bagong bayani grade 7

45
Tayo’y Manalangin!

Upload: joyce2401

Post on 17-Feb-2017

2.429 views

Category:

Education


1 download

TRANSCRIPT

Tayo’y Manalangin!

Magandang Buhay!!!

Layunin• Natutukoy ang mga bahaging

talinghaga.• Nakapagpapatunay na ang mga

pangyayari sa akda ay maaaring maganap sa tunay na buhay.

• Nakapagtatala ng mga paglalarawan gamit ang graphic organizer at iba’t ibang istratehiya.

Panuto: Punan ng mga letra ang mga kahon para mabuo ang mga salita, pahayag o terminong tinutukoy o may salungguhit sa bawat bilang. Maaaring malaman sa pamamagitan ng mga susing letra.

1. Limpak-limpak na salapi ang nagastos sa pagbili lamang ng kaniyang damit.

  r     i   g   a   a    

ma r a m i n g m a  r a m i 

2. Nagkunwang tahimik lamang ang mga ama sa piling ng di matapos-taposna kuwentuhan ng kanilang mga asawa.

      k     w     i

 n a  g  k u   n w a   r i

3. Kung buhay lamang siya, pihadong matutuwa ito kay Lea.   i         d  

 s i  g

 u

 r  a d  o

4. Magsisisenta na si Ka Ore subalit ang kaniyang alaala ay umiinog lamang sa walong taong paninirahan niya sa Amerika.

  m       o  

 u

m i   i  k o t 

5. Ang mga OFW ay ang mga Filipinong nagtatrabaho sa ibang bansa.

O     r     a       l   p      

W     k      

O v e r s e a s F i  l i  p i  n o

Wo r 

k e r 

s

6. Opisyal na dokumentong nagpapahintulot sa isang tao upang makapaglakbay sa ibang bansa.

p   s     o     e

p  a s a  p  o r  t  e

7. Awtorisasyon sa pasaporte para mapahintulang makapasok, makapaglakbay o umalis sa bansa.

V     a

V  i s  a

8. Ahensyang pinag-aplayan ng mga gustong magtrabaho sa ibang bansa.

      r         e   t

      n   y

 R  e  c r  u  i  t  m

e  n t

 A  g  e n  c y

9. Ahensya ng gobyernong nag-aasikaso at sumusubaybay sa mga usapin ng pagtatrabaho

ng mga Filipino sa ibang bansa

P

O

E

A

EH NIPPILI

PM

SAESREV

MD

TNEMYOL

I N I S T R A T I O N

10.Opisyal na tanggapan o opisina ng embahador o kinatawan ng ibang bansa sa isang bansa.

  m   a h   d  

 E

m  b

a h  a

d a 

Ni Joseph Salazar

Limpak-limpak na salapi ang naggastos ni Aling Clara para lamang sa kanyang mga luho hindi niya iniisip kahit na puro na sila utang. Dahil sa mga utang, sa edad na disiotso ni Lea ay inako na niya ang obligasyong matustusan at mabuhay ang kanyang pamilya.

Piling-pili ang Lunes sa pagpunta ni Lea sa embahada. Katatapos pa lamang ng kasal ni Paciano kay Elena noong Linggong dumaan pero si Lea alaman ng usap-usapan ng buong handaan. Sa halip na pag-usapan kung paano naganap ang kasalan nina Paciano at Elena, buhay ni Lea ang napag-usapan. Kalat na kalat ang bali-balitang si Lea ay pupunta ng Amerika. Habang si Lea ay abala sa kanyang nakasabit na kontrata, sapagkat maraming pasikot-sikot hinggil sa legalidad na pinagdadaanan.

Umaga palang ay tsismisang tsismisan na ang mga nanay na magkakapitbahay tungkol sa pamilya ni Lea. Para sa mga asawang lalaki mas mahalaga sa kanila ang paghanga kay Lea na tiyak na ikatutuwa ni Ka Nardo, ang yumaong ama nito. Hindi nila ipinaaalam na abala rin sila sa nangyayari sa San Joaquin.

Pinagtalunan nila ang kanyang pagiging masunuring anak at masungit na kapitbahay, mapagmahal na kaibigan at di matalinong kaklase, mapagbigay na pinsan at mataas kung mangarap na pamangkin. Kalat na kalat na ang mga balita: pupunta si Lea sa Amerika. Bagama’t hindi pa naitakda ang ganitong kapalaran kumbinsido na ang San Joaquin na pupunta talaga siya sa Amerika. At dahil sa umiinog na usapin kahapon sa kasal ni Paciano, gumising ng maaga ang buong bayan, inabangan ang paglabas ng walang kamuwang-muwang na si Lea.

Maganda sana ang pagkakataong makausap ng buong San Joaquin si Lea sa handaan sa kasal ni Paciano pero minabuti ni Aling Clara itabi si Lea kay Ka Ore. Si Ka Ore ay dati ng nagtatrabaho sa pabrika sa Amerika. Sinamantala ng biyuda ang pagtatanong hinggil sa magiging buhay ni Lea sa Amerika. At sa puntong ito tanging ang embahada na lamang ang makakapigil sa pag- alis ni Lea, kaya nag-aksaya si Aling Clara ng oras sa buong maghapon sa pagtatanong at pangangalap ng mga payong makakatulong sa kanyang anak na pupunta sa embahada sa kinabukasan.

Bilang paalala ni Ka Ore kinakailangan ni Lea na mangatwiran sa bawat oo na sagot. Hindi maaari ang patigil- tigil na pagsagot at matagal sumagot dahil walang mangyayari kung hindi ka listo at alerto. Maging ang mga personal na buhay ay itinatanong at inuusisa ng mga kanong nasa embahada.

Nagulat si Aling Clara sa mga sinasabi ni Ka Ore. Hindi niya akalain na hindi basta basta tumatanggap ang embahada ng Amerika ng mga Pilipinong hindi alam kung anong maaari nilang maging hanapbuhay doon. Lingid sa kaalaman ni Aling Clara marami silang inilagay na trabaho sa application form ni Lea. Tiniyak ni Aling Clara na matatanggap ang kanyang anak dahil legal ang recruitment agency dahil ito ay aprobado ng POEA. Hindi sumang-ayon si Ka Ore dahil ang para sa kanya hindi basta ang pag-aaplay sa ibang bansa, mahabang proseso at mabusisi.

Halos hindi na makahinga ang buong bayan nang dumating si Lea galling embahada. Dahan-dahan siyang bumaba sa traysikel, walang imik. Wala silang makuhang pahiwatig ng tagumpay, ni kasawian sa kanyang mukha habang hinihintay niyang magbayad si Aling Clara ng pamasahe. May isang naglakas loob na magtanong at nangamusta. Umiling si Aling Clara, “Wala, ni-reject. Hayaan ninyo’t may dalawang pagkakataon pa siya. Nakita ni Lea kung gaano nasiraan ng loo bang buong San Joaquin sa kanyang sinapit. Subalit isang tingin na lamang ang kanyang iginanti sa bayang naging mapanuri at tagahanga ng kanyang di malilimutang kasaysayan. At sa kanyang mga mata nakita ng San Joaquin ang matamis na ngiti ng tagumpay at pag-asa na tila nakalimutan nilang damhin simula ng isuko ni la ang kanilang mga pangarap sa Amerika.

Mga Tauhan

sa Kwento

Lea

Aling Clara Ka Ore

Mga kababayan

Pagpapahalaga ng kababayan

Bagong Bayani

Na-reject si Lea

Kahalagahan ng mga OFW

Mga kwento ni Ka Ore

Bagong Pag-asa

PANGKATANG GAWAIN

Pangkat I Sa pamamagitang ng estratehiyang Mock Trial, ilalahad ng mga mag-aaral ang mahahalagang pangyayari sa akda at susuriin ito, magbigay ng hatol sa mga pangyayari.

Pangkat IISa pamamagitan ng

estratehiyang Fish Bone Planner, isaad ang mga panganib ng pangingibang-bayan.

Pangkat IIIPalawakin ang kahulugan

ng salitang OFW (Overseas Filipino Workers) gamit ang frayer model.

Pangkat IVGamit ang paksang World

Class Filipino pagtatalakayan ng mga mag-aaral ang isyug ito. Maaaring isagawa sa pamamagitan ng pormal na debate, balagtasan, rap battle o fliptop.

Pangkat VSa pamamagitan ng

estratehiyang Persuasive Planner ilahad ang mga opinyon batay sa isyung kahirapan at kawalan ng trabaho sa Pilipinas.

Pagtataya

1. Bakit kailangan ni Lea mangibang bansa sa mura nyang edad na de siotso anyos?

A.Dahil gusto niyang makarating doon at makapamasyal.

B. Dahil gusto ni Lea mahanap doon ang kanyang mapapangasawa.

C. Dahil gusto ni Lea mahanap ang kanyang magandang kapalaran doon para makatulong sa pamilya.

D. Dahil gusto ni Lea na doon tumira ng matagal upang makaiwas sa kahirapan dito sa Pilipinas.

2. Paano hinarap ni Lea ang pagdedesisyong mangibang bansa gayong hindi niya alam kung anong maaari niyang maging buhay doon?

A. Nagpakatatag siya at nilakasan ang loob para sa kanyang pamilya.

B. Nagmayabang siya sa kanyang mga kababayan dahil alam niyang sa kanyang pag-aaplay na iyon ay matatanggap agad siya.

C. Wala siyang pinakinggan mga paalala dahil niyang hindi iyon makakatulong.

D. Nagmalaki siya sa kanyang sarili at sa kanyang mga kaibigan at naniwalang maswerte sya sa pangingibang bansa kaya hindi na sya nagdalawang isip pa.

3. Bakit ganun na lamang kaasikaso si Aling Clara para madaliin ang kanyang pag-alis dito sa bansa?

A. Dahil alalang-alala siya sa kanyang anak na baka masayang ang pera nila kung hindi niya aasikasuhin.

B. Dahil alam niyang makakatulong yun sa kanya para mabawas ang kanyang intindihin sa kanilang bahay.

C. Dahil ayaw na niyang Makita ditto sa Pilipinas si Lea

D. Dahil alam niyang mas lalong masusunod ang kanyang kagustuhang mabili ang mga bagay na gusto niya at maituloy ang luho sa sarili.

4. Bakit kinailangan makinig ni Lea sa mga paalaala at payo ni Ka Ore?A.Dahil si Ka Ore ay ipinadala ng embahada para

paalalahanan si Lea.

B. Dahil naranasan na ni Ka Ore ang mangibang bansa at alam na niya ang mga dapat at di dapat gawin para matanggap sa pag-aaplay.

C. Dahil si Ka Ore ay may mataas na katungkulan sa bansang pupuntahan ni Lea.

D. Dahil gusto lamang ni Ka Ore magmayabang na kahit hindi pa siya nakakarating sa ibang bansa ay alam na alam niya ang mga bagay na dapat malamanni Lea sa pangingibang bansa.

5.Paano tinanggap ni Lea ang kasawiang hindi pagtanggap sa kanya sa embahadang kanyang pinag-aplayan?

A. Nanatili siyang tahimik sa pag-uwi sa kanilang bahay at hindi niya inisip na ito ay kasawian bagkus ay bagong pag-asa para sa kanya.

B. Ipinamalita niya sa buong San Joaquin ang nangyari sa kanya.

C. Sinisisi niya si Ka Ore at ang kanyang ina sa hindi pagtanggap sa kanya dahil dahil mali ang ipinayo ng mga ito.

D. Nagkaroon ng pagdiriwang sa kanilang bahay hudyat na hindi kasawian sa kanyang magandang kapalaran ang nangyari.

Takdang AralinMag-interbyu ng isang OFW, alamin kung paano siya naging matagumpay sa kanyang pangingibang bansa, alamin ang mga pagsubok na kanyang napagdaan bago at matapos mangibang bansa. Hingan din ng reaksyon ukol sa pahayag na karapatdapat bang tawaging bagong bayani ang mga OFW. Isulat sa isang buong papel ang sagot.