senesine kadar arlkl

  olarak i sal ve gvenlii ile i mevzuat eitimleri dzenleyen kuruluun ad, 16.07.2003

  tarihinde 4947 sayl kanun ile 7460 sayl YODEM Tekilat Kanunu'nda yaplan deiiklik

  sonucu, "alma ve Sosyal Gvenlik Eitim ve Aratrma Merkezi" (ASGEM) olarak

  deitirilmitir.

  1.2 Misyon Vizyon

  Misyon: alma hayatnda ve hizmet sektrnde emniyetli bir almay salamak, i

  kazalar ve meslek hastalklarn en alt dzeye indirmek, alanlar ile iverenlerin sosyal

  gvenliklerini i hukuku asndan hak ykmllklerini reterek, i barn salamak, milli

  ekonomiye ve kalknmaya destek salamaktr.

  Vizyon: Dnyadaki hzl deiim ve gelimelere paralel olarak lkemizin sahip olduu

  byk potansiyeli olumlu bir ekilde harekete geirip, bilimsel ve teknolojik gelimelere paralel,

  alan kesimlerin istek ve ihtiyalarna uygun hizmeti sunarak, alma hayatnda eitim,

  danmanlk ve aratrma hizmetlerini yrten bir Merkez haline gelmektir.

  1.3 Yetki Grev ve Sorumluluklar

  alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnn bal bir kuruluu olan alma ve Sosyal

  Gvenlik Eitim ve Aratrma Merkezi (ASGEM) alma hayat ile ilgili eitim veren kamu

  kurumudur.

  Eitim ve Aratrma Merkezimiz 7460 sayl Kanunda deiiklik yapan 16.07.2003

  tarihli ve 4947 sayl Kanun ile alma ve Sosyal Gvenlik Eitim ve Aratrma Merkezi

  (ASGEM) adn almtr. Kanunun deiik birinci maddesine gre Merkezin amac alma

  hayat ve sosyal gvenlik konularnda eitim, aratrma, yayn, dokmantasyon ve danmanlk

  faaliyetlerinde bulunmaktr.

  7460 Sayl Tekilat Kanununa gre alma ve Sosyal Gvenlik Eitim ve Aratrma

  Merkezi Bakanlnn Grevleri unlardr:

  (Deiik 15/05/2008-5763/33 md.) alma hayat, sosyal gvenlik, i sal ve gvenlii,

  ii iveren ilikileri, istihdam, verimlilik, toplam kalite ynetimi, i piyasas ettleri,

  ergonomi, evre, ilk yardm, i istatistikleri ve benzeri konular ile iyerindeki salk ve

  gvenlik risklerini nlemek ve koruyucu hizmetleri yrtmek zere grevlendirilecek iyeri

  hekimi, mhendis, teknik eleman, hemire ve dier salk personeline i sal ve gvenlii

  konusunda gerektiinde Bakanlk birimleri veya ilgili kurum ve kurulular ile birlikte,

  eitim programlar hazrlamak, eitim vermek veya eitim hizmeti satn almak,

  sertifikalandrmak, bu konularla ilgili aratrmalar yapmak veya yaptrmak,

 • 5 | S a y f a

  (Deiik 15/05/2008-5763/33 md.) Bakanlk, bal kurulular ile ilgili kurulularnn

  personeli ile zel veya kamu sektrnde faaliyet gsteren iyerlerindeki ii, iveren veya

  ynetici personel iin eitim, seminer ve konferanslar tertip etmek veya bu konularda

  tertiplenmi eitim, konferans ve seminerlere itirak etmek,

  alma mevzular ile ilgili aratrmalar ve incelemeler yapmak ve bu mevzularda vesaik

  toplamak;

  Alakallarn talebi veya muvafakati ile iyerlerinin alma mevzular ve i verimi ile ilgili

  meselelerini inceleyerek istiare ve tavsiyelerde bulunmak;

  mknlar nispetinde istatistikler hazrlamak;

  Trke ve yabanc dillerde gayesi ile alakal derleme ve neriyat yapmak.

  Eitim ve Aratrma Merkezi, bu kanunda yazl vazife ve gayelerini tahakkuk ettirmek

  iin memleket iinde ve dndaki resmi ve hususi daire ve messeselerle temas ve

  ibirlii mevzularnda alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnn muvafakatini istihsal

  etmek kaydyla resen muhabere ve temaslarda bulunabilir.

  1.4 Merkeze likin Bilgiler

  1.4.1 Fiziksel Yap

  ekil 1-1: ASGEM Hizmet Binas

  ASGEM Hizmet Binas: Havaalan yolu 10. Km. de 13.243 2 alan zerinde A, B ve C Bloktan olumaktadr. A Blok: dari Bina; B Blok: Eitim Salonlar ve Konferans

  Salonu ve C Blok: Sosyal Tesisler olarak kullanlmaktadr.

  ASGEM hizmet binasnda 200 kiilik 1 konferans salonu, 1 toplant salonu, 9 dershane,

  1 ktphane, idari brolar, 166 yatak kapasiteli 88 adet oda ve 176 kiilik yemekhane

  bulunmaktadr.

  Adres: Yunus Emre Mahallesi Kbra Sokak No:1 Pursaklar /ANKARA

  ASGEM Arazisi : 75.700 2 lik 2 parselden ibarettir. (567-569) Glba lesi Haclar Ky Mogan Gl kysnda bulunmaktadr.

 • 6 | S a y f a

  1.4.2 rgtsel Yap

  alma ve Sosyal Gvenlik Eitim ve Aratrma Merkezi; Bakanlk, iki Bakan

  Yardmcl, drt ube Mdrl ve dier birimlerden oluan bir tekilatlanma emasna

  sahiptir.

  ekil 1-2: ASGEM Organizasyon emas

  1.4.3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

  Eitim ve Aratrma Merkezimizin 2013 yl donanm envanteri ylsonu itibariyle

  aadaki tabloda gsterilmitir.

  Tablo 1-1: 2014 Yl Donanm Envanteri

  Donanm Envanteri Sosyal Tesis

  (Adet)

  Genel Bte

  (Adet)

  Dner Sermaye

  (Adet) Toplam (Adet)

  Masa st Bilgisayar 5 32 74 111

  Yazc 1 17 23 41

  Renkli Yazc 2 2

  Tarayc 4 2 6

  Bask Makinesi 1 1

  Dizst Bilgisayar 20 36 56

  Projeksiyon Cihaz 15 13 28

  Fotokopi Cihaz 1 5 6

  Telefon Cihaz 83 55 61 199

  Barkot Okuyucu 1 1 2

  Spiral Cihaz 1 1

  TOPLAM 89 147 217 453

 • 7 | S a y f a

  1.4.4 nsan Kaynaklar

  Eitim ve Aratrma Merkezinde 2014 ylsonu itibariyle 66s dolu 49u bo olmak

  zere toplam 115 kadro bulunmaktadr. Dolu ve bo olan kadrolarn detaylar aadaki

  tabloda sunulmutur.

  Tablo 1-2: Dolu Bo Kadrolarn Unvanlara Gre Dalm

  PERSONEL NVANI

  MEVCUT

  KADRO

  SAYISI

  BOKADRO TOPLAM

  KADRO

  Bakan 1 0 1

  Bakan Yardmcs 1 1 2

  I. Hukuk Maviri 1 0 1

  Hukuk Maviri 1 0 1

  ube Mdr 4 0 4

  Sayman 1 0 1

  Programc 0 1 1

  Uzman 3 1 4

  SG Eitim Uzman 4 16 20

  SG Eitim Uzman Yrd. 19 11 30

  Mhendis () 0 3 3

  Tekniker () 0 3 3

  VHK () 1 2 3

  Teknisyen () 0 3 3

  Ktphaneci 0 1 1

  ef 5 2 7

  VHK 6 0 6

  Ayniyat Sayman 0 1 1

  Muhasebeci 1 0 1

  Memur 7 1 8

  Anbar Memuru 1 0 1

  Santral Memuru 1 0 1

  Teknisyen 3 0 3

  ofr 1 1 2

  Beki 1 0 1

  Mutemet 0 1 1

  A 1 0 1

  Hizmetli 1 0 1

  Tabip 0 1 1

  Kaloriferci 2 0 2

  TOPLAM 66 49 115

  66 kadrolu personelden 2si kurum dnda geici grevlidir. Merkezde kadrolu 64

  personel almaktadr.

 • 8 | S a y f a

  Tablo 1-3: 2014 Ylsonu Personel Tablosu

  Personel Says Merkez Dnda Geici Grevli Merkezde

  Grevli

  Kadrolu 66 2 64

  Bakanlk Maviri 1

  Merkezde Geici Grevli 18

  Hizmet Satn

  Alma Yolu ile

  alanlar

  Temizlik

  Hizmetleri

  Sosyal Tesis

  Temizlik

  Hizmetleri

  Gvenlik

  Hizmetleri 41

  12 17 12

  Merkezde alan Toplam Personel Says 124

  Merkezde kadrolu 64 personele ek olarak 1i Bakanlk Maviri, toplam 19 personel

  geici grevlendirme yoluyla Merkezde hizmet vermektedir. Ayrca, gvenlik, temizlik ve

  sosyal tesis faaliyetlerini yrtmek zere 41 personel hizmet alm yoluyla Merkezde grev

  yapmaktadr. Merkezde 2014 ylsonu itibariyle alan toplam personel says 124dir.

  Merkezin 66s kadrolu 19si geici grevli toplam 85 personeline ait demografik

  bilgiler cinsiyet, eitim dzeyi, ya ve hizmet yl balklaryla aadaki grafiklerde

  sunulmutur.

  Merkezde alan kadrolu+grevli personelin 33 kadn, 52si ise erkektir. Bu

  dalmn orantsal grafii aada gsterilmektedir.

  Grafik 1-1: Personelin Cinsiyet Durumuna Gre Dalm

  39%

  61% kadn

  erkek

 • 9 | S a y f a

  Eitim ve Aratrma Merkezinde grevli personelin 1i ilkokul, 2si Ortaokul 12si lise,

  10u n lisans, 47si lisans, 11i yksek lisans ve 2si doktora programlarn tamamlamtr.

  Personelin eitim oranlar grafii aada sunulmutur.

  Grafik 1-2: Personelin Eitim Durumlarna Gre Dalm

  Ya dalmlar incelendiinde Merkez personelinin 22sinin 20-29 ya grubunda,

  23nn 30-39 ya grubunda, 20sinin 40-49 ya grubunda, 18inin 50-59 ya grubunda ve 2

  kiinin 60 st ya grubunda yer ald grlmektedir. Personelin ya dalmn gsteren

  grafik aada sunulmutur.

  Grafik 1-3: Personelin Ya Durumuna Gre Dalm

  1% 3%

  14%

  12%

  55%

  13% 2%

  ilkokul ortaokul lise nlisans lisans yksek doktora

  26%

  27% 24%

  21% 2%

  20-29 ya

  30-39 ya

  40-49 ya

  50-59 ya

  60 ya ve zeri

 • 10 | S a y f a

  Merkezde grevli 85 personelden hizmet yllarna gre, 31i 0-5 yl, 9u 6-10 yl,

  12si 11-15 yl, 8i 16-20 yl, 12si 21-25 yl ve 13 26 yl ve zeri kamu hizmet

  deneyimine sahiptir. lgili dalma ilikin grafik aada sunulmutur.

  Grafik 1-4: Personelin Hizmet Yllarna Gre Dalm

  1.4.4.1 zrl Ve ehit Yakn stihdam

  zrl istihdam kapsamnda;

  Merkezimiz dolu kadro saysnn %3 oranndaki kadronun engelli personel

  istihdamna tahsis edilmesi ile ilgili olarak, 8 inci kadro dereceli A kadrosuna 2014 zrl

  Memur Seme Snav veya Kura sonucuna gre bir atama yaplmtr.

  ehit Yakn ve Gazi atamalar kapsamnda;

  Devlet Personel Bakanlnca 02.10.2014 tarihinde yaplan atama kuras sonucunda

  Merkezimize 8. derece memur kadrosuna 9/1 aylkla 1 memur, 8. derece memur kadrosuna

  13/3 aylkla 1 memur olmak zere 2 memur atamas yaplmtr.

  37%

  11% 14%

  9%

  14%

  15%

  0-5 yl 6-10 yl 11-15 yl 16-20 yl 21-25 yl 26 yl zeri

 • 11 | S a y f a

  2.FAALYETLER

  2.1 ETM FAALYETLER

  Eitim ve Aratrma Merkezimizce 2014 yl ierisinde gerekletirilen eitim faaliyetleri

  aada gsterilen on ana balkta toplanmaktadr.

  KURUMSAL ETMLER BREYSEL ETTMLER CRETSZ ETMLER LK YARDIM ETMLER CEZA PARALARI ETMLER BELGELENDRME ETMLER ZEL KONU BALIKLARINDA VERLEN ETMLER HZMET ETMLER BAKANLIK ETM-FUAR-SEMPOZYUM-ALITAY ETKNLKLER FARKINDALIK ETMLER CRETSZ (81 L VALLNE) (6331 SAYILI KANUN VE KAMU

  UYGULAMALARI)

  FARKINDALIK ETMLER CRETSZ (81 L BELEDYESNE ) (6331 SAYILI KANUN VE KAMU UYGULAMALARI)

  FARKINDALIK ETMLER CRETSZ (SANAY VE TCARET ODALARI ) (6331 SAYILI KANUN VE KAMU UYGULAMALARI)

  ASKER YERLERNE YNELK SALII VE GVENL ETM

  Tablo 2-1: 2014 Yl Eitim statistii Tablosu

  Tablo 2-2: 2014 Yl Eitim statistii Tablosu

  *Tablolarda sar boyal satrlardaki eitimler alma Hayat ile ilgili eitimleri gstermektedir.

  ETM ADI ETM

  PROGRAMI

  DERS SAATI

  GRUP SAYISI/

  ETTM

  SAYISI

  ETM

  GN SAYISI

  KATILIMCI

  SAYISI

  ETC

  SAYISI

  KOORDNATR

  SAYISI

  KURUMSAL ETMLER 1.170 105 159 3.980 189 47

  BREYSEL ETTMLER 562 22 77 383 33 0

  CRETSZ ETMLER 66 20 22 2.274 23 1

  LK YARDIM ETMLER 466 26 78 408 25 0

  CEZA PARALARI ETMLER 64 13 13 969 7 3

  BELGELENDRME ETMLER 1.440 8 249 150 98 7 ZEL KONU BALIKLARINDA VERLEN

  ETMLER 43 8 9 515 10 0

  HZMET ETMLER 59 4 13 67 4 2 2014 BAKANLIK ETM-FUAR-

  SEMPOZYUM-ALITAY ETKNLKLER 52 8 12 1.320 14 0

  FARKINDALIK ETMLER CRETSZ (81 L

  VALLNE) (6331 SAYILI KANUN VE KAMU

  UYGULAMALARI) 65 32 32 7.150 33 0

  FARKINDALIK ETMLER CRETSZ (81 L

  BELEDYESNE ) (6331 SAYILI KANUN VE

  KAMU UYGULAMALARI) 14 7 7 540 7 0

  FARKINDALIK ETMLER CRETSZ

  (SANAY VE TCARET ODALARI ) (6331

  SAYILI KANUN VE KAMU UYGULAMALARI) 22 8 8 580 10 0

  ASKER YERLERNE YNELK SALII

  VE GVENL ETM 52 26 26 8.852 0 0

  TOPLAM 4.075 287 705 27.188 453 60

  ETM ADI ETM

  PROGRAMI

  DERS SAATI

  GRUP

  SAYISI/

  ETTM

  SAYISI

  ETM

  GN

  SAYISI

  KATILIMCI

  SAYISI ETC SAYISI

  KOORDNATR

  SAYISI

  ALIMA HAYATI ETMLER 893 62 137 3.481 90 5 SALII VE GVENL

  ETMLER 3.182 225 568 23.707 363 55

  TOPLAM 4.075 287 705 27.188 453 60

 • 12 | S a y f a

  2014 ylnda saylan balklarda toplamda 4.075 saatlik 287 eitimle 27.188 kiiye hizmet

  sunulmutur. Bu eitimlerin 62 si alma hayat, 225i de i sal ve gvenlii konularnda

  verilmitir. Sunulan Eitimlere ilikin detaylar aadaki tabloda gsterilmitir.

  2.1.1 KURUMSAL ETMLER

  2014 ylnda Kurumsal Eitim olarak tablolarda belirtilen eitim konu balklarnda

  toplamda 1.170 saatlik 159 eitimle 3.980 kiiye hizmet sunulmutur. Sunulan Eitimlere ilikin

  detaylar aadaki tablolarda gsterilmitir.

  2.1.1.1 Kurumsal Eitimler

  2014 ylnda, Kamu ve zel sektr kurulularna, 5510 Sayl Sosyal Sigortalar Kanunu,

  Sal ve Gvenlii Kurulu yeleri Eitimi, ok Tehlikeli Snfa Ynelik Sal ve

  Gvenlii, Tehlikeli Snfa Ynelik Sal ve Gvenlii, Az Tehlikesi Snfa Ynelik

  Sal ve Gvenlii, lk Kademe Yneticilik, Orta Kademe Yneticilik, i Gelitirme, nsan

  likileri ve Stres eitim konu balklarnda ve dier konularda toplamda 974 saatlik 98 eitimle

  3.845 kiiye hizmet sunulmutur. Sunulan Eitimlere ilikin detaylar aadaki tabloda

  gsterilmitir.

  Tablo 2-3: 2014 Yl Kurumsal Eitim Tablosu

  SIRA

  NO

  ETM

  TALEBNDE

  BULUNAN

  KURUM/KURULU

  ETM

  YER ETTM KONUSU TARH

  ETM

  PROGRAMI

  DERS

  SAATI

  GRUP

  SAY/

  ETTM

  SAYISI

  ETM

  GN

  SAYISI

  KATILIMCI

  SAYISI

  1

  ET MADEN

  LETMELER GENEL

  MDRL

  ANKARA 5510 SAYILI

  SOS.SG.KANUNU

  13-14-15 Ocak 2014

  18 1 3 45

  2

  ET MADEN

  LETMELER GENEL

  MDRL

  ANKARA 5510 SAYILI

  SOS.SG.KANUNU

  20-21-22 Ocak

  2014 18 1 3 46

  3 KMA MANYEZT KTAHYA SG ZEL KONU

  BALIKLARI 27.Oca.14 6 1 1 35

  4 KMA MANYEZT KTAHYA SG ZEL KONU

  BALIKLARI 28.Oca.14 6 1 1 35

  5 TRKYE EKER

  FABRKALARI A.. ANKARA

  AZ TEHLKEL

  SIN.YN.SG 23.Oca.14 8 1 1 23

  6

  MAKNA KMYA

  END.KUR.MHMMAT

  FAB.MDRL

  KIRIKKALE OK TEHLKEL SINIFA

  YN.SG

  27 ubat/04 Mart 2014

  16 1 2 35

  7

  MAKNA KMYA

  END.KUR.MHMMAT

  FAB.MDRL

  KIRIKKALE OK TEHLKEL SINIFA

  YN.SG

  28 ubat/05 Mart

  2014 16 1 2 39

  8 TTK GENEL

  MDRL ZONGULDAK

  SG KURUL YELER

  ETM 13-14 Mart 2014 12 1 2 57

  9 AIK CEZA NFAZ

  KURUMU BALIKESR

  AZ TEHLKEL

  SIN.YN.SG 18.Mar.14 8 1 1 34

  10 MAKNA KMYA

  END.KUR.GEN.MD. ANKARA

  AZ TEHLKEL

  SIN.YN.SG 01.Nis.14 8 1 1 25

  11 MAKNA KMYA

  END.KUR.GEN.MD. ANKARA

  AZ TEHLKEL

  SIN.YN.SG 02.Nis.14 8 1 1 27

  12 MAKNA KMYA

  END.KUR.GEN.MD. ANKARA

  AZ TEHLKEL

  SIN.YN.SG 03.Nis.14 8 1 1 33

  13 MAKNA KMYA

  END.KUR.GEN.MD. ANKARA

  AZ TEHLKEL

  SIN.YN.SG 04.Nis.14 8 1 1 36

  14 MAKNA KMYA

  END.KUR.GEN.MD. ANKARA

  AZ TEHLKEL

  SIN.YN.SG 07.Nis.14 8 1 1 29

  15 MAKNA KMYA

  END.KUR.GEN.MD. ANKARA

  AZ TEHLKEL

  SIN.YN.SG 08.Nis.14 8 1 1 29

  16 MAKNA KMYA

  END.KUR.GEN.MD. ANKARA

  AZ TEHLKEL

  SIN.YN.SG 09.Nis.14 8 1 1 28

  17 MAKNA KMYA

  END.KUR.GEN.MD. ANKARA

  AZ TEHLKEL

  SIN.YN.SG 10.Nis.14 8 1 1 26

  18 MAKNA KMYA

  END.KUR.GEN.MD. ANKARA

  AZ TEHLKEL

  SIN.YN.SG 11.Nis.14 8 1 1 27

  19 MAKNA KMYA

  END.KUR.GEN.MD. ANKARA

  AZ TEHLKEL

  SIN.YN.SG 14.Nis.14 8 1 1 29

  20 MAKNA KMYA

  END.KUR.GEN.MD. ANKARA

  AZ TEHLKEL

  SIN.YN.SG 15.Nis.14 8 1 1 25

  21 MAKNA KMYA

  END.KUR.GEN.MD. ANKARA

  AZ TEHLKEL

  SIN.YN.SG 16.Nis.14 8 1 1 33

 • 13 | S a y f a

  22 MAKNA KMYA

  END.KUR.GEN.MD. ANKARA

  AZ TEHLKEL

  SIN.YN.SG 17.Nis.14 8 1 1 31

  23 MAKNA KMYA

  END.KUR.GEN.MD. ANKARA

  AZ TEHLKEL

  SIN.YN.SG 18.Nis.14 8 1 1 32

  24 SENTDO TURAN

  PRNCA ANTALYA

  HALKLA LKLER VE

  LETM 14.Nis.14 6 1 1 13

  25 SENTDO TURAN

  PRNCA ANTALYA ZAMAN YNETM 15.Nis.14 6 1 1 14

  26 BODTO BODRUM AZ TEHLKEL

  SIN.YN.SG 29.Nis.14 8 1 1 36

  27 BODTO BODRUM TEHLKEL SINIFA

  YN.SG 06-07 Mays 2014 12 1 2 14

  28 BODTO BODRUM OK TEHLKEL SINIFA

  YN.SG 13-14 Mays 2014 16 1 2 11

  29 ZONGULDAK

  BELEDYES ZONGULDAK

  AZ TEHLKEL

  SIN.YN.SG 14.May.14 8 1 1 65

  30 MERKEZ BANKASI ANKARA SG KURUL YELER

  ETM 15-16 Mays 2014 12 1 2 20

  31

  MAKNA KMYA

  END.KUR. GAZ FEK

  FABRKASI

  ANKARA OK TEHLKEL SINIFA

  YN.SG 05-06 Mays 2014 16 1 2 64

  32

  MAKNA KMYA

  END.KUR. GAZ FEK

  FABRKASI

  ANKARA OK TEHLKEL SINIFA

  YN.SG 07-08 Mays 2014 16 1 2 68

  33

  MAKNA KMYA

  END.KUR. GAZ FEK

  FABRKASI

  ANKARA OK TEHLKEL SINIFA

  YN.SG 09-12 Mays 2014 16 1 2 59

  34

  MAKNA KMYA

  END.KUR. GAZ FEK

  FABRKASI

  ANKARA OK TEHLKEL SINIFA

  YN.SG 13-14 Mays 2014 16 1 2 69

  35

  MAKNA KMYA

  END.KUR. GAZ FEK

  FABRKASI

  ANKARA OK TEHLKEL SINIFA

  YN.SG 15-16 Mays 2014 16 1 2 75

  36

  MAKNA KMYA

  END.KUR. GAZ FEK

  FABRKASI

  ANKARA OK TEHLKEL SINIFA

  YN.SG 20-21 Mays 2014 16 1 2 63

  37

  MAKNA KMYA

  END.KUR. GAZ FEK

  FABRKASI

  ANKARA OK TEHLKEL SINIFA

  YN.SG 22-23 Mays 2014 16 1 2 58

  38

  MAKNA KMYA

  END.KUR. GAZ FEK

  FABRKASI

  ANKARA OK TEHLKEL SINIFA

  YN.SG 26-27 Mays 2014 16 1 2 76

  39

  MAKNA KMYA

  END.KUR. GAZ FEK

  FABRKASI

  ANKARA OK TEHLKEL SINIFA

  YN.SG 28-29 Mays 2014 16 1 2 57

  40

  MAKNA KMYA

  END.KUR. GAZ FEK

  FABRKASI

  ANKARA OK TEHLKEL SINIFA

  YN.SG

  02-03 Haziran 2014

  16 1 2 55

  41

  MAKNA KMYA

  END.KUR. GAZ FEK

  FABRKASI

  ANKARA OK TEHLKEL SINIFA

  YN.SG

  04-05 Haziran

  2014 16 1 2 37

  42 MLL PYANGO ANKARA AZ TEHLKEL

  SIN.YN.SG 02.Haz.14 8 1 1 47

  43 MLL PYANGO ANKARA AZ TEHLKEL

  SIN.YN.SG 03.Haz.14 8 1 1 44

  44 MLL PYANGO ANKARA AZ TEHLKEL

  SIN.YN.SG 04.Haz.14 8 1 1 48

  45 MLL PYANGO ANKARA AZ TEHLKEL

  SIN.YN.SG 05.Haz.14 8 1 1 44

  46 MLL PYANGO ANKARA AZ TEHLKEL

  SIN.YN.SG 06.Haz.14 8 1 1 45

  47 MLL PYANGO ANKARA AZ TEHLKEL

  SIN.YN.SG 09.Haz.14 8 1 1 42

  48 MLL PYANGO ANKARA AZ TEHLKEL

  SIN.YN.SG 10.Haz.14 8 1 1 44

  49 MLL PYANGO ANKARA AZ TEHLKEL

  SIN.YN.SG 11.Haz.14 8 1 1 41

  50 MLL PYANGO ANKARA AZ TEHLKEL

  SIN.YN.SG 12.Haz.14 8 1 1 47

  51 MLL PYANGO ANKARA AZ TEHLKEL

  SIN.YN.SG 13.Haz.14 8 1 1 43

  52 MLL PYANGO ANKARA AZ TEHLKEL

  SIN.YN.SG 16.Haz.14 8 1 1 39

  53 MLL PYANGO ANKARA AZ TEHLKEL

  SIN.YN.SG 17.Haz.14 8 1 1 39

  54 MERKEZ BANKASI SKENDERUN SG KURUL YELER

  ETM

  18-19 Haziran

  2014 12 1 2 6

  55 GM GRUP MERZFON LK KADEME

  YNETCLK 20-21 Hazian 2014 12 1 2 26

  56 SALIK BAKANLII ANKARA AZ TEHLKEL

  SIN.YN.SG 17.Haz.14 8 1 1 48

  57 SALIK BAKANLII ANKARA AZ TEHLKEL

  SIN.YN.SG 18.Haz.14 8 1 1 52

  58 SALIK BAKANLII ANKARA AZ TEHLKEL

  SIN.YN.SG 19.Haz.14 8 1 1 45

  59 SALIK BAKANLII ANKARA AZ TEHLKEL

  SIN.YN.SG 20.Haz.14 8 1 1 46

 • 14 | S a y f a

  60 MERKEZ BANKASI ESKEHR SG KURUL YELER

  ETM

  30-Haz.01

  Tem.2014 12 1 2 8

  61 GMRK VE TCARET

  BAKANLII ANKARA

  AZ TEHLKEL

  SIN.YN.SG

  14-15 AUSTOS 2014

  8 1 2 33

  62 TSE ANKARA SG KURUL YELER

  ETM 18-19 Eyll 2014 12 1 2 23

  63 RTK ANKARA AZ TEHLKEL

  SIN.YN.SG 13.Eki.14 8 1 1 83

  64 RTK ANKARA AZ TEHLKEL

  SIN.YN.SG 17.Eki.14 8 1 1 99

  65 RTK ANKARA AZ TEHLKEL

  SIN.YN.SG 20.Eki 8 1 1 87

  66 RTK ANKARA AZ TEHLKEL

  SIN.YN.SG 24.Eki 8 1 1 143

  67 MAKNA KMYA

  HURDA

  SEYMEN-

  ZMT

  OK TEHLKEL SINIFA

  YN.SG 13-14 Ekim 2014 16 1 2 19

  68 MAKNA KMYA

  HURDA

  SEYMEN-

  ZMT

  OK TEHLKEL SINIFA

  YN.SG 15-16 Ekim 2014 16 1 2 18

  69 MAKNA KMYA

  HURDA ANKARA

  AZ TEHLKEL

  SIN.YN.SG 17.Eki.14 8 1 1 36

  70 MAKNA KMYA

  HURDA ANKARA

  AZ TEHLKEL

  SIN.YN.SG 18.Eki.14 8 1 1 49

  71 MAKNA KMYA

  HURDA ANKARA

  AZ TEHLKEL

  SIN.YN.SG 20.Eki.14 8 1 1 45

  72 MAKNA KMYA

  HURDA

  ALAA-

  ZMR

  OK TEHLKEL SINIFA

  YN.SG 21-22 Ekim 2014 16 1 2 47

  73 MAKNA KMYA

  HURDA

  ALAA-

  ZMR

  OK TEHLKEL SINIFA

  YN.SG 23-24 Ekim 2014 16 1 2 38

  74 MAKNA KMYA

  HURDA KIRIKKALE

  OK TEHLKEL SINIFA

  YN.SG 30-31 Ekim 2014 16 1 2 24

  75 DMO GENEL

  MDRL ANTALYA

  TEHLKEL SINIFA

  YN.SG 20-21 Ekim 2014 12 2 2 65

  76 DMO GENEL

  MDRL ANTALYA GELTRME 22-23 Ekim 2014 12 2 2 65

  77 DMO GENEL

  MDRL ANTALYA

  NSAN LKLER

  STRES 24.Eki.14 6 2 1 65

  78 TRKYE EKER

  FABRKALARI A.. ANKARA

  SA.GV.KUR.

  YL.ET. 25-26 Eyll 2014 12 1 2 41

  79 TROP ANTALYA AZ TEHLKEL

  SIN.YN.SG 13.Eki.14 8 1 1 34

  80 TROP ANTALYA AZ TEHLKEL

  SIN.YN.SG 20.Eki.14 8 1 1 28

  81 TROP ANTALYA AZ TEHLKEL

  SIN.YN.SG 03.Kas.14 8 1 1 24

  82 TROP ANTALYA AZ TEHLKEL

  SIN.YN.SG 10.Kas.14 8 1 1 15

  83 MAKNA KMYA

  HURDA KIRIKKALE

  OK TEHLKEL SINIFA

  YN.SG 03-04 Kasm 2014 16 1 2 24

  84 MAKNA KMYA

  HURDA KIRIKKALE

  OK TEHLKEL SINIFA

  YN.SG 05-06 Kasm 2014 16 1 2 37

  85 DMO GENEL

  MDRL ANTALYA

  TEHLKEL SINIFA

  YN.SG 03-04 Kasm 2014 12 2 2 57

  86 DMO GENEL

  MDRL ANTALYA GELTRME 05-06 Kasm 2014 12 2 2 57

  87 DMO GENEL

  MDRL ANTALYA

  NSAN LKLER

  STRES 07.Kas.14 6 2 1 57

  88 ZONGULDAK

  BELEDYES ZONGULDAK

  AZ TEHLKEL SINIFA

  SG 27.Kas.14 8 1 1 58

  89 HATBORU HATAY LK KADEME

  YNETCLK 13-14 Kas.2014 12 1 2 18

  90 HATBORU HATAY ORTA KADEME

  YNETCLK

  26-27-28 Kas.

  2014 18 1 3 17

  91 ZONGULDAK

  BELEDYES ZONGULDAK

  AZ TEHLKES SINIFA

  SG 25.Ara.14 8 1 1 36

  92 ZONGULDAK

  BELEDYES ZONGULDAK

  AZ TEHLKES SINIFA

  SG 25 Aralk 2014 8 1 1 36

  TOPLAM 974 98 133 3.845

 • 15 | S a y f a

  2.1.1.2 Kurumsal Eiticilerin Eitimi

  2014 ylnda tabloda belirtilen Kurumsal Eiticilerin Eitimi olarak toplamda 160

  saatlik 4 eitimle 72 kiiye hizmet sunulmutur. Sunulan Eitimlere ilikin detaylar aadaki

  tabloda gsterilmitir.

  Tablo 2-4: 2014 Yl Kurumsal Eiticilerin Eitimi statistii Tablosu

  SIRA

  NO

  ETM TALEBNDE

  BULUNAN

  KURUM/KURULU

  ETM YER ET.KONUSU TARH ETM

  PROGRAMI

  DERS SAATI

  GRUP SAY/

  ETTM

  SAYISI

  ETM

  GN

  SAYISI

  KATILIMCI

  SAYISI

  1 KAYA YAPI MMARLIK

  TASARIM

  N.TAH.SAN.TC.LTD T.

  KOCAEL ETCLERN

  ETM

  24-28 Mart

  2014 40 1 5 16

  2 DA ELK ENERJ

  TERSANE VE ULAIM

  SAN.A..

  BGA-

  ANAKKALE

  ETCLERN

  ETM

  26-30

  Mays

  2014 40 1 5 17

  3 POLS AKADEMS ANKARA ETCLERN

  ETM

  20-24

  Ocak 2014 40 1 5 14

  4 TEFT KURULU

  BAKANLII ANKARA

  ETCLERN

  ETM

  17-21 Mart

  2014 40 1 5 25

  TOPLAM 160 4 20 72

  2.1.1.3 Kurumsal Atex Parlayc Patlayc Dokman Hazrlama Eitimi

  2014 ylnda tabloda belirtilen Kurumsal Atex Parlayc Patlayc Dokman Hazrlama

  Eitimi olarak toplamda 36 saatlik 3 eitimle 63 kiiye hizmet sunulmutur. Sunulan Eitimlere

  ilikin detaylar aadaki tabloda gsterilmitir

 • 16 | S a y f a

  Tablo 2-5: 2014 Yl Kurumsal Atex Eitim statistii Tablosu

  SIRA NO

  ETM TALEBNDE BULUNAN

  KURUM/KURULU

  ETM YER

  ET.KONUSU TARH ETM

  PROGRAMI DERS SAATI

  GRUP SAY/

  ETTM SAYISI

  ETM GN

  SAYISI

  KATILIMCI SAYISI

  1 MERSN TCARET VE

  SANAY ODASI MERSN

  ATEX

  PAR.PAT.HAZ.DOK.

  23-24

  Ekim 2014 12 1 2 27

  2 MERSN TCARET VE

  SANAY ODASI MERSN

  ATEX

  PAR.PAT.HAZ.DOK.

  27-28

  Ekim 2014 12 1 2 23

  3 MERSN TCARET VE

  SANAY ODASI MERSN

  ATEX

  PAR.PAT.HAZ.DOK.

  01-02

  Aralk

  2014 12 1 2 13

  TOPLAM 36 3 6 63

  2.1.2. BREYSEL ETMLER

  2014 ylnda Bireysel Eitim olarak tablolarda belirtilen eitim konu balklarnda

  toplamda 562 saatlik 22 eitimle 383 kiiye hizmet sunulmutur. Sunulan Eitimlere ilikin

  detaylar aadaki tablolarda gsterilmitir.

  2.1.2.1 Bireysel Eiticilerin Eitimi

  2014 ylnda, Bireysel Eiticilerin Eitimi konu balnda 400 saatlik 10 eitimle 146

  kiiye hizmet sunulmutur. Sunulan Eitime ilikin detaylar aadaki tabloda gsterilmitir.

  Tablo 2-6: 2014 Bireysel Eiticilerin Eitimi statistii Tablosu

  SIRA

  NO

  ETM TALEBNDE

  BULUNAN KURUM/

  KURULU

  ETM

  YER ET.KONUSU TARH

  ETM

  PROGRAMI

  DERS SAATI

  GRUP

  SAY/

  ETTM

  SAYISI

  ETM

  GN

  SAYISI

  KATILIMCI

  SAYISI

  1 BREYSEL BAVURU ASGEM-

  ANKARA ETCLERN ETM 06-10 Ocak 2014 40 1 5 21

  2 BREYSEL BAVURU ASGEM-

  ANKARA ETCLERN ETM 10-14 ubat 2014 40 1 5 18

  3 BREYSEL BAVURU ASGEM-

  ANKARA ETCLERN ETM 03-07 Mart 2014 40 1 5 16

  4 BREYSEL BAVURU ASGEM-

  ANKARA ETCLERN ETM 14-18 Nisan 2014 40 1 5 9

  5 BREYSEL BAVURU ASGEM-

  ANKARA ETCLERN ETM 05-09 Mays 2014 40 1 5 10

  6 BREYSEL BAVURU ASGEM-

  ANKARA ETCLERN ETM 09-13 Haziran 2014 40 1 5 13

  7 BREYSEL BAVURU ASGEM-

  ANKARA ETCLERN ETM

  07-11 Temmuz

  2014 40 1 5 20

  8 BREYSEL BAVURU ASGEM

  ANKARA ETCLERN ETM 13-17 Ekim 2014 40 1 5 12

  9 BREYSEL BAVURU ASGEM

  ANKARA ETCLERN ETM 13-17 Ekim 2014 40 1 5 12

  10 ASGEM MERKEZ ANKARA ETCLERN ETM 24-28 KASIM 2014 40 1 5 15

  TOPLAM 400 10 50 146

 • 17 | S a y f a

  2.1.2.2 Bireysel Risk Deerlendirme Eitimi

  2014 ylnda, Bireysel Risk Deerlendirme Eitimi konu balnda 30 saatlik 1 eitimle

  21 kiiye hizmet sunulmutur. Sunulan Eitime ilikin detaylar aadaki tabloda gsterilmitir.

  Tablo 2-7: 2014 Bireysel Risk Deerlendirme Eitimi statistii Tablosu

  SIRA

  NO

  ETM TALEBNDE

  BULUNAN

  KURUM/KURULU

  ETM

  YER ETTM KONUSU TARH

  ETM

  PROGRAMI

  DERS SAATI

  GRUP SAY/

  ETTM

  SAYISI

  ETM

  GN

  SAYISI

  KATILIMCI

  SAYISI

  1 BREYSEL BAVURU ASGEM-ANKARA

  RSK DEERLENDRME

  ETM

  16-20 Haziran

  2014 30 1 5 21

  TOPLAM 30 1 5 21

 • 18 | S a y f a

  2.1.2.3 Bireysel Atex Eitimi

  2014 ylnda, Bireysel Atex Eitimi konu balnda 132 saatlik 11 eitimle 216 kiiye hizmet

  sunulmutur. Sunulan Eitime ilikin detaylar aadaki tabloda gsterilmitir.

  Tablo 2-8: 2014 Bireysel Atex Eitim statistii Tablosu

  SIRA

  NO

  ETM

  TALEBNDE

  BULUNAN

  KURUM/KURULU

  ETM

  YER ETTM KONUSU TARH

  ETM

  PROGRAMI

  DERS SAATI

  GRUP

  SAY/

  ETT

  M

  SAYISI

  ET

  M GN

  SAYISI

  KATILIMC

  I SAYISI

  1 BREYSEL BAVURU ASGEM-

  ANKARA ATEX PAR.PAT.HAZ.DOK. 27-28 Ocak 2014 12 1 2 28

  2 BREYSEL BAVURU ASGEM-

  ANKARA ATEX PAR.PAT.HAZ.DOK. 21-22 Nisan 2014 12 1 2 18

  3 BREYSEL BAVURU ASGEM-

  ANKARA ATEX PAR.PAT.HAZ.DOK. 24-25 Nisan 2014 12 1 2 18

  4 BREYSEL BAVURU ASGEM-

  ANKARA ATEX PAR.PAT.HAZ.DOK. 28-29 Nisan 2014 12 1 2 17

  5 BREYSEL BAVURU ASGEM-

  ANKARA ATEX PAR.PAT.HAZ.DOK. 12-13 Mays 2014 12 1 2 24

  6 BREYSEL BAVURU ASGEM-

  ANKARA ATEX PAR.PAT.HAZ.DOK. 14-15 Mays 2014 12 1 2 21

  7 BREYSEL BAVURU ASGEM

  ANKARA ATEX PAR.PAT.HAZ.DOK. 16-17 Ekim 2014 12 1 2 16

  8 BREYSEL BAVURU ASGEM

  ANKARA ATEX PAR.PAT.HAZ.DOK. 19-20 KASIM 2014 12 1 2 16

  9 BREYSEL BAVURU ASGEM

  ANKARA ATEX PAR.PAT.HAZ.DOK.

  04-05 ARALIK

  2014 12 1 2 21

  10 BREYSEL BAVURU ASGEM

  ANKARA ATEX PAR.PAT.HAZ.DOK.

  22-23 ARALIK

  2014 12 1 2 16

  11 BREYSEL BAVURU ASGEM

  ANKARA ATEX PAR.PAT.HAZ.DOK.

  25-26 ARALIK

  2014 12 1 2 21

  TOPLAM 132 11 22 216

 • 19 | S a y f a

  2.1.3 CRETSZ ETMLER

  2014 ylnda cretsiz Eitim olarak 6331 Sayl Kanun Tantm, Anket Gelitirme

  Eitimi, Ynetici Asistan ve Sekreter Eitimi, Sal ve Gvenlii Tantm Eitimi eitim

  konu balklarnda toplamda 66 saatlik 20 eitimle 2.274 kiiye bilgilendirme, bilinlendirme ve

  tantm faaliyeti olarak hizmet sunulmutur. Sunulan Eitimlere ilikin detaylar aadaki tabloda

  gsterilmitir.

  Tablo 2-9: 2014 cretsiz Eitim statistii Tablosu

  SIRA

  NO

  ETM TALEBNDE

  BULUNAN

  KURUM/KURULU

  ETM

  YER ETTM KONUSU TARH

  ETM

  PROGRAMI

  DERS SAATI

  GRUP SAY/

  ETTM

  SAYISI

  ETM

  GN

  SAYISI

  KATILIMCI

  SAYISI

  1 ANK.MOB.LAK.ESNAF VE

  SANAT ODASI ANKARA 6331 SAYILI KANUN 19.ub.14 2 1 1 97

  2 PERSONEL DA.BAK.ASGEM

  ve DENETM BRM ANKARA

  ANKET GELTRME

  ETM 26-27 ub.2014 16 1 2 22

  3 GMRK VE TCARET

  BAKANLII ANKARA

  6331 SAYILI KANUN

  VE SG KONULARI 11.Nis.14 2 1 1 250

  4 LER BAKANLI ANKARA 6331 SAYILI KANUN

  VE SG KONULARI 15.May.14 3 1 1 300

  5 MLL SAVUNMA BAKANLII ANKARA SG TANITIMI ETM 12.May.14 6 1 1 130

  6 BAKANLIK SEKTERLERNE

  YNELK ETM ANKARA

  YN ASS VE SEKRT.

  ETM

  16-17-18 Nis

  2014 9 1 3 38

  7 DS GENEL MDRL ANKARA 6331 SAYILI KANUN

  VE SG KONULARI 05.Haz.14 2 1 1 253

  8 KOSGEB ANKARA 6331 SAYILI KANUN

  VE SG KONULARI 20.Haz.14 2 1 1 45

  9 ODEM OSTM DANIMANLIK

  ET.MERK. ANKARA

  6331 SAYILI KANUN

  VE SG KONULARI 16.Tem.14 2 1 1 50

  10 DMO GENEL MDRL ANKARA 6331 SAYILI KANUN

  VE SG KONULARI 11.Eyl.14 2 1 1 110

  11 ANKARA ALIMA

  KURUMU GEN.MD. ANKARA

  6331 SAYILI KANUN

  VE SG KONULARI

  23-24 Eyll

  2014 6 3 2

  12 DEVLET TYATROLARI

  GEN.MD. ANKARA

  6332 SAYILI KANUN

  VE SG KONULARI 27.Eki.14 2 1 1 150

  13 PTT ANTALY

  A

  6331 SAYILI KANUN

  VE SG KONULARI 27.Eki.14 2 1 1 100

  14 MERSN SU VE

  KANALZASYON DARES

  GEN.MD.

  MERSN 6331 SAYILI KANUN

  VE SG KONULARI

  30-31 Ekim

  2014 4 2 2 150

  15 AKYURT KAYMAKAMLII ANKARA 6331 SAYILI KANUN

  VE SG KONULARI 03.Ara.14 2 1 1 45

  16 DS PERSONEL VE ETM

  DARES BAKANLII

  ANTALY

  A

  6331 SAYILI KANUN

  VE SG KONULARI

  11-12 Aralk

  2014 4 2 2 534

  TOPLAM 66 20 22 2.274

 • 20 | S a y f a

  2.1.4 LK YARDIM ETMLER

  2014 ylnda lk Yardm Eitimleri olarak Temel lk Yardm Eitimi ve lk Yardm eitim

  konu balklarnda toplamda 466 saatlik 26 eitimle 408 kiiye hizmet sunulmutur. Sunulan

  Eitimlere ilikin detaylar aadaki tabloda gsterilmitir.

  Tablo 2-10: 2014 lk Yardm Eitim statistii Tablosu

  SIRA

  NO

  ETM TALEBNDE

  BULUNAN

  KURUM/KURULU

  ETM

  YER

  ETTM

  KONUSU TARH

  ETM

  PROGRAMI

  DERS

  SAATI

  GRUP SAY/

  ETTM

  SAYISI

  ETM

  GN

  SAYISI

  KATILIMCI

  SAYISI

  1 asgem Personeli Ankara Temel lk Yardm

  Eitimi

  19-20-21 UBAT

  2014 16 1 3 9

  2 BAKANLIK PERSONELNE

  YNELK LKYARDIM ET. ASGEM LKYARDIM 09-11 Nisan 2014 18 1 3 20

  3 BAKANLIK PERSONELNE

  YNELK LKYARDIM ET. ASGEM LKYARDIM 14-16 Nisan 2014 18 1 3 19

  4 BAKANLIK PERSONELNE

  YNELK LKYARDIM ET. ASGEM LKYARDIM 21-24 Nisan 2014 18 1 3 19

  5 BAKANLIK PERSONELNE

  YNELK LKYARDIM ET. ASGEM LKYARDIM 28-30 Nisan 2014 18 1 3 17

  6 BAKANLIK PERSONELNE

  YNELK LKYARDIM ET. ASGEM LKYARDIM 02-03 Haziran 2014 18 1 3 10

  7 Gmrk ve Ticaret Bakanl ANKARA LKYARDIM 4-6 Haziran 2014 18 1 3 9

  8 Gmrk ve Ticaret Bakanl ANKARA LKYARDIM 9-11 Haziran 2014 18 1 3 10

  9 KARA KUVVETLER

  KOMUTANLII-GMRK

  TCARET BAKANLII

  ASGEM LKYARDIM 18-20 Haz.2014 36 2 6 16

  10 ORMAN VE SU LER

  BAKANLII ASGEM LKYARDIM 24-26 Haz.2014 18 1 3 19

  11 MES.YET.KUR-AN PETROL ASGEM LKYARDIM 15-17 ekim 2014 18 1 3 9

  12 DS ASGEM LKYARDIM 20-22 ekim 18 1 3 14

  13 DS ASGEM LKYARDIM 22-24 ekim 18 1 3 19

  14 DS ASGEM LKYARDIM 03-05 Kasm 2014 18 1 3 16

  15 DS ASGEM LKYARDIM 05-07 kasm 18 1 3 17

  16 DS ASGEM LKYARDIM 10-12 kasm 18 1 3 19

  17 DS ASGEM LKYARDIM 12-14 kasm 18 1 3 19

  18 DS ASGEM LKYARDIM 19-21 kasm 18 1 3 20

  19 DS ASGEM LKYARDIM 17-19 kasm 18 1 3 19

  20 DS ASGEM LKYARDIM 24-25 kasm 18 1 3 20

  21 KMSAN LTD. ASGEM LKYARDIM 30-31 EKM 18 1 3 13

  22 ORMAN GENEL

  MDRL ASGEM LKYARDIM 15-16 Aralk 18 1 3 18

  23 ORMAN GENEL

  MDRL ASGEM LKYARDIM 17-19 Aralk 18 1 3 19

  24 ORMAN GENEL

  MDRL ASGEM LKYARDIM 22-24 Aralk 18 1 3 19

  25 ORMAN GENEL

  MDRL ASGEM LKYARDIM 24-26 Aralk 18 1 3 19

  TOPLAM 466 26 78 408

 • 21 | S a y f a

  2.1.5 ASGEM CEZA PARALARI BRM ETMLER

  2014 ylnda i Ceza Paralar Birimi olarak yerinde Psikolojik Taciz Eitici Eitimi,

  Eiticilerin Eitimi ve 2. Yerinde Psikolojik Taciz altay konu balklarnda toplamda 64

  saatlik 13 eitimle 969 kiiye hizmet sunulmutur. Sunulan Eitimlere ilikin detaylar aadaki

  tabloda gsterilmitir.

  Tablo 2-11: 2014 i Ceza Paralar Birimi Eitim statistii Tablosu

  SIRA

  NO

  ETM TALEBNDE

  BULUNAN

  KURUM/KURULU

  ETM

  YER

  ETTM

  KONUSU TARH

  ETM

  PROGRAMI

  DERS SAATI

  GRUP SAY/

  ETTM

  SAYISI

  ETM

  GN

  SAYISI

  KATILIMCI

  SAYISI

  1 alma genel/Devlet

  Personel/asgem Ankara

  yerinde

  Psikolojik Taciz

  Eitici Eitimi

  17-18 ubat

  2014 12 1 2 22

  2 alma genel/Devlet

  Personel/asgem Ankara

  Eiticilerin

  Eitimi

  06-07 ubat

  2014 12 1 2 22

  3 Nov OTEL Tarbzon Haki Kadn

  ynetici ve yelerine Trabzon

  yerinde

  Psikolojik Taciz

  Eitici Eitimi

  26 Haziran

  2014 8 1 1 80

  4 HAK- Denizli Yerinde

  Psikolojik Taciz 25.Eyl.14 4 1 1 85

  5 HAK- zmir Yerinde

  Psikolojik Taciz 26.Eyl.14 4 1 1 110

  6 HAK- Adana Yerinde

  Psikolojik Taciz 21.Kas.14 4 1 1 100

  7 HAK- Ankara Yerinde

  Psikolojik Taciz 15.Ara.14 4 1 1 200

  8 HAK- anlurfa Yerinde

  Psikolojik Taciz 19.Ara.14 4 1 1 120

  9

  Bakanlmz alma Genel

  Mdrl, kurumumuz ASGEM,

  Devlet Personel Bakanl, TSK,

  TRK-, HAK-, DSK, Trkiye

  nsan Haklar Kurumu temsilcileri

  Ankara-

  ASGEM

  2. Yerinde

  Psikolojik Taciz

  altay

  23.Ara.14 4 3 1 60

  10 HAK- Ankara-Salk Md. Ankara Yerinde

  Psikolojik Taciz 24.Ara.14 4 1 1 70

  11 HAK- stanbul Yerinde

  Psikolojik Taciz 26.Ara.14 4 1 1 100

  TOPLAM 64 13 13 969

 • 22 | S a y f a

 • 23 | S a y f a

  2.1.6 ASGEM BELGELENDRME BRM ETMLER

  2014 ylnda Belgelendirme Birimi olarak Gvenlii Uzmanl C Snf Belgelendirme

  Temel Eitimi konu balnda toplamda 1.440 saatlik 8 eitimle 150 kiiye hizmet sunulmutur.

  Sunulan Eitimlere ilikin detaylar aadaki tabloda gsterilmitir.

  Tablo 2-12: 2014 Belgelendirme Birimi Eitim statistii Tablosu

  SIRA

  NO

  ETM

  TALEBNDE

  BULUNAN

  KURUM/KURULU

  ETM

  YER ETTM KONUSU TARH

  ETM

  PROGRAMI

  DERS SAATI

  GRUP

  SAY/

  ETTM

  SAYISI

  ETM

  GN

  SAYISI

  KATILIMCI

  SAYISI

  1 Ankara Bykehir

  Belediyesi Ankara

  Gve. Uzm. C Snf

  Temel Eitimi

  20 Ocak-4 ubat

  Uzaktan 5-21 ubat Yz Yze

  180 1 33 23

  2 Bireysel Bavuru Ankara Gve. Uzm. C Snf

  Temel Eitimi

  20 Ocak-4 ubat

  Uzaktan 5-21 ubat

  Yz Yze

  180 1 33 15

  3 Bireysel Bavuru Ankara Gve. Uzm. C Snf

  Temel Eitimi

  12-26 ubat Uzaktan

  27 ubat-13 Mart Yz

  Yze

  180 1 30 14

  4 Devlet Demiryollar Ankara Gve. Uzm. C Snf

  Temel Eitimi

  19 ubat-5 Mart

  Uzaktan 6-21 Mart

  Yz Yze

  180 1 31 22

  5 Devlet Demiryollar ASGEM Gve. Uzm. C Snf

  Temel Eitimi

  6-20 Nisan Uzaktan 21 Nisan-05 Mays

  Yz Yze

  180 1 30 20

  6 Devlet Demiryollar, TEDA

  ASGEM Gve. Uzm. C Snf

  Temel Eitimi 1-15 Mays Uzaktan

  16-30 Mays Yz Yze 360 2 60 35

  7 Devlet Demiryollar Ankara Gve. Uzm. C Snf

  Temel Eitimi

  1-15 Eyll Uzaktan

  16 Eyll-2 Ekim Yz

  Yze

  180 1 32 21

  TOPLAM 1.440 8 249 150

 • 24 | S a y f a

  2.1.7 ZEL KONU BALIKLARINDA VERLEN ETMLER

  2014 ylnda ASGEM Tarafndan Grevlendirilen Eitici Personel Erasmus+Proje

  Dng Eitimi, asgem Tantm, Aday Memur Hazrlayc Eitimi, yerlerinde Mobbing, 6331

  Sayl Kanun ve Sal ve Gvenlii Eitimi, konu balnda toplamda 1.440 saatlik 8

  eitimle 150 kiiye hizmet sunulmutur. Sunulan Eitimlere ilikin detaylar aadaki tabloda

  gsterilmitir.

  Tablo 2-13: 2014 ASGEM Tarafndan Grevlendirilen Eitici Personel statistii

  Tablosu

  SIRA

  NO

  ETM TALEBNDE

  BULUNAN

  KURUM/KURULU

  ETM

  YER ETTM KONUSU TARH

  ETM

  PROGRAMI

  DERS SAATI

  GRUP

  SAY/

  ETTM

  SAYISI

  ETM

  GN

  SAYISI

  KATILIMCI

  SAYISI

  1 AVRUPA

  BR.BAK.AVR.BR.ET.GEN

  PROGRAMI

  YALOVA ERASMUS+PROJE

  DN.ET. 30-31 Ocak

  2014 16 1 2 45

  2 KUR FARKINDALIK

  SEMNER ANTALYA ASGEM TANITIMI

  16-17

  Nisan 2014 12 2 2 30

  3 KUR ADAY MEMUR ETM ASGEM-

  ANKARA

  ADAY MEMUR

  HAZIRLAYICI ETM 12.May.14 3 1 1 150

  4 Hak-i Konfedarasyonu DENZL

  Hak Konfederasyonu

  Kadn Komitesi tarafndan

  dzenlenen; "Sendikal

  Harekette Kadn Katlmn

  Artrma Projesi" kapsamnda 25.Eyl.14

  2 1 1 85

  5 Hak-i Konfedarasyonu ZMR

  Hak Konfederasyonu

  Kadn Komitesi tarafndan

  dzenlenen; "Sendikal

  Harekette Kadn Katlmn

  Artrma Projesi" kapsamnda 29.Eyl.14

  2 1 1 110

  6 MALYE BAKANLII ANKARA 6331 SAYILI KANUN VE

  SG KONULARI 30.Eki.14 2 1 1 25

  7 ANKARA VALL L SALIK

  MDRL ANKARA

  YERLERNDE

  MOBBNG 24.Ara.14 6 1 1 70

  TOPLAM 43 8 9 515

 • 25 | S a y f a

  2.1.8 ASGEM HZMET ETMLER

  2014 ylnda Hizmetii Eitimleri olarak toplamda 59 saatlik 4 eitimle 67 kiiye hizmet

  sunulmutur. Sunulan Eitimlere ilikin detaylar aadaki tabloda gsterilmitir.

  Tablo 2-14: 2014 Hizmetii Eitim statistii Tablosu

  SIRA

  NO

  ETM TALEBNDE

  BULUNAN

  KURUM/KURULU

  ETM

  YER

  ETTM

  KONUSU TARH

  ETM

  PROGRAMI

  DERS SAATI

  GRUP SAY/

  ETTM

  SAYISI

  ETM

  GN

  SAYISI

  KATILIMCI

  SAYISI

  1 ASGEM Ankara Mali Mevzuat

  Eitimi

  03-07 Mart

  2014 20 1 5 18

  2 ASGEM Ankara Stres Eitimi 27-28 Mart

  2014 9 1 2 20

  3 ASGEM UZMAN

  UZMAN YRD.UB.MD.

  ASGEM-

  ANKARA

  LDERLK

  ETM

  24-25 Nisan

  2014 6 1 2 11

  4 ASGEM UZMAN

  UZMAN YRD.

  ASGEM-

  ANKARA SPSS

  03-04/10-11

  Nisan 2014 24 1 4 18

  TOPLAM 59 4 13 67

  2.1.9 BAKANLIK ETM-FUAR-SEMPOZYUM-ALITAY ETKNLKLER

  2014 ylnda Bakanlk Eitim-Fuar-Sempozyum-altay Etkinlikleri olarak toplamda

  52 saatlik 8 eitimle 1.320 kiiye hizmet sunulmutur. Sunulan Eitimlere ilikin detaylar

  aadaki tabloda gsterilmitir.

  Tablo 2-15: 2014 Bakanlk Eitim-Fuar-Sempozyum-altay Eitim statistii Tablosu

  SIRA

  NO

  ETM TALEBNDE

  BULUNAN

  KURUM/KURULU

  ETM

  YER ETTM KONUSU TARH

  ETM

  PROGRAMI

  DERS SAATI

  GRUP

  SAY/

  ETTM

  SAYISI

  ETM

  GN

  SAYISI

  KATILIMCI

  SAYISI

  1 PERSONEL DARES

  BAKANLII ANKARA

  DNYA KADINLAR GN

  ETKNL 07.Mar.14 2 1 1 300

  2 SAGF FUARI ANTALYA SAKARYA AR-GE

  GRMCLK VE

  NS.KAY.FUARI

  14-15

  Mays 2014 8 1 2 600

  3 AKDENZ

  NVERSTES ALANYA

  MH.LT.FAK.

  ALANYA AKDENZ NV.ORTAKLIK

  PROTOKOL 04.Tem.14 6 1 1 10

  4 ILO TOPLANTISI ANKARA MADENCLK SEK.SG

  TOPLANTISI

  16-17 Ekim

  2014 6 1 2 40

  5 KAYA YAPI

  MM.TAS.A.. ANKARA TOPLANTI/DAVET 23.Eki.14 6 1 1 100

  6 PAMUKKALE

  NVERSTES PAMUKKALE SEMPOZYUM

  17-18 Ekim

  2014 6 1 2 200

  7 MLL SAVUNMA

  BAKANLII ANKARA

  SG

  ETM(BLGLENDRME

  TOPLANTISI

  04-05

  ARALIK

  2014 12 1 2 45

  8 ASGEM ve alma

  Genel Mdrl ASGEM

  Kanunlarnn Birletirilmesi

  altay 29.Ara.14 6 1 1 25

  TOPLAM 52 8 12 1.320

 • 26 | S a y f a

  2.1.10 FARKINDALIK ETMLER (cretsiz) (SANAY VE TCARET ODALARI)

  (6331 Sayl Kanun ve Kamu Uygulamalar)

  2014 ylnda Farkndalk Eitimleri (cretsiz) (Sanayi ve Ticaret Odalar ) (6331 Sayl

  Kanun ve Kamu Uygulamalar) olarak 6331 Sayl Kanun ve Sal ve Gvenlii Tantm

  konularnda toplamda 22 saatlik 8 eitimle 580 kiiye bilgilendirme, bilinlendirme ve tantm

  faaliyeti olarak hizmet sunulmutur. Sunulan Eitimlere ilikin detaylar aadaki tabloda

  gsterilmitir.

  Tablo 2-16: 2014 Farkndalk Eitimleri (cretsiz) (Sanayi ve Ticaret Odalar )

  (6331 Sayl Kanun ve Kamu Uygulamalar) statistii Tablosu

  SIRA

  NO

  ETM TALEBNDE

  BULUNAN

  KURUM/KURULU

  ETM

  YER ETTM KONUSU TARH

  ETM

  PROGRAMI

  DERS

  SAATI

  GRUP

  SAY/

  ETTM

  SAYISI

  ETM

  GN

  SAYISI

  KATILIMCI

  SAYISI

  1 ESKEHR TC.SAN.ODASI ESKEHR 6331 SAYILI KANUN 20.ub.14 2 1 1 120

  2 SORGUN TCARET VE

  SAN.ODASI SORGUN 6331 SAYILI KANUN 06.Mar.14 2 1 1 70

  3 TEKRDA SANAY VE

  TCARET ODAS TEKRDA

  SG TANITIMI

  ETMLER 27.Mar.14 3 1 1 52

  4 KAYSER SANAY ODASI KAYSER 6331 SAYIILI KANUNU

  VE SG KONULARI 16.Nis.14 3 1 1 55

  5 GAZANTEP SANAY

  ODASI GAZANTEP

  6331 SAYIILI KANUNU

  VE SG KONULARI 17.Nis.14 3 1 1 60

  6 EGE BLGES SANAY

  ODASI ZMR

  6331 SAYIILI KANUNU

  VE SG KONULARI 24.Nis.14 3 1 1 120

  7 ANTALYA TCARET VE

  SANAY ODASI ANTALYA

  6331 SAYILI KANUN VE

  SG KONULARI 30.Nis.14 3 1 1 58

  8 KOCAEL TCARET VE

  SANAY ODASI KOCAEL

  6331 SAYILI KANUN VE

  SG KONULARI 02.Eyl.14 3 1 1 45

  TOPLAM 22 8 8 580

 • 27 | S a y f a

  2.1.11 FARKINDALIK ETMLER (cretsiz) (81 L VALLNE) (6331 Sayl Kanun

  Ve Kamu Uygulamalar)

  2014 ylnda Farkndalk Eitimleri (cretsiz) (81 l Valiliine) (6331 Sayl Kanun ve Kamu

  Uygulamalar) olarak 6331 Sayl Kanun ve Sal ve Gvenlii Tantm konularnda

  toplamda 65 saatlik 32 eitimle 7.150 kiiye bilgilendirme, bilinlendirme ve tantm faaliyeti

  olarak hizmet sunulmutur. Sunulan Eitimlere ilikin detaylar aadaki tabloda gsterilmitir.

  Tablo 2-17: 2014 Farkndalk Eitimleri (cretsiz) (81 l Valiliine) (6331 Sayl Kanun

  ve Kamu Uygulamalar) statistii Tablosu

  SIRA

  NO

  ETM TALEBNDE

  BULUNAN

  KURUM/KURULU

  ETM YER ETTM KONUSU TARH

  ETM

  PROGRAMI

  DERS

  SAATI

  GRUP SAY/

  ETTM

  SAYISI

  ETM

  GN

  SAYISI

  KATILIMCI

  SAYISI

  1 KARABK VALL KARABK 6331 SAYILI KANUN VE

  SG KONULARI 15.May.14 3 1 1 150

  2 KTAHYA VALL KTAHYA 6331 SAYILI KANUN

  KAMU UYGULAMALARI 11.Haz.14 2 1 1 600

  3 ELAZI VALL ELAZI 6331 SAYILI KANUN

  KAMU UYGULAMALARI 11.Haz.14 2 1 1 150

  4 BLECK VALL BLECK 6331 SAYILI KANUN

  KAMU UYGULAMALARI 12.Haz.14 2 1 1 100

  5 MULA VALL MULA 6331 SAYILI KANUN

  KAMU UYGULAMALARI 25.Haz.14 2 1 1 50

  6 AFYON VALL AFYON 6331 SAYILI KANUN

  KAMU UYGULAMALARI 23.Haz.14 2 1 1 100

  7 ZONGULDAK VALL ZONGULDAK 6331 SAYILI KANUN

  KAMU UYGULAMALARI 26.Haz.14 2 1 1 80

  8 BAYBURT VALL BAYBURT 6331 SAYILI KANUN

  KAMU UYGULAMALARI 25.Haz.14 2 1 1 50

  9 TRABZON VALL TRABZON 6331 SAYILI KANUN

  KAMU UYGULAMALARI 26.Haz.14 2 1 1 200

  10 GMHANE VALL GMHANE 6331 SAYILI KANUN

  KAMU UYGULAMALARI 25.Haz.14 2 1 1 250

  11 KIREHR VALL KIREHR 6331 SAYILI KANUN

  KAMU UYGULAMALARI 27.Haz.14 2 1 1 80

  12 HATAY VALL HATAY 6331 SAYILI KANUN

  KAMU UYGULAMALARI 24.Haz.14 2 1 1 150

  13 SAKARYA VALL SAKARYA 6331 SAYILI KANUN

  KAMU UYGULAMALARI 25.Haz.14 2 1 1 50

  14 KARABK VALL KARABK 6331 SAYILI KANUN

  KAMU UYGULAMALARI 11.08.2014 2 1 1 250

  15 BTLS VALL BTLS 6332 SAYILI KANUN

  KAMU UYGULAMALARI 11.Au.14 2 1 1 200

  16 BARTIN VALL BARTIN 6333 SAYILI KANUN

  KAMU UYGULAMALARI 12.Au.14 2 1 1 250

  17 KAHRAMANMARA

  VALL

  KAHRAMANMAR

  A

  6334 SAYILI KANUN

  KAMU UYGULAMALARI 19.Au.14 2 1 1 70

  18 AYDIN VALL AYDIN 6335 SAYILI KANUN

  KAMU UYGULAMALARI 26.Au.14 2 1 1 200

  19 KOCAEL VALL KOCAEL 6336 SAYILI KANUN

  KAMU UYGULAMALARI 18.Eyl.14 2 1 1 150

  20 ESKEHR VALL ESKEHR 6337 SAYILI KANUN

  KAMU UYGULAMALARI 29.Au.14 2 1 1 250

  21 TOKAT VALL TOKAT 6338 SAYILI KANUN

  KAMU UYGULAMALARI 08.Eyl.14 2 1 1 500

  22 BALIKESR VALL BALIKESR 6339 SAYILI KANUN

  KAMU UYGULAMALARI 24.Eyl.14 2 1 1 350

  23 ANAKKALE VALL ANAKKALE 6340 SAYILI KANUN

  KAMU UYGULAMALARI 25.Eyl.14 2 1 1 450

  24 ERZURUM VALL ERZURUM 6341 SAYILI KANUN

  KAMU UYGULAMALARI 24.Eyl.14 2 1 1 100

  25 UAK VALL UAK 6342 SAYILI KANUN

  KAMU UYGULAMALARI 25.Eyl.14 2 1 1 200

  25 DYARBAKIR VALL DYARBAKIR 6331 SAYILI KANUN

  KAMU UYGULAMALARI 30.Eki.14 2 1 1 150

  26 BATMAN VALL BATMAN 6331 SAYILI KANUN

  KAMU UYGULAMALARI 31.Eki.14 2 1 1 150

  27 HAKKAR VALL HAKKAR 6331 SAYILI KANUN

  KAMU UYGULAMALARI 28.Eki.14 2 1 1 200

  28 MERSN VALL MERSN 6331 SAYILI KANUN

  KAMU UYGULAMALARI 30.Eki.14 2 1 1 150

  29 ZMR VALL ZMR 6331 SAYILI KANUN

  KAMU UYGULAMALARI

  05-06-07

  Kas. 2014 2 1 1 1.300

  30 MU VALL MU 6331 SAYILI KANUN

  KAMU UYGULAMALARI 11.Kas.14 2 1 1 130

  31 STANBUL VALL STANBUL 6331 SAYILI KANUN

  KAMU UYGULAMALARI 17.Kas.14 2 1 1 90

  TOPLAM 65 32 32 7.150

 • 28 | S a y f a

  2.1.12 FARKINDALIK ETMLER (cretsiz) (81 L BELEDYESNE ) (6331 Sayl

  Kanun Ve Kamu Uygulamalar)

  2014 ylnda Farkndalk Eitimleri (cretsiz) (81 l Belediyesine) (6331 Sayl Kanun ve

  Kamu Uygulamalar) 6331 Sayl Kanun Kamu Uygulamalar konusunda toplamda 14 saatlik 7

  eitimle 540 kiiye bilgilendirme, bilinlendirme ve tantm faaliyeti olarak hizmet sunulmutur.

  Sunulan Eitimlere ilikin detaylar aadaki tabloda gsterilmitir.

  Tablo 2-18: 2014 Farkndalk Eitimleri (cretsiz) (81 l Belediyesine) (6331 Sayl

  Kanun ve Kamu Uygulamalar) statistii Tablosu

  SIRA

  NO

  ETM TALEBNDE

  BULUNAN

  KURUM/KURULU

  ETM

  YER ETTM KONUSU TARH

  ETM

  PROGRAMI

  DERS

  SAATI

  GRUP

  SAY/

  ETTM

  SAYISI

  ETM

  GN

  SAYISI

  KATILIMCI

  SAYISI

  1 ORDU BYKEHR

  BELEDYES ORDU

  6331 SAYILI KANUN

  KAMU UYGULAMALARI 18.Haz.14 2 1 1 100

  2 ANTALYA BYKEHR

  BELEDYES ANTALYA

  6331 SAYILI KANUN

  KAMU UYGULAMALARI 24.Haz.14 2 1 1 50

  3 MULA

  BYKEHRBELEDYES MULA

  6331 SAYILI KANUN

  KAMU UYGULAMALARI 24.Haz.14 2 1 1 100

  4 BTLS BELEDYES BTLS 6331 SAYILI KANUN

  KAMU UYGULAMALARI 12.Au.14 2 1 1 30

  5 SVAS BELEDYE

  BAKANLII SVAS

  6331 SAYILI KANUN

  KAMU UYGULAMALARI 22.Eyl.14 2 1 1 50

  6 KAITHANE BELEDYE

  BAKANLII STANBUL

  6331 SAYILI KANUN

  KAMU UYGULAMALARI 23.Eki.14 2 1 1 150

  7 ANKAYA BELEDYES ANKARA 6331 SAYILI KANUN

  KAMU UYGULAMALARI 13.Kas.14 2 1 1 60

  TOPLAM 14 7 7 540

 • 29 | S a y f a

  2.1.13 ASKER YERLERNE YNELK SALII VE GVENL ETM

  T.C. MLL SAVUNMA BAKANLII, T.C. ALIMA VE SOSYAL GVENLK

  BAKANLII (ASGEM) ile TRK HARB- SENDKASI arasnda 25 Nisan 2014 tarihinde

  bir protokol imzalanmtr.

  Protokol ile Sal ve Gvenlii Bilinci Gelitirme Projesi kapsamnda askeri

  iyerlerinde iilerin karlaabilecekleri meslek hastalklarnn nlenmesi ya da makul dzeye

  ekilmesi yoluyla salkl ve gvenli alma ortamnn salanmas amalanmtr.

  Projenin i sal ve gvenlii kltrnn olumasna ve i sal ve gvenlii sistemi

  uygulamalarnn gelitirilmesine katkda bulunmak, 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanunu ve

  bu Kanunun 30 uncu maddesine uygun olarak karlan ynetmelikler hakknda

  bilgilendirmelerde bulunmak, savunma ve gvenlik i kolundaki riskler konusunda duyarllk

  oluturmak, salkl ve huzurlu bir i ortamnn salanmas iin alnmas gereken tedbirler

  hakknda usul, esas ve deneyimleri aktarmak, i yerlerinde genel olarak i veriminin artrlmasna

  katk salamak gibi be genel hedefi bulunmaktadr.

  Milli Savunma Bakanlnca uygun grlecek iyerlerinde Trk Harb- Sendikas ile

  ortak bir eitim faaliyeti icra edilmesi hedeflenmitir.

  Protokol kapsamnda; 2014 ylnda Askeri yerlerine Ynelik Sal ve Gvenlii

  Eitimi 6331 Sayl Kanun Kamu Uygulamalar ve Askeri yerlerine Ynelik Sal ve

  Gvenlii konularnda toplamda 52 saatlik 26 eitimle 8.852 kiiye bilgilendirme, bilinlendirme

  ve tantm faaliyeti olarak hizmet sunulmutur. Sunulan Eitimlere ilikin detaylar aadaki

  tabloda gsterilmitir.

 • 30 | S a y f a

  Tablo 2-19: 2014 Askeri yerlerine Ynelik Sal ve Gvenlii Eitimi statistii Tablosu

  SIRA

  NO

  ETM TALEBNDE

  BULUNAN

  KURUM/KURULU

  ET

  M

  YER

  ETTM KONUSU TARH

  ETM

  PROGRAMI

  DERS

  SAATI

  GRUP

  SAY/

  ETTM

  SAYISI

  ETM

  GN

  SAYISI

  KATILIMCI

  SAYISI

  1 K.K.K.l4'nc Ana Bakm

  Merkezi K.l Ankara

  Askeri yerlerine ynelik i sal

  ve gvenlii eitimi 27.May.14 2 1 1 510

  2 K.K.K.l45'inci Bakm

  Merkezi K.l Ankara

  Askeri yerlerine ynelik i sal

  ve gvenlii eitimi 27.May.14 2 1 1 601

  3 Hv.K.K.l3'nc Hava kmal

  Bakm Merkezi K.l Ankara

  Askeri yerlerine ynelik i sal

  ve gvenlii eitimi 28.May.14 2 1 1 235

  4 K.K.K.l5'inci Ana Bakm

  Merkezi K.l Ankara

  Askeri yerlerine ynelik i sal

  ve gvenlii eitimi 28.May.14 2 1 1 628

  5 Dz.K.K.lDeniz kmal Grup

  K.l Ankara

  Askeri yerlerine ynelik i sal

  ve gvenlii eitimi 29.May.14 2 1 1 566

  6 Hv.K.K.l1'inci Hava kmal

  Bakm Merkezi K.l 1.GRUP Eskiehir

  Askeri yerlerine ynelik i sal

  ve gvenlii eitimi 02.Haz.14 2 1 1 118

  7 Hv.K.K.l1'inci Hava kmal

  Bakm Merkezi K.l 2.GRUP Eskiehir

  Askeri yerlerine ynelik i sal

  ve gvenlii eitimi 02.Haz.14 2 1 1 118

  8 K.K.K.l2'nci Ana Bakm

  Merkezi K.l Kayseri

  Askeri yerlerine ynelik i sal

  ve gvenlii eitimi 03.Haz.14 2 1 1 820

  9 K.K.K.l56'nc Bakm

  Merkezi K.l Konya

  Askeri yerlerine ynelik i sal

  ve gvenlii eitimi 17.Haz.14 2 1 1 195

  10 Hv.K.K.l2'nci Hava kmal

  Bakm Merkezi K.l 1.GRUP Kayseri

  Askeri yerlerine ynelik i sal

  ve gvenlii eitimi 19.Haz.14 2 1 1 100

  11 Hv.K.K.l2'nci Hava kmal

  Bakm Merkezi K.l 2.GRUP Kayseri

  Askeri yerlerine ynelik i sal

  ve gvenlii eitimi 19.Haz.14 2 1 1 100

  12 K.K.K.lDikimevi Md.l stanbul Askeri yerlerine ynelik i sal

  ve gvenlii eitimi 23.Haz.14 2 1 1 246

  13 K.K.K.l41'inci Bakm

  Merkezi K.l stanbul

  Askeri yerlerine ynelik i sal

  ve gvenlii eitimi 24.Haz.14 2 1 1 437

  14 Dz.K.K.lstanbul Tersanesi

  K.l stanbul

  Askeri yerlerine ynelik i sal

  ve gvenlii eitimi 24.Haz.14 2 1 1 494

  15 Dz.K.K.lGlck Tersanesi

  K.l

  Glck/

  Kocaeli

  Askeri yerlerine ynelik i sal

  ve gvenlii eitimi 25.Haz.14 2 1 1 474

  16 K.K.K.l1'inci Ana Bakm

  Merkezi K.l

  Arifiye/S

  akarya

  Askeri yerlerine ynelik i sal

  ve gvenlii eitimi 26.Haz.14 2 1 1 940

  17 52'inci Bakm Merkezi K.l Diyarbak

  r

  Askeri yerlerine ynelik i sal

  ve gvenlii eitimi 08.Eyl.14 2 1 1 250

  18 54'inci Bakm Merkezi K.l Elaz Askeri yerlerine ynelik i sal

  ve gvenlii eitimi 09.Eyl.14 2 1 1 250

  19 53'nc Bakm Merkezi K.l Erzincan Askeri yerlerine ynelik i sal

  ve gvenlii eitimi 10.Eyl.14 2 1 1 200

  20 55'inci Bakm Merkezi K.l Erzurum Askeri yerlerine ynelik i sal

  ve gvenlii eitimi 11.Eyl.14 2 1 1 200

  21 Tedarik Blge Bakanl Erzurum Askeri yerlerine ynelik i sal

  ve gvenlii eitimi 11.Eyl.14 2 1 1 50

  22 Yneticilere Antalya Askeri yerlerine ynelik i sal

  ve gvenlii eitimi 20.Eyl.14 2 1 1 120

  23 Onarm Destek K.l Foa/zm

  ir

  Askeri yerlerine ynelik i sal

  ve gvenlii eitimi 24.Eyl.14 2 1 1 100

  24 zmir Tersanesi K.l zmir Askeri yerlerine ynelik i sal

  ve gvenlii eitimi 25.Eyl.14 2 1 1 400

  25 Onarm Destek K.l Marmaris

  /Mula

  Askeri yerlerine ynelik i sal

  ve gvenlii eitimi 26.Eyl.14 2 1 1 200

  26 K.K.K.l 43'nc Ana Bakm

  Merkezi K.l orlu

  Askeri yerlerine ynelik i sal

  ve gvenlii eitimi 15.Eki.14 2 1 1 500

  TOPLAM 52 26 26 8.852

 • 31 | S a y f a

  2.2 YAYIN, DOKMANTASYON, SEMPOZYUM VE ALITAY FAALYETLER

  2.2.1 ALITAYLAR

  2.2.1.1 Ahilik Perspektifinde alma Bar altay

  alma ve Sosyal Gvenlik Eitim ve Aratrma Merkezi, alma Genel Mdrl ve

  Esnaf ve Sanatkarlar Dernei ibirlii ile dzenlenen Ahilik Perspektifinde alma Bar

  altaynda lkemizde alma aktrleri asndan ahilik bak asndan alma barnn

  salanmas alannda e zamanl gerekletirilen oturumda teori ile pratik, gemi ile mevcut

  durum birlikte ele alnd.

  altayn al treni 23 Ekim 2014 tarihinde ASGEM Konferans Salonunda

  gerekletirildi. alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl Bakan Yardmcs Sayn Halil

  ETYEMEZin katld trende, Sayn ETYEMEZ milli ve dini kltr deerlerimizin yan sra

  sosyal ve ekonomik hayatmzn da gelimesinde nemli bir yeri olan ahilik anlaymzn bugne

  dek yaanan ve yaatlan ok deerli bir gelenek olduuna, bizi biz yapan bu gelenei amzn

  artlarna uygun hale getirerek, gelecek nesillere aktarmann nemine deinmi ve bu tr

  faaliyetlerinin alma hayatna salayaca katk asndan da nemli olduunu ifade etmitir.

  ASGEM Bakan Sayn smail AKBIYIK, alma barnn alma hayatnn kltrel ve

  toplumsal alanlarda geliiminin temelini olutuuna deinerek altayda ilenecek balklarn

  alma hayatna yapaca katknn nemine deindi.

 • 32 | S a y f a

  Trkiye Bilimler Akademisi (TBA) Bakan Sayn Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR Ahilik

  perspektifinde alma bar meselesinin gnmz asndan deerlendirildiinde baz dersler

  karmann mmkn olduuna, Ahilik kltrnn bugnk alma hayatnn atmac anlayna

  neler katabilecei hususlarna deindi. Esnaf ve Sanatkarlar Dernei (ESDER) Bakan Sayn

  Mahmut ELKUS konumalar srasnda Ahilik kltrnn temel dinamiklerinden bahsetmi, bu

  temel dinamiklerin gnmz koullarnda nasl ekil ald ve gelecekte nasl olmas gerektii

  konularna deindi.

  altay kapsamnda tefti Kurulu Bakanl, Sal ve Gvenlii Genel Mdrl,

  Sosyal Gvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Mdrl Babakanlk Mevzuat Gelitirme ve

  Yayn Genel Mdrl, Kltr ve Turizm Bakanl Aratrma ve Eitim Genel Mdrl

  Gmrk ve Ticaret Bakanl Esnaf ve Sanatkrlar Genel Mdrl, Milli Eitim Bakanl

  Mesleki ve Teknik Eitim Genel Mdrl, Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanl Kadnn Stats

  Genel Mdrl, Ankara Kalknma Ajans, Hak- Konfederasyonu, Harb- Konfederasyonu,

  Memur Sendikalar Konfederasyonu (Memur-Sen), Gvenlii Uzmanlar Dernei (SGDER),

  Trkiye Diyanet Vakf Kadn Aile Ve Genlik Merkezi (Kagem), Organize Sanayi Blgeleri

  Dernei, Sincan le Milli Eitim Mdrlnden katlan 43 katlmcnn yer ald oturumlarda

  uygulamalar arasndaki farkllklar ve benzerlikler tartlarak zm nerileri retildi.

 • 33 | S a y f a

  2.2.1.2 Salk alanlarna Ynelik Mobbing altay

  Trkiye Cumhuriyeti Salk Bakanlna bal Trkiye Halk Sal Kurumu tarafndan

  Salk alanlarna Ynelik Mobbing altay 13-14 Ekim 2014 tarihlerinde Ankara Grkent

  Otelde gerekletirilmitir.

  Kurumumuz ASGEM adna, yerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) alannda uzman olan

  eitimci uzman smail AKGN altaya katk ve katlmda bulunmutur. ASGEMin 2011

  ylndan bu yana alan ile ilgili yapt panel, altay, eitimler ile kamu/zel sektrn istifadesine

  sunulan lkemizin nemli kaynaklarndan olan kitaplar katlmclar tarafndan takdirle

  karlanmtr.

  ASGEM tarafndan 4 farkl kitap olarak yaynlanan; 1.alma Hayatnda Psikolojik Taciz

  Bildiriler Kitab, alma Yaamnda Psikolojik Taciz, yerinde Psikojik Taciz Bilgilendirme

  Rehberi ve Mteriden Kaynaklanan (Psikolojik Taciz) Saldrgan Davranlar: Market ve ar

  Merkezleri alanlarna likin Bir Aratrma kitaplarndan oluan 10 takm kitap katlmclara

  takdim edilmitir.

  Toplam 40 katlmcnn katld altayda, gruplar u balklarda almalar yapmlardr;

  1. Salk alanlarna Mobbing Eitimi

  2. Mobbinge Yaklam ve neriler

  3. alanlarn Mobbing ile Mcadele Teknikleri

  4. Mobbingin Yasal Yn

 • 34 | S a y f a

  2.2.1.3 " Kanunu, Basn Kanunu ve Deniz Kanunu'nun Birletirilmesi

  altay"

  alma Genel Mdrl ile ibirlii yaplarak, Kanunlarnn (Basn- Kanunu,

  Deniz- Kanunu vb ve havayolu alanlarn kapsayacak ekilde) tek at altnda

  birletirilmesi konusunda akademisyenlerin de katlmyla bir altay yaplmas

  amalanmtr.

  ASGEM ve alma Genel Mdrl ibirlii ile gerekletirilen " Kanunu, Basn

  Kanunu ve Deniz Kanunu'nun Birletirilmesi altay"na Bakanlmz temsilen

  ASGEM Bakan Yardmcs Ali hsan SULAK ve alma Genel Mdr Yardmcs Ltfi

  NCROLU, i ve sosyal gvenlik hukuku alannda nde gelen retim yeleri ve Yargtay

  mensuplar katldlar. Oturum Bakanln ankaya niversitesi Rektr Prof. Dr. Hamdi

  MOLLAMAHMUTOLU ve Bakent niversitesi retim yesi Prof. Dr. Emine Tuncay

  SENYEN KAPLAN'n yaptklar altay da Trk i mevzuatnn hukuk ve teknik yaps

  tartlarak, mevzuatta birlik salanmas hakkndaki gr ve neriler dile getirildi.

 • 35 | S a y f a

  2.2.1.4: II. yerinde Psikolojik Taciz altay

  ASGEM: II. yerinde Psikolojik Taciz altay dzenledi.

  Alandaki karklklarn ve ktye kullanmn nne geilmesi ile alandaki gelimelerin

  akademisyen, kamu kurumu ve sosyal taraf temsilcileri ile Merkezimizce ikincisi 23 Aralk

  2014 tarihinde II. yerinde Psikolojik Taciz altay baaryla tamamlanmtr.

  altay, sayg duruu ve stiklal Marmzn okunmas ile balanmtr. Merkez

  Bakanmz smail AKBIYIKn al konumas ile alanda kurumumuzun yapt almalar

  yle sralamtr: alma ve Sosyal Gvenlik Eitim ve Aratrma Merkezi olarak birincisini

  23 Mays 2012 tarihinde 1.alma Hayatnda Psikolojik Taciz (Mobbing) Panel ve

  altayn burada bulunan bir ok akademisyen ve kamu kurumu temsilcisinin destekleri ile

  birlikte baarl bir ekilde dzenledik. Bu faaliyet ile alma hayatnn nemli sosyal

  sorunlarndan biri olan yerinde Psikolojik Taciz konusunda nemli katky hep birlikte

  verdik. 2012 ylndaki almamzn en nemli ktlarndan biri olan Bildiriler kitabn

  bastrarak kitap ve web sayfamzda PDF olarak yaynlayarak konuya duyarl herkesin

  istifadesine sunmann mutluluunu yayoruz. Bakanlmz alma Genel Mdrl,

  kurumumuz ASGEM, Devlet Personel Bakanl, TSK, TRK-, HAK-, DSK,

  Trkiye nsan Haklar Kurumu temsilcileri Mobbingle Mcadele Kurulu Teknik Komitesi

  olarak yaptklar nemli almalardan biri de yerinde Psikolojik Taciz Bilgilendirme

  Rehberi hazrlanarak ASGEM Yaynlar arasnda alanlarn istifadesine sunulmutur.

  almalarmza stanbul niversitesi retim yelerinden Prof. Dr. Tekin AKGEYK,

  Do. Dr. Meltem DELEN ve Do. Dr. elale UEN hocalarmzn yazd alma

  Hayatnda Psikolojik Taciz kitab ile yine Prof. Dr. Tekin AKGEYK ve Do. Dr. Meltem

  DELEN hocalarn hazrladklar Mteriden Kaynaklanan (Psikolojik Taciz) Saldrgan

  Davranlar: Market ve ar Merkezi alanlarna likin Bir alma kitaplarn ASGEM

  Yayn olarak alma hayatnn istifadesine sunduk.

  alma ve Sosyal Gvenlik Eitim ve Aratrma Merkezi olarak, yerinde Psikolojik

  Taciz konusunda eitim projeleri hazrlayp sosyal taraf olan TSK, TRK- ve HAK- ile

  ibirlii yapmak suretiyle iveren ve alanlar bilgilendirmeye ynelik birok ilde eitim

  faaliyeti ile 2000 den fazla kiiye eitim verilmitir. Ayrca Sosyal taraf olan TRK- ve

  Hak- Konfederasyonlarnn hazrlam olduklar birok projeye bizler destek vermek

  suretiyle insanlarmza faydal olmaya gayret ettik ve etmeye devam edeceiz.

 • 36 | S a y f a

  Her trl almalar ve yrtm Psikolojik Taciz alan uzmanmz smail AKGN

  tarafndan yaplan II. yerinde Psikolojik Taciz altaynda bilgilerinizden en gzel

  ekilde istifade ederek alma barna katk iin kamuoyu ile paylaacaz. ASGEM olarak

  niversitelerimiz, akademisyenlerimiz, kamu ve zel sektr temsilcileri ve konfederasyonlarla

  i sal ve gvenlii, alma hayat ve sosyal gvenlik alanlarnda her zaman ibirlii

  yapmaya, hizmet etmeye hazr olduumuzu belirtti.

  Ayrca alan emektar ve uzmanlarndan Prof. Dr. Pnar TINAZ, Bakanlmz Genel

  Mdr yardmcs Nurcan NDER ve Bakanlmz ALO 170 birimi adna Aratrmac

  Mehmet SOLAK veri istatistiklerini katlmclarla paylamlardr. Aln ardndan gn boyu

  3 ayr grup ve balkta altay salonlarnda almalar yaplmtr. altay sonular ve

  katlmc listesi ayrca yaymlanacaktr.

  Akademisyen ve uzmanlarca u konular tartlmtr;

  SALON 1: yerinde Psikolojik Taciz, Ortaya k ve Uygulanma Sreleri ile ulusal

  ve uluslararas alma ve gelimeler (Tanm, Nedenleri, Davranlar, Sre)

  SALON 2: Mcadele Yntemleri ve Yasal Dzenleme nerileri (Delil Toplama/spat,

  letme/Kurum i Tedbirler Alnmas, ikayet Yollar, Hukuki Sre, Dini Boyut, Medya vb.)

  SALON 3: Kamu ve zel Sektrde Eitim Modl Standard.

 • 37 | S a y f a

  2.2.1.5: Ulusal Gnlllk Komitesi altay

  Ulusal Gnlllk Komitesi ne ye kamu, zel sektr ve sivil toplum kuruluundan 21

  yenin katlmyla ASGEM toplant salonunda bir altay gerekletirildi,

  2.2.3 SYLELER

  2.2.3.1 6331 Sayl SG Kanunu Hakknda Sylei:

  Yeni Kanun Ne Yenilikler ve Sorumluluklar Getirmitir" balkl Yrd. Do. Dr. Gaye

  BAYCIK tarafndan, Ankara Sanayi Odas ortakl ile 81 kiinin katlmyla Nisan ay

  ierisinde sylei gerekletirildi.

  2.2.3.1 Mesleki Teknik Eitimde I Sal ve Gvenlii ve Risk Deerlendirme Syleisi:

  Mesleki teknik eitimde i sal ve gvenlii ve risk deerlendirme uygulamalarnn

  ele alnd sylei 26.06.2014 tarihinde Ankara Karakusunlar IMKB Teknik ve Endstri

  Meslek Lisesi ev sahipliinde gerekletirildi,

  2.2.4 DANIMA KURULU TOPLANTISI

  alma ve Sosyal Gvenlik Eitim ve Aratrma Merkezi Danma Kurulu

  13.11.2014 Perembe gn saat 10.30da ASGEM Toplant Salonunda Kurul Bakan

  Mstear Yardmcs Mustafa KONUKun Bakanlnda, Merkez Bakanmz smail

  AKBIYIK, TBA Bakan Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR, stanbul niversitesi Prof. Dr.

  Veysel BOZKURT, Bakanlk GM Genel Mdr Yardmcs Sadettin AKYIL, DYH Daire

  Bakan S. Raif OUZ, SGGM Genel Mdr Yardmcs Sedat YENDNYA, Trkiye

  Kurumu Genel Mdr Yardmcs Cafer UZUNKAYA, Tefti Kurulu Bamfettii Emin

  Onan KURU, Personel Dairesi Bakan Hamza GNE, SGK Daire Bakanlar Zeki

  ATAMAN, Erdoan VED, Gkbr AYDIN ve mran TRK ve Bakan Yardmcmz

  Ali hsan SULAKn katlmlaryla toplanmtr.

  Mustafa KONUK gndemle ilgili al konumas yaptktan sonra ASGEM Bakan

  smail AKBIYIK, kurul yelerine ASGEMin tantm, 2014 yl faaliyetleri ve 2015 yl

  hedefleri hakknda bilgi sunmutur.

  ASGEM tarafndan 2014 ylnda gerekletirilen faaliyetler ile ilgili kurul yelerinin

  grleri alnmtr.

  2014 program grldkten sonra 2015 yl faaliyetleri ile ilgili yelerin tavsiyeleri

  alnm ve kararlar sonuca balanmtr.

  Danma Kurulu, 7460 sayl alma Sosyal Gvenlik Eitim ve Aratrma Merkezi

  Tekilat Kanununun 9 ve 10. maddeleri, ASGEM Danma Kurulu alma Usul ve

  Esaslarna likin Ynetmelik hkmleri erevesinde aadaki hususlarda tavsiye

  niteliinde olan ibu 58 karar alm bulunmaktadr.

 • 38 | S a y f a

  Tablo 2-20 : 2014 Danma Kurulu Tavsiye Kararlar

  Danma Kurulu Karar 1

  Gnll almann hukuki ve pratik altyapsnn

  glendirilmesi amacyla ilgili kamu ve zel sektr ve sivil

  toplum kurulular arasnda ibirlii atmosferi

  gelitirilecek, ilgili kurululara ziyaretler gerekletirilecek,

  taraflarn ibirliiyle yaynlar hazrlanarak altay ve

  seminerler dzenlenecektir.

  Danma Kurulu Karar 2

  Merkezin dzenledii ve katlm salad uluslararas

  eitim says arttrlacak, uluslararas ibirlii alarna aktif

  katlm salanacaktr.

  Danma Kurulu Karar 3

  ocuk iilii ile mcadele konusunda kamu kurumlar,

  niversiteler, sivil toplum ve zel sektr kurulular ile

  ibirlii halinde kampanyalar gerekletirilecektir.

  Danma Kurulu Karar 4

  Genlere ynelik giriimcilik, giriimcilere ynelik

  kooperatifleme ve kooperatif alanlarna ynelik ii

  gelitirme eitimleri verilecektir.

  Danma Kurulu Karar 5

  Mesleki ve teknik eitim kurumlarnda grevli

  retmenlere ynelik i gvenlii ve risk deerlendirme

  eitimleri dzenlenecektir.

 • 39 | S a y f a

  Danma Kurulu Karar 6

  Eurodesk kapsamnda cretsiz Erasmus + Mesleki Eitim

  Program, Erasmus + Yetikin Eitim, Erasmus + Genlik

  Programlar Tantm ve Bilgilendirme Toplants yaplmas,

  Danma Kurulu Karar 7

  ASGEMin eitim, aratrma faaliyetleri iin st dzey ve

  benzer akademik kurumlarn incelenmesi ve alma

  ziyaretlerinde bulunulmas,

  Danma Kurulu Karar 8

  KOBlerde Risk Deerlendirmesi Uygulamalarnn SG

  Asndan ncelenmesi AB Projesi nihai raporu hazrlk

  almalar ve teslimi, AB Projesi yaygnlatrma

  toplantlar, Raporunun yazlmas, tasarm ve basm ileri,

  Danma Kurulu Karar 9 Kanada ile uluslararas ibirliinin gelitirilmesi ve

  projelendirilmesi,

  Danma Kurulu Karar 10

  Almanya ve Avusturyadaki alma ve sosyal gvenlik

  alannda faaliyet gsteren kurulularla srdrlebilir

  ibirliinin salanmas,

  Danma Kurulu Karar 11

  Avrupa Birlii lkeleriyle ve dier lkelerle Erasmus +

  Program Ana Eylem 1 ve Ana Eylem 2 kapsamnda proje

  almalar yaplmas,

  Danma Kurulu Karar 12

  DGUV (Alman Yasal Kaza Sigortalar ve nleme Birlii)

  ile yaplan protokol kapsamnda uzman deiimi almas

  yaplmas,

  Danma Kurulu Karar 13 DKKAT! Genler Banda! AB Projesinin raporunun

  baslmas,

  Danma Kurulu Karar 14 Mahalli darelerde SG ve Risk Deerlendirmesi kitabnn

  revize edilmesi ve basm,

  Danma Kurulu Karar 15 Uluslararas Projelere ASGEM ortaklnn salanmas,

  Danma Kurulu Karar 16

  Sosyal gvenlik, Ergonomik Risk Yntemleri, Risk

  Deerlendirme Yntemlerinin Karlatrlmas, Salk

  alanlarna Ynelik iddet, konularyla ilgili makaleler

  yazlmas,

  Danma Kurulu Karar 17

  Meslek Hastalklar Aratrmas ve nleyici Tedbirler

  Operasyonu projesinin IPA 2 revizyonun

  gerekletirilmesi,

  Danma Kurulu Karar 18 ASGEMin eitim alanndaki faaliyetlerini dzenleyecek

  bir mevzuat almasnn yaplmas,

  Danma Kurulu Karar 19 Mltecilerin alma hayat zerine etkisi konulu altay

  yaplmas,

  Danma Kurulu Karar 20 Metal Geri Dnm Sektrnde Salk Riskleri ve SG

  Sorunlar konulu altay yaplmas,

  Danma Kurulu Karar 21 SG Haftasna katlm salanmas, Kurumsal deiimin

  SG haftasnda tantlmas ve anlatlmas,

  Danma Kurulu Karar 22 SG Eitim Uzman Yardmclarnn uzmanlk tezlerinden

  uygun grlenlerin kitap halinde yaymlanmas,

  Danma Kurulu Karar 23 Meslek hastalklar kitapnn revize edilmesi ve

  bastrlmas,

  Danma Kurulu Karar 24 letmelerin ihtiyalarn belirlemek zere saha gzlemleri

  yaplmas,

  Danma Kurulu Karar 25

  Metal geri dnm sektrnde faaliyet gsteren

  iletmelere ynelik aratrma ziyareti yaplmas, aratrma

  ziyaretlerinin raporlanmas,

  Danma Kurulu Karar 26 Kanunu kapsamnda alan haklar kitapnn

 • 40 | S a y f a

  hazrlanmas,

  Danma Kurulu Karar 27 Madde Bamllarna ynelik Bakanlmzn hazrlad

  Projeye destek verilmesi,

  Danma Kurulu Karar 28 Madde Bamllarna ynelik Yerel Ynetimler ve lgili

  Bakanlklarla ortaklaa programlar yaplmas,

  Danma Kurulu Karar 29

  Kamu/ zel Sektr veren ve veren Vekillerine 6331

  Sayl Sal ve Gvenlii Kanunu Bilgilendirme ve

  Farkndalk Eitimleri verilmesi,

  Danma Kurulu Karar 30

  Sal ve Gvenlii ile ilgili konularda 250 eitim

  verilmesi ve bu eitimlere 7.500 kiinin katlmn

  salanmas,

  Danma Kurulu Karar 31 alma hayat ile ilgili konularda 100 eitim verilmesi ve

  bu eitimlere 4.000 kiinin katlmnn salanmas,

  Danma Kurulu Karar 32 Merkezimizce dzenlenen eitimlerde sunulan ders

  notlarnn hazrlanarak kitap veya dijital ortamda verilmesi,

  Danma Kurulu Karar 33 "Salk kolunda Sal Gvenlii Kitab"

  hazrlanacaktr.

  Danma Kurulu Karar 34 "alma Hayatnda Fiziksel Riskler konulu yayn

  hazrlanacaktr.

  Danma Kurulu Karar 35 "alma Hayatnda Kimyasal Riskler konulu yayn

  hazrlanacaktr.

  Danma Kurulu Karar 36 Gvenlik Sektrnde Salk ve Gvenlik konulu yayn

  hazrlanacaktr.

  Danma Kurulu Karar 37 ILO Ankara Ofisi ile ibirliinin gelitirilmesi amacyla

  alma toplants yaplmas,

  Danma Kurulu Karar 38 Ahilik Perspektifinde alma Bar altayna ilikin

  raporlarn hazrlanmas,

  Danma Kurulu Karar 39

  ASGEMin kuruluunun 60.yl organizasyonu, 60. Ylna

  zel promosyon malzemeleri ve tantm materyalleri

  bastrlmas,

  Danma Kurulu Karar 40

  Avrasya Ekonomik likiler Dernei (Ekoavrasya) Ve

  alma Ve Sosyal Gvenlik Eitim ve Aratrma Merkezi

  (ASGEM) birlii Protokol mzalanmtr.

  Bu protokoln amac ;EKOAVRASYA Dernei tarafndan

  Babakanlk Yurtd Trkler ve Akraba Topluluklar

  Bakanlnn desteiyle gerekletirilmesi planlanan Trk

  Cumhuriyetleri vatandalar ve sair soyda ve akraba

  topluluklarna mensup kamu ve zel sektr yneticisi

  olmaya aday kiilere ynelik eitimler vermek.

  Danma Kurulu Karar 41 Blgesel, kltrel ve sektrel i sal ve gvenlii kltr

  eilimi aratrmas,

  Danma Kurulu Karar 42

  Bakanlk merkez, bal ve ilgili kurumlarnn yapaca i

  sal ve gvenlii ile ilgili kamu spotlarna destek

  olunmas,

  Danma Kurulu Karar 43

  ASGEMin hakemli dergileri ve sreli yaynlar aktif hale

  getirmesi, hakem editr ve yayn kurulunun tekrar

  yaplandrlarak kurumun dier uzman personelinin

  katlmnn salanarak etki deerinin artrlmas,

  Danma Kurulu Karar 44 Uzman akademisyen portfynn oluturulmas,

  Danma Kurulu Karar 45 ASGEMin bilim ve aratrma kuruluna dntrlmesi,

  Danma Kurulu Karar 46 ASGEM personelinin aratrma almalarnda esnek ve

 • 41 | S a y f a

  zerk altrlmas,

  Danma Kurulu Karar 47 Aratrma ve eitim ncesi ihtiya analizi yaplmas,

  Danma Kurulu Karar 48

  ASGEMin kurulu tarihinden itibaren gnmze kadar

  yaynlam olduu tm kitaplarn e-book versiyonlarnn

  taratlp dijital ortamda yaynlanmas, (okunabilir pdf

  formatnda)

  Danma Kurulu Karar 49 ASGEMin MYK ile ibirliinin aratrlmas, (ortak veri

  birlii oluturma almas yaplmas)

  Danma Kurulu Karar 50 ASGEMin uluslararas ibirliklerinin artrlmas,

  Danma Kurulu Karar 51 ASGEMin uluslararas yapsnn korunmas,

  Danma Kurulu Karar 52 ASGEMin isim, logo ve kurumsal kimliinin revize

  edilmesi,

  Danma Kurulu Karar 53 ASGEMin eitim faaliyetlerinin sayca deil nitelike

  artrlmas iin almalar yaplmas,

  Danma Kurulu Karar 54 Hazrlanan raporlarnn yaygnlatrlmas, paydalarla

  paylalmas,

  Danma Kurulu Karar 55

  Tm hukuki ve cezai sorumluluklar iveren ve iveren

  vekillerinde olduu iin i sal ve gvenlii kltr

  dnm eitimleri verilmesinde alanlar yerine

  iverenlere ve st dzey yneticilere ynlenilmesi,

  Danma Kurulu Karar 56 Sosyal gvenlik alannda faaliyetlerin 2015 yl eylem

  planna dahil edilmesi,

  Danma Kurulu Karar 57

  sal ve gvenlii bilincinin rencilik aamasnda

  oluturulmas gerektii gereinden hareketle, zellikle

  meslek liselerinde i sal ve gvenlii konusunun

  mfredata dahil edilmesi ynnde giriimde bulunulmas,

  Danma Kurulu Karar 58

  Eitim Merkezi olmanz nedeniyle internet sayfanzda,

  SGKca uygulanan Uzman Tv formatnda 1-2 dakikalk

  srelerle i sal ve gvenlii konusu bata olmak zere

  belirleyeceiniz konularda alann ve iverenin hak ve

  ykmllklerini anlatan blmlere yer verilmesi,

 • 42 | S a y f a

  2.2.5. YAYIN VE DOKMANTASYON FAALYETLER

  06.11.2013 tarihinde gerekletirilen ASGEM Danma Kurulu toplantsnda 2014

  ylnda yaplmas hedeflenen faaliyetlere ilikin alnan kararlar yln ilk aylarnda dzenlenerek

  Kurul yelerine imzalattrlm ve yrrle konmutur.

  Merkezimizce hazrlanan ASGEM Blteni'nin 6. Saysnn (2.500 adet) basm ve

  yayn almalar tamamlanm olup sosyal taraflara datlmtr. Ayrca 7. Saynn da ierii

  tamamlanm ve basma hazr hale getirilmitir.

  Merkezimizce verilen eitimlerin konu balklar son dnemde kan kanun ve

  ynetmeliklere uygun olarak gncellenmi ve bunlar ilgili taraflara duyurmak adna 1000 adet

  eitim bror baslm ve datm tamamlanmtr.

  Bakanlmz Birimleri tarafndan hazrlanan ve Mstearlk Makamnca Merkezimiz

  tarafndan baslmas istenen 7 kalem kitap iin 27.11.2013 tarihinde ASGEM Yayn Kurulu

  toplanm, kurul yelerince baslmas uygun grlen kitaplar, bu dnemde 500'er adet

  bastrlarak datm tamamlanmtr.

 • 43 | S a y f a

  Tablo 2-21: Merkezimizin 2014 Yl inde Basm Olduu Yaynlar

  Sra No Yaynn Ad Miktar/Adet 1 Avrupa Sosyal art 500

  2 Uluslararas gc Anlamalar 500

  3 Trkiye Tarafndan Onaylanan ILO Szlemeleri 500

  4 Sal ve Gvenlii Uygulamalar Rehberi 500

  5 Yabanclarn alma zinleri Uygulama Rehberi 500

  6 alma Mevzuat ile lgili Avrupa Birlii

  Direktifleri 500

  7 AB Sal ve Gvenlii Uygulamalar 500

  8 2013 BRM FAALYET RAPORU 100

  9 Sosyal Tesis Tantm Bror 2.000

  ,

 • 44 | S a y f a

  Merkezimizin Sosyal Tesislerini tantmak ve verdiimiz hizmetler hakknda paydalarmz

  bilgilendirmek amacyla 2000 adet bror bastrlm ve datlmaya balanmtr.

  ASGEM tarafndan 2013 ylnda ii ve iveren kesimini hak ve ykmllkleri

  konusunda bilinlendirmek amacyla 10.000 adet 6331 Sayl Sal ve Gvenlii

  Kanunu kitap bastrlm ve tamam 2014 ylnda Ankara ii ve dnda dzenlenen

  eitimlerde datlmtr.

  Merkezimizce 2011 ylndan bugne kadar baslm olan tm kitap ve sreli yaynlar,

  bu dnemde web sayfamzdan elektronik olarak yaynlanmaya balanmtr.

  Merkezimizin Kuruluunun 60. Ylna zel olarak bir duvar takvimi bastrlarak tm

  paydalarmza datlmas iin almalara balanm olup basma hazr hale getirilmitir.

  18.09.2012 tarihinde toplanan ASGEM Yayn Kurulu tarafndan baslmasna karar

  verilen ve Mstearlk Makamnca onaylanan, 2013 ylnda da basm gerekletirilen 7 adet

  tezin yazarlarna telif cretleri denmitir.

  Merkezimiz Strateji ube Mdrl tarafndan dier birimlerden gelen bilgiler

  dorultusunda ASGEM 2013 Birim Faaliyet Raporu hazrlanarak bastrlm olup datm

  yaplmaktadr.

 • 45 | S a y f a

  Bakanlmz Birimleri ile bal ve ilgili kurulularna basm olduklar yaynlardan

  Merkezimiz ktphanesine de gndermeleri iin yaz yazlm ve gelen kitaplar tasnif edilerek

  yerlerine yerletirilmitir.

  Sosyal taraflarn ve iletiim iinde bulunduumuz kurumlarn web siteleri incelenmi,

  incelenen kurumlardan 71 tanesine yaz yazlm ve 34 kurumdan geri dn alnarak web

  sayfamzdan yaynlarna link verilmitir.

  Ariv Komisyonunda grev alacak sorumlularn yeniden belirlenmesi iin Birimlerle

  grlm ve Makamdan onay alnmtr. Belirlenen komisyon yeleri ile birlikte Birimlerin

  arivleri yllara gre sralanarak daha dzenli ve kolay ulalabilir hale getirilmitir.

  Eitim ve Aratrma Merkezimiz tarafndan dzenlenen eitimlerde kursiyerlere

  datlmak zere 826 takm ders notu ve 1465 adet tantm materyali hazrlanmtr.

  2.2.6. Ktphane Faaliyetleri:

  Ktphanemizde bulunan kitaplardan ciltleri eskimi ve yrtlm olanlarn ayklanarak

  listesi karlm, teknik artnamesi hazrlanarak ciltleri yenilettirilmek zere bir rapor ekinde

  Satnalma Birimine iletilmitir. Dorudan temin usul ile belirlenen firma, 98 adet kitabn

  cildini ksa zamanda yenileyerek 21 Mart 2014 tarihi itibariyle ktphanemize teslim etmitir.

  Ktphanemize gncel konulara uygun olarak kitap alnmas amacyla Merkezimiz

  alanlarna toplu mail atlm, talep ettikleri kitaplar bildirmeleri istenmitir. Gelen istekler

  dorultusunda 96 kalem kitaptan oluan bir liste oluturulmu, bununla ilgili teknik artname

  hazrlanarak alm ilemlerine balanmas iin rapor ekinde Satnalma Birimine gnderilmitir.

  Dorudan temin usul ile belirlenen firma 96 kalem kitab ksa zamanda temin ederek

  10.06.2014 tarihi itibariyle ktphanemize teslim etmitir.

  2014 Eylem Planlar kapsamnda gncel konulara uygun olarak ASGEM

  Ktphanesine alnan kitaplardan 39 adedi snflama ilemleri tamamlanarak Bakanlk

  Ktphanesine teslim edilmitir.

  Ktphanemizde bulunan gncelliini yitirmi, mkerrer olan ve Merkezimizin faaliyet

  alanna girmeyen konulardaki kitaplarn ayklanmas ve ayklanan bu kitaplarn ihtiyac olan

  kurumlara gnderilmesi iin Ayklama ve mha Komisyonu oluturulmu ve komisyon yeleri

  bu grevleri ile ilgili bilgilendirilmitir. Mays ay itibariyle Komisyon yeleri ile birlikte

  ayklama ilemlerine balanm, ayklanan kitaplarn listeleri oluturulmu, listelenen

  kitaplardan 216 tanesi anakkalede ehit olanlarn aileleri ile gazilere datlmak zere

  anakkale Onsekiz Mart niversitesine gnderilmi olup kalanlar Pursaklar daki ilk ve orta

  dereceli okullara gnderilmitir.

  ASGEM Ktphanesine son bir ka yl iinde dier kurumlardan g