anaplastic oligodendroglioma

Download anaplastic oligodendroglioma

Post on 05-Jul-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/16/2019 anaplastic oligodendroglioma

  1/12

  OLIGODENDROGLIOMUL ANAPLAZIC

  actualități terapeutice

   DR MARIANA IUGA

 • 8/16/2019 anaplastic oligodendroglioma

  2/12

  • Oligodendroglioamele (ODG) sunt tumori primare ale sistemului

  nervos central dezvoltate aproape exclusiv la nivel supratentorial, maifrecvent în lobul frontal, la nivel subcortical sau cortical. Foarte rar pot filocalizate infratentorial, la nivel medular sau intraventricular.

  • reprezintă între !"#$ dintre tumorile %liale, cu o inciden ă crescutăț între decadele a &'!a i a '&!a, mai frecvente la bărba i.ș ț

  • volu ia este de re%ulă lentă, frecvent asimptomatică, iar clinic sețmanifestă prin crize epileptice (#$ dintre pacien i) i *idrocefalie,ț șsindrom de +& sau deficite de focar.

  • -a examenul cerebral se constată frecvent calcificări, uneori cu*emora%ii intratumorale.

  • ODG pot fi bine diferen iate ( %radul && O/0, lo1 %rade) sau anaplaziceț(%radul &&& O/0,*i%* %rade)

 • 8/16/2019 anaplastic oligodendroglioma

  3/12

  Markeri genetici

  Oligodendroglioamele anaplazice se asociază mai frecvent cumar2eri moleculari corela i cu o evolu ie favorabilă i sensibilitate laț ț ștratamentul c*imioterapic3

  Dele ii ale 4p i 456 sau transloca ie 4p456 se asociază cu unț ș țrăspuns favorabil la c*imioterapia ad7uvantă.

  Dele ia 4#6 eviden iată în cazul unor %lioame, dar mai rar înt8lnităț ț în OD9 dec8t în astrocitoame, se asociază cu o evolu iețnefavorabilă.

  /uta ii ale izocitrat de*idro%enazei (&D+4,&D+") se asociază cuț

  sensibilitate crescută la c*imioterapie /uta ii ale %enei p:; (GF< = receptorul factorul de cre tereț ș

  epidermal). &nactivarea epi%enetică prin metilare a promotorului %enei /G/

   

  (metil!%uanin metil transferaza) indică incapacitatea celulelor

  tumorale de a repara leziunile 9D> produse de c*imioterapie.

 • 8/16/2019 anaplastic oligodendroglioma

  4/12

  Tratament:

  •  9nticonvulsivante (lamotri%ină, levetiracetam saupre%abalină).

  • orticosteroizi = dexametazonă !4?m%@zi

 • 8/16/2019 anaplastic oligodendroglioma

  5/12

   TRATAMENT• Rezecţia chirurgicală

  • are ca scop at8t ob inerea de esut tumoral pentruț ț

  examenul anatomopatolo%ic, c8t iș citoreducţia

  tumorală;

  • depinde de localizarea tumorii Ai apropierea ei de zonele

  elocvente ale creierului.

  • Radioterapia postoperatorie RT!DT "# G$% serealizează pe c8mpuri limitate (involved field) timp de ?

  săptăm8ni, este recomandată în caz de OD9 sau ODG

  recidivate.

 • 8/16/2019 anaplastic oligodendroglioma

  6/12

  C&IMIOTERAPIA

  • OD9 sunt tumori c*imiosensibile.

  • + poate fi administrată fie înaintea radioterapiei, fie post!iradiere.

  • *imioterapia (+) ad7uvantă obBine rate de răspuns în 7ur de :#$, între care

  un număr mare de răspunsuri complete.

  • De elec ie este considerată asocierea de procarbazină, lomustin, vincristinț

  (protocol C') sau temozolomid, dar Ai alte citostatice prezintă o anumită

  eficacitate terapeutică (melfalan, t*iotepa, carboplatin, cisplatin, teniposid Ai

  etoposid).

 • 8/16/2019 anaplastic oligodendroglioma

  7/12

   TRATAMENT – RECOMANDĂRI [!"

  #$%

  • C&T• RT

  'ără deleție#$%

  • RT• C&T dacă

  e(i)tă )em*ede #ro+re)ietumorală

  'ără deleție#$%, cu

  M-MT metilat

  • C&T• RT

 • 8/16/2019 anaplastic oligodendroglioma

  8/12

  E.O/01IE, 2RO-NO3TIC

  • la ! săptăm8ni după finalul radioterapiei ! captareasubstanBei de contrast poate fi determinată de un procesreactiv post!radioterapie (pseudopro%resie) sau pot reprezentao pro%resie reală = în această situa ie se recomandă repetareațexaminării după ! săptăm8ni.

  • reAterea aparentă a dimensiunilor tumorale după finalulradioterapiei nu este urmată de întreruperea c*imioterapiei.

  • fectuarea unei examinări la intervale de ;! luni înprimul an, apoi la ? luni.

 • 8/16/2019 anaplastic oligodendroglioma

  9/12

  • Mo*itori4are

  • valuare clinică i neurolo%ică.ș• +emoleuco%ramă la pacienBii care primesc

  c*imioterapie,• Glicemie corticosteroizi

  •  9ntiepileptice = *emoleuco%ramă Ai testefuncBionale *epatice.

 • 8/16/2019 anaplastic oligodendroglioma

  10/12

  CONC/05II

  • Cele mai multe di*tre ODA #re4i*tă deleția #$% 6i*da)ociate cu ră)#u*) 'a7ora8il la c9imiotera#ie și cu o e7oluție

  mai lu*+ă:i*de#e*de*tă de tratame*t•  Te)tarea de ruti*ă #e*tru ide*ti6carea mar* ca4ul ODA cu deleția #$% )e recoma*dă #o)to#eratorRT?C&T :#rocar8a4i*a,lomu)ti*a și 7i*cri)ti*a )autemo4olomida=

 • 8/16/2019 anaplastic oligodendroglioma

  11/12

  @[email protected]/IO-RAIE 3E/ECTI.Ă

  = 7a* de* @e*t M et al=, Ma*a+eme*t o' a*a#la)tic oli+ode*dro+lial tumor),9tt#"BB=u#todate=comBco*te*t)Bma*a+eme*to'a*a#la)ticoli+ode*dro+lialtumor) :acce)at * FG=F=HF;

  H= A8reJ /E et al=, 3ur7eJ o' treatme*t recomme*datio*) 'or a*a#la)ticoli+ode*dro+lioma, NeuroO*colo+J, KulJ H F F L, ;

  = R= 3tu##, P=C= To**, M= @rada Qi -= 2e*t9erouda

 • 8/16/2019 anaplastic oligodendroglioma

  12/12

  '(MUL)UME*C+