Arhitectura neolitica

Download Arhitectura neolitica

Post on 25-Dec-2015

217 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

arh n

TRANSCRIPT

 • ARHIT E C TURA N E OLITIC ULUI TRZIU 515

  c) Cultura Boian

  Originea [ i cronologia. Pentru teritoriul

  Romniei (n Bulgaria cultura Poljanica), cultura

  Boian se apreciaz \ c \ s-a n \ scut pe baza

  elementelor Dude [ ti trzii, la care se adaug \ [ i

  influen]e din cultura ceramicii liniare . Dup \ p \ -

  rerea noastr \ nu trebuie uitate nici componen-

  tele sudice , nu doar cele locale de tip Dude [ ti,

  [ tiind leg \ turile sau identitatea cu civiliza]iile

  Poljanica I-III sau Karanovo IV-V (Marica). Mo-

  mentul form \ rii este la nceputul neoliticului

  trziu, n vremea fazei Vin a C (pe baza importurilor Boian-G iule [ ti din Transilvania;

  Lazarovici Gh. 1971a , 36-37; la Mintia : Dra [ovean, Luca 1990), de [ i anterior unii autori

  printre care [ i M. G ara anin datau cultura Boian la nivel Vin a A sau B , pe baza

  presupuselor rela]ii Boian Vin a A (G araanin M., Dehm 1963; G araanin M. 1968 , XXXVIII), situa]ie ce ]ine de istoricul cerc \ t \ rilor.

  Fig. IVc.1. Neoliticul trziu

  Atmospheric data from Stuiver et al. (1998); OxCal v3.9 Bronk Ramsey (2003); cub r:4 sd:12 prob usp[chron]

  6000CalBC 5500CalBC 5000CalBC 4500CalBC 4000CalBC

  Calibrated date

  Cascioarele BoianSpan Bln-3798 5980100BP

  Cascioarele BoianSpan Bln-598 585580BP

  Radovanu BoianTranz Bln-? 585070BP

  Radovanu BoianTranz Bln-1233 5770100BP

  Cascioarele BoianSpan Bln-799 5765100BP

  Cascioarele BoianSpan Bln-334 575080BP

  Cascioarele BoianSpan KN-I.149 575065BP

  Cascioarele BoianSpan Bln-602 570580BP

  Cascioarele BoianSpan Bln-599 5670100BP

  Cascioarele BoianSpan Bln-796 5570100BP

  Fig. IVc.2. Cultura Boian, date C 14

  Datele C14 pentru Poljanica de la Ov arovo III sunt 5.990+/-80 BP [ i 5.795+/-60 BP

  (Bln-1546 [ i Bln-1348, Boyad iev 1995, 182), confirmnd vechile ipoteze (Lazarovici Gh.

  1971a) privind o datare la nivel Vin a C a descoperirilor de tip Boian. De altfel, H . Todorova

  include Poljanica n eneoliticul timpuriu (Todorova 1986, 26 [ i urm.), ceea ce corespunde [ i

  opiniilor noastre privind cultura Vin a C2 (la Schier), cnd apar [ i importurile G iule [ ti. Din

  acest punct de vedere , cultura Boian ar trebui ncadrat \ n neoliticul trziu. Date radiocarbon

  nu exist \ pentru perioada de nceput a culturii Boian de pe teritoriul romnesc, cele 13 date

  existente , referindu-se doar la faza Span]ov. Probabil c \ aceast \ cultur \ a evoluat ntre cca .

  userHighlight

 • ARHIT E C TURA N E OLITIC ULUI { I E P O C II C UPRULUI DIN R OMNIA (V OLUMUL I) 516

  5.000/4900 4.700/4.400 B . C . (Grsdorf, Bojad iev 1996, fig. 1; Mantu 2000, 90, 99 -1001).

  E le confirm \ nceputul culturii n leg \ tur \ cu acelea [ i fenomene , marcate de [ocul Vin a C . Evolu]ia [ i r \ spndirea. Cultura sau grupul Boian Poljanica este r \ spndit din sudul

  Transilvanie i pn \ n Bulgaria , n Va lea Mari]ei (Miloj i 1944-1945, 210; Com[ a 1954, 362-

  363; 1955, 14, fig. 1; 1965a : cu rezerva c \ unele materiale publicate pe atunci ca Boian sunt

  de fapt Precucuteni). Cultura Boian, pe teritoriul Romnie i, are patru faze de evolu]ie (I,

  Bolintineanu; II, G iule [ ti; III, Vidra ; IV , Span]ov sau tranzi]ie la Gumelni]a) cu durate [ i arii

  diferite de r \ spndire (Com[ a 1954, 364; 1959, 117-118), cu rezerva c \ la originea culturii

  Gumelni]a particip \ [ i elemente sudice , n acest caz , cultura Boian nu este un fenomen de

  genez \ pentru Gume lni]a , fiind doar o sintez \ care nu d \ na [ tere altor culturi, ci marcheaz \

  ca [ i n alte cazuri etape de sfr[ it ale unor civiliza]ii sau grupe . De exemplu sintezele

  Star evo-Cri[ Vin a A sau Iclod Petre [ ti nu dau na [ tere altor culturi, reprezint \ doar un

  moment din evolu]ie , f \ r \ urm \ ri culturale .

  n faza I, Bolintineanu, comunit \ ]ile de acest tip apar n centrul sud al Munteniei, dup \

  care se extind treptat n cea mai mare parte a acestei provincii istorice , cu excep]ia p \ r]ii de

  nord est a C mpiei Romne (Com[ a 1955, 14, fig. 1; 1962, 213-214). n faza a II-a , G iule [ ti,

  se cunosc a [ ez \ ri n toat \ Muntenia , sud-estul Transilvaniei [ i n sud-estul Moldovei (Com[ a

  1959, 120; Szkly 1965, 270); faza a III-a , Vidra , este documentat \ doar n partea de sud a

  Munteniei (Com[ a 1965b, 245), la sud de Dun \ re , pn \ n apropiere de Mun]ii Balcani

  (cultura Poljanica), n vreme ce n sud-estul Transilvaniei [ i n nord-estul Munteniei persist \

  faza G iule [ ti (sub acest termen Com[ a includea [ i descoperirile Precucuteni: 1957, pl. I;

  1965b, 244). n ultima faz \ , Span]ov sau de tranzi]ie la Gumelni]a , comunit \ ]ile foarte

  dinamice ale acestei culturi, p \ trund pn \ la Jiu, determinnd ncheierea evolu]iei culturii

  V \ dastra , iar extinderea spre est, n Dobrogea duce la dispari]ia sau transformarea culturii

  Hamangia (Com[ a 1993, 156; Ha [otti 1997, 64-65; Petrescu-Dmbovi]a 2001, 150; Neagu

  2000a , 26). Spre sud aceste comunit \ ]i ating litoralul egeean (Ha [otti 1997, 63; G araanin M., Dehm 1963) la Milopotamo, Alistrati, Paradimi, Dikili Tash; n termen sunt cuprinse [ i

  descoperirile de tip Marica , corespondentul nostru pentru cultura Precucuteni. Despre origine

  [ i analogii a scris D . Berciu (1960; 1961). C ercet \ ri recente readuc n actualitate problema

  periodiz \ rii culturii Boian n trei faze [ i a prezen]ei unor aspecte locale de evolu]ie , ca [ i

  existen]a unei culturi Bolintineanu de sine st \ t \ toare , r \ spndit \ la nord [ i la sud de Dun \ re

  (Neagu 1997, 9; 2003, 144-150; Pandrea 1999, 22-26; 2000, 39, 43).

  A[ez \ rile

  Dup \ stratigrafia lor, se observ \ dou \ categorii, unele cu mai multe straturi, fortificate ,

  situate pe popine , iar altele cu un singur nivel sau a [ ez \ ri deschise .

  A[ez \ ri fortificate

  Lucr \ ri de mprejmuire , de de limitare a une i zone , dar probabil [ i cu rol de fortifica]ie a unor a [ ez \ ri se ntlnesc nc \ din faza Bolintineanu, la Piscul Cr \ sani (Neagu 2003, Pl. XIX/2) [ i Copuzu { uvi]a Mic \ . { an]urile au ntre 4 4,50 m l \ ]ime [ i o adncime de 1,5-2,80 m

 • ARHIT E C TURA N E OLITIC ULUI TRZIU 517

  (Neagu 1997, 11, pl. III). { i n faza Boian G iule [ ti s-au constatat lucr \ ri de delimitare a unor a [ e z \ ri la G \ l \ ]ui Movila Berzei. Aici, un [ an] lat de cca . 1,10 1,35 m, adnc de 0,75 m a fost amenajat pe latura de vest a a [ ez \ rii (Neagu 2000a ; 2003, 90). Fortifica]ii propriu zise sunt men]ionate la Piatra Sat Vadul Codrii (G iule [ ti), unde pe latura de vest a a [ ez \ rii au fost descoperite dou \ [ an]uri de mici dimensiuni (Nica 1999, 8). ncepnd din faza Vidra , [ an]uri cu rol de fortifica]ie apar n mai multe a [ ez \ ri Boian (C \ scioarele - D 'aia parte , Vidra - M \ gurele , Span]ov), iar n unele cazuri au fost identificate sisteme de fortifica]ie formate din [ an]uri [ i val (Radovanu, Chirnogi) [ i chiar resturi de palisad \ (Sarichioi, Span]ov: Pandrea 1999, 33-36; 2000, 52). { an]urile erau amplasate n zonele de contact cu restul terenului, ca la Boian, G lina , sau Izvoare - F ntnele (Com[ a 1974, 128, 134, 136; 1999-2000, 103-104).

  La Radovanu, a [ e zarea cea mai veche era fortificat \ cu un [ an] [ i palisad \ (F ig. IVc.4-5). Acest [ an], cu traseu oval, ce nconjura a [ e zarea , a fost s \ pat att pe deal ct [ i la poalele acestuia , n aceast \ ultim \ parte fiind la cca . 60 m distan] \ de zona cu locuin]e (Com[ a 1986, 61-62). Pe latura de sud vest [ an]ul are o abatere n afar \ , iar pe cea de est coboar \ pn \ la poalele dealului. Spre partea dinspre a [ ezare , pe marginea [ an]ului a fost amenajat \ o palisad \ , care nu se [ tie dac \ dubla pe toat \ suprafa]a acest [ an]. Pe latura de est, palisada era la o distan] \ de cca . 10 m de [ an] (Com[ a 1986, 61-65). E . Com[ a presupune c \ spa]iul dintre [ an] [ i palisad \ a fost folosit pentru ad \ postirea vitelor. { an]ul avea l \ ]imea la gur \ de 4 m, iar adncimea de 1,4 3 m, pere]ii oblici [ i fundul aproape drept, avnd profil n forma literei U (Com[ a 1986, 61). Palisada format \ din trunchiuri groase , al \ turate , nfipte la o adncime de 50-60 cm, a fost surprins \ mai bine pe latura de vest, mai nalt \ . { an]ul de fortifica]ie de la Radovanu, s \ pat n contra pant \ , este singurul de acest tip descoperit n Muntenia (Com[ a 1986, 65), reflectnd credem noi adoptarea solu]iei optime pentru amplasamentul sitului. { an]ul a fost umplut nc \ din aceast \ etap \ de locuire . Pe latura de sud a a [ ez \ rii, n afar \ de [ an]ul prezentat a fost identificat [ i un altul mai mic, care corespunde nivelului 3 din a [ ezare (Com[ a 1986, 65). Nu se cunoa [ te exact traseul acestui [ an], iar prezen]a lui este doar presupus \ [ i pe latura de vest a a [ ez \ rii; nu s-au g \ sit nici un fel de urme ale [ an]ului pe zonele de nord [ i est (Com[ a 1986, 65). Dup \ profilul publicat (F ig. IVc.5) credem c \ a avut loc o cur \ ]are a [ an]ului n etapa a IV-a . Sistemul de fortificare pare s \ fi fost reamenajat n fiecare mare etap \ de refacere a a [ ez \ rii. Un profil asem \ n \ tor n U [ i dimensiuni apropiate (4-4,50 m l \ ]ime [ i 1,50-2,80 m adncime) prezint \ [ i [ an]ul de ap \ rare de la Piscu Cr \ sani (Neagu 2003, 53, PL.XIX/2).

  Fig. IVc.3a . Glina , dup \ Nestor Fig. IVc.3b. Fulga , dup \ Com[a

 • ARHIT E C TURA N E OLITIC ULUI { I E P O C II C UPRULUI DIN R OMNIA (V OLUMUL I) 518

  Interesant este [ i cazul a [ e z \ rii de la Span]ov, F ig. IVc.6. n faza Vidra , pe latura de N E ,

  a [ e zarea a avut un [ an] de ap \ ra