ammattilaiseksi oppisopimuksella - rpkk.fi vartijan at ymp£¤rist£¶huollon at...

Download Ammattilaiseksi oppisopimuksella - rpkk.fi Vartijan at Ymp£¤rist£¶huollon at Erikoisammattitutkinnot

Post on 18-Oct-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Ammattilaiseksi oppisopimuksella

 • Oppisopimuskoulutus soveltuu • niin nuorille kuin aikuisille

  • niin uusille työntekijöille kuin työssä oleville

  • yrittäjille

  Oppisopimuskoulutus; mitä se on? • perustuu työsuhteeseen ja henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOPS)

  • sisältää työssäoppimista työpaikalla ja tietopuolista koulutusta oppilaitoksessa

  • työssäoppimisen osuus on yleensä 80 % oppisopimusajasta

  • minimityöaika on 25 h viikossa

  • pohjautuu Opetushallituksen hyväksymiin tutkinnon perusteisiin

  • on taloudellisesti tuettua: – opiskelija saa palkkaa työssäoppimisen aikana ja taloudellista tukea tietopuolisen opetuksen aikana – työnantaja saa koulutuskorvausta

  Mitä voi opiskella? • ammatillisia perustutkintoja oppisopimuksen kesto on 1–3 vuotta

  • ammatillinen lisäkoulutus: ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot tutkintoon valmistavana oppisopimuksen kesto 1,5–2 vuotta

  • muu ammatillinen täydennyskoulutus; oppisopimuksen kesto 4 kk–1,5 vuotta

 • Miten pääsee oppisopimuskoulutukseen? Koulutuksen aloittamisen edellytyksenä on sopiva työpaikka, jotta opiskelija voi käytän- nössä harjoitella ammattia.

  Taloudellinen tuki Opiskelijalle: • Työnantaja maksaa opiskelijalle palkkaa oppisopimusajalta

  • Palkkaus alan valtakunnallisen työehto- sopimuksen mukaan

  • Oppisopimustoimisto ostaa tietopuolisen koulutuksen oppilaitokselta

  • Tietopuolisen koulutuksen ajalta oppisopimustoimisto maksaa opiskelijalle: – Päiväraha 15 €/päivä – Perheavustus 17 €/päivä (jos huollettavana alle 18 v. lapsi) – Majoitus 8 €/päivä – Matkat (yhdensuuntainen matka yli 10 km) edestakaisin opetuksen järjes- tämispaikkaan julkisella kulkuvälineellä

  Työnantajalle: • Koulutuskorvaus, joka on sopimuksen mukaan esim. perustutkintojen osalta noin 100 €/kk

  • Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää palkkatukea työttömän työnhakijan palkkaamiseen. Palkkatuesta päättää työ- ja elinkeinotoimisto tapauskohtaisesti.

  Lisätietoja Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus Kansankatu 47 B, 3. krs, 90100 OULU

  Oppisopimuspäällikkö Pia Kangas puh. 044 3120 701

  Koulutussuunnittelija Tiina Kellokumpu-Tyvelä puh. 044 3120 016

  Koulutussuunnittelija Leena Läksy puh. 044 3120 706

  Opintosihteeri Marko Ylisirkka puh. 044 3120 708 etunimi.sukunimi@popo.fi

  Opintosihteeri Riikka Niemi-Pesola puh. 044 3120 652 etunimi.sukunimi@popo.fi

  Katso myös: www.popo.fi www.oph.fi/oppisopimus www.oph.fi/nayttotutkinnot www.oppisopimus.net

  Kun olet kiinnostunut saamaan itsellesi ammatin ja työpaikan oppisopimus- koulutuksen avulla, etene seuraavasti:

  • Ota yhteyttä Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskukseen

  • Hanki itsellesi oppisopimuskoulutukseen soveltuva työpaikka

  • Tämän jälkeen oppisopimus tehdään työnantajan, oppisopimuskeskuksen ja opiskelijan kesken.

  • Opiskelu pohjautuu henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan

  • Oppisopimuskoulutukseen haetaan hakulomakkeella tai sähköisesti www.popo.fi

 • Luonnonvara- ja ympäristöala MAATILATALOUS Ammatilliset perustutkinnot Maatalousalan perustutkinto – maaseutuyrittäjä – eläintenhoitaja – turkistarhaaja Hevostalouden perustutkinto – hevostenhoitaja – ratsastuksen ohjaaja

  Ammattitutkinnot Hevostenvalmentajan at Karjatalouden at Kengityssepän at Luonnonmukaisen tuotannon at Maatalouskoneasentajan at Ratsastuksenopettajan at Seminologin at Viljelijän at

  Erikoisammattitutkinnot Maaseudun vesitalouden eat Tarhaajamestarin eat

  PUUTARHATALOUS Ammatillinen perustutkinto Puutarhatalouden pt – puutarhuri

  Ammattitutkinnot Arboristin at Floristin at Puistopuutarhurin at

  Viinintuotannon at Viljelypuutarhurin at

  Erikoisammattitutkinnot Floristimestarin eat Puistomestarin eat Taimistomestarin eat

  KALATALOUS Ammatilliset perustutkinnot Kalatalouden perustutkinto – kalanjalostaja – kalanviljelijä – kalastaja – kalastuksenohjaaja

  Ammattitutkinnot Kalanjalostajan at Kalanviljelijän at Kalastusoppaan at

  METSÄTALOUS Ammatilliset perustutkinnot Metsäalan perustutkinto – metsuri – metsäkoneenkuljettaja – metsäluonnon hoitaja

  Ammattitutkinnot Bioenergia-alan at Metsäkoneenkuljettajan at Metsätalousyrittäjän at (osan tut- kinnosta muodostaa yrittäjän at)

  Erikoisammattitutkinnot Metsäkoneenkuljettajan eat Metsämestarin eat

  LUONTO- JA YMPÄRISTÖALA Ammatillinen perustutkinto Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto – luonnonvaratuottaja – luonto-ohjaaja – luonto-ympäristöneuvoja – poronhoitaja – ympäristönhoitaja

  Ammattitutkinnot Erä- ja luonto-oppaan at Luonnontuotealan at Porotalouden at

  Erikoisammattitutkinnot Keruutuotetarkastajan eat Luontokartoittajan eat Riistamestarin eat

  MUU LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA Ammattitutkinnot Eläintenhoitajan at Golfkentänhoitajan at

  Erikoisammattitutkinnot Golfkenttäinmestarin eat Koe-eläintenhoitajan eat Maaseudun kehittäjän eat

  Tekniikan ja liikenteen ala TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Ammatilliset perustutkinnot

  Tekstiili- ja vaatetusalan pt – tekstiilivalmistaja – tekstiilihuoltaja – modisti – sisustusompelija – vaatetusompelija – vaatturi – suutari

  Ammattitutkinnot Jalkinealan at Laukku- ja nahka-alan at Nahanvalmistajan at Tekstiilialan at (yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) Turkkurin at Vaatetusalan at (yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa)

  Erikoisammattitutkinnot Jalkinealan eat Laukku- ja nahkamestarin eat Nahanvalmistajamestarin eat Tekstiilialan eat (yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) Turkkurimestarin eat Vaatetusalan eat (yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa)

  GRAAFINEN JA VIESTINTÄTEKNIIKKA Ammatilliset perustutkinnot Painoviestinnän perustutkinto – painotuotantoassistentti

  Oppisopimuskoulutusta seuraavilla aloilla

  Auto- ja kuljetustekniikka Arkkitehtuuri ja rakentaminen Elintarvikeala ja biotekniikka Graafinen ja viestintätekniikka Kalatalous Kauneudenhoitoala Kielitieteet Kone-, metalli- ja energiatekniikka Kotitalous- ja kuluttajapalvelut Kuntoutus ja liikunta Käsi- ja taideteollisuus Liiketalous ja kauppa

  Luonto- ja ympäristöala Maatilatalous Majoitus- ja ravitsemisala Matkailuala Metsätalous Musiikki Muu humanistisen ja kasvatusalan koulutus Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka Puhdistuspalvelut Puutarhatalous

  Sosiaaliala Sosiaali- ja terveysalojen yhteiset Sähkö- ja automaatiotekniikka Teatteri ja tanssi Tekstiili- ja vaatetustekniikka Terveysala Tietojenkäsittely Tieto- ja tietoliikennetekniikka Vapaa-aika- ja nuorisotyö Viestintä- ja informaatiotieteet

  Lisätietoja tutkinnoista www.oph.fi/nayttotutkinnot

 • Ammattitutkinnot Digitaalipainajan at Jälkikäsittelykoneenhoitajan at Painajan at Painopinnanvalmistajan at

  Erikoisammattitutkinnot Faktorin eat Kirjansitojamestarin eat Kirjapainoteknikon eat Painajamestarin eat Rotaatiomestarin eat Sivunvalmistajamestarin eat

  KONE-, METALLI- JA ENERGIATEKNIIKKA Ammatilliset perustutkinnot Kone- ja metallialan perustutkinto – automaatioasentaja – hienomekaanikko – koneenasentaja – koneistaja – kunnossapitoasentaja – levyseppähitsaaja – työvälinevalmistaja – valaja – valumallinvalmistaja Kaivosalan perustutkinto – kaivosmies – rikastaja

  Ammattitutkinnot Hissiasentajan at Hitsaajan at Kaivosalan at Koneenasentajan at Koneistajan at Laivanrakentajan at Levytekniikan at Metallien jalostuksen at Rakennuspeltisepän at Työvälinevalmistajan at Valajan at Valumallin valmistajan at

  Erikoisammattitutkinnot Hitsaajamestarin eat Koneenasentajamestarin eat Koneistajamestarin eat Levytyömestarin eat Rakennuspeliseppämestarin eat Työvälinemestarin eat Valajamestarin eat Valumallimestarin eat

  ARKKITEHTUURI JA RAKENTAMINEN Ammatilliset perustutkinnot Maanmittausalan pt Rakennusalan pt – maarakentaja – maanrakennuskoneenkuljettaja – talonrakentaja – kivirakentaja Talotekniikan pt – kiinteistöhoitaja – LVI-asentaja – tekninen eristäjä

  Ammattitutkinnot Ammattisukeltajan at (osan tutkinnosta muodostaa kevytsukeltajan tutkinto) Ilmastointiasentajan at Ilmastointijärjestelmien puhdistajan at Kaukolämpöasentajan at Kiinteistönhoitajan at Kylmäasentajan at Lattianpäällystäjän at Lämmityslaiteasentajan at Maarakennusalan at Putkiasentajan at Rakennustuotannon at Rakennustuotealan at Talonrakennusalan at Teknisen piirtäjän at Teollisuusputkiasentajan at Vesihuoltoalan at

  Erikoisammattitutkinnot Ilmastointiasentajan eat Kaukolämpöyliasentajan eat Kiinteistönhoitajan eat Kylmämestarin eat Lattiamestarin eat Maarakennusalan eat Rakennusalan työmaapäällikön eat Talonrakennusalan eat

  AJONEUVO- JA KULJETUSTEKNIIKKA Ammatilliset perustutkinnot Autoalan perustutkinto – ajoneuvoasentaja – autokorinkorjaaja – automaalari – automyyjä – varaosamyyjä

  – pienkonekorjaaja Logistiikan perustutkinto – autonkuljettaja – linja-autonkuljettaja – yhdistelmäajoneuvonkuljettaja – lentoasem

Recommended

View more >