analiza izkušnje lokalnega prebivalstva

of 29 /29
»Analiza izkušnje lokalnega prebivalstva« Romina Rodela Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za znanosti o okolju Predstavitev na posvetu: Narava, kmetijstvo in turizem na območju pašnih planin v Bohinj u 02. 07. 2009, Stara Fužina

Author: romina-rodela

Post on 08-Aug-2015

21 views

Category:

Environment


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Analiza izkušnje lokalnega prebivalstva

»Analiza izkušnje lokalnega prebivalstva«Romina Rodela

Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za znanosti o okolju

Predstavitev na posvetu:

Narava, kmetijstvo in turizem na območju pašnih planin v Bohinju

02. 07. 2009, Stara Fužina

Page 2: Analiza izkušnje lokalnega prebivalstva

Vsebine

1. Uvod

2. Raziskovalna izhodišča

3. Analiza podatkov

4. Zaključek

Page 3: Analiza izkušnje lokalnega prebivalstva

Uvod

Foto: Triglavski Park

Page 4: Analiza izkušnje lokalnega prebivalstva

Raziskovalna izhodišča

V. Vrednotenje naravne in kulturne dediščine

VI. Izkušnje in poznavanje aktivnosti UP ZO

VIII. Pričakovanja glede UP ZO

Lokalni Razvoj in Institucionalne Razmere

I. Lokalne razmere:Infrastruktura,Ekonomske možnosti,Zaposlovanje,Sodelovanje inkompetenca Institucij,Preference gledesmernic lokalnegarazvoja

Odnosdo ZO

III. Izkušnja posameznikov ZO:Park kot priložnost, Park kot bremeIdentiteta posameznikov

II. Uspešnosti delovanja institucij:Formalne in neformalne institucije, Državne institucije, Uprava Parka

IV. Izkušnja skupnosti:Park kot priložnost, Park kot bremeIdentiteta kolektivnosti

Page 5: Analiza izkušnje lokalnega prebivalstva

Analiza podatkov

Skupno 200 vprašalnikov.

Tri območja: Blejsko Kranjskogorski del (40%), Bohinjski del

(20%) in Zgornje Posočje (40%).

Metoda izbire vzorca je bil naključni izbor (s določeno kvoto

po sektorju zaposlitve).

Polnoletne osebe ki se opredelijo kot domačini z več kot 10

letnim bivanjem v območju in niso sodeloval v predhodni

raziskavi

Page 6: Analiza izkušnje lokalnega prebivalstva

Analiza podatkov

Vprašalnik sestavljata dve vrsti vprašanj:

1. mnenje anketirancev tako, da ovrednotijo koliko se strinjajo z

določenimi trditvami z oceno na lestvici od 1 do 7. Kjer 1 pomeni

da se sploh ne strinjajo in 7 da se zelo strinjajo.

2. pri določenih vprašanj pa smo spraševali tudi po opisu izkušenj.

Page 7: Analiza izkušnje lokalnega prebivalstva

Analiza podatkov

Delovno razmerjeBlejski in

Kranjskogorski del

Bohinjski del Zgornje Posočje Skupno

Št. % Št. % Št. % Št. %

Zaposlen/a v javni ustanovi

18 9,0% 6 3,0% 11 5,5% 35 17,5%

Zaposlen/a pri privatnem podjetju

22 11,0% 15 7,5% 18 9,0% 55 27,5%

Samozaposlen/a 25 12,5% 11 5,5% 29 14,5% 65 32,5%

Nosilec ali član kmečkega gospodarstva

12 6,0% 8 4,0% 18 9,0% 38 19,0%

Drugo 3 1,5% 0 0 4 2,0% 7 3,5%

Skupaj 80 40,0% 40 20,0% 80 40,0% 200 100,0%

Page 8: Analiza izkušnje lokalnega prebivalstva

Analiza podatkov

Stopnja Izobrazbe Blejski in Kranjskogorski del

Bohinjski del Zgornje Posočje

St. % St. % Št. %

Osnovna šola 3 1,5% 6 3,0% 5 2,5%

Poklicna,srednja in višja 67 33,5% 30 15,0% 60 30,0%

Visoka do-diplomska in podiplomska 10 5,0% 4 2,0% 15 7,5%

Skupaj 80 40% 40 20% 80 40%

Page 9: Analiza izkušnje lokalnega prebivalstva

Analiza podatkov

I. Lokalne razmere: Povprečna ocena kvalitete življenja po območjih

Zgornje Posočje 3,94 80

SKUPNO 4,34 200

Page 10: Analiza izkušnje lokalnega prebivalstva

Analiza podatkov

I. Lokalne razmere

Razvoj človeških virov: Povprečna ocena potreb po možnosti zaposlovanja ter

izobraževanja odraslih

Območja Boljše možnosti zaposlovanja na sploh

Zaposlovanje višje in visoko izobraženih

Blejski in Kranjsko.del M 6,08 5,85 4,91

N 80 80 80

Bohinjski del M 6,35 6,33 4,90

N 40 40 40

Zgornje Posočje M 6,71 6,35 5,63

N 80 80 80

SKUPNO M 6,39 6,15 5,20

N 200 200 200

Page 11: Analiza izkušnje lokalnega prebivalstva

Analiza podatkov

Ceste Javni prevoz Internet in pošta

Možnosti druženja

Oskrba z zdravstvom

Blejski in Kranjskogorski del

M 5,64 4,04 2,66 4,96 4,68

N 80 80 80 80 80

Bohinjski del M 5,35 4,68 3,58 5,43 6,60

N 40 40 40 40 40

Zgornje Posočje M 6,41 5,44 4,38 4,95 5,34

N 80 80 80 80 80

SKUPNO M 5,89 4,73 3,53 5,05 5,33

N 200 200 200 200 200

I. Lokalne razmerePovprečna ocena glede dostopa do infrastrukture in storitev

Page 12: Analiza izkušnje lokalnega prebivalstva

Analiza podatkov

II. Uspešnosti delovanja institucij:

Povprečna ocena glede razvoja podeželja in podjetništva

ObmočjaPolitikapodeželja(splošno)

Pogoji zaustanovitevpodjetja

Pogoji zaposlovanje podjetij

Sodelovanje med lok.podjetnikiin obrtniki

Blejski in Kranjskogorski del M 6,01 5,33 5,20 5,43 5,43

N 80 80 80 80 80

Bohinjski del M 6,70 5,68 5,65 5,80 6,25

N 40 40 40 40 40

Zgornje Posočje M 6,28 5,89 5,30 5,70 5,98

N 80 80 80 80 80

SKUPNO M 6,26 5,62 5,33 5,61 5,81

Page 13: Analiza izkušnje lokalnega prebivalstva

Analiza podatkov

I. Lokalne razmere

Povprečna ocena glede razvojnih smernic

Konvencionalno kmetijstvo

Eko. kmetijstvo

Turizem Industrija Podjetništvo, obrtništvo

Večja podjetja

Blejski in Kranjskogorski del

M 3,08 5,64 5,96 1,94 5,59 2,66

N 80 80 80 80 80 80

Bohinjski del M 2,90 6,18 5,83 1,58 5,60 2,15

N 40 40 40 40 40 40

Zgornje Posočje M 3,00 6,05 6,49 3,23 5,91 3,36

N 80 80 80 80 80 80

Page 14: Analiza izkušnje lokalnega prebivalstva

Analiza podatkov

II. Uspešnosti delovanja institucij:

Povprečna ocena glede uspešnosti delovanja institucij

Občina

Ministrstva

državne in

lokalneuprave

Reg. razvojna agencija

Uprava

TNP

Podjetniki

Lovska Društva

Planinska

Društva

Turistična Društva

Športna Društva

Blejski in Kranj. del

M 3,46 2,81 2,34 3,76 3,98 3,70 4,68 4,65 4,31 3,09

N 80 80 79 80 80 80 80 80 80 80

Bohinjski del M 2,70 1,93 1,26 2,88 3,55 4,03 4,40 4,28 4,43 1,32

N 40 40 38 40 40 40 40 40 40 34

Zgornje Posočje M 3,34 2,81 3,54 3,85 4,10 4,38 4,60 4,64 4,48 3,63

Page 15: Analiza izkušnje lokalnega prebivalstva

Analiza podatkov

TNP priložnost?

Posamezniki Skupnost

Page 16: Analiza izkušnje lokalnega prebivalstva

Analiza podatkov

Bremenitev posameznikov

Bremenitev lokalne skupnosti N

Blejski in Kranjskogorski del 2,69 3,59 80

Bohinjski del 3,80 4,85 40

Zgornje Posočje 2,35 3,64 80

SKUPNO 2,78 3,86 200

Povprečna ocena - TNP breme za posameznike in lokalno skupnost.

Page 17: Analiza izkušnje lokalnega prebivalstva

Analiza podatkov

Povprečna ocena glede obremenitev posameznikov

Omejitve pri adaptaciji objektov

Dodatni papirji pri nakupu zemljišč

Škoda ki jo povzroča

divjad

Promet in nasičenost s turisti

Višje cene

nepremičnin

Dodatna dovoljenja

Blejski in Kranjskogorski del

M 2,75 1,96 1,91 3,71 2,99 2,00

N 80 80 80 80 80 80

Bohinjski del M 3,90 2,83 2,43 3,13 2,23 1,45

N 40 40 40 40 40 40

Zgornje Posočje

M 2,91 2,50 2,64 2,16 2,35 2,48

N 80 80 80 80 80 80

Skupno M 3,05 2,35 2,31 2,98 2,58 2,08

N 200 200 200 200 200 200

Page 18: Analiza izkušnje lokalnega prebivalstva

Analiza podatkov

III. Izkušnja posameznikov z ZO:

Anketirance smo vprašali o izkoriščanju priložnosti. Ugotovili smo, da

anketiranci poznajo mnogo možnosti in so angažirani v različne projekte.

Te smo povzeti v štiri skupine:

• Kmetovanje: ekološko, prodaja kmetijskih proizvodov, certifikati, itd

• Turizem: oddaja sob, turistične kmetije,

• Rekreacija: pohodi in športne dejavnosti

• Razvoj kraja: delovanje v društvih za razvoj kraja in popestritev življenja

Page 19: Analiza izkušnje lokalnega prebivalstva

Analiza podatkov

III. Izkušnja posameznikov z ZO:

Anketirance smo vprašali o ovirah in težavah s katerimi se srečujejo pri

uresničevanju projektov.

Birokracija: različna soglasja, dokumentacija, dovoljenja, stroga zakonodaja

Finančne ovire

Sodelovanje pomanjkljiva uskladitev državnih institucij, ne-sodelovanje med

lokalnimi institucijami in prebivalci, odmaknjenost uprave TNP od lokalnih

skupnosti.

Page 20: Analiza izkušnje lokalnega prebivalstva

Analiza podatkov

IV. Izkušnja skupnosti z ZO:

Tudi, na ravni skupnosti nas je zanimalo, koliko je bilo uresničenih

priložnosti. Teh je veliko in sicer predvsem projekti lokalnega

pomena. Uvrščamo jih v sledeča področja:

• kmetovanje,

• turizem,

• razvoj in obnova kraja

• ohranjena narava.

Page 21: Analiza izkušnje lokalnega prebivalstva

Analiza podatkov

V. Vrednotenje naravne in kulturne dediščine

Vrednotenje Pripravljenost kompromisov

Naravne dediščine

Kulturnedediščine

Naravne dediščine

Kulturnedediščine

Blejski in Kranjskogorski del

povprečje 6,41 6,20 5,98 5,90

N 80 80 80 80

Bohinjski del povprečje 6,65 6,53 5,78 5,78

N 40 40 40 40

Zgornje Posočje povprečje 6,50 6,20 5,83 5,79

N 80 80 80 80

Skupno povprečje 6,50 6,27 5,88 5,83

N 200 200 200 200

Page 22: Analiza izkušnje lokalnega prebivalstva

Analiza podatkov

VI. Izkušnje in poznavanje aktivnosti UP ZO

Zadovoljni z upravo

Zadovoljni s temkar jim je bilo

ponujeno

Blejski in Kranjskogorski del

Povprečje 4,30 5,18

N 80 40

Bohinjski del Povprečje 3,80 4,60

N 40 20

Zgornje Posočje Povprečje 4,29 4,82

N 80 44

Skupno Povprečje 4,20 4,91

N 200 104

Page 23: Analiza izkušnje lokalnega prebivalstva

Analiza podatkov

VI. Izkušnje in poznavanje aktivnosti UP ZO

Ugotovili smo, da je skupno 103 (51%) anketirancev do danes imelo stike z

upravo TNP-ja, kar je za izbran vzorec dokaj zadovoljivo. Vprašani trdijo,

da so odšli zadovoljni s ponujenim (M=4,91, n=104).

.

KontaUP * TNP3obmocja Crosstabulation

Count

39 20 44 103

39 20 36 95

2 0 0 2

80 40 80 200

Da

Ne

Ne vem

KontaUP

Total

Blejski in

Kranjskogorski

del Bohinjski del

Zgornje

Posocje

TNP3obmocja

Total

Page 24: Analiza izkušnje lokalnega prebivalstva

Analiza podatkov

VI. Izkušnje in poznavanje aktivnosti UP ZO

Podskupino anketirancev 103 (51%) smo vprašali za razlog in opazili delitev med

razlogi osebnega in poslovnega značaja, ki jih je možno razvrstiti v sledeče

skupine:

Iskanje informacij (flora/favna, kmetijstvo, turizem, štipendije),

Iskanje nasvetov (kmetijstvo, obrtništvo, certifikati),

Oblikovanje skupnih projektov ali iskanje partnerstva z upravo (sodelovaje na

vaških dogodkih, turistično sodelovanje),

Birokracija, urejanje papirjev, soglasja za adaptacije.

Page 25: Analiza izkušnje lokalnega prebivalstva

Analiza podatkov

VIII. Pričakovanja glede UP ZO

Anketiranci so povedal so, da pričakujejo predvsem sodelovanje med lokalnimi

skupnostmi in upravo TNP.

Ker vemo, da določeno sodelovanje že obstaja, je morda zanimivo poudariti, da

so izrazili željo za več posluha za njihove potrebe, več obveščanja in

osveščanja glede dogajanja okoli TNP.

Pričakujejo tudi, da uprava TNP povezuje ljudi in naravo, da varuje območje in

skrbi za ohranjanje narave dosledno in brez izjem, oz. izvaja efektivno

nalogo varovanja naravne in kulturne dediščine, ter pričakujejo kvalitetnejše

sodelovanje med upravo TNP in lokalnim prebivalstvom.

To pomeni več možnost za izražanje mnenja o določenih, za njih pomembnih,

zadevah in pri tem pričakujejo določene podpore (n.p. kmetijstvo, gradnja).

Page 26: Analiza izkušnje lokalnega prebivalstva

Analiza podatkov

VIII. Pričakovanja glede UP ZO

Anketiranci so izjavili, da jih zelo zanima informiranje o projektih in načrtih uprave

TNP-ja; o možnostih zaposlovanja v TNP-ju; glede finančnih podpor in

pomoči domačinom pri razvoju in življenju v ZO.

Zanimajo jih prireditve, delavnice in različna izobraževanja; gledališče na

prostem, predavanja o parku, prireditve z namenom druženja in zabave in

pomoč pri trajnostnem razvoju.

Anketiranci se strinjajo (M=5,83, N=200), da uprava TNP še naprej organizira

razne delavnice, prireditve, srečanja in druge oblike osveščanja.

Page 27: Analiza izkušnje lokalnega prebivalstva

Zaključek

• Odnos do naravne in kulturne dediščine

• Sodelovanje med različnimi akterji

• Vloga informiranja in ozaveščanja

• Stališča lokalnega prebivalstva

• Park kot razvojna možnost / trajnostne oblike lokalnega

razvoja

Page 28: Analiza izkušnje lokalnega prebivalstva

Reference

Rodela R., Udovč U. 2008. Participation in nature protection -

Does it benefit the local community? A Triglav National Park

case study. The International Journal of Biodiversity Science

and Management: 4, 209-218.

Rodela R., Koren D., Udovč A., 2012. Triglavski narodni park:

analiza izkušenj lokalnega prebivalstva. Univerza v Ljubljani,

Slovenia

Page 29: Analiza izkušnje lokalnega prebivalstva

Hvala za pozornost!