ariston airco

Download Ariston airco

Post on 11-Jan-2017

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • WATERVERWARMINGzoNNEsysTEMEN AIRCoNDITIoNINGsANITAIRE WARMTEpoMp

  CATALooG EN pRIJsLIJsTEDITIE ApRIL 2011

 • Omnium Garantie

  Omdat kwaliteit en service van groot belang is voor ARISTON, bieden wij een omniumgarantie aan. De gel-dende garanties staan vermeld in deze cataloog en in de handleiding van het toestel.

  Elektrische waterverwarmers

  en CV-boilersWarm water zonder zorgen

  Hernieuwbareenergien

  natuurlijke-energie voor iedereen

  Gasboilers Innovaties voor een

  hoger comfort

  Airconditioning Stil comfort voor zomer en winter

  overzicht gammaWaterverwarmingAriston is al jaren wereldleider op het gebied van water-ver warming. Wij bieden u innovatieve toestellen die worden geproduceerd in uitzonderlijk performante fabrieken. U vindt bij ons het ruimste gamma waterverwarmers met een grote variteit in modellen en inhouden.

  Elektrische boilers p. 3 11CV-boilers p. 12 17Gasboilers p. 18 25Industrile producten p. 47 56

  Solar-systemen p. 26 39Warmtepompen p. 40 45

  Verwarming en koelingAriston stelt een gamma airconditioning voor verzorgd tot in de kleinste details en ontwikkeld om u een maximaal com-fort te garanderen. Uitzonderlijk stil, eenvoudig te gebrui-ken, elegant design en kleine afmetingen. Onze toestellen zijn uit gerust met een omkeerbaar systeem voor een zachte warmte in de winter. Airconditioning p. 57 72

  Hernieuwbare energienWe stellen eveneens ons nieuwe gamma zonnesystemen en sanitaire warmtepompen voor.

 • pictogrammen, labels & certificaten

  57

  Airconditioning

  StAndAArdElEmEntEn

  funCtiES

  AUToMATISCHE IJSAFZETTING

  Operatie die de ontdooiing van de externe eenheid toelaat door de werking van de warmtepomp.

  AUTo RESTARTIn geval van stroomonderbreking start het toestel zich automatisch terug op volgens de laatste werkingsinstellingen door de klant gevraagd.

  AUTodIAGNoSE

  Geeft een permanente diagnose van de werking.

  lUCHTFIlTERING

  De speciale luchtfilter neemt stofdeeltjes op. De filter, in plastic, kan gemakkelijk uitgehaald en gereinigd worden.

  vERWARMING/KoElING

  Koelt of verwarmt de kamer in werking met warmtepomp.

  SCRoll CoMPRESSoR

  Dit specifiek systeem garandeert een hoog rendement, een beperkt verbruik en is uiterst geruisloos.

  bEPERKTE AFMETINGEN

  De afmetingen van de binnenunit zijn beperkt, waardoor deze gemakkelijk kan worden geplaatst.

  MIlIEUvRIENdElIJK

  De airconditioning gebruikt het R410A-gas dat geen negatieve effecten heeft op de ozonlaag.

  ENERGIEbESPARING

  In omkeerbare modus kunt u met de ARISTON- airconditioners een belangrijke energiebesparing realiseren ten overstaan van een klassieke elektrische verwarming.

  KoElGASSEN

  Milieuvriendelijke koelgassen zonder gevaar voor de ozonlaag.

  oNTvoCHTIGERvermindert de hoeveelheid vocht in de omgeving zonder gevoelige temperatuurs-veranderingen.

  HET CE-MERKTEKENDe CE-markering van onze producten garandeert hun conformiteit met de Europese richtlijnen betreffende de laagspanningstoestellen inzake vei-ligheid, hygine en onschadelijkheid van de producten voor de gezondheid en het milieu

  nieuw inverter dC

  deze regeling zorgt voor een feilloze sturing van het systeem en de

  perfecte kontrole

  Bio-filtering de biofilters, die onder de luchtfilters zijn geplaatst, absorberen de geuren en verdrijven de kwalijke geuren uit de omgevingslucht. Het betreffen hier fil-ters die werden ontworpen op basis van biologische elementen.

  ionisatiede generator van negatieve ionen neu-traliseert het fijnste, meest vluchtige en schadelijke stof. door de concentratie negatieve ionen in de atmosfeer van de kamer opnieuw in evenwicht te brengen biedt het apparaat u een perfect gevoel van welbehagen.

  EN14511De technische kenmerken verwijzen naar de voorwaarden van de norm EN14511.

  KoElING : De temperatuur van de binnenkomende lucht : 27C DB, 19,5C NB De temperatuur van de uitgaande lucht : 35C NB

  vERWARMING : De temperatuur van de binnenkomende lucht : 20C DB De temperatuur van de uitgaande lucht : 6C NB

  Airconditioning

 • Vereenvoudigd thermisch berekeningsplan voor een airconditioninginstallatie

  bedrijf NaamKlant datumTelefoon Fax

  dit berekeningsplan is geschikt voor standaard huishoudelijke toepassingen met externe temperatuurwaarden van 35C en een relatieve vochtigheid van 50%. de gekozen airconditioner(s) laat (laten) toe om de binnentemperatuur met onge-veer 6C te verminderen ten overstaan van de buitentemperatuur.

  opmerking: deze raming kan verschillen afhankelijk van de specificiteit van uw project.

  * : in geval van installatie onder een dakconstructie moet deze cofficint met twee worden vermenigvuldigd.

  ** : niet in rekening brengen indien de wanden in contact staan met een gekoelde ruimte.

  /1000

  vloer Waarden x Cofficint = Wattgesoleerd m2 6 =

  niet-gesoleerd m2 15 =

  Plafond

  gesoleerd m2 4 =

  niet-gesoleerd* m2 10 =

  buitenmuren

  in de zon/gesoleerd m2 8 =

  in de zon/niet-gesoleerd m2 20 =

  niet in de zon/gesoleerd m2 6 =

  niet in de zon/niet-gesoleerd m2 10 =

  binnenwanden** m2 15 =

  vensters

  In de schaduw m2 45 =

  In de zon

  zonder rolluiken/panelen m2 160 =

  met rolluiken/panelen m2 80 =

  Aantal aanwezigen m2 150 =

  Warmtebronnen

  Elektrische apparaten watt 1 =

  Elektrische verlichting watt =

  diversen watt 1 =

  volume van de kamer m3/u 4 =

  58

  Air

  cond

  itio

  ning

  totaal vereist vermogen in w :

  in kw :

 • inhoud & keuzebegeleider

  pagina

  vermogen van het project in kw

  1 3 5 7 9 11 13 15 17

  resiDentieel &

  vrije beroepen

  wAndmodElmonoSplit

  on/off

  rounD evo 56575859

  multiflEXiBi

  triquAdri

  rounD evo 62636465

  kantoor gebouwen

  & hanDels

  zaken

  CASSEttES

  6667

  ConSolES

  6869

  2,2 tot 6,1 kw

  /1000

  1,6 tot 5,3 kw

  5,05 tot 15 kw

  5,3 tot 15,5 kw

  59

  Airconditioning

 • 60

  Air

  cond

  itio

  ning

  Afmetingen in mm

  round EVo on/off

  Mono Split wandmodel R410Avan 2,2 tot 5,3 kw

  vooRdElEN niEuwE prESEntAtiE mEt wEErgAVE

  door BlAuwE lCd.

  filtEring door ioniSAtiE.

  filtEr mEt VitAminE C: zuiVErt dE luCHt.

  EnErgiEklASSE: klASSE A.

  gEruiSlooS: 30 dB.

  vooRdElEN vooR dE GEbRUIKERS

  Model Round EvO

  bEPERKTE AFMETINGEN

  lUCHT-FIlTERING

  A-MW09-MX A-MW012-MX A-MW18-MX A-MW24-MXintErnE unit

  A 710 790 918 998b 250 265 292 322C 190 198 223 235

  GEWICHT 8 kg 10 kg 13 kg 16 kgEXtErnE unit

  d 780 780 760 820E 540 540 590 600F 250 250 285 345

  GEWICHT 32 kg 34 kg 39 kg 55 kg

  De indienststelling van het toestel is inbegrepen in de brutoprijs. De buitenunits zijn voorgevuld met koelgas tot een bepaalde lengte (zie productcataloog). voor bijvulling van koelgas bij installaties die verder gaan dan de lengte van de standaardvulling, wordt bij de indienststelling 85 a (excl. BTw) aangerekend.

 • 61

  Technische gegevens

  Airconditioning

  2 jaargarantie op onderdelen

  en werkuren

  ionisatiede generator van negatieve ionen neu-traliseert het fijnste, meest vluchtige en schadelijke stof. door de concentratie negatieve ionen in de atmosfeer van de kamer opnieuw in evenwicht te brengen biedt het apparaat u een perfect gevoel van welbehagen

  A-MW09-MX A-MW12-MX A-MW18-MX A-MW24-MX

  KoElINGkoelvermogen w 2590 3487 4973 6154

  opgenomen koelvermogen w 805 1060 1620 2190

  EEr* (koud) bij +35C 3,21 3,29 3,07 2,81

  Energieklasse koud A A B C

  ontvochtiger l/u 1 1,2 1,6 2

  vERWARMINGVerwarmingsvermogen w 3180 3899 5286 7191

  opgenomen verwarmingsvermogen w 880 1080 1550 2350

  Cop* (warm) bij +7C 3,61 3,61 3,41 3,06

  Energieklasse warm A A B C

  werkingsbereik (warm) C -7 tot +24 -7 tot +24 -7 tot +24 -7 tot +24

  bElANGRIJKSTE KENMERKENgeluidsniveau iu (lS/HS) min- max dB(A) 37/34/31 40/36/30 43/38/34 45/39/36

  geluidsniveau Eu dB(A) 50 50 52 55

  max. luchtdebiet m3/u 550 600 850 1020

  Compressor roterend roterend roterend roterend

  vERbINdINGEN KoElING r410A r410A r410A r410Adiameter vloeistofbuis 1/4" 1/4" 1/4" 3/ 8"

  diameter gasbuis 3/ 8" 3/ 8" 1/2" 5/8"

  max. lengte verbindingen m 20 20 25 25

  max. hoogteverschil verbindingen m 8 8 10 10

  Standaard vulling lengte kg 0,92 0,96 1,35 1,6

  nominale last (standaard lengte) m 5 5 5 5

  toegevoegde last g/m 20 20 20 40

  ElEKTRISCHE AANSlUITINGENfrequentie / Spanning / fase 50Hz 230V 1 fase 50Hz 230V 1 fase 50Hz 230V 1 fase 50Hz 230V 1 fase

  nominale intensiteit A 3,1 4,8 8 10

  uitschakelvermogen d-curve A 16 16 20 20

  Verbindingskabel Eu/iu g/mm2 5g 1,5 mm2 5g 1,5 mm2 5g 1,5 mm2 5g 1,5 mm2

  Voedingskabel g/mm2 3g 1,5 mm2 3g 1,5 mm2 3g 2,5 mm2 3g 2,5 mm2

  Elektrische voeding unit interne unit interne unit interne unit Externe unit

  ARTIKElCodE 3380909 3380910 3380911 3380912Artikelcode iu 3380882 3380884 3380886 3380888

  Artikelcode Eu 3380883 3380885 3380887 3380889

  Prijs excl. bTW - b6 1051,00 1290,00 1714,00 2282,00

  de technische gegevens verwijzen naar de nieuwe versie van de norm En 14511 (pB van 30/04/2004) koEling luchttemperatuur: binnenkomend (27C dB, 19,5C nB) uitgaand (35C dB) VErwArming luchttemperatuur: binnenkomend (20C dB) uitgaand (6C dB) de geluidsniveaus worden gemeten op 1 meter frontaal van het toestel en 1 meter onder het toestel volgens de