asfaltator suport de curs

Download Asfaltator Suport de Curs

Post on 12-Aug-2015

127 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Suport de curs Asfaltator

TRANSCRIPT

ASFALTATORMANUAL DE CALIFICARE/ RECALIFICARE Activitatea VIIEditarea, tiprirea i imprimarea (personalizarea)materialelor necesare pentru activitile din proiect Tehnologia meseriei - 1CUPRINSTehnologia meseriei1.Utilizarea corect a vocabularului tehnicpentru meseria de asfaltator ..................................................................... 12.Sisteme rutiere multistrat; Rolul straturilor ............................................. 53.Materiale bituminoase ............................................................................. 94Tehnologia de execuie a mbrcminilor asfaltice .............................. 265.Controlul calitii mbrcminilor asfaltice .......................................... 33Matematica aplicat1.Operaii cu numere ntregi i raionale .................................................. 532.Raport, procent ...................................................................................... 633.Uniti de msur ................................................................................... 654.Geometrie plan ..................................................................................... 685.Geometrie n spaiu ................................................................................ 86Organizarea i legislaia muncii 1.Cunoaterea locului i rolului construciilor n cadruleconomiei de pia ................................................................................. 99 2.Cunoaterea modului de organizare i funcionare a uneisocieti de construcii ROF Societate .............................................. 1033.Cunoaterea elementelor componente i a factorilorcare inueneaz procesul de producie.............................................. 1144.Cunoaterea structurii organizatorice a unui antier ............................ 1305.Cunoaterea noiunilor privind normele de muncaplicate n unitile de construcii....................................................... 132Sntatea i securitatea munciiI. Cunoasterea HG-urilor cu aplicabilitatepentru meseria de asfaltator ................................................................. 143II. Instruciuni privind activitatea de securitatea i sntatea muncii n antierele de construcii lucrri de asfaltare ..................................... 144III. Cunoaterea modului de funcionare a utilajelor, echipamentelori instalaiilor ....................................................................................... 188Protecia mediului ................................................................................ 1921. Introducere ....................................................................................... 1922 - Tehnologia meseriei2. Tipuri de poluare .............................................................................. 1933. Deniii ............................................................................................ 1934. Legislaie aplicabil ......................................................................... 1945. Instruciune de lucru bitum ........................................................... 195Liber intreprinztor1. Care sunt formalitile necesare ninrii unei rme ..................... 1992. Planul de afaceri .............................................................................. 2063. Bilanul, Contul de prot i de pierderi i Fluxul de numerar........ 228Iniiere n cutarea unui loc de munc1. Economia de Pia ........................................................................... 2392. Redactarea Propriului CURRICULUM VITAE .............................. 2433. Scrisoarea de intenie ....................................................................... 2584. Prezentarea la Interviul pentru Angajare ......................................... 261Tehnologia meseriei - 3CURS DE CALIFICARE / RECALIFICAREN MESERIA DE ASFALTATORSUPORT DE CURS PENTRU DISCIPLINATEHNOLOGIA MESERIEITehnologia meseriei - 11. UTILIZAREA CORECT A VOCABULARULUI TEHNIC PENTRU MESERIA DE ASFALTATORNoiuni introductiveAsfaltatorulexecutmbrcminidedrumuriitrotuarecumixturidin agregate cu liani bituminoi.Procesul tehnologic de executare a mbrcminilor cu liani bituminoi const din:1.Pregtireasuprafeelorcareurmeazaacoperiteprincurirea temeinic i, dup caz, prin amorsarea acestora;2. Executarea mbrcminii propriu-zise prin tratamente superciale sau prin covoare asfaltice, cu bitum, nisip bituminos sau nisip stabilizat, sau prin asfalturi turnate (covoare asfaltice);3. Lucrri de protejare a mbrcminilor.Lucrrile de mbrcare a drumurilor i trotuarelor cu mixturi din agregate ilianibituminoisuntprocesedelucrumanuale,manual-mecanicesau mecanice,careseexecutcuurmtoareleunelte,dispozitiveiutilaje: lopat, cazma,furc, grebl,dric,ciocan,mai,dreptar,abloane,rigl de ncadrare,longrinemetalicesaudinlemn,tvlugi,roabe,vagonei,cazan detopit,topitor,dispozitivedestropiremanualeimecanice,instalaiide malaxare, distribuitor, etc. Cu ajutorul sculelor i dispozitivelor manuale se executlucrrifoartesimple(brute,auxiliare,depregtireamaterialului ideaternereamixturilorasfaltice)cadeexemplu:pregtireaemulsiei bituminoase sau a cudbecului pentru amorsare; aternerea manual a criblurii pentru tratamente superciale; recticri n urma distribuitorului de cribluri; dozarea agregatelor; amestecul materialelor pe masa de amestec; aternerea mixturilorculopeile;aternereanisipuluibituminatsaucribluriibitumate itvlugireaei;aternereaculopeileamortaruluicususpensiedebitum lerizat;ntindereanisipuluistabilizatpeplatformadrumuluiprecumi stropirea suprafeelor cu bitum folosind dispozitive manuale. Aceste lucrri foarte simple presupun cunotine privind: caracteristicile materialelorfolositelapreparareamixturilorasfalticeianisipurilor stabilizate;ordineadeintroducerenamestecamaterialelorfolositela preparareamanualsaumecanicamixturiloriamortarelorculiani bituminoisauanisipurilorstabilizateitehnologiapreparriiacestora; dozarea dup reet a agregatelor. Oaltcategoriedelucrriexecutatedectreasfaltatorsuntlucrrile simple. Aceste lucrri simple se realizeaz cu ajutorul mijloacelor manuale sau mecanice i se refer la prepararea i turnarea mixturilor i a mortarelor 2 - Tehnologia meserieiasfaltice ca de exemplu: stropirea suprafeelor cu bitum, folosirea dispozitivelor mecanice de stropire; montarea la cot a longrinelor metalice sau din lemn sau a dulapilor de lemn, ntinderea manual a mixturii sub ablon, executarea nivelrilor cu greble, executarea legturilor; compactarea manual a prilor ce nu se pot cilindra; dozarea materialului pietros i curirea materialului scos din usctor pentru asfaltul turnat, preparat mecanic; aternerea i nivelarea cu grebla sau ablonul a stratului inferior (de binder) la asfalt turnat; nivelarea subablonamortaruluipreparatcususpensiedebitumlerizat,ndoparea macadamuluinnoroitcumortar,lucrriderecticarenurmacilindrrii; montarea,demontarearigleidencadrarepentrumacadamulsemipenetrat sau nnoroit cu mortar de suspensie; lucrri de recticare nainte i n urma cilindruluicompactor;preparareamanualanisipuluistabilizatprecumi compactarea lui cu mijloace manuale.Acestelucrripresupuncunotineprind:sortimenteledemixturii mortare asfaltice, aspectul consistenei i al omogenitii; caracteristicile de calitateamaterialelorfolositelaasfalturileturnate;ordineadeintroducere namestecamaterialelorfolositelapreparareamanualsaumecanica asfalturilor turnate; utilajele folosite la stropitul cu bitum i manipularea lor; metodele pentru asigurarea adeziunii dintre straturile turnate anterior i cele noi la reluarea turnrii dup o ntrerupere; modul de preparare, de alimentare a staiei de amestec i de comportare a nisipului stabilizat.Asfaltatorulpoateexecutailucrridecomplexitatemediecuajutorul mijloacelormanualesaumecaniceisereferla:cntrireaidozarea nisipului bituminos; dozarea nisipului i varului pentru prepararea suspensiei debitumlerizatisupraveghereaamestecului;dozareasuspensiei,la prepararea mortarului cu suspensie de bitum lerizat, recticarea suprafeelor covoarelorexecutatecumortarcususpensiedebitumlerizat,vericarea aezriilacotalongrinelormetalicesaudelemn;vericarealacota grosimii i a suprafeei din mixturi asfaltice sau nisip stabilizat; executarea corecturilorinivelrilor,alegturilorntreceledoujumtiaprii carosabile i executarea ntreruperilor la rosturi sau, de la un schimb la altul, acovoarelorasfalticeidinnisipstabilizat,precumiaternereacovorului asfaltic sau din nisip stabilizat.Realizareaacestorlucrripresupunecunotinte(competene)despre: tehnologiadepreparareamixturilorasfaltice;dozareamaterialuluipentru mixturileasfalticeinisipuluistabilizat;vericareacalitiifundaieide macadamnvedereaaplicriimbrcminiiasfaltice;vericareacalitii mixturilor asfaltice i a nisipului stabilizat pe materiale componente nainte depreparareiduppreparareiaternere;tehnologiaaterneriinlucrare amixturilorasfalticeianisipuluistabilizat;caracteristicidecalitateai lianilorbituminoi;metodedetopireabitumului,temperaturilenecesare; Tehnologia meseriei - 3organizarea desfurrii lucrrilor de preparare manual sau mecanic i de aternere a mixturilor asfaltice i a nisipului stabilizat.Asfaltatoriiexecutilucrridemarecomplexitatecaresereferla: vericarea dozajelor agregatelor i buna lor amestecare conform prescripiilor tehnice;dozareabitumuluiiaagregatelorprincntrirelainstalaiade malaxare sau la malaxarea manual (mecanic) pentru asfalt turnat; ntinderea inisareaasfaltuluiturnatcudricapentrustratuldeuzur;vericareai nisarea suprafeei executate din mortar cu suspensie din bitum lerizat, prin dricuire; vericarea modului de aternere i de compactare la mbrcmini din nisipuri stabilizate. Executareaacestoroperaiipresupuneurmtoarelecunotine (competene): proprietile zice i chimice ale bitumurilor i ale nisipurilor bituminoase;tehnologiadeexecutarealucrrilordembrcareculiani bituminoiinisipuristabilizate;metodedeexecutareaamestecului pentruobinereaunormixturiomogene,temperaturiitipurideamestec; procedee de vericare i de stabilire a denivelrilor, corectarea lor n vederea realizrii unei suprafee perfecte; proprietile nisipurilor stabilizate, factori careinueneazasupracal